Dagens länkar

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Enligt den artikeln har vi att vänta oss en meter höjning av havsytan det här seklet. Är det din uppfattning också, Maggie?

 2. Thomas: Jag ser ingen anledning att tro att havsnivåhöjningen har accelererat. Och om uppvärmningen har avstannat så kan den väl till och med avta (mindre avsmältning, mindre utvidgning?)?

 3. Iven

  Man kan läsa texter som fan läser bibeln.
  I artikeln som Maggie hänvisar till talas om att havsnivåhöjningen sannolikt begränsas till mindre än en meter, i många områden till några decimeter.
  Artikelförfattarna tycks tro på detta p.g.a. AGW, men varnar för överdrifter.

 4. Thomas

  Iven, är det du som är fan? I sista två styckena av maggies länk talas helt klart om en meter, inte ”mindre än en meter”. I den artikel som den i sin tur länkar till talas däremot om mindre än en meter, däremot inte om ”några decimeter”. Det torde du missuppfattat från påståendet att avvikelser från medelhöjningen kan uppgå till ett sådant värde.
  maggie, före ca 1920 var höjningen av havsytan betydligt mindre än 1 mm/år, därefter har den gradvis ökat så att den nu är närmare 3 mm/år. Det är vad jag kallar en acceleration. (Och kom nu inte dragande med några år på slutet, du vet mycket väl att vi ständigt har kortare fluktuationer som gör att det är för kort tid att beräkna en trend på).
  Visst är det intressant att även de som argumenterar mot ”alarmism” nu talar om värden som för inte länge sedan skulle klassats som klart alarmistiska.

 5. Iven

  Thomas, #4:
  Du har rätt, att det i den artikeln som Maggie hänvisar till står 1 meter. Förlåt mina förhastade slutsatser – om du vill och kan.
  Jag fastnade för länkhänvisningen i den artikeln till Roger Pielke jr., (Review abstract i nature geoscience). Där det talas om en genomsnittlig havshöjning med mindre än en meter och avvikelser från den med flera decimeter i flera områden.
  Kanske var det jag, som tolkade artikeln som fan läser bibeln, men avsikten med båda artiklar var väl trots allt att man ville varna för den överdrivna larmrapporteringen betr. eventuella framtida havsnivåhöjningar och därför citerade källor, som var lite återhållsammare.

 6. Thomas

  Iven, det intressanta här är att även folk som vill varna för ”överdriven larmrapportering” idag hamnar på siffror som är värre än i IPCC:s senaste rapport. Vad säger det om IPCC?

 7. Christopher E

  Thomas #4;
  Nu ljuger du så det ryker. Det finns ingen acceleration av havsytehöjningen sedan den kom igång i denna fas i slutet av 1800-talet.
  Se tex på Holgate 2007. Det finns andra dataserier, men budskapet är detsamma.
  Uppgiften om accereleration kommer från satellitmätningar 1993-2003. Men det är lätt att se att man kan finna både snabbare och långsammare perioder under 1900-talet om man körsbärsplockar ut en tioårsperiod. Flytta tex. fram perioden 93-03 till 99-09 och accelerationen upplöses i intet.
  Du frågar vad IPCC:s måttlighet i denna fråga betyder. Ja, det hamnar naturligtvis på deras pluskonto. Det är bra att de inte dragits med i överbudshysterin. Det nya intressanta efter FAR är att många som tidigare hävdat IPCC som den enda sanningen nu inte tycker de är alarmistiska nog. Ett minskat inresse och ökad skepsis från allmänheten möts allt löjligare överbud. Den taktiken kommer dock att slå tillbaka.
  Min gissning är högst 20 cm de kommande 100 åren, antagligen mindre.