tillordning

95 % säkert fingeravtryck?

Nyligen skrev Anthony Watts ett inlägg  på WUWT (länk),  som sätter tummen på ett påstående som läckts inför IPCCs SPM-publicering i Stockholm. Nämligen att det åtminstone är 95 % säkert att mänskliga aktiviteter – i huvudsak fossilförbränning –  är huvudorsaken till den globala uppvärmningen sedan 1950. Det är mer än den 90 %-iga säkerheten i   →