Vindkraften ifrågasätts alltmer

debatt

Som Klimatupplysningen kunnat konstatera flera gånger så är tron på en snar klimatkatastrof om vi inte ”gör något” numera en statsreligion där mer grundläggande frågor om budskapets vetenskaplighet inte får ställas. Samtidig som våra svenska politiker och våra storstadsmedia således närmast enhälligt sluter upp bakom klimathotet och vägrar att öppna upp för en diskussion, så går det åt andra hållet beträffande diskussionen om vindkraft.

Nu senast tilläts t.ex. faktiskt Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott att svara på ett inlägg i SvD av Lorenz Tovatt i Grön Ungdom. Tovatts hänförelse över Tysklands ”energivändning” blev effektivt punkterat av lite fakta om hur det faktiskt går med energivändningen och om hur Sveriges energiförsörjning ser ut. Inläggen finns här och här.

Även i Tyskland så är tron på en klimatkatastrof stark, och det är den som har föranlett landets enorma satsning på både vind- och solkraft. Men nu verkar det som om det börjar gå upp för dem hur vansinnig denna politik är. Man har de näst högsta energipriserna i Europa. Man har plöjt ned hundratals miljarder euros och kommer att få betala mycket mer i framtiden. Landskap och miljö förstörs. Och man bygger samtidigt nya kol- och gaskraftverk som back-up när det ”förnyelsebara” inte levererar. Koldioxidproduktionen – som ju var det man sade sig bekämpa – har också som en följd av detta gått upp på senare år.

Den mycket ansedda tidningen Handelsblatt har skrivit en kritisk artikel (diskuterad här). Även när solen skiner och vinden blåser så blir det problem. Tidningen tar söndagen den 16 juni som ett exempel. Den dagen producerades det så mycket el att man inte visste vart man skulle göra av den. De gröna energikällorna producerade då hela 29 600 MW, eller 61 % av behovet. Problemet var hur detta skulle distribueras ut till konsumenterna. Grön el har nämligen företräde i ledningarna och rader av gaskraftsverk fick snabbt stängas av. Holland, Tjeckien och Polen fick mot sin vilja ta emot överskottsel.  Och inte bara det. Elkonsumenter inom landet fick elen gratis. En kemikoncern inte bara slapp att betala den vanliga taxan på mellan 30 och 60 euros per megawattimme utan man fick istället 100 euros från staten per megawattimme för att förbruka el allt vad de kunde.

“This is a story from Absurdistan, from the land of the Energiewende.”

Der Spiegel har med tysk grundlighet gått igenom alla problem med den gröna energinproduktionen i landet (länk). Den är alldeles för lång för att gå igenom här. Men den är, som man säger, ”ett måste” om man vill sätta sig in i den tyska energipolitiken och varför så mycket har gått snett. Alltfler tunga rådgivare till regeringen menar att man måste skrota hela projektet och starta om från början.

En svensk, Gustav Ebenå, intervjuas på slutet i artikeln där han absurt nog tillåts att skryta med den svenska gröna energipolitiken utan att det ställs några kritiska frågor. Att vår relativt billiga el är ett resultat av att vi tack och lov ännu inte har så mycket vind- och solkraft i systemet (över 90% kommer ju från kärn- och vattenkraft) verkar vara en tanke som vare sig dykt upp hos Gustav Ebenå eller hos dem som skrivit artikeln.

Vi som inte bara är skeptiska till klimathotsläran utan också till s.k. förnyelsebar energi kan bara stå vid sidan om och förundras över hur framstående, förnuftiga, utbildade etc. medborgare låter sina politiker driva sådana här utopiska projekt utan vare sig hejd eller eftertanke. Man tror knappt att det är sant.

Men en ljusglimt är i alla fall att den gröna energipolitiken numera tillåts att bli granskad och ifrågasatt.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LC

  Orden ’hållbar’ och ’förnyelsebart’ är vilseledande propaganda. Vindkraft kräver tiotals gånger mer av jordens resurser i form av stål, koppar, aluminium, neodym, cement, plast, olja och bränsle än vad kärnkraft gör och tusentals gånger mer landskapsyta.
   
   
  Bränslet till den el du förbrukar under din livstid ryms i en kaffekopp om den tillverkas med kärnkraft. Redan nu finns det kärnbränsle i Oskarshamn som räcker till hela Sveriges behov i typ tusen år. Inget kan vara mer ’hållbart’ än så. 

 2. BjornT

  Ingemar Nordin tycker:
   
  ”Att vår relativt billiga el är ett resultat av att vi tack och lov ännu inte har så mycket vind- och solkraft i systemet (över 90% kommer ju från kärn- och vattenkraft) verkar vara en tanke som vare sig dykt upp hos Gustav Ebenå eller hos dem som skrivit artikeln.”
   
  Men sol och vind i Tyskland svara bara för ca 13 procent av elproduktionen i Tyskland 2012……
   
   
  Jag rekommenderar egen läsning av artikeln i Der Spiegel Ingemar länkar till.
   
   
   
  ”But this week, the issue is forcing its way onto the agenda. On Thursday, a government-sanctioned commission plans to submit a special report called ”Competition in Times of the Energy Transition.” The report is sharply critical, arguing that Germany’s current system actually rewards the most inefficient plants, doesn’t contribute to protecting the climate, jeopardizes the energy supply and puts the poor at a disadvantage.
  The experts propose changing the system to resemble a model long successful in Sweden. If implemented, it would eliminate the more than 4,000 different subsidies currently in place. Instead of bureaucrats setting green energy prices, they would be allowed to develop indepedently on a separate market. The report’s authors believe the Swedish model would lead to faster and cheaper implementation of renewable energy, and that the system would also become what it is not today: socially just.”
   
  Tysklands problem är ju uppenbart att de har ett oflexibelt och byråkratiskt sätt att implementera förnyelsebar energi på och att den svenska på marknadskrafter baserade  modellen är vida överlägsen.
   
  Och det är givetvis den huvudlösa avstängningen av ett antal kärnkraftverk som lett till en svag uppgång av fossilkraftproduktionen, inte satsningen på förnyelsebar energi.
   
  Kommer just från en sejour i ett mycket soligt Bayern där man har solceller på vart och vartannat hustak.  En stor del av de cirka 1,3 miljoner solelsproducenter som finns i Tyskland finns där.  En vacker syn!
   
   
   

 3. Bra sammanställning Ingemar. tack för den.

 4. Christopher E

  #2
   
  Det där var rejält osant. Den ”svenska modellen” för vindkraft mm bygger inte alls på marknadskrafter. Den är helt subventionsstyrd. Pengar tas ut på elräkningen i form av en extra skatt (kallad elcertifikat) och slussas över till olönsamma energikällor som fått godkänt av politiken efter intensiv lobbying från deras företrädare. Den svenska modellen är beskrivs bättre som en förkärlek för ordvrängeri för att mörka vad som i själva verket är skatter och subventioner.
   
  Utan dessa subventioner hade inte en enda av de snurror som nu miljöförstör vårt rike byggts. Det är sanningen om ”marknadskrafterna”.
   
  Och så det här med ”socially just” som står citatet. Nu har någon lyssnat på branchens lobbyister igen och stängt av den egna hjärnan. Subventionssystemet tar pengar från ordinära hushåll med låga eller medelmåttiga inkomster och ger till redan rika stora markägare och exploatörer. En överföring av medel från från fattig till rik vi troligen inte sett i den skalan sedan feodaltiden. Dessutom är ägarna till vindsnurrorna helt omotiverat befriade från skatt på den el de tar ut själva. Ett totalt snedvridet förhållande som inte råder vid någon annan tillverkning, så där har lobbyisterna jobbat igen. Denna snedvridning av konkurrensen (som igen tar död på dravlet om ”marknadskrafter”) ska så vitt jag vet överklagas till konkurrensmyndigheter i EU, om det inte redan är på gång.

 5. BjornT

  Christopher E: Läs på.: ”Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. I Sverige ska elcertifikatsystemet bidra till 25 TWh förnybar el från år 2002 fram till år 2020. Tillsammans med Norge ska ytterligare 13,2 TWh förnybar el produceras mellan åren 2012 och 2020.”
   
   

 6. Christopher E

  #6 Bjorn
   
  Oj, vad impad jag blir. Energimyndigheten som inrättats enbart för sprida propaganda om det politiskt korrekta inom energiproduktion omdefinierar ordet marknadsbaserat till att gälla något helt baserat på skatter och subventioner. Vilket bevis… jösses! (som du brukar uttrycka dig).
   
  Sedan kan man plocka isär lögnen om ”förnybar” el också, men där är de inte ju ensamma om just det Orwellska ordet.
   
  Du kanske skulle läsa på lite själv om vad ord som marknad och förnybart egentligen betyder?
   
   

 7. BjornT

  Christopher E.  Visstja…glömde ju att ni ju lever i Den Stora Konspirationen….du det var inget.

 8. Ingemar Nordin

  BjörnT,

  För Sveriges del gäller ju det ganska grundläggande faktum att vi faktiskt inte behöver vind- eller solkraft alls. Vår roll i det hela verkar mer vara att fungera som support till den tyska energivändan.

 9. Lars Karlsson

  Hur många gånger har inte de gröna försökt lura i oss hur billigt det är med sol och vind , den lögnen är det väl inte många kvar som tror på numera .

 10. Lejeune

  Den tyska handelskammaren förefaller inte vara direkt euforisk heller:
   
  http://notrickszone.com/2013/09/06/german-chamber-of-industry-and-commerce-renewable-energy-driving-out-25-of-german-industrial-companies/

 11. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Det är i princip inget större fel på det svenska systemet. Vad som bör göra snarast är att ta bort alla subventioner samt straffskatten på kärnkraften. Det finns ingen anledning längre att subventionera vindkraft och solenergi då vi redan har en mogen och etablerad marknad. Vidare bör alla nya exploatörer också stå för en del av den extra infrastrukturen som krävs för att ansluta nya aggregat till elsystemet. Problemet är att myndigheter och politiker har givet efter för lobbyister. Detta borde bättre belysas.
   
  LennartB

 12. ThomasJ

  Christopher E.: Erinrar oxo om lagändringen för prövning av vkv-byggtillstånd som fröken Arkelsten med stolthetens röstläge annonserades i Örebro 2009, ”…nu skapar vi en gräddfil för vindkraften…” sa hon och därmed beskars det grundlagsstadgade kommunala självbestämmandet. Svaret på min fråga hur nu detta öht är möjligt (utan ändring av grundlagen) blev ett par sekunders pinsam tystnad och tittande på de övriga nollorna i podiet… Varefter Schlingman i vanlig ordning slingrade sig/fröken A & podiet ur frågan med vanligt snömos.
  Därtill kommer oxo, att Energimyndligheten som Maud, yes-we-can’t, Olofsson inrättade, fick en GD (Tomas Kåberger) med fingrar djupt i syltburken (delägare i vindkraftverk) med ’direktiv’ att med alla medel främja vkv-utbyggnationen. Med de ~ 12 miljarderna/år EM/TK ’förfogade/-r’ över (totalt enligt RRV) så kan ’man’ ju inte heller annat än ’lyckas’…, oder?  :mrgreen:
   
  Att sedan samtliga vkv-anläggningar är tillståndsgivna som byggnader(!) istället för, korrekt, som de deFacto ÄR, nämligen maskiner, vilka kräver CE-certifiering, är ytterligare ett makabert faktum only possible i Norra Nordkorea… Inget vk-verk uppfyller EUs maskindirektiv, ergo olagliga och kommer att tvingas demonteras/skrotas till ohemula kostnader – detta naturligtvis förutsatt där finns ett fungerande rättssystem i NN, ytterst tveksamt…
   
  Maud, yes-we-can’t, Olofsson etAll skulle i ett fungerande rättssystem bli ställda inför Riksrätt. 
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ 
   

 13. ThomasJ

  FYI klistras nedan in ett mail från Elnätsupproret till Näringsutskottet:

  Ämne: Är utlandsförbindelserna demokratiskt beslutade?
   
  Hej Mats och övriga i Näringsutskottet!
   
  Allt fler aktörer har börjat erkänna att utbyggnaden av elnätets utlandsförbindelser med största sannolikhet kommer att leda till att Svenska elkonsumenter importerar grannländernas högre elpriser, vilket per automatik ökar elbolagens vinster och samtidigt minskar Svensk industris konkurrenskraft.
   
  Då utlandsförbindelserna får en så stor påverkan på Svensk industris konkurrenskraft och i slutändan möjlighet att rädda kvar våra industrijobb, borde medborgarna kunna förvänta sig att dessa viktiga beslut fattas efter en genomgående politisk debatt och process.
  Tyvärr pekar erfarenheten kring den senast beslutade utlandsförbindelsen (NordBalt-kabeln till Litauen) på en märklig beslutsgång, som Riksdagen skyndsamt borde granska.
   
  Regeringen fattade nämligen beslut om NordBaltkabeln (nätkoncession) genom regeringsbeslut den 18 april 2013.
  Dock har det framkommit i media att SVK redan i december 2010 gav en ABB en order på anläggningen, se: http://www.privataaffarer.se/direkt/abb_far_order_kraftkabel_nordbalt_vard_270_mln_eur_4551325-148949
   
  Det verkar som att SVK styrelse har fått ett bemyndigande om att besluta om byggandet av utlandsförbindelser, medan Regeringen fattar beslut om nätkoncessionerna.
  Den av oss efterfrågade konsekvensanalysen för de Svenska kunderna i allmänhet och för kunderna i SE4 i synnerhet, fanns ju uppenbarligen inte eftersom Energiministern skyndsamt beställde en ”snabbutredning” av SWECO, som sedan presenterade rapporten enl. bif.:
  Men vad har denna påverkat?
  Vad innebär Norges beslut om att inte fullfölja med sin del till den s.k. Sydvästlänken?
  Något borde väl detta påverka? Eller varför skulle den annars överhuvudtaget anslutas? (är ju inga fickpengar vi talar om)
   
  SVK styrelse har i april 2013 beslutat att anta Perspektivplan 2025 – en utvecklingsplan för det svenska elnätet på tio till femton års sikt. Detta trots att flera tunga industrirepresentanter har lämnat kritiska synpunkter angående bristen på analys av konsekvenser för svensk exportindustri och svenska industrijobb. Man kan i denna även läsa att innestängd kraft, som inte kan transporteras vidare ner i Tyskland, kan leda till mycket låga elpriser. Uppenbaligen är detta ett problem ur SVK´s perspektiv, vilket föranleder frågan om deras direktiv verkligen är att få upp elpriset?
   
  Är det verkligen SVK styrelse som ska fatta beslut om vilka utlandsförbindelser som ska byggas?
  I vilka instanser får Sveriges elkunder vara med och lämna synpunkter på utlandsförbindelserna? (eller är det först efter Elnätsupproret påtryckningar, som man tillsätter utredningar, och då försent?)
  Regeringens prövning och beslut av ledning framstår på detta vis som ett spel för galleriet!
   
  Vi skulle vilja att Näringsutskottet återkommer med ett svar på huruvida utlandsförbindelserna, såsom NordBalt-kabeln verkligen är demokratiskt förankrade.
  Om så inte är fallet, avser man då att genomföra förändringar i beslutsgången?
   
  Med vänlig hälsning
   
  Eric Anderzon
   
  SvenskaElnätsupproret i GGV

  Det känns la rätt skönt att leva i ett ’rättssäkert’ samhälle, eller…?
   
  Mvh/TJ

 14. S. Andersson

  Tysklands Energiewende drivs inte alls av klimathot, den drivs av en kollektiv radioaktivitetspsykos som går tvärs igenom det tyska samhället. Ytterst få tyskar vill ha kärnkraft idag, de är helt övertygade om att ett kärnkraftsarmageddon lurar runt hörnet, däremot uppfattar jag inte att klimatsnacket har lika stor plats i Tyskland som i Sverige.
   
  En annan observation är att det fortfarande finns ambitiösa tidningar och tidskrifter med duktiga journalister i Tyskland. Tänk om det fanns en enda tidning av der Spiegels kaliber i Sverige.

 15. Peter Stilbs

  Men de gröna lever vidare i sin värld: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bor-satsa-pa-100-procent-fornybart_8495526.svd

 16. Sr

  Jag råkar bo intill ett VKV som står 120 m från E4 öster om Vättern. Det är 2,5 MW-verk med ca 90 m rotordiameter.

  Risk för iskast finns enl. min mening därför att vinden sveper över Vättern vid den förhärskande vindriktningen (SV) och verket är placerat på ett hang och därför utsatt för turbulens.
  I en förfrågan till Trafikverket om risken för iskast ut på E4 svarar Trafikverket så här:
   
  ”Hej!
  Som du skriver finns det risk för iskast från vindkraftverk. För att minimera risken har Elforsk tagit fram rekommendationer som rör iskast för roterande respektive stillastående vindkraftverk. Det rekommenderade avståndet är d=(D + H) x 1,5 där d är riskavstånd (m), D rotordiameter (m) och H navhöjd (m). Trafikverket påtalar detta avstånd när vi yttrar oss i vindkraftsärenden till länsstyrelser, kommuner och kraftbolag. Om det finns risk för iskast ska avståndet utökas ytterligare.
  I en dom från Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, (M-3735-09) den 9 mars
  2010 slogs det fast att vindkraftverk inte behöver inhägnas. De klagande hävdade att det borde vara stängsel runt vindkraftverk på grund av fara för nedfallande föremål och iskast. I domen står det att ”Risken för sådana händelser är emellertid försvinnande liten.” Det påpekas i domen även att verksamhetsutövaren har ansvar för underhåll av vindkraftverket, så att det inte medför olägenhet för människors hälsa.
  Trafikverket kan inte garantera att ingen skadas som färdas på våra vägar eller järnvägar p.g.a. iskast från vindkraftverk utan vi får således förlita oss på att den prövning som andra ansvariga myndigheter har gjort är till fylles. Vi arbetar aktivt med säkerhetsfrågor på och i anslutning till våra
  väg- och järnvägsanläggningar men vi kan inte garantera att skador inte kan hända.
  Du undrar enligt vilken svensk lagstiftning t ex. tillverkare eller verksamhetsutövare blir ansvarig för skada som inträffar på människor och fordon på svenska vägar. Skador som inträffar under trafik med motorfordon regleras generellt av fordonets trafikförsäkring. Hur en ersättningsfråga skulle regleras i detta fall kan Trafikverket inte ge ett mer ingående svar på än så eftersom det såvitt känt inte har prövats.
  När det gäller begäran om maskinkontroll enligt Maskindirektivet hanteras inte det av Trafikverket utan det är Arbetsmiljöverket som har hand om det enligt särskilda föreskrifter.
  Du frågar även om Trafikverket ska reda ut om de vindkraftverk som är i drift och i bruk i anslutning till E4 och den enskilda vägen, mellan gamla och nya Tranåsvägen, uppfyller de relevanta produktdirektivens grundläggande krav. Det ligger utanför Trafikverkets uppdrag och ansvarsområde att kontrollera att vindkraftverk uppfyller produktdirektivens krav.
  Skriften Säkra maskiner gäller mobila maskiner och entreprenadmaskiner och är endast en informationsbroschyr av allmän karaktär.
  Martin Strids förstudie ”Vindkraftverk vid vägar” utmynnade i:
  1. Slutsatsen att Trafikverket inte ska försöka underlätta uppförandet av vindkraftverk inom väg- eller järnvägsområdet.
  2. Ett antal förslag till andra utvecklingsprojekt eller pilotförsök på energiområdet
  2.1 Insamling av väghö från vägkantsslåtter för omvandling till biogas,
  2.2 Insamling av sly från järnvägsunderhåll för avyttring som biobränsle,
  2.3 Försök med solceller för egen elanvändning –
  2.3.1 längs brosida (sydsida),
  2.3.2 på perrongtak.
  Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor!
  Med vänlig hälsning”
   
  Hmm! Risken försvinnande liten? Då behöver vi ju inte bry oss!
   

 17. Christopher E

  #7 Bjorn
   
  Inte mitt fel att du inte vet vad ord betyder, men sura på du.

 18. BjörnT

  Christopher E.  Problemet är att du nog inte begripit elcertifikatsystemet.

 19. Undrande

  Kommunal vindkraft – Ebberöds Bank?
  Politiker och tjänstemän i flera av landets kommuner och landsting har redan eller är på väg att fatta beslut om att investera i egen elproduktion genom att köpa in sig och bli ägare av egna vindkraftverk.

  Drivkraften till att dessa politiker och tjänstemän nu använder sin dyrbara tid till att fundera kring egen elproduktion är enligt dem själva en vision om att verksamheten i kommunen ska bli mer miljövänlig genom att minska utsläppen av växthusgaser.

  Men i Sverige har redan mer än 97 procent av den el som används mycket låga eller inga utsläpp av växthusgaser alls. Så hur reducerar man då utsläppen av något som i dag i princip redan är noll?

  Nej det är självklart så att dessa investeringar främst görs för att komma över de bidrag och skattelättnader som följer på att äga sitt eget vindkraftverk. Detta har även multinationella storbolag så som Ikea, Google och H&M också förstått. Företag som ofta skatteplanerar och försöker komma undan att betala skatt var än de är verksamma.

  Resultatet blir att det för kommuner, kommunala bolag och multinationella jätteföretag lönar sig att investera i ny elproduktion trots att den för samhället är dyr, olönsam och ständigt kräver reglerkraft för att över huvudtaget kunna fungera på en öppen elmarknad.

  Att detta sedan inte stämmer då el som konsumeras och produceras i ett givet ögonblick sällan överenstämmer måste hela denna investeringskalkyl baseras på vindkraftsverkens produktion per år eller månad. Det innebär i praktiken att det inte enbart är den el som produceras och samtidigt konsumeras som får skattelättnader utan i princip all el som produceras bara den sedan konsumeras vid någon annan tidpunkt.

  Slutresultatet av denna något märkliga princip blir att all el en kommun använder under året kommer erhålla subventioner som tillsammans med elcertifikaten kan uppgå till över 50 öre/kwh. Som jämförelse säljs el på elbörsen i dag för 30-35 öre/kwh.

  Kommuner kan med andra ord med skattemedel köpa ett vindkraftverk där största investeringskostnaden (cirka 80 procent) utgörs av vindkraftsverkets olika delar.

  Dessa tillverkas i huvudsak utanför Sverige och genererar därför inga intäkter eller skatter till Sverige. För att däremot investeringen ska bli lönsam krävs elcertifikat som får betraktas som en extra skatt på el samt att kommunerna slipper betala energiskatt på hela sin elkonsumption. Detta får en osökt att tänka på begreppet Ebberöds Bank och resultatet blir i slutändan att stora mängder kapital flyttas från svenska skattebetalare och elkonsumenter till pensionsfonder och riskkapitalbolag utomlands. Att kommuner runt om i landet äger egna vindkraftsverk räddar inte heller klimatet. Tvärtom så riskerar detta att leda till minskade investeringar till andra åtgärder så som nya bostäder och nya järnvägar vilka skulle göra mycket större klimatnytta.

  Den nuvarande klimatpolitken gör med andra ord Sverige och majoriten av dess invånare fattigare. Till på köpet så förstör vi också vår viktigaste resurs som ju är vår natur då nu stora vindindustrier breder ut sig i skog och mark.
   
  http://st.nu/opinion/ordetfritt/1.6251762-kommunal-vindkraft-ebberods-bank-

 20. Hans H

  Ett ljus i klimatstolleriet är att Tony Abbott ser ut att vinna det Australiska valet idag…han har lovat att radera ut carbontax och hans nyanserade syn på Climate Change uttryckte han med orden  ”Absolute crap” 🙂

 21. Ingemar Nordin

  Peter #15,

  Tovatts svar är som att hälla vatten på en gås. Inga argument biter, inga fakta får störa bilden. Vi kan se att dagens MP-ledare kommer att få en värdig efterföljare i Tovatt.

 22. Undrande

  Missen kostade 144.000 kr!
  År 2007 beslutade Boverket att ge Värmdö ekonomiskt stöd till planeringsinsatser för vindkraft.
  Men kommunen redovisade aldrig sitt arbete – och fick betala tillbaka pengarna!
  Denna planerade vinstfjolla skall byggas i södra norrland! Varför inte Värmdö???????
  Är inte ”Stockholms skärgård” fantastisk nog?
   

 23. Ingemar Nordin

  Läsvärd artikel av Sivert Göthlin:

  http://www.pitea-tidningen.se/opinion/debatt/satt-stopp-for-vindkraften-i-markbygden-7823222-default.aspx

 24. Undrande

  Tovatt eller not tovatt
  Är det en ull-producent?
  Men det blir en total sågning av tovatt!
   
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bor-satsa-pa-100-procent-fornybart_8495526.svd

 25. Peter Stilbs

  Undrande #22 – det finns två anskrämliga sådana som förstör det närbelägna och likartade Södra Ljusterö. De skulle visst byggas ut med fler, men det har stannat av, av någon anledning.

 26. Christopher E

  #18 Björn
   
  Jag känner igen skattefinansierade subventioner när jag ser dem, hur gömda de än är i bludderspråk och omdöpta till marknadsbaserade, vilket de inte är.
   
  Du är en lättare okritisk målgrupp att övertyga.
   

 27. Ann L-H

  Detta kan inte sägas nog många gånger, så tack för att eländet får ventileras initierat än en gång. Många kloka tankar! Förmodligen har dock Lennart Bengtsson med sin bakgrund störst möjlighet att få genomslag, tack därför för # 11 – Ord med tyngd!

 28. Christopher E

  Björn, förresten, det finns ju naiva själar som tror att utsläppshandel också är ”marknadsbaserad”.
   
  Som redan påpekats ovan av Hans H visar de australiska väljarna idag vad de tycker om  betala för koldioxid…
   
  http://www.theguardian.com/world/2013/sep/07/tony-abbott-new-prime-minister
   
  🙂
   

 29. Bosse J

  Nån som vet hur reglerna för elcertifikat formulerats för att undvika att stödja storskalig vattenkraft och bara småskalig? Vattenkraft är väl ”förnyelsebar” så det skvätter om det (ursäkta), oavsett om kraftverket är stort eller litet?

 30. Christopher E

  #28
   
  Oops, glömde språkpolisen… ”vad de tycker om att betala” menade jag att skriva ovan, förstås.

 31. Håkan R

  => BjörnT
   
  Det enda som är marknadsbaserat med elcertifikaten är att de säljs och köps på en marknad.
  Däremot är det knappast marknadsmässigt att konsumenter av el är tvingade att köpa ett antal av dessa certifikat baserat på en vis procent av sin elförbrukning.
  Att denna procentsats bestämts av en ”politisk femårsplan” faller inte inom min definition för vad som är  marknadsmässigt.
  Det känns heller inte särskilt marknadsmässigt att politiska diskussioner för ökad procentsats snabbt infinner sig när producenterna av vindkraft börjar överproducera relativt det politiska mål som ligger till grund för den givna procentsatsen.

 32. Håkan Bergman

  OT australisk valvaka, intressant trend för de gröna även där.
  http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/election-2013
   

 33. Christopher E

  #29 BosseJ
   
  Elcertifikatsubventioner har även gått till storskalig vattenkraft. Ägarna har trixat till sig pengarna genom att ersätta gamla turbiner med nya och därmed rapportera hela produktionen som ny och bidragsberättigad, inte bara effektökningen. Nu tror jag man i en lagändring förra året försöker minska detta fiffel, men det var ju så dags. Redan rika energibolag på en oligopolmarknad blir ännu rikare på hushållens bekostnad.
   
  Gödslar man något med statliga pengar brukar skumraskeriet komma som ett brev på posten.
   
  Att småskalig vattenkraft får subventioner är förresten en utmärkt metod om man bestämt sig för att minska biodiversiteten i vårt land.

 34. BjornT

  HåkanR: Jaa…staten tvinga både medborgare och företag till allt möjligt.  Betala skatter och avgifter. redovisa ekonomiska förehavande i ganska stor detalj, framföra våra fordon på ett visst sätt, inte utföra medicinska tjänster utan godkänd utbildning, inte bajsa i offentliga parker. För att nämna ett litet axplock. Det tar inte bort i att vi i allt väsentligt lever i en marknads baserad ekonomi.

 35. AOH

  Håkan B.  # 32
   
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.502529/myndighet-i-australien-vill-ge-klimatflyktingar-formell-status

   2013-04-16 13:24
  Myndighet i Australien vill ge klimatflyktingar formell status

  ”—-Sannolikheten att den australiensiska regeringen tar upp frågan om klimatflyktingar innan valet i september är dock liten, speciellt som oppositionen vill minska antalet flyktingar som landet tar emot från 20 000 till 6000.—”

  Undras vad MILJÖAKTUELLT skriver nu efter valet  🙂  🙂

 36. Björn

  Problemet är att i de gröna hjärnorna saknas det kunskaper och verklighetsförankring. Verkligheten är inte kongruent med det lättsinniga innehållet i dessa hjärnor. Hur är det då möjligt att denna lättsinnighet har sådan spridning i exempelvis klimatfrågan? Naturligtvis är det så att det finns individer bland dessa som förstärker lättsinnigheten för det handlar om makt över de troendes själar. Om vi vill fortsatt ha en utveckling, måste rationalitet gå för makt. Klimatfrågan visar hur irrationell utvecklingen är, där makten inte används för mänsklighetens bästa, utan för maktsfärens bästa. Är det någon tänkande människa som tror att de grönas experiment eller uppförandet av de miljöförstörande vindkraftverken är för mänsklighetens bästa? Har politiker och andra ledare givit upp rationaliteten och därmed överlåter ansvaret på diverse diffusa organisationer?

 37. Bim

  Lite OT men samma idiotiska resonemang.
  ”GP i morgon…
  Klimatförändringar och stigande havsnivåer har väckt frågan när det är dags att flytta Göteborg.
  Snart lämnar FN-s klimatpanel sin femte rapport – hur hotande är havet?”
   
  Finns det en enda stavelse som blir rätt när klimatstollar skriver i tidningarna.
  Efter som det för närvarande inte existerar några oroväckande havsnivåhöjningar så kan inte det vara orsaken till att frågan om att flytta Göteborg har väckts. Det måste ju vara något helt annat som väcker sådana tankar… Havet är inte hotande, det är klimatstollar som hotar.
  Då tycker jag att de hellre borde ta upp frågan om att bygga Västlänken någon annanstans och sedan flytta Göteborg dit, när vattnet forsar in och dränker Göteborg. Ifall det blir bråttom…
  Finns väl ingen anledning att bygga Västlänken för att sedan flytta den till Skaraslätten som någon klimatdeprimerad, miljöpartist föreslog att Göteborg skulle omlokaliseras till.
  Att dessa människor överhuvud taget får ha något som helst inflytande på politiken är skrämmande.

 38. BjornT

  Chrstopher E: Gödsla med statliga pengar.. där du alluderar på elcerifikat.  Det är inga statliga pengar det handlar om. Elcertifikaten går inte alls över den statliga budgeten.  Som sagt, ta och läs på vad elcertifikat egentligen är.

 39. Håkan R

  => BjörnT
   
  Ja du, helt rätt att staten både kan och måste sätta upp regler, men nu handlade det om vad som är marknadsmässigt eller inte. Femårsplaner som via subventioner styr hur mycket av en viss vara som skall produceras liknar mer gamla Sovjet än en marknadsekonomi.

 40. Om elcertifikat

  Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el.
  Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning.
  Elhandelsföretaget tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikaten av sina kunder i samband med elleveransen.

  Vem betalar alltså?

 41. BjornT

  Invar Engelbrecht: Den som betalar är den som konsumerar (köper) elektricitet (med vissa undantag som när du köper el för elintensiva industriella processer). Kostnaden är ca 5-7 öre per KWh.  För normalhushållet motsvarar det ungefär en liten Happy hour öl.

 42. BjornT

  forts #41…per månad.

 43. Ingemar Nordin

  Björn T #41,

  Skatten på el utgör ungefär 50% av priset. Det handlar således inte bara om gröna elcertifikat. Det rör mycket mer pengar än så.

 44. Håkan R

  => BjörnT
   
  Du menar att beloppets storlek avgör om ett system är marknadsmässigt eller inte?

 45. BjornT

  Ingemar Nordin. #43.  Jag vet.  Men jag diskuterar elcertifikat med somliga här, du är välkommen att delta i diskussionen. 

 46. Christopher E

  #38 Bjorn
   
  Du fortsätter med din semantik du. Elcertifikatskatten administreras via din favorit Saninngsminist… förlåt Energimyndigheten heter den visst, en statlig myndighet. Pengarna för certifikaten må vandra utan mellanlanda på ett statligt konto, men det hela är helt statligt kontrollerat.
   
  Du gör alltid samma misstag att tro ingen annan än du vet något. Här har du själv tydligen lite luckor i din kunskap om du tror att dessa subventioner är ”marknadsbaserade”. Håkans #39 är utmärkt.
   
  #41
   
  Länge sedan en öl kostade 5-7 öre… 🙂 Inte ens i din ungdom, väl? Och det är väl ett tag till ölen kostar de 1000-1500 kr som ett normalhushåll mot sin vilja sponsrar miljöförstörande ”förnyelsebar” elkraft med årsvis också.
   
  Du må fnysa åt elcertifikatskattens storlek, men den utgör ett inte ringa påslag på hushållselen på mer än 10%. Ganska mycket för att hålla en konkursmässig industri under armarna. Om staten inte räddade SAAB (rätt beslut), varför ska vi då rädda vindsnurreindustrin?

 47. BjornT

  Håkan #44. Nej.  Gör du?

 48. Christopher E

  Bjorn, OK, du rättade missen i #42 ser jag. Bra. 🙂

 49. Håkan R

  => BjörnT
   
  Då kanske det är läge att du förklarar vad du egentligen menar, eller..?

 50. bom

  #36
  ”Gröna hjärnor” ? Nå jag gissar att Du åsyftar ärthjärnor?????

 51. BjornT

  Christopher E: Du kan ju slingerbulta dig bäst du vill men några statliga pengar är det inte som du påstår i denna mening: ”Gödslar man något med statliga pengar….”.  
   
  Och visst är det en subvention eftersom de (flesta) som köper el betalar en avgift som går till elcertifikaten men systemet som hanterar pengarna är marknadsmässigt.  Det styrs av utbud och efterfrågan. Om du inte vore förblindad av ditt raseri mot vindkraft  skulle du förstå det, så pass med intelligens har du nog.
   
  Om du vidhåller att systemet inte är marknadsmässigt skulle ju ingenting som domineras av pengar erhållna genom skatter och avgifter från medborgare och företag kunna kallas marknadsmässigt. 
   
  Säg upphandling av krigsmaterial eller städning i skolor…..
   

 52. Tudor

  Den här artikeln om elcertifikat hittade jag i Ekonomisk Debatt.

 53. BjornT

  HåkanR Se #51.

 54. pekke

  Bim #37
   
  Undrar var de får sin information från ?
  Göteborgsområdet har ju en sjunkande havsnivå på nästan 1.2 mm årligen.
   
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-032

 55. BjornT

  Nå men min poäng i att yttra mig här är att Ingemar Nordins referat av debatten i Tyskland om Energiwende är djupt missvisande.  Der Spiegel har en utmärkt genomgång av läget men Ingemar Nordins problem är att ju där så hyllas den svenska (och numera norska) modellen med energicertifikat så han försöker vifta bort det med att ta upp en svensk som intervjuats och desavouera vad denne säger med ord som skryta och absurt.
   
  Men den allvarligaste invändningen med Ingemars referat är att han (implicit) hävdar att satsningen på förnyelsebar energi i Tyskland skulle ha åstadkommit (den lilla) höjningen av ökade CO2-utsläpp ”Och man bygger samtidigt nya kol- och gaskraftverk som back-up när det ”förnyelsebara” inte levererar. Koldioxidproduktionen – som ju var det man sade sig bekämpa – har också som en följd av detta gått upp på senare år.”
   
  Inte ett ljud om att man 2011, i kölvattnet på Fukushima, man omedelbart stängde 8 kärnkraftverk……… De har ju förstås inget alls att göra med den (lilla) ökningen av CO2-utsläpp som skett…….  inte alls…..
   
  Man undrar om vindkraftshatet inte bara utlöser raseriparoxysmer hos vissa utan även att vissa delar av den främre pannloben, där kritiskt tänkande sitter, kopplas ned?
   
   

 56. pekke

  BjörnT
  ” Men den allvarligaste invändningen med Ingemars referat är att han (implicit) hävdar att satsningen på förnyelsebar energi i Tyskland skulle ha åstadkommit (den lilla) höjningen av ökade CO2-utsläpp ”Och man bygger samtidigt nya kol- och gaskraftverk som back-up när det ”förnyelsebara” inte levererar. Koldioxidproduktionen – som ju var det man sade sig bekämpa – har också som en följd av detta gått upp på senare år.”
   
  Inte ett ljud om att man 2011, i kölvattnet på Fukushima, man omedelbart stängde 8 kärnkraftverk……… De har ju förstås inget alls att göra med den (lilla) ökningen av CO2-utsläpp som skett…….  inte alls….. ”
   
  Varför tror du att de måste ha mer kol och gas när de stänger kärnkraften ?
   
  Kan det vara för att ha en rejäl backup i fall solen inte lyser och vinden inte blåser vilket händer ibland !?
  Men den backup-kraften kostar när sol å vind levererar eftersom backup-kraften måste gå på tomgång vilket gör den dyr/olönsam för ägarna, så en del ägare hotar att lägga ner de dyra gasverken om de inte får ersättning på nåt vis vilket skapat panik hos politikerna och det pratas om subventioner även till backup-kraften nu.
  Undrar vilka som kommer att få betala även det !?
   
  Tyska EnergieWende är på väg att bli ett Tyskt EnergieElände.
   

 57. BjornT

  pekke # 56.  ”Varför tror du att de måste ha mer kol och gas när de stänger kärnkraften ?”  
   
  För att ersätta den bortfallna elproduktionskapaciteten orsakad av nedstängning av kärnkraftverken är mitt svart. Men här anser tydligen många att det beror på de förnyelsebara energikällorna intermittens.
   
  En fråga.  Antag att ni bor på en ö.  På ön tillgodoses ert elbehov med en dieselgenerator.
  En vacker (blåsig) dag uppförs ett vindkraftverk.  Nu kopplar man så att man använder elen från vindkraftverket när det blåser och sen kickar man in dieselgeneratorn när det blåser för lite.
   
  Min (retoriska) fråga: går det åt mer eller mindre diesel sedan vindkraftverket infördes.  
   
  Personligen svarar jag mindre men det verkar som svaret här skulle bli mer……
   
   
   
  Din är alltså för att de måste ha reservkraft baseard på gas och kol som då skulle äka den totala förbrukningen

 58. BjornT

  #57. Bortse från den sista meningen.

 59. Ingemar Nordin

  BjörnT #55,

  Man undrar om vindkraftshatet inte bara utlöser raseriparoxysmer hos vissa utan även att vissa delar av den främre pannloben, där kritiskt tänkande sitter, kopplas ned?

  Bli inte hysterisk nu BjörnT. Ta något lugnande, och försök tänk efter varför det blir på detta sätt när man byter ut ”icke-förnyelsebart” mot ”förnyelsebart” I Tyskland.

 60. pekke

  BjörnT #57
  På lokal nivå där man inte har behov av kontinuerlig elleverans så funkar din liknelse, men ska man försörja städer, industrier hela tiden så går inte backup-kraften att stänga av eftersom den måste vara beredd att träda in när vinden slutar blåsa.
   
  Tror du verkligen att stora kolkraftverk och gasverk går att stänga av och sedan på direkten starta när de behövs !?
  Det tar många timmar att få fart på en avstängd ångpanna innan den kan börja leverera el och värme, gas turbiner är lite snabbare.
  Men innan dess så har stora och små industrier/företag totalstoppat och samhällen mörklagts med alla dess konsekvenser i vårt moderna databeroende samhälle.
   
  Vad händer när backupgeneratorn inte startar ?
   
  http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2076922-patienter-kan-fa-vanta-i-manader-efter-elfelet
   
  Många moderna styrsystem i industrin är extremt känsliga för störningar på elnätet och kan stoppa processerna bara ljuset blinkar till vilket inte hände med gamla relästyrda system.
   
   

 61. Tudor

  I Danmark har man invigt en ny vindkraftpark. Anholt kommer inte att leverera billig el.

 62. Lennart Bengtsson

   
  Hej
   
  I min ungdom hade jag ofta diskussioner med religiöst troende om vetenskap. Att jag stillsamt påpekade diverse orimligheter i bibeltexterna och att detta helt stred mot såväl det sunda förnuftet som vetenskaplig kunskap hade ingen som helst effekt då alltsammans var en följd av styrkan i tron. Den kunde nämligen menade man försätta berg, förse tusentals hungriga med mat från fem fiskar och två bröd, uppväcka döda till liv etc.
  När man läser Tovatts slutreplik i SvD får man det alldeles bestämda intrycket att här rör det sig om samma slag av individer. Fakta har ingen inverkan, det behövs inte. Är man bara stark i sin politiska tro behöver man inte bekymra sig om naturlagarna eller om ekonomiska realiteter. Den politiska verkligheten hos miljöpartiet har uppenbarligen ytterligare närmat sig de bibeltroendes.  Tovatt skulle kunna vända sig till Maxwells demon så kan han säkert få hjälp med att trolla fram elströmmen ur själva intet.
  LennartB

 63. BjornT

  pekke #. He he…ni är för roliga. Påminner om en gammal sketch med Lars Ekborg var det väl. En nyhetsläsare sitter och säger Elände, elände,elände och mera elände i ett antal minuter.
   
  Gasdrivna elverk fungerar utmärkt som back up liksom för den delen även dieselgeneratorer som hånades härförleden på denna blogg.  Kolkraftverk inte givetvis, men finns inget annat kan de ge baskraft i väntan på utfasning.
   
  Och vad händer om de inte startar….Elände, elände, elände och mera elände…..
   
  Det är ju tur att den närmast neo-ludditiska inställning som man finner här inte genomsyrar energiwende i Tyskland och liknande omställningar annorstädes.  Själv har jag lite större tro på den mänskliga förmågan att lösa tekniska problem än den som förhärskar här……

 64. pekke

  BjörnT
   
  Lycka till i din gröna drömvärld.
   
   

 65. Christopher E

  #51 Bjorn
   
  ”systemet som hanterar pengarna är marknadsmässigt”
   
  Du kan inte kontrollera dig själv från att fortsätta med felaktigheter, eller hur? Mängden elcertifikat sätts av Energimyndigheten. Planekonomi och femårsplaner är som nämnts ovan en god liknelse med systemet, som inte har med marknadsekonomi att göra. I en marknadsekonomisk situation hade det byggts några vindsnurror här. Du har i alla erkänt nu att det är subventioner, alltid något. Nu får du fundera lite på hur marknadsmässigt det är snedvrida konkurrens med subventioner.
   
  Det har inget med efterfrågan att göra. Jag har inget val annat än att ge mina förvärvade slantar till vindkraftsbaronerna. Det är verkligen inget jag efterfrågar.
   
  Bara att konstatera att du svalt propagandan.

 66. Jonas B1

  Lennart Bengtsson,
  ”Problemet är att myndigheter och politiker har givet efter för lobbyister”
  Ja, men varför in i glödheta skriver ni inte klarspråk i svd? Där prisar ni tom politikerna för deras klokhet. Är det ironi eller menar ni allvar?
  Tyvärr går eventuell ironi bara hem hos dom som begriper nånting. Vi har en majoritet av politiker som lever i la-la-land. Det måste sägas i klartext av er som har tillgång till massmedia.

 67. Undrande

  63
             BjornT 2013/09/07 kl. 15:32BjornT, Vad är din uppfattning?
   
  Politiker och tjänstemän i flera av landets kommuner och landsting har redan eller är på väg att fatta beslut om att investera i egen elproduktion genom att köpa in sig och bli ägare av egna vindkraftverk.

  Drivkraften till att dessa politiker och tjänstemän nu använder sin dyrbara tid till att fundera kring egen elproduktion är enligt dem själva en vision om att verksamheten i kommunen ska bli mer miljövänlig genom att minska utsläppen av växthusgaser.

  Men i Sverige har redan mer än 97 procent av den el som används mycket låga eller inga utsläpp av växthusgaser alls. Så hur reducerar man då utsläppen av något som i dag i princip redan är noll?

  Nej det är självklart så att dessa investeringar främst görs för att komma över de bidrag och skattelättnader som följer på att äga sitt eget vindkraftverk. Detta har även multinationella storbolag så som Ikea, Google och H&M också förstått. Företag som ofta skatteplanerar och försöker komma undan att betala skatt var än de är verksamma.

  Resultatet blir att det för kommuner, kommunala bolag och multinationella jätteföretag lönar sig att investera i ny elproduktion trots att den för samhället är dyr, olönsam och ständigt kräver reglerkraft för att över huvudtaget kunna fungera på en öppen elmarknad.

  Att detta sedan inte stämmer då el som konsumeras och produceras i ett givet ögonblick sällan överenstämmer måste hela denna investeringskalkyl baseras på vindkraftsverkens produktion per år eller månad. Det innebär i praktiken att det inte enbart är den el som produceras och samtidigt konsumeras som får skattelättnader utan i princip all el som produceras bara den sedan konsumeras vid någon annan tidpunkt.

  Slutresultatet av denna något märkliga princip blir att all el en kommun använder under året kommer erhålla subventioner som tillsammans med elcertifikaten kan uppgå till över 50 öre/kwh. Som jämförelse säljs el på elbörsen i dag för 30-35 öre/kwh.

  Kommuner kan med andra ord med skattemedel köpa ett vindkraftverk där största investeringskostnaden (cirka 80 procent) utgörs av vindkraftsverkets olika delar.

  Dessa tillverkas i huvudsak utanför Sverige och genererar därför inga intäkter eller skatter till Sverige. För att däremot investeringen ska bli lönsam krävs elcertifikat som får betraktas som en extra skatt på el samt att kommunerna slipper betala energiskatt på hela sin elkonsumption. Detta får en osökt att tänka på begreppet Ebberöds Bank och resultatet blir i slutändan att stora mängder kapital flyttas från svenska skattebetalare och elkonsumenter till pensionsfonder och riskkapitalbolag utomlands. Att kommuner runt om i landet äger egna vindkraftsverk räddar inte heller klimatet. Tvärtom så riskerar detta att leda till minskade investeringar till andra åtgärder så som nya bostäder och nya järnvägar vilka skulle göra mycket större klimatnytta.

  Den nuvarande klimatpolitken gör med andra ord Sverige och majoriten av dess invånare fattigare. Till på köpet så förstör vi också vår viktigaste resurs som ju är vår natur då nu stora vindindustrier breder ut sig i skog och mark.

 68. Undrande

  BjornT
   
  Ibland säger en bild mer än tusen……………………………
   
  http://www.frojdh.se/wp-content/uploads/2011/06/old_new_energy_scr.jpg

 69. Christopher E

  #61 Tudor
   
  Jaha… 1,23 svenska kronor/kWh från Anholtssnurrorna. Man förundras över detta vanvett som pågår… undra på att sådana vindkraftskramare som Bjorn nästan sliter ut tangenterna i sitt pläderande för mer subventioner till vindsnurrorna.
   
  Anholtsborna lär få betala lite extra när minskad turism till ön räknas med.
   
  Placeringen ger lite historiska vibbar. Det engelska uttrycket ”posh” (förnämt, överklassigt) lär ha kommit till på följande vis. När britterna reste med båt till imperiets kronjuvel Indien var de dyraste kabinerna på skuggsidan för slippa värmen. Barbordsidan dit, styrbordssidan hem. Portside out, starboard home = posh. När man nu tar Stena Nautica från Varberg till Grenå (jag ska själv över där om ett par veckor) blir det ju samma sak om man ska slippa se eländet där i vad som var naturskönt hav tidigare. Barbord dit och styrbord hem. 🙂

 70. Christopher E

  #65
   
  Jag var lite splittrad där, ser jag, med några skrivfel (ord som föll bort).
   
  ”hade det inte byggts några vindsnurror”, givetvis 🙂
  ”i alla fall erkänt”
   

 71. BjornT

  Undrande #67. Min åsikt är att politiker ska sätta ramarna och sedan hålla sig borta från marknaden.  Definitivt inte göra affärer med skattebetalarnas pengar.

 72. Tudor

  #69 Christopher E
   
  Att björn T håller på att slita ut tangenterna i sitt pläderande för elcertifikaten beror nog på att han själv, enligt egen utsago, är verksam inom affärsområdet geotermisk energi.

 73. BjornT

  Christopher E: Defolkvalada sätter spelreglerna, typ elcertifikat.  Marknaden agerar inom dessa ramar. Principen är bra men givetvis fuskas det här och där, precis som i varje känd företeelse i världen. 
   
  Du är bitter för att ditt hatobjekt (ett måste om man ska tillhöra innegänget på klimatskammen) har fått ca 1/3 av dessa subventioner (var får du det ifrån att jag sagt att det inte är det, jag har bara påpekat att subventioner är ett oerhört mycket bredare koncept än vad enkelspåriga  vindkraftshatare inser) är ditt motiv för att med barnsliga argument försöka påstå att detta är statlige pengar och att systemet inte är marknadsmässigt inom de ramar som satts upp.
   
   

 74. Undrande

  71
  BjornT 2013/09/07 kl. 16:40
  Läs Du vad politikerna säger och skriver ?
  63
             BjornT 2013/09/07 kl. 15:32BjornT, Vad är din uppfattning?
   
  Politiker och tjänstemän i flera av landets kommuner och landsting har redan eller är på väg att fatta beslut om att investera i egen elproduktion genom att köpa in sig och bli ägare av egna vindkraftverk.
   
  Drivkraften till att dessa politiker och tjänstemän nu använder sin dyrbara tid till att fundera kring egen elproduktion är enligt dem själva en vision om att verksamheten i kommunen ska bli mer miljövänlig genom att minska utsläppen av växthusgaser.
  Eller är det enbart miljöministern som du lyssnar till?
   

 75. Christopher E

  Bjorn,
   
  Det är ett statligt projekt där energimyndigheten styr tillgången på certifikat och är absolut inte marknadsmässigt. Marknadsmässigt hade varit om vindkraften var lönsam och det därför byggdes ut kapacitet.
   
  Jag har förstått att vindkraften är resurshungrig, miljöförstörande och skadlig för ekonomin långt innan TCS ens existerande, apropå vad du försökte med. På tal om barnsligt, en illustration av din tillit till energimyndighetens tillrättalagda floskler:
   
  http://youtu.be/BE-AkxABMZU

 76. BjornT

  ChristopherE  I din iver att vara klimatskammarna till lags gör du enbart löjlig nu.  
   
  Vindkraft är lönsamt, eller nån tror att det är  lönsamt vilket är samma sak i en marknadsekonomi, genom elpris och elcertifikat.
   
  Men du inkasserar nog några ryggdunkar.
   
   
   
   
   

 77. Benke

  Vem fattar/fattade besluten och vem tjänar/tjänade på det? Det är inte bara Maud O som fattat beslut som gynnat sig och sina närstående i vindkraftens namn med hjälp av våra skattepengar. Det finns många personer i kommuner, Länsstyrelser, …regeringen, som passat på att skära ut en bit av kakan till sig och de sina. Där finns det mycket att gräva fram. Det borde finnas någon journalist som sätter tänderna i detta, även om det är ”Politiskt Inkorrekt”.
  Problemet är att Sverige är en så liten ankdamm att det inte får plats med mer än en ”korrekt” åsikt i taget. Just nu är den korrekta åsikten att den största utmaningen för Sverige och svenskarna är den skenande klimatutvecklingen, punkt. Att ”katastrofen” bara finns i datorsimuleringar och inte verkligheten, det spelar ingen som helst roll. Det är precis som i religion, man bara vet att det är rätt och alla andra har fel. 
  Lite OT. Jag kommer ihåg ett möte med ett av Sverige största energibolag för några år sedan. Chefen var mycket uppåt, man hade lyckats engagera Stockholms bäste Lobbyist. Med hjälp av honom hade man lyckats få till en deal, att kärnkraft stoppet skulle hävas, och som motprestation lovade bolaget bland annat att satsa på vindkraft. Det är så som demokratiska beslut fattas.

 78. Undrande

   
  76   BjornT 2013/09/07 kl. 18:27
   
  Enligt politiker är lönsamheten ifrågasatt!
  Vilka källor har du att redovisa för lönsam vindkraft?  Och för vem?
   
  Att ersätta lönsam elproduktion som ger åtta miljarder i skatteintäkter med olönsam elproduktion som kräver stora subventioner är oklok politik. Särskilt som den nya elproduktionen inte ger lägre klimatutsläpp.
  I dag ligger priset för elcertifikat kring 20 öre per kilowattimme. Om detta pris håller i sig kommer totalt ungefär 90 miljarder betalas ut i subventioner till 2035.
  Förutom subventionerna visar det sig nu att elnätet behöver byggas om för 70 miljarder, främst för att hantera vindkraftens stora variationer. Vindkraften är också en viktig anledning att de lokala elnätsbolagen anser sig behöva höja sina avgifter med 30 miljarder bara för perioden 2012–2015.
   
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stoppa-stodet-till-vindkraften_8101934.svd

 79. Adolf Goreing

  #76 brukar inte störa stolleflödet då det brukar vara mycket underhållande. ”Vindkraft är lönsamt, eller nån tror att det är  lönsamt vilket är samma sak i en marknadsekonomi, genom elpris och elcertifikat.” Detta uttalande måste vara värt något slags pris?  ”Om ni tror att det är lönsamt – så är det det (skit i ekonomin – who cares?)” Hur många konkurser har du gått igenom BjörnT? Eller det kanske inte ens ses som ett misslyckande?
   

 80. BjornT

  Adolf G … Konkurser anses vara skamligt Sverige hos de flesta…i USA anses det vara en merit hos de flesta.   Då har man ju lärt sig hur man i inte ska göra. Vad anser du?
   
   

 81. Christopher E

  #76 Bjorn
   
  Nej du, Bjorn, jag har inte det flockbeteende ni på klimathots- och vindkraftskramarsidan har, och är fullt kapabel att bilda och stå för mina åsikter själv. Om du varit en gnutta mer läskunnig hade du sett att jag gått stenhårt mot några TCS:are i bombkurvetråden, på tal om ”vara till lags” 🙂 . Struntprat från dig i vanlig ordning, med andra ord. Men naturligtvis lättare för dig än att försöka omdefiniera vad marknadsekonomi är.
   
  Jag har en bestämd uppfattning om hur lönsamt rimligen definieras i nationell skala, vilket är vad jag diskuterar. Vindkraft är definitivt inte lönsam, då hade den inte behövt några subventioner. Om staten hade gått in och betalt halva tillverkningskostnaden för en SAAB-bil för att hålla igång fabriken, då hade naturligtvis inte en människa kallat SAAB lönsamt. inte ens du. Och inte ens om det var en ”marknadsmässig” lösning enligt Bjorn-logik, att tvinga alla bilköpare att betala en certifikatskatt som slussas över till SAAB. Fast nu måste du förstås hävda det ändå för att inte ge mig rätt. Tufft.
   
  Sedan är det ju lite kul att du tydligen missat att mycket vindkraft inte ens är ”lönsam” enligt din logik, subventioner och elpris är mindre än produktionskostnaden. Marknaden blöder. Det är mest kommuner som slipper skatt på den el de själva använder (ingen subvention men snedvrider konkurrensen) som bygger idag, och eljättar som är så rika att de inte bryr sig, utan vill ha några parker symboliskt i utbudet.
   
  Subventioner skadar samhällsekonomin. Den köpkraft som tas ifrån hushållen kostar fler riktiga jobb än vad de fåtal ”gröna” jobb vindkraften ger (och dessa är mest under uppbyggnadsfasen dessutom).
   
  Men som påpekats har du ju påstått dig vara verksam inom bla. geoenergi som är mottagare av subventioner.
   
  It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it” – Upton Sinclair

 82. Undrande

  En enkel bild av vindsnurror:s betydelse!
   
   
  http://www.frojdh.se/wp-content/uploads/2011/06/old_new_energy_scr.jpg

 83. tty

  BjörnT #63
  ”Gasdrivna elverk fungerar utmärkt som back up ”
  Det beror på det. Är det ett ”rent” gasturbinverk så fungerar det. Sådana har dock dålig verkningsgrad så de flesta gasdrivna elverksom byggs  är numera  tvåcykelsystem med både en gasturbin och en ångturbin (vilket möjliggör verkningsgrader upp till 60%). Sådana är i princip lika tröga att starta upp som ”klassiska” värmekraftverk. Visserligen kan man snabbt köra igång enbart gasturbindelen, men då blir verkningsgraden mycket dålig.
  Moderna dieselelverk har ungefär samma verkningsgrad som moderna kondenskraftverk (ca 40%) och kort reaktionstid. Deras stora nackdel är att de är små, så det krävs ett mycket stort antal verk. De är också relativt billiga så den engelska idén att bygga tusentals dieselelverk för att balansera vindkraften är inte så snurrig som den kan verka (förutsatt att man struntar i de kringboende och alla miljöhänsyn givetvis).
   

 84. Håkan Bergman

   tty #83
  Dom där dieselverken är ingen dum investering, skulle politkerna gripas av klarsyn kan man säkert lätt kränga av dom till ett hyfsat pris.

 85. pekke

  Håkan B # 84
  De Engelska elkonsumenterna får väl hoppas att de startar när de behövs fast de spyr ut massor av CO2 och om de är tankade med biodiesel så kanske de har massor med alger i bränslet vilket sätter igen filtret på nolltid.
   
  Vi får se om vintern blir sträng i England.
   

 86. ThomasJ

  Bra märkligt är att det i Sverige i vissa fall ska skyddas/räddas/bevaras, inte minst när det handlar om människors hälsa. När det dock handlar om vindkraftmaskiner finns ingen/ringa anledning till oro för negativa hälsoeffekter, något som uppmärksammats i många andra länder, och fått konsekvenser bl.a. med ökat avståndskrav till boende.
  Men där finns måhända en strimma hopp att de uppenbara problemen med dessa vansinnes-maskiner får uppmärksamhet även här. Läkartidningen hade i augusti en artikel i temat infraljud från vindkraftmaskiner, länk:
   
  http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-fran-vindkraftverk—en-halsorisk/
   
  Mycket läsvärd!
   
  Mvh/TJ

 87. Håkan Bergman

  pekke #85
  Nån biodiesel lär vi inte hitta i dom där, lär vara billigast möjliga EU är fantastiskt flexibla när det handlar om att rädda klimatet.
  http://www.cumminspower.com/www/literature/brochures/CPG-475-EU-emissions-flyer-en.pdf
  ”At the present time, 
  the EU does not regulate emissions from stationary 
  diesel generator sets such as those used for 
  prime, peak shaving, load shedding or emergency 
  standby power”

 88. tty

  Håkan Bergman #87
  Ett gammalt trick att snabbt få fram kraft i katstroflägen är att ankra upp ett fartyg och ansluta det till systemet iland, el och/eller värme. Skulle inte svenska redare kunna skriva på ett kontrakt med en svensk kommun att stå till tjänst, t ex vid jorbävningar eller meteoritnedslag och sedan hävda att fartygen egentligen äre kringvandrande reservkraftverk och alltså inte oimfattas av de nya sjöfartsreglerna i Ösdtersjön.

 89. Björn-Ola

  Att använda dieselaggregat och reservkraftverk för att klara extrema toppar i elbehovet är inget konstigt, tycker jag. Det handlar i slutändan om hur länge de används.
  Den kalkylen måste redovisas. Samband mellan effekt och energi beror på när de är tänkta att sättas in.

 90. Björn-Ola

  Klimatet används som ett alibi för mer eller mindre miljöovänliga energialternativ som framställs som miljövänliga utifrån att de inte påverkar klimatet.
  Biobränsle kräver att vi gör om hela Sverige till en enda stor industriskog, exempelvis.
  En större påverkan på skogen kan jag inte tänka mig.

 91. Monodemon

  För de av er som har Netflix kan jag tipsa om en dokumentär vid namn Windfall, som belyser vindkraftens baksidor.
  Har dock inte sett den själv ännu, varför ett utlåtande inte låter sig göras.

 92. Undrande

   
  89
  Björn-Ola 2013/09/08 kl. 10:57”Att använda dieselaggregat”Nej och åter nej!Är enbart en akut backup för sjukhus affärer osv…!
   
  1. Angående vindkraften så kan man i bästa fall få en träffsäkerhet på 20% för intermittensen. (1.2*50Hz = 60Hz = helt förstörda elnät både i transformatorer och hos slutkund) . Därför måste man blixtsnabbt korrigera för detta med vattenkraft och därmed sänka effektiviteten i vattenkraften + att man ”slösar” på vattenkraften.

  2. Kärnkraften minskar behovet av reglerkraft gentemot vindkraft eftersom man har ett visst basbehov av energi konstant (en ”lägstanivå” om man nu så vill) som är otroligt lätt att förutspå till hög exakthet (mindre än 0,01% felmarginal). Och kundernas vanor timvis har man så bra statistik över och beteendemönster för att man kan ha en exakthet på ca 0,5-1% beroende på årstid och lite andra saker.
  Resultatet? tillgodoser du 80% av behovet med kärnkraft behöver du endast korrigera 20% av energibehovet med någon form av snabbhet.

  Detta innebär i klartext att du har 20% av elen som du måste ha flexibel. Har du då vattenkraft här så kan du korrigera denna upp och ner på yttest kort varsel. Om du tar 1% på 10% av 10GW effektbehov i Sverige vid ett givet tillfälle så är detta 10MW – vilket är i storleksordningen 3 av de största vindkraftverken man bygger idag (jag vet att det finns 10MW-turbiner men de är ännu ovanliga). Denna effekt motsvarar en promille av elförbrukningen.

  Om vi vänder på steken och har vindkraft som står för 20% av elen. Ponera att effektuttaget totalt i Sverige en given timme är 10 GW. Om 20% är vindkraft så innebär detta 2GW. Om du helt plötsligt får 20% fel på 2GW så innebär det ett effektbortfall på 400MW – det motsvarar nästan hela O1 reaktorn i Oskarshamn!

  Jämför förlusten av ett kärnkraftverk på EN timme mot att förlora 3 vindkraftverk på EN timme. Vi pratar 1 promille effektförlust (som inte påverkar balansen om 50Hz mer än marginellt då den minska eller öka 2 promille utan att något måste korrigeras) mot förlusten av 4%!! 4% ger en förändring av nätfrekvensen från 48 till 52 Hz och måste korrigeras. Då förstår ni kanske hur enormt problematiskt det kan bli med stora mängder vindel. Detta stångas Danmark med (t.ex.) dagligen och därför använder de bara ungefär hälften av den vindel de producerar – resten går på export till andra länder.

  En intermittent energikälla som vindturbiner kan inte använda sig av synkrongeneratorer – eftersom det är omöjligt att hålla ett konstant varvtal. – vilket innebär att man inte kan korrigera mängden reaktiv effekt.
  Där finns problematiken.

 93. Björn-Ola

  92
  Undrande
  Vi är helt överens i det du skriver. Vindkraft i Sverige är förkastligt, eftersom vi inte behöver energin från dem.
  Vi ska inte försätta oss i en situation där vi måste ta till dieselaggregat för att täcka effektbehovet vid toppar av elbehovet. Vi har vattenkraft som backup och en nivå på tillgänglig effekt som räcker.
  Jag jobbar själv med energibesparingsprojekt. Det är naturligtvis rätt väg att gå. Satsa pengar istället på att minska behovet istället för energiproduktion som inte behövs. Det görs, men problemet är att det inte syns. Det gillar inte politikerna. De vill ha tydliga resultat som syns. Därför har vi vindkraftverk som står som symboler för god miljöpolitik (även om jag ser dem som symboler för ren dumhet).
  Men andra länder har inte vattenkraft att tillgå. Det jag ville framhålla är att man måste titta på tänkt energiuttag från dieselaggregaten innan man fördömer dem. Backup under några få timmar betyder att man med fördel använder lösningar med låga investeringskostnader. Att använda reservkraftsaggregat även för toppbelastning behöver inte vara en dålig ide, eftersom de redan finns. Nu får jag intryck av att man installerar dieselaggregat i England som ren backup för vindkraft. Jag vill dock veta hur många timmar de är tänkta att gå och investeringskostnader jämförda med alternativen.
   

 94. Undrande

  93
  Björn-Ola 2013/09/08 kl. 14:38
   
  ”att man installerar dieselaggregat i England som ren backup för vindkraft. Jag vill dock veta hur många timmar de är tänkta att gå och investeringskostnader jämförda med alternativen.”
  Tja, om vind levererar ca 20% av installerad effekt så tycks drifttiden för reglerkraft vara en större marknad än vindvispar!
  Men Du, hur har du tänkt att dieselaggregat skall kunna fungera som reglerkraft?
   
  1. Angående vindkraften så kan man i bästa fall få en träffsäkerhet på 20% för intermittensen. (1.2*50Hz = 60Hz = helt förstörda elnät både i transformatorer och hos slutkund) . Därför måste man blixtsnabbt korrigera för detta med vattenkraft och därmed sänka effektiviteten i vattenkraften + att man ”slösar” på vattenkraften.

 95. pekke

  Björn-Ola #93
   
  Du har inte läst den här artikeln om det hela ?
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2362762/The-dirty-secret-Britains-power-madness-Polluting-diesel-generators-built-secret-foreign-companies-kick-theres-wind-turbines–insane-true-eco-scandals.html
   
   

 96. pekke

  Undrande #94
   
  Just det är problemet, har det redan uppkommit instabilitet eller störningar på elnätet så hjälper inte reservkraften även om den kickar in på några minuter eftersom många moderna styrsystem/datorsystem kan tolka störningar i elförsörjning som att något är fel i en industriprocess och stänga ner delar av den eller hela processen vilket inte gör ägarna och operatörerna glada.
   
  Hur övriga datorsystem i samhällena påverkas vet jag inte, men skulle banksystem, trafiksystem m.m. gå ner så skulle det kunna få allvarliga följder.

 97. Björn-Ola

  De flesta känsliga system är utrustade med UPS. De måste kunna fungera vid strömbortfall, och det kan ju inträffa även utan hjälp av vindkraften.
  UPS garanterar avbrottsfri el tills reservkraften går igång.
  Men detta leder naturligtvis inte till att ett svajigt elnät kommer att bli acceptabelt.
  Inom industriprocesser där man konsumerar mycket el finns naturligtvis ingen backup. Eller för kontorsdatorer. Ett svajigt elnät leder till produktionsbortfall, vilket man säkert tar hänsyn till när man funderar på var man ska göra investeringar.
  Ett land där man inte kan garantera en säker elleverans kommer att förlora många jobb.

 98. Peter Stilbs

  Björn-Ola2013/09/08 kl. 19:59
  Jag har läst att EU-beslut tagits om inmonterade chips i framtida vitvaror, datorer etc  -där man centralt kan stänga av dem vid ”kapacitetsbrist” – allt annat än UPS, alltså…

 99. Peter Stilbs

  Här är en länk till #98 – jag har aldrig sett eller hört detta debatteras eller beskrivas i svenska media
   
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2315863/Big-brother-switch-fridge-Power-giants-make-millions–pay-sinister-technology.html
   

 100. Masat

  #98 tvi för spionchip. Tack för länk
   
  helt plötsligt kommer den fullständigt värdelösa utbyggnaden av nya elmätare som klarar timdebitering i en helt annan dager

 101. Håkan Bergman

  I Tyskland är det väl på gång med chips som stänger av solpaneler om nätfrekevensen blir för hög, vill minnas gränsen skulle gå vid 50.2 Hz. Men självklart ska ägaren fortfarande få betalt för el som nätet inte kan ta emot. Dårarnas paradis! 

 102. Undrande

  97
  Björn-Ola 2013/09/08 kl. 19:59 Tack för denna djupa kunskap!Men varför tar Du upp detta ”lokala” problem?Har du dåliga erfarenheter ifrån hur Svenska Kraftnet hittills har skött sina uppgifter?Jovisst det finns lokala distributionsnät innan el når den lokala mottagaren.Men skall inte medveten intermittenta vindvispar ifrågasättas?Med vad skall intermittent vindvisp tillföra? Sverige har redan en del överskott på elenergi!

 103. Peter F

  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/bibliska-prognosen-vindkraften-pa-vag-mot-kollaps_8498966.svd

 104. ThomasJ

  Elit-stofilerna (de utnämnda, asså EJ valda) inom EUs ’high command’ tycks förbereda ngn forma av ’abandon ship’…:
   
  http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10295045/Brussels-fears-European-industrial-massacre-sparked-by-energy-costs.html
   
  Frågan blir hur länge de ’valda’ elit-stofilerna & deras lakejer i Norra Nordkoreas tranportkompani börjar med samma/liknande förberedelser…?
   
  Mvh/TJ

 105. AOH

  Intressant alternativ till vindsnurror

  http://www.enerkite.com/Home_files/enerkite_broschur_textA5_NeuENG.pdf

  ENERKITE
  Wind energy imagined more efficient

  VIDEO: (tyska )
  http://www.welt.de/wirtschaft/article119887907/Energiedrachen-koennten-Windkraft-Revolution-ausloesen.html#letztes

 106. Joel

  I går körde jag hem till Sverige från Altenberg vid tysk-tjeckiska gränsen. Längs min väg såg jag ett antal vindkraftlöshetsparker. Inte i någon av dem gick alla snurrorna. Jag bedömde proportionerna drift/stopp till 20/80, förutom i den stora samlingen man ser från Rostock – Gedserfärjan. Runt hundra verk räknade jag till, och alla stod stilla!
  Uppe i Altenberg såg jag förresten ett antal valaffischer, däribland sådana med texten
  Windräder stoppen – Heimat schützen!
  Nur mit uns. FDP Sachsen

 107. BjornT

  Joel 106 Då kan jag glädja dig med att jag i Adama, Etiopien, under en bilfärd, såg en vindkraftspark med 20-talet stora vkv där ingen stod still och att Etiopierna var märkbart stolta över denna park. 

 108. Christopher E

  #107
   
  En gammal god tradition att placera vår västerländska civilisations avskräde i u-länder… 😉
   
  En lättlurade individer som är stolta över miljöförstöring typ vindkraft behöver vi som bekant inte åka ända till Etiopien för att finna.

 109. BjornT

  Ja Christopher E. Jag förstår att du ondgör dig över att vkv snurrar och att Etiopierna är stolta. FYI så vet de mkt väl vad de gör och satsar oerhört målmedvetet att bygga upp landet med de bästa tekniska lösningarna. Men du tror väl att de är naiva och lättlurade…… Snacka om stereotypuppfattning om ett afrikanskt land!
   

 110. Jasså du BjörnT, du kan avläsa etiopiernas känslor rörande vkv … kanske tom genom bilrutorna i pågående färd!?
   
  Eller så kanske du menar samma slags ’stolthet’ som miljömuppar hemmavid kan ’känna’ när de har förslösat extra mycket skattemedel på ngt med mest bara symboliskt värde, för att tex ’skicka signaler’ (till ’miljön’ får man förmoda) om att ’vi’ (dvs de resursslösande) minsanna och iaf ’bryr sig’ …

 111. BjornT

  Nej Jonas N. Genom prata med Ethiopian Investment Agency och ett antal etiopier. Att resa är att lära heter det ju. 

 112. Just vad jag misstänkte …
   
  ’Etiopierna’ representeras i dina ögon av en av regeringens myndigheter när de kommenterar ett statligt bolag som har i uppdrag att genomföra regeringens policy och prioriteringar angående deras vkv-satsning som de högst sannolikt varit involverade i.
   
   
  Jojo, den sortens ’stolthet’ finns lite varstans. Skickligt av dig att uppmärsamma den BjörnT … utan din ’resa’ kanske du inte hade haft en aning? Bra att du berättar sådant för oss också … Minns du också om de snurrade ordentligt allihopa?
   
   
   
  Ombudsstolthet från några byråkrater över ngt ’projekt’ som kallas ’investering’ men vars kalkyl inte

 113. Ombudsstolthet från några byråkrater över ngt ‘projekt’ som kallas ‘investering’ men vars kalkyl inte går ihop utan tillskjutna medel från skattebetalare som inte har ngn del i det hela …. Inget direkt nytt under solen!

 114. Håkan Bergman

  Och Joel #106 såg inte i syne, klicka på kalendern invid ”Filter: Day” och backa till gårdagen 13/9, lite drygt 400 MW som lägst, av drygt 31 GB installerat.
  http://bit.ly/13gx7PG 

 115. BjornT

  Bara så du JonaN vet så tar inte Ethiopian Investment Agency några investeringsbeslut som du implicerar.. Men faktakoll är väl inte riktigt din grej. Mer att vrida skeenden så det passar sin världsbild.

 116. Vad yrar du om denna gång, Björne?
   
  Det var du som ville brösta upp dig genom att spela ombud och berätta hur ’stolta’ etiopierna är över sin vkv. Vad det visade sig vara  var en uppsättning byråkrater talandes om en annan uppsättnings göranden. Vilket jag varken ifrågasätter eller finner speciellt anmärkningsvärt. Som jag skrev: Den sortens ’stolthet’ kan du finna lite varstans …
   
  Däremot ifrågasätter jag både värdet och representativiteten av sådan påstådd nationell stolthet …
   
  Var det så svårt att begripa?
   
   

 117. AOH

  Lite moraliskt stöd till BjörnT 🙂

  Han har rätt att det blåser bra vindar i Etiopien men pengarna och tekniken tycks Kina stå för.

  Hur var det Lena Ek nämnde om ”gröna fonden”. De rika länder skall stödja de underutvecklade till vilka även Kina räknar sig

  http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2012-08/16/content_26247068.htm

  The minister said, ”The study indicated that Ethiopia owns very rich wind and solar energy resources that can be exploited as renewable energy mix in the coming decades to implement the recently issued Climate-Resilient Green Economy strategy with respect to energy development,” said the minister.

  http://www.windpowermonthly.com/article/1172028/sub-saharan-africa—ethiopia-country-put-steel-ground?HAYILC=RELATED&HAYILC=INLINE

  Ethiopia

  Ethiopia added 53MW in 2012 to take its installed capacity to 83MW. Of this, 51MW went up at Adama I with Chinese backing. Owned and operated by HydroChina in partnership with Chinese construction group CGCOC and using Goldwind turbines, the facility was largely financed with a loan from China’s Export-Import Bank.

 118. Christopher E

  Vad jag antydde var att de sedvanliga bidragen till denna dyra och ineffektiva energiform i Etiopien troligen kommer från utländska pengar. Några kronor till några symboliska vindsnurror för att tillgodoräkna sig någon slags poäng i präktighet.
   
  Vad gemene man tycker om snurrorna i Etiopien har jag ingen aning om (min enda erfarenhet av landet är att flyga över det på väg till behagligare platser). Men Bjorn har troligen ingen aning han heller, förutom att han talat med några insiders. Att de är dumma där har jag aldrig påstått, om någon annan betalar är väl snarare dumheten på den sidan.
   
  En snabb googling ger dock vid handen att Etioipen har bulken av elen (>80%) från vattenkraft med fler dammar på gång och har en mycket stor potential för geotermisk energi (geologin där känner jag till en del om däremot), så dyra vindsnurror är det absolut sista de behöver.

 119. Christopher E

  #117
   
  Aha, de är kinesiska. Någon vinst finns ju inte i detta, så är det Kina som ”sänker” sina utsläpp genom att räkna dessa investeringar som förnybart (trots att de troligen inte ersätter fossilbränsle alls)? Eller är det t.o.m. västerländska pengar som passerat Kina i någon slags CDM-fars?
   
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Clean_Development_Mechanism

 120. BjornT

   
  AOH Helt rätt. CGCOC bygger järnväg mellan Dire Dawe Och Addis och kan säkert använda elen till tågen, gissar att det är en BOT på både vkv och järnväg.  
   
  ChristopherE Geothermal baskraft, vatten reglerkraft och så ytterligare miljövänlgt med vind och sol och det senare för främst off grid el. Klokt, tycker jag. Och jag är inte här för något av det denna gång.

 121. ThomasJ

  Då temat fortsatt är aktuellt x-länkas nedan:
   
  http://www.thegwpf.org/czech-republic-abandons-renewable-energy-eu-climate-policy-crisis/
   
  Samt:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=v5Eax9p1hjA
   
  Mvh/TJ