Det behövs årtionden av Covid-19 lockdowns för att leva upp till Parisöverenskommelsen

coronapolitik

I förra veckan så tog jag återigen upp  klimathotarnas entusiasm beträffande Corona. De menar allvar. De nedstängningar som skett världen över ses som ett föredöme när vi skall leva upp till Paris-överenskommelsen och de klimatlagar som instiftats av våra länder som skrivit under.

En studie av forskare vid Karlsruhe Institute for Technology (KIT) i Tyskland visade att på grund av de lockdowns som COVID-19 införde beräknades koldioxidutsläppen över hela världen vara 8% lägre 2020, men mätningar hittills har visat att ingen koldioxidminskning atmosfären. Dessutom sade studien att för att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius skulle det krävas liknande COVID-liknande nedstängningar varje år.”, skriver CNS News

USAs klimattalesman John Kerry (precis när han stiger på sitt privatjet till Island) menar att: ”Några av våra största tänkare funderar redan på möjligheten att stänga ned klimatförändringen. De ser ett sammanflöde av globala kriser som en möjlighet. Den perfekta stormen orsakad av COVID-19 och den resulterande globala ekonomiska nedbrytningen ger en chans att ta vad de ser som djärva och dramatiska åtgärder för att rädda planeten. Biden-administrationen kommer säkert att använda konsekvenserna av COVID för att driva igenom en del grön lagstiftning, men precis som tidigare kommer det inte att räcka i de progressivas ögon. Det måste alltid finnas mer.” , säger Science & Tech, Spectator .

Men så klart vet alla seriösa observatörer att Covid har varit, och är, en katastrof för världens ekonomier. Lockdowns fungerar dåligt som motmedel och medför bara en lång rad företagskonkurser. Arbetslösheten stiger i rask takt. Epidemin följer sina naturgivna lagar och drabbar än hårdare i senare skeden ju mer politikerna stänger ned. Vi får hoppas att vaccinerna kan bryta denna utveckling.

De som ser Corona lockdowns som ett föredöme för hur vi skall leva upp till Parisöverenskommelsen måste även omfamna ökad arbetslöshet och en större fattigdom.

Ändå fokuserar politiker tvångsmässigt på klimatet. Tillväxtdödande ”fixar” skulle glädja några få arbetssäkrade akademiker, men de skulle leda till tragiska resultat med stagnation, stridigheter och oenighet för vanliga människor.Björn Lomborg i New York Post under rubriken “Biden’s climate ‘fix’ is fantastically expensive and perfectly useless.”

Gröna jobb är uppenbarligen ingen ersättning för riktiga jobb.

Antalet arbetstillfällen i den tyska sektorn för förnybar energi (produktion och installation) har minskat från cirka 300 000 år 2011 till cirka 150 000 år 2018, konstaterade den tyska fackföreningen (DGB) i en analys av sysselsättningen inom energiomställningen.”, rapporterar Dellingpole i Breitbart .

Så, om vi skall fortsätta med klimatlagen, Parisavtalet och Agenda 2030 så får vi förbereda oss på en kraftig reducering av den levnadsstandard som vi har idag. Skatterna kommer alltmer att slukas av klimat- och energipolitiken, industrin avvecklar eller flyttar till andra länder, och jobben försvinner. Redan idag ser vi hur industrier måste stänga på grund av ökade elpriser. Vi kan inte alla leva på att bygga sol- och vindkraftverk levererade från Kina.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Simon

  Tack Ingemar
  Precis så är det ju. Vad inte alarmisterna tycks förstå är att varje klimatsamordnare, klimatpedagog och klimatstrateg som kommunerna anställer i slutänden gör är att det är pengar som tas bland annat från barnens undervisning, omsorgen av de äldre i samhället, trygghet på våra gator och torg och inte minst pengar som kunde gått till förbättringar av miljön. Påhittade och helt meningslösa arbeten urholkar vår gemensamma kassa så enkelt är det.

 2. Lennart Bengtsson

  Helt korrekt. Mindre begåvade och halsstarriga politiker och myndighetspersoner utarmar stats- och kommunkassorna på meningslösa symbolaktiviteter. De enda som i längden vinner på detta är dagens välutbildade kineser. De vet nämligen från sin historia vad konsekvenser är om man slår sig till ro och låter tradition och slentrian ersätta ett kompetent kunnande. Om ingen ändring kommer tillstånd blir Europa till sist som Kina var för 200 år sedan. Och Kina blir som Europa var för 200 år sedan.

 3. Lasse

  Lockdown har reducerat aerosolerna i luften vilket givit ökad solstrålning och ökad värme.
  Hoppas nån kan göra detta klart för allmänheten-för vem vill inte ha mer sol? 😉
  (Samma reduktion har också skett i västvärlden i takt med att clean air act renat luften)
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

 4. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar!
  Möjligen kan den reella kyla som breder ut sig över oss få en och annan att vakna. Annars får vi sätta vårt hopp till den nuvarande nakne kejsaren med sitt munskydd i Vita Huset, han som ska återställa allt vad Trump ”ställde till med”.
  Denne man verkar leva i ett lyckorus med sin vice och det gamla gänget och rivstartade med dussintal av väl förberedda presidentdekret, som innebar en återställning till vad som gällde före Trump.
  Ju mer Bidenpolitik desto tydligare blir det för allt fler vad denna omställning innebär och i bästa fall blir protesterna mot den mångfacetterade Kinapandemin så högljudda att de hörs över Atlanten.

 5. Lennart Bengtsson

  Lasse 3

  Notera att globalstrålningen i Sverige har ökat under cirka 30 år enligt vad Din figur visar. Under denna tid har det knappast rått något ”lockdown” i Sverige.

  Inte heller har globalstrålningen ( total solstrålning) ökat globalt utan satellitmätningar indikerar att ändringen i globalt medelvärde är praktiskt taget noll. Inte heller behöver det bero på minskade aerosoler utan på mindre moln under främst sommarhalvåret som i sin tur kan bero på (tillfälliga?) ändringar i vädersystemen.

  Men visst kan svenska folket glädja sig åt mer solsken men samtidigt notera att hudcancer samtidigt ökat markant. Solsken är inte bara en välsignelse i synnerhet inte för de ljushylta.

 6. Lasse

  #5 Lennart B
  Tillfälliga ändringar i vädersystem som pågått under snart 40 år bör väl kallas klimatförändring!
  Vi har här visat att detta påverkar temperaturen speciellt tydligt under sommaren.
  Solar Brightening.
  Det är först under lokdown som andra sidan visat intresse för vad renare luft kan innebära, men det är välkommet!
  Det finns tom de som vill använda detta för att minska uppvärmningen.
  https://wattsupwiththat.com/2021/02/08/green-groups-object-to-swedish-climate-geoengineering-experiment/

 7. Håkan Bergman

  Kanske kan det vi upplever nu få våra unga att tänka till, vill dom verkligen leva så här resten av livet?

 8. Göran J

  Lennart B #5

  Varför mäter man Globalstrålningen med satelliter?
  Globalstrålningen är ju den Ackumulerade globalstrålningen av den totala solenergin från hela himlen mot en horisontell yta på jordytan.
  Ju mera asfaltvägar och i övrigt mörka ytor gör ju att globalstrålningen ökar även om solinstrålningen inte ökar. Solarkonstanten är vad jag förstår relativt konstant och har varit så under lång tid.
  i Solfångarsammanhang talar man om selektiva ytor det vill säga en yta som som reflekterar ut värmestrålning betydligt mindre än en icke selektiv yta.
  En icke selektiv yta är t.ex. svarta slangar, asfalt, svart tak papp med mera.

  Enligt SMHI har globalstrålningen i Europa varit mycket likt de svenska mätningarna sedan 1983.

 9. Ivar+Andersson

  Det blir väl bara EU, USA och några till som kommer att uppfylla klimatöverenskommelsen. Resten är klokare och har mer sunt förnuft.
  Inför 2015-års klimatmöte i Paris (COP21) deklarerade Kina, Indien och 11 likasinnade utvecklingsländer att de hade för avsikt att motsätta sig legalt bindande överenskommelser som begränsade deras användning av fossila bränslen. Detta resulterade i att den så kallade Parisöverenskommelsen som erkände alla länders rätt att själva bestämma i vilken takt och utsträckning de avsåg att begränsa sin användning av fossila bränslen.

 10. Lennart Bengtsson

  #8

  Det kräver ett mer omfattande svar som kräver mer utrymme än här. Se figur 8 i min bok som visar energiflödena.

  Det globala medelvärdet på globalstrålningen ( nettosolstrålningen vid jordytan) uppgår där till 161W/m2. För de senaste 40 åren har man fått fram värdet 163 W/m2 utan någon trend i globalstrålningen. Det finns en svag positiv tendens över land och en negativ över hav. För den europeiska landytan blir medelvärdet 116,5 W/m2 med en trend på +2W/m2 per dekad dvs + 8W/m2 för perioden 1979-2019.

  Allt framräknade från Copernicus data från ECMWF

 11. jensen

  Klimat-kostnader under Biden
  Dessutom Pandemic-kostnader. Infrastruktur-kostnader. Övriga Budget-deficits och Trade-deficits. Samt Kraftigt ökande FED-deficit.
  Ingemar; Din förutsägelse om minskad levnadsstandard gäller inte minst USA..där man ökade penning-mängden förra året med 25 %. En del nämner 40 % och talar om inflation, reflation, shrinkflation, crimpflation, stagflation . Detta gällande det man behöver, men deflation det man inte behöver.
  Tecken till allt detta ser man redan, men man redovisar missvisande statistik från BLS”BS”

  https://nypost.com/2021/01/27/biden-pitches-green-new-deal-like-2t-environmental-plan/

 12. Lasse

  #10 Lennart B
  Nästan 7% ökad instrålning.
  Antal soltimmar har ökat med 20%
  Hur stor är CO2 effekten under samma period?
  Är detta inte värt att påpeka lite mer tydligt?

 13. Lars Cornell

  #8 Göran. Du måste hålla isär begreppen bättre. ”Globalinstrålning” har inget med Albedo som du pratar om att göra. Båda är intressanta men de saknar koppling till varandra.

 14. Lars Cornell

  I artikel härom dagen påstods det (se bilden), att Nordpolen en midsommardag tar emot mer solljus än någon annan plats på jorden.
  https://klimatupplysningen.se/energioverforing-via-stralning/

  Eftersom det nästan alltid är molnigt på Nordpolen, även vid midsommar, måste det påstådda väl gälla ovan molnen och inte vid vattenytan?

 15. Katarina

  # 4 Nu när det är kallt, hittar man nya sätt att skylla på den globala uppvärmningen: https://bulletin.nu/darfor-ar-det-sa-kallt-hetta-i-rymden

 16. Lasse

  #12 forts
  RCP-scenarierna benämns med den nivå av strålningsdrivning som uppnås år 2100: 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2.
  Är detta jämförbara nivåer?

  Nu har Notrix givit bort vårt land:
  https://notrickszone.com/2021/02/12/tree-remnants-show-gretas-thunbergs-northern-sweden-was-3c-warmer-9300-years-ago-trees-theres-tundra/

 17. Staffan Lindström

  15 Katarina
  Om korrekt citerad (SMHI stänger växeln 16:30)

  Ingen kall vinter
  Mer data, mycket mer, kommer att krävas innan frågan om klimatförändringarnas roll för plötslig stratosfärisk uppvärmning får mer definitiva svar.

  Vädret just nu kallar Körnich en ”kall vinter-episod”. Sådana kan inträffa ofta, oavsett om vädret i snitt blir varmare.

  – Även om vi har kalla temperaturer nu så var november och december väldigt varma, så i genomsnitt är detta ingen kall vinter — än.

  TEXT: Henrik Samuelsson/TT

  November VINTERMÅNAD???

 18. Staffan Lindström

  17 SL

  Is SMHI GOING FULL HUMPTY-DUMPTY? ;–)

 19. Lennart Svanberg

  Om ena foten brinner och den andra har fryst till is är det ju i genomsnitt normalvarmt i kroppen (obs ⚠ ironi 😀).

 20. Lennart Bengtsson

  # 12

  Regionala ändringar/variationer i globalstrålningen är naturligtvis viktigt liksom hur detta fördelas över året. Eftersom globlalstrålningen dominerar sommartid så innebär minskad molnighet högre temperaturer. Men minskad molnighet sommartid hänger samman med typiska högtrycklägen som i sin tur kan vara en följd av den globala uppvärmningen genom att stormbanorna har fått mer nordliga lägen.
  Modellberäkningar tyder på att så kan vara fallet med det rör sig inte om robusta signaler.
  Det bara visar att” klimatändringen” ingalunda är en enkel fråga att klarlägga. Det visar också hur olyckligt och farligt är när vetenskap politiseras för tidigt.

 21. Lennart Bengtsson

  #19

  Stämmer inte +200°C är ingen normal temperatur. Du får räkna om.
  ( en brinnande fot har säkert en temperatur på omkring +400°C)

 22. pa

  Apropå globalinstrålning, bilens värmeelement hade en ispropp idag. Åkte på svåvägar mot skidspåret då utetempen pendlade runt -6, kom så småningom ut på en större asfalterad motorväg, där steg utetempen till -3. Efter en stunds körning där så smälte proppen.

 23. Staffan L #17,

  ”November VINTERMÅNAD???”

  Jag läste också detta uttalande från SMHI. De har tydligen ingen koll på säsongsmånaderna (sådant som fick lära sig i småskolan). Eller också är det ett tecken på en myndighet i förfall där man gör allt för att undvika att vi har en kall vinter.

  Jag gissar på det sistnämnda.

 24. Håkan Bergman

  pa #22
  -3 eller -6 ska inte spela nån roll om du inte har rent vatten i kylsystemet. Var det månne en diesel, små dieslar kan till följd av sin höga verkningsgrad ha problem med värmen?
  Högre fart på motorvägen kan ha bidragit till att proppen gick ur, luftmotståndet ökar med kvadraten på hastigheten och motorn fick jobba mer.

 25. Karl Erik R

  #17 och #23

  November en vintermånad? I Norrbotten är november nästan alltid en vintermånad. I Skåne är november nästan aldrig en vintermånad. Däremellan varierande.

 26. BG

  # 15

  Här lite grand om SSW

  https://www.skybrary.aero/index.php/Sudden_Stratospheric_Warming_(SSW)#Related_Articles

 27. Staffan Lindström

  23 Ingemar Nordin

  MER FRÅN BIZARROLAND:

  Publicerat tisdag 9 februari kl 15.00
  Det har blåst storm på Vita havet – konstfacks utställningssal har den senaste tiden vållat höga debattvågor.

  Vita Havet är den stora utställningssalen på Konstfack.

  Namnet har lett till diskussion om namnbyte. I Dagens Nyheter menar en av skolans professorer att konstnärskollektivet Brown Island, där elever på skolan ingår, inte förstått historien bakom namnet Vita Havet.

  – Poängen är att Brown Island föreslagit ett namnbyte av Vita havet. Att bekämpa rasism är något viktigt men jag vänder mig mot att man vill skriva om historien och ignorerar fakta. Lokalens namn härrör inte på något sätt från rasistiskt tänkande eller begreppet ”vita kuben” som är vanligt inom konstvärlden, säger Sara Kristoffersson, DN-kritiker och professor på Konstfack.

  Namnet Vita havet kom till i mitten av 1900-talet, när konstskolan låg i centrala Stockholm och en stor ljus sal skapades genom att väggar revs. När skolan flyttade, följde namnet med. Att tolka själva namnet som ett uttryck för rasism, och att kräva ett namnbyte, är fel väg att gå, menar professor Sara Kristoffersson.

  Cassandra Lorca Macchiavelli är en del av konstkollektivet Brown Island, som startades av en grupp studenter med minoritetsbakgrund på konstfack 2016.

  Brown Island är en blinkning till salen Vita havet och symboliserar att icke-vita studenter är en klar minoritet på skolan. De menar att Kristoffersson medvetet missförstår en större diskussion.

  – Vi använde Vita havet som en symbol för att starta en dialog kring hur strukturell rasism och kolonialism tar sig uttryck i hur vi bemöter varandra. Hur arkitektur påverkar, vilka funktioner som rummen har, vilka perspektiv som får företräde. En dialog om namnändring har såklart funnits och den har vi adresserat.

  Maria Lantz är rektor på konstfack. Hon berättar att skolan tagit studenternas synpunkter på inkludering och bemötande på stort allvar. Numera hålls både workshops och forskarseminarier om frågorna.

  – Diskussionen om vårt stora utställningsrum är mycket större än bara namnet. Det handlar om bemötande, det handlar om arkitektur och det handlar om kommunikation. Och där någonstans börjar diskussionen om vilka kroppar, vilka människor som vistas på konstfack och hur man känner sig om man inte tillhör utseendet som majoriteten av lärare och studenter på skolan haft väldigt länge.

  Professor Sara Kristoffersson menar att diskussionen om själva namnändringen lett fel.

  – Då får frågan principiell räckvidd och aktualiserar då: ”Var går gränsen för vad man kan tolka som rasistiskt?” och den frågan är principiellt viktig.

  Cassandra Lorca Machiavelli tycker att Brown Islands dialog med skolan fungerar bra, men den senaste veckans debatt är en återvändsgränd.

  – Vi har hamnat i en medial situation som vi inte känner oss bekväma i. Vi har ju arbetat för ett konstruktivt samtal på Konstfack som känns konstig att ta i en debattartikel i Dagens nyheter.

  I nuläget finns inga beslut på att ändra namnet Vita havet, men diskussioner på skolan pågår.

  Konstnärskollektivet Brown Island har replikerat Sara Kristoffersson Debattartikel i Dagens Nyheter.

  duraid.al-khamisi@sr.se
  Duraid Al-Khamisi

  Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
  Läs gärna mer om hur vi bedriver vårt arbete.

  VI noterar namnet MACCHIAVELLI… ;;;

 28. Björn

  Lennart Bengtsson [5]; Vad jag har lärt mig är att globalstrålning mäts från jordytan och TSI (Total Solar Irradiance) från satelliter.

 29. Karl Erik R

  #14 Lars Cornell

  Alla platser mellan polcirkeln och polen har solljus dygnet runt vid midsommar, om det är molnfritt. Så det är ett mycket större område än bara polen.

  Vore det inte för moln så skulle alla platser på jorden ha lika många soltimmar totalt under ett år.

  Solen är konstant, molnen varierar.

 30. Lennart Bengtsson

  #5

  Helt korrekt. Det var något slarvigt uttryckt av mig. Men det finns ett samband mellan de två.

 31. Lennart Bengtsson

  Kommentar till SMHI:s förklaring.

  Det mest troliga är att det anomalier i troposfären som driver SSW och inte tvärt om. Det är också den förhärskande uppfattningen. Det är ganska uppenbart med tanke på troposfären massa gentemot stratosfären.

 32. Staffan Lindström

  25 Karl Erik R
  Jamen, jag och Ingemar åsyftar förståss kalendariska vintermånader… på norra halvklotet, helt enkelt 😉

 33. Håkan Bergman

  Det är dags att göra upp med den Gregorianska kalendern, vi flyttar vintersolståndet till årets sista dag helt enkelt. Att det ska ta 2000 år att inse att romerska kejsare och påvar inte klarar av att fixa en fungerande kalender,

 34. Göran J

  Lars C #13
  Vad jag förstår är albedo reflektion av solstrålning medan jag talar om omvandling av solstrålning till värme. Globalstrålning anges som W/m-2.

 35. #27 Staffan Lindström
  Ditt inlägg är förstås garanterat OT. Men stort tack för din rapport från Bizzaroland och Vita Havet. Kan nån -kanske på öppen tråd i morgon – förklara hur det kunnat bli så här. Jag upplevde det komma i svensk universitetsvärld från sent åttiotal. Ingemar, är det upplysningstidens ideal som bleknat och annat – lättare för mänsklig svaghet och drömmar att anamma – som ersatt?

 36. Staffan #27 och Elif 35,

  Staffans inlägg är helt klart OT. Diskussioner om vårt samhälles alla stolligheter får inte plats på den här bloggen. Vi har nog med klimat- och energipolitiken, så låt oss fokusera på det.

 37. Göran J

  Lasse #3

  Det diagram som du länkar till visar solskenstid. D.v.s den tid som solens strålar träffar en kvadratmeter stor yta vinkelrätt mot ytan. När solintensiteten är mindre än 120 W/m-2 registreras ingen solskenstid.

  T.ex. Solcellspanelers prestanda anges vid en solinstrålning vid 1000 W/m-2.
  Detta värde är praktiskt normalvärde en svensk sommardag utan molnighet.
  Vid reflektion från omgivning, ytor med högt albedo har jag mätt upp värden upp till 1100 W/m-2 som träffat solcellen.

 38. pa

  #24 Håkan Bergman
  Rätt gissat – en diesel (för miljöns skull)
  Mängden glykol är lite låg för nattemp på -13

 39. Simon

  Vill passa på att tacka Lennart Bengtsson för hans bidrag till vår utökade kunskap. Man önskar verkligen det fanns fler av den kalibern. Risken är när kunskapen försvinner att fårskocken (MP) tar över taktpinnen. Ibland är det ju faktiskt så att botemedlet är flera resor värre än sjukdomen. Jag tycker mig ana att det är det som vill bli sagt.

  Vi måste lösa energiproblemen först innan vi tar oss an det andra. Det andra kommer då att lösa sig.

 40. Simon

  Nästa steg i lockdowns:

  https://www.friatider.se/lockdowns-klimatet-kan-bli-nasta-steg-enligt-brittisk-tidning

 41. Om att leva upp till Parisöverenskommelsen.
  Vår tjurrusning efter mera vindkraft har lett till investeringar om sammanlagt kanske 100 mdr. Och kanske lika mycket på gång de kommande fem åren. Mycket pengar. Men tätt inpå, läsande Parisöverenskommelsen som fan läser bibeln, investeras det i Norsk sockel, normalt 150-200 mdr varje år, igen varje år! Om några år peakar produktionen på nytt (2004 sist), antalet intressanta outforskade kända fynd är närmare 100. Norske havet och Barents havet är bara i sin linda. Fyrtio dollar per fat (ca 20 öre kwh) verkar inte vara nåt problem, sextio dollar just nu. Ja, vad ska man säga?

 42. Mats M

  Ingemar, vad menas med OT? Relativt ny här och har inte lärt mig alla förkortningar ännu.

 43. Kjell Lindmark

  Det lär nog krävas århundraden av Covid-19 lockdowns för att möta Paris-avtalets intentioner. En återgång till den levnadsstandard som rådde på 1300 talet blir i så fall resultatet. Tror inte att Greta-generationen skulle gilla det.

 44. Mats M #42

  OT = out of topic

 45. Kjell Lindmark

  42 #Mats M

  Out of Topic. Utanför ämnet.

 46. Björn

  Lennart Bengtsson [31]; Ja och inte bara i troposfären, utan också i allra högsta grad i stratosfären. Se länk nedan.

  https://acp.copernicus.org/articles/19/5069/2019/acp-19-5069-2019.pdf

 47. LBt

  De som kämpar med Comvig-19 runt om i världen skulle naturligtvis välkomna 1 årtionde för sin kamp.

  Parisavtalet syftar till att ge mänskligheten den tid till kontrollerad omställning som vår livsstil kräver för att undvika en liknande desperat situation om ca 50 år.

  När nu 90 % av världens alla länder ställts sig bakom avtalet och USA åter finns på banan ser det ljust ut särskilt som alla dessa länder av helt andra skäl fått anledning till riktade stora investeringar. Parisavtalet är ju dessutom så genialt utformat att de bygger på suveräna staters frivillighet samt innehåller en löpande uppföljning som gör det möjligt att anpassa sig till förändrat kunskapsläge.

 48. Staffan Lindström

  42 Mats M

  Den ofta skyldige kan kanske svara: Off Topic, utanför ämnet…

  Ingemar, detta OT:ande kan kanske skyllas på min Parkinson!?

  Min brors får känner sig förorättade att bli jämförda med s.k. miljöpartister….. 😉

 49. Håkan Bergman

  Kjell L. 343
  Vi kan ju börja med att föreslå att all undervisning i främmande språk dras in eftersom utrikes resor blir förbjudna. Den vunna tiden kan användas till att rensa ogräs på ekologiska odlingar.

 50. tty

  #17

  ”i genomsnitt är detta ingen kall vinter — än.”

  Njaa….inte i hela landet än:

  https://www.smhi.se/data/meteorologi/kartor/karta/sasong/temperatur/

 51. Staffan Lindström

  50 tty
  ”Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll” Hmmm…. Östra delarna av landet lever på eftervärmen i Östersjö/Bottenhavet….

 52. Lennart Svanberg

  #21 Lennart – jag bockar och bugar för nestor’s påpekande samt ändrar formulering till någon utan matematik involverad: När det ena dagen är för kallt och nästa dag för varmt ja då har vi normalt svenskt väder. För är det något som driver klimathysterin i vårt land är ju det faktum att nöjd med vädret, det har vi ju aldrig varit 😀.

 53. Lasse

  Instämmer i tackandet av Lennart Bs tålamod med oss amatörer-men..
  Har jag missuppfattat något när jag påpekar att 8 W/kvm ökad globalstrålning är mycket större än den påverkan som bedöms ske från CO2.
  ”RCP-scenarierna benämns med den nivå av strålningsdrivning som uppnås år 2100: 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2.”

  Ja -i så fall vad?

  Att detta med ökad solinstrålning inte behandlas av experter får mig att misstänka att det finns en uppenbar ovilja att öppna upp denna fråga!

 54. Ivar+Andersson

  #47 LBt
  Det finns inget Parisavtal.
  Inför 2015-års partsmöte i Paris (COP21) deklarerade Kina, Indien och 11 likasinnade utvecklingsländer att de hade för avsikt att motsätta sig legalt bindande överenskommelser som begränsade deras användning av fossila bränslen. Detta resulterade i att den så kallade Parisöverenskommelsen erkände alla länders rätt att själva bestämma i vilken takt och utsträckning de avsåg att begränsa sin användning av fossila bränslen.
  https://klimatupplysningen.se/politikernas-tvagradersmal/
  Kina, Indien och 11 likasinnade utvecklingsländer förstår att fossila bränslen behövs under lång tid om länderna ska kunna utvecklas och befolkningen få drägliga levnadsvillkor.
  EU, USA m.fl. tror att de kan trolla och Sverige behöver importera kolkraft när det är kallt.

 55. LBt

  Ivar A #54,
  det avtal vi talar om har godkänts och ratificerats av Sverige som suverän och demokratisk stat. Dessutom av EU som vi är en del av och av 90% av världens alla länder.

  Hur man som medborgare i Sverige vill förhålla sig till detta väljer man naturligtvis själv.

 56. LBt

  det är fortfarande bara en överenskommelse

  inget avtal

 57. LBt

  Hur man som medborgare i Sverige vill förhålla sig till detta väljer man naturligtvis själv.