DN:s Pernilla Ström gillar inte förnekare

DN är den sista bastionen för trogna AGW-anhängare. Det är den enda svenska dagstidning av rang som INTE släpper in klimatskeptiska röster.
DN:s kolumnist Pernilla Ström gör ingen hemlighet av att hon inte gillar ”förnekare eller generationsegoister eller halvstollar som brister ut i lovsång till koldioxiden som ’livets gas’.” Hon vill ha snabba och omfattande åtgärder för att minska utsläppen av ”klimatgaser” som hon kallar dem.

”Nya rön och nya rapporter snarare skärper än mildrar kravet på handling. Isarna smälter snabbare. Utsläppen ökar fortare. Och dessutom finns forskningsresultat som tyder på att luftföroreningarna och partikelutsläppen har haft en påtaglig, nedkylande effekt på klimatet och alltså i viss mening hejdat växthuseffekten. När luften nu blir renare kan genomslaget på temperaturökningen alltså bli ännu kraftigare än vad man tidigare har räknat med.”

Återigen smogteorin. Vänta bara tills alla luftföroreningar försvinner. Då minsann slår de katastrofala effekterna av vårt omoraliska leverne igenom. Enligt Pernilla Ström ska vi svenskar nu inte bara sopa rent framför vår egen dörr, utan även ta ett svep med kvasten i andra länder som förorenar betydligt mer. Lilla Sverige – hela världens klimatpolis. Lite gulligt är det.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. karlsson

  Det är beklämmande att Pernilla med flera hela tiden  använder datamodeller och trossatser som absoluta sanningar.
  Är dom blinda? Kan dom inte läsa annat än vad som FNsklimatpanel publicerar? Finns inget kritiskt tänkande hos dagens journalister?
  Tyvärr är det nog så att massmedia går den politiskt korrekta maktens ärenden, på samma vis som man gjort under andra politiskt styrda rörelser. 
  På trettitalet var rasideologin den allenarådande med få kritiska röster i media. 

 2. Magnus

  Till Pernilla Ström, som anser att ”isarna smälter snabbare”:
   
  I Kanada har man börjat skjuta valar som fångats i is. Är det månne de som har minst chans att klara den rekordväxande isen? Jag har aldrig varit jägare…
   
  ”Hunters in Pond Inlet, Nunavut, started killing some of the 200 narwhals trapped in the ice near their community Thursday … Residents in the northern Baffin Island community discovered the whales on the weekend, trapped in open areas of water surrounded by ice.”
   
  http://www.cbc.ca/canada/north/story/2008/11/21/pond-cull.html?ref=rss&loomia_si=t0:a16:g12:r1:c0.612771:b19744721

 3. L

  Nja, frånsett de politiskt korrekta blajet om klimatgaser så säger hon faktiskt att vi borde hjälpa exempelvis Kina att minska sina utsläpp ISTÄLLET för att satsa samma resurser här hemma där det leder till rena Ebberöds Bank. Så även om hon är på djupt vatten vet hon i vilken riktning man borde simma.

 4. HA

  Tycker att det är bra att någon vågar och säger sanningen.
  Industrin redan idag går på knän på grund av alla befintliga skatter och avgifter.
  Är det bättre att de flyttar sina verksamheter till Kina och Indien eller är det bra att de har råd och driva verksamheter här för att skapa jobb, tillväxt och bidra med att även andra lär sig att ta sitt ansvar.
  Men en sak ska vi inte glömma med tanke på korruption hur kan vi garantera att dessa bidrag som Pernilla föreslår går verkligen till klimatförbättring.

 5. Toprunner

  Pernilla Ström :
  ”Koldioxiden ligger kvar i atmosfären uppemot hundra år. Den uppvärmning växthusgaserna bidrar till kommer också att drabba oss alla.”
  Johan Rockström & Thomas B Johansson:
  Haven, som absorberar 25 procent av våra utsläpp av växthusgaser, blir allt surare, vilket minskar förmågan att ta upp koldioxid. Observationer pekar på att världens skogar och marker, som absorberar ytterligare 25 procent, minskar deras förmåga att binda växthusgaser .”
  Var är logiken ? Kan man inte enas om vart gasen tar vägen ? Åtminstone med 90% säkerhet 🙂

 6. Gösta Walin

  Brev till Pernilla Ström:
  Pernilla Ström
  DNs ledarsida
  Hej Pernilla
  Jag har läst dagen kolumn ”Missriktad moralism” i DN. Jag blev lite ledsen eftersom du många gånger varit en frisk fläkt.
  Eftersom jag förmodligen är den som tidigast och mest konsekvent hävdat koldioxidens välsignelser så känner jag mig motiverad att reagera på ditt hånfulla tillmäle:
  ”halvstollar som brister ut i lovsång till koldioxiden som ”livets gas”. ”
  Du kanske inte vet att mer koldioxid är enormt betydelsefullt för växtkraften på jorden – enormt. En konsekvens är t ex att växter klarar sig med mindre vatten, dvs öknar kommer att trängas tillbaka. (Detta har faktiskt blivit sagt i svensk TV av vederbörlig expert.)
  Om istället, ve och fasa, en process dyker upp som förbrukar koldioxid då skulle mänskligheten erfara innebörden i begreppet livets gas. En halvering av mängden i atmosfären skulle få drastiskt negativa effekter och ytterligare sänkning leder så småningom till en säker död för livet på jorden.
  Men uppvärmningen då? Du säger: ”Och dessutom finns forskningsresultat som tyder på att luftföroreningarna och partikelutsläppen har haft en påtaglig, nedkylande effekt på klimatet och alltså i viss mening hejdat växthuseffekten. När luften nu blir renare kan genomslaget på temperaturökningen alltså bli ännu kraftigare än vad man tidigare har räknat med.”
  Detta argument har blivit ”inne ” att framhålla. Motsvarande argument finns på SvD brännpunkt idag. Så här är det: Denna påstådda avkylning är räddningen för klimathotet. Om denna effekt visar sig vara överdriven eller icke existerande, ja då är konsekvensen att klimatkänsligheten är låg, tillräckligt låg för att blåsa faran över. 
  Om du vill ha mer underlag för att håna den här spec stollen så rekommenderas läsning av min gamla Smedjan artikel som faktiskt är ganska underhållande.
  http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1326
  Med vänlig  hälsning
  Gösta

 7. Magnus

  Håller med L. Pernillas åsikt liknar nog i själva verket Stefan Fölsters, Lomborgs m fl, även om Pernilla går på så ordentligt om behov av stora nedskärningar att det nästan verkar som om hon anser motsatsen tills hon i slutet …överraskar med poängen. Därmed blir nog inte poången så tydlig, så jag förstår även den som läst in att hon är väl alarmistisk. Politiskt får man ju idag inte avvika från vissa trossatser, och hon är nog därför extra noga att poängtera dem. Om hon nu inte satt sig in mycket i frågan må det väl vara hänt.
   

   
  Annat. Såg något som fick mig att tänka i …subversiva tankebanor.
   
  En Climate Walks ska hållas i en massa städer den 6:e december.
  http://www.cemus.uu.se/klimat/?page_id=49
   
  Min usla fantasi sträckte sig så långt att det kanske vore kul om det blev kallt och snöigt under marschen så att man kan fotografera/filma demonstrationen i snö och kyla…
   
  Enligt Accuweathers säkert osäkra 15-dygnsprognos blir det den 6:e december t ex i Malmö ”Cloudy with a flurry” och 0-3 minusgrader.
   
  http://www.accuweather.com/world-forecast-15day.asp?partner=15055&traveler=0&locCode=EUR|SE|SW013|Malm%F6&metric=1
   
  Här kan kollas osäkra prognoser för andra städer:
  http://www.accuweather.com/world-city-list.asp?nav=int&partner=15055
   
  😉

 8. Morgan

  Angående aerosoler:
  I vetenskapsradions serie klimatkritiken i fokus del 2 intervjuades Joyce E Penner forskare  på University of Michigan och en av huvudförfattarna till den vetenskapliga delen av IPCC:s rapport från år 2007. I kapitel 3 samt kapitel 9 nämns att solinstrålningen ökat kraftigt under 1990 talet, detta tack vare mindre molnbildning samt mindre föroreningar i luften. Detta ströks i den slutrapport som presenterades för media och makthavare. När hon tillfrågades varför tvekade hon med svaret, men sa sen att det måste ha ansetts som mindre viktigt.
  Så IPCC:s forskare pekade på motsatsen: Föroreningarna minskade på 90 talet vilket bidrog till temperaturhöjningen.

 9. Adolf Goreing

  ”Bruna molnet”: hypotesen att det skulle maskera en annars mycket värre global, temperaturstegring stöds inte av temperaturmätningar ovanför dessa aerosolskikt. Man kan INTE notera den förväntade temp.höjning som då måste ske. Har någon glömt den extrema asiatiska vintern förra året? Var det för att fabrikerna var avstängda i väntan på OS? Knappast.
  Sedan håller jag med vissa kommentatorer: att det långsamt sker ett paradigmskifte mot anpassning och klimatarbete utomlands. (Lomborg-style). Det måste få ta sin tid. Håller också med att det är svårt att förstå vilka sena larm-rapporter/artiklar som ledarskribenten syftar på. Om det är något som händer nu så är det väl snarare en kraftfull nyansering eftersom naturen vägrar spela med modellerna och en finanskris som gör det oförsvarbart att tvinga bort folk från hus och hem för att energin blir för dyr.
  Sedan har vi ”gula” molnet också. Men det står ju mest kossorna för. För att komplettera hypotesen så borde också ett ”rött” moln hittas. Vita finns ju redan.

 10. Hans Jelbring

  Förlåt att jag rationaliserar mitt inlägg här genom att kopiera mina inlägg i SvD.  Lars Bern har gjort en stor insats och hans artikel i SvD är imponerande på många sätt.  Nedan följer en rad reaktioner. SvD censurerade ett inlägg som ströks efter ett tag, troligen pga nämnande av namn. Fö har jag besvarat TP i Elbranschen för de som är intresserade. Se länk nedan och gå till hemsidan.
  Politisering av vetenskap V
  Tack Lars Bern när du spelar det ärliga barnets roll i ett korrupt sammanhang.
  Att vetenskapsmän inte uppfyller sina plikter utgör en svaghet i en nation oberoende av dess statsskick. Många är exemplen när dilletanter får verka under statsmaktens beskydd under falsk ”vetenskaplig” flagg. Lysenkoism är ett exempel.
  Klimatism kan vara ett passande namn för trosuppfattningar utan vetenskaplig grund inom klimatområdet. Dess globala ledare heter Al Gore och han stöds av Sveriges statsmakt
  Politisering av vetenskap V
  Tack Lars Bern när du spelar det ärliga barnets roll i ett korrupt sammanhang.
  Att vetenskapsmän inte uppfyller sina plikter utgör en svaghet i en nation oberoende av dess statsskick. Många är exemplen när dilletanter får verka under statsmaktens beskydd under falsk ”vetenskaplig” flagg. Lysenkoism är ett exempel.
  Klimatism kan vara ett passande namn för trosuppfattningar utan vetenskaplig grund inom klimatområdet. Dess globala ledare heter Al Gore och han stöds av Sveriges statsmakt.
  PhD Hans Jelbring , 2008-11-23 12:05
  Re: opartisk, 2008-11-23 11:11
  Undantagsvis finns ett vetenskapligt hållbart svar på ett problem. Problemets komplexitet eller natur kan avgöra liksom höga kostnader. Vanligen används konsensus (inom religion och politik) när vetenskapliga resultat inte finns. Att påstå att vetenskapliga resultat finns när de saknas kan liknas vid bedrägeri. För professorer (lärare) regleras detta i högskolestadgan som hävdar att ”vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet” ska gälla. Brott mot dessa regler borde kunna åtalas(tjänstefel).
  Hans Jelbring , 2008-11-23 11:44
  Politiserad forskning IV
  Det finns ett flertal sätt att motbevisa att koldioxid skulle kunna åstadkomma en global uppvärmning. Ett sätt är att undersöka de strålningsmodeller som IPCC baserar sina beslut på. De är nämligen alltför rudimentära. Se min artikel i elbanschen (sidan 20) som baseras på sunt förnuft kunskap om elektromagnetisk strålning.
  http://www.elbranschen.nu/pdf/El_4_08.pdf
  PhD Hans Jelbring, klimatolog , 2008-11-23 10:13
  Politiserad forskning III
  Varifrån kommer pengarna till ”korrekt” politisk klimatforskning?. MISTRA, en gammal löntagarfond ska stödja spetsforskning, enligt stadgarna. Lars Bern kritiserades av ”Global Utmaning” i SvD 2/11. En av författarna var Måns Lönnroth, fd chef för MISTRA. Han är ansvarig för att ca en miljard har satsats på värdelös ”regional klimatprediktering”. Pengarna gick till MISU, SMHI,SWEDCLIM, SLU mm. MISTRA låter även Al Gore förvalta 120 mKr i sitt Londonfondföretag. Några miljoner finns väl kvar.
    PhD Hans Jelbring, klimatolog , 2008-11-23 09:57
  Politiserade professorer
  Bern har alldeles rätt. Inga pengar om man inte vet resultatet innan man börjar forska (CO2 orsakar uppvärmning). Massvis med forskning som inte stämmer med den obevisade växthusgashypotesen existerar. Två exempel. Professor Marcel Leroux ägnade 30 år åt att sturera satellitbilder. ”Global Warming – Myth or Reality – The Erring Ways of Climatology”, 2005. Herman and Golberg, ”Sun, Weather, and Climate”, NASA, 1978, visar på solsystemets inverkan. IPCC ignorerar sådan forskning.
  PhD Hans Jelbring, klimatolog , 2008-11-23 09:35

 11. Gunnar Littmarck

  Politiserad forskning III finner jag mest intressant (säkert var det den som censurerades)?
  Om inte Måns Lönnroth försvarar sig visar han att du har rätt.
  Har den gode TP blivit av med sina messenater så han tvingas syssla med mervärdessakpande arbeten eller?
  Jag börjar bli lite orolig för den gode Thomas.

 12. Hans Jelbring

  Gunnar Littmarck mfl
  Jag hittade mycket på MISTRAs hemsida för några år sedan. Det är bara att följa upp deras årsredovosningar. Erland Källén var projektledar for 69 miljoner kronor avseende  ”Regional Klimatprediketring”.  SLU har fått mycket pengar av vilka 30 miljoner har gått till marknadsföring av SLU under 5 år enligt deras egen ”promotor” som jag talade med för något halvår sedan.
  SWECLIM bildades för att spendera 100-tals miljoner. Jag skickade efter dess slutrapport och blev något förvånad när den innehöll 27 sidor (efter 6 års arbete).  Det är deras rön (och arbete vid East Anglia University, UK) som skrämmer sammhälssplanerare för översvämningshot baserade på GCMs simuleringar som input (inkluderande CO2 modellering) till nedskalade modeller på regional nivå. Skit in – skit ut hos GCMs blir inte mindre pga nedskalning (som inte heller har vetenskapligt stöd för att kunna fungera)  Många borgmästare runt London har blivit förtvivlade pga krav på invallningar mot Themsen etc.  Det fanns en del att läsa om Al Gore också om jag inte misstar mig.
  Kolla upp MISTRA.org.  Jag är väl delansvarig för vad som hänt eftersom jag demonstrerade mot löntagarfondernas existens när det begav sig. Man kunde ju knappast tro att pengarna skulle bli ett viktigt instrument för statspropaganda avseende fejkad vetenskap. Man pratade om utvecking etc…
  Min ”Politisering av Vetenskapen” Ii har strukits i SvD. Den angav att Henning Rhode, Erland Källén, Johan Rockström, Thomas A. Johansson och (Bert Bolin) alla befinner sig i samma fålla. De skyddar inte längre ”vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet” i sin profession som professor vilket de ska göra enligt högskolestadgan.  I vetenskapliga metoder ingår även att hypoteser prövas av oberoende forskare så att en hypotes kan upphöjas till en teori. Man får inte heller ignorera hypoteser uppställda av oberoende forskare från officiellt håll utan en vetenskaplig prövning.

 13. Personlig bitterhet och avundsjuka kan ge massor av energi. En energi som kan ge bidrag till ökad förståelse för hur vi ska agera inför klimatförändringar. 
  Hoppas att alla kloka vetenskapare och forskare sätter igång med att förklara.
  Vi tror inte på politikerna, och vi tror inte på Al Gore.
  Sluta hacka på varandra och stig fram och förklara! 

 14. Hans Jelbring

  Gösta Walin mfl,
  En vetenskaplig ”sanning” har ju den egenskapen att den helst inte ska åldras.  Jag rekommenderar alla att läsa din artikel i Smedjan (#6).  Där finns fortfarande mycket sunt förnuft som inte är speciellt tidsberoende.
  Jag delar din uppfattning att kodioxid är en begränsad resurs och att växtlivet har fått anpassa sig till periodisk knapphet på sin föda.  Din betraktelse att vi ska var mycket nöjda med att växter inte omvandlar allt för mycket av koldioxiden till kalk som försvinner ur kretsloppet är mycket intressant. 
  Få människaor vet att ca 50-80 procent av våra högsta bergskedjor består av kalk och av denna kalk (CaCO3) är 12% kol.  Det mesta av kalken har bildats på havsbottnar av käftar (av kalk) hos zooplankton inom gruppen foraminifera, dvs av livsformer. Sedimantationshastigheten är ca 1 cm/1000 år upp till 10cm/1000 år vid ”shelferna”. 
  Om man beräknar medelmängden rent kol/m^2 i atmosfären. haven och i sediment så får man värdena 1.5, 65 och 55000 kg.  Så visst finns det biologiskt liv som tar bort kolet ur kretsloppet.  Dessutom finns de kalkbildande planktontyperna mestadels vid havens yta.  Troligen har nästan allt kol i kalken en gång varit i atmosfären.  Om man nu återför allt kol till atmosfären som finns i sediment så skulle vår atmosfär vara minst 20 gånger så tät som den är idag.  Detta skulle i sin tur påverka ”växthuseffekten” som nu är 34 oC till att bli ca 200 oC.  Vi skulle leva i en situation mycket lik den som för närvarande finns på Venus.  Observera att denna temperaturförhöjning inte har med halten koldioxid att gör utan främst med mängden atmosfärsmassa per ytenhet.
  Så Gösta, visst drar levande organismer undan sin egen föda och deponerar den utom räckhåll för nytt liv. Den 
  förbryllande frågan är snarare, varifrån kommer allt nytt kol och varför har det inte tagit slut efter 4.5 miljarder år? Gaserna från vulkaner utgörs mest av vattenånga och koldioxid.  Varifrån har allt vatten i haven kommit?  De här frågorna är faktiskt svårare att besvara än de verkar.  Vatten och koldioxid fanns inte från början när jorden kontinuerligt omformades av meteoritnedlag i en värld som aldrig kunde kallas hållbar på något sätt. Vår värld omformas fortfarande ständigt vare sig vi vill det eller inte, men inte lika snabbt som nör jorden var ung.

 15. Hans Jelbring

  Det här MISTRAs beskrivning av vad som är viktigt i projektet ”regional klimatprediktering” 
  Klargörande…eller?
  SWECLIM
  THE PROBLEM
  It is calculated that greenhouse gas emissions will lead to global climate change, but less is known about possible regional changes. If the global mean temperature continues to rise throughout this century, the effects on the Swedish climate could be appreciable, with palpable consequences for forestry, agriculture and fisheries, etc. A changed climate will also impact biodiversity in Sweden and the other Nordic countries. Furthermore, hydropower as a source of energy could be jeopardised if the availability of surface water is negatively affected by reduced or increased precipitation. Shipping may be affected if ice conditions change. Extreme climatic events also make it difficult for insurance companies to calculate the future risks and hence set insurance premiums and stipulate compensation requirements.

 16. L

  Haha, dom glömde att vindkraftverken kan sluta fungera om det blåser för lite eller för mycket också. Vilka tomtar…

 17. Gunnar Littmarck

  Jag har gått igenom MIstras årsrapport, som vanligt används aldrig pengar effektivt då de avtvingas de som skapar mervärden.
  Förvaltas av människor som inte utsätts för samma resultattryck som de som ursprungligen skapade kapitalet.
  Sluligen förskingras i mer eller mindre blåögda politiskt korrekta bidrag.
  Löntagarfonderna borde kanske lagts i pensionsfonderna eller återbetalats till de som betalat in medlen.
  Det märkliga är att se hur fler och fler rättfärdigar att de sysslar med att investera andras pengar, så tror de att de utför det mer proffisionellt än de som i stenhård världskonkurrens skapat kapitalet.
  De som ursprungligen var en tanke, att skatter från mervärdesskapande skulle finansiera.
  Infrastruktur, vård skola, rättssystem, utvidgas in absurdum…
  De nya företag som har en subventionerad produktion, baserad på en politisk villfarelse, kommer se till att ju längre tid det tar att avslöja felinvestreingarna, ju fler blir lidanade.
  Till sist blir det som med tobaksodlare i sydeuropa, de tillverkar så usla produkter att de bara går att sälja med stora stöd  i fattiga länder..
  Bönder och fiskare i Europa.. alla vet att stöden är fel och destruktiva för alla, utom för mottagarna på kort sikt.
  För att inte tala om alla SIDAs konsulter och biståndskarriärister, de är mycket viktigare än att bestående hjälpa fattiga till självförsöjning.
  Det skulle vara underbart med en studieresa i Europa, om 100 år.

 18. Pernilla S. gillar inte förnekare fördi Klas E. har skrivit bok om klimatet. En bok ser ser til att landa på exakt fel tidpunkt…

 19. Gunnar Littmarck

  Politiserad forskning III finner jag mest intressant (säkert var det den som censurerades)?

  Om inte Måns Lönnroth försvarar sig visar han att du har rätt.

  Har den gode TP blivit av med sina messenater så han tvingas syssla med mervärdessakpande arbeten eller?

  Jag börjar bli lite orolig för den gode Thomas.