Återvinn CO2 – Rädda Biosfären

 

Under den radikala miljörörelsens tonårstid talades det ofta om synvändor. Efter massiv massmedial propaganda har dessa ”vändor”, dvs miljörörelsens antihumana tankegods, erövrat väst. Det är mer än hög tid för upplysta, humana synvändor.

Patrick Moore har sedan lång tid studerat vad aktuell kunskap från den geologiska – biologiska – ekologiska sektorn har att berätta om kolets kretslopp, koldioxiden och livet på jorden. Nu har han sammanställt sina väl grundade och övertygande insikter, på 20 lättsmälta sidor:

https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2016/06/moore-positive-impact-of-human-co2-emissions.pdf

moore bra bild

Kärnan i resonemanget är kolets kretslopp. Under den unga jordens tidiga historia oxiderades kol i jordens inre och det bildades koldioxid, som frigjordes under den tidens intensiva vulkanism.

Det blev mer och mer koldioxid i atmosfären och halten nådde långt över 5.000 ppmv. Koldioxiden löstes även i hydrosfären och gömdes sakta men säkert i kalklager på världshavens bottnar.

Det kolbaserade livet utvecklades i havet under prekambrium. När de flercelliga organismerna uppstod var atmosfärens CO2 -halt högre än någonsin, runt 10.000 ppmv. Den kambriska explosionen gav en mångfald av nya livsformer bland annat växter, de utvecklades och tog sig så småningom upp på land. I havet lyftes de av vattnet men på landbacken behövde de eget byggmaterial, som kunde ge dem sådan stadga att de kunde växa på höjden i kampen om solenergin. Det lyckades först när evolutionen gav växtligheten lignin, vedämnet. Atmosfären bjöd på koldioxid, temperaturen var gynnsam och väldiga skogar utbredde sig. (Karbon – Perm)

Men, det saknades organismer, som kunde bilda ämnen som bröt ner ligninet. Delar av de döda växternas biomassa samlades i livets första och största sophög dvs de lager som vi idag talar om som fossila bränslen. Koldioxidhalten sjönk ner mot 400 ppmv, farligt nära växterna svältgräns!

Men så dök enzymet ligninas, biosfärens livräddare upp. Det bryter ner lignin och frigör därmed CO2. Atmosfärens CO2 -halt ökade medan de fossila lagren minskade. I skiftet mellan Jura och Krita, för 140 miljoner år sedan, var atmosfärens koldioxidhalt åter hög, i storleksordningen 2.500 ppmv.

Men, kol(dioxid)lagringen eller om man så vill kalkbildningen och kalklagringen på havsbottnen har pågått och pågår ständigt. Under de 140 miljoner åren från krita till idag har denna process dominerat över den biologiska nedbrytningen. Atmosfärens CO2 -halt har stadigt minskat och det rejält, 90 % från 2.500 ppmv ner till förindustriell nivå.

Växtligheten klarar en halt av flera tusen ppmv CO2, optimum ligger på mellan 1.000 och 3.000 ppmv och dagens nivå på 400 ppmv är nära svältgränsen 150 ppmv.

CO2

Moore´s poäng är att civilisationen, främst den industriella revolutionen och vår förbränning av de fossila bränslena, kan ses som nutidens svar på ligninas. Utan den kreativa människans naturvetenskapliga och tekniska erövringar skulle utsugningen av atmosfärens koldioxid troligen fortsatt ner till växtlighetens svältnivå och livet på jorden skulle sakta ha tynat bort.

is9R2HY84X

Det klimatindustriella komplexet dvs miljörörelsen, FN/FCCC, politikerkåren i väst, media, delar av vetenskapssamhället, näringslivet, påven och katolska kyrkan arbetar samtliga för att införa det neomalthusianska, antihumana ”fossilfria samhället”.

Samtliga har missat (?) den ”lilla detaljen” att CO2 är väsentlig för allt liv på jorden, att dess halt under de senaste 140 miljoner åren stadigt sjunkit och att innan mänskligheten började frigöra och återbörda CO2 till atmosfären var vi på väg mot en livsfarligt (!) låg nivå.

greening

Moore skriver att denna extremt positiva syn på de antropogena utsläppen måste vägas mot den oprövade hypotesen att de kommer att förorsaka katastrofal uppvärmning. Det måste till ett totalt paradigmskifte, en synvända från att demonisera de fossila bränslen och frukta CO2 som en toxisk förorening till att hylla CO2 som livgivaren.

Civilisationen är helt beroende av de fossila bränslena och växtligheten lever på svältgränsen.

co2_growth

Återvinn den bundna koldioxiden

 

Men havsförsurningen invänder somliga, här är Moores svar på den katastrofhypotesen:

https://fcpp.org/sites/default/files/documents/Moore%20-%20Ocean%20Acidification%20Alarmism.pdf

Ann Löfving – Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Tack Ann, en bra skrift från Moore med många diagram som kanske öppnar upp ögonen för många när det gäller de stora perspektiven.

  Lägg märke till att grafen du kopierat in över temperatur/CO2 är logaritmisk på tidsaxeln så att de senaste 10 000 åren i vår tid tar ungefär samma utrymme som 50 miljoner år för en halv miljard år sedan. Det kan möjligen förvirra några läsare som missar det till att fallet i temperatur de senaste 50 miljonerna år är mer dominant än det är. Med rak tidsskala ser det ut så här istället:

  http://static.skepticalscience.com/pics/nova_past_climate3.gif

  Och sedan är förstås Moores ideologiska resa fortsatt ganska fascinerande.

 2. Ingvar i Las Palmas

  Ann.
  Ett bra och viktigt inlägg!

 3. Ann lh

  Tack Christopher för kommentaren. Jag försökte kopiera diagrammet ur Moores artikel, men lyckades inte. Det blev en blek ”kopia” men den visade det väsentligaste, den röda pilen med den stadigt sjunkande CO2-halten.

 4. Lasse

  Bra Ann.
  Ett inlägg som får mig att tänka på Sandvik fd Vd Per-Olof Eriksson. Han reagerade tidigt mot talet om skadlig CO2 halt.

 5. Thomas P

  Det ”råkade” visst falla bort en del pusselbitar i kolcykeln som inte passar in i koldioxidkyrkans teser.

  Typ den att solens intensitet gradvis ökat under jordens historia och att den minskade CO2-halten i mycket är en respons på det. Det finns organiska såväl som oorganiska återkopplingar som då sänker CO2-halten för att stabilisera temperaturen. T ex snabbas den hydrologiska cykeln upp vid högre temperatur vilket ger ökad erosion av silikater vilket förbrukar CO2 ur atmosfären.

  Vi får höra hur CO2 förbrukas när den binds i kalksten, men inte att denna CO2 återförs i ett kretslopp när den pressas ned tillräckligt djupt för att hettas upp så att CO2 släpps ut igen via vulkaner. Återigen: det finns återkopplingar som stabiliserar CO2-halten det är inte så att den är dömd att gå mot noll.

  Det kan vara värt att påpeka att den där första figuren är missledande i bristen på osäkerhetsmarginaler. Här en figur med olika rekonstruktioner av CO2-halten:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere#/media/File:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png

  Och till så glöms som vanligt tidsskalan bort. Om vi tillförde CO2 så halten steg i samma takt som denna långsamma minskning som Ann talar om skulle det inte vara något problem.

  Allt detta är sådant som jag påpekat många gånger tidigare på denna blogg medan Ann skrivit här, men likafullt fortsätter hon med sådana här tendentiösa skrifter om koldioxidens välsignelser.

  Som Christopher konstaterar är Moores ideologiska resa fascinerande, för ingen skall tro att det är annat än ideologi (och rimligen pengar) som styr lobbyisten Moore. Respekt för kunskap har han sedan länge lämnat bakom sig.

 6. Thomas P

  Några av dina påpekanden är vettiga. Men alla dina ’anklagelser’ faller totalt platt:

  De är samtliga mång-(tusen)dubbelt värre på din sida i CAGW-kyrkan, och inte bara där. Även de som någorlunda korrekt klarar av att lägga fram AGW-hypotesen (och vill tro på den) ägnar sig ofta åt den sortens tendetiösa tolkningar och extrapolationer.

  Ditt sista stycke däremot är totalt undermåligt. Det är den sortens smutskastningsförsök som fanatikerna på din sida tycks behöva intala sig själva för att kunna hålla fast vid sin egen tro i CAGW-kyrkan.

 7. Kenneth Mikaelsson

  En bra rulle om ämnet..

  Inconvenient Facts About Global Warming

  https://www.youtube.com/watch?v=82W41de4TT4

 8. Christopher E

  #5 Thomas P

  Och ingen ska tro annat än att det är ideologi (och rimligen pengar) som styr lobbyisterna som försöker skrämma upp oss om ett klimathot.

  Ingen är väl helt befriad från ideologi, men en resa från att ha medgrundat Greenpeace till var Moore är nu, det liknar nog mest CO2-grafen ovan fast med ideologi på y-axeln… Att skrämselindustrin skulle ha ”respekt för kunskap” var nog mest ideologiska påståendet hittills.

  Det är ingen fara med hastigheten på nuvarande CO2-tillförsel. Även den mest ”fossilkramande” individ inser att teknisk utveckling kommer att minska fossilförbränningen på längre sikt framöver även utan hjälp av hysterisk klimatpolitik. Det blir en blipp av förhöjd koldioxidhalt som inte hinner upp i de nivåer på flera tusen ppm som rått tidigare.

  Sedan får du naturligtvis vara hur upprörd du vill att ingen lyder dig och okritiskt köper dina påpekanden, utan fortsätter att korrekt framhålla att koldioxidökningen bara varit positiv.

 9. Christopher E

  Patrick Moore är så hatad som en förrädare av de troende i klimatkyrkan, att man till och med försökt att sprida lögner om att han visst inte skulle varit och grundat Greenpeace.

 10. LBt

  Den moderna människan uppstod för ca 200 tusen år sen, det känns rimligt att anta att de förhållanden som då rådde var gynnsamma för henne och kanske tom bidrog till hennes uppkomst. Koldioxidhalten hade då ett antal miljoner år, legat i intervallet 200-300 ppm och man kan förmoda att det hade dröjt ytterligare ett antal miljoner år innan detta nämnvärt hade förändrats.

  Men genom onaturlig påverkan har vi nu höjt koldioxidhalten till 400 ppm dvs långt över var mänskligt liv tidigare mött. Vi har ingen aning om hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera eller hur mänskligt liv kommer att påverkas. Dessutom är det troligt att vi lägger ytterligare flera 100 ppm till vad vi redan åstadkommit och att det dröjer 1000-tals år innan vi är tillbaka på dagens nivåer eller närmar oss förindustriella villkor dvs, som alla vet, dad som gällde före 1900-tal. Och detta även om vi anstränger oss och lever upp till vad Paris-avtalet syftar till.

  Därtill kan läggas att om vi nu vill försäkra oss om att ge växtlighet och annat liv gynnsamma förhållanden eller skjuta nästa istid framför oss så länge som möjligt så gäller det naturligtvis att hushålla med kolreserverna istället för att elda för kråkorna.

 11. tty

  #5

  ”Vi får höra hur CO2 förbrukas när den binds i kalksten, men inte att denna CO2 återförs i ett kretslopp när den pressas ned tillräckligt djupt för att hettas upp så att CO2 släpps ut igen via vulkaner. ”

  Detta gäller enbart karbonat som avlagras på stort djup i havet och som försvinner ned i subduktionszoner. Karbonatbergarter som avlagras på land eller på kontinentalsocklarna (den helt övervägande delen) subdukteras aldrig eftersom de är för lätta för att ”dras ned” tillräckligt djupt.

 12. Mats G

  (Vi) ”kan ses som nutidens svar på ligninas”

  Det här anser jag vara en väldigt intressant tanke. Om det här tankesättet skulle slå igenom och få bäring så skulle det vara något nytt.

  Istället för människan – syndaren. Så skulle vi få människan – hjälten.

  Det här utmanar hela kristendomen så baserar hela sin mytologi på just människan syndaren. För utan synd behövs ingen fräslning och ingen gud.

  Det är en nice tanke. Medans du kör din bil så mättar du människor i Afrika. Det kan nof ta tid att ta sig dit för vi är så vana att vara syndaren.

 13. Olav Gjelten

  Med den extremt låga koldioxidhalt vi har i atmosfären i dag med farligt nära den gräns för utrotning av livet på jorden, borde det inte vara orimligt att FN hade som målsättning att tiodubbla denna inom en framtid vi kan överblicka. Skulle biprodukten till äventyrs bli en temperaturhöjning på en eller annan grad skulle även planeten som helhet gynnas av detta. Tiotals miljoner kvadratkilometer, som i dag är ödemarker på grund av kölden skulle närma sig det beboeliga.

 14. Christopher E

  #10 LBt

  Jadu, LBt, ska du backa tillbaka allt till vad det var för 200 000 år sedan så har du ett stort arbete framför dig!

  Det är ganska mycket som människor möter idag som inte de mötte för 200 000 år sedan, och en tiotusendel högre andel koldioxid i atmosfären är nog den allra, allra minsta av alla dessa saker…

  För övrigt började industriella revolutionen ca 1760, så det är nog inte så alls att ”alla vet” att det var ”förindustriellt” före 1900.

  Och vad är ”onaturlig” påverkan? Är du medveten om att de stora fluktuationerna i koldioxidgrafen i inlägget är orsakade av organismer? Är inte vi också en organism? Det är klart att man kan filosofera i att mänskligheten på många vis varit lyckligare om vi stannat som små grupper av jägare och samlare i Afrika istället för att bygga upp en teknisk global civilisation (jag tror egentligen det), men det är försent att drömma oss tillbaka dit nu.

  Ditt sista stycke för du gärna förtydliga. Menar du alltså att vi spara fossila bränslen nu för att elda upp dem senare för att hålla nya glacialer borta? Där är ni alarmister inte riktigt överens. Några av er tror att vi redan nu har skjutit upp nästa glacial i 500 000 år, och det lär nog räcka, eller hur? Att spara några kolbitar till dem som eventuellt finns då, har nog mindre betydelse än en sparad bit flintsten från stenåldern hade på Apollos månlandningar.

 15. Mats G

  5
  Thomas P

  Det blir ’like’ på det här inlägget för du visar förståelse för att CO2 inte är något isolerat. Du ser inga problem med minskad CO2 halt. Det finns mekanismer som motverkar som du har exempel på. Eftersom jag tar mig ann denna fråga på ett vetenskapligt sätt, och inte idiologisk som du, kan jag se samma bettende vid ökad CO2. Dvs mekaniskmer som motverkar CO2 påverkan.

  Men bra jobbat Thomas. Du är halvvägs.

 16. Guy

  Jag håller med dej Mats G. Thomas inlägg har många plus. Bland annat insikten om självreglering.

 17. Thomas P

  Mats #15 ”Dvs mekaniskmer som motverkar CO2 påverkan.”

  Visst finns det sådana. Problemet är att de är anpassade för utsläppen från vulkaner, och våra utsläpp nu är över 100 gånger större. Därför rusar CO2-halten uppåt, haven försuras osv.

 18. LBt

  #10 står sig utmärkt bra, man skall inte låta sig förvillas av kommentarer som i vanlig ordning tvingas ta till egna fantasier för att skapa grund för argument,

 19. BoE

  TTY
  Har du ännu inte blivit erbjuden att inkomma med ett eget inlägg på denna bloggen, så borde du bli det pronto.
  Vi är nog många här som t ex skulle uppskatta en mera allmän betraktelse på det som avhandlas här (och på andra bloggar) och då utifrån din horisont. (För den är helt klart mycket bred)

 20. Kenneth Mikaelsson

  Buga er gott folk.. puckona har talat…

 21. Björn

  Den bärande principen för det liv som omger oss, är fotosyntesen som i sig är beroende av sol, vatten och CO2. På köpet får vi för oss det viktiga syret. Allt styrt enligt fysikens lagar. Skall vi försöka påverka fotosyntesen genom att manipulera CO2? Om vi skall göra det, förefaller det vara ett rimligt antagande att mer CO2 ger ett positivt bidrag till fotosyntesens produktion av vegetation, än tvärtom. Vi får nu ett naturligt bidrag till ökningen av CO2 genom den antropogena emissionen. På något sätt förfaller det som om klimatforskningen har spårat ur, genom att dessa forskare också är inne på områden som de inte har kompetens att bedöma. Klimatforskning är inte bara meteorologi, utan borde vara ett stort tvärvetenskapligt projekt. Det är dags för ett time out inom klimatforskningen, för att på sikt kunna inkludera annan viktig vetenskap som direkt påverkar våra livsförutsättningar.

 22. Guy #16

  Jo, jag noterade att Thomas plötsligt plötsligt appellerade till någon slags Gaja-teori, eller för all del Edens lustgård där alla skapelsens kreatur levde i harmoni med varandra och naturen.

  För visst utgör sådant mycket till grunden av klimatkyrkan. LBt är inne på precis samma spår ovan. Men som redan påpekats så är den föreställningen (oavsett om man tror att människan hör hemma i den eller inte) tämligen meningslösa drömmerier, inte relevanta för någonting in den verkliga världen idag …

 23. Thomas P

  Björn #21 ”Klimatforskning är inte bara meteorologi, utan borde vara ett stort tvärvetenskapligt projekt.”

  Ena gången klagas här på att Rockström och andra som inte är rena meteorologer har för mycket att säga till om, andra gången att meteorologerna har för mycket att säga till om. Det viktiga är väl att det är något som är fel.

 24. Olav Gjelten

  Uppfattar jag rätt att 1800-talet utgör den stora NORMALEN för miljöfolket och därmed för våra makthavare, liksom för PK-media, som för övrigt också blivit en del av makten?
  Varför annars allt detta refererande till 1800-talet? Att temperaturen i världen sedan dess gått upp med en knapp grad är väl inget bevis på att 1800-talet var rätt och att nutiden är fel?

 25. Thomas #23

  Det är inget fel på att hävda saker som stämmer. Det är din sida som ständigt försöker (och hela tiden har försökt) att tysta folk med hänvisningar att:

  Bara klimatforskare får uttala sig om saker, kritisera eller påpeka felen ..

  .. i sådant som som ni så gärna vill lyfta upp och kalla ’klimatforskningen’. Och då låta charlataner som Rockström breda ut sig och presenteras som Sverigens kanske ’främste’ klimatforskare.

  Tänk att du ständigt skall hamna på fel sida i nästan alla frågor, Thomas. Det är nästan så att man skulle kunna navigera efter detta … som en 1:a rimlighetsbedömning alltså.

 26. Christopher E

  #18 LBt

  Men så lätt ska du väl inte smita undan ansvar för du plitat ner? Din #10 står sig inte alls bra på egen hand, för den lämnar många kryptiska påståenden obesvarade. Jag gör det lättare för dig:

  1. Du tycks mena att det är ett bekymmer för människan att idag möta 400 ppm CO2 istället för 200-300 ppm för hundratusentals år sedan. Vad är problemet? Det växer lite bättre idag som du ser i inlägget, men det är ju motsatsen till bekymmer. Om du menar att temperaturen skulle ökat 0,5 till möjligen en knapp grad på grund av dessa utsläpp, blir det också ett lite märkligt bekymmer då jordens temperatur svängt 5-10 gånger det värdet under dessa 200 000 år (två glacialer!) alldeles utan hjälp av CO2-utsläpp. Vi slutade ju dessutom inte utvecklas för 200 000 år sedan, utan fortsatte utvecklas. Så med din logik kan man lika gärna säga att förhållande under förra imellanistiden (Eem), varmare än nu, var gynnsamma för oss. Så fråga 1 är alltså ; vad är problemet i sig själv med 400 ppm?

  2. En enklare fråga. Vad menar du egentligen med ”hushålla med kolreserverna”? Ska vi spara på dem för att elda lite senare, eller missförstår jag? Påverkar koldioxiden relevant mindre om den släpps ut med en fördröjning och lite långsammare? Om det ska sparas till nästa glacial så är inte det ett rimligt tidsperspektiv. Jag har en stark känsla av att ni på klimathotarflygeln inte är överens i denna fråga, så det förtydligande jag efterlyste men du ignorerade vore fortfarande välkommet.

 27. LBt

  #10 står sig utmärkt som ännu ett exempel på (oprecist) substanslöst bluddrande från någon som inte klarar av att specificera eller bara argumentera den egna tron i sak …

  Du har flera ggr fått frågan vad du menar att den (globala medel-) temperaturen är nu, hur långt det då är till denna gräns som kallas ’tvågradersmålet’, och därigenom även indirekt vad som skulle definieras som motsv ’förindustriell’ temperatur, samt hur denna (sistnämnda) nivå skulle ha etablerats, definieras och bestämts.

  Att hävda att det var kallare på 1800-talet är fortfarande inget svar, och årtal är heller inte temperaturnivåer.

  Har du verkligen inget alls att komma med specifikt? Bara tomma fraser och ord som dessutom omdefinieras, formar och ändrar sig likt ett tuggummi?

 28. LBt

  Christopher E #26
  #10 står sig fortfarande utmärkt bra men visst vill jag försöka hjälpa dig:

  1. #10 är tydlig i den delen, problemet med 400 ppm är att vi inte vet hur klimatsystemet full ut kommer att reagera på denna påtvingade förhöjning av CO2-halt, vi vet inte utfallet hos detta världens största fysikaliska experiment och trots detta har vi dragit in hela mänskligheten och inte bara oss utan dessvärre även kommande generationer. Visst har mänskligheten överlevt istidsklimatet 2 gånger och även en mellanistid, möjligen var den på väg att utplånas någon gång under senaste istiden. Men visst svänger den globala medeltemperaturen långt mer än 1 eller 2 C men regionalt runt ekvatorn knappast något så att den blygsamma människomassa som funnits fram till för 10000 år sen har inte haft något problem med medeltemperaturen eller tillgång av föda för sin överlevnad. Och det är inte den grads förhöjd medeltemperatur vi nu har som oroar utan nästa. Allt detta trodde jag du hade klart för dig.

  2. Naturligtvis påverkar utsläppen mindre om de släpps ut långsammare. Det trodde jag var en självklarhet. Även om det dröjer så stannar inte utsläppt koldioxid för evigt i atmosfären, livslängden tillhör emellertid just en av de frågor i vårt enorma experiment som vi inte har tydligt svar på, vi vet med andra ord inte hur snabbt koldioxidhalten skulle sjunka om vi idag helt upphörde med våra utsläpp. Hur som helst om man nu som i inlägget är orolig för att ppm-halten skall sjunka under 150 ppm och växtligheten dö ut vore det naturligtvis bra att ha lite kol i reserv så att vi kan förlänga livet.

  När nästa istid kommer vet vi helt enkelt inte men skulle den närma sig och vi har kvar kol kunde vi kanske hålla temperaturen uppe en tid. Så just hushålla vore allt bra det skulle ju för övrigt allmänt förlänga det fossila livet avseende energi och transporter och därmed ge mänskligheten tid till omställning.

 29. Björn

  Thomas P [23]; Problemet här är att klimatforskningen har inriktat sig på endast en av de faktorer som utgör fotosyntesen. Men det är inte fotosyntesen som har varit i fokus, utan CO2s absorptionsförmåga och därmed dess forcing. Vad är sambandet mellan sol-vatten-CO2? En faktor är att om CO2 i ppm ökar, minskar beroendet av vatten. Vad innebär i övrigt ett variabelt solflöde med som man nu vet , ett variabelt spektrum SSI? En annan faktor som man vet, är att när det förr var ca 4000 ppm CO2, då var blads klyvöppningar (stomata) större och färre, jämfört med nu då de är mindre och fler. Alltså om någon av de tre faktorerna minskar eller ökar, påverkas växtligheten. Klimatforskarnas fokus på CO2 är en sak, men om man glömmer bort fotosyntesens viktiga funktion, nämligen att producera växtlighet som blir till kött, mat etc, då visar det på en allvarlig forskningsanomali. Vi kan alltså inte låta klimatforskarna eller meteorologerna manipulera CO2 utan att förstå vad som händer med fotosyntesen. En klimatexpert måste därför ingå i ett vetenskapligt råd med tvärvetenskaplig kompetens där hänsyn tas till alla faktorer som gäller fotosyntesens behov av sol-vatten-CO2 och kunskaper om de ingående faktorernas variabilitet. En sådan kompetens finns inte ännu och därför kan varken Rockström eller Axelsson axla någon form av expertroll. De har bara en ensidig roll, vilken är att begränsa emissionen av CO2 och allvarligt nog utan att förstå vad denna begränsning innebär. Sannolikt är det också så att man inte kan sammanblanda ren meteorologi med klimatforskning, eftersom meteorologi mer handlar om utveckling av väder och vind, medan klimatforskning borde handla om livsförutsättningarna när de tre variablerna sol-vatten-CO2 varierar över tiden.

 30. Thomas P

  Björn #29 Har du verkligen kommit på allt det där själv, eller är det möjligen så att det är forskare som hittat alla dessa mer eller mindre signifikanta effekter? På något sätt tror jag det är det senare, men likafullt skäller du på forskarna.

 31. Christopher E

  #28 LBt

  Det är utmärkt. Jag delar måhända inte dina slutsatser, men du svarade rakt och resonerande på frågorna och det är mycket bra.

  Mina korta (nåja) invändningnar utöver vad jag formulerat ovan, utan att göra just detta till en evighetsdebatt.

  1. Det är helt riktigt att temperaturen varierar mindre på lägre breddgrader. För just 200 000 år sedan fanns inte H. sapiens på högre breddgrader, men väl andra människoarter lika oss, och senare även sapiens under förändringar vida överträffande vad som diskuteras framöver. AGW värmer alltså bara lite där det är varmt idag, men mer på kalla platser, vilket frigör enorma nya odlingsmarker. Det kanske till och med är nödvändigt för precis som du skriver är vi fler nu och blir ännu fler människor framöver.

  Det är oklart varför en grad till skulle vara ett problem när inte den gångna graden (som delvis är ”naturlig” uppvärmning, inte vår) var det. Det skrämselargumentet kunde du lika gärna kört på 1800-talet och nu fått fel. Det finns heller inga tecken på att någon/något for illa när det var varmare än så förra mellanistiden. Det är kyla som ställt till det för oss, inte tvärtom.

  Att höja koldioxidhalten en liten andel och kan inte vara något mer ”farligt” experiment än de betydligt större förändringar vi gjort i urbanisering, odlingsmark, biodiversitet, riktiga föroreningar i form av gifter, pladter mm. Fokuseringen på CO2 är olycklig, intygas av många naturvårdande forskare.

  2. Du är överraskande nog mer fossilbränsleliberal än jag här. Jag ger fossilbränsle troligen upp till hundra, i extremt fall upptill tvåhundra år till. Sedan inte mer. Kommande glacialer är ett så avlägset problem att det finns inget vi kan göra idag som har den minsta betydelse för dessa avlägsna ättlingar, om de finns. Som liknelsen med flintsten och månfärder försökte visa ovan. Men ”sparat” fossilbränsle finns i vilket fall kvar om det är vad du önskar, för vi växer ifrån det innan det tar slut. Några särskilt extrema koldioxidhalter hinner vi inte upp i under återstående tid.

 32. Daniel Wiklund

  Det måste ju kännas bra för dig Thomas P att Svante A blivit den som ska se till att Sverige blir fossilfritt. I dina ögon är väl Svante A en klimatexpert av högsta klass.

 33. Sören G

  I väll var det repris på Vetenskapens värld om massutdöende. Då påstods att vi i befinner oss i det sjätte massutdöendet och att våra koldioxid utsläpp kan komma att höja temperaturen 6-7 grader och att haven kommer att kraftigt försuras och vi får en liknande situation som vid massutdöendet vid övergången mellan perm och tertiär då 90 % av alla arter dog ut.

 34. Sören G

  #33 Övergången perm-trias ska det vara

 35. Peter F

  Alarm Alarm , sälj era hus. Havet ska stiga med 3 meter efter Västerbottenskusten enligt lokal-TV.

 36. Christopher E

  #33 Sören G

  Jag såg reprisen också om utdöende (kul att se Vivi Vajda i slutet som läste paleontologi samtidigt med mig i Lund). Programmet började bra men urtartade mot slutet. Några feltänk där som vi redan gått igenom här på KU när utdöenden i vår tid (som i mycket stor utsträckning är från öar som fått in främmande arter) ska jämföras med äldre utdöenden. Nåja, den svenska speakertexten var lite kul med siffrorna som inte blev så bra. Krita-kratern som söktes var 20 km (inte 200 km som hon borde sagt) och tsunamin från meteoritnedslaget var ”hundratals kilometer” hög! 🙂

  #35 Peter F

  Läste om det där efter ett tips häromdagen. ”Enligt en ny studie” men det nämndes inte vilken ska havet nu stiga 3 meter som du skrev, men inte bara det – det ska nu ske på bara 34 år! Det vill säga 88 millimeter om året!

  Skulle behövt en speciell smiley där, men vi gör så här istället:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/The_Scream.jpg/300px-The_Scream.jpg

 37. Coll

  #33 – #36
  Men hur länge skall dessa okunniga virrhjärnor få hålla på?
  Går det inte att stoppa dem på något sätt?

  Nu är Vattenfalls kolaffär på tapeten igen

  http://www.nyteknik.se/energi/vattenfalls-brunkolsaffar-eu-anmald-6590134

 38. Gösta Pettersson

  Tack Ann för din utmärkta redogörelse för Moores tankar, vilka i allt väsentligt överensstämmer med vad jag själv uttryckt i http://www.falskt-alarm.se Kapitel 12.

  Hans resonemang rörande lignin/ligninas förefaller mig dock överspekulativa. Det är kanske möjligt att träden redan under Karbon-Perm lagt sig till med ligninuppbyggda stammar, men uppkomsten av ligninas kan i så fall endast ha lett till en minskad takt av fossilisering av växtmaterial. Att ligninas-organismer skulle kunna minska lagren av redan fossiiserat kol och därmed få lufthalten av koldioxid att drastiskt stiga igen betraktar jag som en omöjlighet av den enkla anledningen att de lever på lignin och inte på fossilt kol.

  Men jag håller helt med om

  att fossilt kol kan ses som en avfallsprodukt som levande organismer skräpat ner vår jord med genom ett ohållbart utnyttjande av jordens begränsade resurs av den helt livsavgörande atmosfäriska koldioxiden

  att fossiliseringen av biokol (t. ex. växtdelar och kalkskelett av marina organismer) sänkt luftens koldioxidhalt till skrämmande låga nivåer för livet som vi känner det (gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol)
  att det för miljövänner borde vara en gudi behaglig gärning att städa upp i naturen och återställa balansen i kolcykeln genom att elda upp så mycket fossila bränslen som möjligt

  Den ökning av luftens koldioxidhalt vi sett under industriell tid har haft en väldokumenterad positiv effekt på jordens växter och därmed även på andra livsformer som ytterst livnär sig på växternas fotosyntes. Skulle de förhöjda koldioxidhalterna dessutom leda till ett varmare klimat, så kommer även det att vara till fromma för livet på jorden. Hoten mot liv och biologisk mångfald ligger i kyla, inte i värme.

 39. Gösta Pettersson

  #10 LBt

  ”Men genom onaturlig påverkan har vi nu höjt koldioxidhalten till 400 ppm dvs långt över var mänskligt liv tidigare mött.”
  Jag betraktar människan som en del av naturen och har en annan syn än du på i vilken mån ökningen av koldioxidhalten till 400 ppm orsakats av mänskliga aktiviteter.

  ”Vi har ingen aning om hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera eller hur mänskligt liv kommer att påverkas.”
  Jag håller med dig i bemärkelsen att det saknas validerade modeller för en sådan beskrivning av framtiden.

  Men vi kan bilda oss en uppfattning om vad som framgent kan förväntas genom att utvärdera vad den under industriell tid hittills observerade ökningen av luftens koldioxidhalt från cirka 280 ppm till 400 ppm förde med sig och enligt dig företrädesvis kan tillskrivas vår användning av fossila bränslen.

  Då kan man konstatera att risken att dö i förtid på grund av extrema väderlekssituationer (köldknäppar, värmeböljor, torka, översvämningar med mera) globalt sett blivit ungefär 50 gånger mindre. Risken är numera försumbart låg (0.06%) jämfört med risken att dö i förtid på grund av trafikolyckor, krig, infektionssjukdomar, parasitsjukdomar, barnsjukdomar, havandeskapskomplikationer och allehanda övrigt elände (41%). Så vad är det för klimatrelaterat elände du tror ska inträffa om koldioxidhalten höjs ytterligare 100 ppm eller om temperturen höjs ytterligare en grad?

  Industrialiserade länder har inte nyttjat sig av fossila bränslen för att jävlas med miljöaktivister utan för att öka välfärden. Därvidlag har de haft utomordentlig framgång. I samtliga industrialiserade länder har fattigdomen drastiskt minskat och välfärden drastiskt höjts. Det är skälet till att bl. a. BRICS-länderna i Parisöverenskommelsen förbehållit sig rätten att själva bestämma i vilken mån man tänker använda sig av fossila bränslen som ett medel att minska fattigdomen och öka välfärden. Din på ovaliderade klimatmodellers förutsägelser baserade ängslan för att ökade koldioxidhalter ska kunna ställa till med klimatrelaterat elände av ringa art torde väga lätt för regeringar som har att brottas med befintligt elände av långt värre art.

 40. Ann LH

  Gösta, stort tack för Din kommentar!
  Det må vara om Moore’s spekulation kring lingin/as är i häftigaste laget. Moore har ju visat att han friskt vågat ställer upp för det han tror på, men att han är beredd att ompröva även ett djupt känt engagemang när han anser att vetenskapen så kräver. Det vore välgörande om hans övergipande berättelse om kolets kretslopp kunde väcka allmänt intresse och bidra till en mer människovänlig syn på kol och koldioxid än den nu rådande. Hans berättelse eller saga, eller vad man än vill kalla de 20 sidorna, har som alla sagor ett budskap, ett av de viktigaste budskapen dagens sagor kan ha och kanske han har hittat

 41. Ann LH

  Äsch, jag tryckte på skicka av misstag … Forts
  … Hittat nyckeln till paradigmskiftet.

 42. ThomasJ

  Tack Ann för ytterligare ett läsvärt inlägg ! 🙂 (som jag delat vidare på fb)

  Det är inte utan, att – vid läsandet av cAGW-kyrkans apologeters skrivande här och annorstädes – tanken slår till, att: ”Phaen det är ju bevisat att leva är betingat med 100% risk för att dö”. Hur vågar dessa personer ens stiga upp ur sängen innan de läst dödsannonserna för att förvissa sig att deras namn inte finns upptagna? 😉

  Förhoppningsvis dyker du upp på Träbåtsfestivalen 16-17 i Skärhamn, si? 🙂

  Mvh/TJ

 43. Ann lh

  42 tack och Yes om allt går efter planerna.

 44. Olav Gjelten

  Det som hela tiden är slående i debatten om koldioxid vs temperatur är att alarmisterna dundrar på om en nära förestående katastrof som jordens undergång med mera, allt medan vi andra som lite blygt också deltar i debatten, oftast nöjer oss med att uttrycka att vi inte uppfattar någon fara.

  Är det i detta läget så konstigt att obildade personer på området tar det säkra före det osäkra? De vill naturligt nog både att de själva och deras efterkommande skall få leva ocksi i framtiden.

  Som jag ser det måste tonläget höjas om vårt nyktra budskap ska gå fram! Vi måste visa att det är ALARMISTERNA som är det stora HOTET. Under hela klimatdebattens tid har vi klimathotsskeptiker bara stått i försvarsställning medan kriget förts mot oss från alarmisterna.

 45. LBt

  Gösta P #38,

  tror man inte på att det är mänskliga aktiviteter som höjt CO2-halten till 400 ppm då har man rimligtvis en annan förklaring till detta och då ser man naturligtvis en annan klimatutveckling framför sig än vad världens klimatforskare kommit fram till. Hur det kommer sig att man då har bekymmer med 2-gradsgränsen är dock något obegripligt.

  Jag delar emellertid forskarnas uppfattning om att det är vi som höjt koldioxidhalten som i sin tur är den enda väl underbyggda förklaringen till att temperaturen stiger samt att detta kan leda till en för mänskligheten otrygg framtid.

  Jag delar också, med all världens länder, uppfattningen att detta bör vi göra något åt och tycker de i Parisavtalet kommit överens om ett rimligt och möjligt åtgärdsprogram. Om detta sen räcker kan bara framtiden utvisa, vad som är bra är att åtgärdsprogrammet även omfattar framtida generationsöverskridande uppföljning som gör det möjligt att bromsa eller gasa vid behov.

  Hur man nu än bedömer denna utveckling 50-100-200 år framöver lär man inte kunna åberopa validerade modeller som stöd och möjligen inga andra heller eftersom man väl är ganska ensam om att tro på okända spöken som grund för att vi nu har en atmosfärisk koildioxidhalt man kan få gå miljontals år tillbaka i tiden för historiskt återfinna.

  Men nu menar världens klimatforskare att det är vi som genom vår fossila förbränning höjt koldioxidhalten till 400 ppm på blott ca 100 år, en extremt snabb förändring, och de kan inte finna någon annan förklaring till den likaledes extremt snabba temperaturutvecklingen än just den av oss förhöjda koldioxidhalten.

  Från denna utgångspunkt försöker de värdera vad detta kan innebära om 50-100-200 år och finner att en katastrofal utveckling inte kan uteslutas. Slutsatsen baseras på känd fysik avseende växthusgasers egenskaper, gjorda observationer och datorsimuleringar.

  Modellerna är vår möjlighet att simulera framtida utvecklingen och inte och kan inte vara validerade men ger det oss rätt att obekymrat riskera framtiden, överge den? Ja det handlar naturligtvis om en personlig värdering.

  Världens alla länder har kommit till slutsatsen att vi måste agera. Möjligen har du missat att jag tillhör dem som hyllat Paris-avtalet eftersom det bygger på frivillighet där varje land tar på sig att göra vad man kan på egen hand eller genom att hjälpa andra, att länder får den tid de behöver för omställning och att åtgärdsprogrammet omfattar fortlöpande generationsöverskridande uppföljning. Sansat och inom det möjligas ram, om det sen räcker återstår att se.

 46. Sören G

  #44 Olav Gjelten
  Frågan är var vi ska höja rösten. Medierna har ju censur.

  De flesta som debatterar på den här bloggen är klimotsskeptiker. Några tålmodiga alarmister hänger här också år efter år. De gör kanske nytta här genom att vi andra gång på gång kan få se klimathotarnas argument smulas sönder av kunniga debattörer.

 47. Gösta Pettersson

  #45 LBt
  ”Hur det kommer sig att man då har bekymmer med 2-gradsgränsen är dock något obegripligt.”
  Det bekymmer jag ser med flummiga mål som 2-gradsgränsen är att vissa politiker kommer att ta dem till intäkt för åtgärdsprogram som minskar välfärden. Varje miljard som satsas på meningslösa ”klimatåtgärder” är en miljard mindre åt välfärd som t. ex. skola, vård och omsorg.

  ”Jag delar emellertid forskarnas uppfattning …”
  Forskare har olika uppfattning om i vilken mån utsläpp av fossil koldioxid bidragit till de stigande lufthalterna av koldioxid liksom om hur stor inverkan luftkoldioxiden har på temperaturen. Det är därför vi har en klimatdebatt.

  ”eftersom man väl är ganska ensam om att tro på okända spöken som grund för att …”
  Vem syftar du på med ”man”? Du är den enda jag har sett införa begrepp som ”spöken” i debatten.

  ”att vi nu har en atmosfärisk koildioxidhalt man kan få gå miljontals år tillbaka i tiden för historiskt återfinna.”
  Du tycks se detta som något skrämmande. Vad Moore påpekar i sin artikel är att luftens koldioxidhalt har blivit skrämmande låg på grund av fossiliseringen av biologiskt kol. Varje höjning av koldioxidhalten upp till, säg, 1000 ppm är till fromma för livet enligt argument och forskningsresultat som jag redovisat i http://www.falskt-alarm.se Kapitel 12.

 48. Christopher E

  LBt #45

  ”Världens alla länder har kommit till slutsatsen att vi måste agera.”

  Nej, det har de inte alls. Det spelar ingen rolll hur mycket du gillar att köra auktoritetsargument (noll värde). De skickade förhandlare till Paris som kom hem med en tom överenskommelse (ej avtal) som inte innebär någon förpliktelse alls, men inför andra ser ut som om man ”agerar”. Men det lär inte bli några praktiska effekter av pratet i Paris.

  ”men ger det oss rätt att obekymrat riskera framtiden, överge den? Ja det handlar naturligtvis om en personlig värdering.”

  Nu kan man faktiskt inte överge en framtid, den kommer ändå. Men om du nu menar att vårt beslut att fortsätta bygga välstånd med fossilbränsle ett tag till skulle påverka framtiden, så är det sant. Men din personliga värdering att minska användandet och därmed skada tillväxten påverkar också framtiden, negativt. Så försök inte moralisera.

 49. LBt

  Gösta P,
  du har naturligtvis all rätt att avvisa våra utsläpp som grund för 400 ppm men det känns inte som att det finns en seriös klimatdebatt runt detta och det är för mig obegripligt att man med denna åsikt väljer att raljera om 2-gradersgränsen istället för att försöka få omvärlden att förstå hur du menar att det blivit 400 ppm i atmosfären.

  Det känns också som att du alltid bör vara tydlig med att det är denna utgångspunkt du har i debatten eftersom mycket annat då naturligtvis blir meningslöst att debattera. Tex 2-gradersgränsen.

  #10 och #28 står sig emellertid bra som de gör.

 50. LBt

  Det är naturligtvis meningslöst att upprepa ”åtgärder inom de ramar som tillväxt och utveckling tillåter” för någon vars värld skulle falla samman om han erkände sig till detta men det är vad jag sagt här de senaste åren gång på gång. Och det är vad Paris-avtalet säger.

 51. Christopher E

  #50 LBt

  Nej, det är verkligen inte aktuellt att ”erkänna sig till” floskeln inom ramen för tillåten tillväxt och utveckling.

  Dels därför att jag och många inte tycker det är en god idé att ”tillåta” en begränsning av tillväxten, utan att mer tillväxt och välstånd snarare är vad världen behöver. De som behöver utveckling bävar för vad du och din kompisar tänker ”tillåta” dem. Och dels därför att vi vet att den floskeln i praktiken innebär kraftigt sänkt tillväxt. Att tro något annat är mer än lovligt naivt. Detta vet vi redan empiriskt utifrån känd utveckling, där decennier av klimatpolitik skadat ekonomi och natur utan tillstymmelse till mätbara effekter på något väder.

  Att du upprepar floskeln gång på gång är bara att beklaga, det gör den inte sannare. Och något Parisavtal existerar inte, men det finns en överenskommelse du nog menar som dock troligen inte kommer att ratificeras. Den skadar för all del inte ekonomin nämnvärt, men det beror ju att den bara en pappersprodukt som inget land i praktiken kommer att bry sig om.

  Apropå #49 så förstår vi att du vill slippa frågor om 2-gradersmålet, men ärligt talat, det är ju bara du här som bekymrar dig för den till att börja med.

  #48 står sig naturligtvis bra som den gör, men att vissa inte kan lämna sandlådan är ju som det är. Flosklernas retorik har inget slut.

 52. Gösta Pettersson

  #49 LBt
  ”väljer att raljera om 2-gradersgränsen istället för att försöka få omvärlden att förstå hur du menar att det blivit 400 ppm i atmosfären”

  Min kritik av 2-gradersmålet gäller bristen på klar definition av målet. Om du uppfattar kritiken som raljant, så är det väl för att även du inser hur löjligt målet blir när man inte preciserar någon referenstemperatur.

  Hur jag menar att det blivit 400 ppm i atmosfären har jag redogjort för i http://www.falsk-alarm.se Kapitel 8, samt i flera inlägg på Klimatupplysningen.
  Som kort sammanfattning: Under 1900-talet gav antropogena utsläpp och termisk avgasning genomsnittligt ungefär likstora bidrag till ökningen av luftens koldioxidhalt. Under 2000-talet kommer utsläppen att tendera att bli den helt dominerande koldioxidkällan så länge temperaturerna fortsätter att förbli oförändrade.

 53. Ann L-H

  # 38 Gösta P. Sent omsider …
  Gösta, Du skrev i Din kommentar om att Moore´s ”resonemang rörande lignin/ligninas förefaller mig dock överspekulativa”. Det är snarast så att min återgivning av hans text och tankar inte ger honom rättvisa.
  Moore skrev om de organismer som kunde tillgodogöra sig lignin:
  ”It is plausible that these species consumed vast stores of dead wood near the surface, with the attendant release of CO2 into the atmosphere. Coincident with the development of decomposers that could digest lignin was a significant reduction of coal formation.”
  Och jag kortade ner hans text till:
  ”Men så dök enzymet ligninas, biosfärens livräddare upp. Det bryter ner lignin och frigör därmed CO2. Atmosfärens CO2 -halt ökade medan de fossila lagren minskade.”
  En viktigt del i resonemanget försvann, jag våldförde mej på hans text så att den leder tankarna fel. Han har inte skrivit att ligningnedbrytare ger sig på rent kol.
  Ingen skugga över Patrick Moore!
  Det är sådana här förkortningar, förminskningar av texten, som gör att de lätt misstolkas, blir obegripliga. Det påminner mej om en oerhört duktig elev en gång som menade att högstadiets läromedel fått henne att tro att hon var korkad. Hennes omdöme av de no-läromedel hon mött på högstadiet är på pricken: ”Böckerna på högstadiet var obegripliga och än mer obegripliga blev de när jag försökte begripa”. När hon fick tillgång till tillräckligt med ingångsdata begrep hon minsann!

 54. LBt

  Gösta P,
  ”…..så länge temperaturerna fortsätter att förbli oförändrade.”

  Inget vi sett än så länge.
  http://www.ladda-upp.se/bilder/tvedlmfufleaad/

  men skulle det bli så är det välkommet. Vad som är bra är att vi nu har ett åtgärdsprogram som lätt anpassar sig även till en sådan händelseutveckling.

  Vad som är obegripligt är de fantasier om att månghundrafalt högre koldioxidhalt enbart för med sig en för mänskligheten positivt utveckling. Detta är något vi garanterat inte har en aning om. Däremot vet vi i vilken klimatmiljö den moderna människan uppstått och så här länge haft sitt livsrum, vi vet också att vi redan och på blott 100 år flyttat oss miljontals år från detta. Ovisst om Paris-avtalet kan korrigera, man kan bara hoppas.

 55. Ann lh

  LBt, #54, du har ju inte hittills visat här på bloggen att du är en nyansernas hen precis och ditt sätt att tolka information är tämligen eget. Du skiver här om ”månghundrafalt högre koldioxidhalt”. Det vore värdefullt för debatten om du kunde ange den halten mera konkret.

 56. Christopher E

  #54 LBt

  ”Ovisst om Paris-avtalet kan korrigera, man kan bara hoppas.”

  En överenskommelse i Paris (ej avtal för de som begriper skillnaden) ska vrida tillbaka klockan 200 000 år! Jag tror vissa tvingas upptäcka att de har överdrivna förhoppningar… 🙂

  ”månghundrafalt högre koldioxidhalt”… Nollkoll! 🙂

  ”Däremot vet vi i vilken klimatmiljö den moderna människan […] haft sitt livsrum”

  Du tänker förstås på Eems optimum och postglaciala opitmumet, båda dessa perioder varmare än vi har nu, och även tydligen varmare än din personliga tolkning av 2-gradersmålet (även om du inte riktigt vet vad det står för). Ja, till den sköna värmen har vi ännu en bit kvar.

  Och vad gäller oförändrad temperatur detta årtusende, så är den ju faktiskt det om man bryter innan den El Niñon som nu precis avslutas (lite ojust att räkna in den i trenden då den inte har AGW att göra).

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:2001/to:2015/plot/hadcrut4gl/from:2001/to:2015/trend

 57. LBt

  Ann lh
  tack för påpekandet, fel uttrycksform. 100 eller 1000-tals hade varit bättre.

  Det kan räcka med de 400 vi uppnått eller de 1000 vi är på väg mot. Obegripligt, miljontals år sen jorden var där och vi har absolut ingen aning om hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera eller vad det kommer att innebära för mänskligheten.

 58. LBt

  Den här gången är det de senaste kommentarerna som står bra som de gör lägg särskilt märke till hur det som alltid krävs små tillägg för att skapa utrymme för egen argumentation. Gäller inte Ann lh som berättigat påpekade slarv.

  Kan tillägga:
  Ett avtal är en överenskommelse varigenom personer (fysiska eller juridiska) grundar ett rättsförhållande mellan varandra.

 59. Christopher E

  #58 LBt

  Precis. Ett avtal är rättsligt. Det är just vad Paris-överenskommelsen inte är. Den är inte bindande och en nation kan inte dömas eller straffas om inte överenskommelsen hålls.

  Exempelvis uttryckt här (familjerätt, men det är samma definition):

  ”Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom och är alltså juridiskt bindande till skillnad från en överenskommelse”

  http://www.ange.se/Omsorg–hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Stod-till-familjen/Familjeratt-och-stod-vid-separation/Familjeratt/Samarbetssamtal/Overenskommelse—Avtal.html

  Det är naturligtvis ingen tillfällighet att nationerna såg till att löftena i Paris inte behöver följas.

  #54, 57

  Det blev inte bättre. Du inser det nog inte själv, men ”månghundrafalt högre” tolkas som många hundra gånger större… om man säger att något tex är trefalt dyrare, så kostar det inte 3 kronor mer utan tre gånger mer…

  Vill du sedan veta vad som är obegripligt, så är det inte att konstatera från känd utveckling att något mer koldioxid inte är något farligt, utan hur någon istället kan tycka det är en god idé att avveckla 80% av vår globala energiförsörjning i ett läge med över 7 miljarder människor och snart miljarder till.

 60. LBt

  Kan det vara så illa!!
  Att Paris-Avtalstets överenskommelse om frivilliga åtaganden icke är bindande. Betyder det att de blir bindande vid en prövning eller blir de ofrivilliga?

  Nja, jurist är jag inte så detta släpper jag, för mig räcker det med att det finns ett avtal.

 61. Ann lh

  LBt #58, lessen LBt men jag förstår fortfarande inte vad menar med ”fantasier om månghundrafalt högre koldioxidhalt” … som du skrev i 54.
  Vilka halter angivna på traditionellt sätt avser du?

 62. ThomasJ

  Hysterin hos cAGW-isterna flödar baske mig över alla kanter. Denna artikel gäller förvisso hysterin i USA, men där finns en ’uppsjö’ hysteriker i Sverige också, varav ett par återkommer på denna blogg… 🙁

  Länk:
  https://papundits.wordpress.com/2016/07/13/the-lefts-climate-change-hysteria/

  Mvh/TJ

 63. ThomasJ

  Ytterligare intressant och som ’motvikt’ (?) till hysterin är Judith Currys inlägg, som renderat (fn) drygt 700 kommentarer, länk:

  https://judithcurry.com/2016/07/06/is-much-of-current-climate-research-useless/

  Mitt spontana svar på frågan är: Yes.

  Mvh/TJ

 64. tty

  #54

  ”Däremot vet vi i vilken klimatmiljö den moderna människan uppstått och så här länge haft sitt livsrum”

  Ja, och i det längsta omfattade den ”klimatmiljön” enbart tropikerna. Under den förra (varmare!) mellanistiden spred sig Homo sapiens ut ur Afrika, men konkurrerades sedermera ut av neandertalarna när det åter blev kallare. När det åter blev något varmare för 50-60 000 år sedan återkom Homo sapiens till de varmare delarna av Eurasien, men det tog ytterligare 10-15 000 år innan våra förfäder uppfann teknologi som gjorde dem konkurrenskraftiga även i det kalla Europa. Och sedan så fick större delen av Europa ändå utrymmas igen under istidsmaximat, då det i princip inte fanns några människor alls norr om Massif Central-Alperna-Karpaterna.
  Under det holocena klimatoptimat spred sig Homo sapiens åter norrut, denna gång ända till ishavskusten, men neoglacialen innebar åter en reträtt från öarna norr om Sibirien, Sverdruparkipelagen och större delen av Grönland.
  Afrika har däremot alltid förblivit helt befolkat genom alla klimatväxlingar.

 65. Christopher E

  #60 LBt

  ”för mig räcker det med att det finns ett avtal”

  Du menar förstås överenskommelse för det finns inget avtal, men annars börjar du faktiskt begripa nu.

  För alla de som skrev på, eller åtminstone sade då att kommer att skriva på, är det just meningen att det ”räcker med att det finns” en överenskommelse. Man har visat att man ”agerar”, haft ett trevligt besök i Paris, gjort din lite egen PR inför journalisterna. Och sedan åkt hem till business as usual.

 66. LBt

  Det har blivit någon till i sandlådan tror jag men lek vidare, låt inte mig störa.

 67. Mats G

  Christopher E + LBt

  Dessutom skall överenskommelsen ratificeras i varje enskilt land för att det huvudtaget skall kunna bli någon politisk kraft.

  Det man kan vända sig mot att den dåvarande miljöministern påstod att detta var ett historiskt ögonblick. Det är ganska omöjligt att förstå vad hon menade med det.

  Att man hade åstadkommit en helt frivillig överenskommelse som ändå inte gällde…..

 68. Ann lh

  LBt 54, 55, 57 och 61 – jag förstår fortfarande inte vad du ursprungligen menade. Jag skulle mycket gärna vilja veta vad du menade med de citerade raderna till förklaringen hör naturligtvis den co2-halt som du syftade på. Om du svarar packar jag hink och spade och lämnar sandlådan för den här gången.

 69. Christopher E

  #66 LBt

  ”låt inte mig störa”

  Nej, varför bli störd med fakta när man drömma vidare i sina fantasier om historiska avtal som inte finns.

  #67 Mats G

  Historisk i sin insignifikans? Inte för att jag klagar, ett bindande avtal som verkligen någon tänker uppfylla var det sista världen vill ha. Nu kan livet i stort gå vidare om vi bara får stopp på en massa lokal symbolisk men skadlig klimatpolitik.

 70. LBt

  tty #64,
  absolut, så har det varit. Tilläggas kan att det naturligtvis inte var något problem för den människospillra som fanns för ca 120000 år sen att finna en dräglig tillvaro, kustnära måhända, i den livsmiljö med högre medeltemperatur som då gällde.

 71. tty

  #64

  Kustmiljöer användes knappt så tidigt. Den äldsta kultur som använde marina resurser mera systematiskt var Howiesons Poort i Sydafrika för ca 60 000 år sedan. Det är visserligen sant att vi bara undantagsvis kommer åt istida kustboplatser, men när det gäller interglacialerna finns ju inga sådana hinder.
  Neandertalarna åt någon enstaka gång säl och ännu mera sällan fisk. Musslor i princip aldrig.

  Det finns en intressant hypotes som går ut på att det var först Homo sapiens som klarade av att med hjälp av månen och solen hålla koll på när under månaden och dygnet tidvattennivån var lämplig för att samla musslor. Howiesons Poort är för övrigt först med flera andra viktiga uppfinningar, t ex nålar och skaftade stenredskap.

 72. Ann lh

  LBt – se #68 !!!!!!!

 73. LBt

  tty,
  intressant, tack.

 74. Kenneth Mikaelsson

  Ann ingen menig att försöka diskutera med en hjärntvättad idiot för under den tiden idioten befunnit sig här så har hen bara repeterat samma smörja så det är totalt bortkastad energi …

 75. LBt

  Kenneth M,
  du menar att vi inte vet hur klimatsystemet full ut kommer att reagera på vår påtvingade förhöjning av atmosfärens CO2-halt, att en katastrofal utveckling inte kan uteslutas och att vi därför medvetet bör begränsa våra utsläpp inom ramen för vad tillväxt och utveckling tillåter dvs vad världens alla länder i Paris-avtalet kommit överens om.

  Nej, jag kan sen flera år upprepa detta oförändrat. Bra eller hur, ni har ju fortfarande inga motargument.

 76. Daniel Wiklund

  # LBt Inte lätt att ha motargument eftersom du inte har några argument. Din lååånga mening är ju rappakalja i kubik.

 77. Christopher E

  #75 LBt

  Du har fått motargument och bra sådana hela tiden, så de saknas inte. Det är bara helt enkelt så att din tro är så djup att du överhuvudtaget aldrig lyssnar på någon annan. Allt du gör är att vägra bemöta argument, upprepa samma tomma ramsor gång på gång, säga att du är trygg med vad du redan bestämt dig för eller helt enkelt bara hänvisa till att den och den floskelkommentaren står bra som den gör.

  Om du inte ens kan lära dig något så enkelt som vad ett avtal är (eller bara är envis nog att inte kunna erkänna ett fel) så är det inte så konstigt att din förståelse för atmosfären är ganska grumlig också.

  Frågan är om du verkligen tror att du bidrar med något, eller du helt enkelt bara försöker störa ut annan klimathotsskeptisk diskussion på trollmanér för att arbeta ideologiskt för ”saken”.

 78. CecilB

  Ann L-H. Min mening också. Att, människan frigör CO2 som gjordes förut av ’naturliga’ processer (som om inte vi är naturliga). Nu mer kontrollerat och snällare mot omgivningen (d.v.s. utan vulkanutbrott med kvicksilver, svaveloxider o annan smuts i kölvattnet). Inte för att vi slutat använda kvicksliver direkt.

  Kanske ska tas med i modellerna inför nästa AR?

  Annars känns det som att världen gått in i en spiral av onda ting, skapad av toppstyrda skithögar. Bilderberg gruppen kommer mig till minnes. Det ger mig mening i varför världen ser ut som den gör iaf.

 79. Kenneth Mikaelsson

  Evaluating The Integrity Of Official Climate Records

  En bra tube från Tony Heller

  https://www.youtube.com/watch?v=Gh-DNNIUjKU

 80. Christopher E

  LBt är inte ensam om att inte förstå vad ett avtal är, här får han god hjälp av Svenska Dagbladets redaktion som här förvirrat kämpar febrilt för att hålla klimatskrämselzombien ovan graven.

  http://www.svd.se/det-har-slagits-rekordmanga-rekord#sida-1

  Det är uppenbarligen en viss långhårig meteorolog som bidrar som guru i bakgrunden där.

  Om du tittar noga, LBt, så ser du också att de hittat på en referensnivå för 1,5- och 2-gradersmålen. Den är inte officiell, för sådan finns inte. Men den tillåter det statistiska tricket att jämföra en El Niño-månad med ett snitt av 360 månader… en gammal favorit.

 81. GoranA

  #79
  Tack för länken, vi har förstått länge att det inte står rätt till och länken ger en god bild om varför det händer.
  Man kan undra hur folket som är inblandade på NASA och NOAA sover om natten?

 82. Kenneth Mikaelsson

  GoranA

  Pga sådana uppenbara falsifikationer som man börjar misströsta populasens intelligens