klimatsensitivitet

APS medger stor skepticism

American Physical Society (APS) säger att många av dess 50.000 medlemmar är skeptiska till AGW och öppnar för debatt i klimatfrågan. Det är en   →