ekonomisk tillväxt

Intressant om hållbarhet

”Det är inte ekonomisk tillväxt utan fattigdom som är det största miljöhotet, mot såväl människor som naturen.” Två ekonomihistoriker från Lunds universitet har skrivit en mycket intressant, om än lång, artikel på Newsmill. Jag instämmer i mycket av deras tänk. Kul att höra att inte hela universitetsvärlden genomsyras av tanken om att vi måste stoppa   →

Citat från New York

Nedan hittar ni några (för mig) minnesvärda tankar och citat från klimatkonferensen i New York. ”Rädslan för den globala uppvärmningen gör att vi använder oss av oekonomiska lösningar för att täcka energibehoven. En bra energibesparingspolicy sparar även pengar. Dagens försök att begränsa CO2 är ineffektiva, meningslösa och mycket kostsamma!” Prof. S. Fred Singer ”Neptunus och   →