Elsa Widding: SVTs arbetsmetoder

Ide, manus och presentation: Elsa Widding Foto och redigering: Ulf Gabrielsson

Avsnitt 48 SVT:s arbetsmetoder

”Det har aldrig varit så varmt som nu och därför smälter glaciärerna i en rasande fart och blottlägger fynd från när det var varmare” säger SVT https://www.svt.se/nyheter/lokalt/nor… Världen ser nu ut att gå mot scenariot SSP2-4.5 som visserligen inte uppfyller parismålet 1.5 grader, men som ändå enligt modellerna i AR6 inte ser katastrofal ut: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/do…

Figur 4.2 visar att temperaturen år 2100 förväntas bli 2,9 grader Parisavtalet grundar sig på AR5. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploa…

Figur SPM.1 visar att temperaturen 1850-1900 var -0,6 grader jämfört med (1986-2005). Där finns också figur SPM.6 som visar temperaturen 2100 också jämfört med (1986-2005) Parisavtalets 2 grader blir alltså 1,4 grader i figur SPM.6. Det är mitt emellan RCP 2.6 och RCP 4.5.

Motsvarande havsnivåhöjning, mitt emellan dessa scenarier är ungefär 0,5 m över nivån 2005. Utvecklingen just nu följer ungefär SSP2-4.5 och kommer enligt AR6 att nästan ge de konsekvenser i havsnivå som 2-gradersmålet i parisavtalet syftar till. Temperaturskalorna har ändrats.

Länk till avsnitt 46 Svar till SVT https://youtu.be/BtQw4Z5Ctuo

Länk till avsnitt 47 SVT granskar klimatskeptiker https://youtu.be/TxBMTTmLIIQ

Länk till inslaget i aktuellt: Så sprider klimatskeptiker falska uppgifter på nätet: https://youtu.be/5X7EoBwP028

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Applåd till dig Elsa !

  Av de 1,5 graderna har vi redan passerat 1.2 grader.
  Så det återstår 0,3 grader till år 2100. Hur trovärt är det?
  Men det är sådant som FN-chefen häver ur sig.

 2. Lasse

  Tack Elsa
  SVT kör på med alarmen .
  Men de kör också på med hur illa det går med ”klimatomställningen”. Hänger ut industrin och vill påverka skogsskötseln.

  Det kan bli en väldigt svår framtid för våra barn.
  Utan industri och med strypta energitillgångar.
  Inget blir som förr-utom vädret!

 3. Simon

  Utan lönsam industri och skogsbruk, inget SVT. Eller SVT kanske tror att deras 8 miljarder kronor kommer ur trollerihatten. Det är i så fall ungefär i linje med deras klimatrapporteringar så man kanske inte ska bli förvånad.

  Tack Elsa för ännu ett förträffligt bra avsnitt.

 4. Lasse

  Erika Bjerström är SVTs klimatreporter med en diger lista av grodor , alla med större alarmism som syfte.
  Hon har rest runt i hela världen och försökt skapa en bild av katastrofen som hon uppfattar den.
  I Vietnam stod hon och anklagade havsnivåhöjningen för den sjunkande nivån på Mekongdeltat.
  I Australien beklagade hon förlusten av korallerna på Stora barriärrevet-aldrig kommer vi att få se dessa rev mer.
  I Afrika var det en strand som svämmades över av plastskräp.
  På Grönland så smälte snön i en takt som var exceptionell.

  Jag skulle vilja se en mer realistisk bild i SVT, en mer sann!
  Lämpligt med ett återbesök på Grönland i år.
  Aldrig har avsmältningen varit så låg-skulle hon kunna trösta oss med!
  Give us hope Erica!
  Give us trouth SVT!

 5. Evert+Andersson

  Bjerström är värst förstås i det alla TV-tittare ser. Din information om hur SVT jobbar och att de känner sig ligga rätt med att GRN godkänt att man ensidigt ser IPCC som sanningen är egentligen minst lika illa. Klimatbrevet som jag kikat på och hela upplägget med det man kallar fakta om klimatet som finns på hemsidan är bedrövligt. Där hänvisar de till två ’faktakällor’ – IPCC och NASA. Endast.

  Kämpa på!

 6. Sören+G

  OT Facebook censurerar. Jag la in ett inlägg från CFACT hur de livit bortplockade från Facebook. Då fick jag detta meddelande från Facebook:
  Om ditt inlägg
  Det är bara du och gruppadministratörerna som kan se detta inlägg.
  Sören GannholmKlimatsans
  Igår kl. 09:38 ·
  Censuren på Facebbook. Jag fick själv Elsa Widdings video nr 48 borttagen från min egen sida.
  Facebook censors The Sun
  MAILCHI.MP
  Facebook censors The Sun
  Friend, Facebook took the extraordinary step of disappearing an entire CFACT post! Not suppressed. Not shadow banned. Deleted. Down the memory hole. What was our article’s sin?

 7. Enough

  Ett typexempel på total ignorans och konsekvenstänk stod M Stenevi för i samband med Cementa.

  Hon sa att industrin får väl använda eller ”uppfinna” andra metoder än att använda cement i konstruktioner. Bara sådär, totalt utan att tänka på konsekvenserna. När det uppdagades att även den egna babyn vindmöllor behövde anselig mängd cement, tystnade Stenevi helt, och blev självklart inte föremål för journalisternas följdfrågor. I en fungerande demokrati hade SvT självklart bett om en förklaring!

 8. ces

  #7 Varken Klanvi eller journalisten hade en aning om vad som fanns under marken. Därför blev det inga följdfrågor.

 9. Torbjörn Pettersson

  #1 Lars
  Det är högst osäkra siffror, då de flesta temperaturserier är sönderjusterade

 10. Simon

  Även de personer som Bjerström omger sig med och som ingår i den alarmistiska gruppering hon tillhör fortsätter sprida sina åsikter i media. Oftast helt oemotsagda trots att det är rena galenskaper man hasplar ur sig.

  https://www.expressen.se/debatt/det-ar-hogerns-fel-att-skogen-maste-skyddas/

  Väder-Pär i ett obegripligt debattinlägg. Slutklämmen i hans inlägg är ju helt bisarrt verklighetsfrånvänt.

  ” Vi måste ändra vår syn på skogen. Den huserar hem för miljontals livsviktiga arter, för rekreation, friluftsliv men är också viktig i sig. Den var här innan oss. Vad de allt vanligare naturkatastroferna visar är att det är dags att återfå en respekt för naturen och vårt gemensamma hem.”

  Vi ska alltså förstöra skogen med vindkraft i industriell skala med allt det innebär för djurlivet inklusive alla miljontals livsviktiga arter, miljö, friluftsliv och störande högfrekvent ljud för närboende. Samtidigt menar han alltså att detta är att respektera naturen och vårt gemensamma hem.

  Beträffande ”de allt vanligare naturkatastroferna” han skriver om så är det som vanligt ingenting som är baserat på fakta, utan helt enkelt något han själv hittar på.

  I den bästa av världar hade man ju kanske kunnat tänka sig att debattartikeln är en kritik mot den energipolitik hans eget parti förordar men detta motsägs av att han skyller ifrån sig på alla andra. Framförallt Moderaterna, som ju inte suttit i regeringsställning på 7 år.

  Det framgår också att Gambia, som lyckats med att leva upp till Parisavtalet tycks vara den utopi som eftersträvas. Ett land som närapå hälften av människorna lever i fattigdom och där fattigdomen på landsbygden är ännu mer utbredd, uppemot 70 procent. Ett land där levnadsstandarden är väldigt låg och där 60 procent av befolkningen är analfabeter.

 11. Ann Löfving-Henriksson

  Elsa!
  Tänker mer och mer på det gamla ordspråket
  ”Liten tuva stjälper ofta stora lass”, när Din mäktiga kamp mot SVT blir alltmer omtalad.

 12. Elsa

  #10 Simon
  Tack för detta! Väder-Pär är en galenpanna av stort format. Det du skriver är värt att ta upp. Hur kan man få stå oemotsagd med alla dessa floskler? Jag ska samla på tokiga uttalanden från Erika och Pär och tar tacksamt emot referenser till när de har sagt olika saker. Inte alltid så lätt att hitta tillbaka källan. Elsa

 13. Hej Elsa!
  Varför inte skicka ”World Climate Declaration” till Ericka så fär hon tillfälle att resensera inte bara tre ”ingenjörer” utan 900 st världen över.

  https://clintel.org/wp-content/uploads/2021/08/WCD-A4version1008218082.pdf

 14. Mats Kälvemark

  ”10 Simon och #12 Elsa
  Väder-Pär Hällregns obegripliga slutkläm i Expressenartikeln är ju bevis på den tankeverksamhet i den högre skolan som är kännetecknande för hans parti: ”…Skogen är mycket mer än bara en råvara. Skogens viktigaste uppgift är att vara skog. ” Hmmm…. ???

 15. foliehatt

  Elsa, #12
  Bra idé – samla ihop till en bok, vet ja!
  Du vet – lite liknande David Batras bok om arga meddelanden i flerfamiljhus. ”Den som inte tar bort luddet ska dö” heter hans bok.

  Erika och Pär-boken bör också få något klatschigt namn. Synd att ”Snillen spekulerar” redan är taget.

 16. Torbjörn Pettersson

  #15 foliehatt
  Den kanske borde heta något med ”Insnöade på koldioxid” för det är vad de är

 17. Simon

  Har någon koll på hur mycket nya kraftledningar som behöver byggas för att ansluta alla vindkraftverk?
  Med tanke på att verken oftast placeras långt ifrån förbrukarna så måste det i alla fall röra sig om väldigt mycket nya kraftledningar som måste byggas.

  Anledningen att jag frågar är att jag suttit och läst igenom en massa utredningar och forskningsresultat beträffande hur elektromagnetisk strålning från just kraftledningar påverkar människor och djur.

  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/magnetfalt/

  ”Däremot finns det en vetenskapligt grundad misstanke om att även svaga magnetfält från exempelvis kraftledningar skulle kunna öka risken för barnleukemi.”

  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:537370/FULLTEXT02.pdf

  (sid 3) ”Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att buller från vindkraftverk kan vara en stressande faktor för djur och långvarig stress kan ge effekter som minskad fertilitet och förhöjd hjärtfrekvens. Djur som kan bli påverkade av ljud är de djur som använder ljud för att kommunicera eller lokalisera byten. Dessa funktioner kan bli direkt påverkade även om djuren har anpassat sig till olika brus eller buller. Skuggor kan ge tillfällig irritation och distraktion, hästar verkar vara extra känsliga. Hinderbelysningen kan ge påverkan på djurens dygnsrytm, de har även en tendens att undvika ljuskällor vilket kan skapa barriärer i landskapet. Elektromagnetisk strålning från kraftledningar har i undersökningar visat sig påverka kors mjölkproduktion negativt. Långtidsexponering av elektromagnetisk strålning kan ha en påverkan på embryonalutvecklingen samt kroppens enzymer, hormoner och DNA.”

  (sid 32) ”Forskarna kom fram till att elektriska och magnetiska fält i viss mån kan öka risken för leukemi hos barn, öka risk för hjärntumör hos vuxna samt leda till missfall och bröstcancer hos kvinnor.”

 18. Björn

  Ja, man får leta efter en mer kränkande och förminskande presentation av Elsa Widding och Lars Bern i SVT`s inslag i TV-nyheterna för någon vecka sedan. I övrigt är Elsa lysande saklig i sitt framträdande.

 19. Sven Hanssen

  #10 #12

  Var skogen i Sverige verkligen här före oss? Alldeles nyss geologisk sett hade vi några km is som täckte landet. Det är nog inte osannolikt att jägare/fiskare/samlare började följa den tillbakadragande isen innan stora lövskogar började breda ut sig på de marker som stigit ur havet.

  Men Munväder-Pär kanske är istidsförnekare. I hans värld verkar jorden fram till 1800-talet ha varit ett oföränderligt paradisiskt och perfekt tempererat Eden där ingen skog t.ex svedjades eller avverkades för t.ex produktion av träkol. Sedan kom Syndafallet när Adam och Eva började använda stenkol.

 20. Hej!
  Elsa det värsta är väl ända att familjen Greta får åka runt och skrämma upp barn, yngre flickor försöker stoppa flyg, yngre flickor stoppar bilar, kan ingen stoppa dessa galenskaper innan vi förlorat en generation

 21. Håkan Bergman

  Simon #17
  I Tyskland hade man koll, man behöver bygga ut nätet mellan norr och söder massivt. Har man gjort det? Man har inte ens nått 10% av det man behöver, varför? Råkar vara samma massa av nyttiga idioter som vill ha sol och vind men inga kraftledningar. Den gröna eliten vill en återgång till det förindustriella samhället och bryr sig inte om motsägelsen så länge dom får riva ner det vi byggt upp.
  Don’t mention the Energiewende!

  Kul text från 2015:
  https://www.nytimes.com/2015/05/06/opinion/thomas-friedman-germany-the-green-superpower.html

 22. Brutus

  I Per Holmgrens artikel skriver han : ”..de fossila subventionerna fortfarande till nära 5 000 miljarder kronor per år. ”. Samtidigt uppgår EU:s budget för 2020 till 1643 miljarder ( har förenklat så att 1 EURO = 10 SEK). Subventionerna skulle alltså motsvara ca 3 ggr EU:s budget. Det skulle vara intressant att veta vad som subventioneras. Det skulle också vara intressant att veta t ex för Sverige hur mycket subventionen av el-cyklar, elbilar, vindkraft (inkl elledning från) och kraftnäts- utbyggnad ( nödvändiggjort av nedläggning av kärnkraften) kostar. Är meteorologen och diktatursvärmaren ännu en gång uppe i det blå?

 23. Ann Löfving-Henriksson

  Knappast OT!
  Dagens media skriver om Erik Fichtelius senaste bok: ”Aktivism oförenligt med nyhetsförmedling”

  Nyhetsförmedlingen ska inte ta hänsyn till vem som gynnas eller drabbas – och den ska hålla sig långt borta från aktivism, menar bokaktuella Erik Fichtelius. Samtidigt ser han flera färska exempel på när det brustit: ”Mediernas egen hållning här måste vara extremt tydlig”.

  …flera färska exempel på när det brustit …

  Intressant!

 24. Ann L-H #22,

  Det är intressant att notera att alltfler mediepersoner uppmärksammar Public services rödgröna aktivism; Fichtelius, Bolling, Hörstadius, Lena Andersson, och Ann Heberlein https://www.svd.se/ann-heberleins-nedgang-och-fall för att nämna några. Agenda-jounalistiken är tradition sedan 70-talets påtaglig i rapporteringen om Israel, USA, Maos Kina och privata företag.

  Men nu handlar det om klimatalarmistiska reportage som duggar tätt i SVT och SR. Nyttiga idioter, skulle Lenin kalla dem.

  DNs chefredaktör skröt med att DN numera skulle främja agenda-journalistik. Och de har de gjort. Men vem är intresserad av politiska pamfletter snarare än nyhetsförmedlande riktiga tidningar? Kanske det lojala rödgröna partifolket men knappast fler.

  Nej, SVT och DN är på helt fel spår när de försöker försvara agenda-jounalistiken. Lyssna på Elsas utredning om hur SVT skriver under på den. Man erkänner att man bara accepterar en enda åsikt om klimatet, nämligen deras egen förvridna och ovetenskapliga bild,

 25. Sven H #19,

  Det är bara att åka norrut till norra Sverige, Finland och Norge. Inte ett träd i sikte! Däremot finns en radbytesdjur som lever på buskar och gräs. Myskoxar finns fortfarande på nordöstra Grönland. Förr i tiden fanns det mammutar och vildrenar på den skoglösa tundran. Självklart följde människan med.

 26. En annan

  Som jag förstår det fanns det ganska gott om skog när nordborna flyttade dit, men den blev både ved och byggmatrial till nya skepp och hus, björkslyet som fanns blev tyvärr uppätet av deras medhavda får så skogen försvann. Sedan kom den stora klimatförändringen, den farliga så de fd. nordborna åkte hem igen!

 27. Jörgen

  Jag har givit upp! Den här snöbollen har blivit helt ostoppbar och i stället för att i självplågeri skrika sig hes över mänsklighetens allt mer accelererande mars mot sin egen undergång har jag valt att koppla bort mig helt och hållet. Förhoppningsvis hinner jag dö innan man lyckats förstöra vår civilisation helt och hållet.

  PS. Jag hamnade här av en slump …

 28. Gunnar E

  VäderPer och svenska språket.
  HUVVA!

 29. Lars i Huddinge

  #27
  Ja Jörgen, jag känner detsamma. Är man 70+ så kanske man lugnt kan invänta jordens apokalyps utan rädsla även om man inte alls tror på densamma. Tråkigt bara att man måste vara med och betala för eländet inför det som inte kommer att ske, sick 🥴

 30. Simon

  #27 Jörgen
  Jag har full förståelse för att det kan kännas så, men nu gäller det än mer än någonsin att vi försöker påvisa hur detta påstådda klimathot är ett rent påhitt. Jag tycker det ändå finns ljusglimtar, Elsas engagemang är ett exempel men jag tycker mig även se ett rejält uppvaknande hos en del nyhetsredaktioner. Sanningen kommer alltid fram till slut och den pågående energikrisen kommer sannolikt innebära ett bryskt uppvaknande för många som inte ännu är övertygade om att detta klimathot är ett fantasifoster.

  Roligt att du hittade hit. Hoppas du börjar följa KU. Det publiceras dagligen artiklar som är väldigt läsvärda och tankeväckande. Fyllda med fakta och källhänvisningar om man vill veta mer.

 31. Fredrik Gustafsson

  Det är inte klimatet som har kollapsat det är debattklimatet som har kollapsat! Elsa.W, Lennart.B mfl står för hoppet och envetet spridande av fakta.

 32. jensen

  Följande har väl tänkts och skrivits lång tid.
  Ett grundläggande fel har blivit begånget, nämligen att ha skattefinansierat public service,
  Därmed fritt för fabulerande och manipulerande av
  P.S. utan att ” kunderna ” har möjlighet att rösta med fötterna.
  Är allt detta uttänkt av makthavarna? Förmodligen.
  Varför satte sig ej ev. kritiker till effektivt motvärn?
  ”F.ö. anser ………….. att …….. delendam esse.”

 33. Urban Andreasson

  Tittar på världens natur stormfödd SVT 2. I programmet sägs att Shetlandsöarnas dyningar har blivit större på grund av klimatförändringarna. Skulle gärna vilja se belägg för detta om det finns några.

 34. Sören+G

  OT #6
  Jag postade alltså denna artikel på Facebook och fick meddelande om att jag brutit mot deras community regler.
  https://mailchi.mp/cfact/facebook-censors-the-sun-1223488?e=e7d58656b1
  Det är många som vi har att kämpa mot.
  Även Bjørn Lomborg skriver att han blivit censurerad när han skrev att värme förorsakar fler dödsfall än kyla.

 35. En svårsmält text. Vem säger vad? Jag är van att möta mer resonerande och tydliga budskap från Elsa W. Detta känns som en hastig anteckning…

 36. Sören+G

  #34
  Han skrev att kyla förorsakar fler dödsfall än värme. Jag hade ändrat det, men sedan blev det ändrat tillbaka. Konstigt.

 37. Simon

  OT

  Har precis sett den här intressanta intervjun med Greenpeace ex-president Patrick Moore om bland annat fake news beträffande klimatet:

  https://www.youtube.com/watch?v=E5K5i5Wv7jQ

  I ett normalt media-klimat borde ju detta, både med tanke på vem han är och det han säger uppmärksammats. SVT kör väl som vanligt på med tysta leken eftersom det han säger inte passar in i deras agenda. I stället ger man fria tyglar åt Bjerström och sådana som Väder-Pär. Och det intressanta han säger är just det att det är så media agerar.

 38. petergrfstrm

  Jag vill uppmana er att vara beredda på att den nuvarande polariseringen i klimatdebatten där många eljest intelligenta människor inte litar på klimatvetenskapen – är ett avsiktligt framprovocerat tillstånd för att underlätta för censuren inom andra ämnen. Jag hävdar att eliterna sen länge har fått information från experter som dom litar på (tex från vätebombens fader Edward Teller på 50-talet) och därför vet dom att det är en verklig GW. Att då klyftiga människor luras att tro att det är bluff är ett sätt att generellt underminera allmänhetens trovärdighet.
  Det råder inget tvivel om att en del skeptiker är köpta och det behövs inte alltför mkt fantasi för att räkna ut att en del skeptiker som ni litar på kan ha andra motiv än sanningssökande för att driva misstron.
  Lek med tanken att dom faktiskt vill att ni inte ska prata om LÖSNINGAR tex vilka ansträngningar som i detta nu görs för att utveckla fungerande metoder att ta upp CO2.
  Därför att dom har motivet att rycka åt sig världsherraväldet i samband med en avsiktligt frambringad kris.
  Och när dom väl har lyckats med det plockar dom fram lösningarna som dom hade i rockärmen men som hållit tillbaka för att kunna ta ifrån oss all frihet.

 39. Anders

  #38 petergrfstrm. Märklig kommentar. Du uttrycker Dig på ett sätt som att Du tror att Du utan problem kan förutspå den framtida världspolitiken i någon magisk kristallkula. Ditt sätt att skriva t ex ”Jag hävdar att eliterna sen länge har fått information från experter som dom litar på” gör mig rent mörkrädd! Smaka själv en gång till på ordet ”eliterna”! Vad vill Du egentligen? Du skriver – på ett vårdat, men obehagligt förmätet sätt – att Du vill ”uppmana [oss] att vara beredda på att” … ”polariseringen i klimatdebatten” … ”är ett avsiktligt framprovocerat tillstånd för att underlätta för censuren inom andra ämnen.” Jag får en olustig känsla av att Du vill skrämma oss realister och optimister till tystnad.

  För övrigt är Du ute i ogjort väder om Du tror att de flesta här på KU skulle betvivla en viss (men ofarlig) förhöjning av den globala medeltemperaturen och än mindre tro att ”det är bluff”! Som sagt – tala ur skägget och bevisa att Du inte är ett elitistiskt litet globalisttroll!

 40. Karl Erik R

  #17 Simon

  El-ledningar från VKV är i stort sett alltid jordförlagda kablar. Elektromagnetiska fältet från kablar är nästan noll, jämfört med luftledningar. Det finns många problem med vindkraft men inte detta.

 41. Simon

  #40 Karl Erik
  Tack
  Jag tänkte mer på att dessa jordförlagda kablar måste ju ta vägen till något ställverk. För att överföra elektriciteten långa sträckor har vi ju luftburna ledningar. Dessa ledningar måste väl rimligtvis förstärkas om vindkraft från Norrland ska transporteras till andra delar av landet?

 42. Solbacken

  På tal om små positiva tecken så glädjer jag mig åt att jag i gruppen Motvind på facebook läst om alltfler kommuner som säger nej till nyetableringar av vindkraftsindustrier. Mullsjö, Kävlinge och Hultsfred t.ex. Kanske början på ett uppvaknande också bland politiker….?

 43. Patrik Axelson

  Vi är utsatta för en propagandastorm av SVT och MSM. Det är betydlig svårare att hamra in falska budskap i dag än under 30-talet tack vare fri media och internet. Till sin hjälp borde SVT använda de skarpaste knivarna i lådan så att inslagen blir mindre grönköpingslika. Allt verkar tänkt och formulerat på ”lättare Svenska”.
  En del inslag är så uppåt väggarna att de skulle passa i en Hasse och Tage sketch.

 44. Paul Håkansson

  Anders
  06:53, 2021-09-30

  Ett tips, läs Jakob Nordangårds, Rockefeller en klimatsmart historia. Den beskriver ursprunget till vad som nu ska implementeras globalt.

  Edward Teller var f.ö djupt involverad i Rockefellers ideer.

 45. Anders

  #44 Paul Håkansson. Jag har den boken, men har inte orkat igenom hela än. Min fråga riktades till petergrfstrm i #38 som jag tycker uttryckte sig märkligt. Var jag ensam om att tycka det?

 46. Slabadang

  SVT Indoktrinering genom ”vinkling = desinformation”

  Vi som redan insett att västs MSM är en välorganiserad propagandaapprat samtidigt blir vi som skyddar vårt intellekts integritet allt fler. Ju fler vi blir ju mer intensiv och desperat blir samtidigt MSMs propaganda. De klimatalarmistiska falsettskriken från Erika Bjerström är faktiskt hysteriskt roliga idag hon harctappat all form av verklighetsförankring. Fanns det ett nobelpris i osaklighet och antivetenskap vore hon en klockren kandidat!

  En vanlig metod att hålla sina grundlurade får inom MSMs informationshägn är att demonisera och förtala de som är opponenter mot MSMs narrativ.
  Karaktärsmord en masse typ ”Klimatförnekare” ”Antivaxxare” ”högerextrem” med tillhörande guilt by association och alltid utan att låta de attackerade få tala själva.

  Påsmetade halmgubbar och allt som inte stämmer med narrativen utmålas som fringe eller ”Kontroversiellt”, kontroversiellt för vem, vad eller varför blir aldrig förklarat. SVT är en perversitet, och lögnen om att ”vara i allmänhetens tjänst” allt mer tydlig för allt fler. SVTs uppgift är att styra folkopinionen mot oppositionen de kallar ”populismen” och samtidigt totalt okritiskt slickar röven på den totalitära,arroganta, intoleranta faktaresistenta vänsterliberalismen.

  Vi lever i ett politiskt klimat som styrs av bruna krafter. Blandar du rött och grönt så blir det alltid BRUNT! SVT SR är därför djuot mörkbrun och som samtidigt förklarar organisationens fekalitetsfärgade metoder! De vet e faaan o de inte är värre än sina Norkoreanska kollegor?

  Det SVT nu utsätter sina oppositionella för är ren klockren fascism. Det är endast sån ism som använder dessa metoder mot oppositionella. De tar ju till och med metoder från Sovjettiden där en fascistisk ”forskare” tas fram som trutförlängare och klistrar fast en psyk-diagnos på ”klimatförnekare”.

  Det är totalt meningslöst att kommunicera med lögnfascisterna på SVT . De är anställda skådespelare utklädda till journalister och säger va faan som helst organsiationens grindvakter instruerat dem att säga!

  Ein twei drei åsktspolizei!
  Allt runt public service och MSM är potemkinkulisser. ”Granskningsnämnden” är väl mer att se som en genomskinlig plastfolie … granskar vadddå + Att SVT kan ljuga karaktärsmörda och vilseleda helt ostört ?
  Allmänheten har absolut NOLL makt,insyn eller inflytande över dessa maktens trutförlängare. NOLL! Det är ju just det som är syftet med pressystemet. Det ska kontrolleras av politiskt tillsatta poitruker och byråkratet. Kontrollerar du 5 nyckelmannaposter i SVT kontrollerar du ALL propaganda och ”samhälls/nyhets chefen” är operativt samordnande för all propaganda. Det får liksom inte glipa nånstans mellan redaktionerna. Problemformuleringarna måste vara desamma redaktionernna emellan.

  Öppnar du ögonen så inser du snabbt att vad de kallar ”fri press” fri från vaddå?
  Jo totalt befriad från ansvar i någon form, skattefinansierad helt eller delvis och där allmänheten är hermetriskt utstängd ifrån debattens både villkor, fakta rimlighet och öppenhet.

  DE ljuger å ljuger, vilseleder och karaktärsmördar om vartannat, i sitt narrativs egenintresse och som de ser som sin främsta uppgift!
  Att idag säga sanningen är sannerigen en revolutionär handling. En handling efterlängtad och förväntad av demokratins allmänhet – hatad av MSMs manipulativa välbetalda ljugtrutar.

  Join the new revolution!