Vilken soppa!

I en ledarartikel i dagens HD skriver Jan-Olof Asp om det orimliga i dagens beskattning av bilbränsle.
”Bensinpriset har nu höjts åtta gånger i år. I veckan kostade 95-oktanig bensin 13,59 kronor litern. Mycket talar för att den nya rekordnivån inte blir långvarig. Det kan bli ännu dyrare att tanka.”
En hög bensinskatt sägs vara en nödvändighet för att vi ska välja bort bilen och i stället utnyttja kollektivtrafiken. Men som Jan-Olof Asp så riktigt säger är det i dag orimligt att alla ska använda bussar och tåg. Kapaciteten räcker helt enkelt inte till. Redan idag är tågvagnarna och bussarna överfulla vid rusningstrafik. Dessutom är det långt ifrån alla som kan ta sig runt med hjälp av kollektivtrafik.

”Sverige är inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö där det finns infrastruktur och kollektivtrafik. I andra delar av landet måste man ta sig till jobbet och är i många fall beroende av bilen”
, säger Bertil Moldén, VD för Bil Sweden i E24.
Vilka drabbas främst av ett allt högre bensinpris? Ja, inte är det de högavlönade i varje fall. För dem går smärtgränsen betydligt högre. Det är naturligtvis de som redan idag har det ekonomiskt svårt som missgynnas. Det är de som inte kommer att ha råd att pendla till jobbet och skjutsa barnen till fotbollsträningen. Bensinskatten slår dessutom igenom på alla transporter med följden att de flesta varor och tjänster blir dyrare.
Ett effektivt samhälle kräver effektiva kommunikationer. Därför borde kommunikation stimuleras, inte straffas. Vill politikerna få oss att använda mindre bensin så borde de kanske subventionera alternativen. Å andra sidan finns det idag knappt några rimliga alternativ till bensin. Biobränslen sågas gång på gång. Biogasen, det mest vettiga alternativet, är ingenting som gemene man kan utnyttja.
Det mest skrattretande är förstås att bensinskatten, hög eller låg, knappast har någon signifikant inverkan på vårt klimat. Dels är det inte bilarnas koldioxidutsläpp som bär skulden till temperaturförändringar, dels används inte bensinskattepengarna till att förbättra miljön. Miljöskatterna är inte specialdestinerade utan går bara rakt in i den totala budgeten. Vad är det då för mening med att betala mer?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magnus A

  Mycket bra tänkt, att man som skatterna nu ser ut sänker den viktiga transportsektorn.
  De höga priserna kommer sig iofs av en kombination av hög skatt och högt råoljepris, men skatten dominerar självklart priset. En grej som förr eller senare kommer att påpekas är att vi måste dra ner på oljan eftersom den tar slut och att det därför är befogat med höga fordonsbränslepriser hur de än uppstår.
  Det är ändå feltänkt av några skäl. Om högt råoljepris ökar priset är det okej (och då ökar priset på all oljeanvändning), men skatter kan inte vara hur tokhöga som helst, och det är de nu på bensin. Andra sektorer i ekonomin drabbas därför inte lika hårt som transporterna, och det kan inte vara bra att transporter ensidigt drabbas hårt.
  Vidare borde argumentet låg oljekonsumtion motivera en jämnare beskattning. Av oljekonsumtion är väl i världen 10-15 procent till bilar, och i Sverige kanske 25 procent (29 procent för alla fordon, vill jag minnas). En jämnare beskattning skulle ge lite högre skatt på annat än transporter och lägre skatt på fordonsbränsle, vilket långt bättre skulle optimera minskad oljekonsumtion! Det inses intuitivt av den som strulat med sånt som supply-demand och cost-benefit i nån NE-kurs. (Det borde väl Borg gjort? Och Reinfeldt? Knappast Carlgren.)
  Så när oljan peakar (om 50 eller 200 år) kommer priset att bli skyhögt, men just nu ser vi nog en stark konsumtionsökning där inte produktionsökningen hunnit ikapp samtidigt som flera gamla fält minskar sin produktion. Skatterna bör vara vettiga oavsett lågt eller högt råoljepris, inte skyhöga för transporter.

 2. Lennart

  Oljan kommer aldrig att ta slut. Nya oljekällor som blir ekonomiskt utvinningsbara kommer alltid att hittas.

 3. Peter

  Av all raffinerad olja går 25 % till bensin.
  I Sverige är den siffran 26,4 %.
  (I USA, världens mest bilberoende land, är siffran däremot 44%)
  (2004 års siffror)

 4. Peter

  Rättelse (till Maggie):
  ”Biogasen, det mest vettiga alternativet, är ingenting som gemene man kan utnyttja.”
  Tja, jag är en rätt gemen man, och jag kör på biogas varje dag.. 🙂

 5. MPGE

  Peter: kan man tanka biogas på varenda bensinmacken i hela Sverige och övriga Europa?

 6. Peter

  MPGE: Sthlm, Gbg och Malmö samt ett antal mindre städer i Sverige har ett mer eller mindre utbyggt nät av biogaspumpar. Då biogas och naturgas i själva verket är metangas men av olika ursprung funkar det även att tanka i CNG-pumpar nere på kontinenten (Tyskland, Italien, Grekland för att nämna några länder som har utbyggt gasnät).
  Tyvärr har våra kära styrande politiker (och tidigare) hellre gått etanollobbyns ärenden än att satsat på betydligt bättre alternativ (som vi kan tillverka själva utan att påverka matpriset!) och därför är tillgången på gasmackar lägre än den borde vara. Dock är det fel att påstå att biogasen inte är ett alternativ, gemene man i norra Sverige har inte så stor glädje av den men är man (som jag) gemen man i Stockholm med omnejd är det ett klart fungerande alternativ.
  (flejma mig inte som insnöad stockholmare nu…Jag räknade faktiskt upp flera orter i början av inlägget..!! 😉 )

 7. Peter: Alla har tyvärr inte förmånen att bo i Sveriges huvudstad och som du själv säger är tillgången på biogas än så länge begränsad på landsbygden. Men visst vore det önskvärt att man ökade tillgången på den och sänkte priset…

 8. Magnus

  Peter: Ingen förnekar at ett ytterst litet fåtal tankar gas, men vet du vad produktionspotentialen för biogas är? Tänk om den potentialen är enstaka procent av bilparken och att vi måste öka antalet kor 100 gånger eller nåt för att bli självförsörjande? 😉
  Biobränsle och biogas har tillsammans en oerhört liten potential. Visst kan du värva en enskild person till biogasbilism, men i en diskussion om lösningar för bilismen är det ointressant om du som enskild konsument kör på biogas.
  Det är alltså inte våra politiker som stoppar biogas. Bränslet har som allt annat en fysisk begränsning i dess produktionspotential.

 9. Det går knappt att ta sig runt i rkets andra stad. glesbefolkat och utspritt. dessutom så arbetar folk inte 5 km från sin bostad.

 10. Peter

  Magnus: De siffror man talar om är runt 20% av bilparken som skulle kunna ersättas av biogas. Fullt utbyggd och med effektivare produktionsmetoder kan siffran bli ännu högre.
  Jag har inte sagt att biogas är en enhetlig lösning för att minska oljekonsumtionen för den svenska bilismen, det är dock en av flera. Elbilar tex, kommer säkerligen att utgöra en betydligt större del av den ”kakan”.
  Din idé med korna är intressant.. kanske man skall kombinera det med en subvention av ärtsoppa till folket också.. 🙂 🙂

 11. Pingback

  […] För ett par dagar sedan skrev jag om orimligheten i att höja bensinskatten. […]