APS medger stor skepticism

American Physical Society (APS) säger att många av dess 50.000 medlemmar är skeptiska till AGW och öppnar för debatt i klimatfrågan. Det är en helomvändning av APS som tidigare menat att AGW är ett ovedersäglig. faktum
I ett inlägg på APS forum förklarar redaktören Jeffrey Marque:

”There is a considerable presence within the scientific community of people who do not agree with the IPCC conclusion that anthropogenic CO2 emissions are very probably likely to be primarily responsible for global warming that has occurred since the Industrial Revolution.”

APS öppnade debatten genom att publicera en artikel av Lord Monckton i vilken han konstaterar att IPCC grovt överdrivit klimatsensitiviteten.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Då har Thomas Palm fått ännu ett forum att tillrättavisa… 😉

 2. Thomas

  Att APS väljer att låta just Lord Moncton föra skeptikernas talan inför en grupp fysiker är närmast elakt. Hans försök att använda Stefann-Bolztmanns lag som är tillämplig på svartkroppsstrålning för en planet utan atmosfär är lika pinsamt nu som när han först använde det.

 3. Thomas: Nu handlar det ju inte främst om Lord Monckton utan om att en organisation med 50.000 medlemmar ändrar sin åsikt beträffande konsensus i AGW-frågan.

 4. Tomas

  Ja, för överslagsräkningar och approximationer har ju aldrig sagt någonting alls om någonting, eller?
  Man kan ju modda SB med en korrektion, typ som emissivitet alternativt något annat i det här fallet.

 5. Ja Maggie (och Thomas), och egentligen inte ens ’ändrar sin åsikt betreäffande AGW-konsensus’, utan snarare:
  Att dom öppet vädrar sin åsikt om att någon sådan aldrig har existerat, och dessutom gör det på en officiell arena för den (tidigare) påstådda konsensusen.

 6. Thomas

  Tomas, approximationer kan vara intressanta, men att försöka göra en överslagsräkning på växthuseffekten genom att approximera jorden som en planet utan atmosfär är bara dumt! Emissivitet är inte det relevanta här utan att så mycket energi transporteras genom konvektion, latent värme etc och att atmosfären och dess egenskaper förändras med temperaturen.

 7. Tomas

  Jag har inte läst artikeln, förstås. Så jag ska inte säga nåt mer om det hela. Förutom att Stefan-Boltzmanns lag är häftig 🙂

 8. Nu har jag inte läst de utalanden som Thomas så oftar återkommande anser sig behöva dra upp angående Monckton och Stefan-Boltzmanns lag. (Det kan mycket väl vara så att den använts felaktigt, eller bara på ett icke relevant sätt.) 
  Men iom att det kommer upp som rena ryggmärgsreflexen, och inte som bemötande av något annat. Och här tom som (dessutom felaktigt) argument för (emot?) något helt annat förbehåller jag mig en viss skepsis om dess giltighet. Det påminner lite väl mycket om alla andra ’smearing’-argument som man fått se alldeles för mycket av.
  Sen vet jag av egen erfarenhet att Thomas referat av andra och andras arbeten/utsagor ofta har våldsamma slagsidor, vilka desstom är extremt lätta att se mönstret bakom.
  Thomas, om du vill länka till Moncktons påstådda Stefan-Bolzmann magplask, skulle det uppskattas.

 9. Thomas

  Jonas, Maggie länkar till APS där Moncton har skrivit en artikel. Det är bara läsa den. Jag läste tillräckligt mycket för att se att han fortfarande kör med samma argument han gjort tidigare.

 10. Tack Thomas, jag hittade den också och satt precis och läste den.
  Han gör ju inte alls det du påstår att han gör, utan uppskattar energi-in/utflödet på den höjd där dessa balanserar varandra. Beräkningarna rörande jordytan är ju bara som jämförelsetal. Han hävdar iaf aldrig det du ständigt tillskrivit honom, att jorden är en svartkropp och att man kan bortse från atmosfären.
  Så än en gång, Thomas, visar det sig att det var mer yvigt handviftande från dig än ’så grava fel, att personen borde avfärdas som crackpot’
  Men det var bra att även det blev utrett. Och låt mig tillägga (för froms skull! Bland seriösa debattörer är sådant självklart och underförstått), även med reservationen ovan är hans beräkningar fortfarande skattningar av storleksordning, dvs inte exakta eller absoluta. Dvs precis så som man gör när man närmar sig ett vetenskapligt problem och försöker staka ut spelplanen.

 11. Micke

  APS förtydligar på sin hemsida
  APS Position Remains Unchanged
  The American Physical Society reaffirms the following position on climate change, adopted by its governing body, the APS Council, on November 18, 2007:
  ”Emissions of greenhouse gases from human activities are changing the atmosphere in ways that affect the Earth’s climate.”
  An article at odds with this statement recently appeared in an online newsletter of the APS Forum on Physics and Society, one of 39 units of APS.  The header of this newsletter carries the statement that ”Opinions expressed are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the APS or of the Forum.”  This newsletter is not a journal of the APS and it is not peer reviewed.
  http://www.aps.org/

 12. Micke:

  “Emissions of greenhouse gases from human activities are changing the atmosphere in ways that affect the Earth’s climate.”
  Correct, but they do not say how much… 🙂

 13. Thomas

  Jonas, nejdå, Moncton hävdar naturligtvis aldrig explicit att man kan bortse från atmosfären, det är bara det att hans beräkningar bara fungerar givet detta antagande. Det fungerar säkert på en blogg som den här, men kan få  svårare att få gehör bland folket i APS.

 14. Som sagt, bra att vi fcik detta utrett. An säger att på tropsfärnivå kan man göra den approximationen, och kommer fram till ett värde som ligger väl i linje med många andras. (Värdet vid jordytan arguemterar han aldrig vidare kring)
  Vad han istället kritiserar är hur AGW-folket har genom att ständigt avrunda uppåt, ta ’lämpligt’ gränsvärde ur skattade intervall osv, försökt skrämma upp värdet med närmare 50% trots att inga nya data direkt motiverat sådana revideringar.
  Jag kan ju ställa den relevanta motfrågan: Anser du Jim Hansen vara en ’crackpot’ baserat på hans, även ur IPCC-prespektiv, extrema ståndpunkter?

 15. Micke

  fortsättning följer:
  Emissions of greenhouse gases from human activities are changing the atmosphere in ways that affect the Earth’s climate. Greenhouse gases include carbon dioxide as well as methane, nitrous oxide and other gases. They are emitted from fossil fuel combustion and a range of industrial and agricultural processes.
  The evidence is incontrovertible: Global warming is occurring. If no mitigating actions are taken, significant disruptions in the Earth’s physical and ecological systems, social systems, security and human health are likely to occur. We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now.
  Because the complexity of the climate makes accurate prediction difficult, the APS urges an enhanced effort to understand the effects of human activity on the Earth’s climate, and to provide the technological options for meeting the climate challenge in the near and longer terms. The APS also urges governments, universities, national laboratories and its membership to support policies and actions that will reduce the emission of greenhouse gases.

 16. Micke: Och det är väl heller ingen som förnekar att det skett en viss uppvärmning, eller hur? Vi är bara oense om huvudorsaken. 🙂

 17. Micke

  Fast det verkar ju inte längre som om det egentligen var APS som medgav stor skepticism? De verkar fortfarande vara kanska tydliga med sin ståndpunkt. Verkar blivit en stor höna av liten fjäder. Ett tunnt hopkok av vad artikelskrivaren i DailyTech påstår tillsammans med vad en enskild redaktör av ett nyhetsbrev skrivit, hur kunde det sluta med att APS får stå med åsikten??

 18. Micke: Journalistisk dumhet? 😉

 19. Micke

  Hade det bara varit så väl! Det har kan närmast ses som en case study av hur man förvränger information!
  För först och främst så var det ”Physics and Society” forumets nyhetsbrev som inbjöd läsarna till en pro and con debatt kring AGW. INTE APS som gjorde en 180 graderssväng i sin policy.
  Monctons artikel (som han själv skickade in som ett bidrag till debatten) var EN av FLERA i det nyhetsbrevet i vilken M givetvis stod på motståndar sidan. INTE APS som gjort Moncton till nytt språkrör.
  Framför allt så ber jag dig att plocka fram var APS sagt att flera av deras 50000 medlemmar är skeptiska till AGW. Det Jeffrey Marque sa var att det finns en ”considerable presence within the scientific community” INTE inom APS endast.
  Är det konstigt att folk drar sig för en debatt med skeptiker då resultatet när man går med på en blir som i detta fallet. Fullkomligt förvrängt och taget ur sitt sammanhang!

 20. Micke!
  Är det konstigt att AGW-anhängare drar sig för en debatt där ämnet är huruvida temperaturen har stigit i enlighet med de svindyra datormodellerna som AGW-anhängare förlitar sig på?
  Kan det vara kul för en AGW-anhängare att konstatera att havsnivån, som skulle nå oanade apokalyptiska höjder sjunkit?
  Sanningen är att AGW-vännerna haft lite otur på sistone. På det gamla hederliga 90-talet hängde lyckans fe med dem, men de sista 10 åren har hon svikit, den slynan!
  CO2-nivån stiger, temperaturen sjunker. Men vänta…där är ju ett nytt ”solklart” samband att alarmera om! Varför inte? Kunde man på 70-talet, så kan man väl nu? Bara att svänga om på en femöring (det torde motsvara AGW-hypotesens vetenskapliga värde).
  Att sprida rädsla hos packet är väl det roligaste en sann miljövän vet. Om det sedan är allas kokning i framrusande havsvatten eller djupfrysning av människomassorna som sprider skräck, det är det inte så kinkigt med, så länge nyttig ångest kan spridas.
  För om ingen alarmomsvängning äger rum, då står vi där och ska ställning till de hårdföraste AGW-vännernas (Hansen, D. Suzuki. M. Lynas m fl) visioner om t ex internationella domstolar som ska döma ”förnekare” för deras fräckhet att föredra den fördömda verklighetens vittnesbörd istället för de heliga datormodellernas.
  Så jag förstår fuller väl att AGW-vännerna drar sig för debatter där man diskuterar verkligheter gentemot overkligheter i datormodeller.
  För c:a ett år sedan tänkte jag att ”jag får väl försöka ta reda på lite vad som ligger bakom alla de här mer eller mindre knasiga alarmen”. 
  Det lilla jag hittills har lyckats ta in (jag är en man med en mycket liten hjärna) har fått mig att förstå att när någon skriker ordet ”konsensus” är det något som är mycket mycket fel. 
  Och jag har kommit att inse att vissa hjärnforskares rön om att människan har ett religiöst center som kräver religiös föda någonstans i sin arma skalle nog har fog för sig. 
  Om man lyssnar en stund på exempelvis Anders Carlgren så förstår man strax att det är en djupt religiös person som talar. Han har låtit sitt politiska uppdrag smälta samman med den djupa religiositeten han äger. Han utför en mission, han är kallad att, som han själv säger rädda världen från framtida katastrofala klimatförändringar. Ungefär.
  Vi har en ganska bekant skribent på Arbetarnas klimatblogg, som med målbrottskix och allt, får skrika oemotsagd om den slutgiltiga klimatkatastrofen i radions P1. Denne hänvisar i sin blogg sina unga läsare till länkar om terrorism i klimatets namn, ”terrorism, något att fundera på”. Religion, med apokalyps och kampen mot den stora satan (CO2) i brygden.
  Med etanol, med svält och massaverkning av CO2uppsugande regnskogar ska världen frälsas. Nettoeffekten av etanolframställningen är dubbla CO2-utsläpp (Science).
  Så har vi avlaterna, handeln med utsläppsrätter: under medeltiden till påvarna och deras spektakulära kultplatsbyggen såväl som till deras ännu mer spektakulära orgiastiska livsföring. Avkastningen av vår tids avlater går till lika spektakulära lycksökares resursslösande livsföring, exempelvis AGW-påven Al Goore som har STORA intressen i avlater och miljöfarlig etanol, och som därför inte vill möta någon som har minsta kunskap om det lögnaktiga klimathot som han ska tjäna sina pengar på. 
  AGW-hysterin är en religiös hysteri som drabbat hela västvärlden till denna framgångsrika världs egen olycka. 
  Indierna ställer inte upp! De har kollat sina glaciärer (9000 stycken) och  konstaterat att inget av vikt hänt med dem. En del minskar i omfång, andra ökar, precis som de alltid gjort. ”Så kom inte med global warming till oss, den får ni ha för er själva”.
  Och kineserna, kommer de att ställa upp och göda Al Goore & c:o, så som vi enligt riksdagsbeslut ska göra? 
  Haha, glöm det! ”Wat kind of key are you? Monkey or Donkey?” sade de visst till Reinfeldt, har jag hört från otillförlitligt håll. 
  När jag nu ändå håller på och pratar så kan jag väl inflika en fundering över en flitig signatur i denna blogg, signaturen Thomas. Denne skribent, som tycks trivas bra här, verkar som jag fattat det både kunnig, intelligent  och klok. När det gäller sagorna som spridits av AGW-vännerna så försvinner denne skribents annars så sansade och kloka omdöme. 
  Jag förstår inte varför man måste försvara oskicket att ljuga med statistik så som Mann gjorde med sitt livs bedrägeri ”The HockeyStick” Varför tycker en vetenskapare att sådana skurkstreck behöver försvaras? För den goda sakens skull?
  Och lögnerna om de utrotningshotade isbjörnarna, varför inte konstatera att Goore ljög som en borstbindare? Varför sätta upp försvaret med att ”isbjörnarana är fler nu än förr därför att folk skjuter inte på dem längre”?
  Saken är ju den att Goore, och media över hela västvärlden ljugit om dessa rätt så otrevliga bestar. De har inte varit utrotningshotade en sekund under de senaste 50 åren. 
  Förresten så var bilderna på polarisarna i Goores film datoranimationer, direkt hämtade från en annan Hollywoodfilm, The Day After Tomorrow. 
  ”They are so beautiful” sade Goore i filmen. Han tyckte väl att de datorgenererade bilderna var så vackra, för att de skulle göra honom till världens rikaste man. 
  ”Snart har man skåpat ut den där skenhelige fjanten Bill Gates, speciellt som han gör av med alla sina stålar på sin dumma välgörenhet”, tänkte denne skenhelige f d vicepresident, tillika storljugare, lyckligt i sitt innersta hjärnskrymsle.