COP 26, Net Zero Watch och Framtiden

CO2coalition 2

300 års uppvärmning, samma trend trots ökande halter av CO2 (länk 1)

COP 26 visade att både USAs president Joe Biden och UKs premiärminister Boris Johnson i ord och handling är besatta av IPCCs krig mot antropogena utsläpp av koldioxid med det utopiska målet om Net Zero – för västländerna.

Strax efter COP 26 gav Benny Peiser (GWPF/Net Zero Watch) sin syn på klimatfrågan inför Irish Climate Science Forum och CLINTEL.

Benny Peiser: ”we are entering a new phase in the climate debate” – Clintel

Kort skulle man kunna säga att B. Peiser beskrev klimathotsfrågans utveckling från tiden efter andra världskriget och fram till våra dagar, där en del av västländerna nu tävlar om att vara spjutspetsar i ”klimatomställningen” och han speglade utvecklingen i ljuset av den generella grafen från Anthony Downs (1972) Up and down with ecology – the ”issue attention cycle”.

issue 1

Issue Attention Cycle

Steg ett, en ”issue”, en rörelse börjar normalt tämligen försynt, varken media eller politiker i allmänhet ser vad som ska komma, det kan vara nyfikna forskare som har börjat fundera över eventuellt viktiga samband eller som med klimathotsfrågan – en medveten politik från en nästan övermäktigt stark organisation.

I Sverige har vi en unik en fördel av Jacob Nordangårds forskning och hans ”Rockefeller – en klimatsmart historia” (länk 2), där Jacob visat att klimat(hots)frågan skapades i samarbetet mellan The Rockefellers och FN och med deras gemensamma mål om ökad makt åt FN. Detta berörde inte B. Peiser.

Steg två, den spirande rörelsen sprids via media. Peiser ser 1988 och 1992 som avgörande år. 1988 bildades IPCC och 1992 gick FNs konferens om miljö och utveckling av stapeln i Rio. ”Riokonferensen” blev avgörande, det var i samband med den som (nästan) alla jordens länder skrev under klimatkonventionen (UNFCCC).

Miljöaktivister från alla världens hörn var i Rio och risken med industrisamhällets osynliga avfall, koldioxid, fick snabbt sin tid i media och i politiken. UNFCCC, klimathotsfrågans närande vagga, matade sedan den växande skaran gräsrotsanhängare med lämplig propaganda via de eviga COP-mötena och IPCCs rapporter och efter hand förhandlades nya krav fram på begränsning av utsläpp av, den enligt visionen skadliga gasen, koldioxid från Annex I länderna.

Steg för steg har vi på så sätt närmat oss den geopolitiska situation vi nu befinner oss i. Västvärlden, Annex I-länderna, har ”gått före” och på allvar börjat genomföra Den Stora Omställningen och effekterna börjar bli kännbara.

Benny Peiser undrade om vi inte rentav och är på väg in i fas tre.

Fas tre, energibrist och chockhöjning av elpriser fick den förförda allmänheten att fundera över vad politiken för att hindra ett visionärt, förändrat klimat betyder i praktiken. Även om många politiker nu gärna kallar de nya energipriserna och allmän prishöjning för Putinpriser, så började detta långt innan Ukraina invaderades.

Hur lång fas tre blir är svårt att säga. Få politiker och beslutfattare bryr sig om klimatkänslighet hit och dit, även om den frågan är central för dem med lite naturvetenskaplig skolning. Vill vi påverka klimathotsfrågan så är det främst NIMBY-effekten vi måste koncentrera oss på, det vill säga inte i min börs, tack.

¤¤¤

Klimatomställningens samtliga kostnader

Den särskilda grenen av GWPF, www.netzerowatch.com med Benny Peiser bedriver sedan i höstas ett värdefullt arbete för att stärka fas 3 genom att på olika sätt visa kostnaderna för omställningen. Net Zero Watch, (netzerowatch.com) är en viktig inspirations- och kunskapskälla när det gäller att skaffa insikt i konsekvenserna av klimathotspolitiken.

¤¤¤

Dr. John Constable, GWPFs ansvarige för information i energifrågor, ställde 14 september 2021 upp på en hearing inför House of Lords Industry and Regulators Committee. Den handlar i huvudsak om vindkraftens kostnader och bjuder på många initierade frågor och lika många svar i form av vederhäftiga resonemang. Undrar hur våra klimat- och energiministrar skulle kunna ansvara för och delta i en sådan utfrågning av en grupp bestående av t.ex. Elsa Widding med flera.

Länken till denna innehållsrika och givande hearing är Needed: A rational and affordable climate policy – Net Zero Watch . Missa inte att klicka fram pdf-filen där denna hearing finns i utskrift i egen rapport med bilder som ger känslan av gamla England, den finns med andra ord inbäddad i ovanstående länk eller här: Constable-HoL-Evidence-2021.pdf (netzerowatch.com)

¤¤¤

Syftet med GWPF och Net Zero Watch är att visa att det inte föreligger någon klimatkris på grund av våra utsläpp av koldioxid och att det finns gott om tid för att genomföra en långsam reduktion av användningen av de fossila bränslena (”phase down coal power”) samtidigt som kärnkraftens andel i energiförsörjningen ökas.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

 1. https://co2coalition.org (se Climate Facts #10)
 2. Rockefeller – en klimatsmart historia – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Kan galenskapen beskrivas tydligare.
  Nästa fas borde vara att rensa upp i politiker skaran som verkar likna en religiös sekt.
  Världen över lika galet. Verkligheten betyder inget makten betyder allt.
  Tack Ann. Kunnig och klarsynt som alltid. Det känns hoppfullt att människor som Du orkar engagera er år efter år. Tack för det. Utan Era röster vore klimatstolleriet outhärdligt.

 2. Sven Andersson

  Instämmer helt och hållet.

 3. Bra beskrivning, tack, och en bra modell i teorin sannolikt. Dock gissar jag att fas tre kommer att falla mera abrupt och fas 4-5 kommer utgå och ersättas av en fas att rädda världen från ett kallare klimat. Inte en sakta anpassning till ett varmare. Men det återstår att se.

 4. Evert Andersson

  Tack Ann. Många bra länkar och en omdefinition av NIMBY.

  Inte I Min Börs, Tack. Ska jag lägga på minnet.

 5. Jan

  Tyvärr måste allmänheten lära sig den hårda vägen som ”brännt barn skyr elden” vad våra politikers övermod innebär i verkligheten innan vi kan se någon förändring. Det kommer att svida ordentligt och bli väldigt dyrt kommer allmänheten få erfara.

  Dessutom kommer det att erodera förtroendet för det politiska systemet. I bästa fall kan det förbättre det politiska systemet och högre kompetenskrav ställas på politiker men i sämsta fall……….

 6. Ann Löfving-Henriksson

  # 3 Alvar, den här artikeln har legat klar en tid och det blev alltmer klart att vår maktlystne granne i öst på egen hand klarat av fas tre på rekordtid, medan de två i artikeln nämnda västledarna lallar omkring i var sin rädda-världen-dimma och FN-chefen från sin upphöjda tro(n) manar på – öka takten i omställningen snart är det för sent.

 7. UWB

  Att erkänna ett fel är det värsta som politiker vet, fördelen med att det går en tid är att det finns andra att skylla på, jag var själv inte med att fatta besluten.

  Det är en av anledningarna till att fas 2 blir onödigt utdragen, även om många egentligen vet att strategin är felaktig måste det gå en lämplig tid för att vissa kritiska personer lämnar och nya kan komma in och börja styra om strategin.

  Historien har visat detta flera gånger. Ett av mina favoritexempel är den skenande statsskulden i slutet av 80-talet som orsakades av allt för generösa bidrag till sjuka, arbetslösa etc. och ett skattesystem som via höga ränteavdrag gjorde skuldsättning till norm. Till slut måste ett nytt system fram vilket skedde, men många år försent för att skydda dem som tog fram det tidigare regelverket.

  I min mening är vi där nu i energidebatten, men elpriserna måste rusa ett par år till innan någon är stark nog att dra i bromsen och analysera vilken den riktiga vägen vore. Det är bara synd om vind- och solkraft då vuxit sig så stark att den är svår att bryta ner.

 8. Sven Andersson

  Den skenande statsskulden i slutet av 80-talet berodde på en dubbel åtstramning( kamp för fast valuta bl. a. 500% ränta och stora offentliga nedskärningar) så arbetlösheten steg till över 10 %!
  Givetvis minskade statsinkomsterna i rejäl takt.
  Sedan talade man om den stora statsskulden, men nämnde aldrig statstillgångarna. Enligt politikerna var det svårt att låna med den stora statsskulden, utan att nämna tillgångarna. När jag lånar av en bank talar jag om mina tillgångar. Man fick ”sanera” ekonomien genom att minska på statsskulden, och det gjorde man bl.a. genom att sälja statliga bolag. De tillgångarna nämndes aldrig vid diskussionen om statsskulden.

 9. Björn

  NIMBY-effekten gillar jag, ”inte i min börs, tack”. Det är nog den effekten som får galenskaperna att uppmärksammas på ett bredare plan.

 10. Ivar Andersson

  De höjda priserna på drivmedel, el och mat öppnar ögonen på allmänheten. Korthuset kommer att raseras precis son Berlinmuren och Järnridån.

 11. #7
  Och under tiden passar industri och NGO opportunisterna på att sko sig av våra skattemedel.
  (jeez.. jag börjar låta som en gammelkommunist men det känns nödvändigt)

 12. Magnus

  Det är inte långsökt att fredsrörelsen var och är infiltrerad från Ryssland. Kärnvapenfri zon, nedrustat försvar gynnar Ryssland. Även miljörörelsen är troligt att den är påverkad därifrån. En orsak är att väst ska få ökade kostnader för energi och lägre BNP. Helst ska väst gå under ekonomiskt förstås så vi inte har råd att satsa på militären. En annan är att de ska få sälja gas. Där har de ju också lyckats med Tyskland. Och i även Sverige faktiskt. Hur kommer det sig annars att ledande politiker och även forskare på universitet menar att vindkraft ska kunna lösa Sveriges energiproblem? Eller att vätgas ska lagras vilket är osäkert om det fungerar och ingen vet vad kostnaden blir. Dom säljer lite gas till Sverige men på sikt kanske vi hamnar där. Eller försvagas vi ekonomiskt.

  Med vetskap om hur långsiktigt underrättelsetjänster i stormakter arbetar så är det troligt att många omedvetet jobbar för en organisation i ett annat land. Att de sysslar med långsiktig påverkan gäller förstås både ryska FSB och USA:s CIA.

 13. Ann Löfving-Henriksson

  # 12 Magnus, Du tar upp den härva av nätverk, hydran, som styr världen i kulisserna.
  Jacob Nordangård har nu i decennier grävt och grävt och nätverkshärvan blir bara mer och mer svår att tränga in i.
  På pharos.stiftelsen-pharos.org kan man uppdatera sig och idag har ”Protect the Planet – Ett Planetärt nödläge” publicerats.
  Utbudet av kända namn är outsinligt. Alla arbetar de för att rädda det planetära nödläget genom att ”vilja ställa om” det system som hittills försörjt och skyddat oss väl till något annat, frågan är vad.
  Här på KU är vi nog tämligen överens om att syndabocken CO2 varken har åstadkommit eller kommer att kunna åstadkomma något nödläge.
  Se till exempel grafen i inlägget. Var ser man någon påverkan av CO2 där?
  1,5 grader på 300 år …
  Klimatvetenskapligt står nog bloggen på fast grund, men vad betyder det i ett samhälle som styrs av vetenskapligt illiterata politiker, som låter sig styras av FN, Rockström, Greta, WWF … och inte minst WEF där vår statsminister med flera hör hemma.
  Min övertygelse är att vi inte kommer någon vart med klimatvetenskapliga fakta, däremot med den mest aktuella Nimby-tolkningen som alla förstår – ”Inte i min börs”, vilken är högaktuell i land efter land.
  Hydran som ständigt infiltrerar rår vi inte på men däremot den självbevarelsedrift vi alla begåvats med.

 14. Ann Löfving-Henriksson

  Länken till dagens inlägg på Pharos-
  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/2-protect-the-planet-ett-planetart-nodlage/

 15. JonasW

  #13 Ann

  ”Min övertygelse är att vi inte kommer någon vart med klimatvetenskapliga fakta”

  Min övertygelse är att klimatvetenskapliga fakta (bla. redovisade här på klimatupplysningen) har gjort att ett stort antal människor idag är tveksamma till katastrofteorierna.

  Trots allt larmande från media och politiken så verkar Svenska folket inte speciellt oroade över ”klimatförändringarna”. Andra frågor som kriminalitet, sjukvård m.m. klassas som viktigare. Media och FN svamlar ju om ett undergångsscenario – en obeboelig jord. Om folk trodde dem så skulle klimatet vara fråga 1.

  Min uppfattning är att väldigt få tar dessa larm på allvar längre.

  Jag är övertygad om att just redovisning av fakta har lett till denna situation – det folkliga stödet för den ”gröna omställningen” är svagt.

  Jag tror att de flesta människor bildar sig en uppfattning dels utifrån media men i stor grad utifrån hur de uppfattar att ”kunniga” personer i deras bekantskapskrets ställer sig. En mindre grupp insatta personer kan ha väldigt stor effekt på en mycket större ”inte så insatt” grupp.

  Min bild är att vi kommit väldigt långt just genom att redovisa fakta. Jag tror att det är oerhört viktigt att fortsätta göra det, även om det politiska systemet än så länge verkar immuna mot fakta.

 16. Håkan Bergman

  I Tyskland fortsätter man att gräva i merkelerans energipolitik, det finns hur många lik som helst i garderoberna.
  https://www.politico.eu/article/german-social-democrats-face-more-heat-over-russian-energy-ties/

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # 15 JonasW, visst ligger det mycket i vad Du skriver, men i nuläget är det viktigt att fokusera på ”min börs”. Det ena utesluter naturligtvis inte det andra.

 18. Rossmore

  OT för engelskspråkiga:

  https://wattsupwiththat.com/2022/04/20/2021-state-of-the-climate-report-empirical-observations-show-no-sign-of-climate-crisis-snow-cover-stable-sea-ice-levels-recovering-no-change-in-storm-activity/

 19. Ann Löfving-Henriksson

  # 18 Rossmore, tack! Viktig info!!! Ska läsa mera noggrant.

 20. Ann Löfving-Henriksson

  # 16 Håkan Bergman, en oerhört intressant artikel om, som Du skriver Merkel-erans energipolitik. Angela Merkels betydelse för den geopolitiska situation väst nu befinner sig i blir alltmer uppenbar.
  Tack för tipset!

 21. GK

  Diagrammet med de fem faserna får mig osökt att tänka på de sju projektstegen, ett projekts sju fasor. Kanske är det så här det globala klimatprojektet också i efterhand kommer att kunna beskrivas:

  1. Entusiasm och begeistring
  2. Tillnyktring
  3. Panik
  4. Uppsökande av de skyldiga
  5. Bestraffande av de oskyldiga
  6. Belönande av de som inte var med
  7. Förstörande av kvarvarande dokument