temperaturutveckling

95 % säkert fingeravtryck?

Nyligen skrev Anthony Watts ett inlägg  på WUWT (länk),  som sätter tummen på ett påstående som läckts inför IPCCs SPM-publicering i Stockholm. Nämligen att det åtminstone är 95 % säkert att mänskliga aktiviteter – i huvudsak fossilförbränning –  är huvudorsaken till den globala uppvärmningen sedan 1950. Det är mer än den 90 %-iga säkerheten i   →

Nytt om temperaturutvecklingen – vi har fått en hiatus = paus

Vi har tidigare diskuterat konsekvensen av att temperaturen inte ökat signifikant på 15 år. Det har kommit en intressant artikel av Paul Voosen, Provoked scientists try to explain lag in global warming, som också tar upp denna fråga. Artikeln diskuteras också av Roger Pielke Sr och Judith Curry. Ingemar kommer snart med en längre diskussion   →

Temperaturens utveckling ur ett skeptisk perspektiv

Gästinlägg av Pehr Björnbom: The World Meteorological Organization (WMO) publicerar varje år en rapport om klimatets utveckling “WMO Statement on the Status of the Global Climate”. Rapporten för år 2010 har kommit för någon tid sedan. (Åtminstone en av dessa rapporter, den från 1999, har fått kritik för bristande vederhäftighet. Denna kritik kom i Oxburgh-rapporten   →