Åsiktsjournalistikens förbannelse

PK indoktrinering

 

Sedan några år har jag varit upptagen av en allvarlig utveckling inom svenska nyhetsmedier. Nämligen utvecklingen från fakta- till åsiktsjournalistik. Mediernas uppdrag är att presentera vad som händer och med objektiv ambition tala om varför. Men det som händer är att svenska journalister alltmer överger en nyhetsrapportering som basera på kritiskt analyserande fakta. I stället framförs egna värderingar och journalistens politiska åsikter.

Vi ser alltså en avrustning av den tredje statsmakten. Skeenden redovisas inte längre öppet och faktabaserat – med kritiska synpunkter för och mot – utan rapportören pläderar för sina egna övertygelser. Jag hänvisar till min text från 2018 i Det goda samhället, en artikel som som läst av många på sociala medier: https://detgodasamhallet.com/2018/09/20/gastskribent-torsten-sandstrom-fran-fakta-till-asiktsjournalistik/

Det är inte så att jag anser att svenska journalister i allmänhet agerar ondsint och avsiktligt önskar manipulera läsare eller lyssnare. Problemet är mer simpelt. Den svenska journalistkåren – lysande undantag finns – agerar som troende i allmänhet brukar göra. Man redovisar de faktavärderingar man själv tror på, dvs åsikter som han eller hon anser som sanna. Viktiga alternativa förklaringar utelämnas alltså. Följden blir givetvis en enögd rapportering. Fokus hamnar på journalistens övertygelse och inte på en redovisning av verklighetens fakta med saklig diskussion för respektive mot.

Jag menar att vi idag allt oftare ser denna utveckling i stora medier som SvD och DN, vilka tidigare hyllat en öppen och objektiv diskussion. Orsaken måste sammanhänga med de privata mediernas ägare och deras syn på vilken journalistik de önskar främja. Men också på journalistkårens krav på egen makt över nyhetsförmedlingen.

Bilden blir mycket mer allvarlig om vi ser på det som brukar kallas public service, dvs SR och SVT. Minst lika stark syns här tendensen mot en åsiktsstyrd rapportering. I allmänhet utövas den genom val av intervjupersoner plus källor som stämmer med journalistens personliga värderingar. Avvikande fakta och synpunkter utelämnas alltså ofta helt sonika. För lyssnaren till SR/SVT blir alltså nyhetsredovisningen haltande och missvisande. Detta trots att SR och SVT enligt lag är skyldiga att agera politiskt oberoende. Trots flerårig kritik fortsätter dessa lagöverträdelser inom SR/SVT. Typiskt nog inser SVT:s VD Hanna Stjärne inte ens att problemet existerar inom hennes kår av journalister. Det är i sig ett tecken på enögdhet.

Jag skriver detta med anledning av den åsiktsjournalistik som en av SVT programmakare visar upp i nyhetsinslag. Jag tänker nu på Erika Bjerström, SVT:s officiella klimatreporter. Än en gång vill jag understryka att hennes reportage sannolikt inte är illa menade, utan att de medvetet färgats av Bjerström personliga åsikter. Det är hennas personliga trosuppfattning som hon inte vill hålla tillbaka. Detta genom att hon valt att konsekvent tro på IPCC:s syn på klimatets snabba och omfattande förändring pga utsläpp av växthusgaser.

Jag har sett Bjerström i aktion på SVT under lång tid. Inte en enda gång har jag sett henne intervjua eller redovisa någon av de många excellenta forskare som är skeptiska till omfattningen och takten i IPCC:s skräckvision. Inte en enda gång av flera dussin av reportage från Bjerströms hand! Trosvisst och med dyster uppsyn reser hon världen runt (senast till Marocko!) och vevar på alla nyheter som stödjer IPCC:s skräcksyn på CO2.

Bjerström har därför kommit att ge ett ansikte åt den svenska åsiktsjournalistiken. Hennes metod är, som sagt, inte ondsint. Men den är synnerligen naiv och dessutom lagstridig, betraktad som journalistik från med statligt tvång ´´finansierade SVT. Hon agerar närmast som ett Jehovas vittne. Hon ser bara sin egen sanning. Och har inte satt sig in in i den komplexa naturvetenskap som många seriösa forskare pekar på då de kritiserar IPCC. Jag ber läsaren att som en introduktion ta del av källor som Clintel.org och Klimatupplysningen.se. Här framförs en delvis annorlunda vetenskapssyn vad gäller uppvärmningen och CO2.

Häromdagen gladdes jag dock över ett reportage i DN som överensstämmer med min kritik av åsiktsjournalistiken. Den 15/12 skrev nämligen Hugo Lindkvist en bra text med rubriken: ”Håller journalister på att bli aktivister?” Han nämner Carina Bergfeldt och Alexandra Pascalidou som trista exempel. Men döm om min förvåning då han redan den 19/12 presenterar något av ett försvarstal från Erika Bjerström, som anser sig förföljd av alternativa medier.

Hursomhelst, har den nutida nyhetsjournalistiken blivit förvriden. Seriösa fakta radas inte längre öppet upp och analyseras kritiskt. I stället ställs publiken inför något som liknar ett bönemöte. Enligt min mening är detta synnerligen allvarligt. Medierna roll som tredje statsmakt nedgraderas med andra ord. Vad värre är förvandlas journalisternas till verktyg i politikernas händer. Vi går alltså mot ett tillstånd då den demokratiska rättsstaten hotas.

Torsten Sandström

Prof em i civilrätt vid Lunds universitet

https://anti-pk-bloggen.se/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack för denna lågmälda men oerhört skarpa kritik av svensk media. Ett särskilt tack för att Carina Bergfeldt nämns i det här sammanhanget.

 2. Magma

  En mycket uppskattad sammanfattning av ett av de absolut allvarligaste problemen i Sverige i dag.
  Tyvärr har vi sett en utveckling av framförallt Public Service som inte längre motiverar deras existens – och då måste jag samtidigt framhålla att jag sedan tidig ungdom varit förespråkare för det jag då uppfattade som en av de viktigaste samhällsfunktionerna.
  Om inte SVT VD har kraft att vrida utvecklingen tillbaka till en linje som följer lagens mening så ser jag ingen annan utväg än att Public Service läggs ned.

 3. Erika Bjerström, SVT:s officiella klimatreporter, tillåts agera som hon gör eftersom hon har
  1. IPCC:s SPM som Gudfader och
  2. Granskningsnämnden som målvakt.

 4. Stefan Eriksson

  Statsunderstödd media=enfald.
  Fri åsiktsyttring på bloggar=mångfald.

  Skräcken för mångfald får etablerade diktaturer att reducera publikationer på nätet.

  Är det dit vi är på väg?

 5. Lennart Bengtsson

  Ett viktigt inlägg. Det räcker att lyssna på P1:s morgonnyheter och hur dessa ”nyheter” prioriteras, samt hur man väljer personer för expertkommentarer.

  Med andra ord det räcker med att välja personer som har/får en dominerande journalistisk roll efter deras allmänna uppfattningar och värderingar. Mer behövs inte. ”Expertkommentarerna” görs likaså av medias egna utvalda ”experter”.

  Samma system gäller för övrigt numera när det gäller tillsättandet av generaldirektörer och andra ledande samhällsfunktioner. Har man placerat ”rätt” person på en viktig funktion behöver man knappast bekymra sig mer. De utvalda gör och tycker vad som förväntas. På detta sätt har inte minst socialdemokratin gått tillväga för att befästa sitt dominerande inflytande som fungerar närmast lika effektivt även om man skulle få borgerliga politiker i ledningen för några år.
  Man kan naturligtvis hävda att ett sådant tillvägagångssätt garanterar ett stabilt samhälle som är närmast omöjligt att förändra. Det är nog därför Sverige ser ut som det gör.

 6. JonasW

  Det är väl våra politiker som borde reagera, och vidta åtgärder mot SVT´s agendajournalistik.

  Det gör de inte.

  Gissningsvis för att de inte tror att de vinner några röster på att ifrågasätta klimathots-agendan.

  Däremot är de rädda för att förlora röster om de ifrågasätter alarmismen (och SVT).

  Effekten blir att alarmismen inte har något motstånd i det politiska systemet, vilket är ett stort problem med tanke på hur det börjar spåra ur.

 7. Kaj+Wahlberg

  Public Service i sin nuvarande form är absolut inte opartisk och saklig i sin publicering. Att anmäla ett inslag till Granskningsnämnden är också meningslöst, eftersom medlemmarna i denna delar samma åsiktskorridor som journalisterna i PS. Det är dags att avskaffa Public Service och ersätta den med radio- och tvkanaler, som öppet står för sina åsikter. Då kan man själv bilda sig en uppfattning om vad man tycker är rätt eller fel.
  Situationen i Sverige idag liknar Polen under kommunismen. Alla visste att de statliga organen ljög eller undanhöll sanningen. Man sökte då information på annat håll.

 8. Lasse

  Tack för en bra analys
  #5 Ett axplock från P1 i morse.
  El flyg industrin kommer i god takt
  Batterifabriker över hela EU, 40 planeras nu.
  Nog är de aningslösa alltid men inte helt:
  Anar en viss oro om elen skall räcka till.

  Men nog lockar en batterilagrad el.
  Igår 12 öre idag 250 öre per kWh

  Noterar att Bjerströmskan inte säger något om den satsning Australien gör på att skydda korallreven.
  Hon har sagt att korallerna kommer att dö-det kan vi inte göra något åt!

 9. Gunnar Juliusson

  Tyvärr råder samma enögdhet i klimatfrågan sedan länge även i BBC, vilket även infiltrerar naturprogram (exvis med David Attenborough) och de för övrigt utmärkta trädgårdsprogrammen, även om jordbrukare brukar vara de som har störst insikt i vädrets skiftningar.

 10. Katarina

  #5 Den långa marschen genom institutionerna. https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

 11. Anders

  Tack för denna analys av mainstrem-medias aktiva bidrag till åsiktskorridorens avsmalnande!

  Det föranleder mig att ställa en öppen fråga om hur utbildningen av journalister sker idag.

  Är det någon som har insyn eller känningar i den branschen?

  Vilka 10 budord om hur ett ämne/en fråga ska belysas predikas på våra journalisthögskolor och/eller dito folkhögskolor?

 12. L

  Väldigt spännande inlägg som fler än dom som följer den här sidan bör ta del av.

 13. Lennart Svanberg

  Som lärare frågade jag mina elever (majoriteten mellan 20-30 år): ’Hur många av er prenumererar på Dagens Nyheter ?’. Det visade sig att inte en enda hade ens övervägt frågan.

  I denna blogg är medelåldern säkert över 50 år så det är lätt att glömma av att Public Service och våra stora gamla dagstidningar är helt orelevanta för de unga vuxna..

 14. Lasse

  Kanske relevant:
  https://wattsupwiththat.com/2022/01/30/blizzard-this-is-global-warming-actually-here-we-go-again-climate-change-can-be-linked-to-this-noreaster-climate-depot-rebuttal/

  Hur media hela tiden ser väder som klimat!

  SVTs reportrar hamrar in budskap som sen blir svåra för ovetande att gå runt.
  De får god hjälp av selektiva forskare.
  Sen kommer en drös av NGOs och ställer krav på företagen så de agerar efter de felaktiga budskapen sen har ytterligare miljarder satsats på något oviktigt.
  Elbilar idag, diesel igår och etanol i förrgår.
  Hållbar politik?

 15. Leif Kullberg

  Varför fungerar inte den email adress som finns angiven i artikeln ?
  https://anti-pk-bloggen.se

 16. Leif Kullberg

  Hejsan Torsten Sandström;I ditt utmärkta inlägg ”Åsiktsjournalistikens förbannelse” påpekar du bl.a. Erik Bjerströms ensidiga rapportering.Tyvärr – som visas i nedanstående citat så är hennes agenda och rapportering inte personligt ensidig utan ett tydligt o officiellt ställningstagande från Public Service.Se länken: https://kontakt.svt.se/guide/klimatbevakning?category=nyheter-and-sportUndvika så kallad ”falsk balans” Att SVT ska vara opartiska innebär dock inte att vi behöver få in alla åsikter i alla reportage. Att ge en grupp samma utrymme som en annan, med vetenskapen på sin sida, brukar kallas för ”falsk balans”. Att låta individer som är skeptiska mot klimatkrisen bemöta exempelvis IPCC skulle ge en minoritet samma röst som en majoritet och även kunna leda till ”falsk balans”.

 17. Sören G

  #16
  Det sorgliga är att medierna och de som styr medierna inte har fattat att för att ur deras synpunkt inte skapa ”falsk balans” så har de i själva verket tagit ensidig ställning i en vetenskaplig fråga i vilken de inte har kompetens.

 18. Torbjörn

  Torsten har naturligtvis rätt i det han påstår men problemet är mycket bredare och kanske framförallt TV4 står för mycket mer propaganda än SVT.

  Kanske det är en generationsfråga då jag antar att många här ser mer på SVT och lyssnar på SR än som ser på TV4 och deras systerstationer.

  Via TV4 får vi dagligen höra att koldioxid påverkar klimatet och vad vi ska göra för att minska vårt klimatavtryck, det sker via reklam, via de inbjudna gäster i olika program, ofta någon influencer som har många unga följare, via matlagningsprogram där veganska alternativ lyfts fram som bättre. (Är det verkligen det?)

  Indoktrineringen har pågått ett längre tag och många unga har svårt att förstå att jorden faktiskt är en bättre plats nu än under 1800-talet.

  Tyvärr har alarmisterna lyckats lite för bra att övertyga om en kommande katastrof.

  Ett av de senaste är det sjätte massutdöendet, men finns det någon grund för påståendet? Tvärtom borde en varmare värld bidra till att både växt och djurliv frodas, eller?

  Hursomhelst så verkar temperaturen på jorden sjunka, då olika cykler är i en avkylande fas (solcykelen, havsströmmar etc) men det enda vi hör om är koldioxid och metan och dess påstådda påverkan på klimatet.

  Hur ska vi nå en bredare publik?
  Elsa och hennes Youtubeprogram är en bra start, men hon behöver någon mer som kan stå på barrikaderna och faktiskt visa att jorden inte går under.

  Någon som vågar ifrågasätta 1,5-gradersmålet och visa att koldioxid är en tillgång och inte en belastning för jorden.

  Till och med LRF och Lantmännen tror att koldioxid är skadligt för klimatet, de om några borde veta hur fotosyntesen fungerar och hur beroende lantbrukare är av koldioxid.

  Var finns de vetenskapliga bevisen för att en högre koldioxidhalt leder till en skenande temperaturökning?

 19. TB

  Tack för en bra analys av den svenska verkligheten. I gårdagens Agenda tilläts faktiskt två olika uppfattningar i frågan om hanteringen av kärnenergiavfallet. En pensionerad professor fick uttala sig. När får vi uppleva något liknande när det gäller klimat och energi? att Troligen aldrig även om det finns många pensionerade professorer att ta till!

 20. Påverkan i SVT sker i stort som smått. När jag såg senaste inslaget från New York, jag tror det var i morse jag såg det, illustrerades det med en gatubild som verkade vara en solig vårdag undrade jag om allt jag läst och sett på nätet om vinterovädret som härjar på USA:s östkust var fake news. Jag följer inte SVT särskilt noga men jag har inte sett något där. Den här videon övertygar mig om att det inte är fake news.https://www.youtube.com/watch?v=KyBfqyOnnHM

 21. Kjell Ivarsson

  Mycket bra formulerat, vi behöver sprida detta budskap så folk börjar fatta hur duperade Svenska folket blir. Trist att många är så lättlurade, vilket politiker och pk media utnyttjar fullt ut. Nu får det vara nog!

 22. Håkan Johansson

  Tidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet befinner sig i en mycket negativ spiral. Dessa medier hade jag förtroende för i min ungdom, för ungefär 40 till 50 år sedan. Det känns som stora delar av journalistkåren har slutat att agera som journalister, Man insåg inte problematiken med den grovt vårdslösa migrationspolitiken. Man har inte insett vilka stolligheter det finns inom klimatfrågan. Det påminner mig om läget i Sovietunionen 1984, jag jobbade med en massafabrik i Sibirien, en sydkoreansk Jumbo jet sköts ned, felnavigering in på ryskt territorium. I sovjetisk media var nyheten att ett spionplan hade skjutits ned, jag försökte under några månader övertyga min tolk att den nyheten var falsk, jag lyckades inte. Media har en enorm makt och kan användas för att vilseleda folk, så är fallet i Sverige inom vad jag betecknar som politiskt korrekt media. Sanningen och verkligheten går nog inte i längden att mörka, ta som exempel migrationen, där har verkligheten hunnit ifatt PK media. Idag har vi medborgare ett alternativ i form av internet. Jag är övertygad om att PK media kommer att gå en propp till, insikten kommer att Global Warming konceptet enbart baserar på CO2 är inte sant.

 23. Ivar Andersson

  ”Bjerström agerar närmast som ett Jehovas vittne”
  Alla de som tror på klimathotet brukar jag kalla den klimathotsreligiösa sekten vilket jag tycker är en bra beskrivning.

 24. Lasse

  #23 Bjerström har en gedigen grön skolning.
  Jobbade på den gröna tidningen Alternativet på 80 talet.

  Det är väl ett ex på det som sker och som påpekades i #10
  #20 USA kommer att drabbas av ännu en vinterstorm , denna gången över hela landet.
  https://www.youtube.com/watch?v=RO3kgWhkl7I
  Isbildning när två olika luftmassor krockar.
  knappt ett år efter 14 feb stormen som drabbade Texas med blackout .

 25. Fredrik S

  Tack för ett bra inlägg.

  Problemet ligger väl delvis hos den agendasättande journalistiken som verkar dominera de stora mediehusen (SVT/SR, DN på en egen nivå).

  Vi måste tillbaka till den faktabaserade granskande journalistiken hos medierna, om vi ens varit där.

  Susanna Popova skrev en ledare om detta i SVD redan 2016, fast sedan dess verkar det bara eskalerat tyvärr.

  https://www.svd.se/dn-och-agendajournalistiken

 26. Lars Cornell

  Det tycks finns beslut på SVT att avsiktligt tillämpa ensidighet och förmedla propaganda.
  http://www.tjust.com/2021/klimat/2quest.pdf

  Anders Nord år 2012,
  ”Klimatförnekare hålls kort i Sverige. I Sverige har de också fått synas och höras i hög utsträckning.
  Svenska medier har också tidigare frekvent släppt fram dessa åsikter. Men så är det inte längre.”

  Anna Hedenmo i brev 2019, då ordförande i Journalistförbundet på SVT.
  Hon anser att man inte behöver beakta SVTs grundvärderingar, saklighet, mångfald mm eftersom det i klimatvetenskapen råder koncensus. Med det har hon så grovt förbrutit sig mot SVTs uppdrag att det borde föranleda hennes avsked.

  Erika Bjerström påstår i nedanstående intervju år 2021 att fakta är inte så viktigt när det gäller klimatförändringar.
  https://www.hn.se/nyheter/hemma-är-också-bra-1.3655963
  https://www.e-magin.se/paper/jgnpsd5p/paper/1#/paper/jgnpsd5p/26
  ”Skeptikerna anmäler hela tiden mina inslag till Granskningsnämnden. Men på SVT har vi bestämt oss för att inte bry oss så mycket om dem. Vi har ett utslag i nämnden som säger att vi inte behöver skapa något slags falsk balans genom att säga ‘å ena sidan och å andra sidan’ när det handlar om att klimatförändringarna är orsakade av människan eller att det pågår havsnivåhöjningar.”

  En av Erika Bjerströms arbetskamrater har givit följande omdöme.
  “Det är något som är galet i vår värld. Jag kan inte begripa hur SVT kan ha en klimatreporter som Erika Bjerström. Hon har alltid varit bias i allt hon har gjort.
  Jag har alltid haft noll förtroende för henne eftersom jag vet att hon redan från början har bestämt sig för en viss linje i sin rapportering.
  Det har inte bara gällt klimatet. Det har gällt andra frågor också.”

 27. TorbjörnR

  #26

  Hon erkänner tydligt att hon har ett bias och att hon blir personlig. Det är ju inte det vi vill ha i Public Service. Tragiskt att SVT och SR kan agera så utan att skämmas. Man undrar vem/vilka som drev fram beslutet att inte visa upp andra sidan?

 28. Lars Cornell

  #27 TorbjörnR.
  Det förmodade styrks ytterligare av att SVTs VD Hanna Stjärne fyra gånger i rad i SVT vägrade svara på frågan om ”ensidigheten” är ett problem.
  Med ordet ”ensidighet” sammanfattar jag en något längre utläggning.

 29. Ann Löfving-Henriksson

  Självklart har SVT lydigt följt BBCs linje i klimatfrågan:
  https://klimatupplysningen.se/klimatfragan-och-bbcs-trefaldiga-svek/
  Frågan är när och var och vilka som var ansvariga för det ursprungliga sveket.

 30. OT Nu får motståndarna till att starta gruvan i Kallak hjälp från ovan. Ärkebiskop Antje Ackelen och biskopen i Luleå stift Åsa Nyström skriver ett öppet brev till regeringen. Det är inte ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart att starta gruvan. Dessutom är det inte hållbart ur andlig-existensiell synvinkel. Ständigt denna hållbarhet.

 31. Lars Cornell

  #30 D.W. Du har två negationer, ”inte” och ”ohållbart”.
  Skall man sätta plustecken eller multiplikatortecken mellan dem? Är du kanske ute och ’cyklar’ i stormen?

 32. Bland många journalister inom SVT-koncernen så odlas mdvetet eller omedvetet ett förakt för tittare och lyssnare. När man ibland hör dem tala om sig själva och sitt ”journalistiska uppdrag” som stöter på kritik så är överlägsenheten klart uttalad: De bryr sig inte om gnällspikar, tittarna förstår inte hur viktigt deras arbete är och för övrigt är tittare som är kritiska blåbruna rasister hela bunten.

  Det råder, skulle jag vilja påstå, en mycket obehaglig och i grunden odemokratisk syn på människor som inte tillhör innegänget på SVT. Bara förakt. De sitter säkra så länge de har rätt åsikt, och vi som skall konsumera deras nyheter, dokumentärer och nöjesprogram har absolut noll att sätta emot. För 8 miljarder per år har de en nästan absolut bestämmanderätt och sin egen rättsskipning (GN). Ingen politiker skulle ens våga skära ned på anslagen eller ifrågasätta dem.

 33. # 31 Lars C Kuriren skriver ”Ärkebiskop Antje Ackelen och Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, skriver ett öppet brev till representanter för regeringen om en gruvetablering i Kallak. Där de bland annat menar att etableringen inte är andligt hållbar”. Jag har gjort tre cykelturer idag i ett fint vinterväder. Strålande sol och så gott som vindstilla och minus 17 grader.

 34. En annan

  Tja, Erica har SVT som sin privata resebyrå, hon hittar väl alltid något klimatrelaterat problem på flygavstånd, typ 12 timmar.
  Det pågick en manifestation mot vaccinpass i kanada i helgen, hörde eller såg ni något om det i MSM? Ett tusentals lastbilsschauförer protesterade mot regimens politik vad gäller att själv få bestämma över vilka kemikalier som ska sprutas in i kroppen! Tradå sprang och gömde sig, såklart.
  Regimen släppte in ett lagom antal ”truckers” i centrum för att media sedan kunde säga att det var en liten manifestation…
  Så jag håller med om att PS har passerat sin bäst före dag, dessutom struntar yngre människor i PS, samt MSM!
  PS, jag tröttnade på stavningsbullan, skrev den av Kina och WEF,s köpte namn som det låter, vid ev. problem med det läs boken Den Dolda Handen, eller ta del av dagens Klimatsans!

 35. stig morling

  svar till #22:
  Jo den gamla historien från Sovjet:
  Ivan Ivanovich hade fått besök av sin gode vän från väst, Ian McDonald. Under en strikt guidad tur i Moskva kunde Ivan förtälja: ”Bäste Tavarich, Du anar inte hur bra vi har det här i vårt stora imperium. Vi har två tidningar att läsa dagligen: Pravda och Izvestia, Pravda betyder sanning och Izvestia betyder nyheter. Nu är det väldigt tryggt, i Pravda står aldrig sanningen, och i Izvestia aldrig några nyheter, så det är lugnt!”

 36. Lasse Forss

  Journalisterna påstår sig ha tagit på sig att ”analysera och avslöja”. Det finns mycket att avslöja. Till exempel att inte ett enda larm som ”klimatvetenskapen” utlovat har inträffat. I stället marknadsför man ”klimatvetenskapens” lögner. Det är rent bedrövligt. Finns det någon yrkesgrupp som är så ynklig som journalisternas?

 37. Rossmore

  Tack Torsten Sandström för ett viktigt, sansat och tankeväckande inlägg.

  Min rekommendation till vem som helst som har ett intresse av klimatfrågan är att läsa Lunda-professorns, Gösta Pettersson, utmärkta skrift ”Falskt Alarm”

  https://www.adlibris.com/se/bok/falskt-alarm-9789151926995?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wajdizjkqWTORjl0kXW2VxnYyK_YewITczaLn_bWfvCLKv7LZc8Mq-saAgjhEALw_wcB

  (Brukade finnas för kostnadsfri nedladdning men vet inte längre.)

  Den var vad som fick mig att på allvar ifrågasätta det som jag upplevde som en alltmer hysterisk rapportering i media om klimatet. Efter att ha läst det inledande kapitlet ”Att se och tolka” var jag helt såld. Tonen i beskrivningen av Kossan, Matematikern, Biologen och Klimatologen är helt enkelt lysande i sin akademiska udd! Resten av boken är fylld av en akademisk saklighet och respekt som man inte längre uppfattar i, typ, SVT:s rapportering.

  Läs för balans mot MSM!

 38. Sören G

  #32 Ingemar Nordin
  ”Det råder, skulle jag vilja påstå, en mycket obehaglig och i grunden odemokratisk syn på människor som inte tillhör innegänget på SVT. Bara förakt. ”

  Vad har SVT för värdegrund? Haha

 39. stig morling

  #38 Sören, tja det kanske är så att det Du kallar innegänget, bäst karaktäriseras med en travesti på Ulf Lundell: ”Vi trivs bäst i slutna sällskap.” Då är det ganska lätt att ”gå på grund med värdegrunden!”
  Salve
  Stig

 40. Benny

  Sanningen om klimatbluffen är ju redan avslöjad med råge men MSM-media ångar på med lögnerna som inget hänt! Man kan dra paralleller till Bagdad-Bob eller Goebbels som med propaganda lyckades med gubbars och pojkars hjälp förlänga kriget någon vecka! Och man har en känsla av att media kommer att fortsätta med lögnerna, oavsett om någon läser eller tittar på skräpet de pumpar ut. Till slut blir det väl bara några procent riktiga miljötalibaner som fortfarande hänger på barrikaderna för klimathysterin. Då har verkligheten för länge sedan motbevisat klimatbluffen men för extremister existerar inte verkligheten. Det finns fortfarande kommunister kvar trots att den visat sig vara en misslyckad samhällsmodell som exempel.

 41. #26 Lars Cornell

  Bjerström: ”Vi har ett utslag i nämnden som säger att vi inte behöver skapa något slags falsk balans genom att säga ‘å ena sidan och å andra sidan’ när det handlar om att klimatförändringarna är orsakade av människan eller att det pågår havsnivåhöjningar.”

  Här likställs två väsensskilda problemställningar.
  1) Det pågår havsnivåhöjningar. Detta är något som kan observeras. Såvitt jag vet finns ingen som ifrågasätter att havet stiger (sakta.) Skulle Bjerström stöta på någon som hävdar att havet inte alls stiger gör hon rätt i att inte lämna utrymme för vederbörande. Som yrkeskvinna skall hon ha förmågan att kunna ta till sig den information som kunskapen om havsnivåhöjningar bygger på. Hon kan intervjua oceanografer, folk som vet något om tidvattenmätare, plattektonik eller vad som kan verka relevant. Notera att frågan om orsaken till havsnivåhöjningar är en annan sak. Det kan diskuteras, men är nog inte rimligt att ta upp i SVT. Kanske beror det inte bara på att jorden blivit varmare. Mycket långsamma svängningar i havet med tillhörande temperaturförändringar i havens djup eller något annat. Jorden är inte en stel kropp.

  2) Om klimatförändringarna är orsakade av människan är en fråga av en helt annan karaktär. I AR6, på sidan TS127, finns en figur TS.13 under vilken man kan läsa: ”The grey dotted lines indicate the energy change associated with an estimated pre-industrial Earth energy imbalance of 0.2 W m -2 (panel a)”

  Här har man alltså visat effekten av en antagen naturlig återgång till ett något varmare klimat efter lilla istiden. Den står för drygt en tredjedel av ökningen av ”Global Energy Inventory” På 50 år, från 1971. Halva tiden sedan 1850 var det antropogena bidraget mycket litet så figuren innebär att någon av alla många kockarna som kokat ihop AR6 faktiskt har lekt med tanken att drygt hälften av uppvärmningen sedan förindustriell tid är naturlig. Det skall bli intressant att se om detta kommer att finnas kvar i den slutliga rapporten… I varje fall är åsikten att en alls inte försumbar del av temperaturökningen sedan lilla istiden har naturliga orsaker inte att jämställa med åsikten att havet inte stiger.

  Min poäng är att det är rimligt att inte lämna utrymme åt alla som har en åsikt. Typ jorden är platt, månlandningarna var en bluff, havet stiger inte alls. Pinsamt att Erika Bjerström inte gjort sig besväret att ta reda på hur det ligger till med påståendet om att klimatförändringarna är orsakade av människan (dvs att naturliga fenomen är helt försumbara) Hon är i alla fall klimatreporter!

  Den här sidan är belysande: https://klimatcellen.webber.se/Erika-Bjerstrom-Klimatreporter/
  Framstående klimataktivist skulle kanske vara en bättre titel.

 42. Lars Cornell

  #41. Tack Leif.

  Jag kan hålla med (om jag uppfattat dig rätt). Särskilt tack för länken till E.B. Där bekräftar hon den uppfattning jag haft om henne.

  Du hänvisar till AR6, (på sidan TS127) men vilket dokument? Kan du ge länk.

  Mycket handlar om sättet att uttrycka sig. E.B. skriver,
  ”För då lyder den enkla frågan; hur ska vi rädda mänskligheten undan en stekhet planet?”

  I samma fråga skriver vår mest meriterade klimatforskare Lennart Bengtsson,
  ”Och var skall all den energi som behövs till det komma från?”

  De har således två totalt olika utgångspunkter. E.B. accepterar klimatkatastrofen ’med hull och hår’.
  L.B. håller med om klimatförändringar men inte katastrofen.

 43. #42

  AR6 ”full report” finns här:
  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
  Den är preliminär och märkt ”Do Not Cite, Quote or Distribute” på varje sida och dessutom ”ACCEPTED VERSION SUBJECT TO FINAL EDITING” med jättebokstäver snett över varje sida.

  TS-127 är sidan 171 enligt min pdf-läsare.

  Om det blir några viktiga ändringar kan jag inte gissa. Jag tolkar ”Do Not Cite, Quote or Distribute” som att man inte skall citera i vetenskapliga sammanhang – men eftersom den finns tillgänglig utgår jag från att det är OK att diskutera innehållet på en blogg som KU.

 44. #42

  Vad är det mest rationella sättet att förhålla sig till klimatfrågan?

  Så som situationen är i dag tror jag att dom flesta accepterar bilden från media, att det blir problem i framtiden – och så gör man en del småsaker som att tänka sig för när man åker och handlar så att antalet bilresor blir lite mindre. Det är gott för själen att känna att man är en god människa. Man kanske cykelsemestrar på Gotland i stället för att åka till Grekland.

  Bryr man sig om politik, samhälle och barnbarnens framtid, då skall man lyda rådet från Greta Thunberg: ”lyssna på vetenskapen!” och låta kunskap styra sina politiska ställningstaganden.

  Det är inte enkelt, men det finns en sammanfattning av forskningsläget som ges ut av IPCC. Där kan man hitta relevant information om vad man vet och om vad man tror eller inte tror. Detta är svårt, mycket svårt till och med.

  En klok strategi är då att lyssna på vad meriterade forskare säger om innehållet. Lyssna alltså på Lennart Bengtssons bedömning av läget. När t.ex. Rockström säger något annat, försök att hitta något om saken i IPCCs rapporter. Lennart Bentsson är medförfattare på minst 7 skrifter som citeras i AR6. Johan Rockström är inte citerad alls. Sådant är lätt att ta reda på med sökfunktionen i pdf-läsaren. (Sök på ”rockstr” för säkerhets skull. Han kan tänkas stå som Rockstrom i några artiklar.) IPCC har tydligen inte tagit till sig hans artiklar om tipping points….

  Man kan titta här:
  https://www.reuters.com/investigates/special-report/climate-change-scientists-list/
  Under Sweden finns:
  Chris K Folland, University of Gothenburg
  Joacim Rocklöv, Umeå University
  Stefan Gössling, Linnaeus University
  David Torbjorn Emanuel Bastviken, Linköping University
  Martin T Sykes, Lund University
  Deliang Chen, University of Gothenburg
  Hjalmar Laudon, Swedish University of Agricultural Sciences
  Erik Kjellström, Swedish Meteorological and Hydrological Institute
  Georgia Destouni, Stockholm University
  (Inte Rockström)

  Under United Kingdom:
  Lennart O Bengtsson, University of Reading

  Sånt här är banalt, Erika Bjerström skulle kunna försöka få kommentarer om saker hon tänker föra ut till allmäheten från personer man kan hitta på detta och liknande sätt. Gäller det havet finns oceanografer, gäller det isavsmältning finns glaciologer o.s.v.

 45. Magma

  # 18
  ”Till och med LRF och Lantmännen tror att koldioxid är skadligt för klimatet, de om några borde veta hur fotosyntesen fungerar och hur beroende lantbrukare är av koldioxid.”
  Ursäkta min ironi, men borde de inte då kunna få stöd i sin kunskapsuppbyggnad av en agronom, som Rockström … ?
  Ur led är tiden …

 46. Anders

  Är det någon här som kan svara på varför och/eller med vilken matematisk funktion IPCC med ena handen hänvisar till ökad CO2 i atmosfären som grundproblemet för jordklotet och med andra handen påstår att lokala väderextremer (som fram till typ 1992 hade helt andra och naturliga förklaringsmodeller) skulle ha ökat p g a några hundra fler ppm CO2-molekyler högt upp i atmosfären? För mig tar det verkligen emot att ens tänka på ”det globala klimatet”… eftersom jag observerar så tydliga lokala förklaringar till det lokala klimatet.

 47. Anders

  #44. Leif Åsbrink. Ang. en av få svenska IPCC-citerade svenska forskare, Hjalmar Laudon, SLU är han professor i skoglig hydrologi (främst vattenkvalitet i avrinning från hyggen) och enligt sin egen hemsida ”Jag forskar, undervisar och sprider kunskap om hur klimat och skogsbruk påverkar sjöar och vattendrag, samt hur vi bäst kan minska sådan negativ påverkan.” Ordningen mellan ”klimat och skogsbruk” byts i den engelska versionen till ”land use and climate”. Inte mycket atmosfärsfysik eller klimatologi där inte… Att döma av publiceringslistan verkar han ha varit lyckosam med att håva in stora belopp statliga forskningsmedel och i att engagera många utländska doktorander och Post-Docs. Kan nog därför liknas vid en ”publiceringsmaskin”.

 48. #47 Anders

  Min enkla tanke var: Journalist bör kalibrera sin uppfattning mot flera etablerade forskare. Hjalmar Laudon är inte citerad av IPCC. Han finns bara med på ”The Reuters Hot List.”

  Av dom svenska forskarna på Reuters lista är det dessa fem som refereras av IPCC i AR6:
  Chris K Folland
  David Torbjorn Emanuel Bastviken
  Deliang Chen
  Erik Kjellström
  Georgia Destouni

  En rimligt god journalist kan enkelt sålla fram relevanta och etablerade klimatforskare samt kolla vad dom citerats för. T.ex. beträffande Georgia Destouni: ”Human intervention on river discharge linked to increases in evapotranspiration and some reduction of intra-annual streamflow variability (Jaramillo and Destouni, 2015,” Det ger en idé om vad för slags ”klimatkatastrofer” hon kan tänkas ha en professionell kunskap om.

  När vi som skattebetalare avlönar en klimatreporter tycker jag att vi har rätt att kräva att vederbörande lägger en viss möda på att ta reda på vad ”vetenskapen säger” innan man automatiskt förklarar allt dåligt som händer ute i världen med att det är en konsekvens av klimatförändringarna som människan förorsakat.

 49. Förr skilde man i press, radio och TV på news och views. Sedan kom kampanjjournalistik (Expressens serie om ”dödsknarket” på 80-talet t.ex.), därefter agendasättande journalistik (gärna med en journalist som skriver en nyhetsartikel till vänster på sidan och en kommenterande kolumn till höger), sedan den nya mediedoktrinen, som hämtad ur Orwells 1984: ”opartiskhet är partiskhet”.

  Troligen var bröderna Boykoff bland de första att formulera detta i t.ex. artikeln ”Balance as bias: global warming and the US prestige press” (2004). Man kan väl inte vara neutral mellan rätt och fel, brukar det heta bland dem som försvarar denna policy. Detta börjar nu genomsyra alltfler områden, främst märkbart när det gäller klimatfrågan och pandemi- och vaccindebatten.

  Sedan en tid finns också denna organisation med svenska partners som Expressen, TV4, och t.o.m. FoJo (Institutet för fortbildning av journalister): http://coveringclimatenow.org

  SvT var med som partner hos Covering Climate tidigare (för ett år sedan när jag tittade senast), men nu hittar jag dem inte.

  Covering Climate vill göra ”climate a part of every beat in the newsroom – from politics and weather to business and culture”. Det har de tyvärr lyckats rätt bra med, fast de är ju inte precis ensamma om denna målsättning.