klimatsensitivitet

APS medger stor skepticism

American Physical Society (APS) säger att många av dess 50.000 medlemmar är skeptiska till AGW och öppnar för debatt i klimatfrågan. Det är en helomvändning av APS som tidigare menat att AGW är ett ovedersäglig. faktum I ett inlägg på APS forum förklarar redaktören Jeffrey Marque: “There is a considerable presence within the scientific community   →