Tack för besöket, tag med några klimatskeptiska tankar, Barack Obama

När USAs president för första gången besöker Sverige för ett bilateralt möte där klimatfrågan är en av punkterna så vill naturligtvis politiker som speciellt har denna fråga på agendan synas. Därför tog Åsa Romson upp de åsikter om klimatfrågan som ligger henne och hennes parti närmast hjärtat i en artikel på DN Debatt. Här försöker jag ge lite balans genom att ta upp några problem och invändningar i samband med klimatvetenskapen och FNs klimatpanel som Åsa Romson glömde bort att nämna.

Det är forskarsamhället som har fäst världens uppmärksamhet på att klimatförändringarna som skett sedan förindustriell tid påverkats av oss människor. Det är också forskarna som fortsätter att studera hur klimatförändringarna utvecklas för att få en bättre förståelse för vilka risker den mänskliga inverkan kan få.

På grund av frågans världsomspännande betydelse bildades FNs klimatpanel IPCC. Meningen med denna var att politiska beslutsfattare skulle kunna få bästa möjliga beslutsunderlag för att bedöma vilka åtgärder som världen behöver för att motverka riskerna med klimatförändringar på grund av mänsklig verksamhet. Följaktligen har klimatet numera också blivit en politisk fråga som drivs på olika sätt av olika politiska partier, och vissa politiker passar även på att skriva debattartiklar vid ditt besök i Sverige, Barack Obama (Romson, 2013).

Men IPCCs verksamhet har fått oavsedda negativa effekter (Curry, 2013). IPCC har till en början varit värdefullt för att synliggöra den verkliga vetenskapliga konsensus som finns om klimatförändringarna och riskerna med dessa. Men vad som sedan hänt är att IPCC har blivit en plattform för att få inflytande inom klimatforskarsamhället och vissa forskares åsikter har kommit att alltför mycket dominera över andras på ett sätt som inte är normalt inom vetenskapen. IPCCs verksamhet har blivit alltför mycket en plattform för maktspel som har kommit att skapa en artificiell konsensus som inte avspeglar verklig konsensus inom klimatforskarsamhället.

Roger Revelle var kanske den klimatforskare som främst bidrog till att starta en debatt om att klimatförändringar på grund av fossila koldioxidutsläpp skulle kunna utgöra ett allvarligt problem.

Revelle och Suess (1957) skrev följande som, i fråga om hur koldioxidhalten faktiskt har ökat, nu efter femtio år stämmer anmärkningsvärt väl:

Med tanke på den troligen stora ökningen av koldioxidproduktionen genom förbränning av fossila bränslen under de kommande decennierna kan man konstatera att en total ökning på 20 till 40% av atmosfärens koldioxid, kan förutses. Detta bör säkert vara tillräckligt för att möjliggöra en bestämning av effekterna, om några, av förändringar i atmosfärens koldioxid på väder och klimat över hela jorden.

Idag har vi en koldioxidhalt i atmosfären på 400 ppm jämfört med 280 ppm under förindustriell tid. Detta är en ökning på 43%. Den fas av klimatvetenskapen vi nu borde vara inne i är enligt Revelles synsätt att bestämma om denna ökade halt leder till förändringar i väder och klimat över hela jorden.

Vi kan konstatera att forskarna inte är eniga om vilka förändringar som har skett. En del av förändringarna finns det en stor enighet om. Jorden har blivit 0,8 grader varmare på hundra år och människans verksamhet i form av utsläpp av växthusgaser och ändrad landanvändning har sannolikt bidragit till denna ökning. Men i vilken utsträckning denna långsamma globala uppvärmnig beror på människan råder det mindre enighet om och den konsensus som det talas om inom IPCC har mera med maktspelet inom forskarvärlden att göra än om verklig spontan vetenskaplig konsensus.

Mindre enighet råder det vidare om hur mycket uppvärmning på grund av ökade växthusgaser vi kommer att se i framtiden. Klimatvetenskapen har idag inte verktyg för att kunna ge några säkra besked utan alla beslut om framtiden måste ske enligt de principer som gäller för beslutsfattande under stor osäkerhet. Återigen har maktspelet inom IPCC lett till en tillverkad konsensus som inte motsvarar den sorts spontana konsensus som är det normala inom vetenskapen. Många klimatforskare varnar för att vi alltför mycket låter oss skrämmas av riskerna med klimatförändringarna, till exempel Lennart Bengtsson (2013), läs även en intervju med Lennart Bengtsson i DN (Bolling, 2013). I och med att dessa klimatförändringar hittills gått så långsamt så kan man se stora möjligheter för världssamfundet att åtgärda de problem som framtiden för med sig.

Ändå mer gäller detta när man kommer in på extremväder, till exempel stormen Sandy som Romson gör ett stort nummer av, där man i vissa kretsar bland klimatforskare direkt missbrukar sin vetenskap. I frågan om hur den ökade växthusgashalten påverkar sådana stormar finns ingen konsensus. Många klimatforskare framhåller i stället att ökad global temperatur borde leda till färre stormar av Sandys typ. Likaså framhåller många klimatforskare att det inte finns något konstaterat samband mellan den hittills blygsamma globala uppvärmningen och de översvämningar runtom i världen som leder till stora rubriker i media.

Jag anser att IPCC nu har spelat bort sin roll och bör läggas ner. Alltför många forskare har visat sitt missnöje och lämnat IPCC-arbetet, alltför många forskare har blivit föremål för nedvärdering och personangrepp på grund av maktspelet inom IPCC. Nackdelen med att den vetenskapliga kunskapsuppbyggnadsprocessen och det fria vetenskapliga tankeutbytet har blivit snedvridna uppväger mer än väl de fördelar man kan se med IPCCs nuvarande verksamhet. Denna måste ersättas med ett helt nytt system som värnar om ett sunt vetenskapligt diskussionsklimat vilket är minst lika viktigt som att rädda jordens klimat (och förmodligen en förutsättning för att detta skall lyckas om det behövs).

Referenser

Åsa Romson, Visa ledarskap i ödesfrågan om klimatet, Barack Obama. DN Debatt 2013-09-04

Judith Curry, 2013. Climate change: no consensus on consensus. Cimate Etc. 2012-10.28

Revelle R, Süess HE (1957). Carbon dioxide exchange between atmosphere and ocean and the question of an increase of atmospheric CO2 during the past decades. Tellus 9:18-27.

Lennart Bengtsson, 2013. Global climate change and its relevance for a global energy policy. Klimazwiebel 2013-03-12

Anders Bolling, 2013. ”Vi skapar en väldig ängslan utan att det är befogat”. DN.se 2013-02-03

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jarek Luberek

  ”Men IPCCs verksamhet har fått oavsedda negativa effekter
  Det ställer jag mig skeptisk till. Jag tror IPCCs verksamhet har precis de effekter som avsågs. Det är en sak att vi har fått en forskningsgren här som dragit till sig aktivister med förkärlek till spektakulära resultat. Men därutöver har IPCC ägnat sig åt att förvränga ett redan biaserat budskap. Tag tex att SPM kommer ut månader innan rapporten eller att den osäkerhet som ändå uttrycks i t.ex. WG1-delen inte på något sätt återspeglas i SPM där vi i AR4 finner att mänskligheten till 90% sannolikhet dominerar uppvärmningen under senare delen av 1900-talet. Detta trots att klimatmodellerna, enligt IPCC,  har stor osäkerhet i molnmodellerna, inte lyckas återskapa viktiga klimatstyrande strukturer som ENSO, osv. osv. Detta tillsammans med att SPM har släppts månader innan rapporten själv har bidragit till att innehållet i rapporten kommit bort. Vi pratar om flera steg av förvrängning här.
  Jag läser att AR5 kommer ut strax efter SPM, undrar varför de inte kommer ut samtidigt, men i vilket fall är ju det en förbättring.

 2. Sören G

  I vetenskapsradion i P1 i dag talar man åter om ”de galopperande klimatförändringarna”!

 3. Christopher E

  #2
   
  Sören, hörde det också. Suck. Inför släppet av IPCC:s nästa alarmistrapport svämmar nu vetenskapsnyheterna över av klimatrelaterat dravel. Detta förspel är så förutsägbart. Nu var det försäkringsbranschen som fortsätter att leta sätt att tjäna mer pengar på klimathotande. Reportaget glömde förstås säga att de påstådda havsytehöjningarna visat sig vara ett korthus som nu faller samman. De 3 mm var bara ett resultat av mystiska korrigeringar, och vi som länge trott på mer robusta sätt att mäta havsnivå får nu rätt åter en gång.
   
  Hörde du/ni förresten reportaget precis efter klimatskrämseln? Australien ser allt mer ut att gå mot att rösta in en klimatskeptisk premiärminister (Abbott) i valet snart. Bort med koldioxidskatt och gruvskatt är budskapet. Alltid något som piggade upp lite.

 4. Ann L-H

  Åsa Romson visar gärna upp att hon hör till juristskrået. Hon skämmer ut sitt skrå när hon gång efter annan visar att hon bara har åsikter och inte grundar sina utfall på insikter, när hon följer miljöaktivisternas tradition att totalt slå dövörat till för vad ”den andra sidan” har att säga. Stor SKAM!   
   

 5. Sören G

  #3 Hoppas han blir vald. Han tänker avskaffa koldioxidskatten i Australien.

 6. Obama kan börja med att läsa en ”Minority Report” från sin egen senat.
  http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_id=f4ace657-9490-4f4c-86f3-25d367e2085c

 7. Ann L-H

  #6 Tack Ingvar E. för den länken! Den borde läsas och begrundas av vår riksdag och regering. Dr. Å. Romson kunde kanske få utrymme här på bloggen för att kommentera innehållet och försvara sina åsikter. Det vore verkligen intressant!

 8. Björn

  Det finns knappast något värre i modern tid än denna konsensusförklaring från IPCC kring klimatforskningen. Eftersom det inte finns några andra rimliga förklaringar till uppvärmningen under 1900-talet, måste det vara den bevisat ökande halten av CO2 i atmosfären, som är den enda förklaringen. Detta är den ovetenskapliga förklaring som IPCC trummar ut mot världen. Så är det och därefter agerar man och råder världen att skrota all teknik som emitterar CO2. Om man också dammsuger efter forskningsrapporter som stöder denna hypotes så får man ju de bevis man önskar att synliggöra. Skulle vi göra på samma sätt kring annan forskning som hävdar att det är solen som enbart styr klimatet, så skulle vi få ett annan bild. Det säger sig självt att det är inte FN och IPCC som skall värdera vad som är sannolikt inom klimatforskningen. Det finns inte en förklaring, utan en mängd bidragande orsaker till att vi har ett klimat och en påverkbar atmosfär och hydrosfär. Men över allt detta lyser solen som är orsaken till allt liv, vilket vi borde vara en väckarklocka för de som tror att CO2 kan ersätta solen.

 9. Barack Obama

  I´m not sure Your´re right. It was very warm in Stockholm. I didn´t see any Polar bears, so they must have drowned in the heat!

 10. Ann L-H  #7
  🙂
  Jodå.  Samtliga (nästan) riksdagsledamöter har också fått länken

 11. pekke

  Lennart Bengtsson kritiserar IPCC och media i dansk media.
   
  http://www.b.dk/nationalt/topmeteorolog-kritiserer-klimapanel-foer-ny-kaemperapport
   
  http://ing.dk/artikel/svensk-topmeteorolog-langer-ud-efter-fns-klimarapport-161577

 12. AOH

  Christopher E  # 3

  ”—Australien ser allt mer ut att gå mot att rösta in en klimatskeptisk premiärminister (Abbott) i valet snart—”

  Och möjligheten att  ”DIE GRUENEN” kommer till makten i Tyskland minskar, om  inte ”Mama Merkel” tar sig an dem  🙂

  Inför valet om 2 veckor säger TV -undersökningen ZDF:
  ”GRÖNA rasar ned till lägsta/sämsta värdet sedan november 2009”

  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/zdf-politbarometer-gruene-stuerzen-ab-a-920629.html
  ZDF-Politbarometer: ”Grüne fallen auf miesesten Wert seit November 2009”

 13. ThomasJ

  Dé é ju rätt så bra att nu ha mr Nobamas sverigebesök i historien. Sannolikheten att han återkommer innan mandatperioden är över torde vara nil. Ävenledes förvånande är alla journos´ & politikers överpositiva uttalanden/ kommentarer från besöket… Speciellt [anser jag] C. Bildts neglering av vad Nobama deFacto håller på med, t.ex. vad gäller krisen i Syrien och förhoppningsvis åker han på den välförtjänta smäll hans agerande i frågan leder till [troligast såvida de nu ’straffar’ Assad] under G20-mötet i St. Petersburg.
  ’Back home’ går vågorna rejält höga vs mr Nobama… ’Den mest transparenta regeringen… bla-bla’, visar sig vara allt annat, inte enbart vad gäller Syrien – läs vad t.ex. EPA gör/planerar göra för insikt. Mr Nobama avser även runda kongress/senat via enskilda ’info-samtal’, länk:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/09/06/the-obama-plan-to-bribe-congressmen-into-war/
   
  Glen Beck, den utomordentligt av bl.a. klimatreligiösa ’hatade’, visade för tid sedan en video-snutt från Syrien, som verkligen får en att må illa!  OBS! varning! Videon är verkligen obehaglig! Länk:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZqJfFrkzf8I&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZqJfFrkzf8I&has_verified=1
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ

 14. ThomasJ

  AOH #12: Tack för länken till ’der Spiegel’ ang de grönas nedgång i Tyskland! Förhoppningsvis sprider sig denna tendens även hit…  😉
   
  Valet i Tyskland kommer troligen bli ngn form av ’rysare’, med stora konsekvenser även för övriga EU-länder. En bra analys av läget (nu) finns i Svensk Tidskrift, länk:
   
  http://www.svensktidskrift.se/?p=63246
   
  Mvh/TJ

 15. Jarek Luberek #1,

   

  Jo, jag undrar också varför man har den ordningen. Den är ju som gjord för att dra på sig kritik.

   

  Det logiska vore att den vetenskapliga rapporten kom ut först. Sedan borde man låta det gå ett betydande antal månader innan man börjar med SPM så att man kunde få reaktionerna på den vetenskapliga rapporten som ett av underlagen för SPM.

   

 16. Sören G #2,

   

  Man kan verkligen undra vilka det är som svänger sig med ett uttryck som ”galopperande klimatförändringar”. Vilken kontrast mot Roger Revelles bedömning från 1957. Han och medförfattare Suess menade att när koldioxidhalten stigit 20-40%, där vi alltså är idag, så skulle det kunna bli möjligt att ta reda på om koldioxidhaltens ökning har effekt på väder och klimat eller inte.

   

  Men de lade för säkerhets skull in orden ”om några” i meningen, se citatet ovan. De lämnade alltså öppet för att en sådan ökning av koldioxidhalten inte skulle ge någon märkbar effekt.

   

  Kan det verkligen ha skett en så enorm revolution inom klimatvetenskapen sedan dess att Roger Revelles bedömning från 1957 var totalt felaktig? Eller kan det vara så att det finns vissa personer som helt enkelt inte vill acceptera att den möjlighet som Roger Revelle påpekade är korrekt, att koldioxidhaltens ökning inte behöver ha så stor betydelse som man befarat?

 17. Ann L-H

  Angående det lilla landet som alltid är först, bäst och ”medvetnast”, Obama och den svenska kärnkraften eller tänkte inte på det.
  http://spectator.org/archives/2013/09/06/ill-take-sweden/

 18. pekke #11,

   

  Tack, det var mycket intressanta länkar om Lennart Bengtssons föredrag på vad jag antar är den danska vetenskapsakademins möte. Mötet fortsätter tydligen i dag också. Han har inte kritiserat IPCC förut på detta sätt men det han säger enligt de danska tidningsartiklarna liknar min kritik ovan, även om han inte föreslår nedläggning av IPCC.

   

  Så här skriver Berlingske bland annat:

  http://www.b.dk/nationalt/topmeteorolog-kritiserer-klimapanel-foer-ny-kaemperapport

   

  »IPCC er ikke en særlig hjælpsom institution. Den afspejler ikke i tilstrækkelig høj grad virkeligheden og skaber et billede af, at videnskaben har en mere præcis viden om fremtidens klima, end det rent faktisk er tilfældet.«

   

  Ordene kommer fra den svenskfødte professor i meteorologi Lennart Bengtsson, der har været forskningschef på det europæiske vejrcenter for langtidsprognoser ECMWF og regnes for en af klodens førende eksperter på vejr- og klimamodeller.

   

  ::::::

   

  Professor Bengtsson er på ingen måde klimaskeptiker i gængs forstand. Han advarer således kraftigt mod konsekvenserne af global opvarmning på de lange tidsskalaer, det vil sige 200 år og endnu længere frem.

   

  Men han siger, at mediernes og den offentlige opinions fremherskende opfattelse af, at dramatiske klimaforandringer er noget, der sker lige her og nu, er forkert.

   

  På symposiet argumenterede han for, at de seneste ca. 100 års globale temperaturstigning på omkring trekvart grad på ingen måde er dramatisk. Og på stilfærdig akademisk vis tordnede han mod visse medier, politikere og græsrodsbevægelsers hang til, ganske uden videnskabeligt belæg, at koble især kraftige tropiske orkaner til menneskeskabte klimaforandringer.Mødet i Videnskabernes Selskab er arrangeret på invitation fra det internationale videnskabelige råd ICSU, der ofte betegnes som »Videnskabernes FN«.

 19. Gunnar Strandell

  Ann L-H #17
  Tack för den länken!
  Den visar att det finns människor som kan se igenom de budskap som förs fram av dagens politiker.
   
  Men jag tycker att William Tucker har missat Sveriges vilja att minska oljeberoendet efter 1970-talets oljekriser. Kärnkraften är en del när det gäller elenergi, men jordvärme, avfallsförbränning och eldning av torv och GROT, Grenar TOppar  och Rötter, har också bidragit till att halvera oljeberoendet.
   
  Besluten togs i huvudsak för att förbättra handelsbalansen och det är ett politiskt beslut, där IPCC deltagit, att den CO2 som trots allt släpps ut inte ska ska räknas, för att den kommer från biomassa.
   
  Torv är roligast, för den är fossil om den bara värmer, men biomassa om den både värmer och genererar elenergi!
   
  Jag anser att om CO2-halten i atmosfären är skadlig för planeten jorden, spelar det ingen roll vilket ursprung en ökning har. Och alla försök att trolla bort detta faktum ingår i ”The Climate Scam”.

 20. ThomasJ

  Och, OT, för de som gillar, eller inte, is (..i groggen t.ex.):
   
  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/09/06/nasa-losing-credibility-at-an-alarming-rate/
   
  Mvh/TJ

 21. pekke

  Ny Liten Istid på gång enligt Aspen Isntitute, Boulder !!
   
  http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull165/16505796265.pdf
   
   
   
   
   
   
  🙂
  Sarkasm av.
   
   

 22. tty

  Pehr Björnbom #15
  ”Jo, jag undrar också varför man har den ordningen. Den är ju som gjord för att dra på sig kritik.”
  Det är inte konstigt alls. SPM fastställs genom politiska förhandlingar mellan de deltagande länderna. Då måste ju den ”vetenskapliga” delen hinna justeras så att den inte strider mot de slutsatser som förmoda komma ur den.
   

 23. tty #22,

   

  Man kan undra om IPCC inte luras när de talar om Summary for Policy Makers. Det verkar ju mera vara en Summary by Policy Makers 😉

   

 24. Ann L-H

  # 23 – Peh Bj. – Visst! Att ingen tänkt på detta självklara tidigare.

 25. Ann L-H

  Pehr Björnbom. Där slant tangenterna i fotbollsyran, ber om ursäkt.