Därför lyckas inte klimatskeptiker

Sakta börjar året närma sig sitt slut och det är dags för en självrannsakan. Har vi klimatskeptiker varit snälla i år? Kommer tomten eller får vi återigen stå där med lång näsa?
Under sommarperioden hade svenska klimatskeptiker helt klart medvind i media. Många AGW-kritiska debattartiklar publicerades. En hel del nya debattörer intog scenen. Nu börjar dock engagemanget domna av. Det verkar nästan som om tidningarna tröttnat på allt klimatsnack, oavsett vilken sida det kommer från. Förutom duon Bojs och Baltscheffsky, som repeterar samma argument om och om igen, händer det inte så mycket varken på papper eller på webben. Enstaka individer fortsätter tappert kämpa vidare, men även de märker av att ”been there, done that”-attityden sprider sig bland läsare och redaktörer. Vi har inte mycket nytt att komma med. Att gång på gång upprepa att den globala temperaturen inte stigit sedan 1998 börjar bli ett uttjatat argument. So what, blir svaret. Forskarna är ju ändå överens. Och dessutom är 1998 är ett riktigt dåligt riktmärke, får vi höra.
Varför har det skeptiska budskapet så svårt att komma fram? Ett stort problem är att skeptikerna inte är organiserade på samma sätt som AGW-företrädarna. Benämningen FN:s klimatpanel väger tungt. Fred Singer gjorde ett försök att sätta upp en partisanrörelse med sitt NIPCC, men den fick aldrig riktigt något momentum. Ett rapportsammandrag publicerades i mars 2008 men någon full rapport har aldrig kommit. I stället har NIPCC ägnat sig åt att skriva andra mindre rapporter. Det sänker naturligtvis organisationens trovärdighet.
Ett annat problem är att skeptikerna har så svårt att enas om en gemensam ståndpunkt. IPCC-sidan har det lätt. Klimatförändring är orsakad av människan. Punkt slut. Skeptikerna vet inte riktigt vad som orsakar klimatförändring, förutom att de inte tror att människans CO2-utsläpp är svaret. Solens aktivitet, kosmiska strålar, atmosfärisk oscillation, djuphavsströmmar – förklaringarna är många. För många.
Inte nog med det. Man är inte ens överens om det överhuvudtaget skett någon global uppvärmning och i så fall i vilken grad. I min släkt brukade man säga att ”där det finns två polacker finns det tre åsikter”. På samma sätt verkar det förhålla sig med skeptiska forskare.
Om skeptikersidan ska ha någon rimlig möjlighet att vinna debatten krävs det att man kan enas om en enda linje och föra fram den på ett konsekvent sätt på global basis. Starka egos har ingen chans. Sådana personer kommer genast att avskrivas med motiveringen att de är finansierade av skumma intressen, att de är för gamla för att kunna ta till sig nya idéer, att de saknar kunskap inom klimatområdet eller helt enkelt att de är dumma i huvudet (läs: arslen). Sådan är verkligheten.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Inge

  Lite nytt är kanske denna identifiering av två naturliga orsaker till klimatförändringar?
  http://people.iarc.uaf.edu/~sakasofu/pdf/recovery_little_ice_age.pdf

 2. Eller detta:
  http://www.climateaudit.org/?p=3967

 3. Thomas

  Maggie, insiktsfull artikel, du behöver bara ta ett steg till: att ”skeptikerna” inte kan enas kanske beror på att ingen av deras hypoteser är speciellt hållbar eller möjligen att de är så ”skeptiska” att de inte tror på någonting utan bara är emot?

 4. Gunnar Littmarck

  Thomas 
  Vidare finns ju de som i huvudsak anser att krutet bränns på ett felaktigt vis.
  Om kostnaderna inte ger mätbart resultat, samtidigt som alternativinvesteringar, skulle ge stora resultat oavsett om AGW-teorin är rätt eller fel, leder till katastrof, eller ej.
  Efter lite mer metan pluggning i natt, fann jag att du tycks ha rätt, det är ingen höjning över Akrtis.
  Att de sades av de jag hørde i veckan, måste vara en missuppfattning från Gustavssons expedition, där ökade halter i luften uppmäts (då troligen nära vattenytan. Vattnet hade i starkaste fall, 100ggr normalvärdet).
  Jag tror att co2doktrinen håller oljepriset uppe, så intresset är störst från AGWanhängarnas hatobjekt..
  Tänk att Gore och andra psevdomiljönissar, agerar så att vinsterna hålls uppe för oljeindustrin.
  Detta grundar jag på mina senaste studier i syntetbränsleframställning ur kol..
  Sydafrika startade på 80:talet för att vara mindre sårbara under aparthait tiden, de har nu stor framgång.
  Jänkarna har ett verk och planerade 120 till på 80:talet då oljan kostade över 30$/fat, OPEc blev rädda och skruvade upp kranarna till 8dollar fatet.
  Med normala lönsamhetskrav kostar syntetbränslen framtagna ur kol 50$/fat, kanske därför Saudi långsiktigt planerar för ett pris om 48$/fat.
  Vad jag tror Saudi missar är:
  Kina har en anläggning som går för fullt i Mongoliet och har projekterat 27 till.
  Jänkarna vågar inte bygga fler innan de vet om de kommer drabbas av co2-avgifter.
  Alternativen är att använda kärn, vind, våg, geoterm, sol-energi, för tillverkningen av syntetbränslen, de kommer kosta som dagens pris, tills tecknikutvecklingen kommer igång även där.
  Dock kan nämnas att amerikansk militär helt tagit till sig den Tyska kolförgasningstekniken och använder detta även som flygbränsle.
  Inser alla med änskvärd tydlighet att peakoilnissar, som varnar för priskatastrof, har noll koll..
  Sug på den du Alkelett och kompani.

 5. Christopher E

  Maggie, skeptiker behöver inte enas om en linje. Det kan man faktiskt inte när själva poängen är vi inte har koll på vad som får klimatet att variera som det gör. Att försöka skapa någon slags falsk konsensus vore att sänka sig till alarmisternas nivå.
  Inte heller behöver man ”vinna” någon debatt. Naturen själv löser det. Följer allt klimatalarmisternas varningar, gissningar och prognoser så stöder det klimathotshypotesen. Men hittills finns ju just inget som tyder på det, och fortsätter naturen att med sådan arrogans mot alarmisternas modeller göra som den vill, så vinner skeptikerna automatiskt. Och någon ”hållbar” hypotes från alarmismens håll har vi ännu inte sett.
  Behovet av stoppa alarmismen för dess skador på ekonomin är kanske en anledning att anstränga sig lite. Men inte heller där är jag orolig. När den dyra politiken når en viss gräns för privatpersoners ekonomi försvinner stödet för de gröna satsningarna raskt. Var och en är sig närmast till slut. Inte bara privatpersoner förresten, den pågående finanskrisen har ställt klimatet i skymundan redan även politiskt.
  Thomas håller envist fast vid sin snuttefilt. Han är så övertygad, ja så otroligt övertygad att han har rätt att han inte förstår att andra verkligen kan bedöma fakta annorlunda. Så han tror att alla egentligen tycker som han, men säger tvärtom bara för att vara emot. En bekväm världsbild kanske, men mycket ineffektiv emot faktaargument.
  För egen lutar jag åt en inställning som Akasofus i Inges länk ovan. Vi har ingen klimatförändring som behöver någon exotisk antropogen förklaring, utan ligger i det naturliga intervallet med dess cykler. Ja, det finns sannolikt ett teoretiskt bidrag från koldioxid, men det är så litet att det inte går att identifiera mot bruset, och är visserligen av vetenskapligt intresse, men motiverar inte nuvarande hysteri. Att klimatvetenskapen ännu inte kunnat detaljförklara de naturliga cyklernas omfattning och amplitud, är inget inget argument till att blint acceptera de antropogena modellerna, trots att detta senare är IPPC:s huvudargument.
  Sammanfattning av en alarmists argument till en skeptiker: ”Du kan inte förklara klimatet, alltså har jag rätt. Och håller du inte med mig så är det bara för att du måste säga tvärt emot…” 😉

 6. Thomas
  Det är synd att du allt mer faller ner i ett träsk av agitation som mest liknas vid politisk torgmötesretorik:
  ”ingen av deras hypoteser är speciellt hållbar”
  Det är inte så svårt att konstatera att temperaturen inte behagat stiga på snart ett decennium.
  Och det är inte så svårt att konstatera att argumentationen för CO2-hypotsen är ihålig ifall man dels måste hävda att:
  1) de naturliga variationerna vara noll när temperaturen går upp (eftersom man ju inte kan finna några andra förklaringar) och dels att
  2) när temperaturen sen inte stiger, och kanske tom sjunker, måste det vara dom naturliga variationerna (eftersom man ju inte kan finna några andra fröklaringar) … 

 7. Christopher E: Visst arbetar naturen med oss just nu. Det håller jag med om. Men det kommer att ta lång tid innan alarmismen lagt sig. Om man är övertygad om en sak så blir man snarare mer övertygad om det framkommer bevis som talar mot den. Psykologiskt fenomen. ”Men jag tror I ALLA FALL att det är så, så det så!”
  Med tanke på nästa års klimatmöte i Köpenhamn då en efterföljare till Kyoto förväntas antas tycker jag ändå att det vore bra om skeptikerna lyckades göra ett motstånd värt namnet. Just nu driver var och en sin egen agenda.

 8. Christopher E

  Med risk för att anklagas för ryggdunk, så är du Jonas mitt i prick med punkt 1 & 2 ovan. Naturliga variationer, likt aerosoler är väldigt praktiska för att rätta terrängen efter kartan…

 9. Christopher E

  Maggie, jo jag håller ändå med dig i den betydelsen. Det är viktigt att skeptiker hörs och märks i media och för politiker. Kanske behöver de inte vara helt överens för att arbeta tillsammans.

 10. Lars

  Christopher E.
  Om vi för en gångs skull leker med hypotesen att alarmisterna ha helt rätt så är väl ändå följande scenario fullt möjligt.
  Solen har ett minimum, temperaturen kommer att flukturera runt en fallande kurva under årtionden framåt. Alarmismen drunknar i stridslarmet från slagfälten i mellanöstern där man som bäst gör upp om den sista oljan i regionen.
  Koldioxidhaltens ökningkurva har också börjat visa en antydan till utplaning eftersom de allt kallare haven absorberar mer koldioxid. De naturliga förändringarna har helt tagit över och alla har annat att tänka på, små petitesser som att överleva på blygsamma ransoner tex eftersom kylan sänkt skördarna till låga nivåer och att det också är svårt att få tag i diesel och bensin. Svartbrända skelett av supertankers blockerar Hormussundet.
  Då, om 20-30-40-50- vad vet jag, år så blir det plötsligt varmare och då slår fällan igen. Den överlagrade effekten slår till med full kraft, alla hypotetiska tippingpoints visar sig stämma, golfströmmen ändrar kurs och vi går käpp rätt in i nästa istid som blir den slutliga moderatorn. Fast det är totalt ointressant för oss egoister eftersom vi dragit gräsmattan över oss för länge sen. De sista resterna av oss lämnar historien när inlandsisen trycker våra lämningar femhundra meter ner i backen med gravsten och allt.
  Men nu hade ju inte alarmisterna rätt, eller i alla fall bara lite rätt, eller….
  En trevlig helg….

 11. Gunnar Littmarck

  Lars.
  Problemet är ju att alarmisterna bara förstör resurser.
  Om de lade resurserna konstruktivt istället för destruktivt, ja då vore allt o.k. även om framtiden kommer att visa att AGW hotet är oändligt kraftigt överdrivet.
  För egen del har jag kommenterat på arbetarnas miljöblogg (tips från Magnus) till numer vägrar ta in mina kommentarer..
  Jag ska finna nya politiskt korrekta bloggar och skriva lite försiktigare, de vill inte konfronteras med att alla dera åtgärdsförslag, sammantaget är verkningslösa..
  Jag tänkerker fortsätta och agera för den i mina ögon felaktiga resursanvändningen..
  Så kul när de hänvisade till ett inteligent BBC program…. jojatackar… inte ville de veta vad daxpriset på stenkolbaserade drivmedel är…
  Ni fick en lite slarvsnutt i en av dagens kommentarer..
  Ha en fin helg alla ni som vägrar att inte alltid ifrågasätta allt….

 12. Lars. Det är bra att du är skeptisk!
  Men scenariot med många decenniers nedkylning och sedan en CO2-effekt omöjligt enligt modellerna, då de i såna fall inte är korrekta om solen — påpekad naturlig effekt — som då visar har större påverkan än CO2. För det andra finns det ingen seriös osceanograf som anser att det finns någon risk för att ”golfströmmen” ska kraftigt minska eller stanna. Det avvisas bestämt som helt osannolikt och alarmism av alla verkliga experter, såsom Carl Wunsch, och det kan även en lekman som sätter sig in lite i saken inse.
  Scenariot är alltså inte vetenskapligt möjligt.
  Trevlig helg!

 13. Lars

  Magnus
  Så länge solen är den största klimtregulatorn så överlagras andra eventuella orsaker, de försvinner inte, när så solen åter tillåter ett varmare klimat så blir det ännu varmare än det annars skulle bli. Om CO2 har en effekt så måste det bli så, det är vanligt bondförnuft. Men det hela var ju bara en hypotes.
  I kunskapskanalen var det ett program härom dagen där en amerikansk undersökning som sades vara beställd av USA:s regering lades fram som pekade på att just detta med golfströmmen hänt flera ggr tidigare. Att en  kraftig uppvärmning föregått en istid. Det finns bevis för detta i det faktum att sten från nordamerika hamnat i europeiska sediment. Ditfraktade med isberg. Något som också omnämns i Svenmarks bok. Jag är helt övertygad om att ingen nu levande vetenskapsman kan förutspå exakt vad som krävs för att tilta golfströmmen till en sydligare bana, eller hur lång tid det tar. Detta kan även en lekman inse. Men som sagt, det vore inte första gången det hände.

 14. Lars

  Tillägg.
  Självfallet så har solen en större effekt än CO2. Det finns det väl ingen här som betvivlar.

 15. Det stora problemet är att folk inte har en aning om vad koldioxid är för något. Med tanke på demoniseringen av den här livsviktiga beståndsdelen för livet på jorden så är det inte konstigt att skeptiker har svårt att nå fram. Koldioxidutsläpp nämns i varje artikel om miljö, i all reklam för miljövänliga produkter/tjänster och i alla miljöuttalanden från politiker. Den här koldioxidhysterin har fullkomligt indoktrinerat en hel värld.
  Samtidigt så har kritiskt tänkande fasats ur det svenska skolväsendet så det är tyvärr väldigt få som ifrågasätter idén att det bara är en enda liten faktor som orsakar ALLA klimatförändringar. Förhoppningsvis så sår vi klimatskeptiker ett och annat frö så att fler vågar ifrågasätta detta vansinne.

 16. Lars

  Det intressanta med den amerikanska undersökningen var just det faktum att ett flertal kraftiga uppvärmningar ägt rum som följts av istider. Avsikten med detta var ju att visa hur farlig agw kunde bli men samtidigt så lade man ju faktiskt fram bevis på att det skett tidigare och detta helt utan mänsklig påverkan.

 17. karlsson

  På något vis tror jag att naturen och utvecklingen själv kommer att ge svar på frågan på samma vis som alarmen om ”skogsdöden” från -70talet och den hotfulla” befolkningsexplosionen” från 60talet och andra av massmedia uppskrämda alarm som skulla hota mänskligheten. Alla ”alarm” har dött ut på grund av att de inte var sanna, feltolkade eller genom att den tekniska och ekonomiska utvecklingen har löst de problem som fanns.
  Den teoretiska klimatfrågan handlar bara om oss i västvärlden och problemen är av mer praktisk art i andra delar av världen. Praktiska problem kräver lösningar. Teoretiska problem kan fortsätta att vara teoretiska.
  Folk genomskådar att det inte är sant det som Algore mfl hävdar.
  Tyvärr verkar många politiker, det finns naturligtvis undantag, vara överens om att begränsa vår frihet genom regelverk som inte verkar står varken nazityskland eller sovjet efter. Reseförebud. Köttförbud. Snart också tankeförbud och annat petande i människors liv.
  Tack och lov för vår demokrati och möjlighet att fortsätta debatt och information. Internet innebär en otrolig möjlighet att sprida information, skapa debatt och visa fram andra fakta. Denna och andra bloggar över hela världen är ett bra exempel. Vi är inte längre hänvisade till statsTV eller ensidiga reprotrar.   FRA debatten visar att kraften inom bloggsvären är stor. Nästan alla svenskar är ute på internet och förhoppningsvis hittar fler och fler till denna och liknande sidor. Tack Maggie

 18. Lars

  Karlsson
  Kruxet med klimatalarmismen är att det tar så lång tid innan man kan avfärda det hela på ett övertygande sätt. 10 år med fallande temperatur säger inget om den långa eller ens medellånga trenden. Möjligen om den korta. Vilka trendmått man ska ha i det här sammanhanget vet jag inte.
  Gissar att den kortaste ligger på 10 år om det ska bli något vettigt. Nästa förslagsvis 30, sedan 100 osv. Det finnskanske en mångtusenårig trend innan vi når sista istiden.
  De har verkligen pinkat in ett drömrevir. Sälj ett enkelt påstående helt utan bevis och sen är det upp till motståndarna att bevisa något som inte går att bevisa.
  Om världens främsta klimatforskare skulle möta en varelse från yttre rymden som visade hur allt hängde ihop så skulle de kanske framstå som kompletta idioter. Där nånstans tror jag att våra kunskaper ligger idag.

 19. Det är precis såhär religioner fungerar…

 20. Mats Frick

  En betraktelse av diskussionen som följde på Maggies inlägg får mig att tänka på inledningen till Tolstojs Anna Karenina:
  ”Alla lyckliga familjer liknar varandra, men den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt särskilda sätt”
  Ni får tolka det som ni vill men tänk på att jag inte är skeptiker…

 21. Jonny Fagerström

  Klimatskeptiker lyckas!
  Det gäller bara att inte hänga läpp för att det inte lyckas med en gång. Alarmisterna har haft 20 år på sig att bygga upp sin argumentation. Det är först under de senaste två åren genomslaget för alarmisterna har infunnit sig. Pendeln har nu stannat i ett ytterläge. Det är därför ingen idè att sura över att vi inte jämt får plats i de stora tidningarna,  radio och TV. Börja istället i lokalpressen, där blir artiklar nästan alltid publicerade. Jag har ”stridit” i Skaraborgs Allehanda, Falukuriren/Dalarnas tidningar, Norran och Uppsala Nya tidning. Jag slutar inte förrän ”fienden” gett upp, eller tidningen sagt stopp. All förändring börjar underifrån. Jag kan behöva lite ”eldunderstöd” i Uppsala Nya. (http://www.unt.se) Flera har redan hängt på. Gör det du också. Skriv gärna också en insändare i Skaraborgs Allehanda. (http://www.sla.se) Jag ”hakar sen på er” när ni får ”mothugg”. Det är omöjligt att förlora. Kunskaperna bland alarmister är ofta för dåliga.
  Jonny F

 22. Lars

  Mats Frick
  Det där att vara skeptiker eller inte är en i mina ögon dum gränsdragning. Jag är helt övertygad om att CO2 har en betydelse men jag är lika övertygad om att solens är minst 3-4 ggr större.
  Det handlar alltså om proportioner, är jag då 75% skeptiker och 25% alarmist? Eller helt enkelt bara realist. Varför måste allt vi människor håller på med vara enkelspårigt och polariserat när verkligheten är komplex och nyanserad?

 23. AGW-hysterin är i huvudsak en politisk fråga. Då spelar vetenskapen mindre roll. Media har helt svalt klimatalarmismen och t.o.m. förstärker den.  Media är vänsterinriktad och vill gärna stödja socialism. I dagens socialistiska version gäller det att kontrollera individen mer än företagen.
  Vad kan stoppa AGW-hysterin?
  1. Fallande temperaturer under flera år till.
  2. Dålig ekonomi för vanlig folk pga politiskt tokiga åtgärder.
  3. Någon annan fråga tar över som den viktigaste
  Skeptiker är dåligt organiserade men fyller ändå en viktig funktion. De bromsar politikerna att införa tokiga åtgärder. Folk i t.ex. USA och Storbritannien klassar inte klimatfrågan som viktig.
  Sen kan skeptikerna inte enas om en enhetlig linje när vi inte har någon. Det som förenar de flesta skeptiker är att solen styr klimatet. Sen finns det andra skeptiker som accepterar AGW men är skeptiska till de meningslösa dyra åtgärderna a la Kyoto.
  Verkligheten, när dessa orelistiska begräsningar av CO2 misslyckas, kommer att bli en påfrestning för politiker.
  Styrkan hos alarmisterna ligger i att de har ett gemensamt politiskt mål. Personligen är jag övertygad om att Thomas Palm i första hand styrs av sin politiska övertygelse, inte av vetenskap. Skeptikerna avhåller sig oftast från politik vilket är en svaghet. Tjeckiens president Vaclav Klaus är ett föredöme i denna fråga. Han agerar och hörs.

 24. Mats Frick

  Lars – Jag håller med dig och känner mig personligen inte särskilt träffad av den kritiken även om det alltid finns skäl att vara självkritisk. Apropå enkelspårighet är det en klassisk väg till fördärv. Dietrich Dörner beskriver detta väl i sin bok ”The Logic of Failure” som jag varmt rekommenderar till alla oavsett ståndpunkt i frågan.

 25. Gunnar Littmarck

  #21
  Om solen hissar den globala temperaturen från, 2,7K till 255 och sedan växthusexffekten ökar till 285K, och minst 80% av växthuseffekten är vattenånga, kan inte co2 (även om metan icke existerar) ge mer än 20% av 30 grader = 6 grader… solen ger alltså 252K vattenånga 24K och allt övrigt 6K..
  6K=4% av 252K
  Inte ens de mest relligiösa allarmisterna bör tro att co2 betyder mer än 1/25 i förhållande till solen.
  Den riktig stora skillnaden är dessutom att växthueffekten är passiv och beroende av solen.
  Solen kommer förgasa Tellus, men växthuseffekten kan bara moderera energibalansen, en smula.
  Nackdelen med de som alltid ifrågasätter allt, är att konsensus blir extremt ovanligt, som skrivits ovan.
  Skeptiker är nog en samling obekväma motvallskärringar sådana blir aldrig frälsta.
  Dömda till evigt tvivel.
  Jag gillar inte konsensus, det är farligt…
  Frälsning är knark för intellektet.
  God morgon…

 26. Lars

  Gunnar Littmark
  Jag avsåg inte enbart den totala instrålade värmen utan snarare på de av Henrik Svensmark mfl påvisade men ännu obevisade sekundära effekterna som solen indirekt via den kosmiska strålningen har på molnbildningen. I det riktigt långa perspektivet så finns det galaktiska händelser som supernover, passage genom vintergatans spiralarmar, pendling genom vintergatans horisontalplan mm som påverkat de stora nedkylningarna bakåt i historien, tillfällen då den kosmiska strålningen varit kraftigare. Jorden har faktiskt varit allt från helt isfri till snöboll. Enligt den teorin är som säkert du men kanske inte alla känner till så ger en inaktiv sol svagare solvind vilket gör att den kosmiska strålningen har lättare att komma fram vilket sägs påverka molnbildningen så att klimatet blir kallare. Hela teorin beskrivs utförligt i boken de kylande stjärnorna av Henrik Svensmark & Nigel Calder. Det går inte att återge ens en bråkdel i ett inlägg. Jag kan rekommendera boken till alla som inte läst den. Den är fascinerande och är svår att lägga ifrån sig.
  Ett lösryckt citat från Calder på frågan om hur gemene man ska kunna förstå konkurrerande teorier.
  ”Glöm politiken om du kan och kom ihåg att vid upptäkternas ytterst gräns så är forskarna inte mer säkra på vad som verkligen händer än mannen och kvinnan på gatan.
  När ett forskningsresultat verkligen är förvånande så faller det utanför ramen för de existerande läroplanerna. Det finns varken läroböcker eller högt utbildade personer tillgängliga som kan förhålla sig reserverade i sin specialistkompetens. Under sådana förhållanden så kortsluter upptäckarna den akademiska processen och tar sina upptäckter till allmänheten så fort och direkt som möjligt. Galileo, Darwin, Einstein, alla gjorde det. De smickrade sina läsares intelligens likväl som de upplyste dem, och lät dem själva avgöra om de skulle tro på de nya historierna. Det är i dena långa tradition som Henrik Svensmark och jag i klartext presenterar Henriks häpnadsväckande insikt att våra vanlig moln får sina order från solen och stjärnorna. Vi är enbart glada över att våra läsare, oavsett om de är vetenskapligt skolade eller inte, ska väga argumenten och själva bilda sig en uppfattning. För eller emot oss.” Slut på citat.
  Jag har en maskinteknisk utbildning i botten plus en massa kortare kurser och utbildningar men är definitivt inte vetenskapligt skolad. Men ett långt yrkesliv möjligen i kombination med en viss medfödd förmåga har lärt mig att värdera information rätt så hyffsat, att känna in om något är rimligt eller ej. Att det sen finns tillfällen när man har fel är självklart. Hur som helst, Jag tror att innehållet i denna bok är så nära sanningen man för tillfället kan komma.
  God morgon

 27. Lars: ”I kunskapskanalen var det ett program härom dagen där en amerikansk undersökning som sades vara beställd av USA:s regering lades fram som pekade på att just detta med golfströmmen hänt flera ggr tidigare. Att en  kraftig uppvärmning föregått en istid. Det finns bevis för detta i det faktum att sten från nordamerika hamnat i europeiska sediment. Ditfraktade med isberg. Något som också omnämns i Svenmarks bok. Jag är helt övertygad om att ingen nu levande vetenskapsman kan förutspå exakt vad som krävs för att tilta golfströmmen till en sydligare bana, eller hur lång tid det tar. Detta kan även en lekman inse. Men som sagt, det vore inte första gången det hände.”
  ”Vad en lekman kan anse” är retorik för dig, där du menar att en lekman kan inse att forskarna är osäkra och inte vet.. Yada-yada.
  Jag hänvisade till Carl Wunsch som säger att detta är omöjligt i dag. Jag anser att vi ska tro på de främsta forskarna på området och skrev bara att de argument som Wunsch och andra har kan förstås av en lekman. Det spelar ingen roll för dess sanningshalt om de kan förstås eller inte av en lekman. Det var inte retoriskt, utan mer en uppmuntran att själv se vad de sagt.
  http://magnusorerar.blogspot.com/2007/08/karin-bojs-utmanar-carl-wunch.html
  Du verkar ju inte veta någonting, och det Kunskapskanalen tog upp är att golfströmmenstannade när 40 miljoner kubikkilometer is på Arktis smälte på kort tid. Det nämner Calder i Svensmark/Calders bok ja, och varför tror du att det stöder din tro att detta kan hända nu att han nämner att det hände då? Jag vill minans att han inte skriver att det kan hända i dag. Han tar upp det som ett exempel på positiv feedback som hände då, men påstår inte att det kan hända en gång till, utan isen (som i dag är närmare 0,1 miljoner km3 än 40 miljonhjer km3). Jag tror inte ehller att Calder elelr Wunsch har annorluunda uppfattning än alla ledande oceanografer. Tror du inte att Wunsch och andra känner till det, och tror du att Kunskapskanalen är mindre alarmism och propaganda än de främsta forskarnas uttalanden att detta inte kan ske?
  Jag vet att diverse forskare som uttalar sig när sån alarmism förekommer aktar sig för att inte med alltför stort eftertryck avvisa det, utan hellre säger något om de modeller om detta som Gavin Schmidt — ledande skribent på alarmistbloggen RealClimate.org — riggade hos NOAA. De resultat han fick är alltså det som Wunsch, Bryden, Kerr, Hanson och många andra påpekar är rena struntet.
  Försök åtminstone att hålla någon slags logik i diskussionen, men att även, trots propagandan som involverar vissa auktoriteter, lyssna på forskare.

 28. Håkan B

  Herregud Maggie Du har väl inte gått och blivit religiös?
  Skepticism är och förblir en sund motreaktion mot just
  såna rörelser som snöat in på ett enda spår, vi kan aldrig
  enas! En dag kommer vi att stå där och undra hur det
  kunde vara som det är idag, hur den vändningen ska ske
  kan ingen förutse, klimatdebatten är nämligen inte alls
  en vetenskaplig debatt, handlar inte om fakta, inte om bevis,
  utan om tro, tro och ännu mera tro! Dagens finanskris kan
  mycket väl vara det som vänder debatten, plötsligt har inte
  politikerna oändliga resurser att slösa med, det kan vända
  vinden. ”Rare events”, om Adolf hade kommit in på den
  där målarkursen hade världen sett annorlunda ut.
  <a href=”http://www.edge.org/3rd_culture/taleb08/taleb08_index.html”>taleb</a>
  Nu gör vi lördag, Timrå ska piska upp Rögle, det Du Maggie!

 29. L

  Så länge naturliga klimatförändringar skrattar åt Nintendo-scenarierna kan vi vara lugna… 😉

 30. Håkan.
  Ja, för folk handlar det om tro, men för de som driver klimatet som en fråga – politiskt och troligen realClimate och andra kvasiklimatforskare – handlar det också om politik. (Emretsson skrev i en bloggpost om fördelningspolitik mm: ”[Al Gores] credo att miljöfrågan inte är en politisk utan en moralisk fråga. Det är klart att det handlar om politik”. Vidare finns motbevis mot att CO2 styr klimatet (som kanske denna blogg borde ha belyst någon gång…
  http://www.emretsson.net/2008/05/14/al-gores-koldioxidavtryck-och-moralen/ ).
  Den drivs med propaganda i medias klimatrapportering, vilket Nigel Calder beskriver riktigt bra här:
  http://www.newsletter.co.uk/news/Yes-global-warming-is-just.4557824.jp
  Med tanke på det och med tanke på besluten som snart kommer tror jag att en organisation behövs, och det är väl så långt jag anser Maggie har rätt.
  Maggie. (Varning för påhopp.)
  Först en mindre detalj om att vi upprepar oss utan effekt. Den roll kritiker till påståendena om att människorna påverkar klimatet borde ha är dels att just upprepa de stora felen i propagandan, och på så sätt undergräva en  p g a propaganda allmänt spridd felaktig uppfattning, men även samtidigt påpeka hur klimatfrågan används politiskt i förespråkande av regleringar. Upprepande kan argumenteras med att 75 procent av svenskarna faktiskt tror att vi har akuta klimatförändringar, och de har aldrig satt sig in i argumenten varför den hockeyklubbsgraf de sett är fel. För att åstadkomma förändring politisk krävs ju även att man får folk att förstå.
  Detta är inte så att det du bemöts med av “AGW:are”, vilket tycks vara vad du beskriver, är vad man möter hos gemene man. Att diskutera med människor – som 3 gånger av 4 tror på det som står i media, hockeyklubban mm –  fungerar som regel rätt bra. De som är professionella AGW:are går nog inte att omvända, på det sätt du beskriver.
  Och diskussioner på tu man hand är väl en annan sak än krav inför Kyotomötet. Jag tror att en öppen och bred rörelse/organisation som bara enas om att CO2 inte är orsaken till klimatförändring (vilket motbevisats där jag inte tror att man är oeniga om motbevisen – t ex Spencer -, och faktiskt inte ens det har någon betydelse) vore ett sätt att generera medel till att skriva rapporter, brev till politiker, annonser mm.
  Att smida ränker hör kanske hemma på en publik blogg, vad vet jag? Att söka skapa något sektliknande där man antyder att vissa personer inte är välkomna för att de godtyckligt bedöms som egon anser jag inte hör hemma någonstans!
  Maggie: ”Om man är övertygad om en sak så blir man snarare mer övertygad om det framkommer bevis som talar mot den. Psykologiskt fenomen. “Men jag tror I ALLA FALL att det är så, så det så!”
  Nu är själva poängen med kritiken mot klimatpropagandan att den inte bygger på bevis, utan på konsensus. Det du vill är att en organisation bestämmer vad som är sant. Alltså (minst) lika illa (värre med tanke på slutenhet i en organisation).
  Du borde, om du förstått vad vetenskap är, förstå att ditt tal om ”bevis” inte är bevis, men det slår mig även att din önskan är onödig. Det finns bevis mot klimatet är från människan. Har du inte läst kommentarer här, t ex mina om Spencer eller på Recons blogg?
  Du retade nyligen en bloggare (i Örnsköldsviks Allehanda) för att denne hade vetenskapligt fel, trots att denne hade rätt, och kanske du för det vill ha en enkel lista på vad som är sant? Jag tycker det verkar som att vill försöka ”ta-tag-i-frågan-genom-gemenskapsbildande-team/sekt”-sätt, där ledningen (t ex du som startade rörelsen) bestämmer vad som på listan är sant och inte sant. En dylik lista är per definition lögn.
  Maggie: ”Med tanke på nästa års klimatmöte i Köpenhamn då en efterföljare till Kyoto förväntas antas tycker jag ändå att det vore bra om skeptikerna lyckades göra ett motstånd värt namnet. Just nu driver var och en sin egen agenda.”
  Om du ska styra forskare med tyglar kommer också olika agendor, nämligen din hypotetiska auktoritära samt alla andra som förenas som fria forskare vilka inser att CO2 inte styr vårt klimat.
  Vidare finns bevis som “skeptiska” forskare är eniga om. Därmed håller jag inte riktigt med Per Welander, att vi bara har att passivt vänta! Vi måste bemöta den felaktiga bild och propaganda som ges. Du var ju på Manhattan-konferensen, där Spencer höll sitt föredrag (det där han påpekade att de forskare som skrivit motsatsen i tidigare forskning tog tillbaka dem) och skrev t o m under något dokument om att bevisen ger att CO2 inte påverkar — men jag har nog knappt sett en bloggpost här om bevis. Bevis är iofs inte alls centralt att dryfta eller förmedla i en organisation för att påverkar politiskt. De finns, vilket räcker.
  Det jag för ofta sett här och velat kritisera (men inte gjort), är att du många gånger har beskrivit människor som (goda) “skeptiker” och AGW:are, vilket är en uppdelning som inte för något gott med sig (som t ex McIntyre påpekat och konsekvent agerat efter).
  Du verkar heller inte skilja på de bevisen mot CO2:s påverkan och att alla inte har exakt samma åsikt om hur vad som mest driver klimatet. Det senare är något som CO2-troende/-propagandister, t ex Thomas, ofta anför som en splittring som gör att ”skeptikerna” inte kan ha rätt, men så är det ju inte. (Har du gått på den finten?)
  Man kan nämna att Svensmark – som dock inte är ett motbevis, utan forskar om vad som driver klimatet – har en stark position bland forskarna genom att hans vetenskapliga resultat är starka, men varför skulle man i kampen mot Kyoto tvinga forskare att ha åsikter, när det inte kan vara tanken att man ska framföra åsikter om exakt vad som driver klimatet till politikerna?
  Varför skulle det främst vara forskarnas ansvar att få saker att hända politisk? Alla har ett ansvar såklart, och bör söka påverka. Jag hoppas att folk inte blivit för rädda för den tystande fascistiska tendens som finns, då den nog snarast förstärks vid tystnad — även här finns nog ett motiv till en organisation, som kan ge åsikten att CO2 inte styr klimatet ökad plats i det offentliga rummet. Men jag förutsätter att politik bäst förändras av de som kan politik. Du vill “kapa” forskare – vilket du såklart inte kommer att lyckas med – till en samling som knappast lär vara politiskt kompetent (jag tror inte ens du, som kanske tänkt dig leda den hypotetiska samlingen, är det). Genom att kräva att de i en organisation ska underordna sig en förklaring blir du/organisationens ledning faktiskt en diktator för forskarna som inte längre får tänka fritt.
  Värst i din post är nog att du (i alla fall om du har betydelse i bland motståndarna mot uppfattningen att vi har en stor antropogen uppvärmning) skriver något som är skapande av sammanhållning genom rädsla, när du går till angrepp mot de ickedefinierade personer som du kallar – likaledes ickedefinierat – egon. Ego blir ett invektiv mot dem som inte vill ingå i ett kollektiv på dess villkor, och kan för dem med någon makt användas för att med skuld få folk att dansa efter kollektivets pipa. Jag är dock inte orolig att du ens kommer ens i närheten av att lyckas med något sådant.
  Här kan jag inte undgå misstanken att du är en som hoppar på saker för att dominera dem. En egenskap som finns hos vissa chefstyper (som lär innefatta en skev självbild som kan definieras som ego).
  Ditt förslag är med dess motivering en nullitet, då allt som behövs är något som redan finns, nämligen en folk-/forskarrörelse mot IPCC:s uppfattning att människan hotar klimatet och bevis det råder enighet om. Det är bara att formulera en text att CO2 inte styr klimatet och att organisationens mål är att upplysa om det samt avstyra felaktiga politiska beslut. Svårare behöver det inte va, och din vilja att skapa en sekt förskräcker!
  Det vore utmärkt om fler med lite kunskap skriver insändare om det, men även om politiker och ekonomer vågar säga ifrån mot Kyoto-2 genom att skriva om det. (Det är stor risk att Kyoto-2 bara kommer att begränsa utsläpp i väst, vilket bl a är något IPCC ordförande i hemlandet Indien med eftertryck förordat.)
  Kanske borde jag själv skicka insändar- och debattartiklar istället för att blogga? Jag har nog tänkt att jag velat ge grunden – bevisen – till varför CO2 inte är ett hot, att bloggen är mer tillgänglig än en tidning samt kanske att de som läser bloggen lär sig något och själva vågar förklara.
  Beträffande att skriva i media ska Johny Fagerström ha en eloge. (Hans inlägg om djurrättsorganisationer och deras politiska preferenser är slående; länkas som “Aktuellt och klokt” i menyn på min blogg.)
  Sanningen segrar alltid, och både CO2-alarmism och det du, Maggie, föreslår, vilket är avsteg från sanningen. Om du vill påverka politiskt borde du ta reda på hur det går till och om du begriper det handla. Du tycks dock ha väl stort självförtroende när det gäller vad du tror dig begripa, att jag nästan inte direkt kan ge dig rådet att ta reda på och förstå. Min senaste bloggpost innehåller ett exempel på politisk påverkan, och pengar till sådant i Sverige vore inte fel — exvis inom ramen för en öppen mot CO2-propagandan samlande organisation – eller, alternativt, om någon existerande svensk think tank vågar ta strid (tveksamt) :
  http://klimathot-gameover.blogspot.com/2008/10/1984-ala-environmental-protection.html
  Maggie. Du ska inte tro att det är upp till dig att fixa detta, och sekter är plågsamma för alla parter.
  USA:s förste president sa visst: “Truth will ultimately prevail where there be pains taken to bring it to light.“
  Man behöver inte skapa mer pain än själva problemet gett upphov till, och därför hoppas jag att du överger detta.
  Man en organisation tror jag visst kan vara både bra och nädvändig. Att ha en organisatoin mot de 10- eller 100-tals som finns för klimat- och miljöaöarmism — där följden är mer regleringar — ska nog inte bara syfta till att mildra effekten av nya klimaregleringar utan lär under överskådligt tid allmänt få motarbeta det mer reglerade samhälle som klimat- och miljöfrågan eftersträvar.

 31. Stavningsrättade sista stycket:Men en organisation tror jag visst kan vara både bra och nödvändig. Att
  ha en organisation mot de 10- eller 100-tals som finns för klimat- och
  miljöalarmism — där följden är mer regleringar — ska nog inte bara
  syfta till att mildra effekten av nya klimatregleringar utan lär under
  överskådligt tid allmänt få motarbeta det mer reglerade samhälle som
  eftersträvas med klimat- och miljöfrågan.

 32. Sista stycket fortfarande lite otydligt. Med ”nya klimatregleringar” avsåg jag främst de i Kyoto2. Vid sidan av dem är det viktigt att fortsätta motarbeta ett i klimatet och miljöns namn reglerat samhälle.

 33. Magnus: Du missförstod mig om du tror att jag tycker att vi bara passivt ska vänta. Varför tror du jag driver en blogg i frågan? Läs igen vad jag sa: ”Skeptiker är dåligt organiserade men fyller ändå en viktig funktion. De bromsar politikerna att införa tokiga åtgärder. ”
  Sanningen är att idag går AGW-rörelsen framåt och vi bromsar den bara. Men ack så viktig broms. Skeptiker är en stor nagel i ögat på alarmister. Extra besvärliga är vi därför att våra argument är vetenskapligt underbyggda. Vi ska inte underskatta bloggarnas kraft. Vanligt folk är dåligt insatta och de kan när som helst svänga 180 grader. De politiskt troende alarmisterna går inte att påverka men de är relativt få.
  Därmed inte sagt att skeptiker inte kan bli bättre. En organisation fungerar bara om den kan få in pengar till den. Så småningom, när fler drabbas av tokskatter, kommer fler vilja bidra. Att bilda den kan göras redan nu såsom Stockholmsinitiativet.
  Sen finns trösten att naturen och sanningen segrar till slut. Frågan är bara när och om det blir för sent.

 34. Magnus: Se där vad man kan läsa in i någons blogginlägg. Ja du Magnus, du har inte uppfattat mig rätt och jag orkar faktiskt inte bemöta alla dina påhopp.
  Jag vill inte starta någon sekt, men jag anser att det vore bra om de som inte håller med IPCC:s linje kunde organisera sig på något sätt (framför allt när det handlar om forskare). Tillsammans blir man bra mycket starkare än för sig själv. En samling människor kan t.ex. få till stånd en klimatkonferens, något som är bra mycket svårare för en enskild.
  Anledningen till att jag skrev detta inlägg som upprörde dig så mycket är att jag har varit med när en sådan ”motståndarorganisation” skulle bildas och vet hur mycket oenighet det var där. Varför? För att alla ville ha igenom sin egen mening och dominera bilden. Det har vi naturligtvis rätt till som individer men om man vill framstå som en enad front så kan man tyvärr inte komma med hundra olika bud. Som organisation ska man ha ett gemensamt mål och en vision.
  Nu är det min tur att vara sur och besviken på dig, Magnus. Du tycks inte fatta hur frustrerad jag är över att den skeptiska sidan inte haft bättre framgång. Med tanke på att det verkligen inte finns några bevis för CO2-teorin så är det ju nästan ofattbart.
  Jag vet inte hur man kan ”fixa” det och jag kan definitivt inte ”fixa” något själv. I min enfald trodde jag att jag gjorde en insats åt rätt håll med denna blogg, men tycker du och övriga läsare annorlunda så är jag inte främmande för att stänga ner hela sajten. Ta och lös världens problem utan mig, Magnus. Du vet ju uppenbarligen hur.

 35. Gunnar Littmarck

  Du är bra Magnus, men…
  Fy vilken fingerklåda….
  Kanske fixar jag läsa dina ord från en skärm, synlig då mervärden skapas.
  Läs min klåda:
  Jag tror vi skulle skippa de mästa av dagen skit, om ingen fick konsumera utan,  att antingen skapa motsvarande,
  eller mässenaterna öppet och frivilligt,
  avstod från en del av eget mervärdeskapande…
  Tänk på vad denna förändring skulle innebära.
  Snart är en rättvisereform likt denna passé, ty snart finns få människor som kan konkurera med maskiner..
  Jag tror att dagens kapitalistiska system, upphör succesivt, då inte längre männsklig arbetskraft, behövs.
  Anställda kommer att likt, konsulter, jurister, mäkrare och allmänt kreativa, bli delägare, ty dagens värden, såsom kapital och fysiskmateriell, blir allt mindre värt.
  De sista kapitalisterna kommer
  äga det ända någorlunda bestående…
  mark…
  Därför är fastighetsbeskattning, den skatt som kommer leva längst.
  Lars förmåga att:
  Känna in om något är rimligt eller ej.
  Är helt idiotisk…
  Min bäste Lars:
  Känn in några av förra århundratalets fysikaliska insikter:
  De Brogge:
  Man kan antingen bestämma ett föremåls relativa hastighet, eller dess possition, dock aldrig bägge.
  Eller då partiklar ”lånar” energi för att passera hinder.
  Vad med att fotoner utsända från samma källa, förändrar beteende då dess ”tvilling” utsätts för vissa hinder..
  ( ni vet att en ”normal” foton, som exiteras i era näthinnor, är 25 cm. lång…  visst är det kul att fotoner har två färre dimentioner än vi… de saknar djup och tid, då en foton bildas på solen, med riktning Jupiters måne Europa, är den framme och ”död” i samma ögonblick)
  Det finns massor med paradoxer i vår värld, där ”sunt förnuft” eller erfarenhet, inte hjälper ett dugg..
  Kanske är detta pudelns kärna?
  Den co2 troende massan, tränger ett enkelt problem, för stabiliserande foccusering.
  (lämlarna går mot sitt stup)
  Vissa politiker, passar på att sko sig…
  Ugglorna föder extra många barn..
  Vad vet jag…
  Nu väntar Caten och Magnus text.
  Ha en flott lördagskvall
  mina tvivlarnde vänner
  från bägge läger.

 36. Alla: Jag har lagt ner sjuhelvetes mycket tid på den här bloggen. Jag går upp en timme tidigare på morgonen för att scanna igenom alla nyheter och jag nyttjar all min lediga tid till att försöka informera, upplysa, uppröra och ibland roa. Men otacksam är bloggarens lott. Och vet ni vad, jag funderar på om jag inte fått nog. Tänk vad Thomas, thomass och Erikarna kommer att bli glada om jag kastar in handduken. Men jag är allvarligt talat trött på all den här skiten. Varför ska jag engagera mig överhuvudtaget? Jag tror att jag går och läser en bok istället.

 37. L

  Maggie, fortsätt blogga men stäng av kommentarsfunktionen ett tag så får vi som tänker själva göra det i lugn och ro…. 😉

 38. Gunnar Littmarck

  Maggie
  Dinn blogg har vunnit mitt förtroende trotts att jag svor på\ att aldrig mer skriva här…
  Jag hade fel…
  Fattar om du inte orkar..
  Kanske ska vi köra en komunistblogg, där en av flera, tar på sig det oavlönade arbetet, i tur och ordning?
  Tänk om du, Magnus och Per, hade tagit en vaecka var….
  lovar att alla skulle tjäna på det, nu får vi latoxar lässa flera bloggar då vi kunde läst en…
  Tänk på det du medans du läser..
  Du vet väl att en jyst hjärngympa är att utf¨ra många tankastyrda lösningar, parallellt?
  Den gode Albert lär lyckats med 7 problemlösningar samtidigt…
  Vi normala jobbar max med 10% av skallen,,,
  Hjärgympa Maggie… hjärgympa…
  Aløla vet att lårmuskel blir stark av träning, men få vet ärr nya synapser som ökar din intellektuelle förmåga, bildas vis problemlösning…

 39. MPGE

  Maggie! Du vet ju hur många människor läser din blogg och hur många Du har inspirerad att lära sig mer om klimatet,
  CO2, politiken kring detta.
  DU GÖR FANTASTISKT ARBETE!! OCH TACK FÖR DET!!
  Fortsätt, fortsätt, fortsätt!! Vi är många som hoppas på
  att Du ska få TACK för Ditt arbete och all tid Du lägger på
  Din blogg.
  D en dagen kommer var så säker!
  Att Magnus och Thomas Palm och tomass och Erik Svensson
  och erik s. och kanske några andra är spydiga och otrevliga
  och gör påhopp efter påhopp betyder bara att de känner sig
  hotade i sina positioner som allvetande . De är – med all
  säkerhet! – avundsjuka att Din blogg är ständigt besökt
  av så många människor.
  Så TACK Maggie för Din fantastiska blogg!!!

 40. Mats Frick

  Maggie sluta inte!!! Jag hade varit klimattaliban om det inte hade varit för din blogg. De enda alternativen till dina texter är en massa dryga Galileos som tror att de är bättre på att analysera världens mest komplexa forskningsområde än det samlade vetenskapssamfundet. Läser man dessa  får man magknip. Du tar dig an frågan på en nivå som knyter an till hyggligt bildade människor som är genuint intresserade av frågan.
  Jag håller inte alls med om din grundtes, way off… men det är din blogg jag kommer tillbaka till därför att den utmanar på min nivå snarare än ”Har du inte studerat Clausius-Claperyron ekvationer kan du gott hålla mun… Pah!” (hoppas några känner sig träffade).
  Håll ut, jag lovar att inte komma med fler tjuvnyp.

 41. Håkan B

  Verkligheten Maggie, den står på Din sida! Vad är historien
  fram till idag om inte ”den där förba**ade verkligheten” som
  gör precis som den vill. Förra seklet körde den över Adolf,
  Josef och Mao, den här eftermiddan Timrå. Vem står på
  tur? Tror jag vet vem, vilka! Vad händer när EU’s utsläpps-
  regler börjar slå på allvar i länder som England och Tyskland,
  eller snarare så lär saker börja hända innan. Realism!!!!
  Tack för att Du finns Maggie!

 42. C.C.

  Maggie, du är bäst – vill du gifta mig med mig?

 43. Gunnar Littmarck

  Vad det detta du ville läsa?
  Jag vill inte gifta mig med dig,
  En livspartners bästa egenskap…
  Är det inteletuellabollplanket, som så ofta  visar oss vår intellektuella svaghet..
  Den vi gifter oss med, vill vi ska sova på armen,
  så smyger vi upp i ottan, för en överaskande frukost  på sängen
  (vadå överaskande, kanske menyn, ellers gör alla vi kära, morgonpigga, det till vår kärlighets mål, var morgon.)
  Livet leker fortsatt och Alkelett har ett felaktigt framtidssonarie..
  Hoppas ni smakar:
  Färsk sikløjrom och champagne ( mosserat vin, typ (Dela Pierre but)) funkar, om allt annat føles o.k.
  Chappelø Hill är numer inte lika bra… med löjrom..

 44. Maggie: Du gör ett fantastiskt arbete så häng inte läpp för lite kritik. Som skeptiker måste man tåla sånt. Efter att startat den första skeptikerbloggen var jag så glad när du kom in i bilden. Tillsammans blir vi starka. Det blir tungt att bli nästan ensam igen så fortsätt med bloggen nu. Kan jag så kan du. Jag är säker på att du har stöd av 95% av dina läsare.
  Kram och sov på saken. 

 45. Christopher E

  Jovisst Maggie, du gör ett bra jobb. Jag beundrar och respekterar hur mycket tid du måste lägga ner på detta.
  Den här bloggen är ett viktigt bidrag till att visa allmänheten att det inte finns en enad front om klimathotet.
  Och du tror väl inte de AGW:are som kämpar på här (inget ont om det, debatt är bra) skulle göra det om de inte upplevde din blogg som ett hot. Vilket naturligtvis är en komplimang.
  Magnus mfl., vi är ändå i viss betydelse på ”samma sida”, de flesta av oss som tvivlar på klimathotsscenarierna. Visst är vi också olika, och följer olika vägar, men inte behöver vi splittras… läs gärna Philip Stotts tankeväckande post just på temat splittring förresten (även om den handlar om splitring bland de gröna). Låt oss inte bli som Life of Brian vi också.

 46. Maggie, jag hoppas verkligen att du orkar fortsätta!
  I denna för hela västvärldens ekonomiska framtid oerhört viktiga fråga fyller du en funktion som våra sk vetenskapsjournalister borde tagit tag i för länge sedan. Förr eller senare  kommer verkligheten att tränga in även i massmedia och det tack vare sådana som du. 
  Utan Dej och Din blogg skulle den förväntan jag känner då jag slår på datorn till stor del slockna. De ringa på vattnet, i form av smådebatter med omgivningen, som dina inlägg ger upphov till är oerhört värdefulla.      

 47. Maggie
  din blogg har varit en glädje för mig sedan årsskiftet.
  Du har lyckats med att sätta igång en debatt som till och med jag, som äger en ngt begränsad studiekapacitet, hjälpligt kan hänga med i.
  Jag har till och med kunnat ge luft åt tankar som bubblat upp vid läsningen av mer eller mindre faktaspäckade artiklar.
  Om du slutar, så måste jag ta tillfället i akt att buga mig för ditt goda arbete.
  Men jag hoppas förstås att du fortsätter. Jag skulle verkligen sakna dig och dina tankar om klimatfrågan och de företeelser som dyker upp i kölvattnet på den. Jag skulle också sakna den nöjsamhet som det är att följa de rikliga och ibland tuffa reaktionerna på dina blogginlägg.
  Att det är mycket arbete med bloggen förstår jag fuller väl, och jag förstår likaledes om du drar in den på grund av att du vill syssla med annat på dina lediga stunder.
  Det är naturligtvis du som bestämmer vad du vill göra med den energi som du tycks ha en hel del överskott på.
  Jag har haft glädje av den i 8 månader, och det är bra nog. Men jag hoppas som sagt att nöjet och nyttan som följer med det nöjet fortsätter.

 48. Din blogg behövs Maggie. Vad mer kan jag säga 🙂

 49. Inge

  Maggie: Du har lyft klimatbloggandet till en ny nivå och fått med personer som Peter Stilbs, Christoffer E. och Lars Bååth i diskussionen. Säker lägger du ner en massa jobb på läsande och skrivande och du behövs i allra högsta grad. Lägger du av måste någon annan ta vid och hålla ångan uppe.
  Jag tycker Magnus var onödigt sträv i sitt långa inlägg.
  Det är säkert lättare att jobba för AGW-idén, man kan bara hävda att CO2 har stor betydelse och strunta i det naturliga, vi skeptiker måste vara duktigare trots mindre medel, och överbevisa med de smulor som faller från ”den rikes bord”.
  Om man jämför med den nuvarande ekonomiska krisen så borde alla varit medvetna att den var på väg. Lånar man ut till folk som inte kan betala så är krisen nära, det borde vara lätt att förstå. Ändå fick det krascha.
  AGW-frågan är mindre tydlig och får fortsätta.
  Människan är konstig. Suck!

 50. Hasse

  Maggi
  Stort tack för ditt gedigna arbete. Förstår inte hur du orkar vara så produktiv, men jag tar varje dag med stor glädje del av dina fynd. Dessutom tror (vet) jag att du kämpar för något som är rätt. Ifall arbetsbördan håller på att bli övermäktig kunde du kanske överväga att skriva inlägg bara varannan eller var tredje dag!

 51. Johan

  Sedan ett år har jag läst klimatbloggar för båda sidor.
  Började göra det när jag insåg att det inte dög att ligga i fosterställning framför TV-apparaten och matas av kunskapskanalens dystopi och undergångsbasuner.
  Det finns mycket att lära om mediehantering, politik,  ekonomi och framförallt vetenskap när det kommer till klimatet.
  Det är tack vare dig Maggie, som jag rest mig från TV-soffan! 
  Det är tack vare din blogg som jag har börjat ifrågasätta dessa dogmer som vi blir itutade.
  Johan

 52. Lars

  Magnus!
  Du har helt rätt!!!
  ”Du verkar ju inte veta någonting”
  Min stora tröst är att ingen annan gör det heller. Hade det varit så så hade inte två människor med likvärdig relavant och hög utbildning stått 180 grader mot varandra. Jag gör som alla andra. Läser, funderar och försöker förstå.
  En sak vet jag i alla fall, att säga att någonting inte kan hända är livsfarligt om man inte behärskar ämnet till 100% och det är det ingen som gör när det gäller klimatet.
  Gunnr Littmark.
  Du har rätt.
  En annan sak som jag vet är att hela konsensusbegreppet är en fälla, mina år i offentlig förvaltning lärde mig det. En dålig affär blir inte bättre av att många är överens om att den ska genomföras. Mycket av de felinvesteringar som görs och kostar stora summor har sin upprinnelse just i konsensus.

 53. Lars

  Gunnar Littmark
  Jag har varit bortrest och har inte hunnit läsa alla inläggen förrän nu.
  ”Lars förmåga att:
  Känna in om något är rimligt eller ej.
  Är helt idiotisk…
  Min bäste Lars:”
  Säg det till en erfaren tullare som vet exakt vilka han ska plocka in. ”Feeling you know.”
  Eller hur det kan komma sig att jag hanterat mina aktier och pensionsfonder helt rätt inför den nuvarande krisen, bara vinster överallt, tom i år,om än blygsamma.
  ”Feeling you know.”
  Jag tänker inte kommentera vad jag anser om ditt svar då jag inte tycker om att förolämpa folk samt inte tänker lägga ner tid på att förklara saker för folk som inte kan förstå. Det finns så många som förstår vad jag menar så att det räcker och blir över för min del. Problemet med bloggkommentarer är snuttifieringen, att inte kunna nå ut med helheten. Jag menade en enda sak med det inlägget du kommenterade och inget annat, nämligen att jag anser Svensmarks uppfattning vara den bästa förklaringen jag hittills läst. Hur många här har bemödat sig med att läsa boken? Populärvetenskap fnyser sifferbitare som vill kunna beräkna det som inte går att beräkna. Jag tänker inte utpeka eller förolämpa vissa signaturer. Men det finns så många besserwissers i båda lägren, folk som påstår sig veta det okända, det som ingen egentligen vet. Vet någon tex hur många istider som föregåtts av en kraftig uppvärmning, eller hur många kraftiga uppvärmningar som ägt rum utan att följas av en istid? Eller hur många ggr golfströmmen vänt?
  Varför pratas det om om tippingpoints med katastrofal uppvärmning? När historien faktiskt redan bevisat att de inte finns. Tellus är inte livlös som Venus. (Jag vet skillnaden i avstånd till solen så var snäll och dra inte upp det. Jag vet också skillnaden i CO2 halt i atmosfären) Tänk om det är så enkelt att de aldrig hinner dit hän innan en ny istid hinner före och återställer ordningen.
  Meningen med en bloggs kommentarer måste väl ändå vara att få lufta ideer, man måste tåla mothugg med inte nödvändigtvis personangrepp eller nedsättande kommentarer.
  Det är ju ändå så här i denna komplexa fråga, ingen vet svaret, något som borde mana till viss ödmjukhet inför det okända.
  Maggie gör ett fantastiskt jobb med den här bloggen. Tyvärr så tror jag inte att kritikerna har en chans att slå igenom, det är kanske så att ett paradigmskifte redan ägt rum och då pratar vi om 30 år eller så innan en förändring blir möjlig. Det jag tror mest på är att alltsammans rinner ut i sanden, att frågan av andra orsaker prioriteras ner, ett exempel kan vara att Aleklett har rätt trots allt. Detta skulle förvandla hela CO2 köret till en ickefråga. En annan orsak är att folk inte orkar med samma tema hur länge som helst.
  Det finns allt för många på alltför hög nivå i alltför många länder som tror på Aleklett för att han föraktfullt ska kunna viftas bort på en blogg.
  Jag kommer troligen att undvika att kasta fram egna hypoteser för värdering framöver efter som det tydligen är bättre att klippa och klistra vad andra skriver i en blogg som säger sig vara avsedd för dem som tänker själva.
  Enkelspårets seger med vetenskapliga förtecken. Einstein hade vomerat.
   
   

 54. Lars: Jag hoppas verkligen att du fortsätter med att tänka och spekulera själv. Du har faktiskt inspirerat mig till att ta reda på mer om Peak Oil och Aleklett, så dina insatser är inte utan framgång. 🙂 Att vissa personer sedan sänker sig till personangrepp innebär ju bara att de inte har några andra bättre argument mot det du framför.

 55. Gunnar Littmarck

  Ursäkta Lars.
  Jag skrev alltför slarvigt och utan genomläsning..
  En tangentbordsexplosion avsedd att reta Magnus för hans ordrika kommentar, barnsligt, javisst.
  Jag är nog värre ordbajsare…
  Att känna vad som är rätt i klimat frågan, tror jag är problemet.
  Därför jag skrev att det är idiotiskt att applicera känslor på komplicerade fysiska processer, jag är överkänslig på den punkten efter oändligt långa diskussioner om kärnkraft.

 56. Lars

  Gunnar Littmark.
  Allt glömt. Ser fram emot kommande kommentarer från dig.
  Jag uttrycker mig kanske lite luddigt ibland. Min ”känsla” här består i att jag finner Henrik Svensmarks teorier rimliga. Hans bok är fascinerande och ger en bra bild över hur komplext allting är. Sen får ju framtiden utvisa vad som är rätt eller fel. Hade jag visst det så hade jag varit lik rik som Al Gore.

 57. Mattias

  Jag har placerat mig bra i matematiktävlingar på både nationell och internationell nivå (gymnasiet). Dessutom har jag läst 39 hp matematik med betyget A. Men jag har ändå svårigheter att förstå forskningsrapporter eftersom jag inte gått någon grundutbildning än.
  Jag förstår min begränsning och väljer att inte göra beräkningar om GW i min kammare och dra egna slutsatser av tabelldata m.m.
  Istället lyssnar jag på den gemensamma rösten från de stora vetenskapliga instituten.
  http://www.nationalacademies.org/includes/climatechangestatement.pdf
  (Nasa och motsvarigheterna i de största industriländerna.) Bara för att de säger något så behöver det ju inte stämma, men jag anser att det är väldigt troligt att det som de säger stämmer. Även om det vore 50 50 att de har rätt eller fel skulle jag absolut börja minnska mina koldioxidutsläpp.
  Jag skulle göra det även fast jag vore forskare och inte höll med. Och isynnerhet nu när jag inte är forskare.
  Hela Gunnar Littmarcks beräkning (#25) faller för det första på att utstrålad effekt inte är en linjär funktion av temperaturen. Ett föremål med dubbelt så hög temperatur har 16 gånger högre utstrålad effekt.
  Det kanske är irellevant, men det visar att vi inte kan göra en snabb beräkning i huvudet och välja att 100% tro på den sida som vi hamnar närmast.
  Global uppvärmning är ett område där det finns hur mycket information som är missledande, både på internet och i medier. T.ex. The greate global warming svindel som t.ex. innerhåller en manipulerad graf.
  Därför lyckas inte klimatskeptiker

 58. Gunnar Littmarck

  Hej Mattias.
  Fortsätt studera och ifrågasätt alltid alla ”sanningar”
  Jag tror du skulle vinna mest på termodynamik och vågrörelselära.
  Jag lovar att du kommer finna grava fel i de största aktoriteters samanfattaningar av sin syn på allts tillstånd.
  Dock anser jag att den etablerade ”sanningen” ska i frågasättas först, ty historien visar med önskvärd tydlighet att då politisk konsensus rått om ”vetenskapliga ställningstaganden” har det ofta varit fel.

 59. Mattias

  Hej Gunnar
  Självklart kommer jag att ifrågasätta allt som jag lär mig. Och jag antar att det blir tiden som får ge svar på hur stor påverkan koldioxid har på klimatet. Det lär ju bli rätt tydligt om 10 år, åt det ena eller andra hållet.
  Jag kommer försöka att aldrig ta 100% ställning i någon vetenskaplig fråga.

 60. L

  Mattias, frågan är om det blir så mycket tydligare om 10 år, när det inte blivit det dom senaste 150 åren. Möjligen får vi veta mer om annat som driver klimatförändringar.

 61. Torbjörn Larsson, OM

  ”Jag avsåg inte enbart den totala instrålade värmen utan snarare på de av Henrik Svensmark mfl påvisade men ännu obevisade sekundära effekterna som solen indirekt via den kosmiska strålningen har på molnbildningen. I det riktigt långa perspektivet så finns det galaktiska händelser som supernover, passage genom vintergatans spiralarmar, pendling genom vintergatans horisontalplan mm som påverkat de stora nedkylningarna bakåt i historien, tillfällen då den kosmiska strålningen varit kraftigare. Jorden har faktiskt varit allt från helt isfri till snöboll. Enligt den teorin är som säkert du men kanske inte alla känner till så ger en inaktiv sol svagare solvind vilket gör att den kosmiska strålningen har lättare att komma fram vilket sägs påverka molnbildningen så att klimatet blir kallare. Hela teorin beskrivs utförligt i boken de kylande stjärnorna av Henrik Svensmark & Nigel Calder.”
  Um. Utfall av klimatfaktorer riktigt långt bak beror också på atmosfärens och plattektonikens (superkontinenter) förändrade effekter. ”Iceball” Earth är opåvisad, och det är lätt att hitta bra kritik av globala glaciationer. Där läser denialister in vad de vill och slänger resten. (Dvs så pass globala förändringar betyder att AGW a priori blir mer sannolik, även utan de okontroversiella bevisen som övertygat klimatforskarna, se IPCC 2006.)
  Men till saken: googlade Svensmark och hamnade här, på grund av ett resultat som motbevisar hans ”kylande stjärnor” teori ( http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0906/0906.2777.pdf ):
  ”We confront past suggestions of a close link between terrestrial climate change and the Sun’s transit of spiral arms in its path through the Milky Way galaxy. These links produced concrete fits, deriving the unknown spiral pattern speed from terrestrial climate correlations. We use new information on spiral structure based on CO data that does not make simplifying assumptions about symmetry and circular rotation. Comparing the times of these transits to changes in the climate of Earth, not only do the claimed correlations disappear, but also we find that they cannot be resurrected for any reasonable pattern speed.”
  Men se också kritiken av de föreslagna mekanismerna refererad i samma papper. Inget mönster möjligt, ingen mekanism: ingen teori^2.

 62. Gunnar Littmarck

  Maggie

  Dinn blogg har vunnit mitt förtroende trotts att jag svor på att aldrig mer skriva här…

  Jag hade fel…

  Fattar om du inte orkar..

  Kanske ska vi köra en komunistblogg, där en av flera, tar på sig det oavlönade arbetet, i tur och ordning?

  Tänk om du, Magnus och Per, hade tagit en vaecka var….

  lovar att alla skulle tjäna på det, nu får vi latoxar lässa flera bloggar då vi kunde läst en…

  Tänk på det du medans du läser..

  Du vet väl att en jyst hjärngympa är att utf¨ra många tankastyrda lösningar, parallellt?

  Den gode Albert lär lyckats med 7 problemlösningar samtidigt…

  Vi normala jobbar max med 10% av skallen,,,

  Hjärgympa Maggie… hjärgympa…

  Aløla vet att lårmuskel blir stark av träning, men få vet ärr nya synapser som ökar din intellektuelle förmåga, bildas vis problemlösning…