Donald Trump och Heartlandinstitutet – A Second Chance for Freedom

När Matt Ridley i höstas höll GWPFs Annual Lecture valde han titeln Global warming versus Global greening. Hela föreläsningen kan ses som en allsidig och lättsam belysning av SCC, koldioxidens sociala ”kostnader”. Som avslutning ställde han den lite halvt provocerande frågan ”Vad har de fossila bränslena gjort för oss”? (Efter Monte Python). Svaret var i korthet, att förutom att Global Greening gett mänskligheten extra grönska motsvarande en hel kontinent, har de fossila bränslena möjliggjort … så ger han några väl valda exempel på den globala välfärdsutvecklingen sedan industrialismen inleddes. Men fortsatte han, frånsett detta, ”Vad har de fossila bränslena gjort för oss”? Jo, ”de gör inte ett säkert klimat farligt, utan de gör ett farligt klimat säkert”(Efter Alex Epstein).

http://www.thegwpf.com/matt-ridley-global-warming-versus-global-greening/

Ja, vad har inte de fossila bränslena gjort för oss? Det krävs inte några avancerade beräkningar för att inse de fossila bränslenas avgörande betydelse för hela vår civilisation och våra framtida möjligheter till utveckling och välfärd – vad än globalisterna skräms med.

CO2

På samma sätt skulle man kunna fråga, ”Vad har Heartlandinstitutet gjort för oss?”.

Jo, det har stått pall när globaliseringsvindarna yrt kring knutarna. Främst tänker jag på deras internationella klimatkonferenser (ICCC 1-11). Den första gick av stapeln 2008, två år efter ”aperitifen” på KTH. En tolfte konferens är planerad till innevarande år. Är det möjligen då NIPCC III, Climate Change, Fossil Fuel and Human Welfare ska presenteras? Heartlands efterlängtade svar på Sternrapporten.

Konferenserna ha samlat gräddan av frihetens och klimatvetenskapens apostlar. Det är naturligtvis stimulerande för dem som deltar, men det kanske ännu större värdet med dessa konferenser är att samtliga anföranden spelas in och läggs ut på nätet:

http://climateconferences.heartland.org/

En ovärdelig guldgruva när pk-media sviker.

upplysningen 2

Under en av de senaste konferenserna verkade deltagarna riktigt modstulna, någon undrade bedrövat om de inte hade förlorat klimatkriget. Det enda som fanns kvar var hoppet om vett och sans i Högsta Domstolen. Men, dess pålitliga tungviktare och vågmästare Antonin Scalia avled, oväntat, i februari 2016. Det verkade dessutom solklart att Obama – Clintons skulle vinna valet och att sista spiken i kistan skulle hamras in under COP 22 i november.

Men, hej vad man bedrog sig! Det osannolika inträffade. Donald Trump dundrade in på scenen, blev kvar och har sedan rört runt både här och där.

Det dröjde inte länge förrän det visade sig att man på Heartlandinstititet i högsta grad var förberedda. Redan 21 november presenterade institutets President Joseph L. Blast Action Plan for President Trump.

https://www.heartland.org/_template-assets/documents/publications/Action%20Plan%20for%20Trump%202016.pdf

vägledning 1

Från avsnittet Energi och miljö:

Trump bör anta en agenda för miljö, för energi och för jobb. Den skulle kunna skapa miljontals jobb och miljarder av dollar samtidigt som den naturliga miljön kunde skyddas.

Delförslag:

Sammanställ ett fristående råd av respekterade experter i klimathotsfrågan. Experterna ska ge vägledning om vilka politiska beslut från Obamas administration som bör slopas och vilka som bör fullföljas.

Lämna UNFCCC och Paris överenskommelsen och slopa bidragen till IPCC och den gröna klimatfonden.

Godkänn Keystone XL, som stoppats och blockerats av President Obama.

Ersätt EPA med en kommitte´ bestående av representanter för samtliga del/staters miljövårdsbyråer. De har redan det primära ansvaret för implementering av de miljölagar som godkänts av kongressen och förordningarna från EPA.

Dra tillbaka och upphäv tillämpning av ”Endangerment Finding for Greenhouse Gases” och ”The Clean Power Plan”.

Dra tillbaka de onödiga regleringarna kring hydralisk fracking av olje- och gasutvinning offshore och på federalt land

Upphör med att stödja företag i vind- och solenergibranschen. Tillåt dem istället tävla med fossila bränslen på lika villkor.

Reducera kraftigt regeringens finansiering av miljögrupper

Avsluta EPAs användningen av hemlig information från t.ex. klimatmodeller vilka är kända för att vara ovetenskapliga.

¤¤¤

Visst känns texten igen, lite som en kusin till republikanernas partiprogram, eller hur?

I institutets senaste kvartalsrapport, QPR, skriver Blast om valet av Trump och rubriken är A Second Chance for Freedom.

https://www.heartland.org/_template-assets/documents/QPRs/QPR-2016-4Q-web.pdf

Dessutom meddelade Kenneth Haapala, ordförande för SEPP (Science and Environmental Policy Project) att veckobreven (TWTW) under en tid framöver inte blir lika genomarbetade som vanlig. Han är kallad som rådgivare till Trumps övergångsadministration särskilt gällande EPAs framtid. Visst känns det gôtt att gråhåriga giganter, som minglat runt på institutets konferenser nu finns i kulisserna till det nya EPA.

Obama och Clintons har sin hemvist i sfären kring Romklubben medan Trump verkar väl förankrad i Hartlandsinstitutets trygga, famn. Det kan man kalla skillnad!

Ja, vad har inte Heartlandinstitutet gjort för oss!

hjärta två

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Ann L-H
  Det är sorgligt att pendelrörelsen i åsikter får tillfälle att slå så långt ut i ytterlägena.
  Det lämnar en hel del frustration bakom sig.
  Vem kan bromsa pendeln?
  Upplysning och information som är tillförlitlig och uppriktig krävs!
  Här finns det mycket att göra.
  Kanske borde dessa två sidor slås samman:
  http://www.co2science.org/
  https://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/global_warming/

 2. JIMMY

  Ordet ”Härligt” räcker inte till i glädjens väckelserusiga tidevarv – men tack Ann för din översättnig och länkar som kommer att kunna användas skarpt för frihetens nya Trumpet revolution information rörelse , som pågår för fullt i hela världen på internet.

 3. Guy

  Lasse # 1

  Håller med om pendelrörelsen. Vi får se hur långt den svänger när verkligheten/förnuftet kommer emot. Tyvärr är det många som i ivern av förändring gärna ser ALLT eller INGET.

  Men, vi får se hur mycket av munvädret som har grund att stå på. Det som åtminstone är bra om klimatbluffen får minskade (alt. inga) anslag. När det gäller idén om att allt som demokraterna gjorde var fel och måste rättas till, är jag tveksam.

 4. Ann lh

  Angående pendeln och Trump, så gäller det här inlägget de fossila bränslena, klimathotet och den politiskt korrekta globaliseringen. Allt i övrigt kring denne man hör knappast hemma på den här bloggen.

 5. Lasse

  Ära den som äras bör-här är en som sätter pendeln i swing:
  http://www.aftonbladet.se/ledare/a/JeERj/sverigedemokrater-bara-bleka-kopior

  Det vore välgörande om den debatt som drogs igång i riksdagen kunde bemötas med lite tyngd.
  Lennart B är skrivkunnig och har vad jag förstår den uppfattningen att Grönlands snötillväxt och Arktis begränsade isläge har ett samband som inte ger anledning till alarmism!
  Det har en bäring på den brist på havsnivåacceleration som SD reagerade mot också!

 6. Ann L-H

  # 5 Tack Lasse!
  Är man inte helt tillfreds med Eva Franchells omvärldsorientering finns det en del att hämta här:
  http://www.breitbart.com/big-government/2017/01/12/virgil-trumps-nationalist-vision-vs-gospel-globalism/
  Dessutom, som Du skriver det vore välgörande om Lennart Bengtsson kunde ge sin syn på själva klimatvetenskapen, men det skulle väl inte slippa igenom i svensk press – ännu.

 7. Daniel Wiklund

  Eva Franchell skriver att det är ett extremväder som nyss dragit fram över Norrland, att det beror på klimatförändringarna. Det är kvar än här i Luleå, men något extrem väder är det inte. Under mina snart 70 år har jag upplevt den här vädertypen många gånger, och betydligt värre. Hon skriver att hemtjänstpersonal inte kommer fram till gamla och sjuka, att bussresenärer sitter fast osv. Som att det skulle vara nåt nytt. I så fall har vi alltid haft klimatförändringar. Det är skrämmande hur mycket man får fara fram med osanningar. Den journalistiken klarar vi oss mycket bra ifrån. Tar hellre lite extrem väder bara jag slipper läsa sånt dravel som Eva F skriver.

 8. Björn

  Tummen ned för EPA som ligger som en våt filt över hela USA. Organisationer som inte är i kontakt med verkligheten skall bort var de än finns.

 9. Guy

  Publicitetsregler för press och tv

  2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

 10. Björn

  Daniel Wiklund [7]; Detta med att folk använder begrepp som ”det beror på klimatförändringarna”, visar hur långt de står ifrån en tolkning av verkligheten. Väder och vind orsakas av förändringar i atmosfäriska strömningar. Men frågetecknet är, vad orsakar dessa förändringar. Klimatförändringar kan aldrig vara orsak, utan bara ett tecken på ett längre förändrat tillstånd regionalt och på mycket lång sikt, globalt. Verkliga orsaker till förändringar i väder, vind och klimat kan bara vara förändringar i energiflödet mot jorden från solen. Se nedanstående länk om sambandet mellan solfläckars amplituder och antalet fläckfria dagar under en solcykel. Mycket intressant. Gå till fliken, Number of spotless days vs. Solar Cycle amplitude, längst ned på sidan. Grafen till den länkade sidan visar sambandet, desto högre amplituder desto färre fläckfria dagar. Som framgår. Vilka slutsatser skall vi dra av detta? Min tolkning är att vi går mot en nedkylning av jorden.

  http://sidc.oma.be/silso/spotless

 11. Lars Cornell

  http://www.tjust.com/2017/KLIMAT/KI-3questions.pdf
  .

 12. Guy

  Björn # 10

  ” Klimatförändringar kan aldrig vara orsak,….”

  Det här är nötkärnan, Björn. När skall folk inse att Klimatet består av så och så många års väder. Klimatet i sig påverkar inte vädret!
  Till och med resebyråerna vet det här. När dom talar om en reseorts klimat berättar dom vilken ungefärlig temperatur platsen har den här årstiden, hur stor chans det är för regn alternativt sol osv.

 13. Jan-Åke

  Tänk om hela listan inom klimat & miljö genomförs,då finns en reell chans till tippingpoint, tom i svensk media inom ett par år.

 14. Jan-Åke

  Energi & miljö stod det ju…

 15. Ingvar i Las Palmas

  Härligt Ann!
  Spä på lite med Vaclav Klaus

  I have to confess that in the moment of the fall of communism I didn´t expect to ever again experience such a loss of sovereignty as we experience in the more and more centralistically organized EU.

  http://www.klaus.cz/clanky/4045

 16. Ann lh

  Ingvar! Heartland och V. Klaus gillar varandra. Klaus deltog under ICCC 1, 2 och 7. Samma skrot och korn. Värnar om suveränitet och vetenskap. Dock inte uppskattade av pk-samhället.

 17. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt idag:

  http://joannenova.com.au/2017/01/socrates-speaks-about-climate-change/

 18. Ingemar Nordin

  Kenneth M #17,

  Sokrates blev dömd till döden därför att han lärde ungdomen att ställa skarpa logiska frågor angående etablerade sanningar i samhället. Självklart kan vi inte ha sådana personer i vårt samhälle. Självklart måste skolor och universitet istället inrikta sig på att med acklamation bidra till att befästa det som makthavarna säger. Särskilt angående den extremistiska alarmistposition som Sverige, med Rockström i spetsen, försvurit sig åt.

 19. Lasse

  #11
  Utmärkt Lars.
  Du bor dessutom i ett samhälle som verkligen drabbats av klimatvariationen med stora problem som därtill lett till stor klimatförflyttning till lägre liggande plats.
  Man gripen för 1,2 miljarder i fusk i handel med utsläppsrätter-hörde det på ekot men kan inte finna det i nyhetsflödet. Är det Al Gore?

 20. latoba

  Kanske lite OT men i alla fall
  Häromdagen skrev Anders Wijkman m fl i Eskilstuna-Kuriren (E-K) ett inlägg med följande rubrik Bromsa inte förnybar el i Södermanland.Länk:http://ekuriren.se/asikter/debatt/1.4652369-debatt-bromsa-inte-fornybar-el-i-sodermanland
  I dagens E-K publiceras på en helsida 4 utmärkta repliker på detta.
  Dessutom skriver Åke Wréden i dagens E-K klokt om energipolitiken
  Länk: http://ekuriren.se/asikter/kronikor/1.4669455-wreden-sol-vind-vatten-och-fossilgas

 21. Gunnar Strandell

  latoba #20
  Knappast OT, snarare mitt i prick!
  Jag är övertygad om att Både Trump och Heartland ställer sig bakom detta citat bland replikerna:
  ”I sak betyder det exempelvis i fallet med landbaserad vindkraft att vi framställer elkraft för 51 öre per kWh som vi sedan säljer till våra grannländer för drygt 18 öre per kWh.”

  Det betyder att vi betalar 0,33 kr/kWh för den energi som, utanför Sverige, inte produceras med fossila bränslen.

  Olja och kol har energiinnehåll på 12,5 kWh/kg. Sverige betalar alltså 4,125 kr/kg för den olja som inte används och därmed ca 1,31 kr/kg för den CO2 som inte släpps ut. Samtidigt som kostnaden för att ta hand om koldioxiden med CCS-teknik beräknas till 0,3 kr/kg.

  Hur länge ska dessa människor få fortsätta att dränera andras plånböcker utifrån denna och liknande kalkyler?

 22. Slabadang

  Sparka in dörrarna på de slutna tältmöten våra journos riggar! … eller tältduken rättare sagt 🙂

  Det är uppenbart att de inte klarar av en debatt på öppna likställda villkor. Trumps utskåpning av MSM uppfattas som helt underbart både modigt och rätt. Vem som rätterligen är husse och hund i det politiska sammanhanget gjorde trump klart och många Yeeeees !!! hördes framför datorer och TV-skärmar när Trump läxade upp bla CNN som ”Fake News” . inte en käft vare sig gillar eller litar på journalister.
  En politik som kräver tältmötesförutsättningar för att överleva är lika körd som både EU och MSM.
  Det är med extremt njutfull skadeglädje jag ser hur de manipulativa ljugtrutarnas framtid grusas allt mer.

  Ridley Bengtsson Spencer Singer Oielkes mfl kommer att kunna gå med rakrygg mot den överbefolkade skamvrån från vart scientivisternas stank sprider sig.

  Nätet Farage Trump mm de e kört för ljugtrutarna och deras organisationer SVT CNN BBC World (banne mig värst av alla) AB SMHI IPCC ja rubbet har överspelat sin legitimitet och trovärdighet.

 23. Gunnar Strandell

  Kenneth Mikaelsson #17
  Tack för den!
  Och för ett antal liknande, sedan du började kommentera på bloggen.
  Jag måste erkänna att det tagit mig en tid för att se sammanhangen, men det har å andra sidan spätt på upplevelsen när de väl trängt igenom!

  Ingemar Nordin #18
  Jag hoppas verkligen att du i hastigheten glömt att markera sarkasmen, och att du liksom jag uppskattar den kombination av väl valda länkar och jargong Kenneth bjuder på.

 24. Gunnar Strandell

  Slabadang #22
  Lägg undan slagordsretoriken för en stund och ta istället fram seriösa och kortfattade argument mot den tolkning Aftonbladet erbjuder sina 500.000 lösnummerköpare och 1.000.000 läsare via nätet.

  Att skräna likt hejarklackarna i AIK:s black army räcker inte, och det har inte visat sig vara framgångsrikt.

 25. Gunnar Strandell

  Glömde länken:
  http://www.aftonbladet.se/ledare/a/4k10R/trump-tystade-journalisterna

  /sorry

 26. Kenneth Mikaelsson

  Enda problemet med min länk är : när dog dinosaurierna ut på Titan???

  (Titan är en av Jupiters månar)

 27. Ingemar Nordin

  Gunnar S #23,

  ”Jag hoppas verkligen att du i hastigheten glömt att markera sarkasmen,”

  Jag tyckte nog att sarkasmen var så tydlig att den inte behövde markeras. Men du har rätt; på nätet bör man alltid vara tydlig med sådant.

 28. Bara för att klimatbluffen är avslöjad med goda evidens behöver man inte förneka exponentialfunktionens matematiska bevis om att tillväxt alltid leder till ett accelererande uttag av ändliga resurser.

  Nu finns det inget som direkt förbjuder att man trampar på gasen när man ser en bergvägg framför sig, men det kan naturligtvis visa sig vettigt i samma ögonblick som man befinner sig vid bergväggen och den negativa accelerationen, så att säga, ofrivilligt påbörjas… 🙂

  https://vetenskapligapartiet.files.wordpress.com/2014/08/gerillamarknadsfc3b6ring-vetenskapliga-partiet-varningsposter-c3b6verbefolkning.jpeg?

 29. Kenneth Mikaelsson

  #28

  Men då får vi förlita oss på vår uppfinnings rikedom…. Världen kommer inte att förändras till det bättre genom energi svält och fattigdom som grön fascisterna förespråkar… Fast inget parti utom möjligen SD är ju där med händerna i kakburken..Tokholmssjuka???
  Ett bevis på hur det fungerar är ju de straffskatter som läggs på drivmedel och energi här i Sverige.
  Snart existerar inte landsbygden.. pga allt för dyra transporter..
  Och det slår på den Svenska ekonomin betydligt mer än vad politrukerna vill erkänna.
  Summarum fattigdom löser inga problem

 30. Slabadang

  Morrn morrn EPA är kört! … tvingas nu följa lagar och regler istället för att hitta på egna ! 🙂

  WUWT lyfter fram det faktum att EPA uteslutit sina regleringars effekter på jobb i sina cost/benefit-analyser.

  EPAs chef Gina McArthy borde lägga till Stalin eller Lysenko eller kanske båda till sitt redan passande efternamn. Det är fullständigt otroligt att EPA har tillåtits agera som de gjort. EPA har mycket noga bäddat säck åt sig själv vilket ger att den nya Trumpadministrationen nu tvingas riva upp beslut baserade på dessa EPAs medvetet grovt felaktiga och politiserade analyser. De sociala kostnaderna för den arbetslöshet och ökande kostnader som EPA orsakat med sina regleringar är i sin magnitud både faktiska och enorma till skillnad från de fejkade ”vinsterna” EPA påstår.
  Trumps ”Drain the swamp” har sina självklara konkreta akuta case att sätta huggtänderna i. Att motivera EPAs nedläggning är en av lättaste. EPA ljuger helt enkelt för folket.

  http://bigstory.ap.org/article/bec718a4b4604e559d37385d74141bfb/epa-rebuke-judge-orders-quick-evaluation-coal-jobs

  Det märks tydligt att demokraterna har NASA i sin ficka och de tjatar vid vartenda hearing av den nya regeringens medlemnmar om att NASAS ”findings” skall tas som lag och tolkas och sammanfattas av de personer demokraterna kontrollerar. Vi förstår att när NASA/GISS avslöjas så faller hela klimathotandet pladask ansiktsplask världen över! Det är därför demokraterna tjatar och försöker tvinga de tillträdande att acceptera NASAs klimatanalytiska lögner, värdelösa klimatmodeller och fejkade temphistorik.

 31. Slabadang

  Gunnar Strandell!

  Jag vägrar acceptera det oacceptabla. Aftonbladet är den absolut värsta blaskan som existerar och hur dess vulgopropaganda kan tillåtas att klassas som MSM säger mer om MSM i sin helhet än Aftonbladet. Det är genom att BRYTA sig in i den artificiellt skyddade verkstad de skapat i sitt egenintresse och genom sitt konstitutionella privilegium, som vi vinner genom att uppvisa ett mycket tydligt förakt för rådande omständigheter. Att skrapa med fötterna och be ”dem” lyssna är totalt meningslöst då deras roll är att INTE lyssna och bevaka sin kvarvarande makt och sina privilegier. Artighet och samtal fungerar inte med en part som inte är intresserad av den och inte klarar av den. Det gäller att vara extremt tydlig och uppkäftig mot ljugtrutarna i MSM ju mer pressade de blir ju sjukare motreaktioner får vi från dem och ju snabbare eroderas deras makt och legitimitet.

  De har medvetet valt att isolera sig från allmänhetens moral makt och inflytande och nätet är nu den stora och allt större alternativa verklighetsbeskrivningen.
  Mitt råd är istället att totalt skita i de som går och lever på att låta ljugtruten gå och endast uppmärksamma hur truten glappar på dem genom att lyfta fram bevisen och peka ut dem. Av de 500.000 som köper Aftonbladet (är returerna avräknade?) eller går in via nätet är det mycket mycket få som läser eller intresserar sig för vad Franchell Lindberg Mellin eller de andra fåntrattarna tycker. Det är endast i de journalistiska små tältmötenas lilla värld de är viktiga och endast där.

  Illusionen av medias stora makt och inflytande över vad folk tycker och tänker är extremt stor. De politiska partierna får nu konfronteras med den nya verkligheten där folkmajoriteten i fråga efter fråga tycker tvärt emot vad journalistkåren försöker driva. Vem som till slut är husse och hund visar sig nu allt mer frekvent på valdagarna i både öst och väst. Klimathotandet började innan nätet var utvecklat och jag ser att media aldrig kommer att kunna grundlura allmänheten i den omfattningen igen. Med oppositionens tillträde till det växande internet så funkar det helt enkelt inte längre.

  Politikerna försöker bli kompis med helt fel part idag. Samlaget med MSM har kostat förtroende. Demokratin bygger inte på vad vänsterfascistiska journalister tycker utan på vad folket vill. Folk hatar med rätta lögner manipulationer och oärlighet.
  Kör med din strategi jag kör med min! Black Army är våldsamma vilket diametralt skiljer sig från min natur. Väl underbyggda befogade verbala käftsmällar delar jag dock gärna ut till alla de som väl förtjänat dem. Jag delar alltid ut mina verbala käftsmällar uppåt i hierarkin med dem som går på MSMs lögner och deras Fake news har jag endast medlidande.

  Vi har sedan länge en MSM som är MOT folkets intressen och därför allt räddare för den objektiva sanningen. Du vet den där lilla rackarn som alltid segrar till slut?

 32. Slabadang

  Martin Gustavsson!

  ”Bara för att klimatbluffen är avslöjad med goda evidens behöver man inte förneka exponentialfunktionens matematiska bevis om att tillväxt alltid leder till ett accelererande uttag av ändliga resurser.”

  Men du !! När du nu förstått att klimathotandets extrapoleringar och exponentiakfunktioner inte funkar så blir det lite patetiskt när du försöker använda samma metoder för att beräkna hur nära ”bergväggen” vi är en Skrockström ll … typ.
  Det finns lika lite en ”bergvägg” som det finns det finns ett klimathot. Visst kan man sysselsätta sig med att räkna ut hur mycket bakelit det skulle gå åt om alla världens invånares kulle ha telefon och enligt Erlichs beräkningsmodeller med extrapolerade folkökningstakter från samma sextiotal som telefonerna var av bakelit. Valarna skulle vara utdöda sedan 1900 blankt om inte ersättningen till dess olja skulle kommit fram. Vi blir allt bättre på att omsätta våra resurser och utnyttja dem mer effektivt och jag påstår att den utvecklingen går snabbare än vårt ”förbrukande” av dem. Varför jag sätter förbrukande inom citationstecken är för att förbrukad ofta egentligen betyder använd eller omsatt men fortfarande finns kvar. Jag tycker att din tes är blind inför historiken för mänsklighetens moderna utveckling och därför är direkt ovetenskaplig. Den teknik och utveckling som sker idag har redan alltid miljöhänsyn beräknad i utvecklingen genom att man alltid måste göra konsekvensanalyser vid applicering av allt nytt. Det utvecklas aldrig något som är sämre giftigare eller farligare än tidigare alternativ. Det ligger inbyggt i den trial and error vi alltid levt efter och fortsätter att utvecklas efter. Vi lär oss av våra misstag och den inlärningskurvan är dock matematiskt exponentiell.

 33. Ann lh

  Slabadang!
  Det börjar bli upp emot tio år sedan Du dök upp här och en något förlängd version av den här tråden skulle ha avslutats med ”Ja, vad har inte Slabadang gjort för att få utmärkelsen hederstruten!”.

 34. #33 Ann lh

  Jag är inte helt säker på vad du menar med din kommentar, men det är helt klart att Slabadang, som den mest vältalige, tillsammans med några andra här på bloggen mindre så, har fattat att klimatfrågan är politisk och inte vetenskaplig. Att diskutera vilka variabler som påverkar klimatet är nog så intressant, men påverkar på intet sätt politiska beslut som har synnerligen stor betydelse för medborgarnas välfärd.

  Med brasklappen att jag inte bott i Sverige sedan 1973, tvivlar jag dock på Slabadangs antagande att den svenska befolkningen är redo för att ifrågasätta MSM:s version av klimatfrågan och annan samhällsdebatt. Enligt min uppfattning är befolkningen i stort inte det minsta intresserad och struntar fullständigt I vad som beslutas om regeringens klimatpolitik och dess konsekvenser.

  Med kännedom om vad mina kunder, bekantar och vänner i Frankrike tycker, är läget exakt detsamma här. Genom min yrkesverksamhet kan jag bara konstatera att av de hundratals personer jag känner, är det en (1) enda som skaffar information via alternativa media. Alla de andra följer MSM och inget annat.

 35. Ann L-H

  Trump möter en av de gråhårig giganterna, det bådar gott:
  https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/01/13/trump-meets-with-princeton-physicist-who-says-global-warming-is-good-for-us/?utm_term=.88afa7636ffc

 36. Ann L-H

  Lars Mellbom, i mitt inlägg försökte jag få fram de fossila bränslenas enorma betydelse för mänskligheten. Dess s.k. sociala kostnader är minsann inga kostnader utan tvärtom, civilisationen är beroende av dem. Ja, vad har de inte betytt för oss!
  Som parentes kan nämnas att just Happer (se ovan) är en av dem som är tydligast med att uttrycka de fossila bränslenas enorma betydelse.
  På samma sätt menar jag att Heartland Inst. har varit av avgörande betydelse för att stå fast vid och sprida klimathotsskeptiscism även i tider när det sett bekymmersamt ut. Ja, vad har inte de betytt för oss!
  Och, vi har oerhört mycket att tacka Slabadang för här på bloggen. En hedersman, men med hans eget sätt att utrycka sig ”Hederstrut”. Vad vore bloggen utan Slabadang? Ja, vad har han inte betytt för många av oss! Jag är honom djupt tacksam.
  Jag får be speciellt Slabadang om ursäkt om jag varit otydlig.

 37. # 36 Ann L-H

  Min kommentar var inte kritisk varesig mot dig eller Slabadang. I frågan om fossila bränsles betydelse är vi helt eniga. Jag ville bara understryka att vad som verkligen har betydelse i klimatfrågan är politiska vägval, inte om X:s klimatpåverkan är Y promille och vilken eventuell betydelse det har för världens klimat. Dessutom, medelsvenssons intresse för att sätta sig in i saken är nära noll och enligt min mening kommer det att vara fallet ända tills något verkligen drastiskt händer, som t.ex förbud mot privata bilar, upprepade och långvariga elavbrott eller hungersnöd.

 38. Slabadang

  SVT Trump och MSM!

  jag tittade på SVTs agenda och nu är det tydligt att de börjat med försök till ”Damage control) . När MSM nu nästintill 100% bedrivit häxjakt på Trump på lösa anklgelser om sexövergrepp för trettio år sedan samtidigt som de bevis om extremt långt gången korruption av både media och Hillary/DNC lagt fram till bevis, så blir den partiska måttstocken av redwood strorlek. Projekt veritas dokumentärfilm är något som får hjärtat att stanna och varför inte FBI och CIA stormar NDC kontor förblir en gåta när det direkt ur ledande demokraters egna trutar kommer erkännande om organiserade av partiet finansierade våldsaktioner mot opponenten för att störa valet.
  Grisigt så det stinker om det och en väldigt tydligt bevis på hur totalkorrupt och moralfattigt ”Demokraterna” är. Skandalen är så stor att jag tror att medierna inte vågar lyfta på locket och vädra ut skiten.

  MSM har redan märkt hur allmänheten hejar på Trump och förstår att hans fajt med de förljugna medierna stärker hans position då MSM inga kompisar bland folken har kvar längre. Det kommer bli ett abrupt slut på glappande ljugtrutar i media. De har redan grävt sin grav och allmänheten tillsammans med Trump är gärna med och skottar över skiten.

  SVT försökte bortförklara varför inte många debatter genomförs på grund av att det är politikerna som inte ställer upp. Vad de naturligtvis INTE berättade är SVT/ SRs eget omfattande gatekeeperi i vartenda ämne. Kommunister och totalitära rödgröna vänsterfascister oftast tillika journalister är tydligen de enda som går att få tag i både som personal och debattörer? My goooood vilka hycklare!!!

  MSM förstår äntligen i viss mån vem som är husse och vem som är hund! Att mana på pokitiker att köra upp folkfientliga policys i röven på väljarna och allmänheten funkar liksom bara ett tag, och att ljuga språkmanipulera likaså.
  Den där lilla rackaren till sanning och folkopinion kommer alltid fram till slut i alla fall.

  Leve nätet Leve demokratin och den fria öppna samhällsdebatten för sin kvalitativa urvalsprocess den utgör för ett funktionellt rationellt civiliserat samhälle. Hälsa MSMs begravning med glädje och framtidstro!

 39. Slabadang

  Rättelse!

  korruption av både media och Hillary/DNC lagt fram till bevis. Mörkats skall det stå och inte ”lagts fram som bevis”

  Natti Natti!

 40. Ann lh

  Slabadang, COP22 sammanföll med valet i USA och Installationsveckan med årets Davosmöte. Trump har nog lite hjälp från ovan, yrkesdemonstranterna har goda tider och Du behövs mer än någonsin, (#33)