Brev till SVT

Erika Bjerstrom      elsa Widding

 

 

 

 

 

 

 

För ett par veckor sedan blev jag uppringd av klimatreporter Erika Bjerström på SVT. Hon undrade vänligt om jag vill ställa upp på en intervju i aktuellt. Jag fick också ett SMS där Erika skriver:

Hej Elsa, Bara så du hinner fundera: du vill ju skapa debatt och därför tycker vi att det är intressant att ta upp din kritisk mot IPCC:s senaste rapport som ju också delas av moderate riksdagsmannen Jan Ericsson med flera. Vi tänkte fokusera på några huvudområden av din kritik mot forskningen: tex frågan: 1. Påverkar våra utsläpp klimatet?  Fråga 2: Vad du ser för risker om nu IPCC är ute och cyklar, vad blir konsekvenserna, fara för samhällsutvecklingen? Du pratar bla om högre arbetslöshet i dina videoklipp. I samma aktuellt inslag får en anhängare av IPCC lägga fram sina bästa argument varför han anser att de har rätt. Vi har också med SVT:s nyheters ansvariga utgivare som berättar hur antalet inlägg om vår klimatbevakning nu är fler än t ex invandring. Som en temperaturmätare på hur frågan intresserar. Du kommer att få dina frågor i förväg och inspelningen kommer att ta 30-40 minuter av din tid.”

Påverkar våra utsläpp klimatet? Är det frågan för dagen eller kritik mot forskningen….? Vilken forskning då om jag får fråga? Nej jag är inte kritisk mot IPCC:s vetenskapliga rapporter. Mitt snabba svar är att jag inte alls invänder mot att vi människor påverkar strålningsbalansen, men jag skriver inte under på alarmismen eller att vi befinner oss i en kris.

Är inte en kris någonting som är nära förestående? Befinner sig en svensk stad eller kommun i en kris bara för att man med hjälp av ett extremt scenario, RCP 8,5 pekar på att havet kommer stiga med 1-2 meter om 50 år när havet idag och under lång tid kanske stigit med ca 2 mm/år? Om det fortsätter i samma takt så talar vi om 16 cm år 2100. Det krävs rätt mycket för att tro att det ska bli 10 ggr värre. Inte minst när det framgår av det stora vetenskapliga arbetet, AR6, att detta extrema scenario inte längre kan anses vara sannolikt.  Man måste i vart fall ha rätt mycket på fötterna för att kunna motivera dyra investeringar i höga skyddsvallar. Tidsperspektiven är viktiga och den som har obegränsat med pengar kan givetvis bygga skyddsmurar idag istället för att avvakta några hundra år.

Min största invändning i klimatfrågan handlar snarare om det som Erika själv håller på med, att sprida vad jag anser ovetenskaplig propaganda på bästa sändningstid innan våra barn ens har krupit till kojs. Jag är inte alls kritiskt till forskningen men jag förväntar mig att SVT har kapacitet att återge vad forskningen faktiskt säger, vad som framgår av det stora vetenskapliga arbetet, AR6 och inte minst måste man vara noga med att peka på osäkerheterna för att ge en rättvisande bild. Det vore inte heller för mycket begärt att SVT kan hålla isär vad data och observationer visar och vad som är högst osäkra modellförutsägelser.

Jag uppskattar inbjudan till Aktuellt men vis av erfarenhet vet jag hur det klipps och snuttifieras i den här typen av intervjuer, så för mig var det viktigt att det i så fall handlade om en direktsändning. Jag frågade därför Erika om det och svaret kom direkt. Det är inte tal om direktsändning. Då valde jag att tacka nej. Erika skriver tillbaka:

Synd att du tackar nej till att lägga fram dina bästa argument i ett av Sveriges största nyhetsprogram på bästa sändningstid.”

Efter ytterligare ett par veckor, i måndags, fick jag ett nytt meddelande från Erika Bjerström på SVT. Hon har hittat saker i mina avsnitt som hon anser kräver en förklaring. SVT har klippt ut små delar som man nu tänker köra fram. Jag ska få en chans att förklara på mejl eller i intervju. Eftersom jag inte kände igen hennes påståenden så meddelade jag att det nog är bäst med intervju i alla fall. Vi avtalade att ses den 1 september kl. 10 utanför min port. Kvällen innan pratade jag med ett antal personer som jag har stort förtroende för varav en av dem står SVT nära och rådet var entydigt. Ställ inte upp på en intervju! Risken är stor att intervjun med mig kortas ner, rycks ur sitt sammanhang och att ett antal personer kallas in studion för att diskutera mina avkortade meningar, utan att jag får chans att bemöta.  Jag är inte speciellt konspiratoriskt lagd och vill inte tro på onda avsikter men jag valde ändå att ställa in inspelningen. Erika beklagade givetvis men skickade i stället sina frågor skriftligt som jag lovade att besvara innan klockan tolv följande dag, den 1 september 2021. Det ska bli spännande att se vad SVT ska göra med dessa.

Hej Erika och SVT

Jag är inte ofelbar men jag gör så gott jag kan för att hamna så nära sanningen som möjligt. Om någon detalj i mina presentationer blir fel så korrigerar jag naturligtvis. Det skulle förvåna mig mycket om det inte finns fler detaljer än dem du tar upp nedan som kan ifrågasättas i ett så stort och omfattande material med 45 avsnitt på Youtube, en rad inspelade intervjuer och presentationer. Jag har gjort mitt bästa för att besvara dina frågor nedan.

 

 • FRÅGA 1: Du lägger ner många timmar på att dina analyser av forskningsrapporter, medias bevakning av klimatfrågan. Vad är det som driver dig?

SVAR: Mitt intresse för den vetenskapliga kontroversen väcktes på allvar när jag insåg hur farligt det var för karriären att ifrågasätta den politiska sanningen, eller att försöka förstå frågan på ett djupare plan. Jag skriver om det i min bok Klimatkarusellen, vilka frågor kan besvaras.  Varför skulle det inte var intressant att höra vad våra egna experter inom de grundvetenskaper som klimatfrågan bygger på har för invändningar mot klimatlarmen som ju har dragit på sig stark kritik på vetenskapliga grunder. Skeptiska invändningar har förts fram bland geologer, kemister, fysiker, astronomer, statistiker, matematiker, klimathistoriker och många andra. Det finns tusentals forskare inom klimatrelaterade ämnen som ifrågasätter klimatalarmismen. Skeptiska, peer-reviewade artiklar i vetenskapliga tidskrifter publiceras dagligen.

Att jag orkar fortsätta med det jag gör beror också på allt det positiva stöd som jag får från naturvetenskapligt intresserade människor, från näringslivet och inte minst från akademin. Jag tror att många upplever det som befriande att någon vågar dela sina tankar runt klimatfrågan i ett samhällsklimat som anammar en alltmer enfaldig syn på vetenskapen. Jag lyssnar på vetenskapen men inte bara på den del som passar in i den politiska agendan och jag vill gärna bilda mig en egen uppfattning.  Den akademiska och vetenskapliga friheten är värd att strida för och jag försöker uppmuntra människor att läsa på själva för att kunna ifrågasätta skrämselpropagandan från media.

Eftersom jag har arbetat i energibranschen under större delen av mitt liv så är en annan viktig drivkraft för mitt engagemang, konsekvenserna för samhället av den massiva omställning som nu anses nödvändig. Energisystemet slås sönder, fungerar allt sämre och som en konsekvens tar investeringar andra vägar. Det stora problemet är givetvis att världens energianvändning till 80% är beroende av fossila bränslen medan vår svenska klimat- och energipolitik förstör den energiproduktion som har byggts upp under många år.

Det kan inte ha undgått Dig att jag anser att mycket av det som framförs i media idag är ensidigt och att politiker ger en felaktig bild av läget.  Ett bra exempel är när FN chefen säger att ”miljarder människor är i omedelbar risk”.  Om man lyssnar på vetenskapen så är den inte alls lika tvärsäker som den alarmistiska journalistiken. Det skulle vara bra, för att inte säga nödvändigt att ett vetenskapligt råd etableras i Sverige som består av oberoende vetenskapsmän och kvinnor, experter inom de grundvetenskaper som klimatfrågan bygger på. Vetenskapen måste avpolitiseras och media måste ta sitt uppdrag på betydligt större allvar.

 • FRÅGA 2: IPCCS chef den nionde augusti var mycket tydlig: klimatförändringarna är utbredda, snabba och intensifieras.

SVAR: Det låter som den vanliga skrämselretoriken från IPCC. Min kommentar till detta är att det inte längre förvånar. Vi har tyvärr fått vänja oss vi dylika uttalanden från dem som lever nära politiken.

Det ser ut som om världen nu följer scenario SSP2-4.5.  Det är alltså förutsägelserna för detta scenario ”the intermediate scenario” som bör delges allmänheten via SMHI, DN, SVT m.fl, inte RCP 8,5. Det framgår i den stora vetenskapliga rapporten, AR6, att det alarmistiska scenariot inte längre anses vara sannolikt (se bild med gul text nedan). Detta är en viktig fråga som media borde lyfta fram. Ni borde också rapportera att utsläppen fram till 2045 sannolikt blir lägre än vad som förutsågs 2019, trots Kinas expansion av kol enligt denna kurva och länk nedan.

RCP 8.5

RCP IPCC

https://rogerpielkejr.substack.com/p/the-unstoppable-momentum-of-outdated

 

 • FRÅGA 3: Koncentrationen av CO2 är den högsta på två miljoner år, och den globala medeltemperaturen ökar snabbare sen 1970 än någon annan 50-årsperiod senaste 2000 åren.

 

SVAR:  Tittar man på olika temperatugrafer så ser man att temperaturen växer linjärt runt 2020 med en hastighet av cirka 0,2 grader per decennium. HadCRUT 5 visar på 0,17 grader och satellitdata UAH visar 0,14 grader medan RSS visar 0,215 grader. Vi vet alltså inte exakt hur fort den globala medeltemperaturen stiger och kanske är det därför IPCC anger ett intervall på 0,5 grader när man under punkt A.1.3 skriver ”The likely range of total human caused global surface temperature increase from 1850to 1900 to 2010 to 2019 is 0,8 to 1,3 C, with best estimate of 1,07 C.” Ingen vet exakt hur det har sett ut historiskt eftersom man inte kan se den typen av snabba förändringar i gamla data (proxy).

I IPCC AR6 anses temperaturen ha stigit ungefär 0,2 grader mer sedan förindustriell tid än vad man sa i den senaste stora rapporten AR5 från 2013.

Läs i AR6: Cross-Chapter Box 2.3, Figure 1 sidan 2-183 i Final Government Distribution IPCC AR6 WGI

Slutsatsen är att den uppvärmning som har förorsakats av oss människor har alltså stigit med nästan 20% mellan AR5 och AR6 på grund av att korrektioner på gamla termometeravläsningar har ändrats och att data från längre bakåt i tiden har inkluderats. Detta kan vara helt korrekt men likväl bra att känna till att man kan få betydligt större förändringar åt andra håller om man väljer att bara ta hänsyn till mätstationer som inte påverkats av förändringar i omgivningarna. Städer växer upp, vägar asfalteras, mm. Om man sneglar på det resultat man vill ha och väljer bort ”dåliga” data så kan man få resultaten att glida avsevärt i önskad riktning.

 

 • FRÅGA 4: IPCC konstaterar i sin nya sammanställning att ”människans påverkan på klimatsystemet är odiskutabelt”.

SVAR: Min kommentar till detta är bara att jag noterar att kvantifiering nu plockats bort. Såhär har man sagt tidigare:

AR3 2001: Det finns nya och starkare bevis för att det mesta av den uppvärmning som observerats under de senaste 50 åren kan hänföras till mänsklig verksamhet.

AR4 2007: Det mesta av den observerade ökningen av den globala medeltemperaturen sedan mitten av 1900-talet beror mycket troligt på den observerade ökningen av antropogena växthusgaskoncentrationer.

AR5 2013: Det är extremt troligt att mänskligt inflytande har varit den dominerande orsaken till den observerade uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet.

Och nu säger man såhär:

AR6 2021: Det är odiskutabelt (unequivocal) att mänskligt inflytande har värmt atmosfären, hav och land.

JA det står utom allt rimligt tvivel att det är på det viset (vilket jag själv tydligt markerar) men det framgår inte med hur mycket. IPCC uttrycker sig därmed svagare än i tidigare rapporter enligt min genomgång ovan.

 

 • FRÅGA 5 : I din video den 6 maj 2020 säger du ” det är långt ifrån säkerställt att CO2 ökningen i atmosfären kommer från oss människor” . IPCC säger att det är precis motsatsen.  Var hämtar du stöd för ditt påstående?

SVAR: Jag säger i mitt avsnitt nr. 40 ”Många skeptiker och alarmister anser att det är mer eller mindre klarlagt att det är människan som ligger bakom hela ökningen av koldioxid i atmosfären från knappt 300 till drygt 415 ppm. Samtidigt finns det sakkunniga experter som påminner om, att för att köpa argumentet att det är människan som ligger bakom hela ökningen så måste man acceptera att Bernmodellen är korrekt och det är det inte alla som gör.” Det här handlar alltså om huruvida Bernmodellen är korrekt eller ej. Lite längre fram säger jag att jag själv saknar tillräcklig kunskap både i matematik och fysik för att kunna avgöra vad som är rätt eller fel men ska ändå i detta avsnitt lyfta Jonas Roséns argument till varför Bernmodellen inte stämmer.

Därefter går jag igenom ett intressant avsnitt på Klimatupplysningen där Jonas Rosén diskuterar Bernmodellen kontra Salbymodellen. Han redogör alltså för hur professor Salby och Harde kommer fram till att den mänskliga påverkan är lägre än vad IPCC förutsätter.  Bernmodellen är en kurvanpassning till resultatet från klimatmodellerna. Vi vet att haven ger ifrån sig koldioxid när de värms upp – men modellerna förutsätter att all uppvärmning beror på människan, så att den koldioxid som haven tillfört (eller snarare inte absorberat när jämvikten hav/atmosfär förskjutits på grund av ökad temperatur) också beror på människan. Rätt eller fel men detta finns det invändningar emot.

Det finns tillförlitliga mätningar av koldioxid is borrmätningar som gjort det möjlig att rekonstruera koldioxiden i atmosfären för de senaste 800 000 åren inkluderande ett anta nedisningar och interglacialer. Under denna tid har koldioxidhalten legat mellan cirka 170 och 280 ppm. Allt tyder på att det varit temperaturvariationer som främst påverkat koldioxidhalten.

Vad som behöver besvaras är därför vad som orsakat dagen koncentration av koldioxid på drygt 410 ppm? Temperaturen i dag är ju inte högre än de var för 6000 år sedan.

Länk till avsnittet på Klimatupplysningen som jag pratar om i avsnitt 40 (om Bernmodellen) på klimatupplysningen:

https://klimatupplysningen.se/varfor-okar-atmosfarens-koldioxidhalt/

Referenser:

Kuno Strassmann och Fortunat Joos ,”The Bern Simple Climate Model”, Geoscientific Model Development

Hermann Harde, “What Humnas Contribute to Atmospheric CO2 Comparison of Carbon Cycle Models with Observations”

Om du vill fördjupa dig ytterligare i Bernmodellen så har jag ett uppföljande avsnitt 40 B som jag valt att inte lägga ut eftersom det är ganska komplicerat och inte av så stort allmänintresse. Här tar jag upp de invändningar som jag har fångat upp från dem som anser att Bernmodellen är korrekt. Jag skriver även om detta i nya upplagan av Klimatkarusellen som jag nu håller på att färdigställa.

 

 • FRÅGA 6: I din video nr 40 (ca 4 min och 30 sek in) säger du att man använder 160 år gammal forskning om koldioxidens förmåga att absorbera hettan från jorden för att ingen forskat på det sen dess. Det stämmer ju inte? NASA gjorde en stor satellitmätning senast i år som empiriskt uppmätte en ökad växthuseffekt från koldioxid i atmosfären.

SVAR: Så säger jag inte alls! Jag säger såhär: ”Varför refererar vi till experiment som gjordes för 160 år sedan? Varför gör vi inte om dessa experiment med modern utrustning?

Det kunde jag uttryckt bättre! Tyndall var först ut och påvisade koldioxidens absorptionsförmåga genom experiment. Man refererar gärna till dessa experiment men du har helt rätt i att det finns senare mätningar. Spektroskopi är en stor gren i fysiken. Kunskapen om hur stabila och vanligt förekommande molekyler interagerar med strålning är väl känd. Data finns tabellerade i HITRAN och Happer har visat hur man med hjälp av dessa data kan beräkna hur strålningen från jorden genom molnfri atmosfär ser ut från rymden.  Det verkliga problemet är att vi inte vet atmosfärens exakta sammansättning av exempelvis moln, aerosoler, vattenånga etc.

Jag tar upp Happers beräkningar i avsnitt 42. Där länkar jag också till hans senaste stora arbete ”Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases W. A. van Wijngaarden and W. Happer”

 

 • FRÅGA 7: I SWEBBTVs höstkonferens och även i en intervju 23 maj 2020 tar du upp den gamla grafen Greenland GISP2 som påstås visa att det inte blivit varmare på Grönland på 10 000 år. Men det är ju ett falsarium, den här grafen påstår visa fram till 2000 men den går bara 1855?   ( basåret 1950 minus 95 år blir 1855)  Det är också bara EN isborrkärna, dvs en mätning från en plats. 

SVAR:   16:28 in i presentationen under höstkonferens 2019 visar jag den kurva som jag antar att du refererar till, GISP2 (kurva 1). Jag är dock tydlig med att jag bara använder den för att visa den långsiktiga trenden. Jag säger att data är kontroversiella, att det är temperaturer på Grönland och att det kan ifrågasättas om de gäller globalt. Jag påstår aldrig att den kurva 1, som slutar 0,4 grader över lilla istiden skulle visa något om temperaturen i dag. Du Erika insinuerar att jag har använt kurvan fel – titta gärna en gång till och berätta vad det är för fel att visa den fallande trenden sedan Minoiska värmeperioden för cirka 3500 år sedan.

Sedan visar jag ytterligare en kurva (kurva 2) som visar temperaturen till ”present” som ligger 1 grad över lilla istiden. För att visa att dagens temperaturer inte är anmärkningsvärda visar jag alltså kurva nr 2 som visar just det.

 

 • FRÅGA 8: Du intervjuades i SDs kanal Riks nyligen där du påstår att ingen hänsyn tas i IPCC till kosmisk strålning fast det finns med i IPCCs fyra senaste rapporter.

SVAR: Jag säger i intervjun med Riks att jag inte vänder mig mot AR6 (det vetenskapliga arbetet) även om det givetvis finns invändningar, både vad gäller förutsättningar som ligger i modellerna, osäkerheter och inom solforskningen, (hur man hanterar kosmisk strålning) etc.  IPCC kommer fram till att den kosmiska strålningen i princip saknar betydelse. Det var bilden nedan som jag hade på näthinnan och jag borde använt orden ”saknar betydelse” istället för ”inte tar med”. Det är givetvis en viss skillnad. Men kritiken mot IPCC är också mer omfattande. De invändningar som jag kom plötsligt kom att tänka på under intervjun handlar om den nyligen publicerade artikel i Reseach in Astronomy and Astrophysics författad av 23 solforskare från 14 länder. Där framgår en hel del kritisk mot IPCC. Se länk nedan.  Där kan du även läsa följande:

A new scientific review article has just been published on the role of the Sun in climate change over the last 150 years. It finds that the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) may have been premature in their conclusion that recent climate change is mostly caused by human greenhouse gas emissions. The paper by 23 experts in the fields of solar physics and of climate science from 14 different countries is published in the peer-reviewed journal Research in Astronomy and Astrophysics (RAA). The paper, which is the most comprehensive to date, carries out an analysis of the 16 most prominent published solar output datasets, including those used by the IPCC.”

IPCC solen

 

http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/article/download/4920/6080

Den empiriska forskningen kring solen är mycket teknikintensiv och har nu med utvecklingen av satellitburna instrument, börjat ge resultat. Solen som primär faktor måste förstås, annars går vi mot en osäker framtid vad som gäller hur vårt interna energibehov skall förhålla sig till en variabel sol. Se kritik i länk ovan.

Jag hoppas att du nu har fått tillräckligt uttömmande svar på dina åtta frågor, annars får du gärna återkomma.

Vänliga hälsningar

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Svanberg

  Härligt Elsa. Det börjar bli lite ”jobbigt” för SVT att ständigt utesluta alternativa förklaringar till väder (dvs att det inte bara är människan som styr över vädret). Du för en enträgen kamp och den kommer att bli segerrik!

 2. Lasse

  Bra och trevligt bemötande tycker jag!
  Fast den som frågar borde ställas till svar för sina grodor på bästa sändningstid.
  Allt sedan Vietnam där en kyrka försvann och havsnivåhöjningen fick skulden till senaste om Grönlands smältande isar.

  Det är en sport att finna sanningen när Erika uttalar sig tvärsäkert!
  En sport som platsar i OS i Japan i dagarna!

 3. Claes Forsgårdh

  Elsa, du är helt suverän när du avslöjar SvT:s klimatlögner. Fortsätt bara så blir det alltmer uppenbart hur SvT försöker hjärntvätta den svenska befolkningen med lögner dagligen!

 4. Sten Kaijser

  Underbart Elsa!

  det allra värsta (för Erika) är förstås att du inte är man

  (hur ska hon nu kunna misstänkliggöra dig : )

 5. Evert+Andersson

  https://www.svt.se/special/fa-koll-pa-klimatet/ SVT har sin propagandistiska agenda utstakad. Tror att Elsa Widdings svar fått Bjerström att tappa intresset för en fortsättning. Håll oss uppdaterade om så inte är fallet.

  Pererik Åberg är inte bet han heller. På länkens sida snackar han fortfarande om 100 cm högre havsnivå till 2100. Han kör helt klart efter RCP8.5. Jag har bett om en förklaring.

 6. Simon

  Mkt bra Elsa!
  Jag önskar det gick att göra tvärtom också. Dvs ställa frågor OCH få svar på dem från SvT. En fråga är exempelvis varför man visade bilder från Tsunamin när man skulle illustrera översvämningar skapade av det påstådda klimathotet? Det var i programmet som Lars Bern plockade sönder, tror det måste varit på SwebbTv.

 7. Mycket bra Elsa, Erika är helt avklädd men det är något som av propagandaministeriet styrda SVT ej kommer att ta upp men vi som vet och kan delger folket med hjälp av djungeltrumman och för att traversera Wilhelm Moberg ”Rid i natt”

 8. mattias

  Blir intressant att se hur inslaget kommer att bli. Direktsändning var inte aktuellt eftersom det skulle legitimera en ”klimatskeptiker” i en debatt och dessutom vet man ju inte vad debattören kommer att säga. Nu kanske det kommer att klippas in kommentarer från Elsas skriftliga svar taget ur sitt sammanhang och antagligen ett och annat halmgubbeargument som inte går att bemöta.

 9. Jan-Åke

  Bra Elsa !

 10. jensen

  Angående 1 m höjning till 2100 , 12,5 mm /år ( Skanör/Falsterbo ? ) Baserat på RCP 8,5 ( nu bortspolat även av IPCC )
  Mörner hade en lättfattlig uppfattning. Under övergången senaste glacial till interglacial steg havsytan cirka 10 mm/ år. Var finns all den isen nu??
  Min reflexion: Att tro att nödläge föreligger / havshöjning p.g.a. smältning av Grönland eller Antarktis/ visar enbart sekteristisk brist på Tidsperspektiv.
  Tack Elsa. Du formaliserar basen för en sund, vetenskaplig uppfattning allt tydligare.

 11. Björn

  Mycket sakligt framställda svar på frågorna. Speciellt är svaren under fråga 1, mycket klargörande i vad kritiken består av. Svar på sista frågan ledde in på något av solforskningens ståndpunkter idag. Detta forskningsområde är under stark utveckling, vars kunskaper tveklöst är nödvändiga att ha, för att kunna förstå i grunden hur atmosfärssystemet samverkar med partikelflödet och den elektromagnetiska strålningen från solen.

 12. Mängan

  SVT lägger ner mycket möda..märks att du är bra på det du gör Elsa😊

 13. L

  Imponerande!! Att du orkar. Någonstans måste väl media snart backa och ta det från början.

 14. Elsa

  Hej,
  Jag tar tacksamt emot uttalanden från SVT som är värda att ifrågasätta. Det räcker givetvis att slå på radion men eftersom grodorna är så många tar jag gärna emot förslag. Jag samlar en lista, skickar över i skrift och som inspelat avsnitt på Youtube. Kan SVT ställa frågor till mig så kan jag fråga dem.
  Skicka till Elsa.widding@gmail.com

 15. Sören+G

  När personalen på SVT liksom övriga medier tror att forskarna är till 97 % eniga om att vi står inför en klimatkris så blir det väl en nästan omöjlig uppgift att få föra fram andra åsikter (som stödjer sig på fakta).
  Det var väl en chef som hävdade att debatten blir fel om man framför andra åsikter då 97 % av forskarna är eniga.

 16. Ulf

  Felet vi normala människor gör är att vi tror att dessa klimatalarmister har en normal moral. Det har de inte, de har en religion. Den religionen är överordnad allt. De har därmed rätten att uppföra sig precis hursomhelst ”for the greater good”. Detta måste vi förstå på djupet. Låt det verkligen sjunka in.

  Så här kommer det troligen att gå. Först det uppenbara, intervjuad i SD relaterat, intervjuad swebb, kopplingar till högerextrema, Hultman kommer in och berättar vem Elsa egentligen är.

  Därefter kommer det klippas och klistras i svaren.
  Det kommer framstå som de eventuella oklarheter som du inte uttryckt knivskarpt är medvetna felsägningar, men du backar när stjärnreportern Erika ställer dig mot väggen.
  Ingenting av dina rimliga resonemang kommer finnas med i reportaget.
  Och när de är klara kommer du att framstå som en en gång normal person, som sorgligt nog havererade till en högerextrem rättshaverist.

  Låt oss hoppas de lägger ner det, men i så fall skulle det samtidigt innebära att de inte ser dig som ett tillräckligt hot, mot sekten. Så det känns heller inte bra.

  Jag beundrar verkligen ditt enorma civilkurage. Men förbered dig på det värsta.

 17. Lennart Svanberg

  #15 Sören – ja och innan Einstein var 100% av forskarna eniga om att Newton hade rätt att Tid och Rum var konstanterna. Vi vet nu att alla hade fel då enbart Tiden är konstant så SVT om någon med sina 8,5 Miljarder SEK i årlig budget borde ju ha någon historiekunnig https://www.youtube.com/watch?v=U-ZtaG7OqO8

  (Sorry Sören, vet att du håller med mig fast var tvungen att skriva av mig 🙂 )

 18. Bo Göran Eriksson/eriksbo

  Jag tycker det var strongt av dig, Elsa, att anta utmaningen ! Det kan mycket väl hända att SVT fuskar bort alltsammans som många här har antytt. Men om man är lite krass, så är det viktigaste i nuläget att man för SVT:s stora auditorium kan presentera ett nytt ”ansikte” som trovärdigt företräder en annan syn än den rådande dogmen. Som Frank Sinatra sa i sin ungdom : det är inte så noga vad tidningarna tänker och tycker, huvudsaken är att de skriver namnet rätt ! Så ta det hela som ett sätt att etablera dig ! Det kommer fler fajter sedan.

 19. Lasse

  #14 Elsa
  Hoppas du har en stor mail korg 😉

  Inledande frågan från Erika är intressant.
  Kanske kunde man kontra med:
  Varför har SVT en reporter som ensidigt förmedlar alarm om klimatet?

  Årets smältsäsong på Grönland är över med en avsmältning som är ca 70% av den normala.
  Söker man på Grönland och avsmältning så får man fram en diger lista med alarm:
  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tt+Gr%C3%B6nlands+avsm%C3%A4ltning

  SVT följde upp med denna:https://www.svt.se/nyheter/har-smalter-inlandsisen-i-rekordfart
  Redan i början av säsongen kom denna:
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-forskning-gronlands-issmaltning-nara-oaterkallelig-troskelpunkt

  Måste vi vänta på en Einstein eller räcke en Elsa?

  Kanske kunde vår medlem i vetenskapsakademin ställa upp som debattledare mellan Erika och Elsa?
  Det vore ett evenemang som jag skulle trotsa coronan för att få se live!

 20. Peter

  #17
  ’enbart tiden är konstant’

  Tiden är INTE konstant, ej heller rummet.
  Det är ljusets hastighet som är konstant.

  mvh,
  P

 21. Sven Hanssen

  Bra, seriöst och balanserat svar.

  Varför inte föreslå för Erica B och SVT att du får göra ett eget program hos SVT där lägger fram hur forskare resonerar som ser på klimatfrågan på ett delvis annat sätt än det i media gängse. Det borde rimma med SVTs policy om opartiskhet och önskan att spegla breda perspentiv.

 22. Ställ upp på intervjun fast ha med en egen kameraman och släng direkt upp filmen oredigerad på nätet.

 23. Ann Löfving-Henriksson

  Suveränt, igen Elsa!
  Det skulle vara intressant att få veta vad som egentligen rör sig i Erika Bj.’s huvud. Hade hon börjar tveka hade hon förmodligen börjat tagga ner, men utan någon naturvetenskaplig ut/bildning att tala om är hon troligen inte kapabel att förstå vad Dina svar innebär.
  Vi är många som, med stort intresse, kommer att följa vad Erika tar sig för framöver.

 24. Undrar vilka av SVT sponsrade ”vetenskapsmän” som hjälpt Erica B. med frågorna.Hon måste i direktsändning bli utfrågad av Widding och visa vad hon kan

 25. Bättre upp, gör live direkt.

 26. Johan Montelius

  First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

  🙂

 27. ThomasJ

  Lysande Elsa ! 😉
  Intressant vore att erfara ’names & numbers’ på de personer som s.a.s. ’drar i trådarna’ i vilka Erika B är bunden. Hon har INTE en aning om vad det handlar om, men framträder som om hon kan/vet allt.
  Som Adolf H konstaterade; ”Om man ska få de stora massornas sympati så måste man förtälja de allra största lögnerna.”

  Keep the very good work up, Elsa ! 🙂
  Mvh/TJ

 28. Elsa

  #19
  Tack! Jag noterar. Sen är det väl bara att avvakta svaren. Jag ska försöka få ihop 10 bra frågor.

 29. Lennart Svanberg

  #20 Peter – tack för förtydligandet!

  #25 Johan – exakt 😀!

 30. Lars Cornell

  #17 #20 Vad är det som säger att ljushastigheten i E=M*C2 är en konstant?

  #21. Bra förslag, men det räcker inte med ”förslag”. De måste tvingas till det och hur åstadkommer man det.

  Jag skulle vilja ge dig Elsa en kram. Men det gör jag inte för då vill många andra också göra det och det överlever du inte.

 31. Lena Krantz

  Mycket bra Elsa!
  Såg att någon skrev att OM du ställer upp på en intervju ska du filma själv också, det var ett bra råd.

  De är verkligen rätt hopplösa. I den artikeln om ”Sveriges klimatförnekare” i Expressen där bland annat du var med ville de ha med mig också men jag lyckades nästla mig ur det hela. De enda de lyckades får fram som skulle varit att jag hade ”gått emot IPCC” var en fem år gammal artikel i Newsvoice. Problemet var att jag i princip citerade IPCC plus att hon högg av ett citat så att det blev helt fel. Tror inte att hon visste var det stod i AR5.

 32. Simon

  Johannes förslag är lysande. Om det är genomförbart så är det bra att dokumentera vad som sägs så går det sen att lägga ut på youtube och påvisa att SvT har klippt och klistrat som man behagat.

 33. Peter Stilbs

  Lysande, Elsa. Jag undrar dock vilka figurer Erika har i bakgrunden, och som ställt frågorna. Hon är inte på den nivån själv, att döma av allt trams hon lagt fram under åren.

 34. tty

  ”Koncentrationen av CO2 är den högsta på två miljoner år, och den globala medeltemperaturen ökar snabbare sen 1970 än någon annan 50-årsperiod senaste 2000 åren. ”

  Den här frågan kunde du ha gått på hårdare. Vi har inga tillförlitliga uppgifter om CO2-halten äldre än ca 800 000 år. Och det går inte ens att säga att halten inte varit lika hög som nu under den perioden, bara att den inte har varit lika hög eller högre under någon längre period (typ mer än något årtusende). Den enda proxy som ger sammanhängande data är antarktiska iskärnor, och under hela den tid det tar tills snön övergår till is på ca 100 meters djup påverkas CO2-halten av förändringar i atmosfären. Dessutom komprimeras isen med djupet. De siffror vi har är därmed medelvärden för perioder från några årtionden i de yngsta lagren till ett antal årtusenden i de äldsta. Den andra någorlunda tillförlitliga proxyn (klyvöppningsindex), som dock bara ger punktvisa data, visar genomgående på något högre värden, men framförallt en mycket ”hackigare” kurva.
  Det kan också vara värt att påpeka att mätningar på Grönlandsis ger helt andra värden, som man dock bortser från då de antas bero på föroreningar av isen. Isen i Antarktis är säkert renare, men det finns inga garantier för att den skulle vara helt föroreningsfri.

  Det kan också vara värt att påpeka att det egentligen inte finns några tillförlitliga globala temperaturer före 1979, att det inte finns några som helst mätningar från Antarktis före 1900 eller från hela södra halvklotet före 1830 och att det definitivt inte finns några proxies som kan mäta globala temperaturer med en upplösning om 50 år.

  Däremot kan man i stort sett överallt där det finns bra upplösta kontinuerliga temperaturproxies (vilket i stort sett innebär iskärnor och speleotem) även lätt hitta 50 årsperioder med mycket snabbare temperaturförändringar än de senaste 50 åren. Detta gäller även den äldsta instrumentella serien CET, där det abrupta klimatomslaget efter 1700 finns med.

 35. Karl Eider

  Om man vill ta del av alla tokigheter som Svt har att säga om klimatet, så kan man prenumerera på att få ”Klimatbrev” här:

  https://www.svt.se/klimatbrevet/

  De kallar det förstås ”Klimatkrisen”, neutral och bra :).

 36. Magnus

  Jag säger som min tonårs son brukar säga när någon blivit totalt överkörd: ”Hon är ägd”!
  Det är vad Erica Bjerström blivit med dina svar. Bravo Elsa!

 37. tty

  ”#17 #20 Vad är det som säger att ljushastigheten i E=M*C2 är en konstant?”

  Astronomiska mätningar visar att spektrallinjer i ljus som kommer från flera miljarder ljusårs avstånd är exakt desamma som i ”modernt” ljus. Det innebär att energinivåerna i t ex väteatomer inte har förändrats alls.

  Det går visserligen att konstruera kombinationer av förändringar i de fundamentala konstanterna så att de tar ut varandra exakt, men det verkar milt sagt långsökt.

 38. Eva Ek

  För några år sen hörde jag i en rapportsändning Erika Bjerström bli mycket upprörd. Det var en person, som kom med motstridiga uppgifter mot vad hon framförde.
  Då påstod hon att redaktionen ju hade tagit ett policybeslut och dylikt skulle inte framföras. Journalister som gör så är inte journalister, utan aktivister, och saknar därmed trovärdighet.
  Erika Bjerström har jag därefter aldrig litat på.

 39. Jerker Lindborg

  Tack Elsa Widding för din redogörelse.
  Din röst är värdefull i denna tid av känslobaserade uttryck och beteenden.

 40. Lars Cornell

  tty #36 Långsökt?
  Hur kommer det sig att de fundamentala konstanterna är vad de just är? Kan spektallinjerna under sin gångtid ha förskjutits till fysiken i vår del av universum?

  ”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden”./ Arkimedes

  Tyvärr klarar jag inte en debatt på den nivån, men det är intressant.

  ”cogito ergo sum” – ”jag tänker, alltså finns jag”. /René Descartes
  Utifrån denna fasta punkt kunde han snart bevisa allt mellan himmel och jord och till och med guds existens.

  Det bevisar också, att trots att du tty är anonym så finns du – och det uppskattar jag.

 41. yngve lindell

  Bra Elsa. Imponerande. Förmodligen har SVT en stab som lyssnat och lusläst dina program. De går bet om deras syfte är att hitta fel.. Bra att du orkar kan och vill upplysa om vetenskapliga utfall och inta vad som passar politiken och SVT agendan

 42. JonasW

  Ibland undrar jag om inte klimathotarna faktiskt börjat tvivla. Det händer ju ingenting.
  Det mest övertygande ”beviset” just nu för en global klimatförändring tycks vara att det regnade mycket i Gävle.

  Undrar om inte IPCC nedgradering av RCP8.5 är början på en pudling.
  Tror att de har insett att de är körda 2030 om det fortfarande inte har hänt något (vilket är det troligaste).

  Om det är början på en pudling så är nog SVT medvetna om det.

  Ska bli mycket intressant att se hur SVT presenterar Elsas kommentarer.

 43. Johan

  #20

  Ljusets hastighet är inte konstant.

  Om så vore fallet så är svarta hål hittepå.

 44. Jonas W #38

  Jag vet inte om SVT är kapabel att pudla. De har ju ingen kompetens att veta vare sig det ena eller det andra. Kanske fattar de inte ens att de har fel.

  Att det regnade mycket i Gävle är ett mycket stark bevis för att SVT har rätt. – Att sedan AR6 inte kan visa att översvämningar blivit vanligare är ju förargligt för dem men då får de väl hitte-på istället.

  IPCC har i praktiken redan pudlat. Men SVT kommer ALDRIG att medge att haft fel. Jfr. Nordkoreas statliga TV.

 45. Lars i Huddinge

  Trots dessa ”bevis” om hur det står till med klimatet så kommer vi i alla fall att få betala oerhörda skattekronor till ingen nytta. Det är den största besvikelsen EVER.
  Elsa kan kanske minimera skadan om hon blir ”bönhörd” och lyssnad på av oss alla inkl. svt/sr m.fl. (dvs klimataktivister).
  Gud vare med oss.

 46. Olav Gjelten

  Hm, just vad gäller tilliten till den så kallade ”vetenskapen” gällande den ”forskning” som IPCC bedriver har jag svårt att förstå vad Elsa menar.
  När man redan innan ”forskningen” ens påbörjat har bestämt vad forskningsresultatet skall bli, då är det knappast seriös forskning som IPCC bedriver!
  Jag är en stor beundrare av Elsa Widding, men har svårt att förstå hennes positiva omdöme om IPCC´s forskning. För mig framstår IPCC mer som sagoberättare än någonting annat.

 47. Elsa

  #34 tty
  Tusen tack för detta förtydligande.
  Jag ska se till att det framförs, kanske rent av spela in som ett avsnitt med utgångspunkt i Erikas påstående.

 48. tty

  #40

  ”Hur kommer det sig att de fundamentala konstanterna är vad de just är?”

  Där har du ett av de djupaste mysterierna i fysiken. Det är många som grubblat över det utan att komma särskilt långt.

  Här har du förresten en helt annan metod att fastställa hur mycket de fundamentala konstanterna maximalt kan ha förändrats via den 2 miljarder år gamla Oklo-reaktorn i Centralafrika. Resultatet är att finstrukturkonstanten (som hänger intimt ihop med de flesta fundamentala konstanterna, inklusive c) har förändrats mindre än 10^-16 (alltså mindre än en del på tio miljoner miljarder) per år de senaste två miljarderna år:

  https://arxiv.org/pdf/hep-ph/9606486.pdf

 49. #40, #48,

  Varför finns det naturkonstanter? Den djupare frågan är väl snarast varför det finns naturlagar överhuvudtaget?

  Så fort du har plausibla naturlagar så kommer du alltid att hitta konstanter i dessa.

  Ibland kan det ena strida mot de andra. Newton utgick från att materien var konstant. Einstein visade att detta var fel. Istället utgick E ifrån att det är energin och ljusets hastighet i vakuum som är konstanta. (Det senare följer av Maxwells ekvationer.)

  Lagen om energins konstans kom faktiskt att ifrågasättas i och med kvantmekanikens framväxt. En del fysiker funderade på om den kunde ersättas med en sannolikhet. Men Comptons experiment visade att, nej, energins bevarande var en konstant och stämde även för subatomära kollisioner.

  PS. Jag tror att vi skall vara evigt tacksamma för att det finns naturlagar. 🙂 DS.

 50. Claes Lindskog

  #40, 48
  Det spekuleras i att andra delar av universum som inte var med i vår Big Bang kan ha andra konstanter. Dessa får dock inte variera mer än några procent från ”våra” värden om inte stjärnor, kärnreaktioner och liv omöjliggörs.
  Fö bör man förtydliga ”ljushastigheten” till ”ljushastigheten i vakuum” för att den skall vara konstant. I vatten t ex är den lägre.

 51. En annan

  Tack, Elsa ! En fråga jag ställt mig den senast tiden är varför vetenskapsfrågor hamnat i kultur-sfären. Varför kan plötsligt filosofer och humaniorautbildade tillåtas härja på tidningarnas sk. vetenskapliga sidor? Att journalister verkar helt körda i NO-ämnen, men är experter i SO-ämnen, därom råder inga tvivel, annars hade SVT knappast anställt sina sk vetenskaps-klimatreportrar.
  Min fråga är alltså: Vad har du för adekvat utbildning för att ställa frågor inom givet ämne! Förstår du ens svaret?

 52. Elsa Widding

  #34 tty
  ”Däremot kan man i stort sett överallt där det finns bra upplösta kontinuerliga temperaturproxies (vilket i stort sett innebär iskärnor och speleotem) även lätt hitta 50 årsperioder med mycket snabbare temperaturförändringar än de senaste 50 åren. Detta gäller även den äldsta instrumentella serien CET, där det abrupta klimatomslaget efter 1700 finns med.”
  Finns det möjligen några länkar där jag kan hitta dessa data?
  Elsa

 53. Torbjörn

  #47 Elsa
  Om du nu gör ett program om temperaturen och mätningar av densamma.

  Ställ då frågan: vilka data/temperaturer kan vi lita på?

  Sen hade det varit på sin plats att tala om att temperaturen faktiskt sjunker och ganska snabbt dessutom.

  Som det framgår från förra tråden UAH, var anamolin för augusti 2021 0,17C ner från 0,30C förra augusti och perioden jan-aug 2021 var 0,28C kallare än jan-aug 2020

 54. ME

  Heja Elsa, du gör ett bra jobb. Så tråkigt och fult av SVT och Bjerström att skrika ut sin vinklade propaganda. Det finns inget klimathot men det finns ett fabricerat klimathot.

 55. Björn

  tty [40]; Men nog måst man väl medge att de fundamentala konstanterna har ett empiriskt underlag. De bygger ju på fysikaliska försök. För en bredare publik är ju detta av allmänintresse.

  https://www.terco.se/wp-content/uploads/2013/05/Fundamentala-konstanter.pdf

 56. Martin

  31/8 Nyheter på lätt svenska:
  ”Om utsläppen av den farliga gasen koldioxid fortsätter att öka kommer stora översvämningar hända oftare i framtiden. Det säger myndigheten SMHI som arbetar för väder och klimat”. Förväxling med kolmonoxid???

 57. Bernt O

  Ibland undrar jag över hur stor del av rödförskjutningen i ljuset från avlägsna himlakroppar kan bero på att ljuset åker slalom i gravitationsfälten. Om så vore fallet börjar man mer och mer betvivla att vi rusar isär efter en väldig explosion.

 58. tty

  #52

  När det gäller CET (Central England Temperature) kan du t o m använda Wikipedia som källa (Kors i taket!):

  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20190731_Central_England_Temperature_(CET)_(annual_mean,_beginning_in_1659).png

  Som du ser är stigningen 1700-1740 klart mera dramatisk än 1910-1950 eller 1975-2020. Det var de åren som Linné drömde om att odla silke och andra exotiska grödor i Sverige. Tyvärr varade värmen inte. Notera att medelvärden är ”trailing” alltså gäller de 10 respektive 30 senaste åren.

  Här finns en hel del data om 8.2 och 9.2 KA events:

  https://www.researchgate.net/publication/279536305_Evidence_of_resilience_to_past_climate_change_in_Southwest_Asia_Early_farming_communities_and_the_92_and_82_ka_events

  Här har du ett diagram över holocena temperaturer från GISP-iskärnan på Grönland:

  https://i.pinimg.com/736x/fd/62/bd/fd62bdaf06d287d67051664aae4a9933.jpg

  Där kan man lätt identifiera intervall med snabba temperaturförändringar. Och här finns motsvarande grunddata från NOAA:

  https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accum_alley2000.txt

  När det gäller att skarva ihop iskärnorna med nutiden, som du ju anklagades att ”fejka” rekommenderar jag den här artikeln:

  http://polarmet.osu.edu/PolarMet/PMGFulldocs/box_yang_jc_2009.pdf

  Se särskilt fig 11. Skillnaden mellan 1855 (slutåret i iskärnan) och 2007 är bara storleksordning en grad, och sticker alltså inte på något sätt ut jämfört med tidigare varma episoder.

 59. Elsa

  #57 Torbjörn

  Tack! Detta är ett resonemang som jag tror att många kan ta till sig. Tar tacksamt emot pedagogiska resonemang runt temperaturförändringar.

 60. tty

  #54

  Givetvis är konstanternas värden empiriska, men varför de har just dessa värden är högst dunkelt.

  Mest fascinerande är kanske finstrukturkonstanten som är dimensionslös och har ett värde av ungefär 1/137, och som ständigt dyker upp på olika håll i fysiken.

  Nästan det enda jag har att invända mot ”Liftarens guide till Galaxen” är att svaret på ”Life, the Universe and Everything” är 42, det borde ha varit 1/137.

 61. tty

  #51

  ” Vad har du för adekvat utbildning för att ställa frågor inom givet ämne! Förstår du ens svaret?”

  Son någon har skrivit (Robert Sheckley tror jag): ”För att kunna ställa en fråga måste man veta det mesta av svaret”

 62. TB

  Du är strålande Elsa! Jag förstår att SVT inte vågar ha med dig i en direktsändning.

 63. Torbjörn

  #56 Elsa
  Jag antar att du är bekant med Connolly et.al. How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate
  Där kanske det finns några svar, eller att du kan få Johan Berglund att kommentera och få hans perspektiv.

  Försöken att skriva om historien och sänka de historiska temperaturer som uppmätts är förvånande, det finns väl väldigt många forskare som inte håller med IPCC

 64. Ulf

  Som jag skrev tidigare så kan man lägga alla sakargument åt sidan, det kommer aldrig att handla om det. Det kommer handla om försök till karaktärsmord.
  Då gäller det ha en mediastrategi, vilket är svårt när media till största del är med i sekten.
  Men några saker kan man göra.
  Poängtera att man är villig att möta vem somhelst i en direktsänd debatt. Det vågar de inte, men det måste komma ut till allmänheten att de inte vågar det. Då blir folk misstänksamma. Poängtera att de vägrar debattera sakfrågorna och ägnar sig åt personangrepp.
  Att hitta allierade i media är svårt, men oerhört viktigt. Svd har haft något på gång med bl a Lena Andersson. Kanske finns det andra kontakter.

  Många har gått igenom samma sak i USA och har erfarenhet av detta. Kanske kan ge råd.

  Hursomhelst är det vad debatten kommer handla om. Glöm sakfrågorna.

  Hitta en duktig mediastrateg.

 65. tty

  #58

  Jag kanske skulle ha nämnt varför iskärnedata inte går upp till nutiden. Det beror på att snön inte övergår till is förrän på nästan 100 meters djup. Visserligen är firn så hårt packad att det går att få en vettig kärna en bit högre upp, men de översta lagren är aldrig tillräckligt packade för att få ut en borrkärna.

 66. Camilla Grepe

  Det sorgliga med msm är att de aldrig berättar om de möjligheter som finns, och som används, för att binda CO2 genom reforestation och regenerativt jordbruk.

 67. Magnus Magnusson

  Ett Tack till Elsa för sin träffsäkerhet och integritet!
  Jag är långt ifrån forskare men tror mig ändå ha hyfsad förståelse för naturvetenskap och källkritik. Därutöver har livet lärt mig att ett massivt ifrågasättande av en tro kan få de troende att helt sluta lyssna.
  Själv tror jag att det finns flera delar även i IPCC grundforskning som skulle må bra av att granskas, men för den vardagstroende är det sannolikt enklare att ta till sig bristerna i det politiska och mediala budskapet.

 68. Sören+G

  Jag läste för flera år sedan om en hembygdsforskare som gick igenom loggböckerna för när slussarna i Lilla Edet öppnades respektive stängdes för säsongen. Han blev förvånad att de öppnades allt tidigare och stängdes allt senare från ca 1700 till 1740. Det skulle motsvara en temperaturhöjning på 2 grader.
  Jag har också hört om liknande iaktagelser under samma tidsperiod över islossningen och isläggnigen i Torne älv.

 69. Lennart Svanberg

  #56 – Martin; Miljöpartiet utsåg en före detta aktivist från Världsnaturfonden som Generaldirektör för SMHI så därav kan du lita på att SMHI är numera en aktivistorganisation (och ej en vetenskaplig sådan.

 70. BD-Nille

  Utsaga från en av Bjerströms fd kollegor (jag har det skriftligt i ett mejl)…

  ”Jag kan inte begripa hur SVT kan ha en klimatreporter som Erika Bjerström. Hon har alltid varit bias i allt hon har gjort.

  Jag har alltid haft noll förtroende för henne eftersom jag vet att hon redan från början har bestämt sig för en viss linje i sin rapportering.

  Det har inte bara gällt klimatet. Det har gällt andra frågor också.”

 71. tty

  #67

  Islossningsdatum för Torneälven tyder också på en temperaturhöjning om ca 2 grader för april-maj, men större delen av uppgången kommer på 1740-talet:

  https://sci-hub.mksa.top/10.1002/joc.946

 72. Michael E

  Problemet är inte att Erika ställer kritiska frågor till Elsa, det är vad man kan förvänta sig att en reporter ska göra. Problemet är att hon inte ställer lika kritiska frågor till klimataktivisterna.

 73. peter

  #43
  ljushastigheten i vaccum, c är en konstant enligt Einstein.
  ljushastigheten kan ändras i olika medier.
  fiber, ca 2/3c, t.ex.
  i ett svart hål råder inte vaccum utan en sådan hög masskoncentration att ljus inte kan lämna, det är definitionen på ett svart hål.

 74. Jan

  #71 Michael E

  När Erika ställer frågor till klimataktivister är det ledande frågor med syftet att hjälpa dem att framföra sitt budskap, inte att granska deras budskap.

 75. PK

  Stort tack Elsa för ditt uppoffrande och på vetenskapliga grunder baserade arbete. Släpp inte kravet på direktsändning! Påpeka gärna också vilka 3-4 agronomer mfl som alltid blir inbjudna till SR/SVT i Klotet etc. Var är resten av vetenskapsfolket? Inte bra att låsa dig politiskt men de konservativa tankesmedjor som granskas av Hultman kan väl bjuda till med mediestrateger. Eller granska granskaren. Hultman kan aldrig utföra det uppdraget utan att trampa fel. Det ligger i sakens natur.

 76. En annan

  Så ser du nu Erika, riktigt kunniga människor har inget förtroende för dina katastrofrapporter från jordens alla hörn(jag utgår från att Erika hänger här allt vad hon orkar, inte minst för att hitta svagheter i resonemangen) Vi som inte vill infoga oss i din sekt har nämligen mer på fötterna rent vetenskapligt än vad du/ni i era fanatiska drömmar om att koldioxiden är lösningen på alla guds barns problem. Kom i håg att när trenden vänder kommer de som gick först att hamna sist, trist för dina amorteringar …

 77. Lars Cornell

  peter #72
  ”i ett svart hål råder inte vaccum utan en sådan hög masskoncentration att ljus inte kan lämna, det är definitionen på ett svart hål.”

  Jag delar inte din uppfattning. Mitten på ”ett svart hål” är nästan bara massa. Men omgivningen är vacuum med extremt hög gravitation. Det är den höga gravitationen i vacuumet kring det svarta hålet som medför att fotoner inte kan frigöras – min tro.

  Därmed skulle ljushastigheten påverkas av gravitationen och det blir ej lika i alla riktningar.

 78. Mats Kälvemark

  #52 Elsa
  Gösta Pettersson berör i sin bok ”Falskt Alarm” på sid 67-70 hastigheten i globala uppvärmningar. Han redovisar bl.a. i ett diagram (med källhänvisning) data från Grönland de senaste 50000 åren.
  Bl.a. framgår att i en värmning för 14000 år sedan steg temperaturen med 16 grader under loppet av 40 år.
  Det kallar jag en värmning utan motstycke. Unprecedented som IPCC skulle säga.
  Gösta kan säkert bidra med fler tips hur man ska såga Bjäbbströms, förlåt Bjerströms argument. Bl.a. ska hon ju kunna förklara alla falsifieringar genom observationer från verkligheten av datormodellerna vad gäller temperaturutfall och alla orealiserade klimathot sedan 1980-talet. Alltid jordens undergång om 10 år som när de inte slår in flyttas tio år framåt i tiden. Varför realiseras aldrig hoten? Verkligheten är alarmisternas värsta fiende.

 79. Karl Eider

  #72, 76 etc

  Fotoner är masslösa, men gravitationen ”förvrider” rumtiden så kraftigt att det inte finns någon riktning ljuset kan ta innanför händelsehorisonten, för att kunna ta sig ur det svarta hålet. För detta krävs en större! hastighet än ljusets. Ganska mycket matte behövs för att bevisa detta.

  ”Even though photons have no mass, they are still affected by gravity. That’s how we can see black holes – by the way they distort the light going near them.

  The reason nothing can escape a black hole is because within the event horizon, space is curved to the point where all directions are actually pointing inside.

  The escape velocity from within a black hole’s event horizon is faster than the speed of light, hence light cannot go at that speed and thus cannot escape.”

  https://physics.stackexchange.com/questions/8477/why-cant-light-escape-from-a-classical-black-hole

 80. Johan

  #72

  Alltså är inte ljusets hastighet konstant så som du påstod.

  #76

  Visst har du rätt.

  Är lite som vissa påstår att ljusets hastighet är det snabbaste vi kan uppleva fysiskt, men de har glömt vad som hände första grisblinket vid Big Bang (fysisk materia) kastades ut 100 000 ljusår -på just ett grisblink.

 81. G Bengtsson

  Håller med Elsa — det är ingen sans & balans i klimatdebatten!

  Dessutom, OM vi ska tro på de BERÄKNINGAR (inte alarmist-ropen!) som de SVARTASTE klimatforskarna presenterar, då har vi fortfarande ca 120 år på oss innan det börjar bli farligt — en lång tid som borde ägnas åt forskning & utveckling, istället för att springa runt som huvudlösa höns med klimatångest!

  …och OM vi istället tror på de beräkningar som Dr. James Hansen beräknat för NASA, då har vi istället 600(!) år på oss innan läget börjar bli prekärt. Den tiden hinner man absolut forska & utveckla mycket på…!!

 82. Mats Kälvemark

  Läsvärt av Lord Monckton:
  The New Pause lengthens yet again – Watts Up With That?
  Med en one-liner som lär bli klassisk:
  ”A simple question for the climate fanatics: how can global warming be worse than you thought given that it is a whole lot less than you predicted?”

 83. Evert+Andersson

  Många funderingar om bakomliggande personer och vad som driver detta inom SVT. Karl Eider tror jag är den enda i kommentarsfältet som nämner klimatbrevet. Ursäkta om jag missat någon.

  Jag upprepar därför att gå in och se vilken omgivning Bjerström jobbar i. En så fulländad propaganda kan inte finnas i ett företag utan ledningens stöd och lika övertygade kollegor inom åtminstone den aktuella redaktionen.

  Det är fullständigt oanständigt att samtidigt ha ett avtal med oss medborgare / skattebetalare där man utlovar sanning, opartiskhet och öppenhet för olika perspektiv, att agera som på den länkade siten. Alla honnörsorden begravda i självgodhetens mysiga rum.

  Läs och upprörs!

  https://www.svt.se/special/fa-koll-pa-klimatet/

 84. Mats Kälvemark

  #80

  Bättre och aktiv länk till Monckton:

  https://wattsupwiththat.com/2021/09/01/the-new-pause-lengthens-yet-again/

 85. Simon

  #69 BD-Nille

  Väldigt intressant (och träffsäkert så här med facit i hand) att också läsa vad Miljöpartiets gamla språkrör Birger Schlaug redan 2011 varnande skrev om just Bjerström:

  ”Det är riktigt att Erika B. har en bakgrund som såväl journalist på Alternativet/Miljömagasinet under den tid då tidningen var i MP:s ägo. Erika var också anställd av gröna gruppen i EU-parlamentet innan hon kom till SVT.

  Jag uppfattade flera av hennes inslag i SVT som ganska vinklade, och den intervju jag berättar om i krönikan som ett direkt falsarium. Partisekreterare Kjell Dahlström tog upp frågan med E.B:s chefer både muntligt och skriftlig.

  Skälet till hennes agerande diskuterades en del i både MP-kretsar (och även bland SVT-folk)och analysen var väl den att E.B. fann det strategiskt viktigt att betona att hon inte längre hade några som helst kopplingar till MP. Att markera detta skulle öka hennes trovärdighet i dominerande kretsar – och, enligt en del kritiker, möjligheter att göra karriär.

  Personligen kan jag tyvärr aldrig se ett inslag av E.B. utan misstänka vinklig och att idén för inslaget bestämmer utfallet. Kanske oerhört orättvist, men det går inte att komma ifrån”

  Ovanstående citerade är alltså Schlaugs egna ord. Opartiska och objektiva SVT var det.

  Källa: https://schlaug.blogspot.com/2011/02/sol.html

 86. Lasse

  Notricks har denna idag:
  https://notrickszone.com/2021/09/02/ipcc-6th-climate-report-who-deleted-the-medieval-warm-period-tracks-lead-to-the-university-of-bern/#comments

  Det är starka krafter som härjar även i gamla data!
  tty hänvisar till Wikipedia-finns den sidan idag?

  SR kommer i dag efter 12 att berätta om IPCC rapport -den är tydlig säger Stockholms resilient center.
  -Väldigt tydlig säger Potsdam.

 87. Simon

  #86 Lasse
  På tal om Stockholm Resilience Centre och Potsdam:

  https://www.rockefellerfoundation.org/profile/johan-rockstrom/

  Här ovan har vi en tydlig indikation på vilka dessa krafter är.

 88. Lennart Svanberg

  Erika är ju i gott sällskap av att driva en åsikt snarare än att bedriva sitt jobb som journalist. Nuri Kino talar om hur journalister agerat likt Bagdad Bob angående gängkriminalitet och att den som berättar sanningen blir uthängd istället för att bli lyssnad på. Nu är det dock så att utländska journalister bryr sig inte om svenska ankdammen så nu krackelerar Sverigebilden. https://www.expressen.se/debatt/verkligheten-hann-ikapp-den-falska-sverigebilden/

 89. Bim

  Elsa! Du är kanon.
  Säg att du vill ha en direktsänd debatt med Sveriges miljö och klimat mäktigaste person, Johan Rockström. Efter som han är både ”professor och klimatforskare ” Det skulle ju dessutom bli den enda debatt som han deltagit i, alltså ett Scoop.
  Vågar de inte fixa det så är de helt medvetna om att de enbart producerar klimatlögner på SVT.

 90. tty

  #86

  Att PAGES-2K är en ytterligt skum organisation är ingen nyhet för den som är intresserad av paleoklimat.

  Deras metodik är i princip samma som Mann använde, man plockar ut en massa skräp-proxies som har en sak gemensam, en ”hockeyklubba” på slutet. Dessa måste ju vara bra proxies eftersom de visar ”rätt”. På det viset blir man också automatiskt av med alla äldre klimatvariationer eftersom det är just slumpmässiga skräpdata som tar ut varandra.

  Det har visats att metoden genererar ”hockeyklubbor” från valfria rött-brus-data, som t ex kurserna på New York-börsen.

 91. #86 #90

  Steve McIntyre har vaknat till liv igen och satt tänderna i Hockeyklubban och Pages2K:

  https://climateaudit.org/2021/08/11/the-ipcc-ar6-hockeystick/

  https://climateaudit.org/2021/08/15/pages19-asian-tree-ring-chronologies/

  https://climateaudit.org/2021/08/26/pages2019-30-60s/

  https://climateaudit.org/2021/09/02/pages19-0-30s/

  ”Overall, I think that it’s fair to say that Briffa’s criticism of Mann remains just as appropriate for the IPCC in 2021, as it did in 2001. Like Mann’s network, PAGES 2019 “contains a few (poorly temperature representative ) tropical series”. And PAGES 2019 authors “were just as capable [as Mann] of regressing these data again any other “target” series , such as the increasing trend of self-opinionated verbage he has produced over the last few years”. Indeed, if anything, the new generation of climate activists have proved themselves more than capable of continuing Mann’s “trend of self-opinionated verbiage” to, shall we say, “unprecedented” levels. ”

 92. Sven Hanssen

  #82 Huvudet på spiken.

  Och hur kan priset på kol och gas rusa när vind och sol går som tåget

  https://www.tu.no/artikler/europa-frykter-gassmangel-i-vinter-sender-stromprisen-til-vaers/513052?utm_source=newsletter-digidaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2021-09-03

 93. Peter Svensson

  Jag instämmer i hyllningarna till Elsa Widding. Det finns många engagerade människor som besitter kunskap och ifrågasätter den påstådda klimatkrisen, men det är svårt att nå fram i mediebruset. Elsa Widding gör det mycket bra, genom att vara påläst, tydlig och framförallt enträgen.

  Det är uppenbart vid det här laget att Elsa har satt ett avtryck i debatten och att klimatalarmisterna med SVT i spetsen har svårt att hantera det. Jag hyser inga som helst illusioner om att SVT är intresserade av en ärlig och öppen debatt. Deras enda syfte med att intervjua Elsa är att sänka hennes trovärdighet och integritet.

  Därför är det viktigt att Elsa inte går på deras finter. Alternativmedia blir allt starkare och det finns idag goda möjligheter att nå ut till folket via exempelvis Riks och Swebbtv, så man behöver inte vika ner sig för SVT.

  Jag vet inte hur det är med TV4 – jag har inte fått uppfattningen att de driver klimatalarmismen lika hårt och målmedvetet som SVT. Kanske kan TV4 vara intresserade av en ”öppen debatt”? Eller kanske inte.

 94. jensen

  När SVT låter E.B. Ljuga så oreflekterat som hon gör, utan att bekymra sig om fakta eller tänkbara alternativ och motsägelser, borde ansvariga inse, att trovärdigheten för alla andra påståenden från STV drastiskt , närmast katastrofalt försämras.

  Varför tar E.B. inte upp problemen med Hot Spot, Negativ korrelation Temp./Co2 börja av -40-talet till slutet av 70-talet, Klimathistorik-förfalskningen, Diskrepansen modellresultat/verklighet, Unpresidented-debaklet , RCP-8,5-skandalen. Ja, listan kan bli hur lång som helst.

  Hon får ju överordnade att totalt karaktäriseras som ovetenskapliga dumskallar.

 95. Håkan Bergman

  Sven Hanssen #92
  Igår, om jag minns rätt, var elpriset i SE4 uppe över 130€ megawattimmen. Vad kommer priset bli när man sen ska förnya vindkraften med dom energipriser som råder den dagen det blir aktuellt? God natt Europa!

 96. LeifR

  Den stora elefanten i rummet är väl varför inga kritiska frågor riktas från SVT till IPCC?

  Ska inte public service kritiskt granska den politiska makten, varav IPCC idag utgör en viktig del?

  Är det inte helt bakvänt att publik service kritiskt granskar den som granskar IPCC?

  Det är ju som att SVT skulle granska Expressen efter att de ställt kritiska frågor kring någon makthavares ståndpunkter.

 97. Peter S #93,

  Det ser ut som om SVT nu gör en tvärvändning och vill varken citera hennes svar eller göra ett inslag. Elsa kan mer om det här…

  Men vi skall följa upp det hela, var så säker!

 98. Elsa

  Såhär skriver Erika Bjerström till mig för en liten stund sedan:

  ”Vi har inget publiceringsdatum. Inte säkert att vi kommer att citera dig. Jag har semester till 13/9.
  Med vänlig hälsning,
  Erika”

 99. Simon

  Det var nästan väntat.

  Tänk er en debatt mellan tty och Skrockström i direktsändning. Man hade antagligen fått bära ut Rockis på bår. 😉

  Att SvT inte vågar låta kunnigt folk debattera är inte det minsta förvånande.

 100. Anders L

  @simon. Vilken syn🤣

  Elsa kanske kan vikariera nu när EB har semester, så att man kan få tillbaka förtroendet för svt.
  Vad är det för nytta med ett nyhetsprogram om man inte kan lita på det som förmedlas?

 101. Simon

  Hoppas det är OK med lite OT såhär pass långt in. Det finns ju faktiskt betydligt intressantare saker för SvT att granska än detta eviga klimathotande.

  Fick med posten bekräftelse på nytt elavtal från Vattenfall. Man är tydligen såväl certifierade enligt ”Schysst elhandel”

  https://www.energiforetagen.se/kc/schysst-elhandel/

  Samarbetspartners:

  https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/om-oss/medlemskap/samarbetspartners_201008.pdf

  som kvalitetsmärkta med ”Trygg kundkontakt”

  https://www.kontakta.se/trygg-kundkontakt

  så jag ska veta jag är ”i goda händer”. (man ges alltså ingen chans att själv avgöra om detta är goda händer). Man rabblar mantrat om fossilfritt och klimatsmart flera gånger i avtalet. Det besynnerliga här att om man nu är så ”klimatsmarta” varför skickar man då med posten ett finstilt avtal på 4 dubbelsidiga pappersblanketter för att bekräfta ett avtal jag redan ingått? Hade ju räckt med ett mail.

  Det är i egentligen samma fuffens som alla andra märkningar som ”fairtrade”, ”Svanen” mm. Ett sätt att på min bekostnad framstå som ”de goda” samtidigt som mina pengar hamnar i fickor jag inte har koll på. Förmodligen hamnar en stor del av alla dessa pengar i Sossarnas eller Miljötalibanernas partikassa. Det är ju så det brukar se ut när man gräver ordentligt.

  Kuvertet var självfallet märkt med ännu en certifiering, nämligen Ecolabel:

  https://www.svanen.se/Om-EU-Blomman/

  Många som sitter och profiterar på en så enkel sak som ett elavtal tydligen.

  Ärligt talat kunde jag inte bry mig mindre om alla deras kostsamma certifieringar och kvalitetsmärkningar, fossilfritt och klimatsmart. Det som intresserar mig är vilket pris jag ska betala för leverans av elström. Dessutom, hur kan man garantera att den el jag köper kommer från sol-vind-vatten och kärnkraft, ingenting annat? Var har den el som vi vet har genererats från verket i Karlshamn tagit vägen och hur vet jag att elen inte innehåller el från kolkraftverk i Europa?

  Det kan nästan inte bli dummare nu i jakten på den förhatliga man ack så livsnödvändiga koldioxiden. Nu tar jag en starköl, spelar lite härlig rockmusik och struntar i galenskaperna som pågår. Åtminstone för en stund. 🙂

 102. Magnus

  Bra Elsa. Det är dags för SVT att svara på frågor. En annan sak. Jag tror att i och med vindkraftens utbyggnad så blir fler medvetna och tar reda på fakta. Vindkraften motiveras ju med att vi står inför en klimatkatastrof. När man ser konsekvensen av klimatalarmismen inpå knuten kan man inte bara rycka på axlarna. Skulle vindkraften byggas ut i Stockholm och skärgården skulle MP halveras.

 103. mattias

  #101
  Konsumentverket skulle ju bli lite strängare kring den här typen av argument som inte har täckning (jag antar att detta även gäller påstådda klimatargument): https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021/kraftig-okning-av-miljoargument-i-marknadsforing/

  Den ultimata skrämselpropagandan och jakten på klick måste väl ändå detta vara: varmare vatten gör det troligt att vithajen kommer till Skandinaviska vatten (hjälp!): https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/V9Q2J3/forskare-tidsfraga-innan-vithajen-hittar-till-vastkusten

 104. Håkan Bergman

  Simon #101
  Fick en affärsidé, klimatsmarta email, man gör dom lite suddigare så att dom knappt går att läsa, det finstilta kommer definitivt inte att gå att läsa. Borde gå att sälja in, ja inte hos dom som får mailen, men det blir dom som sänder som får betala och det kommer dom gladeligen att göra med ett sånt upplägg. Att det sen funkar precis tvärtom när man måste sända mailen som suddiga bilder i.st.f. text vågar ingen medge bara man fått tillräckligt med idioter med på tåget.

 105. Paul Håkansson

  99 Simon

  Ja det hade varit en syn för gudarna.
  Den satt där den skulle tack för ett gott skratt.

 106. Ulf

  Är det så att klimatundergångssekten anser sig ha mer att förlora än att vinna på att ”trasha” Elsa, då är man något intressant på spåren.
  Intressant om de inte vågar.

 107. Jag funderar lite på Erika B och SvTs strategi här. Det har alltför många gånger hänt liknande saker (själv var jag involverad då Climatgate briserade 2010 och SVT hade inte mindre än 4 alarmister i panelen som kommenterade de filmade och klippta inslagen från mig och Wibjörn Karlén) för att det skall vara en slump.

  Spekulation: Antagligen ville Erika B göra ett inslag om vilka typer som ”klimatförnekarna” är; typ okunniga, amatörer, högervridna, vetenskapsförnekare etc. Kort sagt vidriga. Säkert kommer Hultman att vara med och lägga ut texten om sitt ”forskningsprojekt”.

  Internationellt så har den här ”debatten” förts i enlighet med strategier utformade av diverse byråkrater, kommunikatörer och forskare i början av 2000-talet. Strategin var 1. att förhindra alla alarmistskeptiker inom vetenskapen att publicera sig. När den metoden sprack genom att man fick fler tidskrifter som var villiga att publicera även skeptiska artiklar, så gick man över till 2. att förhindra kongressen att kalla skeptiker till hearings. 3. Vissa federala politiker bedrev en häxjakt på oönskade vetenskapsmän (inklusive Judith Curry och Roger Pielke) i form av svartlistning och anklagelser om att ha fått något forskningsprojekt stött av Big Oil. När detta misslyckades pga alltfler republikanska politiker som ville få en mer balanserad bild av klimaforkningen så 4. mobiliserade man en rad samhällsvetenskapare, psykologer och medieinstitut för att svartmåla all kritik av IPCC. Allt vilar på auktoritetsargument där medierna själva väljer ut vilka som är ”auktoriteter”. Rena lögner blev OK – för den goda sakens skull. Även rena lögner om vad IPCC säger prånglas ut.

  Säkert vill inte Erika B. vara sämre än sina amerikanska och engelska kollegor. Hon vet hur man skall svartmåla en motståndare. Nu gick Elsa inte i den vanliga fällan utan svarade ärligt och utförligt på de frågor som det var meningen att hon skulle fällas för. Då är helt plötsligt Elsa ointressant för SVTs svartmålningsprojekt.

 108. Karl Eider

  #104 Håkan B.

  Tror man kan utveckla din idé.

  Om man skapar en hemsida med alla vanliga klimatfloskler samlade och ID-taggade.

  Sedan när man ska göra ett mail-utskick, så behöver man bara länka till en bunt lämpliga taggar. Mailen blir otroligt komprimerade. Man kommer spara en massa energi. Och tänk vad hållbart och cirkulärt det blir. 🙂

 109. tty

  #103

  ”varmare vatten gör det troligt att vithajen kommer till Skandinaviska vatten”

  Det är faktiskt litet av ett mysterium varför den inte finns här. Vattnet är definitivt varmt nog sommartid och arten vandrar långa sträckor.

  I Stilla havet går den ända upp till Berings sund och västra Nordatlanten till New Foundland, men på den här sidan går den inte norr om Biscayabukten.

 110. Eriksbo

  #64 Ulf

  Håller med om att det gäller att vara väl förberedd i en TV-sändning. Kanske inte så vettigt att diskutera taktik på det här forumet – det har ju blivit uppenbart att Erika B med kolleger följer vad som sägs här och förbereder sig därefter. Om det hela blir av vill säga – det verkade som om SVT lite börjat dra öronen åt sig.

 111. Ulf

  Svar 110 Eriksbo

  Jo, samtidigt kan man mota Olle i grind genom att redan innan det händer beskriva exakt vad som ska hända. Så de och alla andra kan läsa det i förväg.
  På det sättet har de brallorna nere redan när de inleder sitt korståg i rutan.

 112. mattias

  #109
  Är det inte lite symptomatiskt att man lite så där slentrianmässigt drar till med att en arts utbredningsområde påverkas av klimatförändringar, i det här fallet vattentemperatur?
  Så här ser vithajens utbredningsområde ut, och det verkar inte kunna direkt kopplas till vattentemperatur: https://www.gbif.org/species/2420694

 113. Birgitta Sandström

  Människans påverkan på vädret:
  Hittade 169 patent hos amerikanska patentverket på vädermanipulering, för ca 5-7 år sedan. Troligt att vissa av dessa används för olika syften fram till dags dato? Ex: OS i Kina 2008 + årets täta ”naturkatastrofer”. Kom ihåg klimatmöte i Glasgow i höst. Kallas timing i skräckpropagandan? Detta + c h e m t r a i l s och H A A R P i kombination. Läs gärna Elana Freeland i ämnet.

 114. Per Karlsson

  Vi får inte glömma Eriukas motsvarighet på TV4, Susanna Baltscheffsky. I motsats till EB håller hon sig i bakgrunden men är minst lika rabiat, om inte värre.

 115. Magnus

  Jag förstår inte den energi som SVT och andra lägger på att larma om klimatförändringar. Om det nu är så att klimatet förändras av människors aktivitet, vi i Sverige kan ju ändå inte göra nåt åt det. Kina bygger kolkraftverk för att använda dom i 40 år minst.

 116. Robert Norling

  #114 Magnus. ”Jag förstår inte den energi som SVT och andra lägger på att larma om klimatförändringar.”

  Allt för att rädda kvar MP i riksdagen. Indoktrineringen och hjärntvätten av befolkningen och då speciellt den yngre delen fortgår med oförminskad styrka. Men fler och fler genomskådar predikningarna om domedagens snara ankomst.

  Tycker det vore lämpligt om något parti ”värvade” Elsa W. som klimat och energipolitisk taleskvinna för idag är kunskapsnivån alldeles för låg på opposition politiker. mycket TV-tid i direktsändning det skulle kunna bli. Mitt förslag på parti är nog SD för det är dags att de kliver fram i debatten.
  Tänk så givande det skulle vara att se på Aktuellt igen.

 117. Frej

  tty 109 Det här med vithajen som har med klimatet nu att göra Kan det inte vara så att bristen av föda gör att predatorer rör på sig . Dom har ju följt vithajar från Australien till Syd Afrika . Stora fiskar som är topp predatorer dom har ju den bästa av möjligheter att överleva då planeten består mest av hav , bara simma runt 🙂 . Jag tror att det är så att lägger man in klimat i en forskning man vill göra då blir den godkänd och pengar trillar in ?

 118. Lars Thorén

  #109 tty
  Tonfisket i Öresund bedrevs i huvudsak under tiden från slutet av 1940-talet fram till början av 1960-talet. Sedan mitten av 60-talet har endast enstaka tonfiskar siktats i Öresund. Under andra världskriget var fisket i Nordsjön ringa och därigenom kunde fiskbestånden öka kraftigt. Tonfisken blev skyddad från ett intensivt fiske vilket bidrog till att den fortsatte via Skagerack och Kattegatt upp i Öresund. På grund av den avtagande salthalten fortsatte den inte längre än till Ven. Intensivast var fisket i sundet mellan färjeleden och Lappegrunds fyrskepp, som låg i höjd med Sofiero.

 119. Ulf

  Magnus 114

  Förstår du varför Jehovas vittne ringer på din dörr?
  Om du gör det så förstår du även klimatsekten.
  Själv begriper jag ingen av dem. Jag vet bara att det är viktigt att ingen av dem får bestämma över våra liv.

 120. Håkan Bergman

  Ulf #118
  Jag var en tid terroriserad av en människa från Jehovas som ringde på dörren. Detta hände oftast en viss tid på förmiddan och eftersom jag jobbade skift var det minst sagt irriterande om jag jobbat natt innan. Lösningen var enkel, pling på dörren öppna dörren spritt naken, problem solved.

 121. Håkan Bergman

  Det är ju fredag, nån kanske t.o.m. minns att det faktiskt är 54 år sen dagen H, m.a.o. läge att fira men ta det lungt! Lyssna på goda råd här.
  https://www.youtube.com/watch?v=z-ZVdHnOqd8

 122. Bäckström

  bra Elsa!
  Problemet är i grund och botten att ”Public Service” inte alls är det det påstår att det är. Det gäller inte bara klimatfrågan, utan det är bara ett av många symtom på en politisk agenda. detta går inte att göra något åt. Det är ett systematiskt uttänkt system för att hålla tankemässig kontroll på kleti och pleti, och så har det faktiskt alltid varit så länge statsmedian har funnits. Som tur är skiter ungdomarna idag fullständigt i mediet teve och radio, så det finns faktiskt hopp i framtiden.

 123. Anders

  Tack Elsa för att Du finns! Jag vill också sända en cyberkram till Dig 😉

  Här får Du några till förslag på frågor till Erika Bjerström, som så oblygt utger sig för att vara kunnig i klimatologi:

  1) Kan vi som (åtm ibland) tittar på Aktuellt och Rapport lita på att redaktionerna är kompetenta och objektiva i klimatfrågorna? Hur ser Era CV:n ut därvidlag?

  2) Varför ställer Du ALDRIG kritiska frågor till Rockström, Kuylenstierna, Wijkman, Hultman, väder-Pär m fl? Eller till ansvariga för IPCC?

  3) Om nu ”alla” forskare är eniga, varför ser vi alltid samma ansikten på SVT?

  4) Av vilken anledning återfinns i början på varje inslag, sedan många år, såväl en isbjörn på ett isflak, dramatiska eldflammor som vindkraftverk i Era introslingor? (Eller vad de bilder som visas vid start kallas.) Försöker Ni indoktrinera oss?

  5) Varför är Du/Ni så mån om att göra ”reportage” kring nästan varje förekommande VÄRMEREKORD, ÖVERSVÄMNING, SKOGSBRAND men ALDRIG om motsatta väderhändelser? Vill Du/Ni påverka oss i en viss riktning?

  PS.
  tty:s intressanta länk till CET var bruten (sista png föll bort). Hoppas denna funkar:
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20190731_Central_England_Temperature_(CET)_(annual_mean,_beginning_in_1659).png

 124. Lars Kamél

  Många hävdar nu att IPCC:s senaste rapport visar en massa saker. Erika B. har kanske också gjort det i något inslag?
  Vad IPCC:s senaste rapport gör, är att hävda en massa saker, de flesta utan bevis. Det går ju inte att lägga fram några bevis, när inga finns. Det går att bevisa att koldioxidhalt och global medeltemperatur bägge har ökat, men inte att det finns något samband mellan de två ökningarna. Det går att bevisa att haven har stigit sedan mitten av 1800-talet, men inte att höjningen utgör någon fara eller att den har accelererat de senaste årtiondena. För att få till en acceleration, gäller det att jämföra två olika mätmetoder som mäter två olika saker. Vilket definitivt inte är ett vetenskapligt tillvägagångssätt.

 125. CB Gullberg

  Detta mejlade jag SVT DEN 23/7-21. Kanske vaknade SVT p gr av detta?

  ” Hej!
  Finns det inte fler än Rockström att tillgå att intervjua när klimatet kommer på tal. Det känns både ensidigt och föga objektivt att det han gång på gång säger får stå oemotsagt. Det borde finnas fler kunniga och pålästa som kan debattera klimatet utifrån flera aspekter.
  Nyhetsuppläsaren ställer inte en enda kritisk fråga om Rockströms egna övertygelse.
  Bl a klimatkunniga, chalmersutbildade och mycket pålästa Elsa Widding kunde förmodligen skapa mer dynamik i klimatdebatten. När får tittarna möjlighet att se och höra hennes uppfattning om klimatet i SVT?
  Var finns mångfalden i klimatdebatten?

  Mvh
  CB Gullberg
  Lantmästare”

 126. Anders

  #125 CB Gullberg. Bra gjort! Om Du får något svar tror jag många som läser här gärna vill veta. Men det troliga är att svaret uteblir eller blir av typen ”goddag yxskaft”.

 127. Gustaf Olof Melin

  Så bra, de behöver motsägelser så att de tänker efter, många av oss är skeptiska till SVT ensidigt beskrivna kampanj för domedagen är nära.

 128. Catarina Alveus

  Får gratulera till ett riktigt beslut i fråga om att bli intervjuad av svt,

  Då deras reportrar tom saknar förmågan att dölja sin agenda i text.
  Att anklaga direkt för ” falsarium ” och dessutom avsluta med twisten ” SDs kanal ” för att på djupet visa att din samman ställda forskning inte skall tas på allvar , är ju ett lågvattenmärke utan dess like, och dessutom pekar på att bara rätt politiskt hemviste är av betydelse och har tolkningsrätt .

  Man behöver inte vara konspiratorisk bara för att man läser av olika agendor ,
  Konspiratorisk är inte enkom av ondo , det beror ju i första hand om av vem och hur det används och helt klart kan man kalla SVT för konspiratorisk som hela tiden försöker svartmåla alla som har annan fakta än vad dagens politiska styre förespråkar.

  Så än en gång har SVT visat på deras konpiratoriska läggning för att försöka radera fakta och istället propagera för politiska intressen.

  Du är min klimat hjälte , för du har fått mig intresserad av klimatet som jag tills för nåt år sen ansåg det är vad det är , och har alltid varit det tills politikerna fick tag i klimatet för att tjäna pengar eller rättare sagt strösla pengar på onödiga saker .

  Tusen tack för ditt angagemang och lättförståliga förklaringar och all fakta referenser som du hänvisar till .
  Tack !

 129. Pingback

  […] Läs vidare på Klimatupplysningen […]

 130. Arne Genschou

  Någon med din energi och kunskap är den som borde vara klimatreporter då det finns krav på saklighet och oprtiskhet inom public service

 131. Jenny B

  Nu verkar ju de flesta ha missat att detta inte är Erika Bjerströms frågor, utan en känd ”klimatforskares” (med partitillhörighet xxMPxx och en av Erikas goda vänner) frågor som Erika bara för fram. Själv tror Erika att väder och klimat är ungefär samma sak.