Egentligen inte så tokigt

Tidigare nämnda Martina Glimberg sammanfattar Klimatberedningens förslag i Sydsvenskan. Och hör och häpna, det är ju  bra saker som sägs, beredningens namn till trots (för kan man bereda klimat?).
”Klimatberedningen tycker att alla myndigheter, kommuner och företag ska försöka minska resandet och fokusera mer på tillgänglighet. Bostäder, handel och evenemang ska läggas nära kollektivtrafik.”
Javisst, det låter ju bra. Här i Helsingborg går bussarna dessutom på biogas.
”Varannan bil i Skåne ska köras på biogas år 2020, tycker klimatberedningen.”
Ingen dum idé, givet att biltillverkarna är med på den.
”Spara energi.”
Självklart ska vi inte slösa med energi. Det är både dumt och dyrt.
”Klimatberedningen vill att mark ska bevaras för livsmedelsproduktion och att en strategi ska tas fram för ett hållbart jordbruk.”
Japp, inga energiskogar eller etanolodlingar. Världen behöver mat.
”Klimatberedningen tycker att det behöva en mycket större samsyn och samordning mellan kommunerna, länsstyrelsen och Region Skåne om hur marken i Skåne ska användas i framtiden.”
Det kan definivt vara bra.
”Klimatförändringar kommer att påverka Skåne och skåningarna, och det måste alla förbereda sig på genom att bygga hus och anpassa samhällen så att de klarar plötsliga väderfenomen, tycker klimatberedningen som menar att ett perspektiv på flera hundra år ska gälla när det gäller byggande av bostäder och vägar.”
En självklarhet, kan man tycka. Men det är bra att det uppmärksammas.
Utifrån Sydsvenskans reportage låter det alltså som om klimatberedningens förslag var riktigt kloka. Även om de inte är revolutionerande. Skrota namnet så är jag med på allt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Visst är det konstigt att det ska behövas en ”klimatberedning” för att planera för framtiden, men politiker kanske är vana att inte tänka bortom sin mandatperiod?

 2. Byt till namn förnuftberedningen.
  Låt den gå genom alla verk, departement, byråkrati, regelverk och lagtext.
  Därpå avveckla sig själv.

 3. Lars C

  L
  Politiker fattar inga beslut som inte stötts och blötts av andra. Det  vore att begära för mycket, ingen människa skulle klara av att läsa in precis allt och dra rätt slutsatser. Jag är inte insatt i den exakta gången även om jag läst om den. Men allt baseras på andras arbete i beredningar, utredningar och riksdagens utskott.
  Alla åtgärder för att möta ett föränderligt klimat, varmare eller kallare är givetvis av godo. Husisolering tex hjälper mot både värme och kyla. att inte bygga för nära vatten borde stå inskrivet i grundlagen och det får inte vara möjligt att lokalt bevilja dispenser.
  Självklarheter som höjd över vattnet, avstånd därtill och att ej få spärra av strand är ingen kommunal angelägenhet. Utan en grundbult i ett enhetligt system, lika överallt, för alla utan undantag.
  Ett nytt regelverk bör tas fram. Man kan korta avståndet till strand. Tex till 50 meter för bostad och 25 för tomtgräns. Allt som är närmare bör lösas in och rivas alternativt  flyttas.
  Först då kan det bli ordning på torpet.

 4. Tege Tornvall

  Eftersom fundamentet ändå är tron på fortsatt och ökad global uppvärmning, håller resonemanget bara delvis och kan av AGW-tron leda helt fel i konkreta åtgärder..
  Energiskogar konkurrerar knappast om maten utan kan behövas för att ersätta etanol från vete med metanol från skogsråvara som bas för olika bränslen ochför att blandas i bensin. Enligt Björn Gillberg skulle det kunna göra Sverige självförsörjande med bränslen utan beroende av import från diverse skurkstater och utan att konkurrera med andra länder om för dem viktiga råvaror.
  Avgörande för biogasbilar är inte så mycket biltillverkarna som svensk produktion av biogas. För bilmotorer är bio- och naturgas i princip samma sak, och många tankställen kommer rimligen också att tillhandahålla naturgas från t. ex. Norge och Ryssland.
  Biogas kan vara en välkommen biprodukt från kommunala och industriella avfallsprocesser men lär varken bli billig eller riklig.
  Tege

 5. L

  Lars C, dina idéer om strandskydd skulle utplåna halva Stockholm plus varenda stuga i skärgården… 😉

 6. Lars C

  L
  So what! Inget som berör mig!!!
  Jag missade min andemening, det där med rivning skulle gälla dispensbyggen. Som när den största fabrikören i en mindre kommun fick tillstånd att som ende fastighetsägare bygga vid stranden till en insjö. Sånt ska saklöst väck. Äldre bebyggelse som av hävd alltid legat vid strand ska givetvis få finnas kvar men allmänheten ska ha möjlighet att passera på stranden, nu som förr. Ofoget att spärra av stränder är av relativt färskt datum. Att tillåta det är första steget till att nedmontera allemansrätten.
  Lika givet är att man inte kan tillämpa en sådan lag i befintlig storstadsbebyggelse.

 7. L

  Lars C, det finns ingen lagstadgad allemansrätt. Det fungerar rätt bra ändå, i själva verket är det dessutom bara någon procent av alla stränder i vårt land som är bebyggda. Själv har jag ca 25 meter allmänning ner till vattnet från huset.

 8. Lars C

  L ¤7
  ”Lars C, det finns ingen lagstadgad allemansrätt.”
  Allemansrätten är en sedvana med 4 huvudbegränsningar där nr 4 är lokala regler.
  Strandskyddet är en lag med möjlighet till dispenser. Trenden går mot allt fler sådana.
  Saxat från Länsstyrelsen i Stockholms län.
  http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2552.asp
  ”Strandskyddslagen innebär att området från 100 meter ut i vattnet till 100 meter upp på land ska skyddas från exploatering om inte särskilda skäl föreligger. Då kan dispens ges. På vissa håll har strandskyddet utökats till att innefatta området inom 300 meter från strandlinjen, så kallat utökat strandskydd.
  Trots strandskyddslagen har exploateringen av stränderna fortsatt. En översyn av strandskyddet har nyligen gjorts av Naturvårdsverket och våren 2008 har ett förslag till ändring av lagtexter kring strandskyddet lämnats av Miljödepartementet (Ds 2008:21). I detta föreslås både skärpningar och lättnader i strandskyddet i vissa områden.”
  Den lättnad jag tycker är acceptabel är att man generellt får bygga så som din fastighet ligger, dvs nära vattnet men med 25 m allmänning. Det värsta skräckexemplet jag sett i Sverige ser ut som ett fort med murar ut i vattnet som skydd för den privata bryggan med sin säkert körklara muskelbåt och fönsterfritt mot land. Givetvis murar runt tomten och fjärrstyrd grind. Höll på att glömma kamerorna. Undrar vad som förde sig i ägarens huvud när han beställde detta udda bygge. Ännu mer skulle jag vilja veta vilka bevekelsegrunder byggnadsnämnden hade när de gav bygglov. Det är avarterna som visar på vikten av regler. En uppstramning är tydligen på gång vilket är både nödvändigt och bra.
  Om man sen låter folk bygga närmare stranden gör inget. Min spontana tanke är 50 m avstånd för byggnad och 25 m för tomtgräns.
  Här måste man ta hänsyn till de naturliga förutsättningarna. Alla stränder är inte passerbara. Det kan vara sankmark eller branta klippor som hindrar.
  Det allra viktigaste med en lag är att den ska gälla i alla kommuner och vara lika för alla. Därför bör den utformas på ett sådant sätt att lokala politiker inte har möjlighet att kringgå den via dispenser. Den möjligheten måste tas bort.
  En lag som ger allmänheten möjlighet att om möjligt passera (inte nödvändigtvis uppehålla sig) på en strand är nödvändig med en liten men ökande tendens att spärra av stränder. Om vi vill behålla den urgamla hävd som är allemansrätten vill säga.

 9. L

  Lars C, jag håller inte riktigt med dig. De lättnader i strandskyddet som är på gång är bra och ger landsortskommuner ökade chanser att överleva. Görs det med en detaljplan som också innefattar att man bygger på säker höjd, är det bara positivt. Stränder finns i överflöd ändå.
   
  Vad jag störs av är däremot hur många fula och stora hus som byggs vid vattnet, med eller utan bygglov. Vår skärgård ser numera bedrövlig ut på många ställen. Skärpning alla stadsarkitekter!

 10. Lars C

  L.
  Håller med dig där. Själv bor jag på västkusten, känner folk i Stockholms skärgård. Mitt intryck är att man är något tajtare med bygglov på västkusten generellt. Men det är bara ett intryck, jag har inte forskat i det.