Koldioxiden har en marginell effekt

Dr. David Evans från Australien är ingenjör och matematiker. Han har tagit fram den datamodell som mäter hur väl Australien efterlever målen från Kyoto, dock inom ett begränsat område, ska tilläggas. När David Evans började sitt arbete med kolmätningar 1999 verkade det finnas gott om bevis för att CO2 driver temperaturen. Sedan dess har det dock tillkommit en hel del fynd som försvagar AGW-hypotesen. 2007 stod det som ganska klart för David Evans att CO2 bara spelade en marginell roll och var inte huvudorsaken till den uppvärmning som observerats.
Det viktigaste argumentet är att växthussignaturen saknas.

The greenhouse signature is missing. We have been looking and measuring for years, and cannot find it.

Each possible cause of global warming has a different pattern of where in the planet the warming occurs first and the most. The signature of an increased greenhouse effect is a hot spot about 10km up in the atmosphere over the tropics. We have been measuring the atmosphere for decades using radiosondes: weather balloons with thermometers that radio back the temperature as the balloon ascends through the atmosphere. They show no hot spot. Whatsoever.

If there is no hot spot then an increased greenhouse effect is not the cause of global warming. So we know for sure that carbon emissions are not a significant cause of the global warming. If we had found the greenhouse signature then I would be an alarmist again.

Läs mer om hur David Evans resonerar i hans artikel i The Australian.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Evans anser att deras Labor gör bort sig. Undrar om våra politiska partier har värderat hur en kovändning inför valrörelsen skulle kunna vinna valet? Vore synd om det blev en språngbräda för ett marginalparti….

 2. fogge

  Sicken bra start på dagen att få läsa detta.
  Nu ska ajg snart ut och träna min lekamen genom cykling.
  Tyvärr måste jag tillstå att den svenska sommaren inte är särskilt varm iår.
  Men några oväder och tropiska regn som förutspåddes tidigare i år av den lokala pressen, syns inga spår av.
  Människan spår och Gud rår..
  Trevlig fortsatt ”sommar”!

 3. Christopher E

  Det är egentligen de här grundläggande sakerna som Evans talar om som debatten borde fokuseras på. Istället snöar den ofta istället in på oväsentligheter, som isbjörnar, huruvida maskrosor blommar tidigare, glaciärer osv. Det är kanske en medveten taktik att undvika väsentligheter, men tyvärr framgångsrik, och det är lätt för ”skeptiker” att låta sig dras med. Jag själv inget undantag.

 4. Christopher E: Håller med till fullo. Det är en bra taktik av AGW-sidan att förtiga de viktigaste sakerna (med motiveringen om konsensus) och koncentrera sig på oväsentligheter. Men det lönar sig visst mycket bättre att tala om isbjörnar, Bangladesh befolkning och de snart översvämmade tropiska paradisen – sådana argument skapar känslor. Det är nog svårt att ”känna” starkt för troposfärens uppvärmning.
  Alarmisterna har lyckats mycket bra med att vända klimatdebatten från att gälla fakta och logik till att fokusera på känslor och attityder. Det är kanske därför det är så svårt för skeptiker att tränga igenom med enbart logiska, faktabaserade argument.

 5. Maggie (och överiga ’skeptiker’)
  Jag tror inte att AGW-sidans proponenter, ffa de mer mediala (*) har som medveten taktik att förtiga de viktigare frågorna. Möjligen flyr de undan reflexmässigt och instinktivt på dom områdena där de ’känner fara’, dvs vet att de kan tappa mark, och styr mha samma instinkt in där de lättare kan få medhåll och ffa publik sympati (typ säl- och isbjörnsungar).
  Att hantera storleks- och viktighetsordning, jämföra tiopotenser och relevans mm, har aldrig varit miljövvänsterns/vännernas matod eller förmåga. Mestadels just för att de använder känslor för att navigera i tillvaron och i en komplex verklighet, och troligen för att de är mer eller mindre oförstående inför kvantitativa jämförelser. Alltså även om man/du vid ett tillfälle lyckas förklara att 10^9 är något helt annat än 10^3 samt implikationerna av en sådan skillnad, kommer de vid ett senare tillfälle med (fullt bibehållen övertygles) hävda ’ja, men båda är ju stora tal, och det viktigaste är ju att man gör någonting, det inser ju alla’.
  (*) Närdet gäller Al Gore får man kanske göra ett undantag, där tror jag att han (numera) ljuge/förtiger medvetet om alla tokigheter i AIT mm. Och han är ju numera bara ute i att försvara och bygga på sitt business vetnure. Debatt har han ju skytt sedan länge … med hot om rättsliga påföljder ifall någon ändå lyckas smyga in en reporter :-/