En dissidents berättelse

Flera har redan berättat om hur svårt det är att som aktiv forskare komma ut som klimathotsskeptiker (eller ska vi kalla det klimathotsförnekare?). Bland annat då de som har gjort det. Ett exempel nyligen, är Peter Ridd, som nu har fått prövningstillstånd i Australiens högsta domstol.

För den som inte känner till det, handlar det om att han fick sparken från sin arbetsplats, James Cook University i Australien, när han påpekade att larmen om Stora barriärrevet är fel och grundas på vetenskap av undermålig kvalitet. Han stämde sin tidigare arbetsgivare, fick rätt i första instans, men  förlorade i nästa, dit universitet hade överklagat.

Jag ska här ge en personlig berättelse av hur det är att som en (ganska) vanlig privatperson uttrycka tvivel på att det finns något akut och allvarligt klimathot eller pågår någon klimatkris. Eller tvivel och tvivel. Snarare att påpeka allt som talar emot existensen.

Många medier låtsas att de vill ha kommentar från vanligt folk. Kommentarer på nyhetsartiklar, debattinlägg, ledarskriverier och insändare. Jag skriver låtsas, för det syns mer eller mindre tydligt att de egentligen bara vill ha kommentarer som håller med om vad medierna rapporterar om.

Många medier har sidor på Facebook, och lägger där ut en del artiklar så att användare kan kommentera dem. Det gäller till exempel desinformationskampanjen Expressen Klimat, som sällan skriver något som är helt och hållet sant, men desto oftare kommer med grundlösa larm.

Jag kommenterade det som lades ut där. Det måste ha retat någon som bestämmer att jag gång på gång kunde visa att det som stod där var åtminstone delvis falskt. Plötsligt kunde jag inte kommentera där längre. Jag har sett att andra har lagt in kommentarer, så tydligen är det just jag som är avstängd från att kommentera. Kan det vara av någon anledning att jag nästan aldrig höll med, utan gång på gång påpekade felen i skriverierna?

Sedan har vi DN, som  enligt sin chefredaktörer ska ägna sig åt agendajournalistik. Vilket är något helt annat än saklig och opartisk journalistik.

Jag kunde länge kommentera det som DN lade ut på sin Facebook-sida. Framför allt kommenterade jag då alla falska nyheter som DN kommer med när det gäller klimat. Vilket tydligen retade någon av dem som bestämmer där. När DN var på väg att låta Greta vara tillfällig chefredaktör, blev jag avstängd från att kommentera där. Och det mitt i en kommentar om just Greta som chefredaktör. Plötsligt kunde jag inte skriva klart kommentaren. Och inte lägga in några andra kommentarer på DN:s Facebook-sida heller.

En del svenska tidningar tillåter dessutom kommentarer på sin egna hemsidor. De använder då någon form av modererad kommenteringsfunktion. Jag kan förstå att det behövs moderering, för att undvika hot, hat och personangrepp. Risken är att den förvandlas till censur av åsikter som moderatorerna ogillar, men som inte är hot, hat eller personangrepp. Eller att det blir censur av fakta och sanningar som moderatorer ogillar.

Den största kommenteringsfunktionen i Sverige är förmodligen Ifrågasätt. Jag vet inte vilka som äger Ifrågasätt. Kanske är det de tidningar som använder det delägare?

Den största tidning som använder den tjänsten torde vara DN. Det var också där jag kommenterade mest. På den tiden då jag fick använda Ifrågasätts tjänst.

Vad jag snart märkte, var att jag gång på gång fick kommentarer borttagna utan någon uppenbar anledning. Ofta skedde det med en uppmaning att undvika antaganden och spekulationer. Och det för kommentarer där jag inte hade lagt in någon antaganden och spekulationer. Däremot hade jag lagt in fakta, vetenskapliga resultat och/eller sanningar som klimataktivister kan förväntas ogilla väldigt mycket.

Jag ger några exempel.

Till DN:s ledaråsikt om Kinas klimatpolitik, skrev jag kommentaren:

Xi Jinping lovade ungefär samma sak som Kina lovade i Parisöverenskommelsen (som INTE är ett avtal).

Varför skulle Kinas ledning strunta i miljöförstöring, när den drabbar invånarna? Klimat och miljö är två olika saker. Det är därför vi har två olika ord för dem.

Kina har duktiga klimathistoriker som har analyserat data från till exempel geologiska lager för att se hur klimatet har varierat tidigare. Dessa klimathistoriker kan berätta för Kinas ledare att de moderna klimatförändringarna inte avviker från vad som har varit vanligt och normalt tidigare. Så varför skulle Kinas ledare oroa sig för klimatförändringarna?

Den togs bort. Den innehåller ingenting som borde vara kontroversiellt, men den passar ju inte in i klimataktivisters fantasivärld.

Till en insändare om köttmoms, skrev jag följande kommentar:

Kött är ingen klimatbov! Alla växthusgaser som kor rapar och fiser ut finns i födan från början, och skapas inte ur tomma intet i kornas magar. De ingår i ett kretslopp. Metan som kommer ut i atmosfären reagerar relativt snabbt med syret och blir till koldioxid och vatten. Bägge två är livsviktiga för de gröna växterna.

Det finns inget vetenskapligt stöd för föreställningen om att det pågår en klimatkris. De moderna klimatförändringar ligger inom gränserna för vad som har varit normalt och vanligt tidigare, även innan det fanns människor.

Enligt IPCC, står jordbruket för ungefär en sjättedel av mänsklighetens växthusgasutsläpp. Det inkluderar alltså även produktionen av grödor. Det finns ingen trovärdighet i påståenden om att nästan alla av jordbrukets utsläpp kommer från köttproduktion.

Åter igen en kommentar som bara kan vara kontroversiell i klimataktivisters fantasivärld och som inte bryter mot några kommenteringsregler. Ändå togs den bort.

En annan av artiklarna på DN, kommenterade jag så här:

Ur ett perspektiv på 550 miljoner år, är 2020 ett av de kallaste år som inträffat när det inte har varit istid. Klimatförändringar är ett normalt tillstånd i världen. Bevis för uppvärmning bevisar ingenting av vad som orsakar den.

Flera vetenskapliga studier visar att trenden för skogsbränder och andra bränder i naturen är nedåt, inte uppåt.

Det finns ingen långsiktig trend mot fler orkaner och andra tropiska cykloner. Det går till exempel att läsa i IPCC:s The Physical Science Basis från 2013. Där framgår också att det inte förväntas någon ökande trend i framtiden heller. Ett enstaka år är helt enkelt ingen trend. Den rapporten från IPCC nämner också att det förekom värre bränder och värre översvämningar under förindustriell tid än i modern tid.

Den där rapporten från WMO försöker få det normala att framstå som nytt, ovanligt och extremt.

Också den togs bort.

DN:s artikel om den påstått kollapsande glaciären i Himalaya, kommenterade jag så här:

Glaciären i fråga ligger på sju kilometers höjd. På den höjden är det alltid under noll grader, så inte skedde raset för att glaciären har börjat att smälta. En rimlig idé är att en del av den bröts loss för att den har växt på senare tid. Fast den förklaringen passar ju inte in på den falska berättelse som klimataktivister vill sprida.

Snart hade censuren tagit bort den också. Möjligen kan det kallas en spekulation att glaciären skulle växt och därför har brutits sönder. Det är i så fall en rimligare spekulation att glaciären skulle ha smält på grund av en uppvärmning som gör att det fortfarande är långt under noll där uppe.

Jag har inte bara kommenterat artiklar om klimat, utan också till exempel om valsystemet:

Det har bevisligen funnits fall av lite valfusk i Sverige. Exempelvis fick ett val göras om i ett distrikt i Örebro på grund av valfusk. Det gäller att se till möjligheterna till valfusk blir ännu mindre än vad de är nu. Vad som sker i andra länders valrörelser kan Sverige inte göra något åt.

Det kan i och för sig hävdas att det ”bara” var oegentligheter som gjorde att valet fick göras om, och inte lite valfusk. Valet fick i alla fall göras om, och jag hade glömt att samma år fick valet till region Västra Götaland göras om.

Klimatflyktingar, alltså folk som flyr från klimatförändringar, har klimataktivisterna länge spått i mängder. I verkligheten har de inte synts till allt. Vilket inte hindrar att somliga påstås finnas, exempelvis DN:s så kallade vetenskapsreporter. Hennes inlägg kommenterade jag så här:

De enda klimatflyktingar som finns i dagens värld, är de som flyttar från kyla till värme, exempelvis när de går i pension. Andra typer av klimatflyktingar finns inte. Visst flyr folk från extremväder, men extremväder är inte klimatförändringar och extremväder blir inte vanligare i en varmare värld. Vanligen återvänder de flyende när effekterna av extremvädret har minskat eller försvunnit helt.

Den censurerades också bort.

Som synes, har det inte hjälpt att hänvisa till sig vetenskap eller IPCC:s rapporter. Kommentarer har tagits bort i alla fall. Ibland har jag länkat till sidor som stödjer mina påståenden, men då har det hänt att det har tagits bort för att de länkar till sidor som censorerna inte anser trovärdiga. Detta trots att samma information går att hitta på en rad hemsidor.

Det har hänt att jag har fått kommentarer borttagna också från Dagens Industris och Göteborgspostens hemsidor, men det vanligaste är DN:s.

Nästan varje gång jag har fått en kommentar borttagen, har jag klagat. Nästan aldrig har jag fått något svar. Någon enstaka gång har jag fått en uppmaning att styrka mina påståenden med länkar. Någon enstaka gång har en moderator beslutat att återställa den borttagna kommentaren.

Så, för två veckor sedan, fick jag beskedet från Ifrågasätt att jag är Avstängd på grund av upprepade regelbrott. Regelbrott som alltså i nästan samtliga fall är påhitt från moderatorer/censorer! Det har hänt någon enstaka gång att jag har besvarat personangrepp och påhopp med samma mynt, men det är länge sedan senast. Annars har det handlat om att censuren har tagit bort kommentarer utan giltiga skäl.

När jag protesterade mot avstängningen, fick jag inget svar då heller. De gillar visst inte att svara på klagomål där. Kanske är E-post från min E-postadress numera filtrerad så att den hamnar direkt i skräpmappen?

De fakta- och vetenskapsförnekande, klimathotstroende aktivisterna nöjer sig inte censur när de kan, personangrepp och förolämpningar. De har också börjat med hot.

Tidigt på morgonen den 17 februari, väcktes jag av ett mobilsamtal från ett hemligt nummer. Jag svarade, för att jag tänkte att det kanske handlar om att en anhörig har råkat ut för något. Det var ett kort samtal från en okänd man med mörk röst. Han meddelade att jag ska sluta skriva om klimatförnekelse på nätet, annars slår han in tänderna på mig.

De enda som inbillar sig att det finns folk som förnekar att klimat existerar, är klimathotstroende aktivister. Det kan finnas ursprungsbefolkning som inte känner till att klimat existerar, men ingen förnekar att det existerar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  En skrämmande rapport. Klimatsystemet är komplext och klimatvetenskapen är en ung vetenskap. Allmänheten är av naturliga skäl intresserad eftersom väder och klimat påverkar alla. Av denna anledning är det viktiga att ha tolerans och se till att det är högt i tak. De är oundvikligt att lekmän får vetenskap om bakfoten på grund av okunskap. Detta gäller såväl för de som fått för sig att växthusgaser inte påverkar jordens strålningsbalans och därmed temperatur och väder som för de som ser en ringa koldioxidökning som ett hot mot mänskligheten.
  Den enda garantin mot missförstånd och okunskap är fördjupad utbildning samt att helt enkelt använda sitt sunda förstånd.
  Den senaste tidens tendens till att tysta och och medvetet bekämpa yttrandefriheten är en ytterst skrämmande utveckling. Den visar hur ett totalitärt samhälle fungerar. Det kanske mest skrämmande är att de som främst tillämpar något sådant är svenska officiella massmedia som till stor del finansieras av medborgarnas skatter över vilkas användning de har ett minimalt inflytande.

 2. Lars Cornell

  Jag skriver som Lennart Bengtsson, att detta är skrämmande. Vad skall man göra?

  ”Fördjupad utbildning”? Jag föreslog det till Västerviks kommun i ett medborgarförslag. Det avslogs av alla i KS utom två. Det skäl som angavs var att kommunen bedriver sedan flera år tillbaka utbildning med energikonsulter mm (nu tänker jag osökt på han i SVT med dammsugaren). De som medborgarförslaget riktade sig mot var de som gav yttrande – dvs jäviga.
  De som medborgarförslaget riktade sig för, elever, lärare, tjänstemän mfl blev ej tillfrågade.

  FN har skrivit 17 mål. De målen tycker jag är bra. Jag skulle vilja ha ett Mål 18: Ljug inte, berätta hela sanningen och inte bara valda delar.

  Stefan Löfven säger att demokratin är viktig. Samtidigt arbetar han i motsatt riktning med att avskaffa demokratin. Det blir nämligen den oundvikliga följden av Globalisering och global planekonomi under FN som vår Mp-regering arbetar för. Några är ärliga med att vår demokrati måste avskaffas tex,
  – Johan Rockström, charlatan och domedagsprofet.
  – Pär Holmgren, domedagsprofet och politiker EU/Mp.
  – Fridolin, han med kolbiten och politiker Mp.
  – Åsa Romson, politiker Mp.
  – Greta Thunberg, influencer.
  – Christiana Figueres, fd. cheftjänsteman på IPCC.

  Pressen är ohederlig eftersom man deltar i den processen utan att tala om det för läsarna. Har någon av er hört en journalist fråga vår statsminister Löfven hur det kan komma sig att han samtidigt strävar mot två ej förenliga mål, demokrati i ena riktningen och global planekonomi i den andra? Planekonomi förutsätter att demokratin avskaffas. Det blir en nödvändig konsekvens.

 3. Karl Eider

  #2 Lars C.

  Löfven har väl förmågan ”Dubbeltänk”, som Orwell beskriver i sin bok 1984.

  ”Dubbeltänk (doublethink) innebär att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna, att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning.”

 4. Lasse

  Skrämmande Lars K
  Har sett dig på debattsidor och du har varit aktiv och inte speciellt provocerande på mig i alla fall .
  Min resa som skeptiker började i havet.
  Varför ser det ut såhär:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  När vi får höra att glaciärer smälter och haven blir allt varmare på grund av CO2 borde det finnas ett samband mellan CO2 ökningen och havets nivå.
  Såhär ser CO2 ut: https://www.co2levels.org/

  Jag jobbar på en korrelationsanalys och tog hjälp-Det ser du väl att du aldrig kan få ett samband.
  Jo jag ser-men går det inte att få alla att se det?
  Jobbar på det!

 5. Mats M

  I accelererande hastighet driver politiken och MSM på mot en auktoritär ordning där målet är en upphävd demokrati ersatt av en global världsordning styrd av globalister, storföretag, multimiljardärer, FN och EU:s tjänstemannaorganisationer. Ingenstans finns där utrymme för demokratiska röster. Tom vetenskapliga rön tystas om dessa motsäger det narrativ som dessa krafter vill etablera. Och vad värre är så understödjer svenska universitet denna utveckling vilket bland andra Elsa Widding talat om.
  Ingen samhällsinstitution stödjer längre en fri och öppen debatt.
  Yttrar man något som ifrågasätter sanningshalten i det som sägs eller publiceras så censureras man, hånas, förminskas, avskedas, hotas och liknande. Ord som förnekare används för att ta av trovärdighet och legitimitet av den som vågar opponera sig.
  Bara på sk alternativa media och i bloggar som denna kommer motbilder fram. Men dessa media motarbetas hårdhänt av MSM och myndigheter.
  Arenan för det öppna och fria meningsutbytet har i stort sett försvunnit ur offentligheten. Lars K har här och Elsa W har här beskrivit detta mycket tydligt liksom Elsa W också gjort.
  Det är dystert att se hur demokratin dör. Vad krävs för att få den tillbaka?

 6. Ann+lh

  Tack Lars!
  För min del har jag fört en synnerligen ojämn kamp mot GP sedan mer än tio år. Där härskade vår västsvenske miljöguru Stefan Edman och där finns och fanns delägaren Peter Hjörne. Han lyssnade en gång live (!) på Rockström och fann ljuset. Svårslaget!
  Hur som helst ville jag inte ge upp utan skrev ett brev till GP och förklarade vem jag är, kanske naivt, men ändå.
  https://klimatupplysningen.se/ann-l-h-kontra-gp/
  Som väl är och var fanns KU!
  Ibland är jag färdig att ge upp, men så dyker det upp ny intressant information.
  Nu senast har Breitbart flaggat för en bok Breaking The News av en av de mer centrala figurerna där, Alex Marlow. Enligt förhandsinformationen ska det droppas fakta efter fakta bland annat om när CNN med flera gemensamt kom överens om vilka fakta som får spridas och inte. Jämför när BBCs journalister blev av med sina möjligheter att använda Det Fria Ordet och inte minst våra ”Masters of The Earth”, som styr sociala medier i dag. Dessutom ska sanningen bakom 2020 års USAval avslöjas, vilket jag verkligen är nyfiken på.
  Att läsa Breitbart är ju oerhört skambelagt här i vårt grönsliskiga land, men det piggar alltid upp.
  Vi får aldrig ge upp!

 7. Ingvar Krook

  Har samma erfarenhet från DN. De hade ju nyligen en jättestor snyftartikel om Bombay som skulle försvinna i det kraftigt stigande havet. Jag påpekade att enligt NOAAs nivåmätningar har stigningen där varit 0,8 mm per år i 140 år utan acceleration o a det torde ta några år innan katastrofen… Togs bort! Kartan gäller om inte terrängen stämmer…åtminstone f hysterikerna…

 8. Jonas

  Mats M

  Det som krävs är att de som vill ha kvar yttrandefriheten röstar utifrån just den frågan.
  För att det ska vara möjligt krävs det att det finns ett parti att rösta på som står för just detta.
  Det gör det inte idag.

 9. Magnus

  Att använda sitt namn i kommentarsfält är inte att rekommendera om man inte har ”rätta” åsikterna och är i yrkeskarriären. Men inte ens pseudonym skyddar. För några år sen gjorde Expressen med hjälp av utomstående grupp och kreditupplysningsbolag en undersökning av vilka som stod bakom alias. Det upptäcktes för alla som kommenterat fick ett brev att de kreditprövats. Det var förstås för att de som skrev skulle veta att vi har koll på er.

 10. Ivar+Andersson

  Folk i allmänhet tror att väder och klimat är synonymer. Även vår fd miljöminister Isabella Lövins uttalande 2018 efter den varma och torra sommaren att hon såg klimatförändringarna på sin brunbrända gräsmatta visar att inte ens en miljöminister förstår skillnaden. Vi ska kanske ställa frågan till de klimathotstroende om vad väder respektive klimat är för något.

 11. Lasse

  Vi har fått ny miljöminister (Mp)
  I går var hann ute och tittade på Kagghamra där avfall dumpats och brunnit.
  Skamligt sade han.
  Vad han inte sade var att sedan 2020 tar man ut en avgift om detta avfall används för energiåtervinning.
  Således borde skammens finger pekats direkt mot MP och regeringen.

  Det är så mycket som blir fel när debatten inte kan föras av media utan de bara jamsar med och pekar ut kriminella.
  En värld där alla vore goda och glada samt gjorde allt rätt finns inte utan systemet måste vara självkorrigerande.
  Returburkar har ett värde och kommer i retur. Avfall borde ha ett värde som gör att det används rätt. Svårare än så borde det inte vara!

 12. Staffan Wohrne

  Det rör sig om kampen mot en världsomspännande religion som många hämtar sin födkrok från. Samt en stor dos planhushållning. Därför blir kampen hätsk och osaklig.
  Men: Droppen urholkar stenen, icke av kraft utan genom att ständigt falla!

 13. Tack Lars, ja nog för vi en Davids kamp mot Goliath.
  Stora delar av västerländsk industri och därmed bankerna investerar nu stort i alarmismen. Enorma summor. Och blir en mycket tung aktör i att upprätthålla den. Hur intressant är det t ex att investera i dyrt grönt stål om co2 skräcken inte bibehålls? Då hittar man lätt miljarder, småpengar i sammanhanget, till att kommunicera alarmism. Från massiva gröna investeringsbeslut finns ingen återvändo. Där är vår industri i dag. Vi har nog bara en lång ökenvandring framför oss.

 14. jensen

  Gutta cavat, non vi sed saepe cadendi. Ovidius. -43 f. Kr. Mästare betr. elegisk distikon.
  Evig sanning.
  Problemet är att såväl sanning-sökare som företrädare för politisk korrekthet , d.v.s. Osanning, baseras i samma tänkesätt.

  https://gluefox.com/komment/klimat/klimatbas.shtm

  https://gluefox.blogspot.com/2010/05/gutta-cavat-lapidem-non-vi-sed-saepe.html

 15. Lasse

  En av dagens nyheter är att barn oroas av pandemi och klimat.
  Inte konstigt när media letar negativa nyheter.
  Det som är positivt glöms oftast bort.
  https://notrickszone.com/2021/02/24/nasa-vegetation-index-globe-continues-rapid-greening-trend-sahara-alone-shrinks-700000-sq-km

  Att Sahara krymper borde väl åtminstone FN bli glad över.
  De satsade stora summor på att uppmärksamma ökenspridningen.
  http://publications.europa.eu/resource/cellar/fa986336-04bf-47e3-ad47-8374e90e77cf.0024.02/DOC_1

 16. Mats M

  #8 Jonas
  Alla partier säger sig vara för yttrandefrihet och demokrati. Trots det ser vi här på KU vittnesmål om hur yttrandefriheten motarbetas av våra makthavare och media. Och man kan lätt inse att utan yttrandefriheten finns inte demokratin. Inget parti tar striden för yttrandefriheten då det troligen är för riskabelt att få hela etablissemanget mobiliserat emot sig. För klimatfrågans del är det nog bara en mycket kall period som kan förändra vad som får sägas officiellt. Vetenskapen verkar inte kunna rå på att balansera alarmismen. Så om inte kylan kommer så fortsätter det så här och det fria ordet beskärs allt mer.
  Nyheteridag.se har Idag skrivit En intressant artikel som handlar om detta ämne.

 17. Rolf Mellberg

  Bra Lars att du orkar kämpa så ihärdigt, vi har ju ”stött på varandra” på facebook då och då så jag har redan förstått att du lägger ner mycket tid.

  Men personligen måste jag lägga klimatet åt sidan då och då, jag skulle inte orka utan väljer att bli lite ”periodare”.

  Man kan som omväxling ”roa sig med” 🙂 att forska i pandemin och där ska du veta att det inte heller är så kul.

  USA:s läkemedelsverk NIH och deras svenska filial (ja vår myndighet – liksom många länders följer NIH slaviskt) har ett jättefint elefenbenstorn och ett altare där hundratusentals människor döms till döden:

  ????

  Börja och titta vid 4:20!
  Du kommer inte att ångra dig – (eller så kommer du visst att göra det.)

  https://www.youtube.com/watch?v=AYW9LV6AK7w

 18. Sören+G

  Vilseledande journalistik ska nekas mediestöd.
  https://www.svt.se/kultur/myndighetens-forslag-vilseledande-journalistik-ska-nekas-mediestod?fbclid=IwAR2QTt_vI7en3A3lmI5O_oz-6fROjvMdLI2-EcmoUviGlVRwCqO_R7iTKTg

  Då borde SVT, Sr, DN, SvD, Ex(-)pressen o Aftonbladert höra dit.

 19. Eilif H #13,

  ”Stora delar av västerländsk industri och därmed bankerna investerar nu stort i alarmismen.”

  Det är sant. Enorma summor. Men det förutsätter statligt tvång på något sätt: Subventioner, skattereduktioner, stödpengar från olika myndigheter, tvingande lagar eller tullar för att slippa konkurrens, och ofta prisregleringar. För de företag som inte kan lobba staten på lämpliga pengar eller regleringar flyttar utanför EU. Många småföretag som inte har råd med egna lobbyister och byråkrater går i konkurs.

 20. Rolf Mellberg

  O.T. angående aktuell is i Arktis och i Antarktis, som en nykter betraktare väl måste ses som drabbats av en rätt beskedlig avsmältning?

  Vi har ju nyligen konstaterat problem med isdata från t ex PolarPortal.

  Nu har DMI i alla fall lyckats kläcka ur sig en kommentar om orsaken till problemen:

  http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-extent0/

  Man kan också notera att precis nu när vi närmar oss årets minimala isutbredning i Antarktis så saknas data för de senaste fem dagarna. Troligen samma orsak!? Klicka på knappen Antarktis och zooma in.

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 21. Anders Svalin

  Det verkar som att alarmisterna hotar/hatar klimathotsskeptiker ”för att de (alarmister) vet att vi (skeptiker) har rätt” (Jens Ganman). Kan det ligga något i detta?

 22. Ann+Löfving-Henriksson

  När det gäller GP har tre av deras uppskattade skribenter slutat och finns nu på Bulletin.nu
  Det gäller Alice Teodorescu, Susanna Birgersson och Aleksandra Boscanin.
  Kanske var det GPs historik och ägare som hindrade en skeptisk vinkling på klimathotsfrågan.
  Det vore intressant om Bulletin får chansen att bekänna färg. Är det någon som prövat om de är villiga att visa sig objektiva, värna det fria ordet och ta in synpunkter från hela skalan?
  Innehållet hittills har ju varit högst blandat och varför inte ta med breda synpunkter på klimatfrågan, som nog förvånansvärt många skulle uppskatta.
  Ivar Arpi !?

 23. Ulf

  Svar 21

  Många religiösa blir ju väldigt upprörda när man ifrågasätter deras religion. Var och en som kritiserar klimathotet måste inse att detta är en religion, som man kritiserar. En tröst är att än så länge är det lättare att vara kättare än för några år sedan. Än så länge.

 24. Ulf

  Jag har själv kämpat med olika forum och yttrandefrihet. Generellt så är det så att det sitter olika människor och censurerar. Några är väldigt politiska och censurerar utifrån vad de tycker. De skiter i fakta. Det är i princip rent sabotage. När jag råkar ut för det så klagar jag. Sedan väntar jag ett antal timmar och klagar igen. Tanken är att den som censurerar ska ha lämnat arbetsplatsen. På detta sätt kan man undvika censureraren. Detta har fungerat rätt många ggr.
  Jag har också ibland gått åt dem hårt när det är uppenbart så att censureraren misskött sitt jobb. Efter det har jag märkt en viss rädsla för att censurera mig.
  Vid någon censurering som var helt vansinnig i DI, kom jag ingenstans. Jag skrev då till någon i ledningen. Chefsredaktören tror jag . Därefter har det blivit mycket bättre.

 25. Ulf

  Svar 22
  Arpi är en riktig klimathotskramare. Däremot inte Johan Hakelius. Han är väl fortfarande chefsredaktör någonstans?

 26. Göran J

  Ibland blir jag ärligt talat rädd över vad som kan hända om den här typen av ledare ska bestämma vår framtid. se länk på den ledare som nyss fick 80 miljoner följare https://newtube.app/TonyHeller/KSYCB9P

 27. Katarina

  #17 NIH är inte USA:s läkemedelsmyndighet, den heter FDA. Den svenska myndigheten följer inte NIH (eller heller FDA) slaviskt. Den svenska läkemedelsmyndigheten utreder nya läkemedel på egen hand eller arbetar tillsammans med framförallt andra europeiska länders läkemedelsmyndigheter och EMA vilket är den europeiska myndigheten.

 28. Lars Kamel

  Jag har lagt ned 1-2 timmar per dag åt att kommentera på nätet, ibland mer. När jag nu inte får använda ifrågasätt längre, får jag tid över för annat.
  Tron på ett akut och allvarligt klimathot, och på en pågående klimatkris, är mycket riktigt en religion. Dataserier från verkligheten tyder inte på att något hotfullt pågår. Seriös vetenskap kommer ständigt med resultat som motsäger de klimathotstroendes påståenden.
  Klimatkrisen finns bara i klimatmodellernas virtuella världar, och då bara i framtiden. Det verkar tveksamt att klimatmodellerna kan spå det framtida klimatet.

 29. # 19 Ingemar Nordin
  ,sant.
  Och för att fortsätta med dystra profetior. Vi kan inte förvänta oss nåt genombrott i hur det egentligen förhåller sig. TCR och ECS kommer att fortsätta att gäcka klimatvetenskapen. Ingen av oss kommer att få vara med om nån precisare kunskap än typ dagens intervall. Det ger alarmismen samma grund framöver och dessutom med tillgång till de allt populärare kryddorna tipping points och extinction.
  ”Vad beror det på” är nog kört för lång tid!

  Och till det, för varje dag blir allt mäktigare ekonomiska och psykologiska intressen uppbundna vid alarmismen. Nej, ”Vad beror det på” är kört tills klimatvetenskapen nått längre.
  Det förstår Björn Lomborg och hans fokus på ”vad kan vi göra åt det” – väldigt lite – och ”vad kostar det i så fall” – väldigt mycket – och till det ”vad gör det” – troligen mer gott än ont är väl de vägar som finns kvar att kommunicera på. Jag tror på en lång ökenvandring.
  I alla fall, här har vi fått en härlig blida och har en härlig mild vinterhelg framför oss. Snart hör vi sångsvanen på väg norrut.

 30. Ann+Löfving-Henriksson

  # 26 Göran J., det än större problemet är att han inte verkar fixa särskilt mycket själv. Det är samma gamla gäng som för fyra år sedan som fått förnyat förtroende och trillar han helt av pinn så finns där en effektiv vice president som gärna tar hand om kommersen. Vilken statskupp!

 31. Eilif H #29,

  Jo, vi har enormt starka krafter emot oss. Ingen beslutsfattare vill/vågar sätta sig in i fakta utan agerar utifrån politikens villkor. Men i det långa loppet så kommer de ekonomiska uppoffringarna att slå igenom även på intresset för att sätta sig in i vad klimatvetenskapen faktiskt säger istället för att bara läsa vad stormedia upprepar. EU kämpar för att de skall få en utökad övervakning av nätet, inklusive våra privata mejl. Men det finns ju en värld utanför EU och Bidens USA.

 32. Bengt Häger

  Jag har också fått kommentarer borttagna av moderator på ifrågasätt säkert 10 gånger senaste åren med uppmaning att följa de regler som finns. Då brukar jag svara i vänlig ton på det mail som kommit och fråga vilket fel jag gjorde och hur jag ska ändra så att jag får kommentaren publicerad. Då brukar moderator skicka ett mail där man ber om ursäkt och att min kommentar läggs in igen vilket brukar ske, men ibland tar det mycket långt tid.

 33. Louis S

  Jag hoppas innerligt att bloggar och websiter som är skeptiska får finnas kvar i framtiden. Swebbtv stängs ju av från youtube regelbundet och nu med Biden som president så är det nog mycket tuffare att vara skeptisk i USA också. Min favorit där är wattsupwiththat. I Tyskland har Antifa försökt avstänga EIKEs vetenskapliga konferenser där många skeptiska vetenskapsmän och kvinnor deltog. De fick mer eller mindre gå under jord. Naomi Seibt har man försökt att stämma i rätten men som tur är stöttades hon av kända skeptiker. Jag är glad över att det i Tyskland finns skeptiska hemsidor som EIKE och youtube kanalen Klimaschau med Sebastian Lüning som presenterar vetenskapliga nyheter som ifrågasätter mainstream-uppfattningen om den globala uppvärmningen.

 34. Jonas

  #Mats M

  Jo, jag håller med dig. Alla säger så.

  Idag är det väl så att inget parti förlorar röster på att säga att de är för ”klimatåtgärder”. Däremot kan de förlora röster genom att säga att de är emot.

  Det finns ju inget alternativ för de som inte tycker att vi ska bränna miljarder på vindsnurror och andra ”klimatåtgärder”. Jag tycker vi skulle använda pengarna till social insatser (åldrevård, skola, m.m) istället. Vilket parti ska jag rösta på då ?

  Vilket parti står för ”klimatåtgärder – nej tack” ?

  Om det fanns ett sånt parti så tror jag de etablerade partierna skulle börja svänga. Då kan de ju förlora röster.

  Om en fråga inte kopplar till röster så finns den nog inte i politikens värld (tror jag). I nån mening så är det ju faktiskt precis så en demokrati är tänkt att fungera (tror jag).

 35. Bengt Häger

  Tyvärr ser det inte bättre ut än att många media censurerar de åsikter man inte gillar. På minner om diktaturstater tyvärr kan det hota vår demokrati.

 36. Louis S

  Man vill i dagens samhälle helst ge intryck av att skeptiker är ovetenskapliga och då är det bäst att inte låta dem komma till tals. Att kalla dem för klimatförnekare och förtala är ok tycks det. Här intervjuar Expressen Naomi Seibt som kallas för Antigreta, märk likheten till antikrist https://youtu.be/fDPy_bcD6Jo . I Tyskland har den renommerade tidskriften Der Spiegel gjort reportage om ”klimatlögnarna” som det heter på tyska. https://www.youtube.com/watch?v=rfhEIfE_hcs Die Klimawandel Leugner. Det anses helt acceptabelt att påstå att de sprider ovetenskaplig propaganda. Känns det igen? Skrämmande tycker jag.

 37. Lena Krantz

  På Twitter är det helt uppenbart att klimatalarmistsidan har förlorat. De blir till åtlöje rent utav. Det är både bra och dåligt. Det dåliga är att vissa tenderar att bli desperata och gå till rena hot. Jag har själv upplevt det vid ungefär tre tillfällen. Mycket obehagligt!

 38. Sören F

  Har någon stött på något mer faktiskt initierat om skredet/lavinen, kalvningen, brottet eller vad det var bakom de där dammbrotten i Indien? Läser gärna det.

 39. Lennart Svanberg

  Vi bör fokusera på yttrandefriheten. Gå till grunden och ifrågasätta om det fortfarande är tillåtet att ifrågasätta. Är det det?

 40. pa

  #20
  Isdata visar kanske fel trend?? Att data ”försvinner” utan vettig förklaring är lika konstigt som usa-valet.

 41. Rolf Mellberg

  #27 Katarina

  OK, det kan ligga mycket i det du skriver. Dock har NIH ställt sig avvisande till Ivermectin i augusti men ”tvingades” av FLCCC-läkare att ställa sig neutrala i Januari.
  Att västerländska myndigheter i hög utsträckning ”tar rygg” på amerikanska myndigheter är något som jag uppfattat som oomtvistat. Eller är det så att Läkemedelsindustrin helt styr allt.
  Hur som helst är det kännetecknande hur ett dåligt läkemedel som kostar 3000 USD per dos (Remdesevir) gled in på ett bananskal i USA för att tätt därpå godkännas i Sverige. Billiga läkemedel möter motstånd på ett HELT ANNAT SÄTT.
  Fy-fn för Big Pharma.
  Sök gärna på Paul Marik på Youtube och TITTA!!!

 42. Ann+Löfving-Henriksson

  OT, men intressant.
  Lysssnade på SRs väderrapport nu kl 22. Där nämnde uppläsaren, meteorologen (?) att den lite ovanliga värme vi nu har i Sydsverige beror på fönvindar långtifrån. Jag inbillar mej att han sa från Sahara, men kanske det bara var vad jag tänkte.
  Ingen klimatuppvärmning där inte!

 43. Anders

  #9 Magnus. Ytterst alarmerande uppgift Du framför. Finns det möjligen mer att förtälja? Har nog möjligen själv fått någon konstig ”kreditupplysning” via Kivra.

  F. ö. tror jag vi verkligen MÅSTE bilda ett parti i stil med lagt förslag ”Klimatoptimisterna” med deviser typ tidigare nämnda ”Klimathot – nej tack”. Det bara rasar utför annars. Om vi ändå blir censurerade kan vi lika gärna sluta upp helt med att kommentera i gammelmedia och istället samla partimedlemmar genom att ”knacka dörr”. Alltså på hederligt gammeldags vis. Ofta när jag pratar med folk dröjer det inte länge innan de börjar mjukna och bli osäkra. Jag bruka be folk kolla upp om hotet eller nyheten refererar till uppmätta data eller bara osäkra modellresultat. Det duger långt.

 44. Ulf

  Svar 38

  Inte annat än att oavsett vad som kan tänkas ha hänt så beror det på klimatet. Och något mer lär man inte få reda på.

 45. Sören+G

  #20 #40
  Beträffande isen i Arktis. Enligt NSIDC började isutbredningen i Arktis att minska från dag 47.
  Enligt den ryska iskartan har minskningen skett främst NV om Svalbard och öster om Svalbard också. Men jag tror nog att det handlar om att isen skjutits ihop va stormar.
  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0&yy=2021

 46. Lars-Eric Bjerke

  #42 Ann L H

  Meteorologen Nils Holmqvist informerade om att de höga temperaturerna i sydöstra Sverige beror på föhneffekten, d.v.s. varma fuktiga västliga vindar strömmar över småländska höglandet, lämnar en del av sin fuktighet där, varvid luften tar upp en del av kondensationsvärmet och värms ytterligare vid tryckökningen då de sjunker mot kusten. Kalmar flygplats slog februarirekordet med sin maxtemp. 17 C. Han nämnde inte ordet klimat.

 47. Rolf Mellberg

  #43 Anders

  Om du har betalt föreningens medlemsavgift får du snabba dig att skriva en motion. Den ska vara inne senast 1 mars.

  Men det krävs ju att Elsa ställer upp som partiledare, eller hur – vem annars???

  Slagord: Elsa for president!!!

  Själv föreslår jag att en stridsskrift författas i 95 punkter. Offentliggörs den 31 Oktober, exakt 504 år efter det att Martin Luther spikade upp sina 95 teser på nån kyrkdörr, va?

  Alltså, ett parti skulle väl mest vara en metod för att tvinga fram publicitet och en offentlig diskussion om huruvida en kunskapsbaserad dialog kring dessa frågor kan och får förbjudas. (en sjuka som förelegat sen Al Gore körde fram sin film)

 48. Daniel Wiklund8

  Äntligen en blida i Luleå. Vilken glädje när det blir plusgrader. Sol och värme gör oss människor glada och sociala. Som idag när kan det räcka med 5 plusgrader. Hoppas att det håller i sig några dagar. Sol och värme uppskattas av både män och kvinnor, apropå Martins och Kirstis klimatpsykologiserande med genusglasögonen påtagna.

 49. #43 & #47

  Nej, ett nytt parti kommer bara att ignoreras. Bättre då att engagera sig i befintliga partier, exempelvis lokalt i din kommun. Det finns flera viktiga frågor att ta tag i såsom att stoppa vindkraftverk eller att förhindra kommungubbarna från att slänga skattepengar på höjda kajer. Laddningsstolpar, kommunala elbussar, spårvagnar (Lund) osv, osv. Där kan skeptiker göra nytta.

 50. torsten vallin

  Jag tänker nu skriva en kommentar i DN som lyder ”Den här kommentaren kommer att tas bort ” så får vi se vad som händer 🙂

 51. Adepten

  Efter att ha följt debatten om klimatförändringarna på den här sajten har jag kommit fram till följande:
  Människan är känd för att bygga olika typer av Babels torn för att främja sina egna syften. Människan beskriver sig själv så grandios att hen tror sig kunna styra moderjord efter eget tycke. Samtidigt som hen genom sitt oförstånd och osämja är orsak till alla negativa förändringar som sker. Ett tydligt exempel på detta är klimatdebatten där den dominerade parten i medielandskapet tror på att global uppvärmning beror på antropogent utsläpp av CO2. Hur kan en kulturvarelse som människan (civiliserad, bildad, vårdad, moralisk, estetisk etc.) kunna vara så oförståndig, förvirrade och förvanskad?
  Svaret står att finnas i 1:a Mosebok kap 11 där sådana planer så storartade att Gud beslutade att hindra att de förverkligas genom att förvilla människors språk och tankar med oförstånd och osämja.
  Med andra ord vi gör ”Gud” en stor tjänst genom att kämpa vidare för vår sak att debattera och påtala det som är felaktigt inom klimatpolitiken.

 52. Magnus

  Anders #43
  Det verkar ha varit 2013. Det var ett samarbete mellan Expressen och Expo. Bisnode lämnade kreditupplysningarna. Ser nu att de inte hade rätt till det, det var ett lagbrott. Det handlar om åsiktsregistrering och det pågår. Skulle inte förvåna om det finns inofficiella listor i omlopp. Det är nog ingen ide att söka till t.ex. t.ex. polisyrket.
  https://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/lagbrott-att-forse-researchgruppen-med-uppgifter-6089519

 53. Anders

  #51 Adepten: Amen! Har tänkt precis som Du! Vi ska aldrig tro vi är oövervinnerliga och allsmäktiga gudar!

 54. Anders

  #52 Magnus. Tack för det förtydligandet! Då var i alla fall inte jag åsiktsgranskad. Skönt.

 55. Magnus

  Anders #54
  Granskarnas misstag var att de inte insåg att Bisnode skulle skicka ut info om att de granskat. Det går att göra såna granskningar utan utskick. Så ingen är säker.