CO2 är ingen luftförorening!

I dagens Sydsvenskan skriver Heidi Avellan, politisk chefredaktör, följande:

Utsläpp skall kosta

Det går snabbare och blir billigare att minska utsläppen av luftföroreningar som försurande svaveldioxid än man tidigare trott, hävdade tre miljöforskare igår på DN Debatt – därför bör det också gå att minska utsläppen av koldioxid till en betydligt lägre kostnad än beräknat.

Förhoppningsvis har de rätt, för redan dagens ambition för nedskärningar avfärdas av många som dyr och tidskrävande. Ändå är det tveksamt om det gränsvärde för koldioxid i atmo­sfären, 450 ppm, som diskuteras i klimatförhandlingarna räcker för att stoppa den globala uppvärmningen.
Effekterna kan vara katastrofala vid 350 ppm och idag är vi uppe i 385 ppm, varnade Tällberg Foundation tillsammans med en lång rad klimatforskare, politiker, företagsledare och kändisar från hela världen bland annat i Financial Times häromdagen.

Detta är den dystra utgångspunkten när forskare och makthavare nu samlas i Tällberg i Dalarna för att diskutera en ”plan C” för att rädda världen. Dyster, därför att det betyder att det mål som diskuteras inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn nästa år inte är tillräckligt ambitiöst. Ändå är det osäkert om länderna ens lyckas enas om åtgärder för att nå detta.
Den goda nyheten är att medicinen mot luftföroreningar har varit ekonomiska styrmedel.
Boten bör bita också på klotets feber.

Allvarligt talat trodde jag lite mer om SDS politiska redaktion. Att Heidi Avellan räknar CO2 som en luftförorening förvånar mig, då hon annars visar ett stort och brett kunnande. Känner Sydvenskans politiska chefredaktör att hon måste sålla sig till ledet? I så fall är det mycket trist.
I morse skrev jag ett mail till Heidi Avellan och så här lät det:

Bästa Heidi,

Jag har länge ansett Sydsvenskan vara en progressiv tidning som vågar ifrågasätta och ta ställning. Din opinionsartikel idag får mig dock att undra hur det egentligen står till med den allmänna kunskapsnivån inom den politiska redaktionen.

Du hänvisar till Tällberg Foundation och deras uttalande om att effekterna (för klimatet) kan vara katastrofala redan vid 350 ppm koldioxid och idag är vi uppe i 385 ppm. Jag undrar då förstås hur mycket du känner till om atmosfärens sammansättning, växthusgaser och koldioxidens roll i naturen. Du borde naturligtvis veta att koldioxiden är en förutsättning för allt liv på jorden. Utan den skulle varken du eller jag finnas. Det finns dessutom inget optimalt värde för koldioxidhalten i luften. 350 ppm är bara ett värde som valts då det gällde vid ett givet tillfälle. Anledningen till att man bävar för högre koldioxidhalter är för att de påstås påverka jordens temperatur. Detta är dock bara en hypotes. Trots ständigt ökande koldioxidutsläpp har det inte hänt något med temperaturen på snart 10 år.

Jag hoppas att du känner till att halten koldioxid i ett växthus ligger på ca 1000 ppm. Av den enkla anledningen att växter behöver mycket CO2 för att frodas. Varför har ingen funderat över orsaken till att en betydande del av Jordens yta inte är odlingsbar? Kan det hänga samman med att dagens koldioxidhalt är FÖR LÅG? Långt bak i tiden fanns det frodig växtlighet både i Sibirien och i nuvarande Sahara. Undrar om det hade något med koldioxidhalten att göra?

Koldioxid är ingen luftförorening. Därför ska den heller inte beskattas som en sådan. Klotet har inte feber. Tvärtom tycks uppvärmningen ha avstannat, tillfälligt eller på obestämd tid. Kanske står vi inför en avkylning med tanke på att solens verksamhet för tillfället är mycket låg.

Tänk dig för, snälla, när du skriver nästa opinionsartikel om klimatfrågan och undersök först alla fakta. En bra början vore att lyssna på Vetandets Värld-programmen som sändes i SR P1 förra veckan.

Dagens Industri visade åtminstone att de vågar ifrågasätta när de nyligen publicerade P-O Erikssons debattartikel. Låt Sydsvenskan fortsätta vara en kritiskt granskande tidning.

Mvh,
Maggie Thauersköld
The Climate Scam

NYTT!
Heidi Avellans något korthuggna svar:

Hej,

Sydsvenskan har på inget sätt förändrats; kritisk granskning gäller nu som förr.
Men det ändrar inte saken: Tällberg Foundation och de andra undertecknarna tycker likafullt det jag beskriver i dagens korta ledarstick.

Jag lyssnade på Vetandets värld förra veckan – men är inte beredd att ändra tidningens linje utifrån detta. Sydsvenskan när det gäller opinionsbildning och klimatfrågan valt försiktighetslinjen.
Samtidigt bereder vi regelbundet plats för kritiker som Bjørn Lomborg.

/ingen underskrift/

Maggies svar på ovanstående:

Tack för ditt svar, Heidi. Nedan finner du en lista över alla de 150 personer som undertecknat Tällbergs varning. Hur många av dem är kvalificerade nog att göra sådana bedömningar, anser du?

/lista följer/

Mvh,
Maggie Thauersköld
The Climate Scam

Och Heidi Avellans svar:

Hej,

Som sagt:
jag refererade till detta upprop. Om du läser ledarsticket en gång till så ser du att jag inte tar ställning till innehållet i det – även om det är vad du hade önskat att texten handlade om.
Det gjorde den inte.

Poängen var att det verktyg Sydsvenskan förespråkar i klimatarbetet är marknadslösningar. Det skall kosta att släppa ut.

vänlig hälsning

Med all respekt för Heidi Avellan, men är det klokt att bara referera till saker och ting utan att ta ställning till innehållet? Läsarna lär ju inte vara mer kvalificerade att avgöra om denna Tällberg Foundation är en tillförlitlig källa eller inte. ”Det skall kosta att släppa ut.” Bäst jag håller andan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan

  Jag reagerade också på hennes artikel, även om jag tidigare noterat hennes åsikt i frågan. Det skall bli intressant att se vad hon svarar, om hon svarar.

 2. Monodemon

  En ledarartikel som försöker balansera klimathysterin, men ändå landar i koldioxidfobi-lobbyns slutsats om att koldioxid (underförstått) är ”skadliga partiklar”:
  http://www.blt.se/opinion/ledare/tank-om-det-blir-kallare(702996).gm
  Eftersom det inte framgår explicit att det är koldioxid som avses har jag skrivit och frågat författaren om det är det hon menar, utan att ha fått svar:
  ”Hej Inga-Lena!
  Apropå din ledare från 2008-06-20, så undrar jag vilka
  ”skadliga partiklar” det är som du syftar på i sista meningen…
  Den substans klimatdebatten främst kommit att handla om är koldioxid, är det denna gas du klassificerar som skadlig, oavsett om hypotesen om dess klimatdrivande egenskap är sann eller inte?”

 3. L

  Att Tällberg Foundation också deltar i ”dansen kring guldkalven” är ett dåligt tecken. Jag trodde att Ekman et al hade visioner om vår framtid som ska inspirera våra ledare till nya synsätt och mål, till utveckling av näringsliv, samhälle och livskvalitet. Istället försöker man skrämma upp oss ännu mer än vad Al Gore lyckats med och visar upp den mest alarmistiske mannen av alla, James Hansen. Resten av deltagarna verkar mest vara en skara tyckare, som uppenbarligen tycker Kejsaren har väldigt stiliga kläder. Även om dom är lika osynliga som koldioxid.
  Ekman och Rockström framträdde i TV-nyheterna och sa att NY FORSKNING visar att världen redan passerat den kritiska punkten, att mängden koldioxid i troposfären redan är för stor. Som stöd för det säger man att havsisen runt Grönland ser ut att försvinna långt tidigare än IPCC förutspått i sina datamodeller. Redan om några få år istället för 100 år. Jag letade i IPCC-rapporterna och fann inget som motsäger att isen försvinner inom kort, där visas bara att den år 2080 kan vara borta.
  Ekman och Rockströms förslag var att vi skulle helt sluta med fossila bränslen, ”suga ut” koldioxiden ur atmosfären och att ”det är en fullständig omställning av samhället” som krävs. Det ska bli mycket intressant att höra vilken ny forskning som presenteras i Tällberg, men jag skulle nog inte skriva artklar anpassade till deras revolutionära idéer innan jag fått höra vad deras forskare kommit fram till som vi inte redan hört till leda…

 4. Pingback

  […] Maggie på The Climate Scam är missnöjd med Heidi Avellan på Sydsvenskans ledarsida som vill begränsa utsläppen. Maggie skriver bland annat: […]

 5. Hmmm, förstår du inte logiken i att kalla CO2 för förorening? Precis som syre kan kallas för ett gift eller vitsippor kan kallas för ogräs. Så snabbt mängden/koncentrationen är tillräcklig hög för att skapa obehag (fysisk eller emotionell) så måste det anses vara en förorening eller dylikt.

 6. Geoffrey G: Jaha, nu tror jag att jag förstår. Det ska vara LAGOM av allt. 🙂

 7. Se även mailväxlingen mellan mig och Heidi Avellan i slutet av inlägget!

 8. Thomas

  ”Med all respekt för Heidi Avellan, men är det klokt att bara referera till saker och ting utan att ta ställning till innehållet?”
  Vill du att jag skall söka mig tillbaka i trådarna för att se var du själv kommit med exakt samma förklaring, att du bara refererar till åsikter utan att därmed stödja dem?

 9. Thomas: Jag är fullt medveten om att jag gjort mig skyldig till liknande förseelser, men jag ska försöka att hålla mig ifrån det i fortsättningen. Tack och lov är jag inte politisk chefredaktör. Ännu. 🙂

 10. Maggie
  Nja, lagom och lagom. Det är vi människor som avgör vad som är för mkt, genom våra värdering (som baseras på fysiskt och emotionellt obehag).
  Att t ex använda argument som att koldioxid inte är farligt för vi andas ut det, är ju inte särskilt genomtänkt sätt att diskuterar global uppvärmning.

 11. dv

  Oavsett lätt och lagom eller vad det än vara månne, så är huvudfrågan om CO2 driver upp eller inte driver upp den globala temperaturen.
  Ibland tycks det som om Goines kommer in med tämligen irrelevanta inlägg såsom fysisk eller emotionellt obehag, vilket är relevant rent filosofiskt, men vad har det med huvudfrågan att göra?
  Vidare, borde inte en tidning av SdS dignitet bevaka och informera om frågorna av den här tyngden som är mycket större än FRA frågans tyngd? Med det menar jag att SdS borde ställa sig aningen sidan om hela debatten och istället rapportera alla så kallade ”outsiders”.
  Men, har Heidi bestämt att ”försiktigetsprincipen” skall gälla i en ännu vetenskapligt oavgjord fråga, då får i alla fall jag kalla kårar. Trots ”glåbal wårming”

 12. Huvudfrågan är inte alls huruvida koldioxid driver på klimatförändringarna eller inte. Istället är huvudfrågan hur vi ska kunna leva med klimatförändringar utan att förstöra för mkt av naturbasen.
  Mitt inlägg är inte mer irrelevant än ett inlägg som gnäller på att ngn kallat koldioxidutsläpp för föroreningar.

 13. dv

  Ok, klimatförändringar har alltid varit pågående, vad anser du vara naturbas? Dinosaurier? Mammutar?
  Hursomhelst, så anser jag att den här bloggen avhandlar IPCCs teori om CO2 påverkan på klimatet.
  Med all respekt, Goines, så tror jag att vi har kunnat ha en mycket intressant diskussion om allt detta, men jag tycker att bloggen i första hand handlar om CO2 och IPCCs hypoteser.
  .

 14. Peter Stilbs

  Re Maggie’s brevväxling med Heidi Avellan så skrev jag en kommentar till både skribenten på DN och Naturvårdsverket, som pushade för DN-artikeln i sitt dagliga utskick på e-mail.
  Jag påpekade de komiska inslagen i listan med de 150 ledande klimatforskarna etc (det var kanske 3 ”legitima” 😉 klimatforskare, inkl James Hansen) – jag fick inget svar från DN – men faktiskt för första gången ett från Naturvårdsverket – som faktiskt verkade lite eftertänksamma för en gångs skull…

 15. Pingback

  […] mitt tidigare inlägg “CO2 är ingen luftförorening” nämndes en debattartikel där tre miljöforskare hävdade att koldioxidbegränsningar behöver […]

 16. (Har försökt flera gånger att skriva inlägg här men det har inte gått fram. Därav mitt ”test-inlägg.)
  >dv
  Ja, och därför behöver vi fokusera mer på reaktiva snarare än proaktiva åtgärder i samband med klimatförändringar.
  Sen var mitt inlägg här en reaktion på maggies tafatta försök att förlöjliga dem som påstår att koldioxid är en förorening, förstår inte hur du kan tycka att det inte passar in här. Ska du då inte klaga på att det skrivits midsommarhälsningar på denna blogg då…?