En filmrecension

Michael Moore är en vänsteraktivist som har gjort sig känd för dokumentärfilmer som kritiserar företag, kapitalism och politiker på högerkanten. Det har gjort honom väldigt populär bland vänstern. Men nu har nog populariteten försvunnit, åtminstone delvis. Han har nämligen varit exekutiv producent av en film som har fått en hel del uppmärksamhet nyligen. Den heter Planet of the Humans och finns på youtube.

Moore har alltså inte gjort filmen själv. Det har i stället miljöaktivisten Jeff Gibbs, som har filmat, gjort intervjuer och letat fakta. Liksom alla miljöaktivister numera, har Gibbs byggt sin världsbild på myter och lögner. Fortfarande håller han fast vid många av dem, som att människan håller på att förstöra den här planeten. Han har i alla fall upptäckt att det är en lögn att ”gröna”, ”förnybara” energislag skulle kunna ersätta fossila bränslen.

Gibbs börjar med att fråga ett antal människor om hur lång tid de tror att mänskligheten har kvar. Där varierar svaren mellan 10 och miljontals år. Min personliga reflektion då, är att om miljontals år har människan sannolikt utvecklats till någon annan art. Människan dör inte ut, utan utvecklas. Människan är en av de arter som har bäst förutsättningar att överleva stora naturkatastrofer, som supervulkanutbrott och nedslag av stora rymdstenar. Mänsklig civilisation kan gå under, och måste börja om, men människan som art lär klara sig.

Gibbs för sedan fram en tes som återkommer senare i filmen: Att människan har tagit över den här planeten. Jag håller inte med. Vi dominerar den, ja, men vi har inte tagit över den. Fortfarande finns utrymme för andra arter, inte minst insekter. För att inte tala om mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar, vilket är aktuellt just nu. En del arter som vi har varit på väg att utrota, återhämtar sig när vi har insett att det är dåligt att utrota andra arter. Till exempel ökar många arter av valar igen, sedan valjakten nästan har upphört.

Gibbs har lyckats hitta en filmsnutt från 1958, en filmsnutt som spår samma ”gloom and doom” som dagens klimataktivister gör. Eller till och med värre. Bland annat finns en förutsägelse om att Mississippiområdet ska översvämmas när polarisarna smälter. Och det för en global uppvärmning på några grader. Eftersom det verkar vara en amerikansk filmsnutt, förmodar jag dessutom att det handlar om några grader Fahrenheit och inte Centigrader (grader Celsius). Exempelvis blir 3 °F 1,7 °C. Jag har då inte sett några förutsägelser idag om att knappt 2 °C global uppvärmning ska få haven att stiga med flera meter. Det brukar då handla om fantasier om ännu större uppvärmning.

Gibbs tar upp en del miljöproblem, som vi faktiskt har löst. Han tar upp larmet om ”peak oil”, som ständigt har upprepats genom åren. Och ständigt har fått flyttas fram i tiden, på grund av bättre utvinningsteknik och nya fyndigheter.

Gibbs erkänner att han som nioåring saboterade en bulldozer genom att hälla sand i bränsletanken. Ett brott som nu lär vara preskriberat. Han gjorde det för att försöka rädda en skog från att huggas ned nära hans hem.

Han var alltså miljöaktivist som väldigt ung, och berättar hur han fortsatte under åren.

Så kommer Gibbs till filmens huvudämne: Varför är vi fortfarande beroende av fossila bränslen? Han bestämmer sig för att följa rörelsen för grön energi.

Han besöker konserter och andra evenemang som påstås drivas med solel. Och finner att så inte alls är fallet. I stället finns dieselaggregat eller anslutningar till elnät. Hur skulle det annars kunna fungera när det blir mulet eller natt?

Gibbs konstaterar att hundratals miljarder dollar har satsats på grön energi, och funderar över vad pengarna har gett. Han hittar då bland annat Al Gore, Richard Branson och Michael Bloomberg, som har varit aktiva när det gäller att propagera för denna påstått gröna och förnybara energi. Gibbs kommer så småningom fram till att miljöaktivister och miljöorganisationer, som propagerar för grön energi, snarare gör det för att tjäna pengar än för att rädda planeten.

En annan person som förekommer i filmen är Bill McKibben, aktivist och grundare av rörelsen 350.org. Organisationens namn kommer från antagandet att koldioxidhalten måste hållas under 350 ppm för att undvika klimatkatastrofen. Min personliga reflektion där är att halten nu är drygt 60 ppm högre, utan att vi har sett andra bevisade effekter än att världen har blivit grönare.

I klimathysterins namn, har en rad biltillverkare presenterat elbilar. Bland annat GM, vilket tas upp i filmen. Gibbs ställer då frågan vad som laddar batterierna i bilen. De tillfrågade tvingas erkänna att elen kommer från elnätet, och att den elen till stora delar skapas genom förbränning av kol. J. Peter Lark, företrädare för energibolaget Lansing, menar att det inte är korrekt att tro att all el för att ladda elbilar kommer att komma från sol och vind inom en nära framtid. Ska elbilarna laddas på natten, finns det naturligtvis ingen solel alls tillgänglig. Det brukar till och med blåsa mindre på natten, så att vindkraftverken producerar mindre.

Gibbs reser runt i USA och tittar på solpanelsanläggningar, som tar upp stor plats men producerar lite. Han tittar på vindkraftsparker, med jättestora verk, som han tycker är imponerande. Samtidigt undrar han om maskiner gjorda av industrialismens civilisation verkligen kan rädda oss från industrialismens civilisation?

Gibbs inser på sina resor att uppförandet av dessa vindkraftsparker innebär en stor miljöpåverkan. Bland annat kalhuggs bergsidor för att uppföra verken. Tydligen är det vanligt i USA att skala av bergstoppar för att bryta kol. Då är det en smula ironiskt, att vindkraften, som är tänkt att ersätta kolet, också i stort sett innebär att skala av bergstoppar. Dessutom behöver vindkraftsparken i bakgrunden ett fossileldat kraftverk som går på tomgång, redo att på ett ögonblick börja leverera när vinden mojnar.

Gibbs inser allt mer att den ”gröna” energi han litade så mycket på, som ersättning för fossila bränslen, inte alls inte är vad han trodde den är. Han inser till exempel att etanol, tänkt som en ersättning för fossila bränslen, dels kräver stora arealer av produktiv odlingsmark och dels kräver fossilt kol som en ingrediens.

Richard Heinberg, författare till The End of Growth, intervjuas och påstår att han har räknat till 25 alternativ till fossila bränslen. De alternativen fungerar inte för att ge oss den energi vi behöver. Richard York är en forskare som intervjuas och som publicerade en artikel i Nature Climate Change och där frågade om alternativa energikällor kan tränga undan fossila bränslen. Han finner att det är tveksamt. Länder som satsar på att bygga ut alternativen verkar inte minska sitt användande av fossila bränslen.

En annan forskare som har kommit fram till liknande slutsatser, är Ozzie Zehner. Denne påpekar bland annat att sand inte alls är en ingrediens vid tillverkning av solceller. I stället används kvarts från gruvdrift och (fossilt) kol. Dessa två smälts vid hög temperatur, och det som står för denna höga temperatur är förbränning av mer kol. Smältningen leder till att kolet och syret i materialen försvinner, i form av koldioxid, och kvar blir kisel, som är en viktig beståndsdel i solcellerna.

Gibbs kan konstatera att kolkraftverk läggs ned, men inte för att ersättas med sol och vind. I stället ersätts de med kraftverk eldade med naturgas, ett annat fossilt bränsle. Företrädare för branschen, erkänner i intervjuer att deras solceller och vindkraftverk inte kan förse samhället med den energi som behövs. Dessa intermittenta energislag behöver bakom sig hela tiden ha kraftverk eldade med naturgas eller något annat fossilt bränsle. Kraftverk som inte klarar av att ständigt slås av och på, utan måste gå på tomgång om de inte levererar till elnäten.

Dessa företrädare hävdar att det behövs energilagring. När Gibbs tittar på det, inser han att det dels finns mycket mindre än vad som behövs tillgängligt, och dels att batterier snabbt slits ut och måste ersättas. Solceller och vindkraftverk håller vanligen inte heller så länge, maximalt några årtionden.

Zehner dyker upp igen, och förklarar att alla dessa solpaneler och vindkraftverk kräver massor av fossila bränslen för att komma på plats. Det skulle ge mindre utsläpp att bränna dessa bränslen direkt än att tillverka och sätta upp solcellerna och vindkraftverken.

Solcellsparker sätts ofta upp i öknar, som påstås vara öde och livslösa. Gibbs finner att de inte alls är det. Där finns i verkligheten livsformer, som råkar illa ut när naturen röjs undan för att ge plats för solpanelerna.

Zehner tar också upp att dessa alternativa energislag ofta behöver sällsynta jordartsmetaller. När de bryts, skapas stora mängder radioaktivt avfall.

Elon Musk har försökt ge sken av att hans elbilsfabriker drivs av ”förnybara” energislag. I verkligheten är de anslutna till elnäten. Produktionen av elbilar kräver dessutom litium, kobolt och grafit. Alla fås fram genom smutsig gruvbrytning och grafit är dessutom en form av kol.

Inte heller Apples fabriker drivs av ”förnybar” energi, trots att cheferna påstår det. Fabrikerna är anslutna till elnät och kan inte skära av ledningarna om de vill fortsätta producera.

En känd solcellsanläggning är Ivanapah i Mohaveöknen. Filmen konstaterar att den behöver elda naturgas för att kunna komma igång på morgonen. Materialet till anläggningen är producerat av bolag som ägs av bröderna Koch. Ja, just de bröderna Koch som klimataktivister brukar anklaga för att förneka vetenskap och motarbeta klimatåtgärder. Dessa två bröder beskrivs senare som de i USA som antagligen tar emot mest subventioner till ”förnybar” energi.

Ett avsnitt i filmen gör en genomgång av de många ämnen som behövs för att tillverka solceller, vindkraftverk och elbilar. Ämnen som ofta kräver smutsig gruvbrytning, energikrävande produktion och stundtals barnarbete.

Gibbs klarar inte av att inse att dessa icke-fungerande energislag är misslyckade lösningar på problem som inte finns. I stället lever han kvar i fantasin att mänskligheten håller på att förstöra den här planeten och att den enda lösningen är en rejäl omställning av vår livsstil. Där tänker jag att en sådan omställning skulle leda till misär, hungersnöd, kraftigt minskad medellivslängd och miljarders förtida död. Miljöproblem löses genom rikedom och teknik, vilket filmen dömer ut. Mer fattigdom förvärrar problemen och löser dem inte.

Fast de där miljarder människornas förtida död, är något som många miljöaktivister eftersträvar. Flera av dem som uttalar sig i filmen tycker att det finns för många människor, vilket ger för stor påverkan på miljö och klimat.

Gibbs kommer också in på biomassa. Och finner att det ofta innebär skogsskövling. Koldioxidneutrala är de knappast, eftersom det tar lång tid för nya träd att växa upp och ersätta dem som har huggits ned. Biomassa kan i praktiken dessutom innebära avfall och sopor. Förbränningen av sådant ger upphov till en hel del ämnen som kan skada människors hälsa.

För att öka temperaturen vid förbränningen av trä, tillförs malda rester av däck. En del av de resterna kan sedan ”snöa” ned i närheten av kraftverken som skulle förbränna dem och träet.

En annan möjlig ingrediens i ”biomassan” är kreosotbehandlade sliprar från järnvägar. Vilket knappast ger hälsosamma utsläpp.

Biomassa och biobränslen är den särklassigt största grenen av de ”förnybara” energislagen, både globalt och i länder som USA och Tyskland. Sol och vind är mycket mindre, men tycks få större uppmärksamhet.

Miljöorganisationer har många gånger en ambivalent syn på biomassa och biobränslen. Stundtals stöder de dessa energislag, och stundtals tar de avstånd.

 

Filmen är intressant av minst två anledningar. Dels ger den en inblick i miljöaktivisters världsbild, som till stora delar är fantasier utan kontakt med verklighet, fakta och vetenskap. Dels visar den hur en miljöaktivist får se sin världsbild börja rämna när han faktiskt börjar ta reda på fakta. Den borde ses av alla som inbillar sig att det finns ”förnybara” energislag som kan ersätta fossila bränslen. Fast de som inbillar sig det, lär vara tämligen ointresserade av fakta.

För mig tycks det som om fossila bränslen har mindre problem än de alternativ som den gröna rörelsen vill ha som ersättning. Framför allt gäller det naturgas, som har få föroreningar och nästan bara släpper ut vattenånga och koldioxid vid förbränning. Både gaserna är visserligen växthusgaser, men ingendera har bevisats orsaka några problem. Även klimataktivister brukar gå med på att vattenånga har så kort uppehållstid i atmosfären att den lilla mängd som människor tillför inte är något problem.

Dessutom är det så, att om aktivisterna verkligen tog det påstådda klimathotet på allvar och verkligen vill rädda det klimat som de påstår vara hotat, skulle de propagera för en kraftigt utbyggnad av kärnkraften. När de flesta av dem i stället är emot kärnkraft, visar det att något är fel i deras tankegångar och retorik. Exakt vad som är fel, kan vara svårt att slå fast, men en trolig anledning är att aktivisterna inte alls är några människovänner.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Ett citat från Naomi Seibts twitterflöde:

  ”We do not need more solar cells, we need more brain cells”

  kunde inte ha sagt det bättre själv.

 2. Håkan Bergman

  Min käre foliehatt, vi har hjärnceller så det räcker och blir över, problemet är att vissa inte verkar använda dom.

 3. Jonas

  Tack för en bra recension,

  Jag tycker det verkar som att det är det ”hållbara samhället” som är det övergripande målet för den ”gröna” rörelsen – egentligen inte att avvärja klimathotet. Drömmen om att leva i ”harmoni” med naturen.

  Verkar som filmen smular sönder den drömmen.

 4. Lasse

  Tack för en bra beskrivning av filmen Lars K
  Den var lite negativ mot alternativa energikällor.
  Klimatsans (https://klimatsans.com/) har idag ett inlägg som visar på vindkraftens påverkan på elpriset. Blåser det så sjunker priset.
  I en marknadsekonomi så skulle detta avisera fullt utbyggt för vinden. Men nu saknar vi marknadstänk när det gäller alternativa källor.
  Gökotta i strålande sol och kanske lite mete på metaredan och nykter på folknykterhetsdan så ser dagen ut.

 5. Rolf Mellberg

  Stort tack Lars för ett utmärkt inlägg.

  En av mina favoriter är i sammanhanget Michael Schellenberger som framför sitt budskap här på ett synnerligen effektivt sätt.
  Enjoy,
  https://youtu.be/ciStnd9Y2ak

 6. Thorleif

  En utmärkt resume av filmen Lars. Den visar dessutom hur lätt det är att vara miljöaktivist, att ta till sig gröna argument. Tills man orkar titta närmare i detalj! Hur många kärnkraftsmotståndare på 70-talet förstod tekniken tro? Hjärntvättade blir vi. Bara att lyssna till hur nyhetsprogrammen presenterar vad som blir ”fakta”. Det är värre än någonsin eftersom utgångspunkten alltid är hoten för att snabbt presentera åtgärder och möjligheter. Blev själv faktiskt chockad av hur amerikanska bolag bränner biomassa liksom mängden och hur vi i Europa är de största av köpare till massan! Varför visste jag så lite om detta? SVT/SR?

  På en punkt är jag dock orolig och det gäller det mänskliga genomet och risken för att vårt dna och därmed att immunförsvaret kan vara i fara pga företag som Monsanto. Deras produkter skadar uppenbarligen våra få aminosyror och de gör det via spridningar via jorden, vattnet och i luften. Alltså påverkas alla även de som inte konsumerar deras produkter via födan. Här behövs transparens och utbildning men EU m.fl verkar hålla inne med farorna när de på senare tid veknat i sitt motstånd (lobby och pengar) mot t.ex glyfosat. Hörde däremot en röst som påstod att om den naturliga ekologiska jordbruksmetoderna kunde nå över 16% i marknadsandel skulle Monsanto’s affärsmodell falla! Skönt att se nya ägaren och världen största kemiföretag Bayer torska lite (vad är ohälsa värt i pengar?) pga av stämningar i USA. Biotekniken ger en massa möjligheter men även till missbruk eftersom potential och avkastning oftast kommer före moralen. Kemibranschen är trots allt residualen efter 2:a världskrigets överproduktion av petrolium. Titta hur t.ex växtoljor som raps förr bara användes som t.ex smörjoljor inom industrin. Sedan 90-talet dominerar de helt inom processerade livsmedel. Se hur tillverkningsprocessen går till och fundera på vad ni för in i era celler! Forskning visar hur mitokondrierna tar stryk via inflammation och läckage av bl.a omega-6 överskotten.

 7. Ivar Andersson

  Tack för en bra beskrivning av filmen Lars.
  Tekniska verken i Linköping håller på att bygga en solcellspark vid E4an. För mer än 30 år sedan var det energiskog som var lösningen och på den marken där solcellsanläggningen nu byggs planterades energiskog som nu är borta. Idag vill ingen kännas vid energiskogarna som var lösningen på 80-talet.

 8. Håkan Bergman

  Bra recension, hoppas den kan få fler att se filmen. Men varför tar det 20-30 år att inse det här. Just nu levererar vindkraften 115 MW, tur för dom om det hade varit så att den dippen gick att ta igen sen när efterfrågan ökar.

  https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/kontrollrummet/

 9. Håkan Bergman

  Ska lägga till att i Danmark levererar vinden 79 MW och så ser det ut i Tyskland också. Precis som Lars skriver alltså.
  https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/18.05.2020/21.05.2020/

 10. pekke

  Tack för en bra recension av filmen.
  Undrar om miljö/klimat-rörelsen kommer att ta åt sig vad som redovisas i filmen eller om de kommer att bannlysa den ??
  Även hållbar/förnybar energi och cirkulär ekonomi kommer ha förluster och avfalls/restprodukter som blir svåra att hantera, naturen har aldrig uppnått 100 % balans under de miljarder år som den här planeten funnits.

 11. Ivar Andersson

  #8 Håkan Bergman
  Jag tror att Sverige har installerat 9000 MW och nu levereras 167 MW. Tur att det finns vatten- och kärnkraft 🙂

 12. Håkan Bergman

  Ivar A. #11

  Offshorevinden skulle ju vara tillförlitligare, men den tyska levererar inte mer än runt 200 MW, onshore ger lite drygt 600 MW. Tittar man på en vindkarta ser det illa ut i södra Östersjön och hela Nordsjökusten.

  https://www.ventusky.com/?p=54.2;3.9;5&l=wind-10m

  På den brittiska sidan ser det bättre ut, kan det vara britternas erfarenheter av offshore som ligger till grund för övertron på den? Där har man väl ”bara” problemet att det ibland blåser för bra. Inte är det mycket kapacitet under kanalen heller för att balansera skillnaden mellan öriket och kontinenten.

  https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Publications/maps/2019/Map_Continental-Europe-2.500.000.pdf

 13. Lars i Huddinge

  Det finns ju även de som tycker att många inslag i Planet of the Humans är obsoleta, men det förtar ju inte själva essensen i inslagen eftersom dessa gäller även i dag.
  Moore är ju en kontroversiell för många amerikaner som gillar att kritisera honom.

  https://youtu.be/cDqZVjAiAvs

 14. Thorleif

  @9 Håkan Bergman

  I länken redovisas effekt från solen. Förvånansvärt höga effekter erhålls. T.ex visar de senaste dagarna att solenergi motsvarar mellan 50 till 100% av landets konventionella producerade effekt. Kan det verkligen stämma eller tolkar jag diagrammet fel.

 15. eon

  Det är inte så förvånande att många av de ”miljölösningar” som skulle hjälpa mot verkliga och påhittade miljöproblem inte hjälper eller har negativa konsekvenser. Cost-benefit analysis, alternativkostnader och kompromisser är inte ens på tapeten.

  Miljörörelsens och ”gröna” politikers retorik saknar ofta helt nyans; det finns inga negativa konsekvenser från ”omställningen”, bara en total idiot skulle kunna vara emot förnybart så de som ifrågasätter det måste vara betalda av oljeindustrin.
  Avsaknaden av realistikt tänkande gör att de plöjer mer miljarder i verkningslösa lösningar, det är snarare frågan om att säga rätt än att göra rätt. Man undrar ens om de har nån vilja att förbättra världen eller om de enbart är dogmatiker.

 16. Daniel Wiklund

  Även om vindkraften just nu står för 1,4 procent ska man komma ihåg vad vindkraften står för. Den är förnybar, släpper inte ut koldioxid, den är fossilfri. den är hållbar (även om ett vindkraftverk i Piteå skenade och rasade efter haveri). Det är framtidens melodi, även om den ibland spelar lite falskt.

 17. Håkan Bergman

  Thorleif #14
  Har man 46 GW solel installerat ska den väl åtminstone leverera under dan den här tiden på året. Men solen går ner framåt kvällen och sen kommer hösten, då kan det se ut så här, bara att välja dagar man vill visa i länken.

  https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/19.11.2019/22.11.2019/

  Det blir dyrt att ha två energisystem parallellt, och hållbart kan det knappast kallas.

 18. Ann lh

  Lars! Stort tack för en oerhört givande beskrivning av denna video, som jag hittills inte tagit mej tid att kika på. Dubbelt givande! Nu behöver jag inte heller offra tid på den utan kan gå ut i majsolen, njuta och vattna på de nya grödorna, som ödmjukt tigger om hjälp.

 19. Bim

  Ann, perfekt val du gör.
  Själv har jag en 75a vätska som jag häller i bilen, kostar 13 kronor och den skapar så mycket energi att den drar iväg bilen som väger drygt 1000 kg i 100 km/tim 1 mil hemifrån. Och det utan att den har en propeller på taket som laddar battetiet. Snacka om billig effektiv energi.

 20. Mats Kälvemark

  #16 Daniel
  Skojar du?? Jag tror nästan det!
  Hur tänker du när det inte blåser någonstans i Europa en kall och mörk februarinatt? Var ska elenergin komma från då? Solenergi kanske? Vindkraften klarar sig inte utan enorma investeringar i ledningsnät och balansenergi som kostnadskalkylen för vindkraft inte behöver betala idag. Och de massiva subventionerna med skattemedel kommer att försvinna i skuggan av Covid 19-pandemin. Vindkraften kommer m.a.o att få bekänna färg. Vindkraft var populärt på 1800-talet och ett tag framöver, men när elektrifieringen (baserat på vattenkraft till att börja med) tog fart i början på 1900-talet så dog vindmöllorna för alla ändamål ut med rekordfart. Idag existerar de bara baserat på en global, nästan religiös och utopisk övertygelse om en förnybar energi ska frälsa världen. Verkligheten är att den globalt bara står för en mycket liten del och att fossil energi långt in i framtiden (Bortom 2040) kommer att svara för mer än 80%. Kina, Indien, Ryssland ångar på med fossildrivet och har inga åtaganden från Parisavtalet. Daniel, kom tillbaka till verkligheten.

 21. Vindkraften är en garanterad förlustaffär. I alla fall när det finns många vindkraftverk. Blåser det ingenting, blir det heller inga intäkter till vindkraftsägarna. Blåser det, kommer massor av vindkraftverk att producera samtidigt, stora mängder el blir tillgänglig och priset sjunker på elbörsen. Vilket innebär att vindkraftsägarna antagligen får intäkter, men ganska små. Ibland, i alla fall i Danmark och Tyskland, blir priserna negativa, så att elproducenterna måste betala för att bli av med sin vara.
  Vindkraften lever enbart på subventioner, vad än dessa subventioner kallas. Subventionerna gör att det kan gå runt för vindkraftsägarna, men för samhället blir det en förlust. Särskilt som samhället måste se till att det finns reglerkraft, såvida det inte ska bli strömavbrott varenda gång det är vindstilla.

 22. Ulf

  Tack ifrån en youtube- och poddhatare. Varför man hellre ska lägga en timme på att lyssna på någon traggla, när man kan läsa samma sak på några minuter har ingen lyckat förklara för mig.
  För övrigt såg jag inte att jag och Moore skulle stå på samma sida en dag. Man lär så länge man lever.

 23. Daniel Wiklund

  # Mats K Jag borde tillagt att jag skämtade. Vindkraften är till stora delar ett skämt, och ett dyrt sådant.

 24. foliehatt

  @ 19 BIM
  känner du Peter Pedersen (V)? Jag undrar på grund av propellern på taket…

 25. Mats Kälvemark

  #23 Daniel
  Det var för väl! Då är vi ju helt överens!
  Borde förstått att du skojade!

 26. Roggan

  #16, 20, 23, 25
  Blev lite orolig för dig Daniel, dina inlägg är vanligen intressanta o när jag såg #16 började jag fundera om du ”tappat huvudet”.

  Men nu inser jag att jag så inte är fallet. Vill tacka både Mats K och Daniel för många tänkvärda inlägg

 27. Bim

  Foliehatt.
  Tänkte faktiskt på honom. Det var ju en smart vänsterpartist. Han uppfann ju evighetsmaskinen…igen. Så det finns ju snillen i alla läger. 🙂

 28. foliehatt

  @ 27 Bim,
  de är mitt favoritklipp på youtube, Lägger upp länken här för de som eventuellt inte har sett det och därför inte vet hur man konstruerar en perpetuum mobile.

  https://www.youtube.com/watch?v=xa2Cag9OrHc

 29. Thorleif

  @17 Håkan Bergman

  Tack för svar. 46 GW! ja det säger förstås allt. Jo, jag passade även på att titta även på längre perioder och kunde då också notera skillnaderna över tid (vintertid t.ex). Men att de hade så stor installerad sol-kapacitet trodde jag inte trots att jag ibland läst om Tysklands energiwende! Fokuserad på vindkraft för mycket i mina tankar alltså :).

  Vet du om man räknar med privat installerad solkraft? När jag bodde i Bayern under några år noterade jag att många av de mindre privatbostadsfastigheterna (inkl hyresfastigheter) har solfångare etc installerade.

 30. Håkan Bergman

  Thorleif #29
  Jo det är till stor del privata villatak i framför allt södra Tyskland som levererar, vindkraften finns framför allt i norra Tyskland, och överföringskapaciteten mellan norr och söder är långt ifrån tillräcklig för att utjämna inom landet. Fattiga hushåll i norr får subventionera rika hushåll i söder knappast ett hållbart system.

  Idag ramlade jag över följande:

  Vinden verkar leverera lite bättre idag, vi får se hur länge det varar. Hittade en intressant artikel i IDG.

  https://www.idg.se/2.1085/1.734998/gigantiskt-vindkraftverk

  Där kan vi gå direkt till källan.

  https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2020/05/200519-siemens-gamesa-turbine-14-222-dd

  Som vanligt i såna här sammanhang så matar man på med nonsens, europeiska normalhushåll, fotbollsplaner bla bla. Men så kommer nåt som kan vara användbart:
  ”In fact, just one unit will avoid approx. 1.4 million tons of CO2 emissions compared to coal-fired power generation over the course of its projected 25-year lifetime,”

  1,4 miljoner ton CO₂ motsvarar 0,4 miljoner ton C. 1 kilo C ger ca 8,4 kWh värmeenergi vid förbränning och med 45% verkningsgrad nästan 4 kWh el, 3,8 men vi snålar inte. 1 ton C ger alltså runt 4000 kWh och 400 000 ton ger 1 600 000 000 kWh. Med en livslängd på 25 år blir det 64 000 000 kWh per år och effekten blir 64 000 000/8760 =7305 kW. M.a.o. en verkningsgrad på drygt 50% av ”märkeffekten”, knappast en realistisk siffra ens till havs. Men allting går att sälja med mördande reklam.

  Sen kan man ju undra vad ”power boostern” är för nåt, kan det vara dieselmotorn som används för att motionera underverken vid vindstilla?

 31. Thorleif

  @30 H Bergman

  Hur förhåller det sig tekniskt/statistiskt med vad som ingår i särredovisningen av energi-produktionen? En villaägare med egen solel kan leverera in/sälja överskottsel till nätet. Jag antar att myndigheten kan härleda denna el med säkerhet! Hur är det då med villaägarens solels-produktion för egen konsumtion? Hur kontrollerar myndigheten denna? Är utrustningen så konstruerad att de ser räkneverkets data? Eller är man som ägare av anläggningen skyldig att rapportera även om man inte levererar in till nätet?

 32. Håkan Bergman

  Thorleif #31
  Jadu, jag tycker det ser ut som en djungel. Vi har en kille som jobbat med solel och som brukar hoppa in här ibland, nu tror jag iofs att han bara jobbar med mindre system som inte är nätanslutna som t.ex. fritidshus. Men solel är ju inget man kopplar upp mot nätet utan samarbete med den lokala eldistributören, tänk bara på säkerhetsaspekterna. Jag har nån gång gått in och kollat Eons erbjudanden, av nyfikenhet jag äger inte ett eget tak, första året betalar Eon spotpriset + 1 kr som sen sjunker till spotpriset + 10 öre och då ska man veta att när solelen levererar är spotpriset nästan garanterat lågt. Sen kan man ju undra hur inlåst man blir med ett sånt avtal, det får man väl gå vidare för att utforska, men det blir nog svårt att byta leverantör eller åtminstone dyrt.

  I solpanelernas ”barndom” blev väl den Spanska midnattselen känd, det blev lönsamt att mata ut dieselel på natten till solelstaxa, nu kan man väl anta att man åtgärdat det. Men om man går in här och kollar solel så producerar vi solel även mitt i natten i mörkaste vintern, kan vara att många paneler ligger i tätort och fångar upp lite gatubelysning. Notera också att det är en rejäl eftersläpning för just solel, vi har bara statistik för Mars i år.

  https://mimer.svk.se/ProductionConsumption/ProductionIndex

  Lite månadssiffror från förra året:
  solel 2019 december 840060 kWh juni 46186942 kWh
  Visst är det som dom säger i reklamen att solen lyser även på vintern, men den lös 55 gånger så mycket i Juni som I December och då hade det säkert tillkommit lite paneler där emellan. Och elen är traditionellt dyrare i December än i Juni, vet inte om det har nåt med julen att göra.

 33. Håkan Bergman

  Tillägg #32
  Lite märkligt är det med vår eftersläpning tyskarna kan visa solelen online i realtid?
  https://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produced-in-germany.html

 34. Håkan Bergman

  Ju mer jag tänker på det här med solel desto mer förundrad blir jag, det är för mig fullkomligt obegripligt hur det kan finnas så mycket myter om en enstaka energikälla, där ligger t.o.m. vindkraften i lä om uttrycket tillåts.
  https://www.utellus.se/2019/09/det-nordiska-klimatet-utmarkt-for-solceller/

  ”Det nordiska klimatet utmärkt för solceller”

  Men hur i himmelens namn kan man då förklara att svensk solel producerade minst 55 gånger så mycket el i Juni som i December förra året, var det den förbannade slumpen som slog till? Solpaneler fungerar bättre i kyla, ja solceller kan marginellt producera bättre i labbmiljö där man kan kyla den enskilda cellen, men så ser inte verkligheten ut där cellen är inbakad i plast och bara marginellt påverkas av yttertemperaturen, 85% av solljuset blir till värme i panelen.

 35. Thorleif

  @33 H Bergman

  Onekligen ligger tyskarna före oss. Flera soltimmar har väl viss betydelse liksom ev subventionsgrad.
  Tyskarna är liksom vi mycket teknikinriktade men när det gäller datanätet ligger man väl fortfarande efter oss!

  @34

  Vad som är sanning och vad som är statistik återstår att se? Marknadsföringen bör kunna värderas av våra institut och myndigheter!

 36. Thorleif

  Får inte fram några avräknad produktion av solenergi på mimers sida!?

 37. Håkan Bergman

  #36
  Dom har inte kommit längre än till Mars.

 38. Thorleif

  @37

  Jaaaaa…visst du skrev ju ngt om detta tidigare. Känns dumt att webbsidan då startar på aktuellt datum!