Elsa: Skilj på vetenskapliga och politiska dokument

SVT:s kommentarer till mitt yttrande https://www.klimatkarusellen.se/blog Mina kommentarer till SVT:s tilläggsyttrande https://www.klimatkarusellen.se/blog

Dr. Andrew Lacis, klimatolog vid NASA : “There is no scientific merit to be found in the Executive Summary. The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department.”

Dr. Philip Lloyd, “co-coordinating lead author” för IPCC: “I am doing a detailed assessment of the UN IPCC reports and the Summaries for Policy Makers (SPM), identifying the way in which the Summaries have distorted the science. I have found examples of a Summary saying precisely the opposite of what the scientists said.”

Science har bytt ut sin ursprungliga artikel och ersatt den med den här: https://www.science.org/content/artic… Ett blogginlägg om artikeln i Science finns här: https://www.netzerowatch.com/science-…

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lysande och skrämmande. Tackar. Bara början på en katastrofal och oväntad utveckling gissar jag. Av klimatet. Om det får publiseras vill säga.

 2. Ingen av de angivna länkarna fungerar.

 3. Enough

  Heja på Elsa, visa det ignoranta och ruttna SvT att de inte ska komma undan med sin fördummande försök att driva alarmistisk klimatpropaganda ( och all annan vinklad information de ägnar sig åt)!

  ”Granskningsnämnden”, en målvakt för de som kallar sig ”Public Service”, när de som ska servas med relevant information, allmänheten, klagar?

 4. Magma

  Tack till Elsa som oförtrutet kämpar på mot ett SVT som positionerat sig som ett skattefinansierat grönbrunt politiskt propagandaorgan!
  Att inte ens SVT’s ansvarige utgivare kan vara så rakryggad att han kan be Elsa och andra av E.B. i SVT offentligt uthängda om ursäkt är ömkligt.

 5. Lars Cornell

  #4 Magma. SVTs ansvarige utgivare heter Charlotta Friborg. När hon skulle försvara Erika Bjerström visade hon att inte heller hon kunde skilja mellan vetenskap och propaganda.

 6. Jag skall se om jag kan fixa länkarna.

 7. pekke

  Ja, det har ju tidigare visat sig att SPM inte har mycket att göra med den vetenskapliga delen i IPCC:s rapporter.

  Det är ju politiker och aktivister som bestämmer vad som skall stå i SPM.

  Länkarna funkar för mig.

 8. Lasse

  Bra Elsa. Fortsätt med din raka kritik av SVT.
  Du borde kunna skriva lite om elprishaveriet också!
  Finns många politiska felbeslut som borde synas!
  Hänger samman med koldioxidavgifter och därmed med klimathotet.
  Fler som kämpar oförtrutet Koonin.
  Såg honom förklara hur de finner att havsnivån ökar allt mer.
  I en kurva så väljs startdatum så lutningen accelererar.
  Underkänt när Delaing Chen försökte och så även av Koonin.

 9. Thorleif

  Elsa

  Mycket bra agerat!

  Om Du inte redan känner till följande kan det vara en god idé att förstå att nyhets-byråer, -förmedlare och sociala medier etc gjort gemensam sak att censurera vad de på ”subjektiva” grunder anser vara disinformation.

  Initiativtagare var Reuters som 2019 snart fick med sig bl.a BBC , EBU (där SVT är medlem) och Facebook i något som heter TNI, Trusted News Initiative. Flera har senare tillkommit.

  Reuter har en ledningsperson med i Pfizer’s styrelse och Bill Gates donerar pengar till BBC (Microsoft är med). TNI började sitt gemensamma arbete med att censurera vetenskapliga fakta som avvek från myndigheters påståenden gällande SARS-pandemin. Man har fortsatt i samma anda ifråga om klimatskeptisk information. Facebook och andra sociala nätverk har nyligen börjat plocka bort konton tillhörande etablerade forskare, nu senast Roy Spencer,

  Det kan som sagt vara bra att känna till att SVT genom indirekt medlemskapet i TNI med största sannolikhet är informerade av EBU om hur man bör förhålla sig till avvikande information och kritik i olika frågor som ledande media förmedlar (tolkar) från viktiga samhälls-organ som t.ex WHO och IPCC.

  Medlemskapet innebär sannolikt att SVT’s journalister medvetet undertrycker intresset att fördjupa sig i vetenskapliga fakta bland IPCC’s egna forskare om det kan innebära en avvikelse från deras narrativ och alarmism. Varje journalist vet förstås vad som ”säljer” vilket alltid numera är prioritet nr 1 hos en allt större ägarkoncentration inom affärsmedia.

  https://www.bbc.com/mediacentre/2020/trusted-news-initiative-vaccine-disinformation

  https://www.thelibertybeacon.com/covid-19-the-shadowy-trusted-news-initiative/

 10. VladT #2,
  Om länkar via Youtube: Ibland frågas det om man vill lämna Youtube. Gör det och då kommer ursprungslänken fram.

 11. Lennart Bengtsson

  Det låter bra.

  Jag hoppas att läsarna på denna upplysta sajt verkligen läser IPCC-rapporten och inte bara sammanfattningen. Åtminstone innan man tycker till.

 12. Lasse

  #11
  Det räcker väl att lyssna på experter?
  Du tycker att molnfrågan är värd att forska vidare på (enligt videon).
  Där skulle det vara kul med en expertkommentar till vulkaner som kyler och SO2 samt jordens magnetfält.
  Det är svårt att tro att molnfrågan är frikopplad från klimatet!
  Med 20% fler soltimmar så är frågan öppen-varför och vad gör det med klimatet?
  Är det något vi bör oroa oss för?

 13. Adepten

  Detta borde vara sprängstoff för MSM att skriva om! Det borde kullkasta hela det klimatalarmistiska komplexet! Men är det sant?
  Doktor Philip Lloyd finns inte med i IPCC AR6 referenser han är klassad som klimatförnekare
  https://denierlist.wordpress.com/2012/03/13/dr-philip-lloyd/
  Dr. Andrew Lacis finns tydligen med i flera referenser i IPCC AR6 där det framgår att ökningen av CO2 är av antropogent ursprung samt att CO2 är en växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen och att extrema väderförhållanden intensifieras.
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/tellusb.v65i0.19734

 14. Lennart Svanberg

  Du är bäst Elsa 💗!

 15. johan eriksson

  https://denierlist.wordpress.com/2012/03/13/dr-philip-lloyd/

  Det är bara en blogg, på vilket sätt är den intressant?
  Det är ideer som skall bemötas, att tilldela epitit är ointressant.

 16. Lennart Bengtsson

  #12

  Moln absorberar värmestrålning vilket ge ett positivt bidrag men reflekterar samtidigt solljus vilket ger ett negativt bidrag till jordens värmebalans. På global skala finns det inga systematiska ändringar i molntäcket så vitt kan bestämmas från satellitmätningar, däremot förekommer det avsevärda regionala variationer på tidsskalor av decennier, som de som skett över större delen av Europa. Det är ännu inte möjligt att bestämma om moln har har en positiv eller negativ nettoeffekt på temperaturen i atmosfären globalt utvärderat.

  Stora vulkanutbrott där partiklar förs upp i stratosfären har en avkylande effekt men begränsas till tidsperioder på högst några år. Pinatuboutbrottet i juni 1991 är väl studerat och ledde till en global avkylning på 1-2 år å cirka 0.5°C

  Det finns inga påvisade effekter av jordens magnetfält på klimatet.

  Det finns inga tillförlitliga observationer att extremväder har ökat men ett rimligt antagande är att värmeböljor har blivit något vanligare och sträng kyla mindre vanligt under de senaste 50 åren

  Jag hänvisar för övrigt till min bok ”Vad händer med klimatet” från 2019. Den kommer i en reviderad upplagan under våren.

 17. tty

  #12, 15

  De flesta klimatmodeller räknar med att moln netto värmer utom den ryska INMCM5 som kommer fram till att de har en, dock svag, kylande effekt.

  De helt orimliga resultat som de flesta modellerna i CMIP6 kom fram till berodde tydligen på en ”förbättrad” hantering av just moln.

 18. Ulf

  Svar 11
  Finns inte en chans att jag läser den, det blir för mastigt för en lekman.
  Däremot läste jag Pielke Jrs sammanfattningar och kommentarer.
  Med det jag läst om honom så verkar han både kunnig och ärlig.
  Så får man göra med de flesta ämnen man ör nyfiken på. Försöka hitta folk det går att lita på och deras analyser. Även det kräver jobb och uppmärksamhet.
  Det är nog ganska likt aktiemarknaden där en av 100 experter är värda att lyssna på, knappt. Gäller bara att hitta rätt.

 19. Sören G

  Molnen bromsar väl utstrålningen på natten och reflekterar bort solstrålningen på dagen. En mulen natt brukar vara varmare än en klar natt. En mulen dag brukar vara kallare än en klar dag.

  Haven vid ekvatorn bildar moln om soluppvärmningen av haven överstiger 28 grader. Då bildas moln med regn och åska som kyler ner havet igen, medan solstrålningen reflekteras bort. Har havet kylts tillräckligt startar nästa morgon med klart väder till nya moln och åskväder börjar igen.

 20. Lasse

  #15
  Tack tar fasta på detta:
  ”Det är ännu inte möjligt att bestämma om moln har har en positiv eller negativ nettoeffekt på temperaturen i atmosfären globalt utvärderat.”

  Försök pågår vilket borde uppmuntras innan vi slänger bort vår civilisation som till 80% är baserad på energi från CO2 källor!
  https://www.youtube.com/watch?v=8A7Tn7uaTUg
  Se diagram vid tid 17 min.

 21. Robert Norling

  Se där ännu ett lite öppet fönster…

  Stormar i vattnen runt Antarktis leder till stora koldioxidutsläpp i atmosfären, visar en ny internationell studie.

  Världens sydligaste hav, Södra oceanen som omger Antarktis innehåller stora mängder koldioxid.
  En ny internationell studie har granskat hur det går till när havet binder och släpper ifrån sig koldioxiden.
  – Vi visar att de kraftiga stormar som ofta förekommer i området leder till omfattande koldioxidutsläpp till atmosfären, eftersom stormarna ökar blandningen av olika vattenskikt och för upp djupt vattnen med mycket koldioxid till ytan. Det har saknats kunskap om de här komplexa processerna, så studien är en viktig nyckel för att förstå Södra oceanens betydelse för klimatet och den globala koldioxidbudgeten, säger Sebastiaan Swart, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien i ett pressmeddelande.
  Hälften av all bunden koldioxid i världshaven finns i Södra oceanen.
  – Den här kunskapen behövs för att kunna göra mer korrekta förutsägelser om framtida klimatförändringar. Dagens globala klimatmodeller fångar inte alls in samspelet mellan hav och luft när det gäller transporten av koldioxid, säger Marcel du Plessis vid Göteborgs universitet.
  Att under en längre period granska de svårtillgängliga och stormiga vattnen runt Antarktis är inte lätt, men forskarna använde sig av av unik robotteknik. Under flera månader samlade autonoma havsrobotar, drönare och ”ocean gliders” in data från ytan till ett djup på en kilometer.
  Artikel i Fri Tider.
  https://www.nature.com/articles/s41467-021-27780-w#Sec5

 22. Göran J

  Erica Bjerström påstår alltid i sina inlägg att ”Forskarna säger” men hon har inte i ett enda inlägg talat om vilka ”Forskare” hon refererar till. Och inte heller frågar programledarna heller efter referenser.

  Den lilla damen är ett falsarium alltigenom då hon reser runt och hittar någon infödd jordbrukare som ojar sig över torka eller för mycket vatten i havet eller för mycket vatten från himlen.

  Jag är oerhört tacksam att jag lugnt kan gå till KU och läsa och förstå vad som händer eller inte händer med klimatet.

  Tack Elsa och alla andra mycket kunniga och som glatt och villigt lär oss hur det egentligen står till med Moder Jord.

 23. Håkan Bergman

  Ulf #18
  Du har nog rätt, alla lär inte läsa hela AR6, men det är många som har skrivit den så varför skulle vi inte också kunna läsa den som kollektiv. Slutversionen lär komma ut i Februari och innan dess är det inte stor idé att börja. Vi kan dela upp jobbet, nån eller några läser en sektion och samlar citat och bokmärker var dom finns, det kan man göra i en webläsare, men notera att webläsare kan bete sig lite olika, detta senare är dock överkomligt. Så vad ska vi börja med, den lede fi ger oss ledning läs SPMen det är den han läser och där finner vi också hur han tänker. Det skulle kunna vara en bra början.

 24. Ulf

  Svar 23 Håkan,

  SPMen skulle jag inte mentalt orka läsa. Det är ju den som DN, Aftonbladet, Expressen m fl citerar och använder sig av. Det får räcka.
  Vad som hade varit önskvärt var om alla klimatreportrar läst den vetenskapliga rapporten.

 25. Adepten

  #21 Robert Norling

  ”Se där ännu ett lite öppet fönster”
  Men det är inget argument mot ett klimatnödläge 😉
  Däremot ger det möjlighet till mera forskningspengar till ”klimatforskningskomplexet”.
  Eftersom Sebastiaan Swart är omnämnd i IPCC AR6 där han menar att osäkerheten i klimatprognoserna hindrar vår förmåga att utveckla åtgärder för begränsning och anpassning av klimatförändringar och där man kommer fram till för att bedöma och förbättra flödesuppskattningar och förstå viktiga processer så finns det ett brådskande krav på exakta och direkta observationer av luft-, havs- och is-flöden och de meteorologiska variabler som de är beroende av. Se följande ref från IPCC AR6:
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00421/full

 26. Lars i Huddinge

  Inte för att jag orkar läsa alla era ”importerade” = imponerande länkar, men de verkar ju verkligen vara av det tyngre artilleriet. Jag håller med men ”rest my case” p.g.a. inkompetens. Dock fortsätter jag att följa bloggen med intresse, mina argument vässas dag för dag. Tack för att denna blogg finns för oss övriga.
  Blott en civ.ing KTH 1976.

 27. tty

  #21

  Nu är det ju för all del alltid storm i Södra Ishavet. Lågtrycken cirkulerar runt, runt Antarktis i all oändlighet:

  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-348.50,-90.42,274

  Första gången jag besökte Eldslandet var det någon som frågade en lokal guide när det senast var vindstilla, ”fifty million years ago” svarade han. Litet överdrivet, men inte mycket.

 28. Lars Cornell

  #11 Lennart Bengtsson
  ”Jag hoppas att läsarna på denna upplysta sajt verkligen läser IPCC-rapporten och inte bara sammanfattningen.”

  Jodå, jag försöker. Men det är ingen lätt uppgift och jag/vi är mycket tacksamma för all hjälp vi kan få.

  Sedan gör du det inte så enkelt när du använder ordet ”sammanfattningen”. Menar du SPM eller menar du en sammanfattning av AR6 och i så fall, var hittar man den?

 29. Håkan Bergman

  Ulf #24
  Ingen kommer att tvinga dig att läsa SPMen, tortyr är faktiskt förbjudet i Sverige. Det vore gott nog om några frivilliga, med dödsförakt, tog sig an att analysera en sektion av SPMen och jämföra utfallet med samma sektion i den vetenskapliga sammanställningen. Sånt kan man klara om man har lite skinn på näsan, grejen är nog hur man organiserar det, förste som säger att vi kan bilda en facebookgrupp blir skjuten. Finns det spår av intresse kunde man börja med att byta mailaddresser via KU så att vi åtminstone kan börja diskutera frågan. Så kan man ordna en lista på KU där man anmäler sig att det är okey att dela mailaddress med andra anmälda på listan? Eller tycker nån att det är en bättre idé att vi reggar nya maildaddresser just för det syftet innan vi rusar iväg, kanske en bättre idé idag finns ju möjligheter att skapa mailadderesser för specifika syften.

 30. #6 Johan
  Tack nu fungerar länkarna. Får jag passa på att fråga en sak inför en diskussion med en vän som är kärnkraftsmotståndare?

  Är det material som går till slutförvar från generation-IV-reaktorer lika aktivt som det vi har producerat hittills? Det vill säga: är det 100 000 år som gäller i båda fallen för att få ned strålningen till ofarliga nivåer?

 31. Patrik Hollman

  #30
  I princip så behöver inget avfall förvaras 100000 år men sätter man tillräckligt stora matginaler så hamnar man där . 10000 år kanske vore lagom då har nästan all strålning försvunnit och resterna ger en bråkdel av naturlig bakgrundsstrålning.
  Sedan är avfallet urandioxid dvs nästan urberg. Det har ju legat still i gissningsvis miljarder år i den naturliga kärnreaktorn i Afrika. Varför skulle det inte göra det här?
  Gen 4 är olika typer, med de som använder snabba neutroner har väldigt mycket mindre av de långlivade ämnena i sig. Det kanske då räcker med några hundra års lagring.

 32. tty

  #30

  ”Är det material som går till slutförvar från generation-IV-reaktorer lika aktivt som det vi har producerat hittills? Det vill säga: är det 100 000 år som gäller i båda fallen för att få ned strålningen till ofarliga nivåer?”

  Det är en bakvänd fråga. Är avfallet mycket aktivt behöver det INTE förvaras mycket länge eftersom det då har kort halveringstid. Kom ihåg efter 10 halveringstider finns en tusendel kvar, efter 20 en miljondel. Det innebär ca 600 respektive 1200 år för de mest långlivade klyvningsprodukterna.

  Det som gör att svenskt kärnbränsle måste förvaras så länge är att Olof Palme (som var teknisk idiot) av politiska skäl beslöt att stoppa upparbetningen av svenskt kärnbränsle. Allt Plutonium (Pu 239, Pu 240) finns därför kvar istället för att användas som kärnbränsle. Pu 239 har en halveringstid på 24 000 år och Pu 240 6 500 år. Därav den långa förvaringstiden. Uranets radioaktivitet är i praktiken försumbart.

 33. tty

  Apropå SVT:s metoder så har en reporter där nu varit oförsiktig och avslöjat hur de går till väga när de letar upp en ”man på gatan” att intervjua:

  https://twitter.com/JohanIngero/status/1486587459802734595?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1486587459802734595%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_

  Sådant bör nog inte skötas via nätet. ”Internet glömmer aldrig”

 34. #31 Intressant att Gen 4 rymmer såpass olika tekniker. Du som är insatt i ämnet, kan du leda mig till någon populärt hållen, kortfattad översikt om Gen 4 och dess varianter, som du tror att jag begtriper och som jag snabbt kan ta in? Jag vill ha bra på fötterna om jag skall stå för en egen åsikt om Gen 4 ”offentligt”.

 35. Lars-Eric Bjerke

  Apropå kopparkapslar

  Boliden bryter koppar i Rönnskär. Man får då kvicksilver som restprodukt, som ska slutförvaras 330 ner i berget i evärdeliga tider. Man borde kanske använda den koppar man bryter för att kapsla in kvicksilvret.

  https://www.boliden.com/sv/nyheter/deep-repository-ronnskaren?fbclid=IwAR2WPv7SXdfGEffZD88frtHvbAT9YY2WVPa_hLpdS3xXcRpduWZ2f55_BDY

 36. #32 Jag är varken kärnfysiker eller kemist och jag skäms inte för att ställa ”dumma” frågor när jag vill veta något. Det uppstod några till med anledning av det du skrev ovan om du har lust att utbilda mig lite mera.

  1) Det skulle alltså vara fullt möjligt att efter upparbetning använda både separerat uran och separerat plutonium i våra befintliga kärnkraftverk utan några modifieringar av verken och utan några andra merkostnader av betydelse?
  2) Om detta hade gjorts skulle man behöva lagra dels restprodukterna från upparbetningen, dels resterna av det upparbetade materialet efter att det använts men under betydligt kortare tid än 100 000 år? Hur kort tid då?

 37. Lars-Eric Bjerke

  #36 Vlad T

  Här finns en bra beskrivning om varför ett slutförvar behövs.

  https://www.analys.se/publikationer/arkiv/rapporter/slutforvar-behovs-alla-scenarier/

  Som ofta är Wikipedia en bra ingång om man vill veta något om gen 4- reaktorer.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rde_generationens_reaktor

 38. tty #33,

  🙂 ”Hej jag söker en som hatar klimatförnekare men beundrar Greta. Som oberoende och neutral reporter på SVT så behöver jag någon som jag kan att citera. Folkets röst du vet.”

 39. Lars-Eric Bjerke

  #36 Vlad T

  ” Det skulle alltså vara fullt möjligt att efter upparbetning använda både separerat uran och separerat plutonium i våra befintliga kärnkraftverk utan några modifieringar av verken och utan några andra merkostnader av betydelse?”

  Frankrike gör detta i sina vanliga reaktorer, bränslet man får kallas MOX-bränsle. Man gör detta enbart en gång och det är rätt besvärligt och antagligen dyrare än att köpa nytt bränsle.

 40. Lars Cornell

  #37. Tack för länken till analys.se.
  Det var en mycket informativ artikel på ett vardagligt språk.

 41. Imorse ägnades nästan hela nordnytt åt att Bodens kommun satsar på cirkulärt, på återbruk. Allt för att rädda planeten. Kan man inte satsa på cirkulärt och återbruk när det gäller uran. (Kanske även cirkulärt och återbruk av oss människor, eller förnybara människor )

 42. jensen

  Lasse 20
  Tack för länken
  För första gången hörde jag ett helt föredrag av Nir Shaviv, och insåg betydelsen av hans insikter.
  För det första solens betydelse för jordens klimat /Detta vet ju alla människor i grunden./
  Det häpnadsväckande är ju IPCC´s bedömning av solens samband med klimatförändringar. I stort sett noll!!
  För det andra följdriktigt , trovärdig värdering av sensibilitet för CO2-fördubblig, nämligen ca 1 K

  Allt detta borde sansa alla hysteriker samt bota all ångest.

 43. Håkan Bergman

  tty #33
  BoJo hade åtminstone den goda smaken att uppmana partydeltagarna att ”bring your own booze”. Hade knappast låtit så om det varit Sagerska Palatset, då hade notan gått till oss skattebetalare som vanligt.

 44. #6 SVT:s kommentarer till mitt yttrande https://www.klimatkarusellen.se/blog Mina kommentarer till SVT:s tilläggsyttrande https://www.klimatkarusellen.se/blog

  Länken till Elsas kommentarer till SVT:s kommentarer leder inte till något dokument. ”We Couldn’t Find This Page” är meddelandet efter klick på länken. Har damen dragit tillbaka sin kommentar?

 45. #6 SVT:s kommentarer till mitt yttrande https://www.klimatkarusellen.se/blog Mina kommentarer till SVT:s tilläggsyttrande https://www.klimatkarusellen.se/blog

  Men konstigt nog fungerar länken som jag kopierade och bifogade i mitt förra inlägg till dig.

 46. Ann Löfving-Henriksson

  Elsa!
  Kampen mellan den FN-drivna klimatpolitiken i alla dess former och de som söker den vetenskapliga sanningen är lång och blir allt smutsigare.
  Här är en upplysande sammanfattning av vad TCS/KU skrev för nära nog tio år sedan:
  https://klimatupplysningen.se/klimathotet_2/ipcc-rapporten-2013-09-27/
  När det ”irriterande” Heartlandsinstitutet publicerade NIPCCs rapport om ”Scientific Consensus – Why Scientists Disagree About Global Warming” dök det i vimlet upp en mycket irriterad reporter ingen mindre än – Erika Bjerström.
  Hon var upprörd över denna ”propagandaskrift”, men fick ingen framgång där och då.
  FNs maktbegär skyr inga medel och västs potentater har hakat på.
  Du är enastående!

 47. Ann Löfving-Henriksson

  Elsa, IPCCs historia har kantats av större och mindre skandaler. Till exempel:
  Den andra IPCCs rapporten är känd för den så kallade Santerskandalen och den tredje är känd för Mannkurvan, kanske något att upp
  https://klimatupplysningen.se/varfor-sover-isabella-lovin-daligt-pa-natterna/