Vinter nu och i framtiden

Vinterbild

(Egen bild)

Det var fint på promenaden idag och jag kunde till och med se lite blå himmel. Men jag kan tänka mig att en del blir lite förvirrade. Så här skulle det väl inte vara, vad hände med klimatförändringen?

Snodjup

Här ovan ser ni en karta till vänster och en till höger. Den vänstra visar snödjupet den senaste veckan och den högra visar ett klimatscenario baserat på RCP 4.5 för åren 2021-2050.

SMHI beskriver klimatscenariot såhär:

”I kartbilderna visas antal dagar med snötäcke med minst 20 mm vatteninnehåll. Det kan tolkas som antal dagar då det är goda förhållanden för skidåkning. Kartorna ger en uppfattning om hur snöförhållandena för skidåkning förändras och kan därför användas för långsiktig planering av turism och friluftsanläggningar.”

Självklart är scenariot ett genomsnitt och det är ju inte så att det behöver bli så den första vintern eller ens om tio år även om analysen skulle visa sig stämma långsiktigt. Men det är ju mycket mer än skidåkning som kommunerna behöver planera för. Beredskapen för mycket snö exempelvis eller värme- och elproduktionsbehovet. Om de, baserat på SMHIs klimatanalyser, tror att risken/chansen för en kall vinter med mycket snö är minimal så gör de kanske inte rätt investeringar. Kommer de så några vintrar med oväntat mycket kyla och snö så kan det ju bli klimatkris på riktigt. Människor kan inte ta sig till jobbet eller affären för vägarna är inte plogade, fjärrvärmeverken får svårt att snabbt öka sin kapacitet då det inte är planerat så etc. De som bor i egna hem har oftast eluppvärmning och om då vindkraftverken i stort sett står still, var ska elen komma ifrån när kärnkraftverken är avvecklade någon gång i framtiden?

Det bästa är nog att inte tro på SMHIs scenario alltför mycket utan ta det säkra före det osäkra och se till att samhället fungerar även under en kall vinter med mycket snö.

En tanke som slog mig var att ponera att den vänstra snödjupskartan hade liknat den högra scenariokartan i år. Jag är rätt säker på att då hade vissa alarmistiska tongångar hörts. Titta, framtiden är ju redan här! Klimatförändringen går fortare än vad forskarna trott! Ja och så vidare. Vi får se, men så kan det ju bli nästa år och det passar ju bra inför valet 2022 i så fall. Då är det viktigt att komma ihåg den här vintern och hur mycket det kan skifta år från år.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. mattias

  Tack Lena,
  Säsongerna 2010 och 2011 var ju två vintrar i rad som var ordentligt kalla, vi får väl hoppas på det. För SMHIs karta februari 2021 börjar de får svårt att hitta färger så det räcker. I vissa delar av Norrland närmar sig skalan botten med -10 grader kallare än normalen 1991-2020: https://www.smhi.se/data/meteorologi/kartor/karta/hittills-denna-manad/temperatur/

 2. Lasse

  Tack Lena
  S ställer till det. Dagens snöröjning lämnar gångbanorna oröjda vilket ger stora svårigheter att gå.
  Detta gäller speciellt på ojämnt underlag och kullerstensgator i pittoreska miljöer.

  SMHIs klimatindikatorer kan ju granskas.
  Dessa ställdes upp för att visa att prognoserna som gjordes stämde. Därför är det speciellt roligt att visa denna:
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-extrem-arealnederbord-1.3970
  Få tillfällen-men ändå -fel resultat.

 3. mattias

  Lasse,
  Intressant. Det verkar som om extremnederbörden minskat ganska kraftigt den senaste tioårsperioden: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-extrem-nederbord-1.29819
  Någon som vill spekulera i vad det kan bero på?
  Att göra prognoser med linjär extrapolation verkar vara att göra det lite väl enkelt för sig.

 4. Tack, mycket tänkvärt och ”pragmatiskt” skrivet. Jag själv har svårt att vara pragmatisk och återhållsam i detta ämne, som en del sett. Det värsta är nog inte köpt vetenskap för mig utan värre är att demokratin satts ur spel, med en journalistkår (inte alla, det finns flera lysande undantag) som måste må i grunden riktigt illa när man tummar på sin roll som faktagranskare. Det ena vore inte möjligt utan det andra. SVT´s VD Hanna Stjärne borde naturligtvis fått sparken för länge sedan eftersom hon frångått sina direktiv å det grövsta, och sådant skaver något oerhört på mig. Själv formulerade jag det lite skarpare, i mina senaste rader till makten och frågan är vad som är bäst, men kanske båda sidor behövs. I ett krisläge är det svårt att vara pragmatisk, om man nu ser det så:
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/vetenskapliga-felsteg-det-br%C3%A5dskar

 5. mattias

  Den senaste månadens kalla väder behöver naturligtvis ”förklaras” av dem som hävdar att det pågår en global uppvärmning: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bnLPo3/klimatforandringarna-kan-ge-fler-stranga-vintrar
  Det kan möjligen stämma att Sverige får kalla vintrar när Arktis är varmt – att döma av gårdagens tråd om UAH gäller det när man jämför januaritemperaturen för Arktis 2020 och 2021. Det är rimligt att om det är kallt någonstans så är det varmt någon annanstans. Det märkliga är att förklaringsviljan för det motsatta lyser med sin frånvaro.

 6. Ulf

  Hörde talas om en gammal man som förde väderdagbok. Var ett antal år sedan. Han menade att det ofta var tre likadana vintrar i rad.
  Dock är väljarna rätt glömska. Blir det en varm sommar, glömmer man den kalla vintern och valet är ju efter sommaren.

 7. Per I

  Proffessor Erik Kjellström citeras ”ett väderfenomen som inträffar då och då”. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bnLPo3/klimatforandringarna-kan-ge-fler-stranga-vintrar
  Inget alarmerande alltså. Vari ligger då klimathotet? naturligtvis i att det kan bli vanligare i framtiden i klimatförändringarnas spår. Och det är inte en sällsynt sträng vinterkyla som påstås.
  Jag kommer ihåg de snörika vintrarna på 60 till 80 talet då det tidvis var mycket kallare också. På 70 talet pratade de äldre om kylan under krigsvintrarna. Minus 42 grader i Västmanland.
  Väder varierar i cykler och det är naturligt. 1867 och 68 blev det ingen sommar i Norrland. Man törs inte tänka på vilka konsekvenser en sån väderperiod skulle få idag idag med det inflytande miljöaktivisterna har på politiker.

 8. Peter+Stilbs

  Löjligt av SMHI att komma med dessa detaljerade klimatprognoser, när man inte ens globalt kan enas om ”klimatkänsligheten” och ”globala uppvärmningen”.

  Trots allt är Sverige och dess landskap ganska små – jag orkar inte räkna/slå upp just nu – men att hela Europa utgör 2% av Jordens yta är en nyhet för många.

 9. Daniel Wiklund8

  Hjalmar Söderberg skrev att mannaminnet är kort, mellan första och andra höststormen.

 10. Jan

  I det massmediala och politiska klimat som råder är per definition varje köldknäpp väder medan per definition varje värmebölja är klimat.

 11. Sören+G

  Sen är frågan varför milda vintrar skulle vara ett hot. Och som vi ska kasta ut miljarder på att stoppa.

 12. Staffan Lindström

  5, 7, 8

  Erik Kjellström på SMHI:
  ”Bilden inte klar”
  Erik Kjellström vid SMHI menar att en del pekar på att stora snöfall kan bli ännu kraftigare i framtiden, som en följd av att luften kan innehålla mer vattenånga när det blir varmare.

  Samtidigt anser han att det är för tidigt för att dra några slutsatser om hur framtidens vintrar kommer att se ut, i klimatförändringarnas spår.

  – Den forskning som gjorts ger delvis motstridiga signaler. Bilden är inte klar. Det här är ett av de stora frågetecknen inför framtiden, säger han. Om frekvensen av olika vädertyper ändras skulle det få stora följder för oss. AB 2021-02-04
  SMHI nu idag 2021-02-04

  VARMAST I SVERIGE IGÅR KL 19:00 – IDAG KL 07:00
  Varmast 9,3 °C
  Prästkulla i Sverige
  Topplista: Varmast i Sverige
  MÄTSTATION TEMPERATUR
  Prästkulla 9,3 °C (*)
  Skillinge 1,3 °C
  Ölands södra udde 0,5 °C
  Ölands norra udde 0,5 °C
  Östergarnsholm 0,4 °C
  Fårösund Ar 0,3 °C
  Sturup 0,0 °C
  Falsterbo -0,0 °C
  Utklippan -0,1 °C
  Malmö -0,4 °C
  (*) Värdet har fastnat i våra preliminära kvalitetskontroller och det kommer att granskas manuellt.
  Tabellen visar högsta temperaturerna i Sverige igår kl 19:00 – idag kl 07:00. Tabellen uppdateras allt eftersom data kommer in till SMHI. Ofta har de flesta observationerna kommit in 20 till 30 minuter efter tidsperiodens slut.

  Interaktiv karta
  Karta som visar mätstationer på topplistan för vald parameter och valt område.

  +

  © OpenStreetMap contributors

  VARMAST I SVERIGE IDAG KL 07:00 – 08:00
  Varmast 17,0 °C
  Östmark-Åsarna i Sverige
  Topplista: Varmast i Sverige
  MÄTSTATION TEMPERATUR
  Östmark-Åsarna 17,0 °C (*)
  Prästkulla 10,8 °C (*)
  Ölands norra udde -0,5 °C
  Östergarnsholm -1,2 °C
  Skillinge -1,4 °C
  Fårösund Ar -1,5 °C
  Hoburg -2,4 °C
  Gotska Sandön -2,5 °C
  Utklippan -2,6 °C
  Örskär -2,7 °C
  (*) Värdet har fastnat i våra preliminära kvalitetskontroller och det kommer att granskas manuellt.
  Tabellen visar högsta temperaturerna i Sverige idag kl 07:00 – 08:00. Temperaturerna är preliminära.

  Interaktiv karta
  Karta som visar mätstationer på topplistan för vald parameter och valt område.

  +

  © OpenStreetMap contributors
  Kommentarer överflödiga…dock det händer ofta…

 13. Rolf Mellberg

  Angående två av makens språkrör, Aftonblaskan och prof. Erik Kjellström:

  Enligt min uppfattning kan man ana ( se?) ett samband mellan sommaren 2018, förra årets vinter och denna vinter. Nämligen låsta vädersystem, knutna till jetströmmar, polar vortex etc.
  Tänk om någon kan utröna om det kan finnas någon ORSAK bakom???

  Carbon brief är också en maktlojal aktör, med en ganska (mycket?) kompetent sådan. När man läser länken nedan bör man hålla i minnet att en text kan säga något genom det som står i texten (förstås) men även genom det som INTE står i den.

  Att man inte säger något om att solens variabilitet (via en mängd mekanismer) kan tänkas påverka polar vortex roar mig. Oj vad politiskt räddhågsna man är.

  https://www.carbonbrief.org/jet-stream-is-climate-change-causing-more-blocking-weather-events

 14. mattias

  Rolf,
  Just så. Någon indirekt mekanism i så fall att koldioxidemission på något sätt påverkar polar vortex? De varma somrarna på 1930-talet och 2018 då flera av våra värmerekord kommer ifrån beror knappast på koldioxid som värmer på vintern och natten. Möjligen skulle varma sommarnätter underlätta uppvärmning under dagen då? Och årets vinter skulle ha varit ännu kallare utan CO2 emissioner?

 15. Lasse

  #13 Jetströmmar som meandrar , Rossbyvågor.
  Rossby centrum SMHIs forsknings centrum och Kjellströms arbetsplats.
  Hoppas han läser T Rossbys cirkulationspapper.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020GL087456

  Viss form av periodicitet påverkar havets cirkulationsmönster (och vädrets)

 16. Björn

  SMHIs klimatscenarios är rent bluff, för det går inte att förutsäga framtiden. Vinter är vinter och då borde alla vara beredda på att det är just vinter. Beröringsskräcken med det externa som finns där och kan förändra förhållanden här på vår jord över tid, är uppenbar. Om meteorologer och klimatforskare började inse att det interna klimatsystemet är helt beroende av det externa yttre, då kunde kanske prognoser om kanske tioårsperioder förverkligas. Om en ca 15-årig period med lägre solaktivitet jämfört med 1900-talet, som nu har passerat, inte ingår i meteorologins medvetande, då kan man inte heller förstå varför förändringar i atmosfärens cirkulation uppstår och därmed förändringar i väder och vind och i slutänden, klimatförändringar.

 17. Göran S

  Här var lite intressanta uppgifter om klimatets inverkan på havsnivå. Vad kan man lita på?
  Diagrammet med oscillationer var intressant.
  Mätningar vid olika tidpunkter varierar ju och om man inte ser det mönstret ..
  Uppgifter från tidigare säger +1,9 mm/år i genomsnitt.
  Sök på ”hav klimatfakta”
  Vad tror ni om sidan?

 18. Ann+Löfving-Henriksson

  Lena!
  Undrar hur många som går omkring och funderar så klokt som Du. En gammal skogsgubbe kommenterade en gång mediebruset med att man måste få ro med sina egna tankar, som i skogen, för att inte tappa fotfästet. Den semester från det stora bruset som coronakarantänen har gett oss alla har minsann sina fördelar.
  Oavsett det så har även vår lilla Atlantkust fått del av den aktuella klimat/väder-omställningen. Bergen är vita, insjöarna, liksom vissa vägavsnitt, bjuder på skridskoåkning, och gamla dunjackor från förr (70-80t) har fått komma till heders. Det är bara att tacka och ta emot, Carpe Diem!

 19. Göran S

  Hej igen,
  Jag var inne på klimatfakta.info som verkar vara under bearbetning men min givna sök fungerar.
  men det finns också en väldigt alarmistisk sida klimatfakta.com,
  det var inte den senare jag avsåg.

 20. Jonas

  #7 Per I

  Sommaren 1867 var kall i Norrland, och ledde till svält.

  Sommaren 1868 var väldigt varm och torr (typ sommaren 2018). Den ledde till svält i Södra Sverige. Blev också startskottet för massutvandringen till USA. Det var alltså riktigt ”klimatnödläge” 1867-1868.

  Kan varmt rekommendera Magnus Västerbro´s bok ”Svälten”. Den handlar om dessa nödår.

 21. Evert+Andersson

  Om det varit vindstilla idag 09.00 hade effektbristen varit 3175 MW. Eventuellt kunde vattenkraften skruvats på lite mer.

  Ett scenario som högst troligt kommer att inträffa innan månaden är till ända.

 22. Per I

  Jonas #20
  Tack för påpekandet. Extremväder som orsakade missväxt. En dokumentär finns också. https://www.svtplay.se/video/28762098/ett-satans-ar

 23. Lasse

  #21 Evert
  Det är tur att vi har reservkraft upptänd och beredd att öka upp.
  I morse 60MW med beredskap till 600.
  https://bulletin.nu/ekonomi/all/elbrist-karlshamns-oljeverk-ar-i-drift

  Notera att MP inte skulle vilja finansiera detta verk och bannar banker som gör det!
  https://bulletin.nu/ledare/all/ingen-hejd-pa-mp-s-totalitara-ansprak

  Pigg start på Bullentin!

 24. GörannS

  Det finns en pocket ”svälten” som beskriver nödåren 1867 och 1868.
  1867 svalt man i Norrland och 1868 kom svälten till Småland. De besuttna tyckte att de hade sig själva att skylla. Det gjordes insamlingar i Europa till de svältande Svenskarne bl.a organiserat från Paris.
  Denna svält ledde till den första utvandringsvågen. Ni kan med fördel studera detta på Emigrantmuseet i Göteborg.
  Vårt lands resurser på jordbruksplanet är begränsade, vi skall ta vara på och förvalta väl våra stora fina företag, annars kanske vi får svälten på dörren igen. Den som tog bort fria och bundna aktier botde skämmas.

 25. Simon

  #23 Lasse
  Notera också att Tovatt-MP påstår att vi inte har brist på el eller höga elpriser. Man undrar på vilken planet han befinner sig:

  https://twitter.com/LorentzTovatt/status/1356980509457408003?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1356980509457408003%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsamnytt.se%2Fmp-toppens-han-mot-sveriges-industri-vi-har-ingen-elbrist%2F

 26. Daniel Wiklund8

  Den senaste klimatkatastrofen i Sverige var nödåren på 1860-talet. Den 28/6 föddes min farfar i en by utanför Piteå, det var kvar is på träsket, likadant året efter. En tuff start för min farfar och hans föräldrar som till slut hade 10 barn. Trots det blev han 92 år, så jag hann träffa min farfar. Farfars/min hemby drabbades av en katastrof till. I slutet av juli 1997 regnade det 198 mm på ett dygn, uppmätt i Fagerheden, en dryg mil från min hemby. Det är nederbördsrekord för ett dygn i Sverige. Min farfars hus där min pappa föddes var dom tvungen att riva. Ån som rann några meter från huset blev till en stor flod och letade sig in under huset. Det hade stått där i 150 år. Turligt nog var ingen i huset när det rasade ihop. Det är en viss känsla att se filmen ”ett satans år”, eller barnen från frostmofjällen, eller Ormens väg på hälleberget av Bo Widerberg (efter Torgny Lindgrens bok), får en uppfattning om hur mina förfäder hade det.

 27. Paul+Håkansson

  Simon
  15:09, 2021-02-04

  Rent ut sagt så är det skrämmande läsning. Denna totala ignorans för situationen som hans parti nu är ansvarig för handlar om vår välfärd och framtida överlevnad. Att då få läsa denna idioti gör mig rent ut sagt heligt förbannad. Sverker hade stoppat honom i soptunnan, vad jag skulle gjort vill jag inte skriva här.

 28. Paul+Håkansson

  Denna artikel med ett år på nacken är högst aktuell idag.

  https://klimatupplysningen.se/utmaningar-svensk-elproduktion-och-eldistribution/

  Ett stort tack till Claes-Erik Simonsbacka.

 29. Björn

  GörannS [24]; Enligt amerikanska NOAA var det solfläcksminimum 1867. Vid ett solfläcksminimum är solen mindre aktiv, vilket också visar sig i en reducering av energin i högenergetisk UV, vars skilda våglängder har med både bildande och destruering av ozon i stratosfären. Det är sådana här fakta som inte meteorologer och klimatforskare vill andas om, för då kan fokus flyttas från deras ensidiga påstående om CO2 som drivande av klimatet.

 30. Ann+lh

  Lasse 23 Bulletin, passopp!
  En av delägarna i tidningen heter Gustav Rentzhog….känt namn eller hur?….men det var brodern Ingmar som ”upptäckte” Greta. Ingemar är nu aktiv i Global Utmaning som ägs av Kristina Persson, före detta känd miljöaktiv politiker och en i en förmögen släkt från Östersund.
  I Bulletin för några dagar sedan syntes på stor bild följande kvintett med upplysande text om samarbetet efter Covid:
  https://bulletin.nu/politik/all/samarbetet-efter-covid-emmanuel-macron-och-angela-merkel
  Kallas även The Great Reset!

 31. #25 Simon
  Själv kallar jag Tovatt för Twowatt, eftersom det avspeglar hans syn på energiförbrukningen per tidsenhet hos Sveriges förbrukare.

 32. Ann L-H #30

  Nej, tyvärr så är Bulletins redaktion inte särskilt pålästa om klimatfrågan. Inte heller inser de hur en av de mörka ideologierna (fullt jämförbar med kommunismen och nazismen under 1900-talet) utnyttjar klimatfrågan för att införa ett auktoritärt styre. Verktygen är rädsla och ”vetenskapen”.

 33. Lasse

  Vetenskapen om klimatändringarna får en knuff när NASA får en ny chef Gavin Smith, mannen bakom GISS
  https://wattsupwiththat.com/2021/02/03/the-shocking-climate-graph-climateofgavin-doesnt-want-you-to-see/

  Hoppas han lägger upp de dubbla måttbanden(Peglar och satelliter) för havet också. Det är så uppenbart fusk!

  Bullentin får 100 dagar för att visa vad de går för.

 34. Gunnar Strandell

  Lasse #33
  I Sverige har vi ett talesätt om att det inte är en bra idé att sätta bocken till trädgårdsmästare.
  Budskapet bör finnas i USA, men nu är det tydligen viktigare att vara radikal än förnuftig.

 35. Håkan Bergman

  Ann+lh #30
  Macron kanske bara har ett år kvar, tar Le Pen över lär det bli åka av i Bryssel. Bryssel vill säkert hjälpa Macron men får nog operera under radarn i så fall. https://www.express.co.uk/news/politics/1392921/emmanuel-macron-news-french-presidential-election-polling-marine-le-pen-france-news

 36. Peter L

  För något år sedan fanns det en länk till Vetenskapsradion (om öknarnas minskning) en Svensk forskare var med i ett av deras program. Har letat men ej kunnat finna den länken, vet ej om den är borttagen. Är det någon här som vill lägga ut den vore jag tacksam, vill delge den till en lärare som visade skeptiska ögon när jag berättade att dom minskar i stället för att öka,,,,,

 37. Per I

  Märkligt att Holmens nedstängning av produktion inte uppmärksammas mer i pressen. Se går med förlust med p.g.a. elpriset.
  Finland riskerar väl problem nu. De importerar ständigt ett par tusen MW från Sverige eller Norge. Och tur för Sverige att det börja blåsa. Det syns på kontrollrummet.se hur mycket det blåser totalt sett i landet eftersom vindkraften är prioriterad.

 38. Lena Krantz

  Peter L
  Är det detta programmet du tänker på?
  https://sverigesradio.se/avsnitt/718046

 39. Simon

  #31 Göran
  Ja nog har det gått säkringar där alltid.

 40. Karl Erik R

  #23 Lasse
  Vilket utspel från Bolund och MP. I förlängningen kan man förutsäga att det blir lönlöst att gå till banken för att ta ett lån för att köpa en diesel- eller bensinbil. Banken måste enligt Bolunds lag säga nej till en så klimatskadlig, fossil verksamhet.

 41. Lars Thorén

  #36, 38
  Den här institutionen verkar det ju vara ruter i. Rapporter om mindre öknar och inga kolutsläpp från tinande permafrost! Jippi!
  https://www.nateko.lu.se/sv/artikel/tinande-permafrost-okar-inte-kolutslapp-visar-ny-studie
  https://www.nateko.lu.se/sv/artikel/ulf-hellden-om-myten-om-okenspridning

 42. Per I

  Bolund verkar verkligen tro på att det inte finns tid kvar att förändra. Så mycket att han verkar tycka grundlagen är en petitess som bör köras över för ändamålen helgar medlen. Återigen detta med att införa diktatur. Men hur tänker han då? Hans möjlighet att påverka är här i Sverige, och det ger ingen effekt globalt, inte ens om vi stoppar alla utsläpp i Sverige.
  Jag ser ner på de som tror på klimathotet som mindre vetande, begränsade förmågor, lågt utbildade i kritiskt tänkande framförallt i naturvetenskaper eller så gör de sig en bra tillvaro genom att hänga på tåget, hyckleri alltså. Men det får stå för mig.

 43. Andersson

  Ser att många får olika associationer på namnet Tovatt. Efter att läst hans uttalande kommer jag själv att tänka på Tokwatt, skulle kunna vara enhet för galenskap.
  Verkar genereras oerhört mycket Tokwatt i riksdagshuset och inte verkar den vara intermittent heller, utan det produceras hela tiden en hög och jämn ström av galenskap.
  När det gäller vår elproduktion så måste det till ett omedelbart uppvaknande.
  Vilken idiot som helst begriper att man inte kan ersätta kärnkraft med vindkraft.
  Coronan har väl visat hur det går när man förlitar sig på import i ett krisläge?

 44. pa

  #43 Andersson

  Här långt bort från dårhuset på Helgeandsholmen, är det fina vinterdagar med skidåkning, precis som förr.

 45. OsoPolar

  Jag hämtade för några år sedan rådata från AEMET, motsvarigheten till SMHI, och gjorde en graf på temperaturen på Teneriffas södra flygplats. Grafen visar fallande temperaturer från 2015! De enda teorier som kan förklara fenomenet är de som Henrik Svensmark och Valentina Zharkova presenterat. Dessa handlar om solens minskande magnetfält och hur det påverkar molnbildningen. Professor Zharkova förutspår att åren 2020 – 2053 kommer att bli kyliga.
  “WE ENTERED THE ‘MODERN’ GRAND SOLAR MINIMUM ON JUNE 8, 2020”
  Svensmarks teori har bekräftats i laboratorieförsök och Zharkovas matematiska modell fungera både framåt och bakåt i tiden.
  Jag efterlyser ett eller flera laboratorieförsök som visar att CO2 styr klimatförändringarna. En 32 år gammal teori borde ha bekräftats i praktiken för länge sedan. Hur många som tror på teorin imponerar inte det minsta – tvärt om.
  Temperaturen på Teneriffas södra flygplats är idag, nu på morgonen 14 grader.

 46. Lars Hellman

  Isen håller på att lägga sig på Vättern observerar jag från mitt köksfönster i Jönköping. Senast gjorde den det 2017, det stämmer dåligt med klimatprofeternas utsagor.

 47. Lasse

  #36 o #38 Ang ökenspridningen.
  Läser fortfarande Sven Börjessons bok (Långsamt med stort nöje)
  Han går igenom FNs roll i att uppmärksamma ökenutbredningen.
  Samma upplägg som i klimatfrågan-stora trumman tills det visades att Sahel blev grönare. Tack vare CO2 😉
  Det verkar som om FN vill se katastrofer-kanske för att göra sig mer relevant?
  Fast ekot har inte fått denna kunskap:
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1446012
  ”Men de hotas av ökenspridningen som går i allt snabbare i takt med klimatförändringarna. Enligt FN är ökenspridning ett av världens största globala miljöhot.” 2020- 01-17
  Gamla nyheter återsänds!
  Det kanske är därför det kallas för ekot?

  Covid har visat att den politik som minskar utbyte mellan rika och fattiga länder som förespråkas av Mp är katastrofalt för de fattiga!

 48. Daniel Wiklund8

  Per B som ny klimatminister kommer att se till att alla på jorden får exakt den vinter dom vill ha. Nyss på nordnytt fick vi veta att uppvärmningen ställer till det för renarna. Ifjol var det rekordmycket snö som ställde till det. Men med miljöpartiets Per B som klimatminister så är det slut med dåligt väder och klimat för renarna. Halleluja!

 49. Sören+G

  Här är lite läsning för Per Bolund. Kanske ansiktsmaskerna bör vara lufttäta.
  https://principia-scientific.com/zero-emissions-a-baited-hook/

 50. Daniel Wiklund8

  Vilken fantastisk vinterdag i Luleå, kan inte bli bättre. Strålande sol, 6 minusgrader och svaga vindar. Dessutom bländande vit snö. Får tacka den idag nytillträdde klimatministern.

 51. Peter L

  38. Tack Lena det var det jag menade, kontrast mot vad våran före vise statsminister sa i Sveriges Riksdag.

 52. Gunnar Strandell

  Lasse #47
  Att Sahel blev grönare gjorde att en stackars bekräftelseforskare fick byta spår och hoppa på klimathotet istället. Han heter Johan Rockström.

  Tänk, vilken utveckling vi skulle haft om alla dessa undergångsforskare istället jobbat i Hans Roslings anda för saker som leder framåt .

 53. BG

  Försvinner elen hjälper det inte om husen har fjärrvärme, eftersom cirkulationspumparna drivs med el.

 54. Jan-Eric Birger Lindström

  Har varit hemma 2 dagar från jobbet på grund av att snöröjningen inte hunnit med ,Har jobbat 40 år
  första gången det händer.Bor i Övik

 55. Jan-Eric Birger Lindström

  Hårt vinterväder är mycket vanligare när Arktis är som varmast, säger klimatforskaren Judah Cohen, som ledde studien, till New York Times.

  Framtidens vintrar kan komma att antingen bli väldigt milda – eller kalla och snörika,AftonBladet.

  Jag tycker det låter som en HelGardering.