Elbolaget Eons ö-driftsanläggning med solceller och vindkraftverk i Simris

simris eon

Gästinlägg om Simris som skulle bli helt självförsörjande genom sol- och elkraft. Göran Johansson har lång erfarenhet från solelsbranschen och hade ett tidigare inlägg på KU om detta här

 

Elbolaget Eon har beviljats 17,5  miljoner kronor i statliga bidrag för en testanläggning av förnybara energikällor som består av vindkraftverk, solceller, batteribank och ett dieseldrivet reservkraftverk. Anläggning ligger i en liten Skånsk by som heter Simris och driftsattes i oktober 2017.

Eon lovade att byn Simris skulle bli självförsörjande på el. Se reportage från SVT Skåne här

Eller en Youtube film från Eon där man LOVAR att Simris skall försörjas till 100% med förnybara energi.

Efter ett års drift kan vi nu se facit på den här typen av anläggning.

Det har nu passerat mera än ett år sedan starten i Oktober 2017 och det är nu lätt att konstatera att den har anläggningen inte lever upp till de löften eller beräkningar som tidigare presenterats.

Visserligen har anläggningen under korta tider försörjt den lilla byn med el under dagtid med hjälp av solen vinden och en ovanligt varm och solig sommar. Men vissa nätter även under sommarperioden har inte vindkraften varit tillräcklig. Solceller vet vi producerar bara energi under dygnets ljusa timmar och då endast när inte solen skyms av moln.

För Simris är solskenstiden ca 1700 timmar av årets 8760 timmar, 19% av årets timmar.

Nedanstående resultat i siffror är tagna direkt från Eons websida som beskriver anläggningen med online mätning som presenteras direkt på sidan. Vi kan konstatera att vind och sol inte klarar försörjningen av el till byn.

För 14 dagarnas medelvärde för elproduktion och förbrukad el gäller följande siffror  (12- 25 November 2018).

Producerad el från solceller 226 kWh/dygn

Producerad el från vindkraft 3814 kWh/dygn

Förbrukad el i byn Simris 7757 kWh/dygn

Tillskott från Elnätet 4059 kWh/dygn

Detta visar att vind och solkraft endast försörjer byn Simris med 48% av behovet under 14 dagar i november. Återstående 52 % måste täckas av andra energikällor och i detta aktuella fall är det el från fasta elnätet.

Förhoppningen om 100% självförsörjning av el till byn Simris har slagits i spillror.

Under återstående period detta år kommer prestanda från sol och vind inte ha någon som helst möjlighet att ersätta elen från fasta nätet i synnerhet inte eftersom vintern snart är här och förbrukningen i byn Simris kommer att öka till kanske 13 000 kWh/dygn eller mera. Detta tillsammans med att produktionen från förra året visar på stora svårigheter att försörja Simris med energi från de förnybara källorna under november, december, januari och februari.

simris

Bifogad skärmdump visar förbrukning och produktionen från Simris som registreras dygnsvis. Vi ser att förbrukningen den 23 november 2018  från midnatt till kl 16.13 (när skärmdumpen togs) var 7022 kWh med produktionen endast 356 kWh. Förhållandet att produktion och förbrukning inte följs åt innebär också att ovanstående medelvärde på produktionssidan totalt är sämre än ovan beskrivna 48%. Anmärkningsvärt är också att man laddar det interna batteriet med el från det fasta elnätet.

Noterbart är också att Nätstationen/Styrsystemet kontinuerligt förbrukar mellan 6-8 kWh.

Detta ger en total förbrukning på 61 320 kWh/år bara för att driva styrsystemet eller är det förluster i batterisystemet?

Den här testanläggningen visar att det inte är en framkomlig väg att ersätta Sveriges elproduktion med förnybara alternativ. De 35 miljonerna svenska kronor eller mera som detta har kostat kanske kan vara en bra investering för att verkligen förstå hur Energimyndigheten slösar pengar experiment utan reellt nyhetsvärde.

Det erfarenheter man här får angående produktion från solceller och vindkraft finns redan beskrivna från tidigare solcellsanläggningar och vindkraftverk.  Det vet varje seriös säljare av solceller och vindkraftverk.

Hälsningar

Göran Johansson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Bra och tydligt hur ”energwände” får svårigheter!
  Tack!
  Det nya är väl batterierna och reservgeneratorn.
  Sol och Vind vet vi hur de fungerar men batterierna-funkar de?

 2. Ivar Andersson

  Även tyskarna är besvikna. Tyskland hade i december 2017 installerat 55000 MW i vindkraft och 43000 MW i solceller, totalt 98000 MW i vind och sol. Som max producerades 43000 MW (43%), som medel 21000 MW (21%) och som minst 1300 MW (1.3%).

 3. Stig Nohlert

  Intressant experiment.
  Vore även bra att få se användningsområden över dygnet?
  Värmepumpar, smart användning, medvetenhet hos invånarna i byn?
  Säsongslagring är tungt.
  Fritidshus från maj till oktober är lättare.

 4. Johan Tisell

  ”6-8 kWh” skall väl vara 6-8 kW???

 5. Arne Nilsson

  Jag har ju inte koll på vad invånarna i Simris tyckte när projektet startade. Men varför var man (och är) fortfarande ansluten till elnätet? På inslaget från SVT Skåne står det ju att Simris blir den första byn i Sverige som blir självförsörjande på el. Trodde man inte på löftena från Eon? Dessutom, varför skulle Eon som lever på att kränga el vilja att kunderna blir självförsörjande?

 6. pekke

  Bra sammanställning.
  Man måste ha en elproduktion som går att styra efter konsumtionen.
  Det är den enklaste och billigaste lösningen för alla.

  Alla andra alternativ blir krångligare och dyrare, speciellt om grannarna tillämpar samma lösningar.

  Danmarks sol och vind klarar sig enbart tack vare grannarnas styrbara elproduktion som balanserar deras väderberoende elproduktion.

  Får se om några slutsatser och konsekvensanalyser kommer att dras från Simris eller om man kommer att sopa det under mattan.

 7. Samuel af Ugglas

  ”De 35 miljonerna svenska kronor eller mera som detta har kostat kanske kan vara en bra investering för att verkligen förstå hur Energimyndigheten slösar pengar experiment utan reellt nyhetsvärde”.

  Det spelar nog ingen roll hur många eller få miljoner man spenderar, det politiska vansinnet består så länge vi inte har något skydd av våra LIV och vår EGENDOM.
  Inte ens som markägare kan du förhindra att monstruösa olönsamma vindkraftverk etableras på din egendom av utomstående.

 8. Robert Norling

  Lekstuga för andras pengar, som vanligt!

 9. Gøran

  4#
  Naturligtvis är 6-8 kW som batterisystemet förbrukar när batterierna laddas?

 10. eon

  Om man inte ens klarar av försörja en liten by på ett fåtal 100 invånare är det svårt att se hur man ska få igenom en ”samhällsomvändning” av hela länder.

 11. Johan M

  ” 17,5 miljoner kronor i statliga bidrag”

  Bidrag på 17.5 miljoner som man kan leka bort och som ger massor av reklam – det är väl bevis så gott som något på att det fungerar med alternativa lösningar. Här på TCS finns bara massa bakåtsträvare som inte inser hur den nya-ekonomin fungerar ….. tio för de stora, fem för de små, skynda på, skynda på nu skall karusellen gå 🙂

 12. Håkan Bergman

  Simris går inte ens att skala upp om man tittar enbart på hushållens elförbrukning. Hur tänker man sig då att hela Sverige ska kunna bli fossilfritt? Den årliga elförbrukningen per capita ligger runt 14-15000 kWh, långt över vad dom flesta förbrukar som hushållsel och den totala energiförbrukningen ligger nånstans runt 55000 kWh per capita.

  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Energitillforsel/

  https://www.svd.se/skiftet-har-skett–solkraft-billigare-an-kolkraft#4dkP5o-comments

 13. ces

  Eftersom EON är ett kommersiellt företag borde det anmälas till Patent- och marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring.

 14. Björn

  Problemet här är att de ideologiskt styrda politikerna vill inte förstå sakfrågan, även om de kunde. Sakfrågan är i sig mycket enkel: Ingen vind, ingen sol, ingen el.

 15. Lasse

  #12 Björn
  De har ju förstått det-därför har de både batterier och egen generator-bioeldad.
  Därför är det synd att dessa komponenter inte används.

  Hörde nyss att en annan halv-kommersiell aktör strött våra pengar kring sig-Telia.
  14 Mdr spenderat i korrupta länder-nu avslutat. 14 Mdr USD!
  Det är kul att vara generös om man kommer överens med sina kunder!

 16. Ann lh

  Göran Johansson, Tack för värdefull rapport från verkligheten!

 17. Ivar Andersson

  #6 pekke
  ”Man måste ha en elproduktion som går att styra efter konsumtionen. Det är den enklaste och billigaste lösningen för alla. Alla andra alternativ blir krångligare och dyrare, speciellt om grannarna tillämpar samma lösningar.”
  Håller med dig men med vindkraft i elsystemet så behövs smarta elnät: antingen kopplas förbrukare tidvis bort när elproduktionen inte täcker efterfrågan eller så höjer Vattenfall elpriset tills förbrukarna anpassar sin efterfrågan till elproduktionen.

 18. Guy

  Räck upp handen, den elförbrukare som vill kopplas bort när el:n inte räcker till.

 19. Göran

  Här är en länk där ni kan titta på Simris i realtid:

  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html

  Det man glömmer bort totalt när det gäller produktion från vindkraftverk är att produktionen aldrig är jämn, dvs. att den kan leverera en konstant effekt som ett vattenkraftverk, kolkraftverk eller kärnkraftverk kan göra. Simris illustrerar det tydligt. Levererade effekt kan variera betydligt med några minuters mellanrum. När jag har tittat på Simris kan vindkraftverket leverera 80 % och några minuter enare är det 30 %. Efter några minuter är det 60 % för att en kvart senare vara 20 %, och så kan det håller på.

  Batteriet har jag aldrig sett fulladdat. Det verkar ligga på ungefär 40 % laddat för jämnan. Lite mer och lite mindre då och då. Just nu i skrivande stund 22 %. Just nu levererar vindkraftverket 65 kW och behovet är 492 kW. Det behövs 6 stycken till vindkraftverk för att täcka behovet.

  För att bli självförsörjande behöver säkert minst 10 vindkraftverk i Simris. De ska kunna leverera behovet även när det blåser lite (just nu 2 m/s) och kunna ladda batterierna samtidigt. Det är vad som behövs för att kalkylera på det riktiga elpriset för de som bor i Simris. Lycka till.

  Fråga: Hur många skulle ha råd att bo kvar i Simris om de klippte förbindelsen med vattenkraft och kärnkraft?

 20. pekke

  #17 Ivar A.
  ” antingen kopplas förbrukare tidvis bort när elproduktionen inte täcker efterfrågan eller så höjer Vattenfall elpriset tills förbrukarna anpassar sin efterfrågan till elproduktionen. ”

  Undrar hur länge ett sånt resonemang/system skulle hålla i ett I-land ?

  #19 Göran
  ” För att bli självförsörjande behöver säkert minst 10 vindkraftverk i Simris. De ska kunna leverera behovet även när det blåser lite (just nu 2 m/s) och kunna ladda batterierna samtidigt ”

  Vindkraftverket har maxeffekten 500 kW men producerar nu 65 kW och Simris elbehov är just nu 492 kW, vad skulle hända om det fanns 10 st som plötsligt började producera 200 kW var (2 000 kW ), batteriet kan bara ta en del och då måste överskottet ut på nätet till grannarna, men om de har samma problem, vad händer då . . .

 21. Lasse

  Vi har blivit bortskämda med el.
  Min far berättade att bönderna i södra Halland lockades med i el föreningen på 20-30 talet.
  Vinsten var att de kunde ha en lampa i stallet så de slapp risken med brinnande ljus där.
  De fick övertygas om att abonnera på mer än de 25 W som denna lampa behövde.

  Men det är klart att utvecklingen går framåt så vi kan anpassa vår förbrukning till tillgången. Det talas om morgontariffer. Apparater som inte behöver kontinuerlig tillförsel kan ju anpassas per automatik.

  #18 Guy jag räcker upp handen om jag kan tjäna på det!
  SSAB och andra storförbrukare är med på de oxå!

 22. Guy

  Lasse # 21

  Det är lätt ordnat. Du har en avbrytare och du ”tjänar” varje minut den är avkopplad. Tjänar inom citationstecken. Du behöver inte betala för vad du inte får. Trots det är jag osäker på hur överföringsavgiften faktureras. Kommer det en faktura redan på basen att du är kopplad till nätet?

 23. Håkan Bergman

  Det heter faktiskt elabonnemang, i avtalet ingår att jag kan kan använda el upp till en avtalad maxeffekt, det kan innehålla avtal om olika pris per kWh vid olika tider på dygnet, men än så länge har jag inte sett att leverantören kan sänka min avtalade maxeffekt. Man köper inte el som andra varor, man betalar i första hand för tillgängligheten, vi talar alltså om en tjänst, det framgår inte minst av elräkningen där förbrukningen är en separat och för oss småförbrukare rätt liten post. Vi har inrättat våra liv efter dom avtalsvillkor vi har idag, avtal som gällt i decennier, det måste stoppas att elleverantörerna kan ändra dom avtalen.

 24. Robert Norling

  En av de sämre affärerna jag har lyckats med, var när jag införskaffade andelar i en vindkraftsförening år 2006.
  I samband med en renovering av en större bostadsfastighet – då jag installerade en miljögodkänd vedpanna med omvänd förbränning och 3000 liters ackumulatortank samt en större luft/vattenvärmepump – inköpte jag också 20 andelar i en vindkraftsförening för 5000 kr/st.
  Varje andel skulle motsvara ca. 1000 kW/år.
  Det gick bara nåt år men sedan beslutade skattemyndigheten att andelsägarna skulle betala elskatt, på den egenproducerade elen. En skatt som sedan stiger varefter åren går.
  När sedan elabonnemanget och nätkostnaderna har skenat sedan dess, så har det blivit en dyr läxa att var ”klimatsmart”.
  Att vindkraftverken endast ett av åren lyckats att producera 1000 kW per andel, kan man väl stå ut med.
  Kan också tillägga att andelarna nu mer betingar ett värde av ca 1000 kr/st.
  Att elen blir billigare när det blåser är inte någon större tröst, för då det inte blåser får jag och alla andra betala ett dyrare kW/pris.
  Som sagt, en av – för att inte säga min sämsta affär.

 25. Kjell Lindmark

  #20 pekke

  ”Vindkraftverket har maxeffekten 500 kW men producerar nu 65 kW och Simris elbehov är just nu 492 kW, vad skulle hända om det fanns 10 st som plötsligt började producera 200 kW var (2 000 kW ), batteriet kan bara ta en del och då måste överskottet ut på nätet till grannarna, men om de har samma problem, vad händer då . . .”

  Då händer samma sak som när det produceras för lite, det som gotlänningarna ofta fått erfara, det blir svart, strömavbrott.

 26. Kjell Lindmark

  Så bra då har vi fått en kvittens på det vi redan visste, att grön omställning är praktiskt ogenomförbar. Hade staten istället konsulterat KU innan dessa 17,5 miljoner betalades ut till EON hade man kunnat undvika slöseri med allmänna medel och EON hade inte behövt förlora ansiktet.

 27. tty

  #9

  ”Naturligtvis är 6-8 kW som batterisystemet förbrukar när batterierna laddas?”

  Nej. Kolla på bilden får du se att styrenheten tar in 506 kW men levererar ut 500 kW. Sedan så går givetvis en del av de 13 kW som går till batteriet också förlorade p g a batteriets inre motstånd, typiskt storleksordning 10%, mera vid snabbladdning.

 28. tty

  #20

  ”vad skulle hända om det fanns 10 st som plötsligt började producera 200 kW var (2 000 kW ), batteriet kan bara ta en del och då måste överskottet ut på nätet till grannarna, men om de har samma problem, vad händer då . . .”

  Då kopplar systemet helt enkelt ned och det blir svart. Överspänning/överfrekvens är farligt, mycket farligare än motsatsen. Det är troligen smartare att bygga en jättestor doppvärmare i Hanöbukten.

  Och sedan finns det ytterligare en anledning att ett ”självförsörjande” Simrishamn aldrig kan koppla loss från nätet. Frekvenshållningen. Vindkraftverk har asynkrona generatorer som måste ha kontakt med nätet för att kunna hålla frekvensen. Det är i och för sig även möjligt (men dyrt) att ha vindkraft med synkrongeneratorer (Texas kräver numera det för större verk), men ett kraftsystem med mycket vindkraft är alltid svårt att hålla stabilt, även om det är en stor hjälp att ha mycket vattenkraft som kan regleras upp och ned snabbt och har stor svängmassa.

 29. LarsF

  #24 det är verkligen tragiskt när giriga skattemyndigheter dödar initiativ.
  Man verkar vilja att vi ska vara passiva och allt skall gå via skattsedel.

  Det var ju lite på gång med sk ”dela-ekonomi” där flera delar på samma bil och andra saker som byter tjänster. Men det är också givet att det kommer påhopp och det är beskattningsbar förmån och liknande – alla betraktas som egna företagare.

  Det var ju en snubbe som fixat allt med sopor och avfall själv – utan att nyttja kommunens soptömning och fick verkligen strida för att slippa betala kommunala tömningen ändå. Minns inte om han lyckades till slut.

  Alla skall sitta med sina bidragsblanketter i högsta hugg – det är fina grejer det – när politiker styr allt.
  Egna initiativ och egna företag och annat – det är liksom lite farligt när inte politiker har full koll.

  På tal om bidrag, kan man få göra RYT-avdrag för detta inlägget tro….;)

 30. Robert Norling

  # 29 LarsF

  Kan bara hålla med om att våra politiker vill skatta ”ihjäl” oss.
  Lista kan göras hur lång som helst på nyuppfunna skatter och avgifter till stat, landsting och kommuner.
  Problemet har blivit att många försök till privata initiativ av olika slag har blivit för dyra.
  Man får väl starta något flummigt forskningsprojekt i klimathotsbranchen, det verkar ju vara en bransch som får obegränsad tillgång av våra surt förvärvade skattepengar.

 31. Robert Norling

  # 29
  Angående RYT-avdrag så kan vi nog inte räkna med att få de beviljade, då skulle statskassan tömmas i ett nafs.

 32. Göran J

  #27

  Hel rätt tty
  Ibland blir det bara fel. Det är Nätstation/Styrsystem som förbrukar 6-8 kW och inget annat. Det var ju bl.a. det jag vill förmedla med bilden.

  Lite kuriosa är att jag hade kontakt med en av de ansvariga från Eons under förra senvintern när man påstod att man skulle köra ö-drift d.v.s koppla bort nätanslutningen helt och hållet. Jag fick artigt svar på mina frågor men när frågan om hur man skulle hantera det eventuella överskott som vindkraftverk och solcellsanläggning producerade och även batteriet var fulladdat bröts kontakten med Eon och inga vidare frågor fick svar.
  Det Reservkraftverk som är installerat kan heller inte ensamt försörja Simris en kall vinterdag med svag vind. Även om vädret är helklart kan solcellspanelerna inte åstadkomma så mycket energi att det räcker till det som Simris förbrukar.
  Simris batteriprestanda klarar att försörja Simris ca 30 minuter en kall vinterdag.

 33. Håkan

  ”Detta är ett projekt som får stöd av EU inom ramen för deras innovationsprojekt Horizon2020 och programmet InterFlex. Det har kostat ca 45 MSEK, varav E.ON står för ca 50%.” Det säger projektets kommunikatör, Stina Albing.

  Vidare har hon förklarat för mig att ”Det centrala batteriet är enskilt största kostnadsposten i projektet.” Är det den enskilt största kostnadsposten lär batteriet ha kostat över 10 MSEK. Men detta batteri fann man vara för litet och ett fem gånger så stort begagnat batteri har hämtats ur kvarlåtenskapen från ett tidigare projekt i Tyskland. Hur mycket kostar då ett nytt sådant batteri? 30MSEK?

  Någon som har koll på vad batterikapacitet i den här storleksordningen kostar?

  Och allt detta för att försörja 200 människor med elektricitet.

 34. Håkan Bergman

  Håkan #33
  https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/swe-produktblad-batteriet.pdf

  Där skriver man om Åstön, men klickar man på batteriet så är kapacitet och effekt samma.
  ”Batteriet fungerar som ett energilager. Batteriet tar upp eller avger effekt efter behov, och ser tillsammans med styrsystemet till att det alltid råder balans mellan produktion och konsumtion i nätet. Vår batterikontainer i Simris är levererad av det Italienska bolaget Loccioni och består av ett antal litium-jon batterier från Samsung. Det har en samlad effekt om 833 kW och kan leverera 333 kWh.”

  10 miljoner låter inte rimligt, Teslor har väl batterier på 80-100 kWh. Mest verkar batteriet vara till för att stabilisera nätet, reservkraft sköts bäst med en välfylld dieseltank, med en effektiv diesel kan få ut runt 4 kWh el per liter.

 35. kflood

  Köpte 2 kw Li-jon batterier till min segelbåt i våras. (12 volt) Kostade c:a16000 kr. Väsentligen bättre än bly, men c:a 8 ggr dyrare. Kan kontinuerligt ta ut c:a 45 watt till kylskåp, led och el sommartid i Kroatien med en 120 watts solpanel med solföljare. Bara att köra Reguladetri. Enbart batterier i Simris är ju ekonomiskt vansinne.
  Utan solföljare får man räkna med 240 watts panel.

 36. tty

  #34

  Stora Li-jon batterier tycks ligga i häradet 5000-10000 kr/kWh, Tesla hävdar att deras Powerwall går för drygt 3000 kr/kWh, men det krävs nog gedignare grejor för ett projekt som Simris. 333 kWh borde då bli någonstans i häradet 2 miljoner, men så tillkommer svensk moms, och en byggnad att placera batterit i, och anslutningsledningar, och uppvärmning/kylning för byggnaden (batterier är temperaturkänsliga, att ladda ur ett litiumbatter som har en temperatur under noll grader är direkt farligt), och jag vet inte om reglerelektroniken ingår i priset ovan (stora Li-batteripackar kräver lastbalanseringselektronik, annars dör de snabbt). Fem miljoner totalt låter inte orimligt, men tio miljoner….

 37. Håkan Bergman

  Det regnar i Simris idag enligt yr.no, men 0 kW från solpanelerna är väl ändå en prestation kl. 12 på dagen.
  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html