Heidi Avellan

Heidi Avellan förklarar varför medierna mörkar alternativa förklaringar till uppvärmningen

Här följer ett blogginlägg från Anti-PK-bloggen av professor Torsten Sandström: SMHI:s statistik för solens strålning och uppvärmning av jordytan mätt i kW per ytenhet. Det händer ibland att etermedierna anklagas för att låta bli att omnämna en eller annan omständighet, som är viktig för att ett reportage ska förstås på ett korrekt vis. Ofta kan   →

Dyr medicin mot "klotets feber"

I mitt tidigare inlägg ”CO2 är ingen luftförorening” nämndes en debattartikel där tre miljöforskare hävdade att koldioxidbegränsningar behöver inte kosta så mycket som man tidigare trott. Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan hängde på idéen och propagerade för att styra CO2-utsläppen med hjälp av ekonomiska styrmedel. Enligt Lord Stern blir det dock DYRARE än beräknat att   →

CO2 är ingen luftförorening!

I dagens Sydsvenskan skriver Heidi Avellan, politisk chefredaktör, följande: Utsläpp skall kosta Det går snabbare och blir billigare att minska utsläppen av luftföroreningar som försurande svaveldioxid än man tidigare trott, hävdade tre miljöforskare igår på DN Debatt – därför bör det också gå att minska utsläppen av koldioxid till en betydligt lägre kostnad än beräknat.   →