Citat från New York

Nedan hittar ni några (för mig) minnesvärda tankar och citat från klimatkonferensen i New York.

”Rädslan för den globala uppvärmningen gör att vi använder oss av oekonomiska lösningar för att täcka energibehoven. En bra energibesparingspolicy sparar även pengar. Dagens försök att begränsa CO2 är ineffektiva, meningslösa och mycket kostsamma!”
Prof. S. Fred Singer

”Neptunus och Mars visar också tendenser till en uppvärmning. Men andra ord har även andra planeter i vårt solsystem naturliga klimatvariationer.”
Robert Balling

Förresten, är det någon av er som råkar veta hur många bilar det finns på Neptunus respektive Mars?

”Antalet mätstationer världen över har blivit färre, vilket sammanfaller med förändringarna i medeltemperaturer. Många av de stationer som försvann var små. De kvarvarande finns ofta i eller nära urbana områden där det är varmare.”
Ross McKitrick

”For underdeveloped countries consumption is the key. Economic growth makes consumption possible. Therefore, it’s suicidal to reduce economic growth. We should encourage technology. Technology enables efficiency. And it is efficiency that will save the poor.”
Barun S. Mitra, grundare och VD för Liberty Institute, Indien

”Den största klimatförändringen har skett i media.”
Art Horn

”Concern is not about polar bears’ current status. The population is high by historical standards. It is about what might happen to polar bears. It is all about the forecasts.”
J. Scott Armstrong, University of Pennsylvania

”Global warming is mostly of natural origin. The human contribution is not significant. Therefore, climate change is unstoppable.”
Prof. S. Fred Singer

”Det intressanta är inte hur klimatet påverkar världsekonomin, utan snarare hur den sistnämnda påverkas av våra åtgärder för att stoppa klimatförändringarna.”
Dennis T. Avery, Hudson Institute

”Kan lungcancer orsaka cigarettrökning?”
Willie Soon

”If we are really serious about reducing all these problems, our focus should be not on reducing climate change, or even, for the most part, on addressing these problems directly. Instead, our focus should be on enabling economic development.”
Julian Morris, Director, International Policy Network, London

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Willie Soons kommentar var fyndig och är faktiskt klargörande! (Det omvända sambandet temperatur-CO2 uppmärksammas dock alltför litet.)
  Som gammal moderat och vän av marknadsekonomi anser jag även att det värsta med det vi nu gör sannolikt är hur det hårt drabbar fattiga! Ekonomisk tillbakagång i rika världen drabbar fattiga länder hårt, och kostsamma sätt att minska fossilkonsumtion är därför oacceptabla (men ej kostsamma sätt bra).

 2. Att plocka lösryckta citat är en beprövad metod bland klimatskeptiker. Johan Norberg har också sysslat med sådant. Vad IPCC försöker göra är att samla så mycket kunskap som möjligt på ett så objektivt sätt som möjligt för att undvika just den här typen av lösryckta citat. Jag ska dock villigt erkänna att jag inte förnekar, utan tvärtom håller med dig i flera av påståenderna.
  ”Dagens försök att begränsa CO2 är ineffektiva, meningslösa och mycket kostsamma!” – instämmer delvis. Det finns naturligtvis mycket bättre lösningsmöjligheter. En importskatt inom EU och ett fungerande utsläppsrättssystem inom EU är ett par exempel. Men i avsaknad av globalt konsensus så åligger det varje land att göra vad de kan.
  ”Neptunus och Mars visar också tendenser till en uppvärmning. Men andra ord har även andra planeter i vårt solsystem naturliga klimatvariationer.” sant – men i ärlighetens namn – vem har ifrågasatt det egentligen?
  ”Antalet mätstationer världen över har blivit färre, vilket sammanfaller med förändringarna i medeltemperaturer. Många av de stationer som försvann var små. De kvarvarande finns ofta i eller nära urbana områden där det är varmare.” Jag är helt enig i att detta är ett stort trovärdighetsproblem, men vidden av det är svår att beräkna och det hindrar fortfarande inte att vi har iskärnor som kan ge historisk vägledning.
  ”For underdeveloped countries consumption is the key. Economic growth makes consumption possible. Therefore, it’s suicidal to reduce economic growth. We should encourage technology. Technology enables efficiency. And it is efficiency that will save the poor.” En tillväxtdebatt vill jag undvika, låt mig bara konstatera att jag är helt enig i att vi ska uppmuntra teknologi i u-länderna, men att de också måste undgå de misstagen vi gjorde i vår industrialisering – och det var också vad man kom fram till på Bali.
  ”Den största klimatförändringen har skett i media.” haha ja det är jag helt enig i, men i ärlighetens namn – vem tar Aftonbladet och Expressen på allvar i andra frågor? På universiteten finns en mycket mer nyanserad bild (och även en del skeptiker, naturligtvis), men de flesta är eniga i de stora dragen som IPCC ger uttryck för.
  ”Concern is not about polar bears’ current status. The population is high by historical standards. It is about what might happen to polar bears. It is all about the forecasts.” Detta är en vedertagen problemställning inom forskarvärlden. Man menar att effektiv miljöpolitik inte ska inrikta sig på att bevara dagens tillstånd (i princip omöjligt), utan på att gynna resilienta system som klarar att ställa om och utvecklas positivt av förändringen snarare än gå under.
  ”Global warming is mostly of natural origin. The human contribution is not significant. Therefore, climate change is unstoppable.” Lägg märke till att Singer inte förnekar att männsikan faktiskt påverkar klimatet! Det tror jag att i princip alla seriösa forskare är eniga om, men i vilken grad och hur är förstås i högsta grad befogat att diskutera. Jag menar dock att Singer underskattar människans miljöpåverkan.
  ”Det intressanta är inte hur klimatet påverkar världsekonomin, utan snarare hur den sistnämnda påverkas av våra åtgärder för att stoppa klimatförändringarna.”
  Att dagens livsstil och accelererande konsumtion kommer att få negativa konsekvenser för världsekonomin i framtiden är jag övertygad om. Jag ser personligen klimatförändringen bara som ett av många problem som vår livsstil orsakar, men ironiskt nog är det bara denna som ges utrymme i media trots att t.ex. peak oil i grunden har en tydligare och uppenbarare problematik.
  ”Kan lungcancer orsaka cigarettrökning?” Den är vi nog eniga i 😉
  ”If we are really serious about reducing all these problems, our focus should be not on reducing climate change, or even, for the most part, on addressing these problems directly. Instead, our focus should be on enabling economic development.”
  En ekonomisk utveckling som löser de här problemen måste vara hållbar även på lång sikt annars är den inget värd (begreppet hållbar utveckling innefattar såväl sociala, miljömässiga som ekonomiska faktorer)!
  Med undantag för Ross McKitrick’s citat så är citaten ovan faktiskt inget somhelst bevis på att klimatförändringen inte sker på ungefär ett sådant sätt som IPCC påstår.

 3. Peter

  Tharand: Jag tror inte Maggie menade att citaten skulle bevisa att inte klimatförändringar sker.. Det var ju som hon skriver mer minnesvärda tankar och citat.
  Intressant att du nämner peak oil. Enligt mig det ”riktiga” problemet som vi bör ta itu med snarast, tyvärr är alla så besatta av klimatfrågan att den hamnar vid sidan om. Vissa t.o.m. väljer att förringa den, kanske för att den till mångt och mycket kullkastar prognoser/scenarier om framtida co2-utsläpp..?

 4. Peter ja jag är enig med dig om att t.ex. peak-oil på längre sikt är ett större problem än klimatförändringen (visst finns osäkerhet om när den inträffar och naturligtvis kommer oljan i praktiken aldrig helt att ta slut då de sista dropparna blir för dyra, men de flesta, även skeptiker är eniga om att det rör sig om max 50 år). Och olja är inte den enda resursen som håller på att sina, t.ex. håller Sveriges naturgruslager på att ta slut, det råder en osäkerhet kring om vi kan framställa asfalt på samma sätt som idag om ett par decennier (nylon och betong i all ära, men det fungerar inte i Norrlands klimat), flera sällsynta metaller börjar också bli allt ovanligare. Många av dem är komponenter i högteknologiska produkter som vi tar för givna. När de inte går att utvinna som idag så kommer priserna obönhörligt att stiga då utbudet är mindre än efterfrågan – och det kostar mer än ett par Cafe Latte i veckan…
  Jag inser förstås att Maggie inte ämnar använda citaten mot klimatförändringen, men samtidigt frestar det folk att gå på dem så därför kände jag mig skyldig att svara 😉

 5. Mikko

  Angående klimathysterins kostnader på sikt: enligt en finsk handelsinstitut (PTT) kommer EU:n komissionens planerad utsläppsrättshandel att kosta ca 5 – 10 miljarder euro extra för den finländska industrin under de kommande åren, 2013-2020.
  Enligt PTT kommer en extrakostnad av den här kalibern att ödelägga den finländska industrins möjligheter att fungera i Finland, värst drabbad skulle skogsindustrin vara med en tilläggskostad på ca 450-950 miljoner euro per år.
  Konsekvenen är alltså att industrin flyttar ut, ut från Europa, för jag kan tänka mig att de flesta EU – länder kommer att gå samma öde till mötes.
  Men det är klart, det är väl detta alla gamla kommunister, numera gröna ekofascister, vill.