Vindkraften och konkurrenskraften

Gästinlägg av Tord Wiklund

Iced_power_lines2

(Bild från Wikipedia). Svensk Energi anger att stamnäten kommer att byggas ut de närmaste 15 åren till en kostnad av 60 miljarder kronor och att elnätsföretagen kommer att behöva investera mer än så för att utöka lokal- och regionnäten. Detta innebär att nätavgiften för elkonsumenter blir större än vad tidigare befarats, det blir alltså mer än en prisdubblering.

Svenska kraftnät visar att inom denna 15 års period möjliggörs vindkraftsutbyggnad till 17 TWh. ( jfr. kärnkraftens potential 65 TWh.) I en artikel i SVD Brännpunkt 2013-10-08 påpekar Anna- Karin Hatt (C), att när Socialdemokraterna satt i regeringen i början av 2000-talet var nätinvesteringarna endast en halv miljard per år, men nu pågår en förbättring. Hon påpekar dessutom att för alliansen är det prioriterat att bygga ut näten samtidigt som vi fortsätter energiomställningen.

Läsaren får en känsla av att vara i Tyskland där kärnkraften successivt avvecklas och kolkraften successivt byggs ut för reglerkraft när det inte blåser. I Tyskland är subventionerna till vindkraftproducenterna 40 öre/kWh och räknas detta över till svenska förhållanden och dessa 17 TWh vindkraft, blir elcertifikatkostnaden för konsumenter 7 miljarder årligen.

Inte ett ord om höjda elpriser nämns i artikeln, först då elräkningarna kommer inses felsatsningen. Centern borde i stället fråga sig ”vad skall vi ha vindkraften till” – behöver vi vindkraft då svensk traditionell elmarknad redan är fossilfri och ger elöverskott?

För en utomstående betraktare är denna miljardrullning och rasering av natur i klimatets namn en meningslös symbolpolitik, iscensatt av Centern för att locka kärnkraftmotståndares röster. Svenska Kraftnät anger, att i utsatta situationer kan endast 6 procent av installerad vindkraftseffekt tillgodoräknas vilket innebär att under kall vinterperiod med tillhörande snålblåst fordras det, för att ersätta kärnkraften, femtiotusen vindkraftverk (vardera 3 MW 200m höga), samtidigt som vattenkraft och kraftvärme utnyttjas till fullo.

Varför denna brådska med opålitlig el?

Satsa på utveckling av kraftvärme och 4e generationens kärnkraft. Svensk traditionell produktmix inom elen är överlägsen. Det går inte att göra annat än instämma i Kungliga Vetenskapsakademins förslag om att regeringen tillsätter en oberoende kommission med uppgift att studera elens och elprisets betydelse för samhället, samhällsekonomin och det svenska näringslivet.

Det gäller Sveriges konkurrenskraft, jobben och välfärden. 

Tord Wiklund (f.d. Anläggningsingenjör ABB)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn-Ola

  Så här skrev jag i en tråd på Flashback-forum där vindkraften diskuteras.
  Där kan man vara lite befriande sjövild.

  ”Jag håller med alla i denna tråd som anser att vindkraft i Sverige är ren idioti, förstörande av pengar och naturvärden.
  Vi har tillräckligt med elenergi och behöver inte den energi som vindkraftverken producerar.
  Vår elenergi är också klimatneutral, så där försvann det argumentet för vindkraft.
  De kan inte ersätta kärnkraftverk p.g.a. intermittensen. Dessutom måste de vindkraftverk vi reser idag skrotas innan våra kärnkraftverk måste avvecklas.

  De är alltså helt onödiga för oss. Att ha vindkraft för att exportera el till Tyskland innebär att vi är med och bekostar deras kärnkraftsavveckling. Jag tror att det är få svenskar som är med på det om de upplyses om detta.

  Vindkraft är bara till för att politiker ska verka handlingskraftiga. De är bra för att de går att peka på.
  Det satsas mycket pengar på energibesparing också. Det är naturligtvis bra, men har nackdelen för politiker att det inte syns.
  Vindkraftverken är alltså politiska symboler för god miljöpolitik, men jag ser dem som symboler för ren dumhet. ”

 2. Michael

  För att tillföra lite perspektiv på centerns politik: det finns en betydande opinion mot kärnkraft vilket politikerna måste förhålla sig till. Skulle inte C fånga upp stora delar av väljarna med sådana åsikter skulle MP:s inflytande öka väsentligt, med ännu stolligare politik som följd.

 3. CL

  Håller med om att man bör satsa på 4:e generationen kärnkraft i stället. Det s.k. uttjänta bränslet kan återanvändas, el produceras oberoende av sol och vind samtidigt som restproduktens falighetstid förkortas från 100 000 år till ca 500 år.
  Tala om att tänka på framtida generation.
  Detta borde man satsa på oavsett vad man tycket om vindkraft.
  Har motionerat till Fp´s Landsmöte om det.

 4. Mikael

  Global warming alarmists nevertheless claim that the “nearly all” climate scientists believe dangerous global warming will occur. This is a strange claim, in view of the fact more than 30,000 American scientists signed the Oregon Petition, stating that there is no basis for dangerous manmade global warming forecasts, and “no convincing evidence” that carbon dioxide is dangerously warming the planet or disrupting its climate.

 5. AOH

  Mikael # 4

  Utgår ifrån att det här är länken till OP

  http://www.petitionproject.org/index.php

 6. Mikael

  ”ENOUGH IS ENOUGH – Extreme Eco Activists have no moral compass and Australians need to stand up and say NO MORE!
  All around the world ECO Activists are doing everything in their power to restrict access and drive energy producers out of business… all under the banner of CLIMATE CHANGE. Their lies and deceit are fooling many who believe their outlandish claims. Australians care about the environment, we don’t care for lies!
  Australia’s future is being dominated by Eco Activists priorities – regardless of the impact on the economy or our population’s needs. For example the Crown of Thorns Starfish has been identified as one of the major threats to the Great Barrier Reef, yet Eco Activists are trying to shut down mining to ‘save the reef’.

  These extreme ECO Activists have well organised, coordinated and effective plans in practice to destroy Australia’s coal industry. Most are well funded overseas organisations who prey on people to believe their lies and join their fight.

  Instead of contributing to solutions for alternative power and the energy/climate debate, they are derailing and attempting to destroy our only source of reliable and affordable energy.

  Eco Activists have no solution so why are we letting them hold up our coal industry? Why are we letting small business close and jobs fly out the window just to strengthen their agenda’s? Why are we letting them hurt Aussie Families???

  Why do we let them into our court system? How can we let Aussie families suffer without jobs whilst these projects are held up for year after year????

  Why do we fund these overseas scientists to study in OUR universities with a view to shut down coal exports? Why don’t we fund Aussie students to find solutions to the real issues???

  We have to take a stand on this issue. One side is right; one side is quite simply wrong and deserves to be held accountable.

  BY signing the petition below we are showing the Australians won’t be dictated to by propaganda and foolish deceit. We won’t let them destroy our FARMERS, FISHING, and MINING, SMALL BUSINESS or any other Australian industry or trade.

  ECO ACITVISTS NEED TO BE HELD TO ACCOUNT; NO MORE LIES”

 7. Björn

  Det är bättre att fasa ut Centern än kärnkraften. Vi väljare behöver en total redovisning av kostnader kring utbyggnad av vindkraften och med den, dess behov av nätutbyggnad. Vindkraften är tekniskt sett en primitiv elalstrare jämfört med den högteknologiska kärnkraften. Hur är det möjligt att vi över huvudtaget håller oss med politiker som inte förstår modern teknik och behovet av utveckling inför framtiden. Det är dags att väljarna får upp ögonen för dessa fossilliknande hjärnor inom C och MP.

 8. Mikael

  Those Stubborn Facts: Actual Climate Evidence Again Refutes IPCC’s Claim Modern Temperatures Are ”Unprecedented” (Written by C3 Headlines, October 14 2013.)

  New research discovers ancient tree stumps that existed under an Alaskan glacier for thousands of years.

  The retreating glacier confirms that climate temperatures were much warmer from at least the Minoan period to the Medieval era.

  At some point, the climate became cooler and the actual trees were snapped at the stump level, then buried in the glacier’s ice for centuries. Finally, the stumps were revealed as the climate returned to warmer temperatures in the rebound from the Little Ice Age.

  This actual climate evidence is corroborated by the empirical ice core dataset from Greenland. As the ice core empirical evidence depicts, the ancient periods of the Minoans, Romans and the Medieval era were warmer than the present.

  This Greenland evidence also reveals that temperatures have been in an overall cooling phase for the last some 3,500 years, which eventually led to the global glaciers’ growth that ultimately would bury trees and forests, such as Alaska’s Mendenhall glacier described in this article.

  This new research adds to the mountain of empirical evidence and studies that refutes the IPCC’s claim that modern temperatures (i.e., global warming) are ”unprecedented”.

  Hmmm…the IPCC climate ”science” always seems to be contradicted by those stubborn facts, no?

 9. Olav Gjelten

  Föreställ er att ett parti, säg Fp, KD eller SD, före valet skulle våga gå ut med att lova kraftigt sänkta energipriser, kanske en halvering av nuvarande priser för drivmedel och el. (Övriga riksdagspartier kan vi nog bortse ifrån, då de alltför hårt bundit upp sig kring klimatjönseriet.)

  Jag är tämligen övertygad om att partiet som vågar skulle öka sin röstandel med minst 10 procent (men troligtvis ännu mer) jämfört med att fortsätta i gamla hjulspår, som för väljarna och landet bara innebär ännu större uppofringar och till ingen som helst nytta.

  Säg att pariet i fråga dessutom skulle få igenom en del i riksdagen för en sådan politik. Svenska folket skulle åter börja våga se framtiden an, vi skulle sannolikt få se en nyetableringsvåg som vi inte sett på flera decennier och vi skulle se att arbetslösheten drastiskt skulle minska.

  Så vad är de så rädda för de politiker som fortfarande inte bundit upp sig för alltför hårt kring klimatlögnen??

 10. Lasse

  #8 Trädrester kommer fram under isen? Är det inte vindkraftsfundament? 😉
  #9 Det finns politiker som redan nu lovat och byggt kärnkraftverk som kommer att reducera våra elpriser! Finland som är kopplade till Nordpool har ett underskott med el vilket ofta medför dyr el här.

 11. Mikael

  BRITAIN is braced for the “worst winter in decades” with the first major snowfall expected in weeks.

  Forecasters last night warned the entire country is set for a horror freeze which will bring brutal winds and fierce blizzards.

  Temperatures have already started to plunge as a swathe of cold air from the Arctic has swept across the UK in the past few days.

  The first long-range forecasts warn of “recordbreaking snowfall” next month.

  Heavy wintry showers are expected to cause widespread chaos with below-average temperatures possibly lingering until February.

  Long-range forecasters blamed the position of a fast-flowing band of air known as the jet stream near to Britain and high pressure for the extreme conditions. Jonathan Powell, forecaster for Vantage Weather Services, said: ‘We are looking at a potentially paralysing winter, the worst for decades, which could at times grind the nation to a halt.

  ‘Persistent cold snaps with some very heavy snowfall are likely, and I would not be surprised if some records are not broken this year.

  ‘The main issue will be the extreme cold which is showing signs of really bedding in, thanks to freezing winds from the north.”

  He blamed the ‘poorly positioned” jet stream which is expected to be ‘blocked” south of the UK, allowing a continual flow of freezing Arctic air.

  James Madden, forecaster for Exacta Weather, said it was likely to be the worst winter for more than 100 years.

  He said: ‘A horror winter scenario is likely to bring another big freeze with copious snow for many parts.

  ‘There is also a high risk that we will experience a scenario similar to December 2010 or much worse at times, especially in January.

 12. Adolf Goreing

  Lite OT, men intresant: en enkät om klimatet här: http://www.myownpolls.rampanel.com/MyPoll/Panelist?choice=vote&survey=1996_5IIforeq&language=sv&country=SE

 13. Ann L-H

  # 12 Adolf Goreing – Den var enkel och kort och något för en kvällstidning att ta upp kanske …

 14. István

  I Sverige m.fl. EU länder är det en politisk målsättning att elen skall vara dyr!
  Det är grön politik.
  Utöver höga skatter så har man också överlåtit en slags fri beskattnings rätt åt
  nätbolagen. Fritt att brandskatta sina privata nätkunder.
  Hur skall det gå, när man i fortsättningen också på allvar behöver börja investera i näten?
  Som en kontrast är det intressant att notera att den mångutskällda regeringen Orban i
  Ungern har börjat gå motsatta vägen. Man har beordrat el och gas leverantörerna att sänka sina
  fakturor till privata kunder med 10% från 1. jan i år, och ytterligare 10% från 1. nov.
  Utan att man sänker några skatter!
  Det hela är baserat på den prisutveckling som man kunde notera sedan den tidigare S-styret
  har reat ut statens egendomar till oligarker.
  Konstiga ingrepp från en högerregering.
  Å andra sidan så är det också ett konstigt land, åtminstone enligt svensk definition, där ca 80% av
  väljarna har röstat höger vid senaste val!

 15. Lars Cornell

  Ack denna strutspolitik med enormt dyra symbolhandlingar utan nytta. Men både centern och miljöpartiet, som står bakom dårskapen, tycks nu backa i opinionsiffror.

  I Lovisa, tio mil öster om Helsingfors, finns två KKV. De är små med endast 1000 MW tillsammans.
  En tredje med 1000 – 1800 MW planeras.

  I Olkiluoto, i jämnhöjd med Gävle, finns två med 1720 MW tillsammans.
  Där kommer världens första EPL-anläggning att tas i bruk 2015. Den är på 1600 MW och en beräknad livslängd på 60 år.

  Avtal har tecknats med Rosatom/Ryssland om ett sjätte kärnkraftverk i Hanhikivi som ligger i jämnhöjd med Skellefteå. Det blir på 1200 MW och beräknas kosta 2,5 – 3 miljarder €. Numera kan man köpa kärnkraftanläggningar nästan nyckelfärdiga, så kostnadsöverraskningar som den i Olkiluoto 3 behöver man inte befara.

  Med två, kanske tre, nya kärnkraftverk i Finland blir de skandinaviska elpriserna stabila på en låg nivå. Någon utbyggnad av kraftnätet för 30-60 miljarder som Regeringen tycks vilja besluta behövs då inte. Att i den situationen bygga vindkraftverk är dårskap som väljarna måste bestraffa vid nästa val.

  SD och FP är tydliga med sin politik och kanske även KD. Men Reinfeldt vet visst inte riktigt vilket ben han skall stå på. Därför bör han snarast säga JA till KVAs förslag om en oberoende (opolitisk) kommission.

 16. Gunbo

  Mikael #8,
  ”New research discovers ancient tree stumps that existed under an Alaskan glacier for thousands of years.”

  Det är inget nytt att det var varmare för flera tusen år sedan. Det var likadant i våra svenska fjäll. För 8-9000 år sedan växte det skog där det nu är kalfjäll. Och det berodde på Milankovich-cykeln som då gav mer solinstrålning på norra halvklotet. Men om trädstubbarna i Alaska har varit täckta av is i tusentals år varför kommer de fram ur isen nu? Har du någon teori?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87-cykler

 17. Perfekt

  Gunbo #16

  De kommer väl upp för att vi nu har kommit ur lilla istiden. Vet man om de var exponerade under MWP?

 18. pekke

  ” Gör som vi säger, inte som vi gör ”

  http://www.expressen.se/nyheter/pratar-miljobilar–turnerar-i-miljobov/

  Lövet & Co på turne´ där de bl.a. pratar miljö.

  Ironiskt som vanligt när de med pekpinnarna är ute och pekar hur miljön och klimatet skall räddas.

 19. Ulf Björklund

  Perfekt #17¨
  ”De kommer väl upp för att vi nu har kommit ur lilla istiden. Vet man om de var exponerade under MWP?”

  De fanns kanske synliga redan då, men det är först under de senaste hundra åren som trädgränsen i Sverige snabbt börjat stiga i höjdled. Vad det nu beror på….

 20. Stickan no1

  István #14
  ”I Sverige m.fl. EU länder är det en politisk målsättning att elen skall vara dyr!
  Det är grön politik.”

  Är väldigt förvånad att ingen journalist har synat den gröna politik utifrån ekonomin inför valet 2014.
  Skulle MP och Centerns miljöpolitik genomföras saknas med dagens penningvärde ca 70 miljarder på intäktssidan i statsbudgeten och troligtvis behövs säkerligen i storleksordning lika mycket till på utgiftssidan för att subventionera dyr förnybar energiproduktion av den typ som de drömmer om.
  De har alltså inte råd att genomföra den ”Gröna” politik den förespråkar. Frågan är då om det själva tror på att kunna genomföra sina visioner eller om de helt enkelt lurar folk med orealistiska kalkyler enkom för få makt. Grön skatteväxling fungerar inte budgetmässigt utan fossila bränslen. Har MP insett det?
  Varför frågar inte journalisterna politikerna om detta?
  Intäktssidan 2012 från ekonomifakta:
  ”Energi-, och koldioxidskatt 65 362
  … Energiskatt på elektrisk kraft 20 263
  … Energiskatt bensin 11 658
  … Energiskatt oljeprodukter 7 760
  … Energiskatt övrigt 437
  … Koldioxidskatt bensin 9 343
  … Koldioxidskatt oljeprodukter 14 751
  … Koldioxidskatt övrigt 1 150
  Övriga skatter på miljö och energi 4 439”

  Var skall miljönissarna hitta 100-140 miljarder till på intäktssidan i statsbudgeten med en exportindustri som får högre energipriser?
  Mer skatt på arbete? Fastighetsskatt? Höja momsen till 33%? Jag bara undrar.

 21. ces

  EUs nya slöseri med skattepenhgar: http://www.spiegel.de/international/europe/commissioner-oettinger-presents-200-renewable-energy-projects-to-eu-a-927718.html#ref=nl-international

 22. Guy

  Gunbo #16

  ”Men om trädstubbarna i Alaska har varit täckta av is i tusentals år varför kommer de fram ur isen nu? Har du någon teori?”

  Tror du det kunde bero på att vi befinner oss i en interglacial nu?

 23. Gunbo

  Perfekt #17,
  ”De kommer väl upp för att vi nu har kommit ur lilla istiden. Vet man om de var exponerade under MWP?”

  Men lilla istiden varade väl inte i flera tusen år? Hade de varit exponerade under MWP hade de väl förmultnat eftersom MWP varade ett par hundra år.

 24. Gunbo

  Guy #21,
  ”Tror du det kunde bero på att vi befinner oss i en interglacial nu?”

  Interglacialens topp var för 8-9000 år sedan. Efter det har temperaturen sakta men säkert sjunkit. Och Milankovich-cykeln ser till att vi sakta går mot en ny glacial. Varför skulle vi få en ny topp nu?

 25. Stickan no1

  Gunbo;
  Du har samma argument som en del kulturbevarare jag träffat har. De tycker om en viss tidsålder och anser att bara den är rätt. Länsstyrelsen bevarar till exempel kulturlandskapet i vårt län. Det innebär hela tiden svedjebränning så att det överensstämmer med lilla istidens karga, trädlösa och utarmade natur.
  Inte att de planterar och vårdar ekskogen som fanns innan träden höggs ner för att bygga fartyg och koka tran. Jag är så förundrad varför just en viss tidsålder är den rätta. Kanske kan du besvara den frågan?

 26. Perfekt

  Gunbo #23
  Vissa av trädbitarna är flera tusen år gamla, medan de yngsta är 1000-1200 år gamla så nog verkar de tåla att inte ligga infrusna i i sen. MWP verkar ha varit för kortvarig i området för att lämna några träd efter sig.

 27. Astrid Å

  Perfekt # 17, m.fl

  De har inte undersökt färdigt ännu, men äldsta trädet ca 2,350 år

  http://juneauempire.com/outdoors/2013-09-13/ancient-trees-emerge-frozen-forest-tomb#.UlxtEVC-0k1

  http://www.nbcnews.com/science/still-standing-ancient-alaskan-forest-thaws-melting-glacial-tomb-4B11215106

 28. Evert Andersson

  Vinklingen med att vi skulle behöva 50 000 snurror eftersom bara 6 procent kan räknas som en säker tillgång vid toppbelastning av nätet visar orimligheten tydligt. Ännu tydligare blir det om man utvecklar tankegången. Med normal kapacitetsfaktor skulle dessa snurror producera runt 330 TWh/år. Alltså 2,3 gånger vårt elbehov. Det blir till att hitta köpare av detta överskott av intermittent el. Något att bita i!

 29. Ulf L

  Gunbo #23
  ”Men lilla istiden varade väl inte i flera tusen år? Hade de varit exponerade under MWP hade de väl förmultnat eftersom MWP varade ett par hundra år.”
  Jag kan gott tänka mig att nedbrytningen av trä i lågtemperaturklimat kan ta lång tid. De organismer som bryter ner lignin och cellullosa kan ha svårt att verka i klimat med korta kalla somrar och långa vintrar.
  Jag har skickat en fråga till Kullman.

 30. Finns en bod på Skansen i Stockholm som är från 1300 talet och ombyggd på 1700-talet.
  Ett par hundra år klarar alltså trä i rätt klimat/läge.

 31. Gunbo

  Astrid Å,
  Tack för länkarna! Bra, det gav mer kött på benen. Enligt artiklarna är de yngsta träden 1 200 år gamla så det visar att glaciären inte bildades tidigare än så.

  Både i Alperna och här i Norden kommer ju mer och mer gammalt material fram under smältande glaciärer, vilket visar att det är varmare än på mycket länge. Ismannen Ötzi som legat välbevarad i isen sedan 5000 år men tinade fram år 1991 är bara ett exempel.

  C3 Headlines poäng med sin artikel är att bevisa att det varit varmare tidigare men det är ju att slå in en öppen dörr. Jag hittar inte heller någon referens där IPCC skulle ha sagt att värmen nu är ”unprecedented”. Hockeyklubban var väl ett försök i den riktningen men det finns ju nyare rekonstruktioner som visar att det varit varmare, speciellt under Holocene optimum.

 32. Gunbo

  Ulf L #29,
  ”Jag kan gott tänka mig att nedbrytningen av trä i lågtemperaturklimat kan ta lång tid.”
  Visst kan det det men bilderna på de sönderfläkta stubbarna tyder inte på någon nedbrytning alls. Flisorna är skarpa i kanterna. Enligt artikeln ska isen ha täckt stubbarna i 2 000 år men eftersom några träd var daterade till 1 200 år kan ju glaciären inte vara äldre än så. Så visst, tänjer man på MWP några hundra år bakåt kan skogen säkert ha vuxit där då.

  Kul att du mejlat Leif Kullman. Rapportera vad han svarar!

 33. Gunbo

  Röda stjärnan #30,
  ”Ett par hundra år klarar alltså trä i rätt klimat/läge.”

  O ja, det finns ju många trähus från 1700-talet än i dag. Det är en annan sak med trä i naturen som angrips av insekter, svampar och andra organismer. De gör ofta processen kort. Stubbar från träd som fälldes för 30 år sedan i mina trakter är nu förmultnade och underlag för andra växter som lingonris.

 34. Lasse

  #33 Hela tråden är intressant och visar på variationer i klimatet. Trädstubbar finns för övrigt på 10-15 m djup utanför Skånes kust-vilket visar att de i rätt miljö kan bevaras länge och att klimatet har varierat länge.

 35. Svenska riksdagspartier vågar inte ta kampen mot miljöflummarna, som ju har ett starkt stöd i journalistkåren. Den som ifrågasätter miljöflummarnas dogmer anklagas genast för att vara emot en bra miljö. Egentligen är det tvärtom. Den som är för en bra miljö och att människor ska ha det bra, måste gå i strid med miljöflummarna. Deras förslag är förödande för människors välfärd och för natur och miljö.
  Frågan är om ett parti som tar strid med miljöflummarna har någon chans att nå framgång. Gammelmedierna står ju på flummarnas sida. Alla väljarna använder ju inte Facebook eller läser bloggar.

 36. Gunbo

  Lasse #34
  ”Trädstubbar finns för övrigt på 10-15 m djup utanför Skånes kust-vilket visar att de i rätt miljö kan bevaras länge och att klimatet har varierat länge.”

  I vatten, speciellt om det är syrefattigt, går nedbrytningen mycket långsammare än i luft. Tänk på regalskeppet Wasa.

 37. Guy

  Gunbo
  ”Interglacialens topp var för 8-9000 år sedan. Efter det har temperaturen sakta men säkert sjunkit. Och Milankovich-cykeln ser till att vi sakta går mot en ny glacial. Varför skulle vi få en ny topp nu?”

  Då har du trots allt inget bekymmer med AGW 😀

  Jag hittar inte heller någon referens där IPCC skulle ha sagt att värmen nu är ”unprecedented”.

  Jag är inte helt säker , men du borde kolla Hansens skriverier. Åtmintone har MSM hakat på med att ” det aldrig varist så varmt som nu”. Kanske en orsak till konstgjort sänkta temperaturer som i MWP och början av 19-talet.

 38. Christopher E

  #31 Gunbo

  ”visar att det är varmare än på mycket länge. Ismannen Ötzi som legat välbevarad i isen sedan 5000 år men tinade fram år 1991 är bara ett exempel.”

  Förstår inte varför du framhärdar med dessa påståenden gång på gång. Gäller stubbarna ovan också. Det är inte en logisk slutsats och is/snö är ingen termometer där en precis tjocklek svarar mot en viss temperatur. Det har varit flera värmeperioder varmare än nu sedan Ötzi levde. Varför smälte han inte fram då? Vi kan förmoda ett visst samband med klimat , visst. Då ser det ut så här bakåt:

  Moderna värmetiden (nu): Nettoavsmältning
  Lilla istiden: Påväxt
  MWP: Avsmältning
  Tidig medeltid: Påväxt
  Roman WP: Avsmältning
  Kallperiod: Påväxt
  Minoan WP: Avsmältning
  osv

  Dvs ett samspel med netto upp eller ner beroende både på temperatur och varaktighet av alla dessa perioder. Den period som har minst is behöver inte vara varmast, och så är det ju inte heller i detta fall. Men det räcker inte ens med det, därför att snötäcket är lika beroende av mängden nederbörd. Vad tror du det betyder att medelhavsområdet som delvis försörjer Alperna med fuktig luft avskogats? Vad betyder utsläppen av partiklar det senaste århundradet som lägger sig och mörkar ner snön? Förändring av soltimmar (is försvinner vid minusgrader genom sublimering)?

  Jag tycker det är billig retorik att alarmera med framsmälta pinnar mm.

  Vi ska vara glada åt hur mycket Ötzi lärde oss om hans samtid istället.

 39. Gunbo

  Christopher #38,

  ”Men det räcker inte ens med det, därför att snötäcket är lika beroende av mängden nederbörd.”

  Visst har fuktigare luft och därav större snömängder påverkan på glaciärers tjocklek och snabbare rörelse nedåt. Och alla glaciärer beter sig inte likadant men att de under de allra senaste decennierna smält så pass mycket att gamla föremål kommer i dagen kan knappast ha någon annan förklaring än värme. Sotpartiklar har väl inte ökat i Europa åtminstone. Luften har ju, enligt nya studier, blivit mycket renare (brightening) sedan hårdare utsläppslagstiftning infördes.

  ”Jag tycker det är billig retorik att alarmera med framsmälta pinnar mm.”

  Nu är jag inte ute efter att alarmera. Jag bara säger som det är. Det ÄR varmare nu än på mycket länge. Hur länge är väl rätt svårt att säga. Dessutom KAN ju en del av värmen komma från mänskliga aktiviteter. Varför är det tabu att säga detta?

  Det jag främst invände mot i mitt svar till Mikael var CO3 Headlines åsikt att IPCC skulle mena att vår värmeperiod är ”unprecedented”.

 40. Gunbo

  Guy #37,
  ”Då har du trots allt inget bekymmer med AGW 😀 ”

  Nej, jag har många gånger sagt att jag inte tror på någon katastrof.

 41. Gunbo

  Tillägg till #40:

  Men tro är inte detsamma som vetande.

 42. Christopher E

  #39 Gunbo

  ”Det ÄR varmare nu än på mycket länge”

  Nej, det har varit varmare många gånger sedan Ötzi levde. Du försökte göra en billig poäng där, det var tydligt. Tydligen är det omöjligt att utrota inställningen istjocklek=termometer…

  Att luften blivit bättre i nära nutid är väl rätt ovidkommande. Sot över Alperna i bortåt ett århundrade kan ju hypotetiskt påverkat nettot som jag försökte förklara. Men det kan finnas en uppsjö anndra förklaringar. Jag trodde jag var tydlig; avsmältningsepisoder och mindre snöfall i det förgångna är alltså en förklaring till att saker smälter fram idag även om det inte är varmast nu.

  Se det så här:

  Ett frimärke (föreställande Ötzi) läggs på ett bord på måndag morgon. Intjänade enkronor (snö) läggs ovanpå i en stapel vid intäkt och tas bort vid utgifter varje dag (=klimatperioder kalla och varma).

  Måndag: +6 kr (Frimärket täcks)
  Tisdag: -2 kr
  Onsdag: +4
  Torsdag: -4
  Fredag: -3
  Lördag: +1
  Söndag: -2 (Frimärket frilagt!)

  Gunbo: Frimärkets friläggande på söndag visar att utgifterna (värmen) då var störst sedan i måndags då frimärket täcktes över!

  Christopher: Nej, utgifterna var större både torsdag och fredag och samma på tisdagen…

  Gunbo: Är det tabu att säga att det gjordes unika inköp på söndagen?

  Christopher: Nej, men tydligen var inköpen inte mer unika än att de överträffades av vanliga inköp vid flera tillfällen tidigare i veckan.

  Klarare nu? 😉

 43. Olav Gjelten

  Lars Kamél # 35 Tack för ett lättbegripligt inlägg om varför ingen inom politiken vågar ta upp striden mot miljöflummarna och klimatlögnen.
  Jag förstår och tror dessutom att du har helt rätt om varför debatten är som den är. Men på grund av att bara en sida släpps fram i gammalmedia, är jag tämligen övertygad om att missbedömningen är jättestor gällande svenska folkets stöd i klimatpolitiken. ”Konsensus”-stödet omfattar difinitivt inga 97 procent av befolkningen, möjligtvis en majoritet. Så det parti som skulle våga borde rimligtvis ha mycket att vinna och väldigt lite att förlora.

 44. Olaus Petri

  Snabbköpskassörskan talar klarspråk!

  Härligt Christopher! 😀

 45. Gunbo

  Christopher #42,
  ”Gunbo: Är det tabu att säga att det gjordes unika inköp på söndagen?”

  🙂 Tack för skrattattacken!

  ”Klarare nu?”

  Japp! 🙂

 46. Ingemar Nordin

  Visst är det konstigt att media inte rapporterar om de konvulsioner som sker i GB och Tyskland. Vintern är i antågande, och de båda staterna är mer sårbara än någonsin därför att de fört en politik som gynnar ”förnyelsebar energi” och vill gå före. Energipriserna rusar i höjden, tveksamhet råder om länderna skall klara vintern utan black-outs, och industrin packar ihop och flyttar till länder utanför EU.

  http://www.euractiv.com/sustainability/power-outages-threaten-europe-news-531032

  I de södra nationerna (Italien, Spanien, Portugal) så flyr ungdomarna arbetslösheten och hopplösheten i sina hemländer. Och det är väl bara en tidsfråga innan detsamma sker i GB och Tyskland. EU har ju under många år bedrivit en anti-industrialistisk politik som nu ger utdelning. Det senaste är EU-elitens kamp mot skiffergas där man vill införa drakoniska krav för utvinningen för att försäkra sig om att vi inte ska kunna producera billig energi i Europa.

  http://www.theregister.co.uk/2013/10/15/lights_out_across_europe_capgemini_warns/

 47. Igemar N #46

  Det är bara konstigt ifall du förväntar dig att meda skulle serva och förse dig med relevant, korrekt och intressant information om vad som försiggår i samhället.

  Och för att göra sådant krävs både kunskap, förståelse, intresse och förmåga, samt analys och arbete för att ta reda på information.

  Vad får dig att tro att någon enda av dessa förutsättningar är uppfylld?

 48. Ingemar Nordin

  Jonas N #47,
  ”för att göra sådant krävs både kunskap, förståelse, intresse och förmåga, samt analys och arbete för att ta reda på information.”

  Åhh, javisst. Glömde bort den förutsättningen. Dumma mig!