Bevis på att SMHI vilseleder med temperaturrekorden

Jag har fått en intressant e-mail-växling skickad till mig. Denna e-mail-växling har skett mellan Mats Persson (gäst-skribent här på KU) och SMHIs så kallade klimatolog Sverker Hellström. I korthet går e-mail-växlingen ut på att Mats tycker att det är konstigt att SMHI tar temperaturrekord inifrån städerna utan att kompensera för urbaniseringseffekter. Det är ju som bekant vetenskapligt belagt i ett otal antal studier att städerna är varmare än omgivande landsbygd. Och när städerna byggs ut blir det varmare där. SMHIs klimatolog svarar då som följer:

”Urbaniseringseffekt är inget mätfel utan det speglar de faktiska förhållandena på mätplatsen.

Det är den verklighet i vilken dagens respektive gårdagens invånare i Stockholm respektive Uppsala har levt och vistats.”

Ja visserligen kommer stadsborna att uppleva ett varmare stadsklimat. Men när SMHI rapporterar om nya temperatur-rekord som hela tiden slås, får allmänheten uppfattningen att det handlar om koldioxidens effekt på klimatet. Men i det här fallet beror temperatur-rekorden istället på nya hus och vägar som har byggts. Enligt min uppfattning är det ett medvetet fall av vilseledning och jag skulle nästan kunna kalla det ett mini-climate-gate för Sverige.

Till exempel kan man hitta en rapport om sommaren 2018 på SMHIs hemsida:

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/sommaren-2018-extremt-varm-och-solig-1.138134

Där skriver de bland annat:

”Juli 2018 blev på de flesta håll en av de varmaste julimånaderna som hittills uppmätts och några stationer fick nya rekord för absolut högsta temperatur oavsett månad. Stockholm hade en månadsmedeltemperaturen på 22,5°, den högsta som överhuvudtaget noterats i Sverige.”

Man kan ju fråga sig om det inte var ännu varmare någon annanstans i Stockholm än just där SMHI mäter. Kanske borde SMHI mäta på mäta på Stureplan istället. Det ryktas om att det ska vara hett där…

Nedan följer hela e-mail-växlingen mellan Mats Persson och SMHIs klimatolog. E-mailen ligger i kronologisk ordning med det första e-mailet överst. Notera att SMHI ännu inte har svarat på det sista e-mailet.

Jag vill rikta ett stort tack till Mats Persson för denna insats.

——————————–

Från: Mats Persson
Skickat: den 4 september 2018 00:26
Till: Klimatolog
Ämne: årets sommarmedeltemperatur i Stockholm o Uppsala?

Hej,

Läste er sammanfattning av sommaren i Sverige och enligt den så är årets sommar den varmaste i både Stockholm och Uppsala..

Några stationer med långa mätserier som noterade nya rekord för sommarmedeltemperatur var Uppsala (mätstart 1722), Stockholm (mätstart 1756), Lund (mätstart 1859) och Göteborg (1860).

Men stämmer verkligen detta?

Enligt de data som jag laddat ner från er Stockholmsserie så borde väl ändå är 1789 fortfarande vara det varmaste sommaren.

Har visserligen inte tillgång till homogeniserade data för Stockholmserien(2018) utan jag har utgått från preliminära rådata och sedan gjort samma justering av rådata för 2018 som tidigare somrar under senaste åren.

Kurvan jag får för Stockholm ser då ut som följer.. då hamnar 2018 på 18,8C efter att jag justerat ner rådata med 0,9C vilket jag fick genom att medelvärdesberäkna Juni, juli, augusti ¨där rådata var 17.3C,22.4C,19.3C vilket då gav medelvärdet 19,7C.. justeringen med 0,9C tycks ju ha gällt för sommaren sedan 1970 talet!

stockholm1

För Uppsala saknar jag homogeniserade data från Uppsala serien men jag ställer mig tveksam till att Sommaren 2018 varit den varmaste då jag genom att titta på Uppsala flygplats rådata ser att sommaren 2018 tycks hamna exakt på samma värde som sommaren 1901.

uppsala_flyg_1

Data för sommartemperaturerna Uppsala långa mätserie har jag inte gjort någon  graf över men om jag tittar på några års ”rådata” så ser det ut så här för sommaren

Rådata Uppsala       rådata Uppsala FLP    skillnad(Uppsala FLP-Uppsala)
1775     18.5C                  saknas
1781     18.5C                 saknas
1789     18.5C                  saknas
1901     18.1C                 18.3C          (+0.2C)
1959     17.1C                  17.2C           (+0.1C)
1969     17.4C                 17.2C          (-0.2C)
1986      15.6C                15,1C           (-0.5C)
1997      18.7C                17.5              (-1.2C)
2002       18.7C                18.0C           (-0.7C
2006      18.4C                17.7              (-0.7C
2018      19.1C                18.3C          (-0.8C)

Tittar jag på denna jämförelse mellan rådata för Uppsala flyplats och Uppsala så tycks jag se en uppenbar tätortseffekt för Uppsala serien som går från visa något svalare sommartemp. 1901 till att ligga nästan 1C över vid 2000 talets början.

Min slutsats då är att sommartemperaturerna i slutet av 1700 talet är högre i Uppsala förutsatt att dessa då inte justeras ner av andra orsaker som mätfel eller annat.(strålningskydd?).

Men vilket som så är enligt Uppsala FLP  ju 1901 och 2018 likvärdiga och stämmer mätningarna från flygplatsen även under tidigt 1900 tal så visar det ju att årets sommar i Uppsala kanske inte ens är den varmaste under de senaste 120 åren!  Förutsatt då att det inte är något fel på Uppsala Flp data under tidigt 1900 tal..

Så om mitt resonemang stämmer här varför påstår ni då att sommaren i Uppsala också är den varmaste sedan 1722?

Var ni helt enkelt för snabba med att påstå det ni nu gjorde .. eller har jag fel..

Mvh
/Mats Persson
Sundsvall

———————————————–

From: Klimatolog [mailto:Klimatolog@smhi.se]
Sent: Tuesday, September 04, 2018 4:19 PM
To: Mats Persson
Subject: SV: årets sommarmedeltemperatur i Stockholm o Uppsala?

Hej!

Det är bra att du granskar och ifrågasätter.

Men när det gäller enskilda rekordvärden så gör vi inga korrigeringar uppåt eller neråt utan det är de direkt observerade värdena som gäller.

Det vill säga för Stockholms del 19,7° och för Uppsala 19,1°.

När det gäller Uppsala flygplats så kan du glömma värdena i början av 1900-talet. Flygplatsen startade 1944.

Antagligen är det någon som har kompletterat den serien bakåt med data från Uppsala stad. Det är olyckligt att dessa data ligger ute, men i vår databas har vi för närvarande ett antal månadsvärden utan underliggande dagliga värden för stationen.

I takt med att vi digitaliserar och laddar in historiska dagliga data ska vi försöka rensa bort den här typen av förvanskade månadsvärden. Men det kan nog dröja ett bra tag och till dess kan det vara bäst att vara försiktig.

Vänliga hälsningar
Sverker Hellström
Klimatolog

—————————–

Från: Mats Persson
Skickat: den 5 september 2018 01:01
Till: Klimatolog
Ämne: RE: årets sommarmedeltemperatur i Stockholm o Uppsala?

Hej ,

Jag köper det faktum att flygplatsen startade sina mätningar 1944.. och att tidigare data är felaktiga.. borde förstått att det inte fanns någon flygplats 1901!!!
Men sedan så förstår jag inte resonemanget att ni redovisar okorrigerade data som rekord för Stockholm respektive Uppsala långa mätserier.

Det är väl ett bevisat faktum att båda dessa stationer genomgått en noggrann homogenisering och att det finns en korrigerad mätserie och att det är dessa som egentligen är det mest korrekta ifall man skall dra slutsatser om att det är den varmaste sommaren sedan 1722 respektive 1756!
Detta då både Stockholm och Uppsala mätvärden  under de senaste 50 åren  påverkats av så kallad ”urban uppvärmning”…

I så fall är väl inte 19,7C respektive 19,1C något som kan betraktas som giltiga värden som man jämför med hela serierna sedan 1722 respektive 1756!!
Stockholm serien som jag visade i tidigare graf redovisar ju 18,9C för 1789 som de varmaste året! Och då övriga år på 2000 talet justerats ned jämfört med rådata så bör väl även 2018 justeras ner för att serien skall bli jämförbar…

Jag kan ju också med en enkel jämförelse direkt se att till exempel Uppsala långa okorrigerade temperaturserie avviker mer och mer från Uppsala Flygplats om jag jämför rådata från 1945-2018,,
Vid mätperiodens början så var sommarens medeltemperaturer vid flygplatsen på samma nivå med stationen som ligger mer centralt.
Men sedan 1970 talet så börjar dessa avvika mer och mer för att nu ligga så att Uppsala flygplats i snitt redovisar nästan 1C lägre medeltemperatur i jämförelse med Uppsala seriens mätvärden

uppsala

Om detta är korrekt så innebär det väl då att ni inte kan säga att årets sommarmedeltemperatur i Uppsala är den högsta sedan mätningarna började år 1722 utan att då iallafall ta hänsyn till och jämföra med den homogeniserade mätserie som ju ändå måste finnas för Uppsala serien som är en av de längsta sammanhängande temperaturserien i värden!
Betraktar man sommartemperaturerna (rådata) för denna långa mätserie sedan starten så ser den ju ut så här..

uppsala_sommar

Här finns ju flera år under mitten och slutet av 1700 talet som ligger på nivån 18,5-18,6C …  Nu kanske dessa värden också justerats ner i den homogeniserade och korrigerade  mätserien,..  men den justeringen har jag inte tillgång till.
Men att bara ta 19,1C och säga att 2018 är ett nytt rekord är ju inte korrekt då detta inte är jämförbart med äldre mätdata iallafall.

Mvh
/mats

————————-

From: Klimatolog [mailto:Klimatolog@smhi.se]
Sent: Wednesday, September 05, 2018 7:50 AM
To: Mats Persson
Subject: SV: årets sommarmedeltemperatur i Stockholm o Uppsala?

Hej!

Urbaniseringseffekt är inget mätfel utan det speglar de faktiska förhållandena på mätplatsen.

Det är den verklighet i vilken dagens respektive gårdagens invånare i Stockholm respektive Uppsala har levt och vistats.

Mvh
Sverker Hellström
Klimatolog

———————–

From: Mats Persson
Sent: Wednesday, September 05, 2018 1:09 PM
To: Klimatolog <Klimatolog@smhi.se>
Subject: RE: årets sommarmedeltemperatur i Stockholm o Uppsala?

 Hej Sverker,

Jag har respekt för SMHI och det ansvar ni har för att redovisa korrekt och saklig statisk över hur klimatet förändrats i Sverige.
I tider av medial klimatnojja så är det dock extra viktigt att man då skiljer på ”urban uppvämning” och av eventuell uppvärmning orsakad av att halten växthusgaser i atmosfären ökat sedan industrialismens tog fart i mitten av 1800 talet. Blir därför lite förvånad över ditt svar här ..

Jag menar ju att , för att kunna jämföra långa mätserier, så måste man ta hänsyn dels till hur tidiga mätningar gjorts men även till hur omgivningen påverkats ifall en mätstation ligger i tätbebyggt område.
Med detta sagt så går det inte att påstå att årets sommar i Stockholm respektive Uppsala varit de varmaste sedan mätningar startade år 1756 respektive 1722 ifall ni använder okorrigerade ” rådata” och jämför med hela mätseriens värden.

Ifall Sverigemedelvärdet skulle beräknas på samma sätt för hela landet så finns det alltså en klar ”urbaniseringseffekt” inbakad i den trend som visar att Sverige blivit ca 1C varmare under 1900 talet!
Med andra ord så beror en del av den ökade temperaturen då på att städerna växt under 1900 talet och inte på ökade halter av växthusgaser.

Så även ifall urbaniseringseffekten inte är ett mätfel i sig så påverkar den ju uppenbart de slutsatser görs rörande eventuell global uppvärmning..

Speciellt för Uppsala långa mätserie finns ju detta att läsa på er hemsida..

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/uppsalas-temperaturserie-1.2855

”I samband med den senaste flytten av mätplatsen i januari 1998, gjordes samtidiga mätningar vid den gamla mätplatsen i Observatorieparken under 2 år. Dessa har legat till grund för den korrektion av observationerna som nu gjorts. Staden har dock förtätats och vuxit en hel del i de södra delarna sedan dess, varför den urbana värmeön sannolikt vuxit och nu i högre grad påverkar de mätningar som görs idag jämfört med vad som var fallet 1998. Preliminära jämförelser med mätningar i Marsta 8 km norr om staden antyder att korrektionen för den urbana värmeön 2015 är ca 0,3-0,5 grader för liten.

här framgår ju klart att äldre data inte är jämförbara med nuvarande mätdata utan att den påverkats av ”värmetillskott” på grund av växande stadskärna.

Så för mig blir det uppenbart att 19.1C som redovisas för sommaren 2018 i Uppsala inte stämmer om den läggs in den homogeniserade temperaturserie som gjorts för Uppsala..
Det kan mycket väl vara så att årets sommar ändå är den varmaste i Uppsala men i såfall bör man jämföra med den homogeniserade tempserien.

Med vänlig Hälsning
/Mats

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Mats/Magnus och Sverker

  UHI är alltså en del av den uppvärmning som helt hänförs till CO2 av klimatalarmisterna.
  Den andra delen är de 100 KWh/kvm som globalstrålningen ökat med sen 1983.
  Det tiger också SMHI med.
  Vore kul att få en ärlig dialog om detta med Sverker.
  Nordhaus slutsats , hur tokig den än är, om 3 graders uppvärmning som ekonomisk optimal möttes med förfäran av Wikman i radion. Detta får inte passera säger generalen, likt fänrik Ståls order om att försvara bron. Frågan är om Sverker kan bli en modern Duva?

 2. Matz Hedman

  Intressant, tack Magnus och Mats
  Här finns alla de data som SMHI skickar till NOAA GHCNMv3 för den gridcell som representerar Stockholm.
  http://cfys.nu/graphs/StockholmGrid_January.xlsx

  Graf Raw Readings;
  Notera hur Uppsala (blå) och Stockholm (röd) tydligt glider isär pga UHI.
  Man slutar rapportera mätdata från Uppsala 1970. Innan dess, 1951 tillkommer Visby (gul) som har en betydligt högre medeltemperatur. Stockholm och Visby rapporterar parallellt till Stockholm gjort sitt 1994. Sedan dess representeras Stockholmsområdet av Visby allena.

  Graf Readings Aligned by Stations First Overlapping Year:
  Här har jag justerat mätningarna så att de utgår från samma medelvärde det första överlappande året. Detta reducerar UHI effekten och det fel som följer av att mätort byts.

  Graf Raw/Aligned Average Comparison:
  Visar skillnaden i uppvärmning. SMHI rapporterar ca 1.4 grader per 100 år (röd). Min metod ger ca 0.7 grader per 100 år eller 50% mindre uppvärmning.

  Min metod är väl inte 100% vetenskaplig men, menar jag, borde vara mindre missvisande jämfört med att byta station från Uppsala till Visby som SMHI gjort helt utan justeringar.

 3. Göran J

  Underbart då har vi löst Klimatproblemet. Det är bara i städerna som klimatproblemet finns . Här ute på landsbygden har vi inga klimatproblem.
  Jag har skrivit om detta förut men kan konstatera att min bostadsort som ligger någon dryg mil från SMHI i Norrköping har en skillnadstemperatur på mellan 0.5 till 1.5 grader. Jag har konstaterat detta genom att med bilen förflytta mig till SMHI:s parkering och jämföra bilens termometerutslag. Detta är absolut ingen vetenskaplig undersökning men det råder ingen som helst tvekan om att vi här på landet, en mil från SMHI har en lägre temperatur.

  Carina Glenning Krönikör i NorrköpingsTidningar har idag ett mycket läsvärt kåseri om SMHI:s alla VARNINGAR.
  Dessa varningar om kommande elände och problem gör att många inklusive våra barn ser väderkartan och dess varningar. En seriös förälder lär ju ut till sina barn att de bör akta sig väldigt noga för de varningsskyltar som finns i trafiken och annorstädes. Att vi sedan får barn som är otrygga så fort någon tar fram varningssvärdet är ju inte märkligt.
  Det är ju också på det viset att vissa människor genomskådat dessa onödiga varningar som aldrig blir verklighet och då av naturliga skäl tar det som intäkt att alla varningar kan man strunta i.

  SMHI äger också beslutet att tala om när vi har vår, sommar, höst eller vinter. Detta verkliga problem avgör vi inte själva.

 4. Lasse

  #2 Matz
  Menar du att SMHI skickat olika temperaturserier till NOAA för samma område(gridcell)
  Att de växlat från Uppsala via Stockholm till Gotland?

  De eller du skämtar med oss.
  Sverker har en del jobb framför sig!

 5. Kjell Lindmark

  SMHI har tydligen ett tryck på sig att ”bevisa” att det blir varmare. Å ena sidan säger man att urbaniseringseffekten höjer temperaturen med 0,3C till 0,5C över de egentliga observationerna å andra sidan så är det den verklighet stadsborna befinner sig i. Då kan man lika väl mäta temperaturen i närmaste bastu och säga ” ja den här mätningen är korrekt, 90C, det är den verkligheten bastubadarna lever i”. Absurd resonemang om det är verkliga data man söker.

  Klimatalarmisterna söker efter minsta halmstrå för att bevisa en tes som vilar på gungfly att man inte drar sig för att använda data som inte kan jämföras rättvist. Tar man hänsyn till urbaniseringseffekten så har vi säkerligen inte haft några temperaturrekord denna sommar. Luften har därtill varit för torr och det var inte många kvällar/nätter med s.k. tropisk natt. Temperaturen sjönk drastiskt när solen gick ned vilket visar att det kvardröjande högtrycket med torr polarluft som snabbt värmdes upp dagtid, snabbt kyldes av nattetid. Inga tecken på någon onormal uppvärmning.

  Att luften i somras var ovanligt torr kunde man framförallt se genom att studera flygplan på hög höjd, de lämnade inga eller mycket korta kondensstrimmor vilket indikerar torr luft. På sidan Climate4you.com under avdelningen climate and clouds, kan man studera luftfuktigheten på hög höjd som under lång tid varit fallande. Mindre värme hålls alltså kvar i atmosfären och utstrålningen ökar således.

  Det Nordeuropeiska högtrycket med åtföljande torka och värme är ett regionalt fenomen och har inget med global uppvärmning att göra. Andra platser hade betydligt lägre temperaturer som Grönland och Kananda, Australien hade betydligt kallare med rekordmängder med snö och frost långt uppe i norr.

  Så att Uppsala, Stockholm och övriga Skandinavien fick en torr och varm sommar så betyder inte det att klimatet skenar i övriga delar av världen.

 6. Daniel Wiklund

  Tänk att det är värmen vi ska varnas för. När det gäller transporter med cykel, bil, tåg och flyg så är det väl snö och kyla som ställer till med mest problem. För att inte tala om uppvärmning av bostäder. Om det nu är kallare väder som tillhör framtiden så är det väl mina hemtrakter (Norrbotten) som folk kommer att flytta till.

 7. Matz Hedman

  #4 Lasse
  Här är en bild från den app jag snart publicerar här.
  http://cfys.nu/graphs/Sweden%20January%202017.png

  Gridstorleken är 2.5 grader. Cirklar är mätstationer. Grön betyder att de rapporterar det år som valts i grafen. Grafen slutligen visar antalet rapporterande stationer för valt område och år.

 8. Ingvar i Las Palmas

  Och ingen uppvärmning i Japan
  http://notrickszone.com/2018/12/04/japan-says-sayonara-to-warming-unadjusted-data-show-no-signs-of-any-significant-warming-at-all/

 9. Joel

  ” Men i det här fallet beror temperatur-rekorden istället på nya hus och vägar som har byggts. ”

  Ja, det märks ju på alla möjliga ställen, även den lilla pyttehålan som jag bor i. Olofström.
  Det är alltid två grader varmare mitt i Olofström, än det är där jag bor. Det skiljer så tydligt, så det märks på biltermometern. Cirka en km….

 10. Ingvar i Las Palmas

  Jo Nova har myntat ett nytt begrepp ”Eco-elitism”

 11. Matz Hedman

  Sverker handlade en förfrågan från mig också.

  Från: matz.hedman@telia.com [mailto:matz.hedman@telia.com]
  Skickat: den 31 augusti 2018 16:59
  Till: Kundtjanst
  Ämne: Kontakt från ”Matz Hedman” angående ”Svenska temperaturrekord”

  Svenska temperaturrekord

  Hej! Jag skickade en förfrågan för ett par veckor sedan men den kanske missades under semestern. Via ert fina API kan man bara hämta dagliga data nyare än 1947. För äldre data finns bara månadsmedelvärden. Jag undrar vänligen om det finns något sätt att komma över dagliga historiska data för mätningar gjorda tidigare än 1947. Med vänlig hälsning, Matz Hedman

  — Avkortat söker SMHI rätt kontakt jag kompletterar med stationslista
  Hej igen!

  Tack för snabb och vänlig service.

  Det som vore väldigt intressant, om möjligt, vore parameter;

  2 Lufttemperaturmedelvärde 1 dygn, 1 gång/dygn, kl 00
  19 Lufttemperaturmin, 1 gång per dygn
  20 Lufttemperaturmax, 1 gång per dygn

  …för de 30 stationer som används för beräkning av Sveriges medeltemperatur och för perioden 1900-2018.

  Kollar vi på parameter 22 ”Lufttemperaturmedel, 1 gång per månad” med stationer som startats innan 1900 och fortfarande är i drift dyker dessa stationer upp:

  Borås 72450
  Falsterbo 52230
  Falun-Lugnet 105370

  Från: Asp Magnus
  Skickat: den 3 september 2018 13:29
  Till: Klimatolog
  Kopia: Kundtjanst
  Ämne: VB: Kontakt från ”Matz Hedman” angående ”Svenska temperaturrekord”

  Hej Klimatolog

  Nåt ni kan svara på?

  Hälsningar
  Magnus

  5 sep. 2018 kl. 12:37 skrev Klimatolog :

  Hej!

  Att det finns månadsmedelvärden beräknade behöver inte innebära att dagliga data finns i digital form, utan det är ett löpande arbete som under åren gjorts manuellt efter varje månad.

  När det gäller de stationer du frågar efter så finns de flesta förberedda att laddas in via excelfiler. Men det är ett arbete som tar tid, så du får nog ge dig till tåls. Men förr eller senare ligger de ute på öppna data.

  Uppskattad tidshorisont: 1-2 år.

  Vänliga hälsningar

  Sverker Hellström
  Klimatolog

  Tack för svar!

  Gissar att du inte får dela dessa Excel filer…

  Lite ledsamt och förvånande att SMHI ligger så sent i loopen. Många andra meteorologiska institut har redan gjort sina historiska dagliga data tillgängliga som del av GHCN hos NOAA.

  Vill dock berömma er för APIet som är helt överlägset. Det når dock sin fulla potential först när historiska data görs tillgängliga

  Med vänlig hälsning,

  Matz Hedman

  Inget svar…

 12. SMHI förlorar helt ansiktet om de inte tvärvänder och tar avstånd från de solförnekande miljöhotsaktivister som infiltrerat dem. Väderrapporter skall vara grundade på fakta.

 13. Lasse

  Mats och Matz
  Allt medan den samlade vetenskapen sitter och försöka undvika en katastrof i Polen så kommer ni med nålstick som bör uppmärksammas.

  fö så har säsongen på Grönland utvärderats av DMI.
  Inget för media 😉
  http://polarportal.dk/fileadmin/user_upload/polarportal-saesonrapport-2018-EN.pdf
  Glaciärerna växer och snön accumulerades under en snörik säsong.
  Varm sommar i Norden men kall på Grönland ett fenomen uppmärksammat år 1230 och på 1700 talet.
  Samt i Expressen 2018. 🙂

 14. LarsF

  Tack för otroligt värdefullt arbete med att ha en nagel i ögat på de som hela tiden verkar i media med att missleda.

  ”det som uppsalaborna upplever” och kontra vad som är klimatförändring – så central punkt och brilliant argumentation av Mats.

  ”experter” tillfrågas hela tiden som någon slags orakel som sitter inne med planetens öde – så viktigt att de ställs mot väggen. Ingen bedriver ju journlistik idag vad gäller detta – inga besvärande motfrågor. ”Experter” höjda över allt ifrågasättande. Redaktionerna SR/SVT verkar bara bjuda in för att framföra Mps partiprogram.

  Ett av problemen med SR/SVT verkar dessutom vara låg personalomsättning – så många som är där sedan decennier – och bara vill ha ”trevligt” ännu en dag på jobbet. En som försökte i alla fall lite var Huitfelt på SR – inte specifikt klimatet men totalt sett lite journalistisk ambition – men han slutade i somras.
  Det är bara feelgood-radio numera. De som bjuds in får bara framföra vilka dumheter som helst utan ens en motfråga.

  De yngre låter som tagna från Mps partistyrelse direkt till vetenskapsredaktionen för att driva Klotet och Vetandets Värld. Det påstås saker högt och lågt – och ingen antydan till att ge full bild åt allmänheten.

  ”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.”

  Yeah, right – vem tror dom att dom lurar?

 15. Björn

  Det är tydligt att det pågår en temperaturfejk för att myten om AGW skall upprätthållas. Det är bedrövligt att myndigheter som SMHI sysslar med sånt. Urbaniseringseffekter är reella och man måste skilja på sådana och andra bidragande orsaker till temperaturhöjningar. Temperaturdata som SMHI levererar kan inte längre anses som objektiva och ligga till grund för alla ”rekorddata” som vi matas med. Att mäta om det är kallt eller varmt ute är en sak, men att påstå att dessa data speglar ”klimatförändringen”, är fejk. Som grund för den syntetiserade ”globala temperaturen”, borde endast mätdata från satelliter accepteras. UAH är en utmärkt sammanställning av temperaturdata som kan ligga till grund för den syntetiserade globala temperaturen.

 16. Michael E

  När en organisation blir så ideologiskt korrumperad att man inte ens anser att det finns någon anledning att dölja sina lögner så är det ett mycket dåligt tecken. För att tolka klimatologens agerande skulle man kunna använda sig av Hanlons rakkniv som säger, ”Tillskriv aldrig något ont uppsåt när det är tillräckligt att förklara det med dumhet.”

  Jag är böjd att tro att ovan visar på att klimatologen är så säker på att hans omgivning och organisation inte bryr sig om vad som är korrekt att inte ens uppenbara lögner får någon konsekvens. För hans del tror jag det är ren dumhet som får honom att tro det. Jag tror det mest är en fråga om hur lång tid det tar innan konsekvenserna av hans handlingar drabbar honom.

 17. Gunnar Nilsson

  Jag datade en kvinna som jobbade på SMHI för några år sedan. jag insåg att SMHI var en sekt.
  (det blev inget fortsatt dateande med henne, extrem!)

 18. Lasse Forss

  Nog är det märkligt om man ska bekämpa temperaturhöjningar som beror på förtätningar av bebyggelse med koldioxidbekämpning.

 19. Johan M

  Jag hade kort mail-konversation med en Gustav Strandberg på SMHI i slutet av sommaren. Jag hade frågor om hans uttalande om att maj månad i Stockholm var den varmaste majmånaden på 3 miljoner år. Jag frågade om hur de hade jämfört den uppmätta medeltemperaturen på 16.1 grader med historia serier från Stockholm.

  Det visade sig ( eller rättare sagt Gustav har inte svarat ) att han jämfört den uppmätta siffran 16.1 med de värden som redan var justerade för urbaniseringseffekten, så nog finns det tomtar som jobbar på SMHI 🙂 Varmaste maj på 3 miljoner år, så dumt att klockorna stannar.

 20. Rolf Mellberg

  OT
  Till och med Rockström ligger nog i lä här:
  https://www.space.com/42570-venus-model-for-climate-change.html

  Hugade läsare kan väl tipsa lämpliga ivriga okunnig journalister att plagiera detta?

  Det måste nog bli värre innan det blir bättre. (hittat hos drroyspencer.com)

 21. Sören F

  Johan M #19, googlar man så tycks det vara 3 ggr på en miljon år som har blivit sagt, en ca 300000-årshändelse alltså, men också det lär vara helt fel.

 22. Johan M

  #21 Sören F

  Sant, det var 3 ggr på miljoner år, jag som mindes fel. Här är Gustav Strandberg sista kommentar:

  ”Sannolikheten för att det har inträffat under de senaste 10,000 åren är ändå liten eftersom klimatet i Sverige under den tiden oftare var kallare än varmare än idag.”

  …. så klimatet i Sverige har ofta varit kalare än nu? Kanske om man talar om de senaste hundratals åren men dessförinnan var det bra mycket varmare.

  ”Jag har inte jobbat med homogenisering av Stockholmsserien så jag kan inte redogöra för hur man tänkt där. Det verkar inte orimligt att omgivningarna omkring Observatoriekullen varit relativt oförändrade de senaste 50 åren och att UHI också varit det. ”

  … oförändrat?? Det fanns ju inte ens färgbilder på den tiden 🙂

  https://www.lantmateriet.se/demotjanstforflygbilder/?map=sthlm

 23. Sören F

  #22, ja det är faktiskt helt bort i tok av DN:s orakel :-]

 24. tty

  #3

  ”Jag har konstaterat detta genom att med bilen förflytta mig till SMHI:s parkering och jämföra bilens termometerutslag. ”

  Du är väl medveten om att SMHI har blivit tvungna att flytta sin mätstation? Förut låg den på det öppna fältet nordväst om parkeringsplatsen, helt enligt WMO:s normer (men i och för sig ändå inom Norrköpings ”värmebubbla”). Där håller kommunen nu på och bygger och SMHI har flyttat stationen alldeles inpå sin egen byggnad. Den uppfyller numera knappast WMO:s regler för en klass 1 station, ens om man bortser från UHI.

 25. Gunnar Strandell

  Magnus!
  Jag tycker du ska översätta texterna till engelska och skicka till Anthony Watts. Han har ju dragit en lans för UHI och kvalitet på mätstationer.
  Citaten nedan behöver spridas så att folk får kunskap om vad alla dessa temperaturrekord handlar om:
  ”Men när det gäller enskilda rekordvärden så gör vi inga korrigeringar uppåt eller neråt utan det är de direkt observerade värdena som gäller.”
  ”Urbaniseringseffekt är inget mätfel utan det speglar de faktiska förhållandena på mätplatsen.
  Det är den verklighet i vilken dagens respektive gårdagens invånare i Stockholm respektive Uppsala har levt och vistats.”

 26. Matz Hedman:
  Jag hänger inte riktigt med på vad dina grafer visar. Du kanske kan försöka förklara lite mer utförligt. Var har du hittat datat de skickar till NOAA etc?

  Gunnar Strandell:
  Om man kan visa att detta felaktiga data ingår i de globala temperaturserierna har det naturligtvis ett stort nyhetsvärde även internationellt. Kanske kan någon här (Matz Hedman?) hjälpa till med detta?

 27. Robert Norling

  Tack för dina uppgifter om SMHI:s vilseledande arbete, vilket säker inte är det enda officiella väderinstitutet som tummar på verkligheten. Egentligen en riktig skandal som skapar ångest hos vissa barn och kostar oss enorma summor i bortkastade skattepengar.

  Men det finns också många märkligheter med den lista över stationer som SMHI presenterar.

  Varför är nästan hälften (16) av stationerna belägna på Ostkusten?
  1 på Sydkusten och endast 1 på Västkusten. 3 av stationerna är också belägna vid våra två största sjöar.
  21 av stationerna är belägna vid havet eller vid någon av de två stora sjöarna.
  3 stationer placerade på Gotland, med Gotska Sandön?
  Flera av stationerna – 8st – placerade långt ute i havsbandet? (Piteå, Bjuröklubb, Svenska Högarna, Landsort, Gotska Sandön, Öland Norra Udde, Hoburg och Falsterbo).
  Varför har nästan två tredjedelar av landet (Norrland) endast 7 stationer, om man inte räknar de stationer som ligger vid havet?
  Det är en mycket kraftig slagsida i placeringarna av stationer som ingår i underlaget SMHI skickar till NOAA GHCNMv3.

 28. Robert Norling

  På tal om Urbaniseringseffekter.

  Göteborgs värmerekord 2018.
  https://www.google.com/maps/@57.7156429,11.9926898,3a,75y,276.86h,87.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2J2RdAvMU9gijn3z9CBSFQ!2e0!7i13312!8i6656

  Scrolla och upplev en plats som tidigare låg på ute ”landet”.

 29. Matz Hedman

  #26 Hej Magnus!

  Från inlägg #7
  http://cfys.nu/graphs/Sweden%20January%202017.png

  Den visar ALLA stationer som SMHI rapporterar till NOAA, som mest används 13 stationer med godkända värden. De grå fälten på kartan representerar gridceller om long/lat 2.5 grader. Cirklarna motsvarar stationernas placering och om de är gröna rapporterar de det år som markerats i grafen. Idéen är att grafiken skall uppdateras omedelbart när markeringen ändras. Detta ger en väldig bra översikt och alla världens stationer hanteras (7280 i GHCNMv3). Man sveper med musen och kartan följer med. Jag gör rutinerna generella så att olika källor så småningom kan väljas t ex SMHIs för högre granularitet för Sverige eller GHCNMv4 (27000 stationer). Jag kommer att lägga en länk till appen här om några dagar och då blir det nog tydligare.

  I #2 http://cfys.nu/graphs/StockholmGrid_January.xlsx har jag samlat SMHIs data precis som de rapporterats längst till höger. Dessa värden skall delas med 100. Jag har sedan förädlat mer och mer vänsterut. Mina justeringar visas med färg. Kolla på året med samma färg så förstår du nog. Detta gör applikationen i realtid och Excel är bara för att ge en preview.

  NOAAs data finns här: http://ftp.ncdc.noaa.gov under ’/pub/data/ghcn/’ finner du v3, v4 samt daily. Stationer med id 645xxxxxxxx är Svenska.

 30. Matz Hedman

  #28 Robert
  Google maps måste genast spärras för fakenews. Den ger upphov till omotiverade UHI spekulationer inom konspirationskretsar. 😉

 31. Matz Hedman

  #29
  http lades till automatiskt prova med en ftp klient istället för att nå NOAA.

 32. Robert Norling

  #30 Matz H.

  Lika bra de spärrar Google maps som du skriver, annars är det stor risk för att man blir utsatt för forskning….

 33. Johan M

  #27 Robert Norling

  Land o Sjörapporten har en slagsida åt Sjörapporten eftersom det där annars finns risk för…. Slagsida

 34. Alvar Nyrén

  Inget ont som …..
  Ny rapport:Kärnkraften i världen behöver öka kraftigt om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas, enligt FN:s klimatpanels, IPPC, olika scenarier. Enligt IPPC:s senaste rapport beräknas kärnkraften behöva öka mellan 91 och 190 procent fram till 2050 för att klara klimatmålet på 1,5 grader.
  He …he… Tänkte inte på det Fridolin…

 35. Lennart Bengtsson

  Att statskärnorna blir gradvis varmare än omgivningen är förvisso ett problem men beror på urbaniseringseffekten och inte på växthusgaserna. Vi vet att temperaturtrenden över land och i atmosfärens gränsskikt ( lägsta kilometer eller så) är cirka det dubbla jämfört med fria atmosfären och över hav. Säkert är urbaniseringen en av orsakerna härtill och inte växthusgaserna. Att ignorera detta är en följd av att vetenskapen politiserats vilket tyvärr är fallet med dagens klimatvetenskap.

 36. Ulf

  OT, Idag skrivs det av fränden i Aftonbladet återigen en undergångsstory. Vad är det med dessa människor som alltid vill vältra sig i orealistiska undergångs prognoser? Ett förakt för människor?
  Flera grupper har bildats där människohatet är så starkt att man beslutat att inte skaffa barn. Detta är ju mycket bra då den här människotypen historiskt ställt till med mycket elände för mänskligheten. Att deras gener raderas ut är mycket positivt.
  Sedan finns förstå som vanligt en lista över koldioxid synder, skaffa barn är värst sedan köra bensinbil.
  Återigen kommer inte husdjuren upp, är det för att koldioxidfobiker alltid har husdjur eller bad beror detta fenomen på. Det är ok att avsky barn men inte hundar.

 37. Matz Hedman #29:
  Tack för informationen. Det skulle ju vara fantastiskt bra om du kunde skapa ett verktyg för att kunna visualisera detta!

 38. Munin

  #35
  ”Vi vet att temperaturtrenden över land och i atmosfärens gränsskikt ( lägsta kilometer eller så) är cirka det dubbla jämfört med fria atmosfären och över hav.” Då bör även SMHI veta detta och kunna redogöra för hur de tar hänsyn till detta när dagens uppmätta temperaturer ska jämföras med värden bakåt i tiden!
  Uppenbarligen är SMHI inte benägna att redovisa vilka korrigeringar som ska göras för olika mätstationer. De borde utan vidare kunna lägga ut enkla excelfiler, som redovisar vilka avdrag som ska göras på dagens temperaturuppgifter för mätstationer i tätorter när de ska jämföras med t.ex. 1930-talets. Om nu SMHI hemlighåller detta så kan det vara dags att de kommer fram i ljuset. Förslagsvis kan vi börja med Uppsalas mätserie. Ta fram flygfoton från 1950-talet och jämför med dagens omgivning av hus, asfaltsytor osv. och be SMHI om hur de korrigerar för det som hänt sedan 1950-talet. Klimatupplysningen har redan visat att Uppsalaserien ska korrigeras genom en jämförelse med temperaturserien för Uppsala flygplats (minst 1 grad för höga värden vid Uppsalas mätstation). Sedan kan det göras samma för Stockholm, Göteborg, Falun/Borlänge, Norrköping, Kiruna osv. En kartjämförelse visar direkt var uppenbar urbaniseringsinverkan finns.

 39. Lasse

  #37 Magnus/Matz
  Fantastiskt med ett bra redskap för visualisering.
  Men en allmänhet vill väl se tydliga bilder hur mätdata redovisas på ett falskt sätt.
  Kan en enkel karta med de tre städerna och hur värdena från olika tidsperioder flyttats inte ge en bra bild.
  En bild om hur UHI bildas kan ju också lätt skapas för tydlighetens skull.
  https://www.worldatlas.com/articles/urban-heat-island-causes-and-consequences.html

 40. MrZ

  I relation till vad vi diskuterar i denna tråd vill jag rekommendera att lyssna på denna.

  ”Why did Donald Trump say a lot of global warming was a hoax? We follow the biggest science heist in history to find the answer.”

  https://redpilledamerica.com/blog/demo-home/episode-7/

 41. latoba

  #35 Ulf. Visst är det märkligt att det är så tyst om alla dessa husdjurs koldioxidutsläpp. Tänk bara på rid- och travsporten. Eftersom jag själv är klimathotsskeptiker har jag naturligtvis inget personligen emot att folk har husdjur, har själv haft flera hundar, men att alla dessa klimatalarmister tiger kan jag inte kalla annat än självbedrägeri.

 42. Rolf Mellberg

  #36 Ulf

  Fallenhet för apokalypser är ett djupt grundat mänskligt drag, som bygger på psykologiska och sociala mekanismer. Nu var det nog rätt länge sen något sådant ägde rum i större skala men när det har hänt har det oftast skett som religiösa väckelser. Dock dyker det upp domedagssekter i mindre skala upp då och då. Tanken går till Jim Jones och de mass-självmord han förorsakade.
  Den senaste tanken som slagit mig är att 30-talets nazism i Tyskland kanske var ett fenomen som hade vissa likheter av ”mass-psykologisk karaktär” som delvis kan liknar klimatpaniken nu?

 43. Gunnar Strandell

  Rolf Mellberg #42
  Skillnaden mot 1930-talets Tyskland är väl att man då torgförde ett positivt budskap, där alla utom judarna skulle få det bättre. Idag är det kring skräcken för apokalypsen man samlas. Men en hel del av tekniken återanvänds. Dramatiska berättelser, infiltration och indoktrinering av ungdomsorganisationer, önskan om en stark härskarelit och en grund baserad på pseudovetenskap.

  I Sverige är det intressant att budskapet lämnat den vetenskapliga arenan och I stället förs fram av massmedias kulturredaktioner, medan vetenskapsredaktionerna för en tynande tillvaro. Det handlar inte längre om att övertyga med fakta utan med ”berättelser” och ”vittnesmål” som appellerar till känslor istället för förnuft.

 44. # Rolf Mellberg
  Jag rekommenderar ett besök på Topografi des Terrors i Berlin. Där kan man följa nazismens utveckling från vagga till grav. Jag var där för fyra år sedan, och min slutsats när jag såg hur klimathotarna följt samma metod som nazisterna gjorde före andra världskriget var: ”Jaha, nu är det snart dags att bränna ner riksdagshuset”.
  Det har inte hänt ännu, men väl en allt intensivare propaganda för att vi måste göra ”en paus i demokratin”.
  Varför reagerar inte massmedia på sådana uttalanden?

 45. Lasse

  Exempel på rekordmätning för Göteborg från denna plats:
  https://www.google.com/maps/@57.7154309,11.9969408,262a,35y,275.58h,44.91t/data=!3m1!1e3
  http://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2018-sommarvader-med-rekordvarme-1.134781
  ”Varmast blev det i Göteborg den 30 med 31,1°. Det är den högsta majtemperaturen i Sverige sedan åtminstone 1911 när Nora i Västmanland hade 31,3°.”

  Hur såg det ut i Nora 1911?
  Asfaltvägar?

 46. Rolf Mellberg

  #43, #44

  Men jag får nog moderera mig själv och lägga till att vi kan ju inte utesluta att värmen vänder uppåt igen rejält och då blir kanske problemen riktigt allvarliga. Så i viss mån när hysterin förståelig. Skönt dock att Arktis is stått still i 12 år nu och att Grönland inte krympt på två år.

  Jag sände förresten in ett tips till ETC (de har ju en 800-dagarskampanj som kanske tillhör de värsta exempelt på hysteri i vår svenska media) med länken ovan i #20. Ska bli skoj att se om de hugger på den giftiga masken.

 47. Robert Norling

  Ja, det är bra konstigt att det var varmare i Nora maj 1911 än ”rekordvärmen” i Göteborg 2018.
  Istidskramarna förnekar sig inte.

 48. Ivar Andersson

  #41 latoba
  Inget konstigt med att de klimathotsreligiösa inte inser att deras husdjur ska bort innan kött- och mjölkdjur ska sluta rapa. Se också https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7107125
  ”Några av de största privata forskningsstiftelserna i världen, som finansierar bland annat klimatforskning har gjort mångmiljardplaceringar i skatteparadis och köpt aktier i oljebolag för pengarna.” Vi ska leva som de klimathotsreligiösa säger och inte som de själva lever. Dubbelmoral är ett alldeles för milt uttryck men jag vill inte gå över anständighetens gräns.

 49. Håkan Bergman

  Rolf Mellberg #46

  ETC kan förstås inte förmå sig att skriva nåt negativt om kejsar Macron i en rubrik.
  ”Förnybart ersätter kärnkraft i Frankrike”
  https://www.etc.se/klimat/fornybart-ersatter-karnkraft-i-frankrike
  Läser man sen artikeln visar det sig att kejsaren gjort en Merkel och skjuter fram Hollands plan för kärnkraften tio år.
  Lite hoppfullt att man är tvungen ta till sånt här.

 50. Håkan Bergman

  Ivar Andersson #48
  Apropå sr-länken.
  Blir man förvånad? Det är ju genialt, stödja klimatalarmister som bl.a. driver krav för att våra pensioner inte får investeras i fossilindustrin. Undrar hur mycket man lyckats pressa ner priset på aktier i kol och olja på det viset över åren? Jag är inte antikapitalist, men man får inte vara naiv i en kapitalistisk värld.

 51. Lasse

  Här kommer resultatet av alla ”mätfel”-De stämmer inte med satelliterna!
  https://wattsupwiththat.com/2018/12/06/man-i-hate-being-wrong/
  ”I compared the converted CERES data to the HadCRU land-only data and the Berkeley Earth land-only data, along with the MSU UAH land-only satellite lower troposphere temperatures.”
  Wills E visar att de manuella serierna överskattar trenderna.

 52. tty

  OT men intressant.

  Förra veckan blev USA nettoexportör av olja för första gången sedan 1949:

  https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_wkly_dc_NUS-Z00_mbblpd_w.htm

  Det var 1-2 år tidigare än jag hade bedömt som troligt. Ironiskt nog är USA samtidigt i stort sett det enda landet i Världen som faktiskt uppfyller sina löften enligt Parisäöverenskommelsen. Förklaringen i båda fallen heter Fraccing och The Permian Basin.

  Och samtidigt släpper USGS en bedömning att det finns 70 miljarder fat utvinnbara kolväten (råolja och kondensat) bara i Delawarebäckenet som är en del av The Permian Basin:

  https://pubs.usgs.gov/fs/2018/3073/fs20183073.pdf

  Peak Oil blev just uppskjutet.

 53. JIMMY

  Svar Ulf inlägg 36! 🙂

  Det är ju allmänt känt genom historien att psykopater -liknande Hitler med ett starkt hat mot mänsklighetens ”läs misantropi”
  Alla dessa är djurvänner och lider med djur, men saknar känslor totalt100 % empatisk samvete samt sympati med mänskligt lidande.
  Och önskar införa diktat diktatur, och en slutgiltiga lösning och genocide genom olika patetiska pseudovetenskap köpta redskap passande för ändamålet fordon för kontrollmekanismer som numera är klimat Fake News MSM SR SVT FNs NWO världsregering vanföreställningar.

 54. Frej

  # 52 tty Mycket kolväten 🙂 I min värld känns det positivt . Betyder att fattigt folk kan få chansen att åka bil ett tag till . Vi som inte har råd att åka på el . Och har man en gammal cheva så är slutet långt bort . Nä det är dags att dra på dom gula västarna ???? 30 öre vid 1/1 2019 .Grabben har en chev impala 64 som dom åker runt med och har kul . Det är lite lustigt det här med klimatångest hos barn , mina har aldrig lidit av det . Dom njuter av fossil fuels

 55. Björn-Ola J

  Den här rekonstruktionen av tidigare temperaturer ska komma från NOOA IPCC. Stämmer det?
  https://www.svd.se/klimatangest-kan-forlama–vi-behover-kanna-hopp
  Den liknar i mina ögon hockeyklubban.
  Hur kan man förklara att klimatförändringarna var mycket större förr än under de senaste 100 åren om temperatursvängningarna tidigare skulle vara så små?

 56. Johan M

  #55 Björn-Ola J
  Det här var IPCC:s syn på saken 2007 innan politiken hade suddat ut de sista spåren av vetenskap (AR4):

  https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/palaeoclimate/

  Man visste i alla fall då att man inte hade en aning.

 57. Olav Gjelten

  Via mobilen följer jag dagligen med temperaturerna på ett tjugotal platser i världen. Som vi vet så sprider politiker och media lögnen om att isen smälter i rask takt även i Antarktis.

  Trots i att det är midsommar där om ett par veckor har temperaturen som varmast hittills inte ens nått -20 grader. (Kontrollera gärna att jag har rätt. Slå in en plats som heter Antarktis och avslöja lögnen som sprids.)

 58. Olav Gjelten

  Varning! En sann, men extremt politiskt inkorrekt skrivelse.

  I sin propaganda sprider just nu klimathotsindustrin det man säger det mest effektiva sättet att minska koldioxidutsläppen som orsakas av människor:
  ”LÅT BLI ATT SKAFFA BARN”. Budskapet är riktad till etniska svenskar, som redan nu föder 1,5 barn eller mindre per kvinna.
  Vad får ett sådant budskap för konsekvens för nationen Sverige? Ja, tänk efter!! Vilken folkgrupp är det som främst tror på klimathotet av de som bor här? Och vilka folkgrupper i Sverige skaffar fyra barn per kvinna, sannolikt på grund av att de de inte tror det minsta på religionen kring klimatet?

  Till alla er svenskar: Det lite otrevligt kalla klimatet ni har får ni tveklöst behålla, men ert land kommer ni att förlora.

 59. JIMMY

  Inlägg av Olav , du tänker som en nationell konung ! 🙂
  Det behöver den nya Republiken Sverige i framtiden. 🙂

 60. Håkan Johansson

  Hej Magnus,
  Jag bodde många år i Bangkok, natt temperaturen är väsentligt högre i Bangkok än i omgivningarna. Sök på Heat Island Effect Bangkok. En undersökning rapporteras och Heat Island effekten ökar. Jag bor på en bondgård i Lindesbergs Kommun, vi har mycket svarta plåttak och man märker tydlig hur effektivt dessa tak absorberar solljus, även på vintern.

 61. Wille Börlin

  Intressanta resonemang om husdjur mm från signaturen latoba.
  Samtidigt som vi klipper hundar och katter måste vi väl också ta bort alla idisslande djur som Älgar, Hjortar , Getter , Får m.fl. Förutom kossorna som ger oss det bajs som är förutsättningen för grönsaksodling mm.
  Apropå Kor så kunde det ju vara intressant att veta hur Indierna ställer sig till att avliva alla kor………….!?