Bilåkande bara för de rika

I dagens SvD finns en artikel om en ny rapport av Thomas Sterner, professor i miljöekonomi. Där hävdas det att höjd bensinskatt inte drabbar de fattiga.

–Flera av mina medförfattare var tveksamma till projektet eftersom de hade uppfattningen att en bensinskatt inte är bra för de fattigaste. Men resultatet är tydligast i de fattigaste länderna, där påverkas medel- och höginkomsttagare mest av skatten, säger Thomas Sterner.

Men de fattigaste har väl ingen bil?

–Nej, just därför påverkas de inte så mycket.

Tja, så kan man ju resonera om man tänker sig att de fattiga skall få en än högre tröskel för att kunna unna sig ”lyxen” och nyttan av att ha en egen bil.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Stenberg

  Något som sällan lyfts fram i diskussionen om bensinskatt, är att den inte bara drabbar privatbilisterna. Utan även alla varor och tjänster (t ex hemvård) som transporteras per bil. Människor utan bil, antingen de bor i en by i Sudan eller på Söder i Stockholm, får liksom alla andra betala mer för allt det som de köper, eftersom bränslepriset påverkar hela kostnadskedjan – från råvaruhanteringen till distribution och försäljning. En bieffekt är att t ex lanthandlare i glesbygd får lägga ner, eftersom leverantörerna inte längre anser det lönsamt att köra ut mjölk och bröd till småbutiker. Vilket leder till behov fler inköpsresor per privatbil – och så rullar det på. Vad som behövs i detta – och de flesta andra – sammanhang, är en konsekvensutredning. Vad blir de verkliga följderna av alla påbud som ser så bra ut på papper?

 2. bom

  Har vi alla utan undantag förlirat förståndet? förlorat naturligtvis (i och o tätt ihop).
  Läste just Dick E om Pålssons Knapptryckarkompaniet (fan hon är ledamot av IVA! Va fan då för????) Förslaget att sparka 300 riksdagsmän är helsunt!
  Och Triton då! Köpte stenberg och pressade av ledninggruppen 30 mille till aktieköp för att sedan sparka hela bunten och slakta bolaget. F D ledningsgruppen sitter med 1 till 7 miljoner i skulder och värdelösa aktier. Triton köpte Carema och ägnar sig numera åt att vanvårda gamlingar. Ur led är tiden!

 3. bom

  http://www.dagensps.se/artiklar/2011/11/29/60123275/index.xml

 4. bom

  Asch Stenqvist inte Stenberg.

 5. Jan-Erik S.

  Thomas sterner står tydligen för denna uppfattning:

    ”Men de fattigaste har väl ingen bil?

  –Nej, just därför påverkas de inte så mycket.”

   Med den uppfattningen så borde ju följande regler också gälla!

  1: Ökade matpriser har ingen betydelse…de köper ändå inte så mycket mat!
  2: Ökade elpriser har ingen betydelse…de köper ju inte så mycket el!
  3: Ökade hyresavgifter har ingen betydelse…de bor ju redan billigt! 

  Är det bara jag som reagerar på den totala idiotin som resonemanget bygger på??? 

  Hur tror denna Thomas Sterner att han gagnar de ”fattiga” i samhället med det resonemanget???
  Fullständigt obegripligt! 

 6. Thomas

  Håkan #1 eller också gynnas småhandlarna eftersom folk inte anser det värt att åka långa sträckor in till ett centralt köpcentrum om bensinen är för dyr.
   
  Sen har Ingemar en rätt skev bild av hur de fattigaste lever om han tror att en egen bil ligger nästa i tur på vad de skulle köpa om de bra hade lite mer pengar. Det spelar inget roll exakt hur hög tröskeln till att skaffa bil är om man ändå inte når upp till den.

 7. hahn

  Ytterligare en cyniker som värderar allting utifrån sitt eget mångmiljonboende, och liv. Om jag finge diskutera frågan med honom så skulle det vara överstökat på den tidsrymd det tar att be någon dra igen näbben.

 8. Thomas

  Jan-Erik #5, ökade matpriser har betydelse för att mat står för en stor del av de fattigastes kostnader.  Ökat bensinpris har minimal betydelse eftersom de inte köper bensin. De kan indirekt få ökade kostnader genom att distribution av varor blir dyrare, men det är en liten effekt. Huruvida de blir vinnare eller inte beror sen på vad skatteinkomsterna används till. Går de t ex till bättre vård och skola för de fattigaste blir både de och på längre sikt hela samhället vinnare.
   
  ”Är det bara jag som reagerar på den totala idiotin som resonemanget bygger på??? ”
   
  Du överskattar dig själv! Det är inte resonemanget som är idiotiskt…

 9. bom

  #5 Jo men visst håller jag med Dig – total idioti tycks råda och konsekvensanalys lyser med sin frånvaro. Här har Du ännu ett exempel: http://www.dagensps.se/artiklar/sn/2011/11/29/266927/index.xml
  Låt bli att flytta granen i fridens dagar!

 10. Ingemar Nordin

  Thomas #6,
  Sen har Ingemar en rätt skev bild av hur de fattigaste lever om han tror att en egen bil ligger nästa i tur på vad de skulle köpa om de bra hade lite mer pengar.

  Det är bara i ett dogmatiskt klassperspektiv som man bara ser klasser utan mobilitet i inkomsterna. Moderna ekonomer räknar inte så, utan ser att människor som nu ligger på en nivå strax under i morgon skulle kunna ligga över gränsen då t.ex. ett bilinnehav vore möjligt. Med högre bensinskatt förskjuts den nivån uppåt. Så visst drabbas de fattiga som sakta försöker att klättra uppåt på välfärdsstegen.

 11. Peter Stilbs

  Artikeln verkade avse svenska förhållanden, och ett mål att minska svensk fossilbränsleanvändning via skatter – för att göra det dyrare att använda bil – för att bromsa ökningen av CO2 i atmosfären – för att …. etc etc

  I slutändan står Sverige för ca 0.2% av världens fossilbränsleanvändning, varav privatbilismen bara är en del.

  Någon mer som tycker logiken haltar?   

 12. Bertel

  Thomas Sterner intevjuades i morgon ekot och ifall jag inte hörde fel, så tyckte han det bästa var att människor inte skulle åka bil överhuvudtaget? och denne man forskar om bensinprisens betydelse för bilismen.  

  Jag kan ha fel, men ovannämda låter illa i mina öron och att han tog med de ”fattiga” som inte har bil och därav ingick de i gruppen (bilister)låginkomstagare och simsalabing vår låg som höginkomstagare lika drabbade av bensinskatten.

  Ej att glömma alla indirekta kostnader som Håkan Stenberg# 1 redovisar. 

  Vilken lirare, förlåt, foskare, denne Thomas Sterner. 

 13. Wannabe ekosof

  Idiotiskt att jämföra rika vs fattiga beträffande bränsleskatter. Det är behovet av bil som är avgörande, dvs glesbyggare vs centralortsboende.
  Man har ju tusan inte råd att gå på teater, opera eller utnyttja skidtunnlar mer med dessa bensinskatter. Tur att det ens finns golfbanor och segelklubbar i nära nog varje avkrok numera. 

 14. Joel

  Höjda bränslepriser drabbar inte mig, för jag tankar alltid för hundra kronor.

 15. Håkan Stenberg

  Svar till Thomas:
  I de fall som jag varit i beröring med – som byalagsaktiv på den skånska landsbygden – kommer nedläggningen av lanthandeln (pga uteblivna leveranser av varor) först. Någonstans måste familjerna handla, alltså tvingas man att, trots höga bensinpriser, köra långt till större butiker. 

 16. bom

  OT
  Breivik är nu försedd med diagnos. Han är paranoid schizofreniker. Han tror att han som den mest perfekte ”riddaren” efter WWII skall bli Norges nye Konge. Han dödade 70-talet barn av kärlek till sitt land. Övermåttan rysligt – lås och kasta bort nyckeln!

 17. Patrik

  De fattigaste har ingen bil. Och de ska tydligen inte ha råd att skaffa någon heller. 🙂

  Frågan är om man har räknat med ökade kostnader för *alla* beroende på dyrare fossilbränsletransporter med lastvagnar m m?

 18. Thomas

  Håkan #15, familjerna hade långt innan lanthandeln slogs igen börjat handla mer och mer i dessa större butiker. Kanske använde de fortfarande lanthandeln som komplement för att köpa sådant de glömt. Det är därför volymen i de lokala butikerna sjunker till en nivå där de inte längre går att driva. Bränslekostnaden för transporterna är försumbar. 
   
  Ingemar #10 har som sagt en konstig bild av vad fattigdom innebär globalt. De människor som idag ligger strax under att kunna köpa en bil är inte fattiga.

 19. Thomas försumbara för dig kanske som inte betalar dem. transportkostnader är allt annat än försumbara.

 20. Tycker hela denna artikeln visar på ett bra sätt att det finns väldigt mycket onödig pseudoforskning. Gör idioten arbetslös!

 21. Thomas

  olle W #19 transportkostnader är inte försumbara, men det handlar mer om kostnader för att lasta på och av, lön för föraren etc. bränslet är en mindre del i sammanhanget. Det är inte någon faktor som får lanthandlar att läggas ned.
   
  Fundera själv på ett extremexempel: antag att bensinen kostade 100 kr/liter. Tror du att folk fortfarande skulle åka till stormarknader eller skulle helt plötsligt lokala butiker dit folk kunde gå eller cykla återuppstå?

 22. Thomas svartet på ditt påstående är NEJ du har fel. bränslet är en väldigt stor del av den rörliga kostnaden. De fasta kostnaderna finns där ändå och blir bara ännu högre per körd km om det gnetas på transporter. även vid 100 kronor litern är det mycket billigare att åka till stormarknaden och mer trasnport effektivt. Logistikhanteringen i själva affären är otroligt mycket bättre till att börja med. Många av oss måste ändå köra bil. om jag kör 6 km eller 12 km tror du det spelar någon roll?

  dina löjliga 100 kr skulle bara göra att man fick handla ännu mer åt gången och att trågikasmåaffärens priser blev mycket dyrare.

   

 23. Thomas skall väl inte slå sig för bröstet när det gäller fattigdom! Han som alarmist har bidragit till att ca 200.000 svultit ihjäl och flera miljoner halkat ned i svält pga satsningen på etanol som drivmedel! Dessutom förvägras de fattiga länderna vår ”fossilbaserade” teknik.
  De skall tvingas ta dyr och dålig ”klimatsmart” teknik och energi.
  Och detta baserat på vidskepligheten att CO2 är djävulen! HEMSKT! Gå till skamvrån!

 24. Svempa

  Så dyker fäblessen för kommandeekonomi upp igen som så många gånger förr av självutnämnda företrädare för ”de svaga”. Skillnaden från gång till annan är att porträttet på väggen byts ut.

 25. Thomas

  M. Sc. Eng. ”Dessutom förvägras de fattiga länderna vår ”fossilbaserade” teknik.”
  Förvägras? På vilket sätt förvägras de denna? I Kyotoprotokollet är de tvärtom undantagna.

 26. Thomas

  olle W #22, du har fel.

 27. Jan E M

  Jag skulle nog tjäna på en höjd bensinskatt.
  Om bensinskatten höjdes med 80 öre/litern, d vs 1 kr/l inkl moms så skulle statskassan få in 10 mdr mer per år. Skulle det användas för momssänkning så skulle momsen kunna sänkas med 1 procentenehet.

  Jag och min fru har ungefär 550 000 kr över efter skatt varje år och 2/3-delar av det familjen konsumer har full moms. 360 000 kr konsumtion skulle få en prissänmning på 0,8% vilket skulle ge en skattesänkning på c:a 2900 kr.

  Jag och min familj köper c:a 1200 liter bensin om året som skulle bli 1200 kr dyrare. Vi skulle tjäna 1700 kr/år av en sådan skatteomläggning.

 28. NGOer, Sida, gänget kring Rockström mf driver hårt att u-länderna inte skall ”upprepa våra misstag”. De skall använda ”grön teknik”.
  Så ser det ut på ”fältet”!!

 29. Håkan Stenberg

  Jag undrar i vilken värld Thomas lever. Knappast på den svenska landsbygden.

 30. Kalle

  Ca 80% av alla persontransporter i Sverige sker med bil. I huvudsak till arbete och affär, men även i någon mån under fritid som till besök av gamla föräldrar och andra aktiviteter. Denna 80% andel går säkert att minska något med utbyggd kollektivtrafik -som inte självklart är bättre för miljö och ekonomi. Ca en halv miljon jobb är direkt beroende av bilismen, en större andel indirekt. Bilskatterna fyller även statens kassa. Det är kristallklart att vår välfärd bygger till stor del på massbilismen, utan den skulle Sverige bokstavligen stanna. Det är lika kristallklart att en höjd bränsleskatt drabbar mest låginkomsttagare. Biltillverkarna är dessutom den del av industrin som satsar mest på att minska sin miljöpåverkan och enorma förbättringar har redan gjorts. tyvärr har vi en starkt välfärdsfienlig bilhatar-lobby i Sverige som gör sin röst hörd utan att politikerna sätter emot

 31. Christopher E

  Håkan Stenberg #29

  Jag vet inte hur Thomas bor, men den typiske debattören med hans åsikter bor i allmänhet i storstad eller större tätort med väl utbyggd kollektivtrafik. Ofta i lägenhet. Har ofta en dagligvaruaffär inom promenadavstånd. Saknar bil eller är med i en bilpool för helgutflykter.

  Åsikterna (drömmarna) om människor som handlar i småbutiker i en Astrid Lindgren-idyll är otroligt naiva. Som boende på landet utan rimlig kollektivtrafik och med en lokalbutik som har svårt med konkurrensen med stormarknaden i stan (dit de flesta arbetspendlar med bil dagligen i vilket fall som helst) är jag väl insatt i hur verkligheten ser ut.

  Olle w #22 har helt rätt. Inte ens en extrem bränsleprishöjning skulle ta bort lönsamheten i att handla i stormarknad. Prisökningarna som blir bieffekt (och som Jan E M glömmer totalt i #27) blir relativt större i småaffären.

  Man blir så trött på storstads-eko-teologerna och deras naivism. Miljöpartisterna som inte bryr sig bränslepris därför att de åker taxi för skattepengar till jobbet ändå. Politiker som att höjt reseavdrag kompenserar prisökning, som om landsbygdens bara sitter hemma när de inte åker till jobbet… suck.