Elsa ställer till skandal

elsas opposition

En påtagligt nervös Elsa Widding har jungfrutalet i riksdagen för SD. Det blev skandal. Jag vet förstås inte exakt vad hon sagt i riksdagen. Men i korthet tycks det vara att klimatkrisen inte är vetenskapligt bevisad. Samt att de många politiker och andra som framför klimatkrisens banér därför agerar som troende, dvs som frälsare av mänskligheten från en okänd ondska.

Några riksdagsledamöters reaktion – samt de samlade mediernas – visar att det hon påstått tycks ha varit rätt. Kören av frälsta som känner sig kränkta har nämligen gått upp i falsett. En stollig sosse svarade med darr på rösten att Elsa dragit Sverige i smutsen samt att hon borde gå ut på Mynttorget för att lyssna till demonstrerande skolbarn. Och public service samt landets gammelmedier fördömde Elsa i samma anda som inkvisitionen för länge sedan förföljde dem som vågade tänka och tala själva.

I grunden rör det sig om vetenskap- eller kunskapsteori. Är det med traditionella vetenskapliga metoder bevisat att fortsatta utsläpp av CO2 kommer att leda till en klimatkris i närtid? Är utsläppen av en sådan omfattning och anhopning i tiden att klimatkrisen är ett vetenskapligt faktum? Dessa teoretiska frågor är ännu inte tydligt bevarade inom vetenskapen. De har inte ens fått ett trovärdigt svar.

Men den svenska staten har under socialdemokraters och miljötalibaners ledning beslutat att frågorna är besvarade jakande. Det vetenskapliga underlaget för detta offentliga beslut är likväl splittrat. Ändå är man fräck nog att påstå att det rör sig om ”konsensus”. Boven i dramat är nämligen FN och dess klimatpolitiska råd IPCC. Inom denna krets finns det ett starkt politiskt intresse för att frågorna ska besvaras jakande. Därför talar IPCC om att konsensus råder.

Den som upprepade gånger hört FN-chefen António Guterres uttala snara dödsdomar över mänskligheten inser att Elsas kritik av elitens frälsningsbudskap är på prick. Vetenskap rör hårda fakta, som noga passerat alla kvarnar av tvivel. IPCC säger själv inte detta. Man menar inte att sanningen är klar som vatten. Men man vill tro att den är klar. Det ger ju FN ett vapen i sin strävan efter politiska makt över globen. precis som påvekyrkan en gång i tiden använde frälsningens budskap för makt.

Alla inser att om den svenska staten och FN har fel så föreligger en av världshistoriens största vetenskapliga skandaler. Lika stor som kyrkans ovilja att erkänna solen som vårt planetsystems mittpunkt. Det är denna misstanke som Elsa vågat artikulera i Sveriges nationella bönehus. Det är bra och modigt gjort.

Torsten Sandström

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Hon var med rätta nervös, men jag tycker att hon skötte sig bra. Hon var inte så mångordig som hon kan vara ibland, det hon sa var tydligt och gick in där det skulle, om vi bara väntar ett tag. Hon var dynamisk och följde frågornas avsikter.

  Att SD kommer att vara det nya miljöpartiet satt fint och på rätt ställe.

  ”att klimatkrisen är ett vetenskapligt faktum? Dessa teoretiska frågor är ännu inte tydligt bevarade inom vetenskapen.”
  Det håller jag inte med om. Det finns massor av mätdata som tydligt visar att det inte finns någon klimatkris, det är inte mer extremväder nu än förr. Havshöjningen accelererar inte. Nordkalottens ismassa är åter på normal nivå efter minimiåret 2012 när Victoria Dyring besökte Grönland med syfte att skrämmas. Temperaturhöjningen ökar långsamt med vissa svängningar men har nu stått stilla i sju år. Således inget att oroa sig för.

  Grödor och skogar växer så det knakar på grund av mer fotosyntes. Det innebär tillskott av stora ekonomiska värden i synnerhet i torra trakter. Har någon siffror på det globala värdet av ökad växtkraft på grund av ökade koldioxidhalt? Här har Elsa W tilldelats en nyckelroll med ansvar att kvantifiera koldioxidens nytta för skogars och grödors tillväxt. Det älskar klimatalarmisterna att sopa under matten.

  Att med förlust av vår välfärd och förstörd miljö försöka rädda en jord som vi varken kan eller behöver rädda är mindre väl betänkt.

  Jag anser att vi bör fokusera att parisöverenskommelsen inte kommer att fullföljas på grund av kostnader och miljöförstörelse. Människor kommer att göra uppror när de märker konsekvenserna. Dessutom står bara befolkningsmässigt hälften av jordens länder bakom.

  Bilden visar Markus Selin (S) som visar en otrevlig härskarattityd. Låt honom hållas. När fienden håller på med att göra ett misstag så stör ej.

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Torsten Sandström!
  Se även kommentar 21 och 22 under ”Elsa om havsnivåökningen och SVTs slutna agenda i klimatfrågan”.

 3. Stefan Eriksson

  Det enkla faktum att de mest högljudda ”språkrören” för klimatsektens teser om jordens snara undergång, reagerar med affekt och svammel när E.W. yttrar sig, visar på hur rätt hon har i sakfrågan.
  Vattendropparna urholkar stenen, det tar tid, men det händer, också i denna fråga.

 4. Magma

  En bra sammanfattning av stolligheterna och behovet av av att utmana vetenskapsförnekarna – eller som Torsten här ovan uttrycker det – miljötalibanerna.
  I går fick vi se ytterligare ett exempel på hur förvirrade människor kan bli när de som tror sig kunna ”rädda våtmarker” genom att klistra fast sig på motorvägen känner sig förorättade och hävdar demonstrationsrätten när de fått ett förvånansvärt lindrigt domslut.
  Nej – det är hög tid att Sverige tar sig tillbaka till en position som kan kallas för ett kunskapssamhälle och i det arbetet är just nu Elsa en nyckelperson.

 5. Bim

  Gapandet och skrikandet på Elsa widding visar så tydligt att det är dom själva som hamnar i smutsen. Och dom vet om det. Vi har bedragit hela mänskligheten och nu är det snart slut med det.
  Normalt hade annars varit att de lagt huvudet på sned och lite vänligt upplyst Elsa med hur fel hon har och varför.

 6. Lasse

  Inlägget Elsa framförde var balanserat och grundat på IPCCs egna uppgifter.
  Hoppas att det genomslag inlägget fått följs upp av fler.
  Klimathotsindustriella sfären må vara upprörda men det kan ju finnas fler som tvekar i kalla rum!
  Varför fryser vi när det finns gott om värmande fossila resurser?
  Jo modellerna är tydliga-CO2 påverkar globens temperatur.
  Stämmer modellerna då?
  https://www.drroyspencer.com/2022/10/50-year-u-s-summer-temperature-trends-all-36-climate-models-are-too-warm/

  Detta gick inte Elsa in på-men det borde locka någon hederlig forskare att undersöka!

 7. jan

  Björn Wiman i DN Kultur ! skrev en krönika för några dagar sedan med rubriken ”Bedrövligt att se Sverige göra sig till internationellt åtlöje”. Detta med anledning av Elsas debut i Riksdagen. Drygt 1.000 kommentarer hitintills (få kröniker kommer upp till dessa siffror) där ca 95 % spyr ut sin galla över Elsa W. med i många fall vidriga personangrepp. Jag försökte balansera deras angrepp med fakta men fick då också hatiska motkommentarer. ”Moderatorn” i Ifrågasatt blockerade och stängde av mig från att ytterligare kommentera. Jag skulle ”hålla mig till ämnet”, ”undvik antagande och spekulationer”.
  De som granskar är nog Grön ungdoms medlemmar och/eller arbetslösa från kulturvänstern.
  Mycket otäckt och allvarligt att strypa det fria ordet och därmed yttrande- och åsiktsfriheten.

 8. Enough

  #6 Lasse

  Ja, Lasse, ju mer jag tänkt på Elsa’s upplägg i sitt värv att bryta igenom ”klimathotsmuren”, desto bättre blir det. Hon startar helt på deras planhalva, genom att enbart hänvisa till IPCC’s rapporter i sin dräpare att det inte föreligger någon kris och att vår späkande jakt på CO2 inte gör någon som helst skillnad i temperatur.

  Där kan hon stanna och successivt bryta ner det ignoranta narrativet som de religiösa byggt upp under lång tid. Därefter är det dags att öppna upp för de mer fria resultaten i klimatområdet. Mycket bra så här långt Elsa, giv’m hell 🙂

 9. Sören G

  Budskapet till politikerna ska ju vara att satsningar skall göras där de gör nytta och inte kasta pengar på meningslösa projekt. Det gäller att få det budskapet att gå in. Men eftersom medierna har haft så stort fokus på extrema väderhändelser och med påståendet att de förvärras p.g.a. fossila bränslen, så krävs det ett stort arbete att visa att extrema väderhändelser inte förvärras. Det finns statistik.

 10. Örjan Wrange

  Elsas tålmodiga upplysningsarbete möter tufft motstånd från alla som investerar i den omställning som den s.k. klimatkrisen anses påkalla för att inte tala om alla organisationer som tar ut skatter och avgifter baserade på CO2 utsläpp.
  Prof. em. William Happer fick frågan hur denna klimat-alarmism skulle kunna stoppas, se hans tänkvärda svar c.a 48 min in i denna rätt långa inspelning:
  https://www.youtube.com/watch?v=88dTqlF-0GA

 11. Det som förvånar mig är att Elsa omskrivs i msm varenda dag. Hon höll alltså sitt jungfrutal på några få minuter. I en allmänpolitisk debatt, inte i en debatt om bara energi och klimat. Och huvudsakligen handlade hennes inlägg om energi och miljö, inte om klimatet.

  Vad är det som gnager så mycket att media måste hacka på henne, om och om igen? Och det är en okunnig kritik som snarare visar att kritikerna har noll koll, varken på den vetenskapliga klimatdebatten (inklusive IPCC) eller på vad Elsa har sagt.

  Men jag antar att detta är ett resultat av den utbredda och medvetna censur som råder. All debatt har varit helt förbjuden så länge att journalisterna inte vet vad klimatrealister som Elsa står för.

  Som tur är så finns det ju öppna fora på nätet där debatten frodas, och där hyllas hon ganska genomgående.

 12. Ivar Andersson

  Tack Torsten Sandström!
  På 100 år har temperaturen ökat 1 grad. För 100 år sedan fanns knappt 2 miljarder människor på jorden. Idag är vi nästan 8 miljarder samtidigt som svälten minskat. Vad är problemet som ska lösas med koldioxidbekämpning?

 13. Anders Nyström

  Det är så att den allmänpolitiska debatten protokollförs så man kan läsa varje inlägg och replikskifte.
  Det är värdefullt eftersom Borås Tidnings klimatreporter Jan Lindsten chikanerar Elsa i halva sin krönika och skriver att: ”hon uttalar en 100 procent falsk utsaga och kommer med andra orimliga, förvillande påståenden i landets demokratiska hjärta, riksdagen.” Då är det förnämligt att hennes och motpartens tal i riksdagen finns på pränt, och det är lätt att inse att Lindsten är ute ogjort väder i sin klimatkrönika.
  https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/allmanpolitisk-debatt/klimat-miljo-och-energipolitik_HAC120221019al1

 14. BG

  Klimatet och pandemier utgör två olika religioner men nu använder man sig av ”Climate change” för att leta efter virus vilka möjligen skulle kunna starta en ny pandemi. Detta gör man i norra Kanada.

  https://weather.com/health/video/how-the-warming-arctic-could-unleash-the-next-pandemic?par=samsung_widget_NEE

 15. Fredrik S

  Anders Nyström #13

  ”100 procent falsk”. Det är mer än falskt då får man förmoda.

  Tja är man osäker på sig själv (läs inte begriper) så frångår man kanske den klassiska logiken. Det blir så när sanningen är att man inte har tillräckligt med fakta för att utvärdera utsagan, framtiden.

  Då hamnar det hos den som gapar mest.

 16. Paul Håkansson

  Skolvalet var som ett knockoutslag från Mike Tyson på de klimatreligiösa, 4% röstade MP, C och 16% på S. Ungdomarna har redan sett igenom propagandan och nu har de som har klimathotet som födokrok drabbats av fullständig panik då någon i riksdagen talar om var IPCC verkligen säger i sin vetenskapliga forskning. De har nu oöverstigliga problem då de måste hålla sig till vetenskapen och inte subjektiva åsikter. Deras förtroende är på väg att fullständigt urholkas och deras existens är tynande.

 17. jax

  Kris? Ser på de temperaturmätningar som gjorts av familjen Bohnsack i Luleå att den kallaste månadsmedeltemperaturen varit omkring -25 grader och den varmaste +20 grader under de senaste hundra åren. Årsmedeltemperaturen har under samma tid stigit med 1,5 grader. Så den årstidsberoende temperaturenförändringen är alltså trettio ggr så hög som värmningen. Hur kan detta leda till en kris?
  Nu så här i däckbytartider blir det ju uppenbart. Har bytt däck på bilen i månadsskiftet oktober-november i nära femtio år, med något undantag för att snön kommit tidigare än vanligt.
  Alltså utklassar årstiden den eventuella CO2-effekten och den lilla värmning som förevarit saknar i princip betydelse. De kraftiga och pajasartade reaktionerna på Elsas påpekande om just detta torde bero på att riksdagsmännen (och kvinnan) blev tagna på sängen av att någon vågade påtala detta, och därför inte hade något vettigt att säga.

 18. foliehatt

  De av Kultur förädlade reportrarna på Dagens Nyheter har ofta synpunkter och åsikter om energi-, klimat och miljöpolitik. Ofta kritisk sådan – som ex. vis Björn Widmans senaste ondgörande över Elsa Widdings anförande i riksdagen. Men, vinklingen är nästan alltid politiskt skevad.

  I dag beklagar sig Helena Lindblad över den finkulturella kunskapsnivån hos kulturministern: https://www.dn.se/kultur/helena-lindblad-sekundarskammen-skoljer-over-mig-nar-kulturministern-tror-ruben-ostlund-ar/

  Medan de förra energi/miljö-minstrarna inte drabbades av samma sågningar – trots deras minst lika magra kunskaper i deras respektive ministersektorer

 19. Ann Löfving-Henriksson

  Öppen fråga!
  För många år sedan publicerades en inspirerande bok av en norsk professor i naturvetenskapens didaktik, Svein Sjöberg. Bokens titel var ”Naturvetenskap som allmänbildning”. Till naturvetenskapen hör självklart kännedom om det gamla kända kravet på att arbeta efter den vetenskapliga metoden.
  Med tanke på hur Elsa, som verkligen strävar efter att stödja sig på hypoteser som stöds av data, bemöttes med ilska av riksdagsledamoten med dubbla titlar civilingenjör och civilekonom, journalister och till och med ansvariga på SVT, kan man verkligen undra hur det står till med allmänbildningen i landet.
  En självklar fråga:
  Borde kännedom om ”den vetenskapliga metoden” ingå i den kulturkanon som det spekuleras om?
  Metoden är A och O när det gäller vetenskap, men den verkar okänd bland kulturetablissemanget, media m.fl. som hoppat på Elsa.
  Tänk om någon ställt frågan till Elsa om källan till hennes uppfattning som väckte sådant rabalder, en fråga nog så viktig för att inte samhället ska hamna på villovägar.

 20. tty

  #14

  Nu har det ju veterligen aldrig någonsin startat någon epidemi i Arktis. Den biologiska mångfalden där är extremt låg, och klimatet allt annat än gynnsamt för smittspridning.

  Att smittspridningen i Amerika från 1492 framåt fick sådan katastrofal effekt berodde just på att alla kontakter mellan Gamla och Nya Världen dittills gått via Arktis, och att därför praktiskt taget inga smittämnen överförts.

  Nya epidemier kommer från subtropiska eller tropiska områden. Det är inte lätt för en bakterie eller virus att ”hoppa” mellan arter, men ju fler människor som är i nära kontakt med många andra arter, ju sämre hygienen är och ju bättre klimatet är för överföring (=varmt och fuktigt) ju större är chansen.

 21. Ulf

  Det som glöms bort är att media ljuger om vad hon sa. Att Sverige skulle hjälpa utvecklingsländer med finansiering av att rena kolkraftverk blev istället att hon ville Sverige skulle finansiera byggande sv kolkraftverk. Skillnaden är enorm, men så rapporterade all media.
  Dessutom skrevs det att hon spridit konspirationsteorier om covid vaccinet. I själva verket diskussioner i privata email om risker med ett nytt vaccin. Antar att dessa kapats.
  Vad är det som gör henne så förtvivlat farlig att man inte kan återge sanningen om vad hon sa? Varför måste man ljuga?
  Angående DN, Wiman m fl så är det ingen dagstidning längre, det är ett skämt.

 22. Ivar Andersson

  ”EU, USA, 14 000 forskare inom IPCC och FN är ense om att vi har en klimatkris”, fortsätter hon (Erika Bjerström).
  https://www.expressen.se/nyheter/erika-bjerstroms-svar-efter-widdings-angrepp/?referrer=todays-news
  Tänk om Erika tagit del av AR6 WG1 i stället för fultolkningarna av SPM. Men det är troligtvis obegripligt för Erika vad vetenskapen förmedlar om klimatet.

 23. Evert+Andersson

  Man får förstå indignationen och upprördheten. Betänk hur många tusen människor bara i Sverige som har sin karriär och försörjning beroende av att bubblan inte spricker.

  Mikael Karlsson Uppsala Universitet och ”klimatförnekarjägare” har i svepande hänvisning tillforskningen kallat hennes anförande löjeväckande. Klart de känner sig hotade. Hans budskap villigt spritt via TT över landets tidningar.

  Genom utnämningar av fogliga myndighetschefer som sedan befolkat sina revir med troliga miljöpartister är det många med kalla fötter.

 24. Evert+Andersson

  Jimmie Åkesson är inte välkommen på Nobelfesten i år heller.

  Funderar på om inte det vore bra och exempel på ryggrad om Kristersson, Busch och Pehrsson skulle säga nej tack. Vi avstårom inte vår kompis duger så duger väl inte vi heller.

 25. #21 Ulf

  Elsa sa faktiskt att vi borde hjälpa till med att bygga moderna högeffektiva kolkraftverk. Lyssna här på när hon intervjuas om saken: https://www.youtube.com/watch?v=2cVyODnBGo8 det är 4:06 in i videon.

  Kolkraftverk är vad fattiga länder har råd med – om dom har råd alls att bygga ett kraftnät. Verkningsgrad kanske 15%. Kol har dom eller något grannland och arbetskraft är billigt i fattiga länder. Det är investeringen som är problemet. Höjd levnadsstandard snabbare ger färre människor på planeten år 2100 och därigenom lägre framtida utsläpp. Ett modernt högeffektivt kraftverk förbrukar i storleksordningen tre gånger mindre kol.

  När ett kraftnät med ett par rejäla kolkraftverk finns på plats har man svängmassa och kan plussa på med solkraft – det är i första hand Afrika det gäller och där är nog en hygglig andel solkraft förträffligt i ett elnät.

  Bättre levnadsstandard snabbare i Afrika skulle också lindra framtida problem med migration till EU. Välmående afrikaner stannar gärna hemma och dom som vill emigrera kommer att vara bättre utbildade.

  Självklart en temporär lösning för att lösa ett akut problem. Med stigande välstånd kommer man att ha råd med energieffektivisering och kärnkraft.

 26. Det centrala är nu Widdings, och våra, ofta återkommande utmaningar till etablissemanget att våga ta en debatt om klimat och energi. Alarmisterna har i decennier skytt all form av debatt, men nu måste utmaningen göras om och om igen. Beskyllningar om feghet och att de inte vågar ta en vetenskapsbaserad och saklig debatt bör hagla.

  Undrar om Elsa får utrymme i t.ex. DN att besvara påhoppen?

 27. Fredrik S

  Erika B kommenterar och tycker det är illavarslande att bli ifrågasatt.

  En av hennes chefer är också förvånad över att media blir ifrågasatt och verkar också vara fel person på sin post.

  Klipp från Expressen:

  ”Anne Lagercrantz, divisionschef på SVT Nyheter, har tidigare sagt till Expressen att hon är förvånad att en riksdagsledamot ifrågasätter medias klimatbevakning.
  – Ibland är nyheter nattsvarta och då ska vi berätta om det. Men också om konstruktiva lösningar. Så vi berättar om forskning, utmaningar och om det som pekar framåt, säger hon”.

  Visar hur det står till i ddr-palatset.

  https://www.expressen.se/nyheter/erika-bjerstroms-svar-efter-widdings-angrepp/

 28. Fredrik S #27,

  Ja, jag läste divisionschefens övermaga, självrättfärdigande och helt osakliga svar. Hon hade inte ens koll på vad Elsa sade i riksdagsdebatten.

  Tyvärr är det på den nivån som SVTs klimatrapportering ligger. En faktagranskning av deras rapportering hade varit förödande för dem.

 29. Håkan Bergman

  Tänk om media i stället åkte ner till Afrika och frågade människor där om deras inställning till kolkraft och tillgång till ”riktig” el. Dom senaste inom media som rapporterade från det verkliga Afrika var väl Stanley och Winston Churchill.

 30. Ulf

  Leif 25

  Hon säger även här att alternativet för dem är att bygga dåliga kolkraftverk som släpper ut mycket istället för högeffektiva. Så det hon säger stämmer väl överens med det jag skrev. Varför bygga billiga kolkraftverk som släpper ut mycket om vi kan hjälpa dem att bygga effektiva som bränner lite kol och släpper ut lite. Idén är inte att öka utsläppen utan minska dem, samtidigt som man lyfter folk ur fattigdom.

 31. Fredrik S

  Leif Åsbrink #25

  Indiens energiminister sa i en intervju i september att landet förbereder att öka kolgenererad kapacitet med 56 GW till 2030 för att möta efterfrågan på el, 25 procent mer än idag.

  Planen är även att undertiden ersätta gamla ineffektiva och förorenande verk under tiden även om tidsmålen för dessa skjuts fram då och då.

  Men det är ju Indien, Afrika dräneras väl just nu av Europa på fossila bränslen.

 32. Fredrik S

  Ulf #21

  Läste att DN numera är favorittillhåll för innerstadens centerpartister.

 33. Fredrik S

  Håkan Bergman #29

  Om de bara är lite tålmodiga några årtionden söder om Medelhavet och står ut med att fortsätta leva i misär och energifattigdom så kommer det nog vara full AC dygnet runt där nere i de av klimatsmartahus ersatta hyddorna ca år 2050.

  Det viktigaste just nu är att de skickar sina fossila bränslen, helst all gas, till Europa.

  Så verkar väl tankegången gå i EU den lilla stund man ägnar sig åt att tänka på det.

 34. Daniel Wiklund

  Tänk om det hade varit en man som sa det Elsa W sa. Undrar vad dom hade skyllt på då. I dessa jämställdshetstider är det väl bra att det är en kvinna som är så insatt i energifrågan.

 35. Fredrik S

  Lite OT men minsterrådet i EU har tydligen enats om att endast klimatneutrala nybyggen får ske efter 2030.

  Vore det inte bättre de reder ut vad det är för något först?

 36. Paul Håkansson

  Fredrik S
  19:23, 2022-10-25

  EU finns inte 2030, statsskulderna kommer att sänka unionen långt innan dess. Den politiska adeln och andra medlöpare kommer att få löpa gatlopp när folket inser att pengarna är slut och inga pensioner kommer att kunna betalas ut. Allt tack vare klimatagendan och galningar likt Erika Bjerström.

 37. Rossmore

  MSM och en majoritet politiker lever i en värld där de fullkomligt blandat samman vetenskap med politiskt motiverad tolkning av utvalda delar av vetenskapen. De kan mycket väl vara varandras motsatser och EB m.fl. förstår nog inte skillnaden.

  Tror att Elsa satt en sten i rullning som kommer att bli riktigt kul att följa. Pajasen Markus Selin (s), Wiman i DN, mm var bara aperitifen. Kejserlig måltid väntar.

 38. BG

  Ibland undrar man var vissa kan ha gått i lära, åtminstone när det gäller posering.

  https://images.app.goo.gl/sS7vWNVz4k3qjatU8

 39. Håkan Bergman

  BG #38
  Om man tillhör dom som skolats att använda invektivet fascist mot allt och alla som man inte håller med måste man också undvika att studera fascismens ideologi, historia och rötter.

 40. Ulf

  Det är en upp och ner vänd värld när S och MP, som egentligen borde ha åtalats för att ha förstört södra Sveriges energiförsörjning, gapar okvädningsord till de som vill återställa det.

 41. Christian H

  Några ordspråk:

  ”Liten tuva stjälper ofta stort lass”, passar bra på Elsa Widdings kamp mot klimatalarmisterna.

  ”Högmod går före fall”, passar förträffligt in på Erika Bjerström och Anne Lagercrantz, divisionschef på SVT Nyheter, som år förvånad att en riksdagsledamot ifrågasätter medias klimatbevakning.

  ”Man ska inte kasta sten när man sitter i ett glashus”, gäller Nobelkommitén, som inte bjuder in ledaren för Riksdagens näst största parti till Nobelfesten. Dock går det bra att bjuda in ambassadörer från Nordkorea och andra diktaturer. De angav som skäl bl.a. att sd inte var ett parti som verkade för demokrati och internationalism. Kommittén förefaller vara styrda av den internationella oligarkin (Rockfeller/FN, WEF, WMO, EU m.fl). Nationalism är det värsta oligarkerna vet, då det är ett hot mot deras strävan att via FN kontrollera världen, och demokratin vill de ju ska ersättas av en diktatur styrd av dem.

  ”Di ä högfärdstokiga”, skulle min mormor (f. 1885) sagt om alla dem som ordspråken ovan avser, ifall hon levt nu.

 42. Thorleif

  Den massiva kritiken tycker jag man ska se som en framgång. Det visar på hur illa det är ställt samtidigt som fler kommer att reagera med nyfikenhet. De senare kommer att ta tid på sig och en del av dem kommer att bidra till att en kil slås in djupare och djupare i konsensus. Tänk om det blir kallare, dvs inte bara under kommande vinter?

 43. Ulf

  Det som är ännu mer udda är att för ett par år sedan blev nobelpristagaren i fysik utskälld av två medicinpristagare för att han inte var tydlig i klimatfrågan. Två personer som hade nollkoll mot en som hade så bra koll som någon kan ha. Fysikpristagaren uttryckte ”det kan vi inte veta”. ”Har vi sedan fel så förlorar vi allmänhetens förtroende”. Det blev ett väldigt rabalder. Konstigt att stiftelsen då inte tog tillbaka priset.

 44. foliehatt

  De senaste dagarna har jag sett ett flertal reaktioner och uttalanden från etablerad media i Sverige – som utgör fultricks för att slippa ta sakdebatten, vilket i sin tur förminskar medias ställning i samhällsdebatten.
  Båda sakerna är beklagansvärda.

  SVT ylar högt om att Erika Bjerström hade blivit uppmanad att ta sakdebatten -AV EN RIKSDAGSLEDAMOT. Försök till politisk påverkan av media, påstår SVT. Detta samtidigt som SVT driver tesen att Elsa Widding inte har fog för det hon sade i plenum.

  Slutsatsen blir att SVT nu med näbbar och klor försvarar sin position att efter eget huvud ha rätt att bedriva politisk TV-propaganda.

  Det är därför de reagerar som snöflingor.

 45. Peter

  Först ignorerar de dig, sedan skrattar de åt dig, sen krigar de mot dig och till sist vinner du…

 46. Bengt Eriksson

  Att första gången ställa sig i riksdagens talarstol och mena att det inte finns någon klimatkris får tyvärr långtgående konsekvenser. Det är som att för första gången besöka en kyrka och säga att det finns ingen Gud! Detta var ett ypperligt tillfälle för Elsa Widding att försiktigt närma sig en realistisk och nyanserad bild av klimatförändringarna, i nutid och dåtid. Men det blev tyvärr inte så denna gång. Man måste tänka på att de som lyssnar i riksdagen är indoktrinerade sedan årtionden och för de flesta av dem är det som att säga ”det finns ingen Gud”.
  Det kommer att ta tid – men jag hoppas Elsa Widding kan få möjlighet framöver att tänka igenom vilka det är som lyssnar vid nästa tillfälle och ffa presentera fakta.

 47. Christer Wannheden

  Starkt av Elsa att hittills bara referera till IPCC.
  Senare kommer hon även att referera till NIPCC.
  Då blir hennes argument ännu starkare.

 48. Rolf H Carlsson

  Björn Wiman – en av de mest okunniga och samtidigt högröstade är så obildad att han inte ens verkar kunna sitt eget område. Hade han Läst Nobelpristagaren John Steinbecks Vredens Druvor hade han kanske skaffat sig ett perspektiv på klimatfrågan! Trettiotalet är fortfarande det varmaste decenniet sedan LIA. Den förödande, samtidiga torkan ledde till en omfattande jordförstörelse i den amerikanska mellanvästern där Oklahoma råkade värst ut. Från den tiden har vi uttryck som, utöver titeln, ”dust bowl”, okies – de som fick överge sina gårdar och hade tur om de fick jobb som druvplockare till svältlöner i Kalifornien.

 49. Elsa får löpa gatlopp i stormedia. Tyvärr får hon inte yttra sig mer i klimatfrågor av sitt parti (SD). Så vi får försvara henne på nätet.

  Så här ungefär brukar jag svara när någon undrar om det verkligen är sant det hon sade i sitt jungfrutal:

  ”Javisst har hon rätt om det vetenskapliga. Det finns inget vetenskapligt stöd för att vi skulle befinna oss i en klimatkris. Inte i Sverige, inte någon annan stans heller på jorden. IPCC gör inga sådana påståenden, utan detta är något som media och politiker tagit ur luften. Tydligen också ”experterna” i media. Vi är flera som har läst IPCCs rapport AR6, WG1 på flera tusen sidor. En annan sak är att media tycker att det är katastrofalt att jordens medeltemperatur ökat med 1 grad på hundra år, men det får stå för dem. Det har alltså blivit lite varmare, men den ökningen är mest på högre breddgrader (inte tropikerna) och på vintern. Antalet extremväder och intensiteten i övrigt avviker inte från det normala enligt IPCCs egen statistik. Var finns denna omtalade ”katastrof??”

 50. Elsa

  Jag var inte alls nervös MEN väldigt sjuk. På bättringsvägen nu.