95 % säkert fingeravtryck?

Nyligen skrev Anthony Watts ett inlägg  på WUWT (länk),  som sätter tummen på ett påstående som läckts inför IPCCs SPM-publicering i Stockholm. Nämligen att det åtminstone är 95 % säkert att mänskliga aktiviteter – i huvudsak fossilförbränning –  är huvudorsaken till den globala uppvärmningen sedan 1950. Det är mer än den 90 %-iga säkerheten i 2007 års rapport, så okritiska media har ivrigt publicerat detta. Man säger allmänt att nu är vetenskapen bakom AGW ännu säkrare. En första invändning är att denna %-sats ingalunda är vetenskaplig, utan en politisk slagordsövning. I seriösa vetenskapliga sammanhang har uttryck som ”95 % säkert” en väldefinierad mening. Icke så i IPCC-rapporter. I dessa har man en gång  bestämt sig för att översätta verbala uttryck som ”nästan säker”, ”mycket stor säkerhet” etc till siffror, utan att ha täckning för de värden man valt. Det sker i en  ledningsgrupp, och jag håller med Gösta Pettersson om att det är en typisk illustration av hur IPCC önskar verka vetenskapligt övertygande, snarare än att vilja kommunicera vederhäftig information (länk, kap 15). Det är avslöjande att man väljer de procentsatser som är typiskt för spridningen hos normalfördelningen. Kullerbyttan fullbordas genom att man i en fotnot återöversätter de hårda %-satserna till de ursprungliga ”mjuka” verbala påståenden.

Det Anthony Watts gör  i sitt blogginlägg är att ta fasta på att påståendet gäller just en 50-årsperiod med stigande global medeltemperatur. Han väljer  ut två 50-årsperioder: 1895-1946 och 1957-2008 och citerar Hadley, CRUT3 globala temperaturvärden för dessa i två diagram, som ursprungligen presenterades i ett föredrag av Lindzen:

Fig 10-9

De båda diagrammen har samma skala på båda axlarna – och visst är de ganska lika, eller hur? Likväl har de enligt den gängse beskrivningen helt olika bakgrund och orsaker. Anthony Watts kommer med vad han kallar ”64 000  dollarfrågorna för IPCCs hejarklacksledare:

1. Vilket diagram gäller för vilken tidsperiod?

2.  Vad orsakade uppvärmningen för den tidiga perioden, när CO2 inte påstås ha varit temperaturdrivande?

3.   Hur kan IPCC vara 95 %igt säkert att den ena kurvans ökning är orsakad av människan, den andra inte?”

(min övers).

Den 3:e frågan är en pricksäker illustration av svårigheten med att  dela upp en uppmätt temperaturkurva i komponenter härrörande från naturliga och antropogena drivkrafter. IPCC anser sig kunna att tillordna en stor del  av den uppmätta temperaturhöjning till just det antropogena tillskottet av  CO2. Kritiken mot detta har varit tung. Det mest uppenbara motargumentet är att en sådan tillordning kräver god kännedom om den naturliga variationen. Något som IPCC i andra delar av rapporten erkänner att den saknas.

Det är ett mycket belysande grepp Lindzen och Watts har tagit genom att sätta de båda diagrammen bredvid varandra. Min gissning till hur medlemmar i IPCCs hårda kärna besvarar frågorna, är att man  hänvisar till motsvarande modellberäknade kurvor. Den beräkning som har det lägre värdet på  CO2-parametern skulle väljas för perioden 1895-1946 och den med det högre CO2-halten för 1957-2008. Ingen, det är jag övertygad om, skulle kunna nyttja några skillnader i kurvornas utseende för att avgöra drivkraften. Så mycket för existensen av ett ’mänskligt fingeravtryck’ i klimatutvecklingen.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn-Ola

  Detat var en av frågorna jag ställde mig som fick mig att börja tvivla på AGW.
  Det var uppenbart att något annat drev temperaturutvecklingen före 1950. Hur kan man vara så säker på att detta något avtagit och ersatts av koldioxidens verkan?
   

 2. Peter Stilbs

  Jamen CG – det MÅSTE ju vara så, eftersom datamodellernas utfall säger det – och dessutom är koldioxid en växthusgas, så det MÅSTE bli varmare vid högre atmosfärisk halt … 😉 

 3. I en analys av det norska valet kallade Carin Jämtin Freskridtspartiet för klimatförnekare. Svenska S sitter alltså fast i knät på MP.

 4. Lasse

  95 % konfidenintervall förlorade mitt förtroende när jag såg hur vattenstånden kring Alaska reviderades under 5 senaste åren.(Cordova)
  Det som var 2006 års medel hamnar utanför 2012 års 95% konfidensintervall. Visserligen överlappar intervallen varandra men bilden har ändrats betydligt.
  Så tar man till stora intervall så kan man säga sig varas väldigt säker på sin sak, men ändå ligga rejält fel.
  Så med 95% säkerhet kan även jag hålla med om att människan påverkat temperaturen med 0,1 till 0,7 grader.
   

 5. bom

  Det är helt fantastiskt. En hel gren av vetenskapen som ägnar sig åt inget annat är tricksande med ord och grova självbedrägerier. De säger ”eftersom vi inte har någon annan förklaring så tror vi att…” och ”och vi är till 95% säkra på att vi tror alldeles rätt”. Och detta leder till att nästan hela världen vräker bort skattepengar i miljarder till ingen som helst nytta. Och så fortgår det år efter år visst är det märkligt att Hans Christian Andersen skulle få så rätt?

 6. Peter Stilbs

  Nu har man funnit att gravitationskonstanten på Jorden är större än forskarna trott – det måste nog bero på global warming: http://phys.org/news/2013-09-gravitational-constant-higher.html 

 7. Slabadang

  Obegripligt!
  Jag förstår hur så många kan spela med i detta spel för lönsamheten och karriärens skull. Men jag förstår inte hur så många inom klimatvetenskapen samtidigt kan hålla truten om sanningen. 

 8. ##1-6

  Tycker ni inte att det vore en god folkbildningsaktion att ta med dessa två figurer till Munchenbryggeriet den 23/9 och fråga mötesdeltagarna de tre frågorna?

  /C-G

 9. Slabadang

  Så perverst så man baxnar!!
  Tänk efter … helt öppet sitter Lord klimatidioten Deben i klimatutskottet och sätter upp de absolut värsta klimatpropagandisterna till journalister som ”vittnen” och öppet söker Deben använda commiten till att påverka media. Vad som är extra totalt montepyton intryck  de trettiosju elefanterna som surrar i rummet om varför klimathotet är dött i media.
   
  Svaren är enkla översålt, lögner, hysteri, rena dumheheter till påståenden, en skitvetenskap i grunden brist på substans, folk har kommit ikapp och redan genomskådat skiten,
  Självbilden och problemformuleringarna i dessa ”förhör” är fullständigt lost in space man bara väntar sig att John Cleese kommer in i bild med blommig näsduk knuten på skallen!! 
  http://bishophill.squarespace.com/

 10. Thomas P

  Peter #6 Ja där ser du, gravitationen är ”bara en teori”, inget att ta på allvar. Vi måste ägna oss åt mycket mer forskning så att vi har en fullständig förståelse innan vi börjar satsa en massa pengar på att skydda oss mot denna ”teori”. Tänk vad mycket billigare hus skulle bli, t ex, om man slapp bärande väggar som skydd mot denna helt obekräftade ”gravitation”.

 11. Tage Andersson

  Lit OT, men om man kan lita på Marita Ulvskog och Åsa Westlund börjar M genomskåda AGW. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/m-forsoker-stjalpa-klimatpolitiken-i-eu_8493884.svd

 12. Tage A 10:14
  Om det vore så väl…..
  Jag vågar knappast hoppas. Inför valet handlar det om var M tror att det finns röster att vinna.
  /C-G

 13. Ingemar Nordin

  C-G #8,

  Kul idé att visa diagrammen och ställa frågorna! Men jag undrar om inte WUWT fått dem från Lindzen? Jag tycker att jag känner igen dem från något av hans föredrag.

 14. Guy

  Jag har för mig att dom två graferna härstammar från en föreläsning av Lindzen. Dom syntes i bloggosfären i april 2012, kanske ännu tidigare. Då ställde Lindzen samma fråga till åhörarna. Vilken kurva är vilken?
  Thomas#10 Om jag tappar en sten på foten så känns det. Var känner jag det om temperaturen ändrar med 0,1-0,7 grader?

 15. Tage Andersson

  Lindzen har flera visat just denna bild.

 16. Lasse Forss

  Samtliga prognosmodeller som kom i slutet av nittiotalet har visat sig vara felaktiga. IPCC menar att det trots allt innebär att man haft rätt till nittio procent. Och nu växer självförtroendet så nu har själva vetskapen vuxit till nittiofem procent. Hur kan någon låta sig luras? Igen?

 17. Björn

  Detta är demokratins och PK-världens avigsida. Dessa företeelser förtrycker eller förhindrar en vetenskaplig debatt utan inblandning av politiker och makthungriga. Att det är ”95 % säkert” att det är antropogen CO2 som driver klimatet mot en global uppvärmning, kan bara uttalas som en sanning i en värld som har gett vika för majoritetens tycke. I strikt vetenskap finns det inte något som heter majoritet eller konsensus, utan bara fakta och observationer som leder utvecklingen framåt. Att förbjuda andra hypoteser i klimatfrågan som IPCC vill, leder inte till utveckling utan snarare till avveckling. Det är skrämmande om vi går mot en värld där inte längre intellektet är vägledande, utan den styrs med hjälp av en förledd människomassa, av en antiintellektuell elit. I klimatfrågan är vi på väg att ställa om från rationalitet till irrationalitet. En skrämmande utveckling och detta i demokratins namn.

 18. Olav Gjelten

  Med 95 procent säkerhet är det nog istället så att den lilla temperaturökning vi sett de senaste hundra åren, helt enkelt är en fortsatt återanpassning till  det vi kan kalla för ett ”normaltillstånd” efter den lilla istiden.
   
  För att förstå dagens frågor kan det vara bra att lära sig mer om gårdagen.  Exempelvis, vad förorsakade temperaturfallet under den period vi kallar lilla istiden? När vi lärt oss det är kanske den senare tidens lilla temperaturhöjning inte alls märklig!

 19. Ingemar 10:21 och Guy 10:26
  Jovisst var det Lindzen – det borde jag verkligen ha nämnt – jag hade diagrammen i ett av hans dokument.
  De kunde jag inte klippa ut, vilket gick lätt i WUWT. Därför den hänvisningen. Men jag borde verkligen nämnt Lindzen också!
  Beklagar
  C-G

 20. Björn

  Olav Gjelten [18]; Visst är det en återanpassning eller återhämtning efter Lilla istiden. Men det den förledda majoriteten av klimatforskarna inte talar om, är solens historiskt stora magnetiska aktivitet (solfläckar), som efter en nedgång på 60-talet, hade sitt högsta värde kring solfläcksmaximum 1957  (se länk nedan till NOAA). Det är ju absurt att hävda att solen i klimatutvecklingen skulle vara underordnat CO2. Detta är i princip vad IPCC påstår, när de menar att den globala uppvärmningen är en följd av antropogen CO2.
   
  ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-indices/sunspot-numbers/international/tables/table_international-sunspot-numbers_yearly.txt

 21. pt

  Cooks uttalande att över 97 % av alla forskare anser att människan står för övervägande del av den globala temperaturökningen är nu nere i 0.3 % enligt bifogad rapport 
   http://wattsupwiththat.com/2013/09/03/cooks-97-consensus-disproven-by-a-new-paper-showing-major-math-errors

 22. Lennart Bengtsson

  *10
   
  This is a very silly comment
   
  LBengtsson

 23. Barack Obama

  #10, 22 Indeed! Bättre analogier kan du väl Thomas?! Kör den om cancer istället.

 24. Jarek Luberek

  Då skall jag vara (bara lite) djävulens advokat och klä detta argument i siffror. Jag tror det är bra att ifrågasätta sig själv. 
  Data kommer från 
  http://www.climateinteractive.org/scoreboard/scoreboard-science-and-data/data-and-references/Climate%20Scoreboard%2029Oct09.xls/view?searchterm=
   
  Jag har roat mig med att plotta log(co2) från fliken ”2 deg path”,
  http://s5.postimg.org/7m1q6jvdz/log_co2.png
  Som ni ser har jag använt faktorer 2 och 0.7 och det är för att det är den transienta klimatkänsligheten som rimligtvis skall användas i denna tidsskala. Det passar inte riktigt IPCCs definition men det är rätt nära. S=2 är helt enkelt medelvärdet mellan 1 och 3 som IPCC använder som gränser för ”transient climate sensitivity”. Därför tog jag också och skalade den nominella klimatkänsligheten utan återkoppling (d.v.s 2/3 * 1.1) där 3:an kommer från ”Equilibrium Climate Sensitivity”.
   
  Baserat på CO2-värdena i referensen så kan man hävda att det händer något efter 1960 vilket bara utifrån data (OM man accepterar att det är människan som står för ökningen av CO2-halt) kan användas mot punkt #3. Men, man kan lika gärna hävda att man borde se spår av den kraftiga förändring i forcing som inträffar efter 1960. Inget argumenten är vidare starkt. IPCC väljer att se den senare ökningen som respons på koldioxidhalt utan bevis vill jag hävda. När jag lite retrospektivt tittar på dessa grafer så måste jag nog säga att McLean & Freitas 2009 som mappade 72% av ökningen under perioden 79-2008 på el Nino kanske var rätt nära. Vi har en nominell ökning i forcing som medger knappt 0,2 medan temeraturökningen under perioden är ca 0.6.
  På punkt #2 hävdas det i AR4 att ”solar forcing” (lite ur minnet) antagligen dominerar. Det kanske är här som deras argument börjar falla sönder eftersom solens aktivitet maxar efter den perioden. IPCCs argument har en släng av att något måste det vara. Möjligen accepteras en viss naturlig variation som av någon anledning inte förekommer under perioden 1970-2000. 
  Inte så imponerande försökt att vara djävulens advokat, jag vet.

 25. Thomas P

  Lennart #22 This is a very silly blog.

 26. Jarek Luberek

  #10 Tomas:
  ”Peter #6 Ja där ser du, gravitationen är ”bara en teori”, inget att ta på allvar. ”
  Bortsett från det lilla faktum att en man i och med detta förklarade Keplers och Brahes observationer och för övrigt gick mot den gängse uppfattningen att det krävdes en konstant påverkan för att föra ett objekt med konstant hastighet (vilket är en del av förklaringen av de astronomiska observationerna). Sammanfattningen på varför vi accepterat Newtons (och Einsteins för den delen) gravitationsteori(er) är att de har förklarar saker OCH gör kvantitativt korrekta förutsägelser. Vad Newton beträffar så får vi begränsa det till kvantitativt korrekta där relativitetsteori inte spelar in.  Detta är i sig intressant eftersom redan Newton såg problem med sin teori när han applicerade den på universum men han såg att det finns ett giltighetsområde för den som var användbart och relevant.
  Det är just kvantitativt korrekta och icke triviala förutsägelser som skiljer AGW-hypotesen från allmänt accepterad vetenskap. Det räcker inte att ”förklara”. Förklaringen måste leda till mätbara förutsägelser.

 27. Tja Thomas …
   
  Även du har väl framför påpekandet att även arsenik är farligt i mycket små dosor …
   
  Men det å andra sidan är ju både konsistenta och ffa falsifierbara förklarande hypoteser.
   
  Notera att ditt #25 fö är helt konsistent med Lennarts #22 ..
   

 28. Peter F

  Thomas P Vilken är Din favoritblogg i klimatsammanhang ?

 29. Perfekt

  Som ni kanske har märkt har jag varit borta från debatten ett tag. Anledningen illustreras mycket tydligt av TP:s inlägg. Det finns liksom inget kvar att debattera mot. Alla alarmistiska argument och kreativa lögner har motbevisats gång på gång och det enda som återstår är analogier som är så fåniga att man bara kan skratta åt dem.
  Om inget oförutsett inträffar kommer det nog att dröja innan jag skriver ett nytt inlägg.

 30. Perfekt
   
  Den substantiella debatten har klingat av och blivit tämligen ihålig under ett bra tag nu. Och jag håller med, där finns inget riktigt ’motstånd’ längre. När Skeptical Science som tycks vara bland de sista utposterna som fortf håller på försöker försvara sin fullständigt idioitiska 97%-siffra ser man liksom varthän det lutar …
   
   
  Däremot finns ju de redan sjösatta idiotierna kvar i närmast oförminskad omfattning. Och de önskar sig nog också att ’debatten dör ut’ och går vidare till ngt annat.

 31. Staffan D.

  Normal
  0
  21

  Bryssel fruktar ’massaker’ på EU:s industri p.g.a. el-priserna:  ”Vi står inför en systematisk industri-massaker”, sade EU:s industri-kommissionär.  ”I USA har ’fracking’ get 80% lägre naturgas-priser … Vi kan inte offra EU:s industri p.g.a. orealistiska klimatmål, som inte finns i andra länder.”
   
  – ”Förlusten av konkurrens-kraft är skrämmande”, sade en bankman från Italien.  ”Väljer man mellan att investera i EU eller USA så är energi-kostnaden det man tänker mest på.”
   
  – Till år 2020 tror man USA:s kemi-produktion fördubblas.  Inom EU faller den med en tredjedel.
   
  – EU-presidenten Van Rompuy:  ”Jämfört med konkurrenterna i USA betalar EU:s industri dubbelt så mycket för el, och fyra gånger så mycket för gas.”
   
  – Och då är ändå inte ’fracking’ helt förbjudet inom EU.  Men UK, Polen osv kan framöver stoppas här.
   
  – ”Euron är alldeles för dyr.  Att konkurrera med t.ex. kineserna blir mycket svårt … Nu riskerar euro-zonen kronisk stagnation.”
   
  The Telegraph (Finance), 8 sep 2013
  http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10295045/Brussels-fears-European-industrial-massacre-sparked-by-energy-costs.html

 32. Peter Stilbs

  Nu har visst Aftonbladet upptäckt att det finns stöd för att det blir kallare 
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17438064.ab
  Man citerar till och med Judith Curry

 33. tty

  ThomasP #10
  ” Vi måste ägna oss åt mycket mer forskning så att vi har en fullständig förståelse innan vi börjar satsa en massa pengar på att skydda oss mot denna ”teori”.”
  Håller fullständigt med dig! Det behövs mer forskning! Gravitationen är den sämst förstådda delen av hela fysiken, och för närvarande kan vi lika litet styra gravitationen som vi kan styra klimatet.
  Och är det inte underbart att de fantastiska klimatforskarna kan mäta CO2-halten i atmosfären på 0,1 ppm när, och världshavens medeltemperatur på 0,001 grader när medan klantiga experimentalfysiker inte ens går iland med att mäta grundläggande konstanter på 10 ppm när?

 34. tty

  ThomasP #25
  ”Lennart #22 This is a very silly blog.”<:section class=”comment-content comment”>
  <:section class=”comment-content comment”>Stay away from it then.

 35. Thomas P

  tty #33 Du får trösta dig med att de där klantiga experimentalfysikerna kan mäta och beräkna elektronens magnetiska moment med tio värdesiffror och får det att stämma! Gravitationen är något av ett specialfall eftersom den är så extremt svag.

 36. Håkan Sjögren

  Lasse Fors # 17 : Taube: Fritiof Andersson lurar man nog
                                      kanhända med vin och med sång,
                                      men aldrig två gånger på samma krog
                                      och i samma hamn blott en gång.
  Det vore önskvärt att våra vetenskapsmän och politiker kunde ta efter honom. Mvh, Håkan.

 37. Perfekt

  Thomas P #35
  ”Gravitationen är något av ett specialfall eftersom den är så extremt svag.”
   
  Som AGW?
  Skillnaden är väl att gravitationen i alla fall är lätt påvisbar.

 38. Håkan Sjögren

  Lennart Bengtsson # 22 : Kan inte Thomas i likhet med en blind höna ha hittat ett korn av sanning. För mindre än 50 år sedan läste jag någonstans att Paul Dirac observerat att den elektriska kraften i förhållande till gravitationen var 10 höjt till 40 gånger starkare och tiden för universums ålder stod i samma proportion till omloppstiden för en elektron i en inre Bohrbana och ställde upp hypotesen att gravitationen var lika stark som elektriska kraften vid the big bang och sedan avtagit linjärt med tiden. Han fick viss bekräftelse av att vissa solförmörkelses som borde ha varitr ringformiga var totala eftersom månen på grund av den då starkare gravitationen var närmare jorden, Den avtagande gravitationen skulle innebära att jordens rardie varje år skulle öka med 0,7 mm. Vem vet ? Mvh, Håkan.

 39. Thomas #35,

  Newtons gravitationslag är bara en empirisk ekvation med en konstant som man bestämmer genom parameteranpassning. Jag trodde att du inte gillade sådant.

 40. Thomas P

  Pehr #39 För all del, Peter började ju i #6 och jag fortsatte i #10 så du får väl vara med i löjliga klubben.
   
  Empiriska ekvationer och parameteranpassningar är värda något först när de visar sig kunna användas för annat än de data för vilket anpassningen gjordes. Det stämmer på Newtons gravitationslag men inte på Salbys kurvanpassning som jag antar är den du syftar på.

 41. Thomas, är du verkligen helt omedveten om hur IPCC-sidan försöker få till sin 90- och numera påstått 95%-iga säkerhet om att människan orsakst iaf hälften av uppvärmningen sedan 50-talet? Det man kallar för ’fingerprinting’?
   
  Är du medveten om att det är den linjen – Nu ännu säkrarare! – man hoppas få medial uppmärksamhet för, och veva igång alarmtrummorna kanske ännu en gång? När alltså nästan inget annat går alarmismens väg numera  …

 42. Gunnar Strandell

  C-G Ribbing #19
  Jag tycker att du gjorde rätt i att hänvisa till WUWT eftersom man där sätter fingret på att IPCC enligt de läckta uppgifterna säger med 95% säkerhet att temperaturökningen efter 1950 till största delen beror på människan och i första hand genom utsläpp från fossila bränslen.
  Det viktiga och nya är att man anger årtalet 1950 för det gör Lindzens gamla jämförelse högst relevant och följdfrågorna blir självklara även för den oinvigde.
  Men det återstår att se om formuleringen kommer att finnas kvar i det färdiga dokumentet…
   
  Citat från WUWT:
  ”Drafts seen by Reuters of the study by the U.N. panel of experts, due to be published next month, say it is at least 95 percent likely that human activities – chiefly the burning of fossil fuels – are the main cause of warming since the 1950s.
  I’m glad they pinned down “…since the 1950s”, that’s important.”

 43. Ingemar Nordin

  Jag är rädd att IPCC kommer med en till 95% ointressant rapport efter 6 års idogt arbete. Kommer det att finnas något nytt?

 44. Staffan D.

  NY Times:   Fredagen 27 september släpper fredspristagande IPCC sin nya upphettsnings-rapport – i Stockholm!
  –  IPCC har råkat illa ut efter fredspriset:  Man har attackerats av klimatskeptiker!!  Fått oförskämdheter på bloggar!  Jämförelser med Una-bombaren!  (Vem då??)  Email-hacking!  T.o.m. enstaka dödshot!  [TCS, TCS, vad är det ni ställt till med?]
  – Vi vet att carbon-pollutionen har ökat och kommer att öka, något alldeles våldsamt.  Det blir drastiska förändringar!
  – Frågan är inte om havsvattennivån ökar en eller två meter;  nej, frågan är om det händer före år 2100 eller efter!
  –  ”Det blir fascinerande att höra IPCC:s detaljerade förklaringar i Stockholm!”
  New York Times 9/9,  ”Ett klimat-alarm för tyst för somliga”
  http://www.nytimes.com/2013/09/10/science/a-climate-alarm-too-muted-for-some.html?_r=0

 45. tty

  Håkan Sjögren #38
  Någon större förändring av de olika växelverkansformernas relativa styrka över tiden tror jag inte på. Det borde märkas tydligt inom astronomin. Om gravitationen t ex var starkare när universum var yngre borde t ex gravitational lensing påverkas.

 46. Håkan Sjögren

  tty # 45 : Jag tyckte bara att det var en kul ide. Jag mins att jag räknade på jordklotets radie för 4,5 miljarder år sedan om radien hade ökat 0,7 mm per år. Om det mindre jordklotet hade en fast skorpa,som sedan spräcktes skulle resterna av skorpan uppta cirka 30 % av den nutida ytan och jag slogs då av att kontinenterna upptar ungefär denna andel av vår jordyta. Jag räknar mig dock inte till de troendes skara. Mvh, Håkan.

 47. Håkan Sjögren

  tty # 45 : Möjligen skulle avtagande gravitation minska problemen med universums utvidgning så att man slipper tillgripa flogistonliknande förklaringar till något man inte förstår, som, ”mörk materia” och ”mörk energi” Kan möjligen ”quinta essensia” eller ”ond ande” vara inblandade? Mvh, Håkan