En liten tillbakablick

Den 7 aug 2008 framförde Bo Ekman och Johan Rockström kritik i Dalarnas Tidning mot att tidningen publicerade inlägg med en annan åsikt än deras egen. De skrev bl.a. (mina kommentarer kursivt):

”… alltfler forskare anser det nu är mycket bråttom att agera. … De som förnekar att koldioxid och andra växthusgaser har klimatpåverkan ställer sig utanför den seriösa debatten (ytterst få har förnekat detta, men menar att effekten är ringa). … Forskningen visar entydigt att människan är huvudorsaken bakom klimatförändringen (finns ingen entydig forskning om det). För varje år som går, stärks kunskapsläget om denna koppling genom den växande volym empirisk observation som verifierar de modeller och teorier som framtagits (helt fel, empiriska observationer motsäger modellerna). … Teoriernas förutsägelser om effekterna på vårt klimat har dessvärre visat sig stämma (samstämmigheten mellan IPCC:s teorier och verkligheten saknas, vi har kallare än normalt). … Kunskapsläget är så väl utvecklat att det inte råder någon tvekan längre om att mänskligheten står inför sin största utmaning någonsin (kunskapsläget är i total upplösning efter Climategate och avslöjandena att IPCC:s senaste rapport bl.a. bygger på rykten snarare än vetenskap). … De som förnekar eller förringar klimat och miljöproblemens vikt för människa och civilisation tar på sig ett stort ansvar. De måste börja med att motbevisa både den massiva upparbetade forskningen, kunskapen (Climategate?) … Det är dags för Falukuriren/Dalarnas tidningar att börja ge sina läsare kunskap och vägledning (= att trycka Ekmans och Rockströms felaktiga påståenden?) för sina ekonomiska och politiska ställningstaganden. Däri ligger den publicistiska utmaningen.”

Så ogenerat försökte två av våra värsta alarmister i augusti 2008 påverka den fria pressen. När jag några månader senare skrev en artikel i SvD som kritiserade deras förtrogne James Hansen för sättet att hantera temperaturdata, då kom det ett krav från Ekman att jag skulle be Hansen om offentlig ursäkt. Samme Hansen var chef för GISS som nu anklagas för att också ha manipulerat temperaturdata precis som hans kollegor i Climategate. Man har konstaterat att av 6000 mätpunkter som GISS använde på 70-talet återstår bara 1500 med klar dragning varmare lägen. Så har man fått Jordens medeltemperatur att stiga.

Den massiva upparbetade forskningen enligt alarmisterna, ligger nu i ruiner på grund av oseriösa och ohederliga forskare i kretsen omkring det korrumperade IPCC och Rockströms SEI. Det är Ekman, Rockström och övriga i Tällberggänget som har tagit på sig ett stort ansvar. De har orsakat vetenskapen och samhället stor skada och kostat oss övriga en enorm massa pengar till ingen nytta.

Klimatforskningen måste nu börja om från början sedan man rensat ut de korrupta forskarna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. hahn

  Lars Bern for President!

 2. Tege Tornvall

  Inför Tällberg Forum sommaren 2007 gick jag först igenom deras pressmaterial i förväg och skrev sedan ett inlägg ”Mera snack än verkstad” i Dalarnas Tidningar. Förhandsmaterialet gav nämligen just det intrycket. Sedan var jag där som journalist på en dragning om simulering av effekter av ökad CO2-halt i atmosfären. Jag träffade även förre Volvo PV-chefen Hans-Olov Olsson och fick för fordonsindustrin relevant material för min tidning.
  Men svar på frågor om solens påverkan fick jag varken från föredragshållaren eller från Tällberg Forum. Mitt inlägg gick dock Bo Ekman till sinnes. Trots att jag ackrediterats och var närvarande på invigningen och den programpunkt som angick min tidning, anklagade han mig för att inte ha varit där och krävde en offentlig ursäkt.
  Senare har vi utväxlat debattinlägg flera gånger, och han inledde ett mejl med ”Broder” och menade att vetenskapen är ”komplicerad”. Inte mer än att de tycks fortsätta på samma tema, i varje fall. Vid ett socialt evenemang på Åkerblads stötte vi ihop, och han låtsades inte veta vem jag var: ”Är det du, det?” sade han när han fick höra det.
  I fjol skrev jag ett inlägg ”Pastor Ekman predikar” för Dalarnas Tidningar, men de vågade inte ta in det. Det vilar dock i väntan på rätt tillfälle.
  Lägesrapport från Tällberg med omnejd från Leksandsbon Tege.

 3. Lars Bern

  Tege,
  Ekman är en mästare på att mobba både medarbetare och andra som han försöker sätta sig på. Du har tydligen fått smaka på det. Göran Persson lär köra samma still.

 4. Om Dalarnas Tidnings chefredaktör tog ett uns samhällsansvar, skulle denne publicera om insändaren.
  Nu med dina kursiva kommentarer inlagda.
  De som bedriver en så samhällsfarlig desinformation, bör utsättas för oupphörlig granskning.
   
  Ponera att allt vad Bo och Johan skrev var sant??????
  ”Kunskapsläget är så väl utvecklat att det inte råder någon tvekan längre om att mänskligheten står inför sin största utmaning någonsin
  Då är det undantagstillstånd och krigsberedskap som gäller.
   
  Men då de var falskt, är det en samhällelig plikt att avslöja charlatanerna.
   
  Jag har väldigt svårt att få respekt för andras kunskap och agerande.
  Jag har en stor respekt för Lars Bern.
  Ni blir allt fler och jag allt mer hoppfull.
  Tack för att ni finns.

 5. Slabadang!

  Rockströmskt och Per Holmgrenskt forum.

  Läs noga speciellt paragraf fyra för denna konferens.det går att få kalla kårar av mindre.Att ordet ”stiftung” rimmar på ”achtung” är nog ingen tillfällighet.Så här oblygt uppträder demokratins fiender.

  http://www.greattransformation.eu/index.php/about-the-conference

 6. Slabadang!

  Ein twei drei!

  Man riktigt hör marschtakten! Ein folk! Ein reich! Ein fûhrershaft! Demokratie funktioniert nichts ! Unser ”enviromentalism” sollen die welt kontrolieren.

 7. Anders Mohlin

  På tal om tillbakablickar, om än en liten sådan med kortare tidsperspektiv.
  SR P1 sände i går eftermiddag ett inslag om ”klimatetfrågan”.
  Själv missade jag tyvärr merparten av inslaget. Någon av er andra bloggläsare som hörde det i sin helhet? Medverkade gjorde representanter för ”båda lägren”.
  Det jag uppsnappade var i korthet: En medverkande, kanske radions vetenskapsjournalist, vittnade med religiös hänförelse om FNs klimatpanel och dess ofelbarhet samt om ”världens  samlade vetenskapsmän och deras samsyn i frågan”.
  Ytterligare en person hördes i programmet, en person med mindre kategorisk inställning till ”den rätta tron”, men när denne senare på allvar skulle ta till orda var programtiden ”lägligt nog” slut. En liten positiv kvarvarande känsla hos mig var att SR ändå hade inbjudit till visst åsiktsutbyte.
  Som sagt: Någon annan som hörde hela programinslaget?

 8. balato

  # 7 Anders Mohlin.
  Jag lyssnade på Studio Ett och det var ju beklämmande. Först slösa bort en massa tid på att fråga folk om det har blivit varmare eller kallare i fjällvärlden och om trädgränsen har flyttats, sen inget nytt från meteorologiprofessorn, sen avbryta Webjörn, som skulle ha haft mycket att säga som svar på meteorologiprofessorn och till sist SR:s miljöjournalist som pratade om försurning av havet p g a CO2 och därav följande artdöd samt växande glaciärsjöar i Himalaya. Uselt!

 9. Tack Lars B. Jag vidhåller visserligen att mänskligheten står inför en enorm utmaning. Utmaningen är att få bort fullblodsgalningar ur miljövänstern från positioner där de kan påverka. Vägen dit är tyvärr lång.

 10. bengan

  Till Slabadang: varför skriva på någon slags helt felaktig tyska? Är det roligt? Är det informativt?

 11. S. Andersson

  Slabadang #6: Du har rätt i att det är skrämmande med vilken iver dessa apokalyptiker vill komma åt vårt samhälles fundamenta.
   
  Däremot tycker jag intensivt illa om ditt sätt att med hjälp av förlegade fördomar tillskriva det här eventet något slags allmän tysk nazistiskt egenskap. Det är naivt, dumt och obildat och tyder på en rätt inskränkt världsåskådning från din sida. Det finns i min mening knappt ett land i Europa med starkare demokratiska institutioner än den tyska förbundsrepubliken. Sverige kommer långt ner på listan därvidlag. T ex har Tyskland en mycket inflytelserik författningsdomstol som håller politiker i örat och ser till att lagar inte strider mot konstitutionen. Birgitta Dahls tankelag vore en omöjlighet i Tyskland.
   

 12. Off Topic, men Bishop Hills bok om ’The hockey Stick Illusion’ har fått lite svensk uppmärksamhet:
  Although the science is not always straightforward, Andrew W. Montford manages to make the story both exciting and accessible to the reader. He uses the Hockey Stick as an example of how manipulation of data and publication routines can change the whole world’s view of an important subject. The story is told in such a fascinating way that it is hard to take ones eyes from the page.
  Wibjörn Karlén
  Professor of Geography (Emeritus)
  University of Stockholm

 13. #10
  Det är läsvärda ord och inga visor.
  Hur bra är den svenska författningen?
  Vad har vi, rasforskningens vagga, att vara stolta över?
   
  Jag blir inte förvånad om svensk förd integreringspolitik, kan skapa de kraftigaste inre motsättningarna efter Balkankonflikten i Europa.
  Det är lätt att underbygga fördomar, svårt att informera bort dem.
   

 14. Slabadang!

  S Andersson!

  Det som skrämmer mig är att de uppfattat det vara fritt fram för den här typen av öppen kritik av demokratin.Jag kan inte annat än läsa det som att de flyttat fram positionerna och utrycker demokratin som varande ett hot mot vad de påstår ”planeten kräver”.
  Jag tänker inte vika en tum på de demokratiska spelreglerna och Rockström och Holmgrenare borde ställas mot väggen och tydligt redogöra för sina värderingar.
  Jag vet att tyskar inte är nazister.Men de som företräder stiftelsen måste samtidigt inse att det blir extra känsligt när tyskar börja prata om en icke fungerande demokrati.
  Med en blandad historik av både DDR och Nazi så SKA vi vara extra lyhörda.

 15. S. Andersson

  Slabadang: Det är riktigt att vi ska vara lyhörda men just därför vänder jag mig emot den där sortens larviga skämt om marschtakt och ”Ein Führer, ein Reich” som i förlängningen bara försvårar lyhördheten och som dessutom tar udden av kritik av odemokratiska tendenser i andra länder, t ex Storbritannien. Den engelska imperialismen och militärismen brukar ju närmast hyllas i Sverige, vilket är konstigt om man betänker allt elände britterna ligger bakom. Dessutom tycker jag att just när det gäller klimat, miljö, djuren rättigheter etc., så är de odemokratiska krafterna större och starkare i just Storbritannien än i Tyskland.

 16. Slabadang!

  S Andersson!

  De som skrivit agendan har ansvaret för vad de skriver och hur det mottages och uppfattas.Som de bäddar får de ligga! Det går inte att vara tolerant eller överseende med vad de faktiskt skriver.Skriver de rent antidemokratiska teser så får de skylla sig själva.Tyskland har en dubbel historik av diktatur med sig i bagaget.Det är inte mitt fel och det finns fortfarande många i Tyskland som begråter murens fall.DDR var kanske världens skickligaste kontroll och propaganda apparat.
  Förmågan och kunskapen om hur man bedriver propaganda har inte försvunnit.

 17. CCJM

  Slabadang m fl
   
  Länkade själv till deras program för ca ett halvår sedan och det var inte förvånande att en viss T.  kom till deras försvar… (https://www.klimatupplysningen.se/2009/06/13/kinas-syn-pa-saken/)
   
  Av de fortsatta diskussionerna sedan dess ser vi ju att många fler öppet på olika sätt ifrågasätter ”demokratins” möjlighet att ta itu med ”klimathotet”… och visst, utifrån deras förvrängda världsuppfattning är det inte så konstigt. Det värsta är att det inte reageras på detta från folk som borde veta bättre!
   
  Får annars hålla med  S. Andersson i #11
   

 18. Gunbo

  Slabadang!
  Har du inte varit lite för känslig när du läste diskussionsämnena? I punkt 2 står det: ”Global climate change requires trans-national politics but a global government neither exists nor is it desirable.”

  I punkt 4 ställs ju en fråga (provokativ visst) men det är ju meningen att den ska diskuteras bara. Det är väl inget manifest?

 19. Slabadang!

  CCJM och Andersson!

  Låt mig vara tydlig.Jag lastar inte tyskar generellt utan hävdar att STYRELSEN för stiftelsen måste fatta sitt egna lands historia.STYRELSEN skickar ein twei drei signaler.Det behöver tyskarna minst av allt.

 20. Tomas

  Man har konstaterat att av 6000 mätpunkter som GISS använde på 70-talet återstår bara 1500 med klar dragning varmare lägen. Så har man fått Jordens medeltemperatur att stiga.
  Nej, det är fel. Man tar inte medeltemperaturen hos alla mätstationer för att beräkna jordens medeltemperatur, man tittar på nuvarande kontra tidigare temperatur hos varje mätstation för sig. Det spelar alltså ingen roll om man koncentrerar sig på ”varmare” eller ”kallare” stationer.
  Med andra ord är anklagelserna mot GISS grundlösa. Vågar man hoppas på en rättelse?

 21. Slabadang!

  Tomas!

  Coleman känd ifrån ”God morning Amerika” sände i veckan ett entimmesprogram om den kritik som finns.Pielke SR har öppet kritiserat Hansen och blivit rent förbannad på Hansens uppenbara lögner om att rådata skulle vara ”oberoende granskade.Jag bifogar länk till episod 4 där oerhört hård kritik framkommer. hansens förtroende sjunger på sista versen och det är i dessa detaljer djävulen ligger gömd.

  http://www.kusi.com/weather/colemanscorner/81559212.html

 22. FcH

  Klimatalarmismen är vår tids Lysenkovism. Lysenkov etablerade sina ovetenskapliga genetiska teorier på 30 talet. Det tog 20 år innan hans katastrofala ideer rensades ut. Under dessa 20 år förröddes rysk forskníng. Fölk svalt till dös i väntan på att halva potatisar skulle gro i permafrosten. Svenska genetiker har vittnat om ryska besök i svenska laboratiorier på på 50 talet och senare där ryssarna i hemlighet plockade med sig växtfrön för att försöka bygga upp något i ruinerna efter Lysenkov. Undrar hur länge Rockström et al klarar sig. Kostnaderna för klimatalarmismen blir förmodligen större än ryssarnas Lysenkovism eftersom den är global.  Historikernas dom mot klimatalarmisterna kommer att bli hård.

 23. Christopher E

  Tomas #20;
   
  Vad som menas med ”varmare lägen” är huvudsakligen stationer som ligger på platser där det blivit varmare av andra (lokala) orsaker än eventuell global uppvärmning. De stationer som valts bort/lagts ned är de som ligger i ödemark fjärran från störningar.
   
  Annars hade din invändning förstås varit riktig, men de som kritiserar GISS har koll på hur medelvärdena räknas fram. (Däremot inte koll på hur värdena ”urbanjusteras”, vilket är hemligt. Men det framgick av Climategate-mailen att en justering var efter hur mycket nattljusen i mätområdet lyser på satellitfoton…)
   
  Inte helt sant heller att man alltid ignorerar absolutvärdet av temperaturen. Någonstans får man ju fram medelsiffran som brukar ligga på 14-15 grader C.

 24. Tomas

  Slabadang!
  1) Kul namn.
  2) Jo, det är just i länken du skickade som Coleman&co visar att de inte begriper hur temperaturutvecklingen beräknas. Den stora minskningen av mätstationer skedde åren 1990-91, och det finns inget i GISS data som tyder på någon plötslig temperaturökning de åren.

 25. Slabadang!

  To mas!
  Spela inte dum för det är du inte.De passade att plocka med de kalla stationerna fram till 1980 för att ”uppvärmningen” skulle se ut att vara större än den i verkligheten var.Sen räckte det i alla fall inte till för alarmisterna utan de klistrade och tejpade ihop en hockeyklubba.!

 26. Tomas

  Christopher:
  …de som kritiserar GISS har koll på hur medelvärdena räknas fram.
  Jag tror inte det, eftersom de lyfter fram faktumet att stationernas medeltemperatur ökade när stationer togs bort.
  Slabadang!
  Eh, har du något stöd för dina påståenden?

 27. Slabadang!

  Tomas du kan börja med att titta på coleman.Vad har du själv annat en den korrumperade klubben för inbördes beundran att referera till! men du bryr dig ju inte om något som talar emot din sak?
  Jag tycker du skall besöka ”wattsup” idag.Besökarna samlar ihop alla tokprognoser ,galenskaper och artiklar fårn Guardian Nasa mfl.
  Det är riktigt rolig läsning!! Det kan va skönt att få garva lite åt klimattalibanismen. Läs och skratt gott!
  Jag skulle vilja titta fram tjugo år i tiden och läsa de buntvisa analyserna och avhandlingarna om den galenskap och masssykos som drabbade världen under klimathysterins årtionde.Hur kunde det gå så långt??

 28. Gunbo

  Men hör ni, sluta tjata om marktemperaturer! Kolla satellitmätningarna i stället!

 29. Albert Gåår

  Om man har följt granskningen av Richard North på EU Referendum, går det relativt snabbt att se att Johan Rockström har byggt upp ett litet klimatimperium här på hemmaplan, med R K Pachuris TERI som förebild. SEI och Stockholm Resilience Center delar kontor, har en ohygglig massa ”forskare” på lönelistan, producerar ingen forskning utan bara rapporter om vad som kommer att hända-ifall-att, och ser vid en snabb granskning ut att fungera som ”funding vehicles” där företag, kommuner, staten och fonder pumpar in pengar för olika klimatprojekt. Bland de största bidragsgivarna återfinns Mistra (forskningsstiftelse som sattes upp med tidigare pengar från löntagarfonder) vars årliga budgetar (ett par miljoner) för miljöforskning i princip verkar ha gått oavkortat til SEI/SRC.
  För den som är benägen att rota lite i Rockströms uppdrag, ersättningar och kopplingar, finns det möjligen en hel del att hämta.
  Ekman förmodligen likaså.
   

 30. Christopher E

  Tomas #26;
   
  Det är precis den effekt man får. Ta bort de ostörda stationerna och medlet går upp gradvis efteråt. Det är lite pretentiöst av dig att tro att bara du känner till att det är anomalier som används vid redovisningen. Det är en halmgubbe du försöker slå ner här. Du kanske skulle försöka förklara vad som blir bättre för GISS med färre mätpunkter istället. Inte är det anslagsbrist som är problemet i alla fall… Så varför plocka väck dem?
   
  Och apropå #24. Det blir alltså inte en plötslig uppgång i temperatur precis när ostörda stationer plockas bort, utan långsamt efteråt när de urbant störda stationerna som är kvar successivt visar för mycket.
   
  Gunbo;
   
  Som du väl vet är satellitdata bättre, men… här gällde faktiskt diskussionen GISS-serien, som inte använder satelliter, men ändå är flitigt refererad. Dessutom börjar satellitserien först 1979, men ”stationsdöden” och den kraftiga urbaniseringen började före det. Så när satellitanomalin sätts till samma startpunkt som markdata 1979 så är det alltså redan från en kontaminerad nivå. Så även från 1979 och framåt är sannolikt värdena för höga jämfört med tidigare under 1900-talet trots satelliter, dvs uppvärmningen under 1900-talet som helhet är sannolikt lägre än de ca 0,7 grader som brukar anges. Jag skriver ”sannolikt”, för då det inte går att skicka satelliter tillbaka i tiden kommer vi aldrig att veta säkert.

 31. Tomas

  Slabadang!
  Jag har redan sett videon du länkar till, det var den jag kommenterade i min första kommentar. I övrigt noterar jag att du inte kan komma med något som stöder dina påståenden.

 32. ”Vi har kallare än normalt” – vad exakt grundar Lars Bern detta påstående i?

 33. Slabadang!

  Tomas!

  Du e rolig du! Om det inte räcker med proffesorer eller data analytiker eller alla de artiklar som skrivits om fusket.Vad skulle kunna rubba din tro? Om Hansen bröt ihop och erkände manipulationer …..skulle det räcka? Kan du ge mig ett tips hur mycket bevis du behöver??

 34. Gunbo

  Christopher #30,

  ”dvs uppvärmningen under 1900-talet som helhet är sannolikt lägre än de ca 0,7 grader som brukar anges. Jag skriver ”sannolikt”, för då det inte går att skicka satelliter tillbaka i tiden kommer vi aldrig att veta säkert.”

  Nej, vi kommer inte att veta säkert – någonsin. Men nu har vi i 30 år kunnat jänföra både markdata och satellitdata som visat sig någorlunda sammanfalla, ibland något högre, ibland något lägre. Varför då anta att data innan satellitmätningarna skulle vara så enormt annorlunda? Jag vill bara förstå logiken.  

 35. Otto Kanel #32

  Bra fråga till Lars Bern.

 36. Gunbo

  Otto Kanel #32,
  Du kan ju visa honom den här grafen från Roy Spencer samtidig så kanske han får sig en tankeställare.
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH-LT-13-and-25-month-filtering.jpg

 37. Klimatveteran

  Klimatbluffen
  spricker snart för skeptikerna.

  Kärnkraften handlade även om att få bort samma som idag och på min sida erbjuds inga arvoden för desinformation, som på den andra sidan där dom inte har några klimatexperter.

  Klimatskeptikernas bubbla spricker snart då deras experter utgår från oljekällor, emot våra klimatexperter.

  Självklart kan man inte lagra kol i miljontals år och bränna upp den med vår fart utan konsekvenser, det är inte naturliga variationer.
  Mängden metan-fisande kor är stort nu. Sedan kommer allt lagrat metan ut från mark och is 25 ggr farligare än CO2.

  Även seriösa skeptiker medger att vi måste byta från de energisystem som varit miljöfarliga före klimatfrågan, har alla glömt det?

 38. Klimatveteran

  Frågan är, ska vi ställa om energisystem snarast och oroas mindre, eller strunta i allt och chansa på att klimatet inte skenar?

 39. Slabadang!

  Gunbo!
  Då kan ju du svara på den här!

 40. Slabadang!

 41. Slabadang!

 42. Christopher E

  Gunbo #34;

  En viss avvikelse markdata/satellitdata finns det visst sedan 1979. En urban kontaminering är som du vet bevisad vara statistiskt signifikant mot socioekonomiska faktorer. (Att sedan IPCC trots påstötning vägrade ta in denna granskade studie i senaste rapporten är en annan historia… Men efter Phil Jones mailtrafik vet vi ju numera hur urvalet går till där.)

  Men din fråga är bra. Svaret är att det finns goda skäl att anta att den största UHI-avvikelsen finns i den tidigare delen av datan. Antalet mätstationer toppade redan på 1960-talet (70% av dem är borta nu). Den urbana tillväxt som gjorde att tidigare landsbygdsstationer hamnade inom växande bebyggelse hade redan skett 1979. Efter det låg stationerna redan i urban miljö, och även om kontamineringen är ett faktum, ökade den inte lika fort. Det har skett en kraftig förändring av markanvändning under de första 2/3 av 1900-talet, och det är sannolikt att denna gett en skev temperaturutveckling.

  Men som sagt, det exakta svaret får vi aldrig. Att regioner med stark socioekonomisk utveckling är varmare än motsatsen (”tillfällighet” enligt IPCC!), är dock mer än en ledtråd. För inte har väl CO2-molekylerna pejl på BNP:t några kilometer under dem…?

 43. Inge

  Blir det inte en liten urban heat island även sett med satellitens perspektiv? Den ökade mänskliga verksamheten borde synas  lite även där?

 44. Gunbo

  Christopher,

  Tack för ett klart och tydligt svar! Som vanligt.

 45. Gunbo

  Inge,
  Det har jag också funderat på men har inte hittat några uppgifter om det.

 46. Christopher E

  Inge och Gunbo;

  Jo, jag tror det finns en viss urban effekt även högt upp. Jag har sett animerade satellitfoton där storstäders värmeöar orsakar lokala åskväder (tror det var i Georgia eller North Carolina?).

  Så då borde rimligen MSU-mätningen i lägre troposfären påverkas med tanke på åskväders konvektion.

  Gunbo, kul om lyckades uttyda min tankegång ovan. Tyckte själv det lät grumligt i text…

 47. Håkan Sjögren

  Klimatveteran # 37 : Antalet metanfisande bufflar i nordamerika har minskat mycket kraftigt. Du skriver att metan är 25 gånger farligare än C O2, men medge att 25 gånger noll är lika med noll ; CO2 är ju en nyttig gas och grunden för praktiskt taget all nyttig växtlighet. Mvh, Håkan. 

 48. Tomas

  Christopher E:
  Dessutom börjar satellitserien först 1979, men ”stationsdöden” och den kraftiga urbaniseringen började före det.
  Den stora majoriteten av ”stationsdöden” skedde ju efter 1979.
  Det är lite pretentiöst av dig att tro att bara du känner till att det är anomalier som används vid redovisningen.
  Inte bara jag, det har jag aldrig sagt, men vissa vet inte om det. 🙂
  Slabadang!
  Kan du ge mig ett tips hur mycket bevis du behöver??
  Det räcker utmärkt med uppgifter som stöder dina påståenden i #25!
   

 49. Christopher E

  Tomas;

  Stationerna började minska från sitt maximala antal ungefär 10 år före 1979, men oavsett det, vad motsäger att deras medel inte 1979 redan var kontaminerat av UHI, med följden att satellitanomalikurvans startpunkt ”hängts upp” på ett för högt värde. Vilket var den diskussion du citerade mig ur.

  Kurvan jag länkar visar för övrigt med all tydlighet varför serier över marktemperaturdata är helt irrelevanta. I vilken annan vetenskapsgren skulle man försöka rita kurvor med sådant varierande mätunderlag? 

  Du svarade aldrig på varför GISS valt att plocka bort en mängd icke-urbana stationer, för övrigt. Är det inte bättre ju fler mätpunkter man har?

  Och precis enligt vad man förvänta sig med urban effekt har också GISS-kurvan höjt sig över de andra metodernas kurvor med tiden. GISS är den enda där 2005 till och med överträffar El Niño-året 1998. Förstår inte varför någon skulle vilja använda GISS överhuvudtaget, om man nu inte har en fallenhet för skruvade resultat.

  Din tro att du utgör en exklusiv grupp som förstår att man inte kan räkna ut ett meningsfullt simpelt medelvärde från mätstationer med olika geografisk fördelning och höjd tar jag nog inte ur dig, men så brukar det vara med halmgubbar, de är seglivade.

 50. Tomas

  Stationerna började minska från sitt maximala antal ungefär 10 år före 1979
   
  Ja, men som man ser på din länk skedde majoriteten av minskningen efter 1979, vilket var precis vad jag sa.
   
  Du svarade aldrig på varför GISS valt att plocka bort en mängd icke-urbana stationer, för övrigt. Är det inte bättre ju fler mätpunkter man har?
   
  Jag vet inte varför GISS valt att plocka bort stationer. Jag rekommenderar att du frågar dem.
   
  Och precis enligt vad man förvänta sig med urban effekt har också GISS-kurvan höjt sig över de andra metodernas kurvor med tiden.
   
  Att GISS skiljer sig från vissa andra kurvor kan ju iofs bero på att GISS tar med polerna i beräkningen. Och vad gäller urban effekt så var det väl Watts som kritiserade flertalet mätstationer i USA, och hävdade att bara ett fåtal var godkända. Men när man jämförde dessa godkända med den stora massan fick man exakt samma trend!
   
  Din tro att du utgör en exklusiv grupp som förstår att man inte kan räkna ut ett meningsfullt simpelt medelvärde från mätstationer med olika geografisk fördelning och höjd tar jag nog inte ur dig, men så brukar det vara med halmgubbar, de är seglivade.
   
  Jag har aldrig hävdat att jag skulle tillhöra en ”exklusiv grupp”, så jag förstår inte varför du säger det. På tal om halmgubbar alltså. 🙂