Stockholmsinitiativet behöver din hjälp!

Det har varit tyst om Stockholmsinitiativet ett tag. Jag kan dock berätta att organisationen ingalunda är avsomnad. Man planerar bl.a. för en konferens med internationella talare i början på nästa år. Att få hit talare är inget svårt, konsten är att hitta finansiering. Tillhör man skeptikergruppen så förblir många dörrar stängda.
Under hela sommaren har medlemmarna i Stockholmsinitiativet varit flitiga med att skriva. Dessvärre har det mesta utom meningsutbytet med Tällberg blivit refuserat.
Stockholmsinitiativet har tyvärr fortfarande ingen hemsida, men förhoppningsvis finns den på plats före jul.
Å Göran Ahlgrens vägnar vill jag be er som har idéer om hur Stockholmsinitiativet kan utvecklas eller vill hjälpa till att skapa en organisation som kan väcka opinion mot alla mindre genomtänkta klimatpolitiska åtgärder, att kontakta Göran på goran.ahlgren@stockholminitiative.com.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Hej !
  ÅTGÄRDER
  A
  Jag tror att det måste bildas en förening med en tämligen blygsam medlemsavgift till att börja med.   Namnförslag !!
  Motivering
  Det finns säkert en stor  ”tyst   medborgargrupp”  att appellera till.  Att ungdomar i storstäderna  och journalister  tror på  IPCC och ser Al Gore som en frälsare ligger i det mediala samhällets natur.  Man grupperas med olika former av patos kring en idol.  Att politiker hänger med i olika flockbeteenden är en oundviklig konsekvens av  medias makt.    Det är sällan att journalister och  politiker  har någon erfarenhet av ”naturens” verkliga villkor.
  Men det  har många av svenska medborgare ute i landskapen.
  B
  Aktualisera mitt tidigare förslag att summera de 10 viktigaste faktorerna som talar mot CO2-teorierna på ett lättillgängligt  sätt.  Det får inte bli merän en A4-sida.  Litteraturhänvisningar mm kan finnas på baksidan. Det kan vara ett typografiskt enkelt dokument som kan ligga till grund för uppvaktningar av beslutsfattare i samhället,  t ex fackföreningsledare, vilka oroar sig för maria Wetterstrands inflytande på en  eventuellt kommande Sahlin-regering.
  Motivering:
  Den nuvarande debatten har en tendens att bli akademiska uppgörelser mellan experter. Många även högutbildade människor tar inte till sig argumenten utan det hela utmynnar alltför ofta i ett  ” Tja – vad  skall man tro?”
  C
  Värva någon ”KÄNDIS”  som  väcker uppmärksamhet  för vår sak.
  Motivering:
  Stockholmsinitiativet  förfogar över vetenskapligt högtstående personer med ett djupt analytiskt tänkande.  Men de kommer inte riktigt  fram på bredare bas  i debatten.  Det måste till en ”hävstång” för att locka fram större uppmärksamhet.
  Rekrytering:
  Internationellt:
  Peter Stilbs med flera känner säkert flera ”stora namn” t ex i USA.  
  Lokalt:
  Exempel på att  ”kändisar”  kan ändra uppfattning:
  Marit Paulsen vågar  nu ifrågasätta det moraliska i ekologisk odling. Lägg också märke till att hon i början av sin politiska karriär hade en rakt motsatt uppfattning  tills hon själv började bedriva jordbruk och husdjursskötsel.
  Ingemar Vänerlöv(KD) vars motion till riksdagen skulle kunna vara skriven av Maggie.
  C
  Belys  och utmana  ärkebiskop Anders Wejryds opportunistiska klimatengagemang.  Han undviker att ge några svar på en mängd frågor som jag ställt honom per brev.  Han har inga logiska svar utan hänvisar genom sin kaplan  till sin bok ”Uppsala Interfaith Manifesto 2008”  som saknar naturvetenskaplig bäring och nationalekonomiska konsekvensanalyser. 
  Motivering:
  Många människor, som inte alls är religiösa, troligen mest äldre,  skänker växthusgasteorierna  tilltro  eftersom de understöds av Svenska Kyrkans högsta ledning. 
  Åtgärd.
  Få ut ärkebiskopen i en öppen debatt.
  Om jag inte minns fel är professor John R  Christie   visserligen  kristen  troende men tvivlare vad gäller CO2-religionen. Peter Stilbs m fl känner honom nog.
  Kjell-A  Jönsson