Dinosaurierna och klimatet

Bob Spicer et al, från Open University i Milton Keynes, Storbritannien, som undersökt ormbunksblad från centrala Sibirien, säger att detta idag föga gästvänliga område för 65 miljoner år sen liknade dagens Florida, med frodig grönska och mycket regn.
Klimatmodellerna har hittills för samma område indikerat temperaturer kring noll grader. Ovannämnda forskare anser dock att modellsvaren inte matchar verkligheten. På dinosauriernas tid såg jorden så annorlunda ut att dagens atmosfärmodeller inte kan imitera den. Ännu ett tecken på att observationer är mer tillförlitliga än datamodeller.
Läs hela artikeln i New Scientist. Eller fråga en dinosaurie.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Klimatmodeller kan inte ens reproducera nutidens klimat speciellt bra så föga överraskande att de missar 65 Mår sedan.