luftförorening

Tage Andersson i UNT

”Är vatten livsfarligt för att man kan drunkna i ett badkar?”, undrar Tage Andersson, docent och meterolog, i dagens UNT. Detta som en paralell till att tidigare debattörer beskrivit koldioxid som en livsfarlig luftförorening. Tage Andersson avslutar med en mycket klok iakttagelse: ”Säkert är att klimatet ständigt fluktuerar. Rimligt bör försiktighetsprincipen då innebära gardering mot   →

Koldioxid en förorening?

Professor Erland Källén kommer snart att delta i klimatdebatten på IVA. Han grundar genom en artikel i gårdagens Göteborgs-Posten. I den framför han bl.a. att det är tydligt att de senaste femtio åren inneburit en stabil global uppvärmning. Konsekvenserna ser vi i smältande havs- och landisar. Det är naturligtvis inget kontroversiellt. Att världen blivit varmare   →

CO2 är ingen luftförorening!

I dagens Sydsvenskan skriver Heidi Avellan, politisk chefredaktör, följande: Utsläpp skall kosta Det går snabbare och blir billigare att minska utsläppen av luftföroreningar som försurande svaveldioxid än man tidigare trott, hävdade tre miljöforskare igår på DN Debatt – därför bör det också gå att minska utsläppen av koldioxid till en betydligt lägre kostnad än beräknat.   →