Ytterligare stöd för Svensmarks teori

kosmisk partikelstrålning
Lite i skymundan av den mediala uppståndelsen kring IPCCs senaste rapport så fortgår utforskandet av solens inverkan på vårt klimat. Det här är ju en klimatfaktor som mer eller mindre helt lagts åt sidan av FNs klimatpanel med hänvisning till att den direkta solinstrålningen till toppen på jordens atmosfär bara varierar med 0,1% över en solcykel.
Det finns emellertid misstankar om att solens påverkan på klimatet kan vara mycket större än så via olika förstärkningseffekter. Till de mest kända och kontroversiella hör dansken Henrik Svensmarks teori om den kosmiska strålningens inverkan på molnbildningen. Teorin kan enkelt sammanfattas av följande bild:
solens modulation
Den energirika kosmiska partikelstrålningen från supernovor i galaxens inre slår söner gasmolekyler i vår atmosfär och skapar elektriskt laddade joner långt ner i atmosfären som i sin tur kan bilda moln. Lågt liggande moln reflekterar solens strålar vilket i sin tur gör att solinstrålningen minskar och skuggar oss från solens uppvärmning. Bara någon procent upp i molnigheten över ekvator kan ändra en uppvärmning till en global avkylning.
I en aktuell studie i Enviromental Research Letters säger författarna, Fangqun Yu and Gan Luo, att man upptäckt att koncentrationen av molnbildande nukleider (molnkärnor) kan variera hela 6,8% över en solcykel. Det här betyder att om solens magnetiska fält, som modulerar mängden inkommande kosmisk strålning, minskar över tid med allt svagare solcykler så kommer detta också att på sikt få en stor avkylande effekt på den globala temperaturen. Studien stärker därmed Svensmarks teori om den galaktiska strålningens inverkan.
Man menar sig också kunna visa att ju varmare klimat desto större blir betydelsen av solcyklernas inverkan. Vilket är intressant eftersom det pekar på en självreglerande mekanism som jämnar ut planetens temperatur. Studien påvisar en större effekt av solens varierande magnetfält och instrålning än vad tidigare forskning visat. Eftersom vi nu verkar vara på väg mot en period med svagare solcykler (den innevarande solcykeln är svagare än på över 100 år) så är, enligt denna teori, ett kallare klimat att vänta.
Mer här. Och här för lite längre diskussion.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  När redan rubriken är fel känner man sig inte lockad att läsa vidare. Det är inte Svensmarks teori, den är decennier äldre än så. Prioritet är viktigt inom forskning vilket en professor borde känna till.
  Av abstract att döma är detta en ren modellstudie, man har bara simulerat effekterna av GCM. Jag trodde Ingemar var väldigt skeptisk till klimatmodeller?

 2. Lejeune

  OT: Larmandet är igång igen i DN, kommentarsfunktionen verkar att vara öppen:
  http://www.dn.se/debatt/det-svenska-exemplet-visar-vagen-for-varlden/

 3. Gunnar Kjelldahl (C)

  Ingemar Nordin har rätt i att Svensmarks forskning är kontroversiell. Andra gjorda studier inom samma område, bl.a. i Finland av Markku Kulmala m.fl., har kommit till andra slutsatser. Det finns således ett tämligen svagt stöd för Svensmarks teorier i den övriga forskarvärlden.
  IPCC har med andra ord inte lagt denna klimatfaktor åt sidan, utan vägt in den som en del i den forskning som finns tillgänglig på området. Där finner man inte att Svensmarks teorier ger någon anledning till att ompröva den övriga nästan eniga forskarvärldens slutsatser, sammanfattad av IPCC så att det är till 95 % säkert att vi har en klimatförändring som i huvudsak orsakats av människans utsläpp av växthusgaser.
  Jag ser därför detta inlägg som bara ett försök i raden av många andra, att flytta fokus från det som är viktigt i klimatfrågan, nämligen de förändringar vi måste vidta för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser i världen.

 4. Lejeune

  Gunnar Kjelldahl (C)
  Där kom det gamla fina auktoritetsargument till användning igen!

 5. Ingemar Nordin

  Thomas P #1,
  Det är förvisso sant att detta är en modellstudie (= ett teoretiskt utforskande av olika teorier). Men till skillnad från de klimatmodeller som du håller så högt så baseras inga ruinerande politiska beslut på denna modell. Man kan inte ens införa en skatt på galaktisk partikelstrålning, så då antar jag att artikeln är ointressant för mainstream.

 6. Gunnar Kjelldahl (C)

  #4
  ”Auktoritetsargument”? Nå jag hade i alla fall argument, i motsats till den anonyma signaturen ”Lejeune” som bygger sitt argumenterande på att kritisera hur andra framför sina argument, i stället för att bemöta dem.

 7. Lejeune

  #6
  Anonym, ja på goda grunder. ……vi vet var du bor!

 8. Gunnar Kjelldahl (C)

  #5 Ingemar
  Det är intressant att Ingemar Nordin gör skillnad på forskningens trovärdighet beroende av om den är möjlig att beskatta eller ej. Det är emellertid beklämmande att misstron mot våra folkvalda är så stor att han tror att de skulle föredra en felaktig sanning för att håva in skatter. Det första förklarar dock det andra.

 9. Lasse

  #6 Vi tar alla på oss mer eller mindre viktiga roller. Som politiker kan jag förstå att du vill gå ”full in” i din roll som ansvarstagande framtidsväktare.
  Det sorgliga med den rollen är att den utesluter tvivel och osäkerhet. Den utesluter helt alternativa kanske troliga förklaringsmodeller.
  Den gör dig till nyttig medarbetare i en rörelse som i bästa fall är ofarlig.
  Vi ansvarsbefriade kan fortfarande vara öppna och nyfikna!
  Beträffande solcyklernas inverkan så hade WUWT ett inlägg av Willis Eschenbach där solcyklerna periodicitet INTE hade inverkan på temperaturperiodiciteten. http://wattsupwiththat.com/2014/04/10/solar-periodicity/
  En forskare som glatt ger sig in på alla områden-idag om CO2 dubbling och dess effekt vid olika molnighet. http://wattsupwiththat.com/2014/04/12/a-modtran-mystery/

 10. Ingemar Nordin

  Gunnar K #8,
  Jag är skeptisk mot sådana som bara springer i flock och som uppenbarligen saknar förmåga att tänka kritiskt och självständigt.

 11. Daniel Wiklund

  Har läst professor Sterners artikel i DN.Han har helt klart drabbats av hybris.Sverige ska rädda världen undan katastrof.Och Sterner har tagit på sig rollen som den store frälsaren.Och hans ”geniala” metoder för att rädda oss är höjda skatter på främst koldioxid.Gud bevare oss för såna som Sterner,hans egna ”utsläpp” som världsförbättrare är av närmast religiös karaktär.Det kliar i hans fingrar att utöva kontroll över oss arma människor,att styra varje möjlig och omöjlig aspekt av mänskligt liv.Det hade ju varit bra omnån journalist från DN själv skrivit från mötet i Tyskland,men där fick ju journalister inte vara med,däremot fanns det plats för gröna aktivister.Det måste ju kännas bra för IPCC att ikläda sig rollen som gudar,som ska rädda os från oss själva.Förut,som under den senaste klimatkatastrofen i Sverige(1860-talet),var det prästerna som menade att det var människornas syndiga leverne som orsakade nödåren med svälten,nu är det IPCC som kommit fram till att vi syndat.Det är synd om oss människor.

 12. Ann LH

  Friskt vågat har jag börjat plöja NIPCC physical science. Efter att ha noterat ett otal av IPCC mer eller mindre förbisedda negativa feedbacksystem i kap II har turen nu kommit till kap III och drivkrafterna. Diskussionen om solens roll är omfattande och öppnar en ocean av nya infallsvinklar. Nog betyder solen betydligt mer för klimatförändringarna än vad som kommit fram i debatten. Bert Bolins arroganta uttalande om Svensmark o & -96* blir mer än generande för honom idag än då han rejält tryckte till de då unga forskarna. Nu är ju IPCCs uppgift inte att allsidigt befatta sig med vad som styr klimatet så från min högst begränsade horisont är jag oändligt tacksam för att NIPCC finns som komplement om man vill försöka få lite grepp om klimatfrågan. En sammanfattning av de slutsatser om solens betydelse för klimatförändringar, som redovisas i NIPCCrapporten, skulle kunna förändra hela debatten i grunden.
  * ”Jag Finder dette pars skridt videnskapligt sett yderst naiv tog oansvarigt”

 13. Gunnar Kjelldahl (C)

  #7
  Självklart vet den anonyma signaturen ”Lejeune” var jag bor, om signaturen vill ta reda på det. Jag är dock en människa som tror på det demokratiska systemet, och som inte vill låta detta påverkas av förtäckta hot, trots att jag fått några stycken (och alltid av anonyma ”debattörer”) vid det här laget. Därför skriver jag alltid under eget namn, ett namn som jag f.ö. är ensam om i världen.

 14. Lars Jonsson

  Lars Jonsson
  2014/04/13 kl. 09:15
  Din kommentar inväntar granskning.
  Thomas P
  Det är riktigt att studien bygger på modeller, men det känns ju lite löjligt att göra en stor sak av detta. Studien ger dock stöd för teorin, och jag säger teorin, om att det finns en förstärkningseffekt av solen ringa cykliska variationer. Dessutom finns det ju observationer som stöder detta. Anser inte många mainstream forskare att solen varit delaktig i den uppvärmning som skett under 1900-talets första häft, och att man behöver en fysikalisk förklaringsmodell för hur sambandet kan se ut. Det blir ju lite larvigt när man klankar ner på vems teorin är, och att det bara är modeller. Har du någon åsikt om själva artikelns innehåll, är du intresserad av frågan eller är det viktiga att påpeka hur fel alla har här på KU.
  Kjelldahl,
  Jag vet inte om du läste min senaste artikel? I alla händelser så anser man med 95% säkerhet att påverkan från mänsklig aktivitet är orsak till dem dominerande delen den uppvärmning, inte antropogena växthusgaser som skett sedan 1950. Med andra ord om vi använder begreppet klimatförändringar sedan 1850 så är de från perioden 1850-1950 borträknande (30-50%) på de kan vi lägga huvudorsak, vilket lämnar en viss del kvar. IPCC kan därför säga sig vara väldigt säkra på att hälften är orsakade av människan. Längre än så kan man inte dra deras uttalande. Sedan när du säger att vi ”har en klimatförändring” så vet jag inte om du menar att vi observerat en klimatförändring sedan 1850, 1950 eller 1979, eller har en för närvarande. Som du vet har vi ingen statistiskt signifikant global uppvärmning sedan 17 år. Att vi har haft klimatförändringar under den tiden, så är de lokala eller regionala, och det är kanske möjligt att så är fallet.
  Vad är din åsikt vad det gäller proportioner. Hur stor del av den uppvärmning som skett sedan 1950 anser du specifikt har orsakats av CO2, den gas som ju de flesta C oroar sig för.

 15. Gunnar Kjelldahl (C)

  #10 Ingemar Nordin
  Det handlar inte bara om att ifrågasätta de som ”springer i flock”. Du insinuerar kraftigt också att politikerna MEDVETET skulle föredra att stödja en felaktig vetenskap för att kunna håva in skatter. Det inger inte förtroende.

 16. Ann LH

  Gunnar Kj. – Jag har aldrig tidigare mött en person som är så stryktålig som du. Det är inte bara ditt namn som är unikt.

 17. Lasse

  #15
  Att politiker medvetet håvar in skatter på det de anser vara skadligt är välbekant!
  De 1000 SEK vi betalar per CO2 ton är exceptionellt i världen-vilket påpekas av Thomas Sterner i DN idag.
  Kanske är vi lite för snabba , detta eftersom miljörörelsen ser hur vår import ger mer utsläpp än våra inhemska utsläpp.

 18. Daniel Wiklund

  Den senaste klimatkastrofen i Sverige ägde rum under 1860-talet.Vore intressant att höra vad du Gunnar K tror orsakade denna katastrof.Vilken klimatförädring som då ägde rum.Det borde ju vara lättare att förklara den än att veta vad som händer om ett visst antal år om vi inte hindrar utsläppen.Kanske inte så intressant med det som hände då,det var ju inte värmen som var problemet då.

 19. Thomas P

  Ingemar #5 Om studier som denna används för att ignorerar hotet från AGW kan det bli mycket dyrt, tvärtemot vad du tror. Att du sen gör så klart att du värderar vetenskap efter dess politiska konsekvenser är deprimerande om än typiskt.
  Gunnar #13 Jag tror inte att Lejeunes inlägg var tänkt som ett hot mot dig utan istället en del i att folket här älskar att se sig själva som offer eller potentiella offer. Han tror att om hans namn kommer ut så blir han förföljd.
  När det gäller Ingemar Nordins syn på politik tycker jag de här citaten från Smedjan var belysande: ”Det finns dårar, av slaverisystemets subtila propaganda förvirrade människor, som anser att skatt inte är stöld” ”I Sverige ägs de facto allt, inklusive medborgarna, av staten. De individer som för tillfället kommit i besittning av statens maktmonopol är slavägarna, medan alla vi andra är slavar.”
  http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=128
  Lars #14 Modeller är beroende av de antaganden man startar med, och eftersom hela grunden för ”Svensmarks” mekanism är mycket kontroversiell finns vad jag kan se inga okontroversiella data att mata in. Varken jag eller, gissar jag, någon annan här har kompetens att bedöma om de faktiskt visar något relevant eller om de bara startar med antagandet att kosmisk strålning är relevant och då, inte oväntat, får ut att den är relevant.
  ”Det blir ju lite larvigt när man klankar ner på vems teorin är, ”
  Det kanske kan tyckas så för en utomstående, men idéer är valutan i vilket forskares prestationer mäts. Skulle det kostat så mycket för Ingemar att fått detta rätt? Det är ju inte som om det är första gången detta omnämnts så rimligen måste han känt till det.

 20. Helge

  Gunnar Kjelldahl #15
  Varför agerar då politiker som glasklara alarmister? Man behöver inte vara särskilt begåvad för att förstå att klimathotet är klart överdrivet, för att inte tom säga att det mesta av hoten är så osannolika att det är rent absurt att lägga 1000-tals miljarder på ett hot som knappt existerar. Åtgärderna har sen dessutom visat sig i bästa fall har noll effekt på det hotet man säger sig vilja åtgärda. I sämsta fall gör man det värre och skapar ökad hungersnöd och skapar andra värre miljöproblem.
  Om politikerna inte har en baktanke, inte en policy där ändamålen anses helga medlen, där många spelar med och förstorar eller hittar på larmen, där media inte granskar, där avvikare med annan uppfattning förföljs eller inte längre får forskningsanslag och öppet kallas förnekare. Måste slutsatsen bli att de helt enkelt inte har något att säga till om, alternativt inte har förmågan att analysera komplexa problem.
  Klimatfrågan har gjort att jag granskar politiken på ett helt annat vis idag. Ljuger man om så enkelt verifierbara saker, vad ljuger man då mer om? Min slutsats har blivit att från att ha haft ett relativt högt förtroende för politiker är det idag nära noll. De jobbar inte för folket, de jobbar för särintressen, oftast i egenintresse eller som nyttiga idioter. Hårda ord, men jag gav mig själv in i politiken för att konstatera på plats hur det fungerar, och det var en rejäl ögonöppnare. Deltagit i lokalpolitiken där fortsatt visst inflytande råder i lokala frågor även om det mesta är reglerat i lag och förordningar. Allt ovanför är 100% centralstyrt, diskussion förekommer inte, gör man någon form av opposition blir man snabbt knuffad ner i fåran. Envisas man får man inga uppdrag och inte heller nominerad till några listor med valbar plats. Systemet fungerade kanske en gång i tiden när politik var en folkrörelse, men det gör det inte längre.

 21. Gunnar Kjelldahl (C)

  #14 Jonsson
  Det IPCC säger är att det är en högre säkerhet då det gäller mätdata sedan 1950, men man säger också att slutsatserna sannolikt gäller hela 1900-talet.
  Det råder dock ingen tvekan om att uppvärmningen i atmosfären planat ut sedan toppåret vid den kraftiga El Nino-perioden 1998, men det är också sant att temperaturen ligger kvar på denna höga nivå, och även varit över den ett par enskilda år, trots en mycket svagare El Nino-påverkan. Enligt prof. Erland Källén så har uppvärmningen dock fortsatt i havsdjupen, vilket är en logisk förklaring när havsströmmarna är svalare i ytan (som vid La Nina som dominerat under 2000-talet) och därmed har en avkylande effekt på luften.
  Min uppfattning är att CO2 är en huvudorsak till att utstrålningen uppenbarligen bromsas mer nu än längre tillbaka i tiden. Den slutsatsen drar jag av att CO2 bevisligen är en (viktig och nödvändig) växthusgas, och att halten av den gasen ökat med ca 35 % sedan industrialismens början på 1800-talet.
  Däremot finns det flera andra gaser som också påverkar klimatet, både naturligt och genom mänsklig påverkan. En av de sistnämnda är köldmedierna, som visserligen är små till mängden, men som har i en del fall flera tusen gånger högre växthuseffekt per viktenhet än CO2. Där pågår också en utfasning av dessa gaser nu enligt internationella överenskommelser.
  En annan viktig växthusgas är metan, som frigörs i stora mängder både naturligt och genom mänsklig påverkan t.ex. vid djurhållning. Metan är en stark växthusgas, men betydligt mer kortlivad i atmosfären än CO2. Det finns dock undersökningar som säger att vår djurhållning i världen ger lika stark påverkan på klimatet som bilåkandet, så det definitivt en faktor att ta med i sammanhanget! Att äta mindre kött är en klimatåtgärd.

 22. Gunnar Kjelldahl (C)

  #16 Ann Löfving Henriksson
  Tack Ann, det var det snällaste Du har skrivit om mig.

 23. Gunnar Kjelldahl (C)

  #20 Helge
  Det är ju ett ganska fantastiskt påstående att man inte ”behöver vara särskilt begåvad” för att förstå att klimathotet är överdrivet. Att han misstror politikernas motiv är en sak, men med detta har Helge också insinuerat att han är mer begåvad än alla de tusentals forskare i världen som står bakom IPCC:s slutsatser.

 24. Adolf Goreing

  #21 ”Enligt prof. Erland Källén så har uppvärmningen dock fortsatt i havsdjupen”, Värmen går alltså över till ”Stealth Mode” och smyger sig förbi satelliter och termometrar på land. Förbi ARGO-bojar för att till sist materialisera sig långt ner i havsdjupet. (För ingen har ju sett den). Erland Källén kanske t.o.m har varit nere i djupet och verkligen mätt detta? Det krävs då Platinaresistorer (som har en upplösning på 0,01K) för att fånga en eventuell temperaturökning där nere. Jag måste ge dig att du är ovanligt påläst för att vara politiker, jag upprepar därför min utmaning till dig. Läs WG1s rapport och låt mig sedan ge dig mer nyanserade referenser (peer-reviewed) som gör att WG2 och kommande WG3s arbeten blir ganska meningslösa.

 25. Ingvar

  #8 Gunnar Kjelldahl
  Misstron mot politiker grundar sig på helt andra orsaker.
  – IPCC:s forskningsuppdrag är att påvisa att det är människan som påverkar klimatet och att det i första hand är mänskligt utsläpp av koldioxid som är orsaken. Uppdraget är inte att förstå hur klimatet ”fungerar”
  – Man är över huvudtaget inte öppen för andra förklaringar över hur klimatet fungerar
  – Propagandan i massmedia är inte trovärdig. Vi har flera kunniga forskare i området som inte kommer till tals utan det är de kända neomalthusianerna Wijkman och Rockström som får representera vetenskapen. Och diverse IPCC-uttolkare.
  Det lyser och luktar politiskt projekt lång väg och de vetenskapliga argumenten är svaga och även till viss del felaktiga. Syftet med projektet blir dunkelt och därmed misstror många självständigt tänkande människor projektet. Och att inhämta ”Second opinions” är det absolut aldrig tal om. Vi har sett sanningen och den heter IPCC. Kanske dags att läsa NIPCC?
  Att inte kunna höja blicken och se igenom detta skådespel utan envist hävda att IPCC står för sanningen är auktoritetstro.
  Nu gäller det förvisso inte alla politiker, jag har kontakt med några som ser positivt på mina återkommande skriverier till alla riksdagsledamöter.

 26. Karl-Oskar

  Gunnar Kjelldahl (C)
  Jag skulle vara tacksam om du ville svara på denna fråga. Mina gamla släktingar har röstat på ditt parti från den tiden det hette Bondeförbundet. Jag har försökt förklara för dem att Centern vill göra Sveriges fordon koldioxidfria till 2030 och regeringens utredare skriver att för att klara detta måste bränslet kosta 40kr/lit.
  Släktingarna tror inte att deras gamla parti kan göra något så tokigt.
  Tänker Centern höja co2skatten så mycket som utredningen föreslår?

 27. Helge

  Gunnar Kjelldahl #22
  De där med metan, tror du verkligen på vad du skriver och i så fall varför. Är det något du har hört och återberättar? Har du läst det i DN?
  Som lite motvikt har du några sidor, finns många fler.
  http://wattsupwiththat.com/2014/04/11/methane-the-irrelevant-greenhouse-gas/
  Köttindustrin med betoning på industri tar jag avstånd ifrån. Men en välskött djurhållning är bra för alla inklusive miljön.
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=75nwvIK2AMs#at=31
  http://www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change
  Och lite om biobränslen
  http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/ny-forskning-f%C3%B6rklarar-varf%C3%B6r-odling-av-biobr%C3%A4nslen-ger-mer-v%C3%A4xthusgas-1.7267
  http://www.sydsvenskan.se/varlden/har-skovlas-for-ditt-biobransle/
  Sveriges koldioxkurva.
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Koldioxid-historisk-utveckling/?from3776=1900&to3776=2011
  Tyska satsningen meningslös. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/oekostrom-regierungsberater-wollen-eeg-abschaffen-12820227.html

 28. lennart bengtsson

  Solen och strålningsbalansen
  Det är naturligt för de flesta lekmän att se solen som en källa till variationer i väder och klimat eftersom solen tillsammans med atmosfärens sammanasättning de fakto är avgörande för jordens klimat . Detta hänger delvis samman med att det är först under de senaste 35 åren som vi har tillförlitliga solmätningar från sensorer från satellit. Detta är helt nödvändigt då tidigare mätningar från främst jordytan var helt otillräckliga. Bara en sådan fundamental mätning som jordens albedo ( den procentdel solstrålning som reflekteras från jorden) bedömdes vara ca 40% ( ända till början på 1960-talet) jämfört med dagens noggranna mätningar ca 29%. Solmätningarna visar variationer på mindre än 0.1% över solens 11-års cykel och är försumbara jämfört med de ändringar i den långvågiga strålningen som beror på växthusgasökningen. Detta verkar inte känt bland allmänheten.
  Den enda möjlighet att få till en meningsfull soleffekt är att operera med komplexa indirekta effekter som kondensationskärnor för moln ( påverkade av solens magnetfält) som inte ännu har kunnat övertygande påvisas åtminstone inte övertygat experterna på molnfysik. Det är helt i sin ordning att forskning på detta område fortsätter men det finns i dagen läge inte särskilt stora förhoppningar att detta skall vara något av klimatforskningens heliga Gral. Att ifrågasätta växthuseffekten men anamma Svensmarks hypotes verkar därför fullständigt inkonsekvent to day the least.
  Det problem som däremot är viktigt är att förstå den långsamma uppvärmningen samt de variationer som vi känner sedan lång tid tillbaka. Den mest sannolika hypotes är att dessa är interna och drivs av ett antal kvasi-periodiska eller icke-periodiska variationer i jordens klimatsystem. En förklaring till den långsamma uppvärmningen beror troligast på att energiutbytet med djuphavet är mer effektivt än man tidigare ansett, samt att molnfördelning och vattenångefördelning i atmosfären avviker från vad klimatmodellerna är kapabla att beräkna.
  Enligt min uppfattning är det här som man i första hand skall söka efter en förklaring och det viktigaste är att fortsätta utvecklingen av mer realistiska klimatmodeller som MÅSTE valideras mot aktuella observationer. Detta pågår men får föga uppmärksamhet i dagens debatt som numera helt domineras av en syn på jordens klimat som i flera avseenden får betraktas som kvasivetenskap. Dit hör iden att uppvärmningen också kan ge upphov till kallare väder ( bl a framfört av representant för USAs regering) samt diverse märkliga hypoteser inte minst att klimatet styrs av den kosmiska strålningen.
  LennartB

 29. Helge

  #23 Gunnar Kjelldahl
  Nu märks det att du är politiker. Svarar inte på något och riktar in dig på ett lösrykt ”citat” tagen ur sitt sammanhang. Man ska tolka det jag skrivit som att de visst är begåvade men har inget att säga till om, alternativt ser det som ett bekvämt vis att nå andra ändamål. Men det förstod du säkert för du är är säkert inte obegåvad?!

 30. Rosenhane

  Gunnar Kjelldahl 21
  Du tror dig alltså som yrkespolitiker om att kunna ”åtgärda” klimatet.
  Har du funderat över varför politikerföraktet galopperar och förtroendet för skrået är i botten?

 31. lennart bengtsson

  *24
  Detta är inte alls osannolikt då havens temperatur är högst olikformig och vissa områden kyls av medan andra värms upp, men är som riktigt påpekas detta är utomordentligt svårt att mäta då det krävs en mätnoggrannhet på ca 0.1 °C. Däremot vet vi från GRACE och från radaraltimetri ( vilket ger en oberoende volymsbestämning) att haven fortlöpande expanderar med ca 1 mm/år. Detta visar att värmeinnehållet fortsätter att öka men i ytterst ringa takt.
  LennartB

 32. Risto Kastarinen

  Lyssnade precis på P1, 10:40, där man berättade att strax, 11:00, skall man släppa FN:S klimatrapport som skall tala om för oss HUR vi skall minska utsläppen.
  Intresset är ENORMT, i ett pressrum, enligt direkrapport från SR:S journalist var det hela 5 reportrar från hela världen och 3 av dem var svenskar !

 33. Håller med Rosenhane
  Att tro att man kan påverka klimatet genom att minska mänskligt utsläpp av koldioxid är i dagsläget otroligt naivt. Men som sagt , det är precis det. En illa underbyggd tro.

 34. Ann LH

  #22 Gunnar Kj. – Grov misstolkning som vanligt.

 35. Lasse

  #31 Att påverka klimatet med CO2 kräver både tålamod och tro.
  Övertro tror jag!

 36. Daniel Wiklund

  För snart 20 år sen skrev Kary Mullis(nobelpristagare)om IPCC.”De förutspår att den globala uppvärmningen är på väg och att det beror på våra utsläpp.De gör det för att vi ska fortsätta att oroa oss för vår roll i det hela.Är vi inte oroliga och inte heller har dåligt samvete vill vi kanske inte betala deras löner.Så enkelt är det.”Det har ju nästan blivit en tävling mellan forskarna att skrämma vettet ur oss.Ibland har vi tio år på oss,ibland har vi två år på oss,ibland är det redan försent.Tycker nog att ”alla dessa tusentals forskare som står bakom IPCC-s slutsatser”(som Gunnar k skriver)skulle kunna överraska oss och komma med annat än kol(?)svarta framtidsutsikter.Men det kanske finns förklaringar till deras ibland häpnadsväckande slutsatser.Vi lever ju på en planet med många mysterier,däribland mönstren för det föränderliga klimatet.Vi är barn av dessa förändringar och har vår härkomst i dessa mysterier.Kanske inte så konstigt då att vi( i varje fall några av oss)ibland uppträder lite mystisk.

 37. Bara för att redovisa min inställning att herrar Wijkman och Rockström i grunden är neomalthusianer:
  ”Vår utgångspunkt är en stigande oro för att planeten inte klarar av den ökade belastningen som växande ekonomier och befolkning utgör. ”
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stor-brist-pa-kunskap-om-riskerna-framover_7752820.svd

 38. Thomas P

  Ingvar #25 Sluta sprida myter!
  ”– IPCC:s forskningsuppdrag är att påvisa att det är människan som påverkar klimatet och att det i första hand är mänskligt utsläpp av koldioxid som är orsaken. Uppdraget är inte att förstå hur klimatet ”fungerar””
  IPCC:s uppdrag är att utröna i vilken omfattning människan påverkar klimatet.
  ”– Man är över huvudtaget inte öppen för andra förklaringar över hur klimatet fungerar”
  Ta och läs rapporten där en massa olika effekter finns med. Att en del av all de motstridiga hypoteser som passerar en blogg som denna i en aldrig sinande ström får litet eller inget utrymme kan bero på att de saknar vetenskapligt stöd.
  Lennart #27 Jag vet att det kräver mer jobb än att bara komma med din standardförklaring, men tror du att du kan titta på den nu aktuella artikeln och säga vad du anser om denna?

 39. Helge

  @ Gunnar Kjelldahl
  Vill inte verka elak, men blir ibland trött på hur man kan vara så ensidig och inte heller visa på minsta vilja att ta till sig sakargument. När jag läser alarmistiska artiklar, inlägg eller ser ensidigt alarmistiska inslag på Internet försöker jag alltid ödmjukt anta att det är kanske något jag missat, men som all alarmism visar det sig sen vid närmare granskning oftast vara klart överdrivet. Visst finns det klimathot, oavsett orsak, men vad som sen ska göras för att ev mota dessa klimathot måste få debatteras fritt utan alla billiga debattknep används ryggradsmässigt. Inte heller ska man prata i termer att frågan är avgjord osv. All samhällsutveckling mår bra av en öppen och fri debatt. Att begrava eller styra debatten ensidigt föder spänningar som för eller senare frigörs.

 40. Gunnar Kjelldahl #3, #15: Du är som en papegoja som mekaniskt rabblar ramsor utan att begripa vad de innebär. Det gamla argumentet om 95% säkerhet av människans skuld till minst hälften av globala uppvärmningen är ett sådant exempel. De 95% är ett påhitt eller ”tyckande” av de som skrev IPCC AR5 WG1. Har inget med vetenskap att göra. En bluff och ett sätt att vilseleda allmänheten/politiker.
  För övrigt tror jag gärna svenska politiker förvanskar vetenskapen för att kunna öka skatterna och kontrollera folket. IPCC är en politisk skapelse för att sedan kunna gömma sig bakom. Två gradersmålet är ett sådant exempel där den som läser IPCC WG1 huvuddokument inser hur stora osäkerheterna är. Temperaturspannet är rejält (flera grader). Ändå tjatar politiker om tvågradersmålet. Nu finns det klokare politiker också. I Australien har man slängt den rödgröna röran i sjön.

 41. Thomas P #36
  Det är inga myter.
  Tillägg till mitt #35. För den som till äventyrs inte vet vad herr Wijkman står för så är han (vice?) ordförande i Rom-klubben med dokumenten som ”Limits to Growth”, ”The First ”Global Revolution” mfl som politisk grundval.

 42. J-O

  Gunnar Kj: du nämner metanhotet. Vad jag förstår så är samma våglängder som vattenånga redan verkar inom. Om nu den stora förekomsten av vattenång redan har nästan 100% absobation så lär inte metan påverka varken från eller till…

 43. Björn

  På blogggen The Hockey Schtick kan man läsa ett visdomsord: ”If you can’t explain the ’pause’, you can’t explain the cause…”. Men över till dagens ämne, så kan vi konstatera att solforskningens rön inte inkluderas i klimatforskningen som vi känner den idag. Svensmark är en av de alla forskare som inte ryms inom det område som kallas för ”klimatforskning”. Faktum är att det inte går att skapa en klimatmodell utan inkluderande av solforskningen och en djupare analys av atmosfärens påverkan av UV/EUV. Jag vidhåller som jag tidigare har påstått, att det är vetenskapligt bedrägeri att påstå, att antropogen CO2 driver klimatet, utan att förstå solens ännu dolda egenskaper och dess indirekta påverkan på både jordens uppvärmning och nedkylning.

 44. Thomas P

  Ingvar #41 Vad skalla jag kalla det då om inte ”myt” för sant är det i alla fall inte.
  Apropå myter så har vi fått in en ny sådan efter ett inlägg på WUWT för några dagar sedan vilken åter tittar fram i #42. Metan har stor effekt, bl a för att vattenånga är så ojämnt fördelad. I övre atmosfären har man t ex mycket lite vattenånga pga den låga temperaturen så där konkurrerar inte metanet med vattenånga. Det finns folk som räknat på saken och de kommer fram till att metan är en stark växthusgas.

 45. Lejeune

  #44
  Myter?
  Döm själva: ”The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change”

 46. Kenneth Mikaelsson

  Hörni alla den som visar mig en enda spådom som gått i uppfyllelse från IPCC ska få en puss…. var för käbbla om en sak som bara existerar i teorin men som sönderfaller i verkligheten…. och om man ska vara orolig om något så är det väl att vi har kalla tider framför oss.. ingen som tagit upp att jordens magnetfällt försvagats med 15% på sista tiden?? borde ju ha en ganska stor inverkan på den kosmiska strålningen samt den låga molnbildningen.. tar man sedan och kollar upp periodiciteten på istiderna så tycks det mej att det skulle vara mer troligt att vi får användning av långkalsonger än shorts…

 47. Argus

  # 38 TP skriver:
  Ingvar #25 Sluta sprida myter!
  ”– IPCC:s forskningsuppdrag är att påvisa att det är människan som påverkar klimatet och att det i första hand är mänskligt utsläpp av koldioxid som är orsaken. Uppdraget är inte att förstå hur klimatet ”fungerar””
  TP kommenterar:
  IPCC:s uppdrag är att utröna i vilken omfattning människan påverkar klimatet.
  Och jag kommeneterar:
  TP, detta är ett logiskt självmål. Med bara ’omärkliga’ betydelseförskjutningar -eller inte ens ’förskjutningar’ – anser jag att tillrättaläggandet snarast är en bekräftelse (sic).

 48. Kenneth Mikaelsson

  Här kommer lite läsning http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/04/new-paper-studies-ordovician-ice-age.html
  Om ni nu inte sett denna förr..

 49. Ingemar Nordin

  Lennart #28,
  Tack för att du kommenterar den artikel som inlägget handlar om, även om du inte anser att detta är en fruktbar väg för att bättre förstå klimatet.
  Så kan det vara. Men samtidigt är det väl ganska allmänt accepterat att solens instrålning har betydelse för växlingar mellan istider (Melankovic). Även denna variation är i minsta laget för att den ensam skall förklara dessa effekter, utan det krävs förstärkningseffekter i albedot.
  Den teori som Svensmark förespråkar baserar sig på en helt annan förstärkningsmekanism. Den effekt som borde vara lättast att testa rör molnbildningen eftersom den visserligen är liten men sker relativt snabbt. Jag tänker här på Forbuch-minskningar som inträffar 6-10 dagar efter ett kort solutbrott.
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/15/svensmarks-teori-provas-i/
  Men påverkan på jordens globala temperatur måste, om den finns, vara bra mycket mer indirekt och långsiktig: Minskad solaktivitet skall orsaka fler galaktiska partiklar. Dessa skall öka molnmängden över tropikerna. Och då handlar det om enstaka procent. Denna ökade procent moln skall sedan minska den direkta instrålningen i framförallt ythavet som gör att temperaturen där minskar. Denna minskade ythavsvärme skall sedan påverka den globala temperaturen. – Det lär vara en ganska långsam process.

 50. KF

  Gunnar Kj, kommentar på detta?
  http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2014/04/04/the-little-ice-age-was-the-coldest-period-for-10000-years/

 51. Lejeune #45
  Tack, slapp jag leta. 🙂
  Argus #47
  Klockrent!

 52. KF

  https://www.facebook.com/IFeakingLoveScience/photos/a.456449604376056.98921.367116489976035/792740774080269/?type=1&theater

 53. Michael E

  Den som lyssnade på P1s reportage från Berlin och presskonferensen för den nya IPCC rapporten fick höra att i ett rum gjort för att rymma 150 journalister fanns endast 5 varav 3 var Svenskar. Det var förvisso strax innan presskonferensen börjat men reportern själv trodde inte att det skulle komma så många fler. Det om något illusterar hur världens intresse för IPCC nu kraftigt minskat. Talande är också att 60% av de journalister som faktisk var där, var Svenskar.
  Med svalnande medieintresse följer svalande intresse hos politikerna. Speciellt nu i valtider fokuserar partierna enbart på de frågor som väljarna anser viktiga och de frågor där partiet av väljarna anses vara starka. Därav följer att få partier utom C och Mp samt i viss mån V diskuterar klimatfrågan. För M och S gäller det att föra tillbaka debatten till de frågor som de anses starka inom och det är inte klimatfrågan.
  Givet det svalande medieintresset så är det kanske en inte alltför vågad gissning att även efter valet kommer klimatfrågan föra en tynade tillvaro allt längre från strålkastarljuset. Gunnar Kjelldahls märkliga inlägg i detta forum tycks indikera detta. Den verkliga frågan för beslutsfattare är ju hur trovärdiga klimatmodellerna är eftersom det är deras resultat man ämnar fatta beslut som kommer att påverka samhället i decennier framåt. Givet att GCM inte är validerat och givet att den kosmiska bakgrundstrålnings påverkan på molnbildning inte är inkluderat i GCM borde Gunnar Kjelldahl vara lite försiktigare i sin kritik mot Svensmarks forskning. Men och andra sidan kanske det är talande att han använder detta forum för att föra fram sin kritik och inte sin egen blogg eller UI. Klimatupplysningen har ju onekligen blivit en kraft att räkna med i klimatfrågan!

 54. Claudius

  Tack, Ingemar Nordin, och Ann LH!
  I vilken utsträckning diskuterar funktionärerna inom IPCC (International Parade on Climate Confusion) det som utgör den närmsta och viktigaste faktorn för Jordens klimat, dvs Solen, energicentrum i vårt eget lilla planetsystem? Andra faktorer måste sökas på längre håll, i den Galax där våra planeter roterar. Men höjer IPCC-folket egentligen blicken högre än avgasrören eller skorstenarna? Jag vet inte, har inte tagit del av deras rapporter annat än via media.
  Som övertygad av substansen i Henrik Svensmarks arbeten noterar jag varje litet erkännande, även de mest motvilliga, som hans forskning förtjänar, och ibland får. Nu känns det som om det till slut våras för den danske banbrytaren. I vetenskapshistorien finns åtskilliga exempel på motarbetade banbrytare.

 55. Fredrik Berg

  #46 Kenneth Mikaelsson
  Vi käbblar för att vi är oroliga. Jag håller med om att det inte är någon fara för klimatet när det gäller uppvärmning. Oron kommer sig att oavsett om uppvärmningen stannar upp eller går upp 2 grader så kommer skadan från okunniga politiker som i sin iver att köpa röster hos grupper som föräldravrålet att vara stor. Ja skadan på vår industri kan bli så stor att vi faktiskt står sämre rustade att möta eventuella utmaningar än om vi kört på som vanligt. Det är där faran ligger och den är påtaglig med tanke på hur media aldrig granskar politikers uttalanden, från att ha varit den tredje statsmakten utgör de nu hantlangare åt den första.

 56. Kenneth Mikaelsson

  Jo jag vet, måste ändra mitt synsätt också .. går inte att bara nonchalera charlataner idioter och politiker
  för får de verka så har vi väl inget kvar att värna om.. bara lite konfunderad över hur lätt ledda vissa människor är ta folk som röstar på MP visst de vill väl men.. hur startade det partiet var det sälarna som dog eller träna som.. va vist fel bonitetsklass på den och sälarna hade valpsjuka .. va i alla fall inga rätt på många av deras slogans likväl så hoppade varenda Palestina tant på tåget…
  Ska bättra mig… lovar

 57. bom

  #13Gunnar K
  Du har missförstått Lejeune. Vad han säger är att han inte själv vill utsättas för det berömda Hells Angels (och AFA)hotet ”Vi vet var du bor och var dina barn går i skolan” – därför önskar han vara anonym. Du trodde att han åsyftade Din bostadsadress och att han hotade Dig personligen. Ann L-H ger Dig beröm för stryktålighet och det gör även jag gärna. Kjelldahl är ett gammalt fint namn i kemistkretsar. Proteinanalys(rå) i päronformade glaskolvar så Du är möjligen ensam om namnkombinationen men inte om Kjelldahlnamnet enbart.

 58. #54 Claudius
  International Parade on Climate Confusion
  🙂
  International Parody on Climate Charade

 59. pekke

  bom #57
  Uttrycket ” vi vet var du bor ” kommer från Greenpeace !
  Noggrant så var det ” We know who you are. We know where you live. We know where you work. And we be many, but you be few. ”
  http://wattsupwiththat.com/2010/04/06/damage-control-greenpeace-removes-threats/
  För övrigt så lever vi nu i en av Jordens kallaste perioder på många miljoner år.
  Temp senaste 65 miljoner år.
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:65_Myr_Climate_Change.png
  Temp 542 miljoner år.
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phanerozoic_Climate_Change.png
  Notera hur mycket kallare det blivit de senaste 65 milj. åren.

 60. Åke N

  Pekke #59.
  Det var just dom orden från terrororganisationen Greenpeace som fick mig att inte använda mitt hela efternamn. Måste ha varit nån gång under 2008.

 61. Sven Östholm

  Hur skall det gå till att i grunden ersätta fossila bränslen då? Det finns ju inga fungerande exempel att lyfta fram trots allt prat.
  Tyskland 03:00 12/4 20014. Behov 50, 561 GW . Kol + kärnkraft levererar 44, 983 GW , vindkraft 0,347 GW , resterande vattenkraft + biokraft.
  Tyskland har 32GW installerat, vindkraft genererade 1,08% av installerad effekt. Hur skall det gå till att göra om Tysklands elenergiförsörjning till att vara helt fossilfri? Tysk vindenergi levererade år 2013 8,3% av landets behov, men redan är installerad sol + vind effekt så stor att landets behov av effekt kan överskridas , så hur skall det gå till att både femdubbla sol + vindeffekt för att få tillräcklig mängd energi och klara av att hantera effektöverskott som kommer att kräva att alla Nordeuropas konsumenter använder enbart Tysk el? Kommer verkligen Tysklands grannar att gå med på att stänga ned all sin produktion för att Tyskar skall kunna producera 100% grön el och använda Polsk, fransk , norsk, österrikisk effekt när tysk vindkraft ger 1,08% ?
  Tyska energiewende är en bluff som Die Grune vunnit mandat på. Hade de varit ärliga och uppriktiga så hade fri fart på autoban för länge sedan varit satt till under 100 km/h.
  http://www.agora-energiewende.de/service/aktuelle-stromdaten/stromerzeugung-und-verbrauch/
  I Sverige förfogar staten över mer än 70% av anställdas produktionsresultat. Det har varit 74%. Hur mycket mer kan staten ta in utan att ytterligare pålagor blir verkningslösa? Resulterar i en deflation som gör att produktionscentra går i konkurs? Kommer det att finnas meningsfulla verksamheter som staten kan driva när transporter jordbruk och industri blir meningslös som näringar för enskilda? Ett Kuba, men skapat med ”styrmedel” i ”folkets och världens” intresse?

 62. lennart bengtsson

  Ingemar
  Variationerna i jordbanan och i jordaxeln lutning spelar en stor roll för klimatet. Vi är just nu längst bort från solen i juni/juli vilket leder till en markant minskning av instrålningen på höga latituder på NH. Jämför vi hela området 60°N-90°N i juni så far man i genomsnitt ca 30W/m2 mindre instrålning jämfört med december för området 60°S-90°S. Det är en avsevärd mängd. Härtill kommer olika slag av feedbacks. För 6000 år sedan var det tvärt om om det var detta som var orsaken till värmeperioden som man kallar Holocene maximium. Vi är just nu i en period med risk för ökad nedisning på NH men det är inte osannolikt att just växthusgasökningen har hjälpt oss därvidlag. Istidsperioderna är inte så enkelt att förklara och en hel del återstår att klarlägga. Men kanske var det växthusgaserna som bidrog att få slut på den lilla istiden.
  LennartB

 63. Håkan R

  ==> Gunnar Kjelldahl (C) #8
  ”Det är emellertid beklämmande att misstron mot våra folkvalda är så stor att han tror att de skulle föredra en felaktig sanning för att håva in skatter.”
  Beklämmande är bara förnamnet, men i ärlighetens namn måste jag nog konstatera att ni jobbat ihop till det.
  Att lyssna på Riksdagens klimat/energidebatter ger intrycket av att de flesta av er inte passerat stadiet där Kamratposten och Min Häst var favoritlektyren.
  De senaste kräkmedlet är hur alla riksdags HEN nu tävlar om vem som varit mest emot datalagringsdirektivet, i from förhoppning att VI som Reinfeldt kallar ”det sovande folket” skall varit tillräckligt yrvakna/senila för att ha glömt att alla utom tre av er röstade för nämnda direktiv. (Viss heder åt Centerpartiet där i alla fall några vågade rösta emot, visserligen en ganska betydelselös markering då hela centerpartiet kunnat rösta emot utan att det påverkat resultatet).
  Att du blir så upprörd över att röstboskapen tror att ni politiker ljuger/slirar med sanningen i syfte att motivera politiska beslut låter i mina öron aningen skenheligt.

 64. Lejeune

  #57
  Tack för ditt tillrättaläggande, en grön fatwa är inget någon önskar sig!

 65. ceebee

  När jag gick i realskolan fick jag en dimmkammare demonstrerad och förklarad för mig. Jag kunde med egna ögon se hur det plötsligt uppstod vita kondensations linjer, vilka läraren förklarade med att det var partiklar från yttre rymden som var orsaken.
  När jag många år senare tog ett flygcertifikat och läste en elementär meteorologi kurs fick jag molnbildningen förklarad som att det krävs kondensations kärnor för att processen skall starta och att dessa kärnor kan antingen vara smutspartiklar eller joniserade partiklar p.g.a den kosmiska strålningen.
  Att kosmisk strålning påverkas av magnetfält tillhör den naturvetenskapliga allmänbildningen.
  Lord Monkton, hur seriös han nu kan vara?, har också i någon presentation visat på sammanfallande kurvor av solmagnetism, molnbildning och global temperatur.
  Eftersom Lennart Bengtsson tillhör dom som avvisar denna teori som väsentlig i klimatförståelsen vore det intressant att få svagheterna förklarade.
  Själv känner jag att den ena hypotesen är väl inte sämre än den andra! Detta så länge som ingen har verifierats av verkligheten.
  För övrigt är det märkligt att CO2´s andel av den totala ”växthuseffekten” inte närmare specifierats.
  Om den totala ”växthuseffekten” är låt oss säga 1 million (1.000.000) Goore, mitt förslag på enhet för denna effekt, hur stor är då CO2´s andel? 500.000 Goore. 20 Goore eller 873.667 Goore. Viktigt att veta för att allmänhet och andra intresserade skall kunna göra en rimlighetsbedömning av olika påståenden i sammanhanget.

 66. Kenneth Mikaelsson

  Saknas renesansmänniskor i forskningen av idag tycker de flesta bökar på för små täppor.. så det är ju inte underligt att man får bara små sanningar när man frågar, så det behövs folk som Lord Mongton för att sammanställa forskningen.. och för folk som är intresserade av kosmisk strålning kolla in denna https://www.youtube.com/watch?v=y8EE0p9kx5o

 67. Johan M

  #28 lennart bengtsson
  ”Den enda möjlighet att få till en meningsfull soleffekt är att operera med komplexa indirekta effekter som kondensationskärnor för moln ( påverkade av solens magnetfält) som inte ännu har kunnat övertygande påvisas åtminstone inte övertygat experterna på molnfysik.”
  Den enda möjligheten att få till en meningsfull koldioxideffekt är att operera med komplexa indirekta effekter som förstärkning från vattenånga (som skulle öka med ökad koldioxidnivå) som inte ännu har kunnat övertygande påvisas åtminstone inte övertygat icke troende.
  🙂