Människan styr klimatet enligt alarmisterna

av Lennart Svanberg

trust your gut

Nu har jag varit engagerad i klimatfrågan i snart 4 år och precis som för många andra började det av ren nyfikenhet: ”Är vi i en klimatkris eller inte?”. Som motvikt till alarmisterna hittade jag ganska snabbt klimatrealisterna, klimatsans på svenska samt Tony Heller med flera på engelska.

Jag tog också del av framför allt engelsk litteratur och videoklipp samt artiklar där argumenten för att vi befinner oss i ett klimatnödläge eller inte förs fram. Självklart dök sådana som Johan Rockström och Greta Thunberg upp i sökningarna fast det jag letade efter var grundforskare, dem som sådana som Johan och Greta förlitar sig på i sina uttalanden.

En för mig trovärdig vetenskapsman från ”alarmisthållet” var en forskare som blev intervjuad i Australisk TV  men som tyvärr gått bort i cancer. Trots hans vilja att försvara alarmismen fick han mycket kritiska frågor från publiken då australiska medborgare inte alls är säkra på att vi befinner oss i ett klimatnödläge. Han lyckades heller aldrig övertyga publiken om att rådata’n runt om i världen kring temperaturer är så perfekt att en grad upp eller ner faktiskt inte skulle kunna vara inom felmarginalerna.

Ju längre tid som gått, och ju mer jag läser på i frågan så blir ståndpunkten glasklar: alarmismen är en politisk konstruktion och det finns ingen vetenskaplig rapport som stödjer alarmisternas påståenden.

För vänder vi på frågan så blir det som rubriken säger: Vi människor kan styra klimatet enligt alarmisterna. Med den magiska CO2-kopplingen kan vi få det varmt eller kallt, blåsigt eller regnigt eller kanske evigt solsken?

Vi realister har hamnat i en evig försvarsdebatt fast i stället borde vi gå på offensiven till alarmisterna: ”Perfekt att ni kan styra klimatet. Berätta för oss dels vilket det optimala vädret är och dels hur vi skall göra för att åstadkomma detta väder? Det vore ju en (mar)dröm att vi varje dag vaknar upp till exakt samma väder?”.

Realister behöver inte bevisa något, det räcker med att observera för att se vilket väder vi har och vilket väder vi haft. Alarmisterna har snart haft ett halvt sekel på sig av ofattbara resurser för att bevisa att vi kan styra vädret men var är beviset?

 

Lennart Svanberg är Filosofie Kandidat i Ekonomisk Historia samt lärare och konsult i Digital Analys. Den här artikeln blev inspirerad av Elsa Widdings ”Brev till SvT” som publicerades 2/9 2021 på denna blogg.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Knappen är väl CO2 så trycker vi på den knappen så minskar CO2 och vi lever lyckliga resten av våra liv. Vi behöver inte bekymra oss om att vi brinner upp eller dränks.

 2. Anders J Holmberg

  Utan globalister finns inga kriser någonstans i världen då de skapar ALLA problem för oss vanliga.

 3. Simon

  Tack Lennart!
  Precis, beroende på vem som uttolkar materialet får man olika svar. Det kan närmast jämföras med de olika religionernas olika tolkningar av samma grundkällor. Grundkällor som dessutom har sina uppkomster härstammande ifrån ännu äldre soldyrkande kulturer. Solen en viktig faktor här också kan konstateras, vilkens betydelse de 3 stora religionerna försökt ersätta. Känns det igen?

  Problemet är att försöker man diskutera religion med en djupt religiös person så drämmer dom en 1000-sidig bibel i huvudet på en som bevis på guds existens. Än värre blir det om man försöker diskutera klimatet med en alarmist. Då får man 4000-sidig IPCC-rapport (bibel) i huvudet. Min poäng är att om det man vidhåller är sant och riktigt så borde det väl räcka med en enda sida. Det skulle ge betydligt mindre huvudvärk.

 4. Håkan Bergman

  Simon #2
  Och före Luther fick man en bibel skriven på ett språk man inte kunde läsa i huvet. IPCC är inte riktigt där än, hoppas dom inte får några idéer av det här.

 5. Lasse

  Tack Lennart
  Vi som är skeptiska till klimatalarmen har det svårt.
  Speciellt svårt var det nyss, SR upplyste oss om att IPCC senaste rapport gör allt än klarare.
  De har plockat bort allt som kan förvilla och numera är saken klar-vi har kontrollen på klimatet!
  Allt mer extremväder är ett av alla bevis.
  Att färre omkommer är ett resultat att vi har kontrollen även där!
  Tony Heller är lite taskig mot dem här:
  https://www.youtube.com/watch?v=sKVB6mFsgow

  Komma med gamla nyheter när vi har hittat på nya-fy!

 6. Det spelar ingen roll om man är klimatrealist eller klimathotsskeptiker. Sålänge som dessa ’man’ accepterar att koldioxid har en inverkan på klimatet genom uppvärmning är ’man’ alltid i underläge gentemot den s.k. etablerade klimatteorin, företrädd av IPCC, dess selektiva urval av vetenskapliga rapporter och ’peer reviewed articles’ och förespråkare; skepiska, moderata eller rabiata. ’Kivet om klimatet’ kommer då att handla om ’en halv, en eller flera graders påverkan från koldioxiden’, verkningar därav, dvs. om de är hotfulla eller inte beroende på tidsutdräkter, TCR eller ECR, vilket RCP-alternativ som är mest troligt och varför, osv. i all oändlighet. Det är härom, enligt min uppfattning, som nästan alla inlägg och kommentarer handlar på KU, inkl om det är vettigt eller inte att begränsa koldioxidutsläpp.
  Själv är jag klimatbejakare. Jag vet (eftersom jag fysikaliskt kan visa det) att det är solen som styr jordens uppvärmning, att koldioxid inte har någon som helst uppvärmningsinverkan. Klimatet blir en konsekvens av många variabler, som människan inte kan styra, endast förbereda sig inför.
  Det sista konstaterandet är kritiskt idag och det som borde vara föremål för intensiv debatt, och föremål för behandling vid den kommande ’klimatkonferensen’ i Glasgow senare i höst. De förberedelser jag talar om gäller verkan av de storskaliga strukturella astro/geofysiska förändringar som nu pågår och som kommer att bestå till dess ny ’astro/geofysisk’ input sker. Det gäller verkan av den kollapsade atmosfärcirkulation, som gjort att subtropiska – och polärjetströmmar nu är ’samma’, i meanderande, fragmenterade strukturer. Verkan får vi bevis för varje dag i form av extremvädersituationer över hela jordklotet. Jordbruksskördar hotas eller förstörs, produktionsarealer blir obrukbara, storstäder översvämmas och köldrekord på den södra hemisfären har under lång tid varit en dagsnotering endast.
  Jetströmmarnas förändring är mest troligt en kombinerad verkan av dels heliosfärens, solens elektromagnetiska plasmafält, tillbakadragande/krympning, dels magnetosfärens, jordens elektromagnetiska plasmafält, försvagning. Den senare har pågått i låg takt sedan mitten av 1800-talet, nu accelererande, vars pendang är de magnetiska polernas migration, nu också med ökande hastighet.
  Om inte regeringar eller ’världssamfundet’ förmår samla sig inför detta kan den enskilde personen eller familjen rekommenderas förbereda sig så väl som möjligt.
  Behöver jag påpeka att de aktuella astro/geofysiska förändringarna inte har ett dugg med koldioxidutsläpp eller -koncentration att göra? Det är nog bara Bylund som tror att jordaxellutning/precession är betingad härav.

 7. Mats Kälvemark

  #6 Göran Åkesson
  Nu for du väl ändå iväg i tangentens riktning.
  Allt elände och oväder du beskriver har förekommit oräkneliga gånger förr även i relativ närtid men utan möjlig påverkan av fossil koldioxid eller ” strukturella astro/geofysika förändringar”. Charpentier Ljungqvist redogör i en artikel i SvD 210804 för 8 olika perioder i Europa sedan 1500-talet med frekventa översvämningar liknande de som nyss av alarmisterna trummades ut som bevis på klimatkrisen och världens snara undergång. Alltså inte nytt under solen och de historiska utan påverkan av människan och fossil koldioxid. Så varför skulle de nyligen inträffade i Europa vara det eller påverka av nya fenomen som ” kollapsad atmosfärscirkulation”?
  Påverkade av människan, ja, men i form av massiv asfaltering av tidigare dränerande ytor, överbefolkning och underdimensionerade avloppssystem för dagvatten. Uppvärmningen går i en takt av ca 0,15 gr/decennium och nästan noll sedan januari 2015. Ingen kris någonstans jämfört med historiska data. Och verkligheten gäller även fortsatt för oss och är alarmisternas värsta fiende.

 8. Lennart Svanberg

  #6 Göran – angående Glasgow så funderade jag på hur dem som vill delta kan göra för att vara trovärdiga: 1. Åk inte dit utan sitt hemma vid din dator. 2. Använd tiden till att ’göra något’ så att CO2 minskar, typ stäng av all elektricitet förutom till datorn. 3. Berätta sedan vad du själv ska göra annorlunda efter konferensen istället för att pådyvla alla oss andra en massa förbud och regler.

 9. #6 Mats Kälvemark
  Självklart har översvämningar, anomaliskt väder inträffat åtskilliga gånger tidigare, inte bara sedan 1500-talet i Europa, vad nu denna tidsangivelse och avgränsade geografi skulle ha för betydelse. Jag talar om global påverkan. Jag befarar att Du missat poängen med min kommentar.
  Såvitt astrofysiken kan utröna är solens heliosfärs nuvarande tillbakadragande den största sedan plus 1400-talet. Den jordiska magnetosfärens försvagning kopplat till de magnetiska polernas migration är en händelse, som senast skedde som en exkursion, dvs återgång till normalläget efter ’lika många år’, för ca 40000 år sedan. Om den nuvarande migrationen leder till ett sedan länge förväntat/försenat polskifte, kommer extremt stora förändringar att ske, oklart omfattning, innan processen är färdig. Magnetiskt material i jordskorpan visar att polskifte senast skedde för ca 780000 år sedan. Vi har inte så mycket data eller erfarenhet att utgå ifrån, vad gäller de refererade processerna. Migrationen kommer att fortgå, likaså den pågående försvagningen i magnetosfärens fältstyrka.
  Den atmosfäriska cirkulationskollapsen är ett faktum. Jetströmmarna bestämmer väderhändelserna. Det är också en realitet. Förändring av jetströmmarnas nuvarande strukturella ’beteende’ kan inte ändras utan någon form av ändrad ’input’, dvs mest troligt i de anförda astro/geofysiska pågående processerna. Till dess gäller ’red alert’.
  Om vi väljer att blunda för detta kan vara en personligt betingad reaktion. Eftersom den nuvarande ’etablerade klimatteologin’ skyller allt på mänsklig aktivitet kopplat till koldioxid är min prognos att varken regeringar eller institutioner inom världssamfundet kommer att reagera konsekvent och riktigt. Allt kommer att handla om att accelerera ’klimatåtgärder’, dvs nya drakoniska åtgärder relativt koldioxid, beskattning inskränkning av fossil eldning/uppvärmning, koldioxidfångst och annat trams utan verkan.
  Du har såklart rätt i att mänsklig aktivitet i den form Du anger förvärrar verkan.

 10. Lars Thorén

  Tack Lennart! En sedelärande historia hur man går från oinitierad till informerad. Och därav dra slutsatser på egen hand. Egentligen räcker det väl att kika sig omkring i världen och inse att det största problemet att gripa sig an i dag är väl krig och konflikter. Om FN satsade lika mycket resurser och politik på detta skulle världen se bättre ut. Kanske. För i dag har jordens befolkning det bättre än någonsin enligt statistiken. Om man bortser från krig naturligtvis. En ”flaw” som enkelt borde kunna bekämpas. Eller hur FN? En bomb i Kabul dödade över 200 människor. En storm i NY dödade 40. Vad skulle vara enklast att förhindra? En naturlig storm med regn eller en politisk konflikt?

 11. Sören+G

  Vår tids vidskepelse är tron att koldioxid orsakar skogsbränder, värmeböljor och översvämningar.
  En värmebölja (extremvärme) beror på att ett stabilt högtryck har etablerat sig och solen har lyst en längre tid och speciellt med införsel av varm luft söder ifrån (från Sahara).
  Oväder stormar och lågtryck (med stora nederbördsmängder) beror på att olika varma och kalla luftmassor interagerar.

 12. Gunnar Strandell

  Väl skrivet Lennart Svanberg! Kort och personligt som drar fram intressanta kommentarer.

  Jag blev skeptiker för 20 år sedan av att lästa Lomborg: ”Världens verkliga tillstånd” som ger en alternativ och detaljerad motbild till hela mängden av de katastrofscenarier som då var aktuella.

  Klimathotet har sedan vunnit kampen och det är bara biologiskmångfald som ligger i högsta divisionen.

  Kemikalier, bekämpningsmedel, försurning, antibiotikaresistens och andra hot har hamnat i gärdsgårdsserien. I alla fall när det gäller uppmärksamhet och inkomster.

  Men vi kanske når toppen snart. Fler än vi kommer att reagera på att Sveriges Radio ägnar tid åt att vantolka IPCC:s senaste rapport och att infrastrukturministern eldar på om att Sverige ska bli först i världen att bli fossilfri välfärdsstat.

  För 20 år sedan villa jag sätta mig in i de underliggande vetenskapliga rapporterna bakom IPPC:s slutsatser. De var alla bakom betalvägg och det skulle kosta 50.000:- att läsa mitt urval. Och så är det än idag.

 13. Lennart Svanberg

  #10 Lars, tack för fina kommentarer och klockrent resonerat kring FN. När dem tilläts skapa Globala Mål och bli världens moralpoliser försvann deras fokus på att bevara freden lösa konflikter. Nu har dem via IPCC istället själva skapat kanske världshistoriens största konflikt genom att ifrågasätta hela världens behov av billig och pålitlig tillförsel av energi.

 14. Ivar Andersson

  Den klimathotsreligiösa sekten har aldrig studerat hur klimatet var förr utan deras värld startade 1989 då IPCC bildades. De som tror att temperaturen har varit konstant i 10000 år har inte sett https://i.pinimg.com/736x/fd/62/bd/fd62bdaf06d287d67051664aae4a9933.jpg .

 15. mattias

  #11
  Eller som i fallet Gävle nyligen – ett uppvärmt Östersjövatten avdunstar och kyldes av över land då augustitemperaturen över land var lägre än normalt vilket orsakade stora nederbördsmängder.

 16. Lennart Svanberg

  #12 Gunnar, just det, att ett ensidigt fokus på CO2 utsläpp har gjort att komplexiteten av att förbättra vår miljö har blivit lidande. Det brukar jag inte tänka på men är ännu ett exempel på hur fördummande debatten blivit. Tack för dina uppmuntrande ord och att skriva i klimatupplysningen är roligt.

 17. En annan

  Apropå tunga rapporter, läste för ett tag sedan om en skolledare som fått en propå från ledningen att inkomma med resultatrapport om skolans framgångar så att politikerna kunde slå sig för bröstet. Nå väl, hon samlade alla lärarna till ett möte, sa att nu delar vi upp oss, ni skriver en ingress a många sidor och ni skriver en sammanfattning a så många sidor om framgångarna vi gjort. Därefter kopierade hon in romanen krig och fred och lade in emellan….visst bävade hennes kollegor, men inget hände, rapporten slank igenom som vore den ett virus i en ansiktsmask ingen läste rapporten…

 18. JonasW

  #17 En annan

  Jag hade en kollega som brukade avsluta sina rapporter med att ”man borde utreda vattnets betydelse för sjöfarten”.

  Han fick aldrig någon kommentar om detta.

 19. Lennart Svanberg

  #17, #18 – sedelärande historier..

 20. Lars Kamél

  IPCC:s senaste rapport hävdar att världen har blivit 0,9-1,2 grader varmare sedan slutet av 1800-talet och att människor har stått för 0,8-1,3 grader av det. Alltså ungefär 100 %. Kanske lite mer än 100 %, kanske lite mindre.
  Hur kan någon gå på att naturliga klimatförändringar (i stort sett) upphörde i slutet av 1800-talet? Hur går det till att hävda att människor påverkade klimatet före andra världskriget? Hur skulle den tidens människor ha gjort för att orsaka globala klimatförändringar? Koldioxidutsläppen kan då inte ha gjort det, då de ännu var för små.

 21. Mats Rosengren

  Även den mest godtrogne och oreflekterande ignorant som normalt godtar allt vad som säges i MSM och i påstådda ”vetenskapliga” rapporter utan att alls aktivera sin egen hjärna måste kunna förstå att jordens medelårstemperatur för 100 år sedan inte kan vara bekant numeriskt! Allt vad man har är berättelser om kyla/värme i en del bebodda delar av världen, avståndet mellan årsringarna i gamla stammar, fosila fynd i glaciärer etc. I skolan lärde vi ju att t.ex. Bronsåldern hade ett fördelaktigt klimat som sedan försämrades under Järnåldern och Folkvandringstiden med germanska ”klimatflykingar” översvämmande södra Europa! Och det finns väl alla skäl till att tro på detta!

  Om du kommer in i en diskution med en ”troende”, börja med att fråga hur den ”troende” föreställer sig att IPCC kunnat fastställa jordens årsmedeltemperatur år 1900!

  För USA är det möjligt! För Australien är dataläget sämre men någorlunda användbart!

  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/aus.html

 22. Mats Rosengren

  #17 #18 #19
  Där har jag ännu ett bidrag!
  Under min lång karriär inom europeisk rymdverksamhet har jag blivit tillställd en otrolig mängd tekniska rapporter. Tekniska rapporer från t.ex. British Aerospace var skrivna av någon eller några rymdfartsspecialister/ingenjörer och de måste sedan autoriserade av en ”Systemansvarig” och till slut av den högste ”Project Manager”! En skälm lyckades få de erforderliga underskriftern på en ren skämtrapport, jag tror den innehöll ett förslag om att använda en katapult för uppskjutningen!

 23. tty

  #21

  ”Om du kommer in i en diskution med en “troende”, börja med att fråga hur den “troende” föreställer sig att IPCC kunnat fastställa jordens årsmedeltemperatur år 1900!”

  Du kan gärna också fråga hur man kan fastställa temperaturerna i Antarktis 1900. Den äldsta väderstationen är Orcadas på Sydorkneyöarna som börjar 1903. Den första permanenta stationen på själva kontinenten var Port Lockroy 1944, som dock lades ned på 60-talet. Den äldsta fortfarande i drift varande stationen på kontinenten är McMurdo som startades 1956.

 24. Sputnik (Svalbard/No)

  Om du kommer i en diskusjon med en ”troende” , start med å spørre han hvordan det er mulig for 3 molekyler CO2 å varme opp 10000 andre luftmolekyler….og hvis du adderer ett CO2 molekyl ekstra , hvordan blir det da mulig at havene koker ?