En studie i dogmatism

gw-inquisition1

Jag läser Jonny Castellas utmärkta sammanställning Climategate Analysis. Det är en mycket intressant läsning och jag rekommenderar den varmt.

En sak som slår mig är hur bergfast själva grundtesen framstår i breven; att det är koldioxiden som orsakar den huvudsakliga uppvärmningen. Hos det här lilla gänget forskare handlar nästan allt om hur man bäst skall ”presentera” sina resultat så att budskapet kommer fram tydligt och bra, och hur man skall handskas med kritiker. Det handlar om hur man skall skapa konsensus, hur man skall förhindra att data faller i ”fel” händer och hur man skall skydda det rena budskapet från föroreningar i form av oönskade publiceringar från andra klimatforskare.

Alla forskare har sina käpphästar och sina älsklingsteorier som man ogärna ger upp. Men Climategate-breven avslöjar att här har man gått mycket, mycket längre. Ingenting handlar om ett ifrågasättande i grunden, det finns ingen kritisk distans till det de gör. De anser sig ha funnit sanningen, så därför måste diskussionen röra det tekniska framförandet och bekämpandet av motståndet. Detta är dogmatismens typiska ansikte; ett tyst förgivettagande och en moralisk upprördhet över dem som de uppfattar som tvivlare och sanningsförnekare.

I ett tidigare inlägg citerade jag Gro Harlem Brundtland och hur hon menade att det var moraliskt förkastligt att våga ifrågasätta IPCC-rapporten och att man omedelbart måste minska CO2-tillförseln. Och hon är sannerligen inte ensam om att tycka så. Climategate-breven andas samma fanatiska dogmatism.

Låt mig bara välja ett litet exempel bland hundratals som illustrerar detta. I oktober 2009 skriver Kevin Trenberth, på University Corporation for Atmospheric Research några rader till sina vänner (s.145):

Faktum är att vi inte kan förklara avsaknaden av uppvärmning för tillfället och det är en travesti att vi inte kan det.

Det här är välbekant citat för de flesta som känner till breven en smula. Det har ibland tolkats som att Trenberth drabbats av en slags insikt om att deras modeller kanske inte stämmer och att de måste förbättras på något sätt. Men den tolkningen är tveksam, för i nästa mening säger han:

Mätdata som publicerades i Augusti … 2009 som tillägg till 2008 visar att det borde ha varit mycket mer uppvärmning: men mätdata är säkert fel. Vårt observationssystem är otillräckligt.

I ljuset av hur diskussionerna gått i tidigare brev, så håller jag snarare med Castellas tolkning:

Dessa forskares trossystem är i kris. … Hellre än att dra de uppenbara konsekvenserna – att deras förutsägelser är fel; att de modeller som deras prognoser kommer från är otillräckliga – börjar de i stället att ifrågasätta själva de uppmätta temperaturerna!

Jag tror inte att tanken på att det kan vara något problem med modellerna finns där överhuvudtaget. Modellerna är en självklarhet; de är heliga.

Gruppen av herrar som är involverade i brevväxlingen fungerar som en hemligt klubb för ömsesidigt stöd. De hjälper varandra med att få sina papers publicerade även om data och grafer är ”justerade” för att bättre passa in i teorin (i pedagogiskt syfte förstås), de ordnar med vetenskapliga utmärkelser till varandra, och de ser till att få in forskningsbidrag. Men det är mer än bara en sammanslutning för inbördes hjälp. Det här är snarare en sekt eller orden med ett högre mål. Genom att de lyckats få kontroll över IPCC så har de fått en otrolig tyngd i forskarvärlden och de utnyttjar den maximalt för att driva sin sak.

De diskuterar vilka som skall få vara med i arbetet med de olika rapporterna från IPCC. De är missnöjda med Nature och Science om inte de blivit tillfrågade om vad som bör publiceras där. De bekämpar frenetiskt tidskrifter som de inte har kontroll över därför att redaktören ibland dristar sig att skicka ut skeptiska uppsatser till ”fel” granskare. De är också måna om att försöka styra media och odlar sina kontakter med inflytelserika journalister. Och framförallt bekämpas de otrogna – The Deniers (en benämning som måste ha kommit väldigt naturligt för brevförfattarna).

Det kryper i skinnet på mig när jag tänker på att det handlar om verkliga brev och riktiga ”forskare” med mycket högt anseende (tills nu). Brevväxlingen handlar överhuvudtaget inte om vetenskap som en sanningssökande verksamhet utan om hur man skall kunna stärka och föra ut sitt budskap. Alla manipulationer och tricks får sin legitimitet genom att man ju redan vet vad som är sant och riktigt. Gruppen ser sig som den intellektuella förtruppen för vad som komma skall. Ingen tvekan, ingen kritisk distans till vad man håller på med. Precis så fungerar dogmatismen.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mycket intressant. Jag har tidigare här nämnt Jerome Ravetz, Oxford, och hans essä på Watts Up With That. Jag gjorde också ett referat med egna kommentarer på min blogg. När jag läste Ravetz fick jag en massa aha-upplevelser, och det du skriver här stämmer väldigt väl överens med det han skriver. Jag drog själv också den slutsatsen att deras beteende är vad vi brukar kalla sekterism.
   
  Jag utgår från att du känner till Ravetz och hans idéer om post-normal forskning eftersom ni jobbar inom samma område. Exakt hur etablerad är teorin om normal och post-normal forskning? För mej känns det intuitivt som en stark teori eftersom den verkar kunna förklara mycket.

 2. Slabadang!

  Å vad jag känner igen bilden!

  Jag kan pinsamt erkänna att jag har varit delaktig i tillsammans med andra i tjugoårsåldern bli blind på samma sätt.Man brinner för det man tror är sant och rätt och det satt lång långt inne innan vi var tvungna att erkänna sammanbrott.De andra är ”idioter”  och man blir avskärmad ifrån sin objektiva förmåga.
  En pinsam erfarenhet men som man lärde sig ifrån.Jag känner igen tecknen och signalerna när jag möter arbeten som bedrivs på liknande sätt.Att vara öppen och inbjuda till granskning under tiden man själv försöker vara självkritisk till sitt arbete ger robusta resultat.
  Å så testa testa testa   å testa igen.

 3. Som vanligt, ett mycket kompetent inlägg, Ingemar. 🙂

 4. Det är ytterst allvarliga anklagelser. Dessvärre verkar det dessutom, vad jag kan se, fog för dessa anklagelser.
  Jag tror dock inte att alla klimatforskare har insett detta problem tidigare och att de själva varit en del av problemet. Låt oss hoppas att nu när många missförhållanden är öppet kända så kommer fler klimatforskare se över sitt eget bo och våga jobba med fristående och objektiv klimatforskning.

 5. Labbibia

  Tack Ingemar.
  Jag tycker Costella´s arbete är oerhört bra. Borde kanske fungera som läromedel på högre lärosäten för att visa på farorna om hur det kan bli om forskningen bedrivs från felaktiga utgångspunkter.

 6. S. Andersson

  Johnny Castellas arbete är fanimej det intressantaste och samtidigt mest skrämmande jag läst på mycket länge – om än någonsin – och jag har inte ens läst färdigt ännu.
   
  Det är ju detta man känt på sig hela tiden, att hela härligheten är korrumperad. Någon frågade mig häromdagen om jag var lycklig nu när det visat sig att min uppfattning stämde. Jag svarade att jag nog är glad om det innebär att vi inte behöver vara oroliga för framtiden och inte behöver slösa bort alla dessa pengar i onödan. Men samtidigt gör det mig bedrövad att dessa gangsters har förstört så mycket för verklig vetenskap att vi knappast kan få tillbaka förtroendet för vetenskap inom min livstid.
   
  Låt mig gissa vad som kommer att hända: Förenta Staternas kongress kommer att anta en lag som reglerar hur statliga forskningspengar får användas. Det här kommer att medföra en lavin av rapporteringskrav som kommer att byråkratisera hela vetenskapen. Vi i Europa kommer att införa delar av denna process och det blir goda tider för konsulter som kan auditera och verifiera innehållandet av regelverket. (Jämför Sarbanes Oxley Act som vände upp och ner på alla större firmor efter Enron-skandalen.)
   
  Politiker kommer att försöka att öka den statliga kontrollen över vetenskaparna och tvinga in vetenskapen i politiskt korrekta områden (genusforskning?!).
   
  Personligen är jag inte så chockerad över att Jones, Mann & Co var bluffmakare, det finns sådana typer överallt. Vad som gör mig arg är att så få forskare har vågat stå upp och kritisera klimatkyrkan. Har forskare idag så lite personlig integritet?
   
  Just därför lyfter jag lite extra på hatten för Peter Stilbs, Ingemar Nordin, Maggie och alla ni andra som vågat stå för er övertygelse. Jag antar att ni alla – liksom jag själv –  fått rejält på skallen av vänner, kollegor och bekanta för era idéer de senaste åren.

 7. Peter Stilbs

  Staffan Heimersson skriver i Aftonbladet ”Klimatpanelen är full av alarmister”

 8. Ingemar

  Staffan #1,
   
  Jo, jag har läst Jerome Ravetz på Watts Upp. Men han skapade en viss förvirring i min skalle på grund av sin terminologi. Begreppet ”Normal Science” myntades på 60-talet av Thomas Kuhn och står för något annat än vad Ravetz menar. Och ”post-normal” vetenskap är i många stycken ganska lik Kuhns beskrivning av normalvetenskap, bl.a. med avseende på dogmatismens betydelse. Jag har själv hämtat insikten att dogmatism ofta uppstår därför att vissa grundläggande idéer fungerar som en outtalad förutsättning för arbetet.
  Hursomhelst, så gör Ravetz en bra beskrivning av klimatforskningen (eller åtminstone en del av den) idag. Jag saknar dock en mer allmän beskrivning av fenomenet politiserad vetenskap. Det är ju inte första gången det inträffat i vetenskapens historia och det skulle därför vara värdefullt med en mer generell teori. Men kanske har Ravetz utvecklat en sådan i sina böcker.

 9. balato

  Ingemar
  Jag har börjat läsa Costellas rapport och det är nog, nej absolut,  det bästa jag läst. Hur många journalister på SVT och SR och på de stora tidningarna tror du har läst rapporten? Den borde vara obligatorisk läsning för alla inom gammelmedia som har något att göra med klimatfrågor.

 10. Holmfrid

  Ett förslag: 
  Stockholmsinitiativet etablerar en fristående forskningsgrupp för kritisk analys och granskning  av AGW  från rådata.  Finansiering över sponsring och bidrag från allmänhet och företag, gärna med redovisning av större bidragsgivare (Mistrapengar är nog inte att räkna med).  Materialet rapporteras vetenskapligt och ställs till medias förfogande på ett lättbegripligt sätt.
    Man kan börja med att markera konfidensintervall för observationer och slutsatser.  IPPC har ju redovisat temperaturprognoser från sina simuleringar, som landar inom intervall  +1.5  till +6.5 grader år 2100.  En så stor osäkerhet är ju meningslös att presentera.  Den kan ju t ex  landa mellan  
  -2 till +3 grader om olinjäritet i sambanden är känslig för någon variabel.  Multivariat modellering är vanlig inom bl a processmodellering inom industrin.  Erfarenheten därifrån, som undertecknad jobbat med är att prognosvärdet är starkt beroende av förekomsten av olinjära samband, som förstör prognostiseringen.  Då blir framtida åtgärder dåliga.  Det är tyvärr alltför ovanligt att konfidensanalys presenteras i dagens rapportering vid högskolor och universitet, vilket Ingemar Nordin nog kan svara på.
  Då underlättas för läsaren att inte övertolka.  Det är tyvärr bekvämt och gynnsamt för författaren att utesluta detta, då ju det ”fina arbetet” då ofta inte blir så ”fint”.
     Beträffande Gro Harlem Brundtland, så är det märkligt att hon kan hålla så hög svansföring,  då ju Norge under hennes tid som statsminister utvecklats till  en av Europas värsta aktörer, när det gäller att leverera fossil energi till atmosfären genom olja/gasleverans  på 4 milj. fat/dygn.  Att utdela Nobelpris i det sammanhanget är ju höjden av dubbelmoral.

 11. Mats Jangdal

  Hela klimathotet, IPCC, WWF, SNF och alla andra NGO:s samt MP och andra muppar utgår från ett falskt axiom, nämligen det att i naturen råder status quo. Till detta fogar de en felaktig premiss för sitt ställningstagande, nämligen premissen att vi av någon anledning har en skyldighet att bevara status quo. Denna premiss tillåts dessutom gälla i alla lägen, alltså såväl om axiomet visar sig vara falskt som om det är sant. (Om axiomet är sant behövs inte premissen att vi är skyldiga att upprätthålla status quo, för då kan vi inte påverka axiomet. Om å andra sidan axiomet är falskt behövs ändå inte premissen, för varför skulle vi ha någon skyldighet att upprätthålla något som inte finns, något som bara är en inbillning eller en önskedröm för vissa?)
  För att staga upp denna dogm fyller de på med falskmyntad vetenskap, som de kallar för fakta. Dessa ”fakta” är tänkta att dölja den konspiration att kortsluta all demokrati, stjäla vår frihet och alla våra pengar för det illusoriska målet att bevara status quo.
  Det hela är ett bluffresonemang av typen, ”Det är sant för att jag säger att det är sant. Om du inte tror att det är sant så måste du medge att det är sant för att något annat som jag påstår är sant. Om inget av det jag säger är sant så måste du tro att det jag säger är sant för att det är jag som säger det!” Groucho Marx kunde inte ha kommit på ett bättre cirkelargument.

 12. Slabadang!

  Pushari svarar bäst själv…..!

  Q: Has all that has happened this winter dented the credibility of IPCC?
  R.K.P.: I don’t think the credibility of the IPCC can be dented. If the IPCC wasn’t there, why would anyone be worried about climate change

 13. #12 undrar om Pachy insåg fullträffen?  😀

 14. Holmfrid, ingen kan ange medeltemperaturen 2100 med ett 95% konfidensintervall.
  Vi vet ju få parametrar… hur fan ska någon kunna förutse alla de yttre och inre skeenden som påverkar?
  Kan du tala om hur många och stora vulkanutbrott som kommer ske?
  Kan du tala om hur solens effekt och aktivitet kommer bli?
  Kan de förutse hur kosmisk strålning kommer variera?
  Det är enklare att släppa en påskfjäder från 10.000m i ett trafikflyg med 850km/h och förutse landnings platsen på 100kvm när…

 15. Slabadang!

  Att läsa Costella är att möta förnuftet!
  Fasen vilken bra sammanfattning.Det MÅSTE etableras en haverikomission.

 16. Mats Jangdal

  Ett jämförande exempel som jag själv skulle vilja veta svaret på, är följande. <!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Times New Roman”; panose-1:0 2 2 6 3 5 4 5 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:SV;} table.MsoNormalTable {mso-style-parent:””; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
  Om vi använde all den olja världen förbrukar varje år till att aktivt smälta bort Himalayas glaciärer tills den sista isbiten är borta, hur många år skulle vi då få hålla på? För enkelhets skull bortser vi från nytillskottet av snö varje år. vilken är medeltemperaturen i Himalayas is? Det räcker väl med att värma upp till +1°C för att vattnet ska rinna bort av sig självt.
  Jag vet att jag en gång har lärt mig räkana på dylikt, men det är decennier sedan. En del av er har matten aktuell och tillgång till nödvändiga ingångsvärden. Kan det va nåt?
   
  Och varför blir det en massa slask när jag klistrar in saker jag skrivit i word, trots att jag tar bort det som är synligt innan jag postar?

 17. Simon

  Trenberth utvecklade dessa tankar i en artikel publicerad i tidskriften <i>Current Opinion in Environmental Sustainability</i>, ”An Imperative for Climate Change Planning: Tracking Earth’s Global Energy” (2009). Här utvecklar han vad han menar med ”vårt observationssystem är otillräckligt”.
   
  Du kan kritisera denna artikel på ungefär samma sätt, att han utgår ifrån att global uppvärmning är ett faktum (utifrån ökad växthusgaskoncentration och observerad energiobalans). Men som ett exempel på ”en hemlig klubb” faller det ganska platt.
   
  Se även kommentar på Skeptical Science.
   
  Mvh, Simon

 18. Slabadang!

  Mats!

  Jag har haft liknande problem när jag klistrat in redigerad text och man är ju lite artig och vill inte chansa på att det inte händer igen med samma text.Länkar funkar inte heller att klistra in ifrån ordbehandlare.

 19. Stickan

  Dagens klimatlarm från Rapport:
  ”Grönland gröps ur av varma hav”
  http://svt.se/2.22584/1.1889512/gronland_grops_ur_av_varma_hav?lid=senasteNytt_675672&lpos=rubrik_1889512
  Och så läser man vidare i artikeln:
  ”De första studierna gjordes i Sermilikfjorden på den grönländska östkusten 2008 och kvarlämnade instrument har därefter bekräftat forskarnas slutsatser.”
  Det var en rejäl vetenskaplig grund att stå på och i rätt ordning också. En säsong och slutsaten är gjord före mätningarna.
  Varför är jag inte imponerad?

 20. Anders Mohlin

  Stickan # 19.
  Hörde det där om grönlandsisen på radion i morse. Varmare än någonsin tidigare, tror jag att budskapet lät. Handlar det bara om en enda mätsäsong? Skall man skratta eller gråta?
  När jag hörde nyhetsrapporten tänkte jag spontant: Nya larmrapporter för att lägga dimridå över tidigare larm?

 21. Ingemar

  Simon #17, tack för länken till Skeptical Science. Ja, här ges ju en delvis annan tolkning av vad Trenberth avser med ”observationssystem”. Nämligen inte ytmätningarna av temperaturen utan mätningarna av energibalansen. Det låter rimligt. Inte desto mindre är utgångspunkten att uppvärmningen fortgår en given utgångspunkt för Trenberth.
   
  Sedan målar Skeptical Science upp en halmgubbe att slå på. Citatet har mig veterligen inte hållits fram som ett exempel på hemlighetsmakeri. Det finns det ju många andra brev som illustrerar detta mycket bättre. Utan det är ju Trenberths ovilja att ens överväga att det kan vara fel på modellerna som citatet visar: Det måste finnas en uppvärmning någonstans (enligt modellerna). Men vi kan inte observera det någonstans. Alltså är det fel på vårt observationssystem.

 22. Lars W

  Stickan #19
  Inte nog med det. Samma studie refererades i morgonens Vetenskapsradio med konklusionen att att istäcket på Grönland minskat i tjocklek med 200m!

 23. Lars W

  Här är adressen:
  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3439693

 24. Stickan

  Det skulle vara intressant om vetenskapsradion gjorde en vetenskaplig bedömning av kvaliteten i dagens alarm.
  Kanske tom jämföra med http://www.igsoc.org/annals/50/50/a50a028.pdf
  Som skriver om Grönlandsisens avsmälning:
  ”…..conclude that the present-day changes are not exceptional within the last 140 years.”
  Kanske tom hade den på löpet!

 25. Slabadang!

  Det vore intressant att få klimastisternas svar på varför isen växte till sig på Grönland efter vikingatiden! Hittils har svaret varit att smältningen berodde på ”lokala” förändringar!! Jaha? lokala förändringar under minst trehundra år??? Det skulle vara otroligt intressant att få se denna effekt redovisad i ”modellerna”.De klimatastrologiska modellerna.

 26. Red Hansen

  Klimatastrologi skulle ha en bättre chans att träffa rätt än IPCCs nuvarande modeller. Astro varianten borde ju troligen ta med soleffekter. Bättre jämförelse vore väl orakelsvar där någon under på verkan av ”örter” etc har kontakt med makter i andra dimensioner bortom mänsklig logik

 27. pekke

  En skeptisk artikel från Aftonbladet:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/staffanheimerson/article6606289.ab
  Och en insändare från Svante A. i Värmlands Folkblad( när jag läser den undrar jag om han har nån koll på arbetssituationen i det här länet !?):
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/staffanheimerson/article6606289.ab

 28. pekke

  Sorry kopiera in fel länk till VF:
  http://www.vf.se/Asikter/Varmland/Lokal-miljopolitik-viktig-100215.aspx
   

 29. tty

  Få se nu, grönlandsisen täcker ungefär 1,7 miljoner kvadratkilometer, om den blir 200 meter tunnare så motsvarar det ca 300,000 kubikkilometer vatten, vilket i sin tur innebär att havsnivån stiger ungefär en meter, vilket onekligen borde märkas.
  Är de kompletta idioter på SR?

 30. John Silver

  Ja.

 31. Micke Johnsson

  SvtText  sidan 132.  Alarmisternas högkvarter…

 32. Slabadang!

  Som alternativ analys

  http://www.youtube.com/watch?v=Ff2TmcfuemM&NR=1

 33. J-O

  !!!!!!!!!!!!!!!        KORS I TAKET        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Phil Jones BBC intervjuv refereras i EKOT :
   

  * världen möjligen var varmare på medeltiden
  * global uppvärmning inte enbart förorsakas av människan.
  * det inte finns några ”statistiskt säkerställda bevis” för en global uppvärmning de senaste femton åren.

   
  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3445547

 34. DV

  J-O,
  Det är inte bara kors i taket, det är en riktig jämmrans kioskvältare!!!

 35. Gunnar Strandell

  Pekke #28
  En liknande insändare finns i dagens NT, Norrköpings Tidningar, men då handlar det om Östergötland.
  Svante är effektiv!

 36. JR

  Mats Jangdal #16
  Gå in på bloggen Andas Lugnt och fråga Dr Maximiljan så får du korrekt svar. 😀

 37. Inge

  Pekke #28
  Han har haft den inne i gotlandstidningarna också.
  Jag gav honom en känga i nätupplagans kommentarsfält.

 38. Gunnar Strandell

  Mats #16
  Markera hela texten och klicka på suddgummit längst till höger i listen över skrivfönstret (advanced.removeformat_desc).

 39. Robert Pettersson

  Min skepsis började med att jag kände igen det samstämmiga mässandet som kännetecknar tro. Jag frågar mej fortfarande var jag kan hitta klassiskt bevisad forskning som inte är infekterad av en agenda. Eller har Gud  – trots bättre vetande –  börjat kasta tärning igen?  Finns det några planer på att göra en intelligent utfrågning och rannsakning av båda sidors ”vetenskap”?

 40. Pingback

  […] Så vart har de saknade joulen tagit vägen? Kanske är det så som Keven-its-a-travesty-Trenberth påstår att alla mätinstrument mäter […]