Varför sover Isabella Lövin dåligt på nätterna?

Vår klimatminister ligger, enligt vad hon själv berättade i EKOts lördagsintervju nyligen, vaken under nätterna och oroar sig. För vad? Jo, för att den blivande presidenten i USA Donald Trump kommer att röra till det i den globala klimatpolitiken. Mer eller mindre rakt har han hävdat att klimathotet är en bluff och att klimatpolitiken i USA ska ändras. Här vilar han tryggt på sitt partiprogram, som säger att USAs nya klimatpolitik ska grundas på ”noggrann analys av hårddata”.

Klimatpolitik på vetenskaplig grund, så oroväckande!

Bob Tisdale skrev nyligen en artikel om just politiseringen av klimatfrågan. Artikeln överensstämmer i grunden med ett otal andra källor. Den ger information som Lövin borde passa på att analysera under de sömnlösa nätterna.

Mycket kort:

Till en början återger Tisdale en episod som Roy Spencer beskrivit på sin blogg. Spencer träffade vid ett tillfälle under tidigt 1990t Vita Husets dåvarande vetenskapliga rådgivare Sir Prof. Dr. Robert Watson. Watson mässade (was pontificating) om hur ozonproblemet hade lösts genom beslutet att reglera freonanvändningen.

Vid den tiden ansågs koldioxiden vara den enda orsaken till Global Warming. Nu var det enligt Watson dags att lösa nästa problem dvs att reglera atmosfärens koldioxidhalt. Det fanns visserligen inte någon forskning, som stödde den allmänna uppfattningen om detta och Spencer förvånades över hur lättvindigt det politiska målet om att reglera koldioxidhalten kunde spikas.

http://www.drroyspencer.com/2016/11/global-warming-policy-hoax-versus-dodgy-science/

 

Tisdale menar att politiseringen av klimatfrågan är lika gammal som IPCC/SPM och deras rapporter.

IPCC skapades 1988 med uppgift att sammanställa och rapportera om vetenskapen kring klimat och klimatförändringar(na). Inte nog med det, IPCC hade dessutom fått den smutsiga uppgiften att ta fram den kunskap, som skulle kunna stödja den kommande politiken, kunskap som skulle kunna inkluderas i en möjlig framtida internationell klimatkonvention.

IPCC/SPMs första rapport 1991 konstaterade att den påvisade temperaturökningen låg helt i linje med de naturliga variationerna. Det gick inte att urskilja någon mänsklig påverkan och rapportens författare väntade sig inte heller att man skulle kunna skilja mellan naturlig och antropogen global uppvärmning förrän tidigast runt millennieskiftet.

Snart därefter, 1992 lyckades FN samla världens ledare till det globala toppmötet i Rio och märkligt nog skrev nästan alla dessa toppolitiker där och då under klimatkonventionen, UNFCCC.

En miljövårdsingenjör, som varit med nere i Rio kom tillbaka till sin arbetsplats hemmavid med ett revolutionerande nytt begrepp. Inför samtliga beslut skulle hädanefter en MKB, en MiljöKonsekvensBeskrivning tas fram. Man kan ängsligt fråga sig i vilken utsträckning det globala politiska toppskiktet vilade på väl utförda MKBeskrivningar när de skrev under klimatkonventionen. Hade de eller deras medarbetare överhuvudtaget frågat sig vad klimatforskningen hade för uppfattning om ”en farlig nivå” och hade de reflekterat över vilka konsekvenser det skulle kunna bli när ”alla” nu skulle arbeta för att begränsa de antropogena växthusgaserna till ”ofarlig nivå”?

Angående IPCCs uppdrag att skriva rapporter, som kunde användas som underlag till klimatkonventionens krav på begränsningen av koldioxiden, undrar Tisdale om uppdraget möjligen kunde påverka IPCCs vetenskapliga trovärdighet? Ett tydligt svar kom i varje fall snabbt.

Författarna till IPCC-rapporten 1991 hade inte förväntat sig någon märkbar antropogen påverkan förrän efter millennieskiftet, men redan i den följande rapporten 1995 kunde den ändå anas. Så stod det i varje fall i skriften. Men, det visade sig bara vara det första mera kända exemplet på IPCCs politiska korruption.

Kyotoprotokollet var på gång och det brådskade, som alltid i klimathotssammanhang. Klimatvetenskapen kunde fortfarande inte finna några spår av mänsklig påverkan på det globala klimatet och när 1995 års rapport var färdigställd var det också dess budskap. Men, de FN-styrda politikerna, uppdragsgivarna, önskande rapporter med lämpligt innehåll för sin agenda och det fanns ”vetenskapsmän” som var villiga att hjälpa till. Politikerna höll i börsen till klimatforskningen och de hade funnit sina män. En av dem ändrade i efterhand texten i 1995 års rapport så att det verkade som att man nu funnit de spår man sökt av mänsklig påverkan. Detta var den s.k. Santerskandalen. De ömsesidiga win-win banden visade sig vara slitstarka och den av FN styrda klimatvetenskapen har fortsatt på denna sin inslagna bana.

Pierre L. Gosselin, har sammanställt kända små och stora skandaler av det här slaget på notrickszone.com . Denna omfattande skandallitteratur borde ge klimatministern betydlig fler sömnlösa nätter än att Trump och hans kommande medarbetare på EPA ämnar se till att USA lämnar det korrumperade klimathotståget bakom sig.

En god början vore att USA å det snaraste säger upp UNFCCC från 1992, vilket dåvarande president Bush motvilligt skrev under.

tge age of global warming

Ja, Bush skrev under, men inte var det med någon större övertygelse enligt Darwall i varje fall:

”När världsledarna möttes på toppmötet i Rio 1992 … var den stora frågan GW och klimatkonventionen. Alla som räknades skulle dit. Men USA, ”the dirty man”, tvekade. Administrationen var delad. Å ena sidan fanns president George H.W. Bush´s vetenskapliga rådgivare (Sununu, Darman och Bromley), vilka starkt ifrågasatte klimatmodellerna. De avrådde presidenten från att åka. Administrationen hade dessutom låtit utföra ekonomiska kalkyler för de kostnader som följde med eventuella åtaganden för att stabilisera utsläppen av växthusgaserna. De visade att det skulle bli oerhört kostsamt. Både de vetenskapliga och de ekonomiska rådgivarna ansåg alltså på goda grunder att det inte fanns någon anledning att skriva på klimatkonventionen. Å andra sidan hade environmentalisten William Reilly, (rötter bl.a. i Conservation Foundation och WWF) blivit chef för EPA. Kapitlet heter A House Divided och avslöjar en intensiv dragkamp i kulisserna om presidentens resa eller icke resa till Rio. I denna dragkamp deltog även Storbritannien med M. Thatcher som motor.

President Bush kommer till slut inte undan. Han åker till Rio och skriver under. Detta är möjligen hans riktigt stora misstag och beror troligen, enligt Darwall på, att rådgivaren Sununu just hade avgått och att Bush på egen hand inte orkade stå emot det enorma internationella trycket. Darwall spekulerar över hur president Ronald Reagan skulle ha agerat där och då. Reagan var starkare. Han hade enligt författaren troligen åkt till Rio och talat om för deltagarna på toppmötet varför han inte skrev på konventionen.

Mer än 190 nationer skrev till slut under klimatkonventionen. Vetenskapen var avgjord. Det internationella samhällets politiker och diplomater hade med en och samma röst fastställt att utsläppen av växthusgaser måste minska för att stabilisera halten i atmosfären och det för att undgå CAGW.

Tilläggas kan att Robert Zoellick, (rötter bl.a. i Aspens Strategi grupp och WWF) var med och förhandlade fram grundtexten i konventionen.”

https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/12/the-age-of-global-warming-a-history/

tge age of global warming

Tisdale avslutar med: ”Is President-elect Donald Trump correct to be skeptical of the politicized science behind hypothetical human-induced global warming/climate change?

Han svarar: Of course, he is.

https://wattsupwiththat.com/2016/11/29/the-politicization-of-climate-science-is-not-a-recent-phenomenon/

greening

1991 och 1995 kunde klimatvetenskapen inte avgöra om det förelåg någon mänsklig påverkan på de globala klimatförändringarna. Nu är det 2016 och vi väntar fortfarande på klart besked i den frågan. Men, vi har fått andra intressanta besked.

Vi vet nu att det är oerhört kostsamt att söka minska utsläppen av växthusgaser, vi vet även att ökande koldioxidhalter i atmosfären har varit välgörande för biosfärens gröna producenter och vi har blivit alltmer medvetna om den verkliga agendan bakom i klimatkonventionen. Det är den agenda som Löfven, i utkastet till det eventuella gratulationsbrevet till Hillary Clinton, så rart kallade ”att arbeta för ökad jämställdhet i hela världen”. Andra kallar den ”FNs” dröm om Global Economic and Ecologic Governance.

Bush lyckades inte stå emot grupptrycket där nere i Rio, Reagan hade förmodligen gjort det och möjligen kommer Trump att bli den person, som till slut hedjade ”Den Stora Omställningen”.

is0KRY62KA

Vad är problemet Isabella Lövin?

Ann Löfving-Henriksson

 

Alan Carlins senaste ”Reducing Human CO2 Emissions: A Non-Solution to a Non-Problem

är som vanligt läsvärd, http://www.carlineconomics.com/archives/3205

Á propos korrumperad klimatvetenskap, James Delingpole samspråkar här med visselblåsaren Steven Goddard/Tony Heller.

http://www.breitbart.com/podcasts/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Ann-länken till Delingpole är intressant men innehåller inte rätt pod, den finns under texten: http://www.breitbart.com/podcasts/

 2. Lars Cornell

  Mycket välskrivet, tack Ann.
  Den man innerligt önskar är någon som kvantifierar värdet av nyttan med mer koldioxid och ställer det mot värdet av eventuell skalda, om sådan ens finns.

 3. Peter Stilbs

  Tack Ann – utmärkt. Re politiseringen har också en hjärntvätt bland forskarna själva blivit tydlig. Någon gång i September(?) kom ett arbete i Nature där man hävdade koldioxidrelaterad AGW redan i början av 1800-talet… Santer (1995, IPCC) kan slänga sig i väggen

 4. Ann L-H

  #1 Lasse, tack! Jag har ändrat så att det bör fungera nu.

 5. Ingemar Nordin

  Tack Ann! Bra att du påminner om historien bakom hur klimattåget sattes igång, och vilka som var medskyldiga.

 6. Detta passar nog bättre här:

  Scott Pruitt, inkommande ny EPA-chef, verkar inte vara någon vän av Obamas sk klimatagenda …

  https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/07/trump-scott-pruitt-environmental-protection-agency

  http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-epa-idUSKBN13W2HE?feedType=RSS&feedName=politicsNews&utm_source=Twitter&utm_medium=Social

  (Jag vet inget om Pruit sedan tidigare, men ‘the usual suspects’ verkar iag inte gilla honom, vilket ju alltid är ett gott tecken, kanske tom ett minimikrav)

  Och det var förstås fler som hade snappat upp detta, och diskuterat det innan mig:

  http://joannenova.com.au/2016/12/apocalypse-on-trump-appoints-climate-denier-in-charge-of-epa-threatens-planet-like-nazi-isis-arsonist/

  https://wattsupwiththat.com/2016/12/07/trumps-epa-pick-is-causing-green-heads-to-explode/

  Reaktionerna på detta, från dem som gått all in på klimathotetär hysteriska …

  🙂

 7. Lasse

  Tack Ann för en intressant text och länken till POD. Tony Heller(alias) är fascinerande och enormt produktiv på sin fritid.: http://realclimatescience.com/
  Tydligen gillar han Trump som tillsatt ny EPA chef och ser fram emot nån som kan röja upp i temperaturfabriken NASA.
  Tror du vi kan locka honom till Sverige ?
  Fast det kanske inte hjälper Isabella sova bättre-tvärt om!

 8. ”Ett bra samvete är bästa huvudkudden” heter det. Sover Isabella Lövin dåligt för hon har dåligt samvete? Lurat svenska folket på miljarder kronor med klimathotsbluffen. Nej det är mest teater tror jag.

  För övrigt borde valet av EPAs nya chef Pruitt ge Isabella Lövin några sömnlösa nätter (hoppas jag).

 9. SIBBE

  En av Trumps 11 vallöften som han påstås ha kasserad innan han ens tillträdde, var klimathotsfrågan:
  några gånger under de senaste veckorna var vår klimathotsjournalister ännu hoppfulla.
  Trumps intervju om bl.a. klimat i New York Times gav hopp, likaså Al Gores möte med Trump .
  De som läste hela intervjun fick en annan uppfattning: Trump skrattade bort NYT argument om en accelererande klimatkatastrof som av stor-delen av vetenskapare anses vara i gång: Trump frågade 2 gånger: varför uppmanade då dessa klimatforskare varandra att dölja att det varit varmare än nu flera gånger under de senaste 2000 åren? -De blev avslöjade, sade han och frågade redaktörn: vad säger du om detta?
  Samma sak med Gore, där Trump frågade Gore , vilka bevis han hade för en accelererade klimatförändring. Gore svarade: har du inte sett min film?
  Trump skrattade och skrattande sade han: ja, bland andra filmer-
  Bl.a. den här filmen: https://www.youtube.com/watch?v=52Mx0_8YEtg

  En av Trumps första klimatpolitiska utnämningar var Ebell ( som antagligen får en nyinrättat post som klimatrådgivare) , som skulle ta sig en titt på USA:s miljöministeriet EPA. Vaska fram en team av klimathotstvivlare, som skulle ta bort onödiga restriktioner för den fossila industrin.
  Som ny chef för EPA valdes nu Scot Pruitt, en klimathotförnerkare.
  Oklahoma Attorney General Scott Pruitt, an ardent opponent of President Barack Obama’s measures to curb climate change, as head of the Environmental Protection Agency, a Trump transition team official said on Wednesday, a choice that enraged green activists and cheered the oil industry.
  EPA har 17.000 anställda och en budget på $ 8miljarder, samt en budget för förnybara utgifter på flera hundra miljarder.
  -Vanligtvis byts en stor del av de politiska tjänstemännen ut när en ny president tillträder. Mellan 5 till 10000 personer. Den här gången räknar man med ett mycket större antal. I synnerhet de som aktivt medverkade i EPA:s klimatkyrkans tjänster känner nu en stor oro att Trump i alla fall inte sviker sitt vallöfte om en ny klimatpolitik.
  Så ge Isabella Lövin tillgång till sömnmedicin för de närmaste 4 åren med Trump.
  Om inte en ny svensk klimathotskritisk regering byter bort henne om några år…

 10. Olav Gjelten

  Förra gången jag här på KI ställde frågan om en klimatminister kan ställas till ansvar om utvecklingen av klimatet blir fel fick jag inget svar.

  Varför behöver vi en minister som uppenbart inte ansvarar ett smack för hur utvecklingen blir?

 11. Peter F

  Vem/vilka är idag Lövins och regeringens rådgivare i klimatfrågor ? Lövins groda om öknar som breder ut sig måste hon ju snappat upp från någon. Ingen hög politiker är ju bättre än sina rådgivare i sakfrågor.

 12. Sören G

  Först Gore, sedan Leonardo DiCaprio
  https://wattsupwiththat.com/2016/12/08/leonardo-dicaprio-meeting-with-president-elect-donald-trump/

 13. Sören G

  #11 Peter F
  ”Vem/vilka är idag Lövins och regeringens rådgivare i klimatfrågor ?”
  Miljöpartister omger sig väl med miljöpartister.

 14. Ivar Andersson

  Varför sover Isabella Lövin dåligt på nätterna? Svaret är att hon är rädd att avslöjas med byxorna nere och fingrarna i syltburken.

 15. Peter F

  http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/isabella-lovins-uttalande-om-oknar-ar-inte-trovardigt

  Notera att Lövin avböjde att svara på insändaren

 16. Sören G

  OT
  Nu är man ute och cyklar igen i ”Nordegren & Epstein i P1”.
  Man pratar om faktaresistens och tar klimatet som exempel.

 17. Lasse

  #16
  Hon fick ett mail:
  Du talar om faktaresistens och klimatfrågan.
  Du tror väl inte att forskarna som ser människan bakom dagens uppvärmning är överens om allt?
  Det pågår en intensiv diskussion om allt som kan ligga bakom. Det är inte alla som ser CO2 från fossil förbränning bakom all uppvärmning.
  Varje gång jag hör nån säga att 97% av forskarna är överens-så ser jag nån som svalt en propaganda utan att reflektera över vad de kan vara överens om.
  Välkommen till en blogg där alla inte är överens-du kan få lära dig lite mer där.
  Att kräva konsensus inom forskningen brukar leda fel.
  https://www.klimatupplysningen.se/
  Med vänliga lyssnarhälsningar osv
  PS vet du vilken av följande parametrar som stadigt ökat med 0,5% årligen sen 1983 enligt SMHI?
  Medeltemperaturen i Sverige.
  Medelnederbörden i Sverige.
  Havsvattenståndet i Stockholm
  Antalet soltimmar i Sverige
  Ds

 18. Peter F

  Faktaresistens, det nya PK-ordet, får mig att rysa av obehag. ”Tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större” . Vi, Staten och media, hjälper Dig att tänka rätt.

 19. Mats G

  Isabella Lövin är väl Sveriges Sarah Palin. Isabella använder sig iallafall av truthiness

  wiki
  ”Truthiness is a quality characterizing a ”truth” that a person making an argument or assertion claims to know intuitively ”from the gut” or because it ”feels right” without regard to evidence, logic, intellectual examination, or facts.[1]”

 20. Lennart Bengtsson

  Allmänhet och politiker har fått”extremvärden” på hjärnan. Att de aldrig frågar sig när ngn till exempel säger att det har inte varit så varmt i Uppsala sedan 1865 ( den 22 juli var nämligen dygnets medeltemperatur +27.2°C) Vad berodde då denna höga temperatur på? Jag menar att en något så när intelligent person måste ju ändå ställa sig en sådan fråga? Det var ju inte precis något överskott av koldioxidmolekyler vid denna tid?

  Beror det på att folk har blivit allmänt fördummade och slutat tänka eller är de helt enkelt hjärntvättade av media?

  När svenska folket inte var faktaresistenta till en oreglerad invandringen till landet under hösten 2015 utan motsatsen! ( de var endast simpla rasister och fascister) medan däremot landets etablissemang råkade vara faktaresistent! Sedan när etablissemanget slutade vara fakta resistenta till migrationen så har i stället medborgarna blivit faktaresistenta till något annat som en svensk klimatkatastrof med orkanvindar och översvämningar varje vecka eller en rysk invasion av Gotland?

 21. Torbjörn

  #17 Lasse
  Det är fel taktik att försöka nå en Miljöpartist
  Mejla till Sossarna och Moderaterna istället så kanske du når fram till någon som vågar trotsa PK-världen

 22. Lasse

  #20 Hjärntvättade av media som inte släpper fram experter-eller experter som tröttnat på att stånga sina pannor?
  #21 Taktik och taktik-trött på taktik.
  Hederlighet vart tog den vägen!
  Dessutom gillar jag P1 programmet Epstein och Nordegren.
  De tar upp mycket aktuellt , som i våras när det var torrt i Kalifornien och Mandelträden törstade efter vatten. Vem talar om för henne att det är åter normala nivåer i reservoarerna? El Nino då – La Nina nu.
  http://cdec.water.ca.gov/cdecapp/resapp/getResGraphsMain.action

 23. Ingemar Nordin

  Peter F #11,

  Regeringens klimatrådgivare är Johan Rockström

  http://supermiljobloggen.se/nyheter/2016/04/regeringens-klimatradgivare-vill-se-en-avveckling-av-vattenfalls-brunkolsverksamhet

  Vem annars? De känner väl inte till någon annan?

 24. Slabadang

  OT Men De e som att sno godis från småbarn!

  Det här måste vara det säkraste politiska bet i svensk historia? Vid brexit var jag lite halft osäker Att betta på trump var betydligt tryggare då jag såg det endast som att omfattande valfusk skulle kunna snuva honom på segern.

  Nu så handlar det om SD nästa val. Sverigedemokraterna över 24.5 %: Odds: 1.50 går inte att motstå mest lockande är oddset på 2.3 ggr pengarna på att SD blir största parti, det oddset är helt oemotståndligt! Redan nu enligt de opinionsinstitut som var bäst på att pricka valresultatet är SD redan där ! Jag tar nu vinsterna från mina två tidigare politiska bet och satsar allt 50/ 50 och förväntar mig kamma hem vinsten på båda betten! Oddsen kommer snabbt att rasa så passa på nu. Unibet erbjuder de odds jag relaterar till.

  Batra som näste partiledare att avgå till 15 ggr pengarna lockar lite det också ! Ett bra motbet till och kanske det enda hotet mot SD som största parti 2018?

 25. Carl-Axel

  Blir spännande att se om Trump orkar ta klimatfajten eller om han böjer sig.

  http://www.foxnews.com/politics/2016/12/08/coming-holy-war-over-epa.html

  Carl-Axel

 26. Guy

  FOX kallar alarmister för absolutister. Ett nytt ord att smaka på. Ger det en bild av en troende alarmist?

 27. Ann L-H

  Isabella Lövin visar allt tydligare att hon endast är en enkel miljöaktivist. Möjligen är det inte första gången offentligt, men nu har hon i varje fall tappat den eventuella självcensur hon tidigare haft, nu gör hon som t.ex. Erika Bjerström i Aktuellt/SVT och Erik Bergin i Svd, nu använder vår klimatminister klimatf…..are.

 28. Sören G

  Den som använder ordet ”klimatförnekare” har därmed erkänt att klimathotstron är en religiös dogm som har väldigt lite med vetenskap att göra.
  Religiösa människor brukar använda ordet ”förnekare” om de som inte delar deras religiösa tro.

 29. Joel

  Westander matar på…

  ”Klimatskeptiker ska värna USA:s miljö
  Donald Trump har utnämnt Scott Pruitt till chef för USA:s miljömyndighet EPA. Han ifrågasätter människans påverkan på klimatförändringarna, rapporterar Dagens Industri.

  ”Vetenskapsmännen fortsätter att vara oeniga kring den globala uppvärmningen och om mänsklig aktivitet kan kopplas till denna”, skrev Scott Pruitt tidigare i år.

  Miljöorganisationen The Sierra Club kommenterade utnämningen:

  – Det är som att utse en mordbrännare till chef för räddningstjänsten, rapporterar Omni. ”

  Jag skrattar skakande på huvudet, men oroas samtidigt över att förmodligen alla politiker sväljer det med hullingar och hår….

 30. Ann lh

  Joel, det finns just nu endast ett parti som visat intresse för klimatvetenskapen och det är SD. Det är inte särskilt länge sedan de var de enda som skiljde mellan arbetskraftsinvandring och massinvandring. Nu är det allemanstankar.
  Skillnaden mellan en liten obetydlig påverkan och värmekatastrof kan bli allmängods fortare än vi anar, särskilt om det får sägas högt i MSM att Ryssland, Indien, Kina, Indonesien m. fl. har fritt fram för att öka användningen av fossila bränslen, medan vi ska svältas ut. Tar man sedan hänsyn till hela högen med länder som styrs av despoter som vi ger diverse utvecklingsstöd till utan att det ger förbättringar för folket i landet … så att folket ger sig iväg i massor, så kanske det går upp en och annan talgdank lite här och var.
  Vi kanske till och med får en och annan politiker som anser att vi ska värna om Sverige igen.

 31. Slabadang

  Japp nu vet jag en viktig ingrediens för Trumps klimatpolitik!

  Policyrevision och ”Fristående vetenskapliga revisioner” scientific audits” ”claim by claim” av klimathysteriska påståenden från bla det snart ickeexisterande EPA ! He he he he he ! Ta fram popcornen och ansiktsskydd mot vätskestänken från dissektionen av kklimatjihadisternas argument.

 32. Svend Ferdinandsen

  Dårlig søvn skyldes ofte uløste konflikter interne som eksterne, og det har hun vist rigeligt af.
  Miljøproblemerne er selvopfundne, og løsningerne er derfor lige så fjerne fra virkeligheden.

 33. Rider

  Sömnlösa nätter även för vissa inom USAs Energidepartement?

  http://www.cbsnews.com/news/trump-transition-wants-names-of-energy-dept-employees-involved-in-climate-talks/

 34. JIMMY

  Tack inlägg 9@

  Och alla ni andra för substans länkar om vad Donald Tump säger och skrattar åt!!

  Skrattar bäst som skrattar sist – men detta verkar mycket positivt att Donald Trump i från dag ett som president i USA inte kommer betala en enda cent till FN och samtidigt skrota finansieringen av FNs ej folkvalda NWO diktatur regim.

 35. Mats G

  28
  Sören G

  Bravo. Så skall en slipsten dras.

 36. Mats G

  30
  Ann lh

  Vem skall värna om Sverige om inte vi gör det?

 37. Ann lh

  # 36 Mats G, för att klargöra. Våra politiker och hela mediokratin (MSM) verkar inte ha något större intresse, milt sagt, om att värna Sverige. ”Sverige först” vilket osannolikt uttryck i dagens politiker- och mediakår.
  Ja, vem ska värna om vårt lilla goda land?