Myten om väderrelaterade katastrofer

Katastrofer 2000 2019

Jag råkade av en slump läsa en artikel på Dagens Industri där de skriver:

”Under de senaste 20 åren har vi sett en fördubbling av antalet extrema väderhändelser som stormar, översvämningar och skogsbränder och de fortsätter att öka — och förvärras — i takt med att vårt jordklot värms upp.”

Alla som läser här på Klimatupplysningen vet ju att det inte är korrekt så jag skrev till chefredaktören och ansvarig utgivare och påtala faktafelet. Till svar fick jag en fråga om var jag har fått den uppgiften ifrån och det är ju en helt legitim fråga så jag skickade med länkar till en rapport som skrevs 2020 av Centre for Research on the Epidemiology of Disasters och United Nations Office for Disaster Risk Reduction, ”Human cost of disasters”, där grafen här ovan är hämtad ifrån. I skrivandes stund har jag inte fått något svar av DI.

Jag fick också veta att texten är skriven av TT och alltså inte av DI, men att kolla fakta ska seriösa tidningar göra ändå. Så då skrev jag till TT och frågade efter deras källa till meningen men jag har hittills inte fått något svar av dem heller.

De kanske vill att myten ska vara sann eller tror uppriktigt att den är det. Kanske är bilden av att vi är mitt inne i en brinnande klimatkris viktigare än fakta? Men det kanske helt enkelt är enklast så.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. JonasW

  Oerhört tröttsamt att diverse media fortsätter att sprida ”fake news”.

  Numera verkar storyn vara att ”Undergången är nära”.
  Dock ska vi vanliga medborgare inte ge upp eftersom räddningspatrullen har tagit tag i frågan.
  Räddningspatrullen består av FN och våra politiker.
  Det ende vi behöver göra är att ge dem obegränsat mandat och obegränsat med pengar så kommer de att lösa (den icke existerande) krisen.

  Personligen tror jag att vanligt folk har slutat lyssna för länge sen.

 2. Jättebra! TT är en av de större dyngspridarna på regelbunden basis.

 3. Ulf Westberg

  Jag gick in i rapporten och i grunden står det korrekt i DI, även om de inte tagit med alla fakta. Om man jämför perioden 1980 – 1999 och perioden 2000 – 2019 är det i princip en fördubbling av antalet katastrofer, framförallt inom klimatrelaterade katastrofer. Se text nedan.

  In the period 2000 to 2019, there were 7,348 major recorded disaster events claiming 1.23 million lives, affecting 4.2 billion people (many on more than one occasion) resulting in approximately US$2.97 trillion in global economic losses.

  This is a sharp increase over the previous twenty years. Between 1980 and 1999, 4,212 disasters were linked to natural hazards worldwide claiming approximately 1.19 million lives and affecting 3.25 billion people resulting in approximately US$1.63 trillion in economic losses.

  Much of the difference is explained by a rise in climate-related disasters including extreme weather events: from 3,656 climate-related events (1980-1999) to 6,681 climate-related disasters in the period 2000-2019.

  The last twenty years have seen the number of major floods more than double, from 1,389 to 3,254, while the incidence of storms grew from 1,457 to 2,034. Floods and storms were the most prevalent events.

 4. Gustav

  Figur 2 i rapporten visar en tydlig ökning av alla väderrelaterade olyckor mellan perioderna 1980-1999 och 2000-2019.

  ”The last twenty years have seen the number of major floods more than double, from 1,389 to 3,254, while the incidence of storms grew from 1,457 to 2,034. Floods and storms were the most prevalent events.

  The report ’The Human Cost of Disasters 2000-2019’ also records major increases in other categories including drought, wildfires, and extreme temperature events.”

 5. Lennart Bengtsson

  Detta är helt korrekt. Det finns i alla fall ingen vetenskaplig grund att klimatet eller snarare vädret har blivit mer extremt.
  Det räcker med att hänvisa till de senaste IPCC -rapporterna eller de mer detaljerade analyserna som R Pielke Jr. genomfört.
  Orsaken är att man felaktigt tror att det är mer extremt väder som är orsaken till ökade skador när orsaken istället är att det finns mer att förstöra genom att BNP har genomgått en väldig ökning.
  Den mer triviala observationen att värmeböljor ökar ngt när temperaturen stiger men samtidigt minskar köldkatastroferna. Därtill kommer en viss ökning i häftig nederbörd vid varmare väder men detta är knappast möjligt at statistiskt notera utan är mer något som kan förväntas enligt fysikens lagar (Clausius-Clapeyrons relation).

 6. johannes

  Det är enorma pengar i den myten.

 7. Thorleif

  Nu har jag inte tagit del i rapporten men frågan här gällde de 20 senaste åren som vi dagligen hör talas om. Alltså falskt vilket diagrammet ovan visar. Eller? Språkligt borde man väl annars säga att fördubblingen skett över 40 år. Eller vad fick ni lära er i skolan? Språket likt statistik kan missbrukas om medvetet eller omedvetet. Här borde texten direkt ha relaterats till en tidigare period så man förstår vari en jämförelse ska göras!

 8. Simon

  Tack Lena!
  TT verkar vara spindeln i nätet. Man skickar ut information och de i många fall underbemannade tidningarna publicerar glatt uppgifterna utan att kolla dem först. Man skulle här vilja veta vem som levererar uppgifterna till TT.

 9. Lasse

  Tack Lena
  Vi får lära oss visa mer tacksamhet i radions morgonandakt denna vecka (P1)
  Vi som inte drabbas skall vara tacksamma för detta.
  Fråga är om R Pielke fick vara med i IPCCs genomgång av katastrofer. Hörde något om att så inte var fallet fullt ut.
  Hans verk är mest citerade men utelämnades till förmån för en mindre känd, vill jag minnas.

  Vi som inte hänger läpp kan se här efter Globens katastrofofferutveckling:
  https://ourworldindata.org/grapher/decadal-average-death-rates-from-natural-disasters?country=~OWID_WRL

  Kan man se en ökning ?
  Snarast brus jämfört med före fossila eran-tack vare fossil energi?
  Torka orsakar nöd men ingen död numera eftersom vi kan transportera överflöd av mat till regioner som drabbas.

 10. Peter Svensson

  Nyckelordet är ”recorded” disaster events. Man kan uttrycka det som att anmälningsbenägenheten har ökat. I takt med att jordens befolkning ökar kommer fler personer att utsättas för naturkatastrofer, och den ekonomiska kostnaden bli högre.

  Det betyder inte att antalet naturkatastrofer i sig har ökat eller blivit värre. Bara att vi har blivit bättre på att upptäcka, rapportera och kartlägga de katastrofer som inträffar.

  Men klimatalarmisterna är skickliga, det måste man erkänna. Eftersom det är så många som går på den ohederliga statistik de presenterar. Det vill säga, de berättar sanningen, men de berättar inte hela sanningen.

 11. Ann Löfving-Henriksson

  Lena, Ditt idoga grävande i medias dagsaktuella klimatsmörja är oerhört värdefullt, Guldspade!

 12. Enough

  Jag undrar stilla vad kategorin ”Climatological” står för? Vilken typ av katastrofer ingår i den gruppen, som inte täcks av de andra grupperna?

 13. Magnus

  Hur ser grafen ut för 1980 till 2000? 2000 till 2019 ses inget dramatiskt, snarare en minskning. Var syns fördubblingen? Kostnaden har ökat men BNP har ökat också under tiden. Antal påverkade har ökat men jordens befolkning har också ökat från 4,4 till 7,7 miljarder människor under perioden. Antal döda har inte ökat så mycket trots detta vilket är märkligt om katastroferna ökat så markant. Här skulle behövas gå in på detaljer som t.ex. har rapporterandet ändrats.

 14. Thorleif

  # 8 Simon

  Det är varje journalists dröm att vara först med en stor nyhet, dvs att få TT resp AP/Reuter/Thomson-monopolet att ta in deras rapport och sprida över världen i exakta identiska ordalag överallt.

  I takt med tidningarnas ägarkoncentration får dessa ”telegram-byråer” en enorm makt att synkroniserat sprida även falska nyheter. Covid-19 har varit ett bra exempel att sprida rädslan för viruset. Och tjäna pengar.

 15. MatsL

  Under några decennier under mitten av 1800-talet blev nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning ”klimatflyktingar”, och de flesta av dessa flydde (emigrerade) till Amerika. Särskilt svåra klimatologiska katastrofer inträffade under 1816-17 och även 1867-68, med kyla, missväxt, svält och umbäranden. Kyrkoböckerna från den tiden är fulla av ”ont i magen” (”undernäring” skulle det nog heta i dag) som dödsorsak. I min värld så kan det vara så att klimatkatastroferna är kostsammare i dag, men de var betydligt värre under 1800-talet.

 16. Lasse

  TT ingår i ett nätverk som medvetet förvränger verkligheten.
  Se här hur detta ser ut:
  https://www.youtube.com/watch?v=pwaAu0Uv8RU

  TT borde alarmera om detta i stället. Varför ljuger NASA?

 17. pa

  Kolla in megakolosser som Blackrock och deras tentakler så förstår ni varför mediaflöden ser ut som de gör.
  Hur kan man påverka dessa jättar som äger nästan allt men inte är nöjda förrän de äger allt ?

 18. Argus

  tex #16

  Ja, hur har man lyckats trolla bort typ 1930s heat wave? Och minoiska, roman och medeltidsvärmen?

  Vad jag tror mig förstå är att de refererar till något de kallar pages2k. Ska det betyda att man/de hittat en dataserie som går tillbaka ca 2kys?
  Jag trodde i enfald att varje kvartärgeolog och historiker var rätt tvärsäkra på att dessa värmeperioder är fast förankrade i data. Själv minns jag från grundskolan att tex bronsåldern i Sverige karakteriserades av ett *bättre(!)* klimat än nutidens.

  Nyckelfrågan blir: är pages2k trovärdig??

 19. Benny

  TT styrs av globalisterna med CIA i bakgrunden som påtryckare. Alla MSM-media i Sverige använder TT som är en propagandacentral och om det är frivilligt eller av ren lathet vet jag inte! I min lokalblaska brukar det vara ca en sida varje dag med ”nyheter” från TT. Det man lärt sig genom åren är att TT inte går att lita på utan det är mest lögner och förvridande av fakta!

 20. Men vilken rapport är det TT och DI grundar sig på? Gör de samma statistiska misstag som WMO och som jag skrev om här: https://klimatupplysningen.se/farre-orkaner-under-2021/ ? Dvs att de blandar ihop rapporterade katastrofer med faktiskt förekommande?

 21. Simon

  #19 Benny
  Du verkar ha rätt och det är ingen sund ägarfördelning som man får fram när man googlar:

  TT Nyhetsbyrån ägs i dag av de stora mediehusen. Bonnier äger cirka 40%, Schibsted cirka 40% och NTM cirka 20%.

  Ett ypperligt upplägg om man vill styra nyhetsflödet.

 22. Thorleif

  # 20 Ingemar

  Du tycks vara något på spåren. Hoppas Lena ligger på Di om ett svar! Deras dröjsmål är en indikation gott som någon.

  Källkritik i MSM under klimat-alarmismen kan undvaras även av den mest duglige journalisten från dogmatisk miljö.

 23. Lennart B #5,

  Pielke Jr är ju något av en expert på extremväder och skriver bl.a. om vad AR6 säger om skyfall och översvämningar. https://wattsupwiththat.com/2021/08/09/pielke-jr-on-ar6/
  Det är enligt IPCC endast ”Troligt” att antalet skyfall har ökat (men man behöver mer data). Detta bör skiljas från ”Flooding”, dvs översvämningar, där man inte kan konstatera någon ökning.

  I’m very happy to see that the IPCC has acknowledged that heavier precipitation does not equate to increased flooding: “heavier rainfall does not always lead to greater flooding”

 24. Magnus

  Di slänger ur sig nåt utan att hänvisa till källan. Där handlar det om att den ena har hört det från någon som hört det från någon annan och så vidare. Länken Ingemar N. #20 bifogade visar på hur statistiken missbrukats.

 25. tty

  #18

  ”Vad jag tror mig förstå är att de refererar till något de kallar pages2k.”

  Pages2K är ett ”vetenskapligt konsortium” som tar fram proxydata för klimatet de senaste 2000 (2K) åren. Deras metoder och dataurval är milt sagt säregna.
  Detta har bl a avhandlats på Climate Audit i flera omgångar:

  https://climateaudit.org/2021/09/15/pages-2019-0-30n-proxies/

  https://climateaudit.org/2021/08/26/pages2019-30-60s/

  https://climateaudit.org/2021/08/15/pages19-asian-tree-ring-chronologies/

  Du kan söka dig vidare bakåt därifrån. PAGES2K har i korthet tajmat sina artiklar och ”resultat” så att de skall passa in i IPCC:s rapporter.

 26. Lasse

  Det som kan vara en fördel med dessa världsomspännande nätverk , som TT, är att lögner som sprids bemöts effektivt.
  Som denna video där det talas om offer för värmeböljor.
  https://www.youtube.com/watch?v=RdHD6kV9gSs
  1930 talets värme krävde många offer.
  En man gör ett jättejobb-Tony Heller

 27. tty

  #4

  Och även att:

  ”There has also been a rise in geophysical events including earthquakes and tsunamis”

  Vilket tämligen klart visar att det är ”anmälningsbenägenheten” som har ökat.

 28. Håkan Bergman

  Däremot är det inte en myt att man kan göra statistik om precis allt, hajattacker t.ex.
  https://www.svd.se/trendbrott-fler-hajar-till-attack
  Gråt inte om du inte kan läsa artikeln, dom allra flesta av oss är inte berörda alls.
  Och ja det är en artikel från TT.

 29. Roland Salomonsson

  MSM/Public Service gör inte längre några reportage, granskningar etc med utgångspunkt från ”egna idéer”, nyfikenhet etc.

  De styrs helt av TT, div vänsterinriktade ”Tankesmedjor”, till del av vissa politiska partiers kanslier (och deras kampanjer). Dessa ”källor” skriver i regel ett antal artiklar i ett ämne, som i bästa fall MSM gör om till en lokal version. Därför kan vi se hur alla MSM tar upp samma ämne ungefär samtidigt.

  Någonstans i världen finns därutöver andra styrande krafter, vars alster TT och Tankesmedjorna tar emot och redigerar. Det finns vissa MSM i London, New York, Whashington som publicerar dessa alster, som det verkar för att signalera ”att nu startar en propagandakampanj”, varvid TT/Tankesmedjorna drar igång själv,

 30. Roland Salomonsson

  tty
  Redan den första grafen visar ju på hur de manipulerar skalorna.
  Dels har de manipulerat bort ”Lilla Istiden” och dels har de gjort y-axeln osant storskalig. I verkligheten, med proportionerliga skalor mellan x/y-axlarna, så visar grafen i det närmaste ”ett streck”. Åren på slutet bevisar bara att någon manipulerar data.
  M a o oanvändbart!

 31. johannes

  #28
  Kanske surfarna som blivt fler?

 32. Håkan Bergman

  Johannes #31
  Pandemin kan ha rört till statistiken också tydligen, men jag tar med mig dom här visdomsorden från artikeln:
  ”Det är inte ovanligt att antalet människor som blir hajbitna skiljer sig från år till år. ”
  Det ligger nånting i det.

 33. Fredrik J

  I somras såg jag något liknande på Avanza, där en av deras bloggare skrev följande:

  ”Denna sommar har det varit tydligare än någonsin att något inte står rätt till med vårt klimat. I juli drabbades Belgien, Tyskland, Nederländerna och Kina av enorma översvämningar.

  […]

  I augusti slog FN:s klimatpanel IPCC fast att extrema vädersituationer beror på människan och att jorden står inför en katastrof om vi inte agerar nu.”

  Jag lade då en kommentar där jag inkluderade citat från IPCC:s senaste rapport, vilka motsade både människans påverkan på flodöversvämningar globalt och den ökade frekvensen av extrema stormar. Jag gav även citat som pekade på att planeten blivit grönare.

  Trots att min kommentar var den enda kom ingen reaktion alls.

  Senare, vid årets slut, skrev samma bloggare en årskrönika. I denna upprepade hon bl.a. ordagrannt de felaktigheter om extremväder som hon tidigare skrivit och som jag då påpekat.

  En skillnad var där dock i den nya texten: kommentarsfunktionen hade nu stängts av så att ingen skulle kunna ifrågasätta offentligt.

 34. En annan

  Men det där om översvämningar hörde jag talas omredan i småskolan, en viss Noa såg det komma, samlade ihop en hona och en hane från varje djurart och seglade iväg, säkerligen ganska länge för att till sist stranda på ett berg. Vad som hände med alla växter förtäljer inte historien. Kanske dags att börja bygga ett fartyg nu ellervad tror alla klimatmånglarna?

 35. Hector el Neco

  #33

  Klimatångesten som en ekonom på Avanza gett uttryck för är daterat 31 augusti och du kan fortfarande kommentera skrämselpropagandan på följande länk: https://blogg.avanza.se/private-banking/att-framtidssakra-sparandet/

 36. Väderkatastrofer i historien utforskas alltmer; kyla och megatorkor, översvämningar och stormar. Men det finns mycket kvar att ta reda på inom klimathistorien. Det tråkiga är att våra dagars klimatalarmister inte verkar ha en susning om vad den naturliga klimatvariationen kan ställa till med.

  Om just Noa och den stora översvämningen i Mesopotanien är det många som har spekulerat. Går det ens att ta reda på?

 37. Lasse

  #36
  Babylons torn är ett annat mysterium.
  Såg ett program där kulturen mellan floderna i Irak ofta drabbades av översvämningar i ett flackt landskap, med död som följd.
  Då byggdes tegeltorn i samhällena.
  Samma princip har i nutid tillämpats i Bangladesh.

 38. Thorleif

  # 35 Avanza

  Från en bransch där de flesta går i flock. Dessa ledande personligheter är också en ny ung karriär-generation som knappast kan gå emot strömmen öppet om de ska vara kvar. När diskursen i samhället tagit överkommandot anpassar sig också våra företag oavsett vad de tycker från ägarhåll. Det lönar sig inte ekonomiskt att gå emot strömmen.

 39. Rossmore

  Hittar det inte nu men har sett studie som förklarar ökningen i väderrelaterade katastrofer helt och hållet med att fler länder har anslutit sig till rapporteringssystemet. Vill minnas att korrelationen mellan anslutna länder och ökningen i katastrofer (eller kanske ”händelser”) var i det närmaste 100-procentig. Kanske någon har en aktuell länk?

 40. En annan

  Usch, jag blir mer ock mer trött på denna j-a pessimism som MSM et.al har gjort till en helt galen affärsverksamhet! Vad fan är det med dom, har dom det för bra eller är dom avundsjuka på att vanliga människor vill ha ett tryggt och någorlunda förutsägbart samhälle? Skicka alla miljöpartister till Franska Legionens överlevnadsläger, så får vi höra andra visor från bortskämda idioter som tror att leva nära naturens villkor blir bra för oss alla. En liknelse är mannen som levde med björnar…gick inte riktigt som han tänkt sig, han blev uppäten!
  Vi , eller framför allt den yngre generationen behöver en bättre framtidstro, inte en massa undergångsprofeter a´la Greta ( som själv bor väldigt privligierat med ett större co2 avtryck än oss andra) Dagens samhälle byggdes upp av politiker med framtidstro, våra barn ska få det bättre än våran generation, folk i gemen ska ha rätt till ett gott liv, nä åt fanders med det, här kommer vi säger MP, nu ska vi rasera era drömmar dessutom med era egna pengar!

 41. Gunnar Strandell

  Roland Salomonsson #29
  Under de senaste veckorna har radio och TV i alla fall varit duktiga på att leta upp skäl och personer som säger nej till byggstart för slutförvaret av använt kärnbränsle. Min bedömning är att ”egna idéer” fått spelrum.

  När beslutet kom idag upptäckte jag att en hel del faktakunskap saknas hos reportrar som specialiserat sig i klimat- och energifrågan.

 42. En annan

  Men så här då;
  https://joannenova.com.au/s3/jonova.s3.amazonaws.com/sh1/the_skeptics_handbook_2-3_lq.pdf
  Knappast citerat av TT, som befolkats av idioter för idioter…

 43. tty

  #37

  Och indianerna (eller vad de numera heter) gjorde samma sak vid Missisippi:

  https://mythicmississippi.illinois.edu/files/2020/08/Monks-Mound.jpg

  Cahokia mounds utanför St Louis, ”Nordamerikas pyramider”

 44. Thorleif

  OT: Naturgas-pris chock inför kontrakts-stängning. Priset upp 46% nyss pga att spekulanterna legat fel. Lite grann som i Europa i december fast här mer tydligt i en kontraktsmånad där spekulanterna som saknar den fysiska gasen måste köpa tillbaka innan leverans-förfall. Det visar verkligen att det finns underliggande efterfrågan i USA också.

  Priset på nästa terminsmånad bara upp 8%.

  https://www.marketwatch.com/story/why-natural-gas-futures-logged-their-biggest-one-day-percent-gain-record-11643316116?mod=home-page

 45. tty

  #44

  ”Det visar verkligen att det finns underliggande efterfrågan i USA också.”

  Det gör det. Och nu väntas dessutom ett nytt stort kalluftutbrott och en ”nor’easter”.

 46. Lars Kamél

  Funderar de som kommer med sådana påståenden aldrig på varifrån energi skulle komma att fördubbla extremvädret? Den lilla temperaturökningen under perioden har då inte krävt tillräckligt mycket energi för att fördubbla antalet extrema väderhändelser.
  Förmodligen kommer rådata i detta fall från databasen EM-DAT. Som innehåller rapporterade händelser, och inte faktiskt inträffade. Fram till 1999, byggdes databasen dessutom upp, och innehåller då verkligen inte alla händelser fram till dess. Efter det, visar statistiken på en nedgång i extrema väderhändelser. Vilket också, faktiskt, är vad som teoretiskt är att förvänta sig i en varmare värld. Mycket av extremvädret beror på temperaturskillnader, inte temperaturerna i sig. Temperaturskillnaderna minskar i en varmare värld.
  En minskning av extremväder är ingenting som de klimathotstroende kan skrämmas med. De vill ha en ökning att skrämmas med. Finns det ingen ökning, så hittar de på den.