The answer is blowing in the wind?

I en ny studie som just publicerats i Nature Geoscience använder man sig av vindtrender för att studera temperaturförändringar i troposfären. De ansvariga forskarna – Robert Allen och Steven Sherwood, båda från Yale University – menar att man genom att studera vindförändringar i troposfären får resultat som överensstämmer med klimatmodellernas förutsägelser, dvs. en kontinuerlig temperaturökning.
Vanliga temperaturmätningar som utförts av satelliter eller luftballonger visar praktiskt taget ingen ökning av temperaturen under de två senaste decennierna, vilket naturligtvis känns jobbigt för företrädarna av AGW-teorin.
”The new study provides … long-awaited experimental verification of model predictions,” säger Peter Thorne vid brittiska Hadley Centre.
För en lekman som jag förefaller det hyfsat underligt att man får en bättre uppfattning om temperaturen genom att studera vinden än genom temperaturmätningarna i sig.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Enligt dom skulle temperaturen ha stigit med 2,5 grader sedan 1970. Lite konstigt kanske hur man kan få olika värden från samma ballonger? Kan det vara ännu en datamodell…?

 2. Peter Stilbs

  Minns en gammal lista över saker av typ Moore’s Law (If anything can go wrong, it will, etc. ) i det akademiska – där stod också ”Experiments can be converted to results, by omitting all at discord with expectations”.
  Jag har sedan länge känt djup olust över hur normal vetenskaplig metodik misshandlas i sammanhangen runt ”klimatfrågan”. hela vetenskapssamhället kommer att få lida när bubblan spricker.

 3. Klart fall av ”data stämmer inte med modellerna, därför justerar vi datan”.
  När ett antal olika radiosondprogram och satelliter visar samma sak så använder man istället en proxy för att visa att dessa är fel! Och varifrån får man denna proxydata? Jo samma radiosondballonger som påstås visa fel temperatur!!
  Klimatmodellernas fel är dessutom inte begränsat till lagret på 12-16 km höjd utan börjar avvika på 1,5 km och blir sedan progressivt värre.
  http://icecap.us/images/uploads/DOUGLASPAPER.pdf

 4. Peter Stilbs:
  Jag förstår din olust inför vetenskapens framtid. Tyvärr tror jag att du själv bidrar till dess minskade trovärdighet, bl. a. genom dina inlägg på sådana här oseriösa bloggar. Det är för mig fullkomligt förbluffande att du, med den akademiska position du har uppnått, kan ta den här och andra klimatskeptiska bloggar på allvar. Vad jag ser så kan du med din bakgrund inom fysikalisk kemi inte ett dugg mer om klimatet än jag med min bakgrund inom ekologi, ändå verkar du tvärsäker på din sak. Det får mig att undra om du inte har blivit en modern ”fellow traveller”, på klimatområdet, som villigt låter sig utnyttjas i skumma politiska syften. Själv har jag aldrig hymlat med mina politiska åsikter, och har tydligt varudeklarerat min blogg, där jag framför mina synpunkter.
  Jag tycker att detta är hederligare än att posera som någon slags ”klimatexpert” som du gör, när det är uppenbart för alla som är det minsta insatta att du är väldigt dåligt insatt i detta område. Det enda positiva med din insats är att det bidrar till en hälsosam skepsis mot forskare i allmänhet och professorer i synnheret, de sistnämnda kan hamna rejält fel, trots sina akademiska titlar. Precis som du har gjort i klimatdiskussionerna där du nu befinner dig i ett väldigt märkligt sällskap.

 5. Peter Stilbs

  Ojdå, Erik Svensson – Du tycks även i dag ha vaknat på fel sida…
  Saken gäller ju om IPCC (motsv. ) har fog för sina påståenden, som nu är på väg att leda till politiska aktioner av en omfattning som inte folk i allmänhet tycks fatta vidden av. Min åsikt är att det har de inte.
  På en annan tråd skriver Du :”Peter Stilbs har fått svar på tal av personer som är betydligt mer insatta i klimatfrågan än jag, bl. a. Erland Källén, och det finns ingen anledning att ta Stilbs på allvar längre…”
  Vadå svar på tal ? Jag minns inte att han sagt något annat än den vanliga IPCC-storyn ? Jag gav honom snarare ett par rejäla kängor i en längre diskussionsserie som gick i ”Elbranschen” förra året, bl.a. för hans och Bert Bolins acceptans av allt nys i Al Gore’s film. Fick aldeig något svar.

 6. Magnus S

  Erik Svensson:
  ”Tyvärr tror jag att du själv bidrar till dess minskade trovärdighet, bl. a. genom dina inlägg på sådana här oseriösa bloggar”
  Och du själv då…!?

 7. Magnus S

  Erik Svensson:
  Du är verkligen en emotsägelse full man. Tror knappt att du är sann. Dessutom verkar du vara otrevlig.
  Först säger du att Peter S ”låter sig utnyttjas i skumma politiska syften”. Självklart utan några belägg.
  Sedan säger du ”Själv har jag aldrig hymlat med mina politiska åsikter”. Dvs erkänner att det här inte handlar om vetenskap utan om politiska överväganden.
  ”befinner dig i ett väldigt märkligt sällskap” vilket sällskap är det som är märkligt? Politiskt obundna människor som inte köper IPCCs propaganda?
  ”Vad jag ser så kan du med din bakgrund inom fysikalisk kemi inte ett dugg mer om klimatet än jag med min bakgrund inom ekologi” Hur kan du uttala dig om det?

 8. Magnus

  https://www.klimatupplysningen.se/2008/05/15/inget-nytt-under-isen/
  Erik. Du bidrar ju själv på denna blogg, t ex när du skulle svara mig på var man visat att CO2 driver temperaturen (se länk ovan). En diskussion förorsakad av att det diagram Gore avänder för att påvisa ett samband visar en samvariation där konsistent CO2ändringen kommer (flera 100 år) efter temperaturändring och inte tvärtom.
  Således det omvända orsakssambandet, vilket föranledde dig att anklaga mig för att inte erkänna att flera orsaker kan finnas samtidigt, men den anklagelsen var bara ett frånvaro av svar på min fråga om bevis för att CO2 bevisats driva temperatur. Något sådant bevis finns inte, och din anklagelse är förstås felaktig.
  Din hypotes, att CO2 kan driva temperaturen är inte bevisad och kräver en tro på att den finns under den period längre än de 800 år som CO2 eftersläpar temperaturförändring vilken inträffar vid avslutningen av istider. Det är naturligtvis den perioden som är föremål för diskussion i detta ämne även på t ex RealClimate (som inte heller bevisar något, utan bara påpekar att flera saker kan påverka samtidigt).
  Eftersom hypotesen om orsakssambandet att CO2 påverkar temperaturen både är omöjligt att bevisa samt inte behövs som förklaring är den i god vetenskapligt metodologi överflödig! (Ockhams rakkniv.)
  Jag frågade dig därför om bevis för din hypotes, men i dina ”svar” skrev du bara att jag inte förstod att CO2 kan driva temperaturen samtidigt som annat gör det. Du har uppenbarligen inte ens kompetens att dra slutsatser av vad jag förstår! Jag förstår visst att flera saker samtidigt kan driva något.
  I detta studerade fall (slutet av istiden) föregås ändringen av CO2 med en temperaturhöjning som från dess inledningsfas är av relativt konstant storleksordning. Det finns alltså inte något behov av att förklara den under några tusen år pågående temperaturhöjningen med att CO2 stiger (vilket i sig här, liksom för alla tidsperioder, har tillräcklig förklaring i gaslagen).
  När nämnda temperaturhöjning avslutats och temperaturen faktiskt börjar falla stiger CO2 ytterligare under cirka 800 år, så sambandet att CO2 driver temperaturen finns lika lite i slutet av denna mångtusenåriga temperaturhöjning som den fanns vid dess början. Att det mitt i denna period skulle finnas en mycket kraftig orsakssamband där CO2 driver temperatur är inte bara obevisbart utan även en usel hypotes som både kräver en förklaring till att den effekten bara finns under en period av en bråkdels procent av all tid (under avslutande istid) när det samtidigt inte finns ett spår av den effekten under övrig tid, men kräver även att andra, mycket rimliga (!), förklaringar till uppvärmningen under denna begränsade tidsperiod ersätts, d v s förkastas, till förmån för den obevisade och obevisbara hypotes du förordar.
  Att anlägga osannolika förklaringar på det sättet är inte ens i närheten av acceptabel vetenskaplig metod, men när det gäller CO2 tycks allt vara tillåtet!
  Du har som sagt inga bevis och i brist på dem avfyrar du inkorrekta anklagelser.

 9. Jerker Andersson

  Angående temperatur driver CO2 så står detta i klartext på NOAA’s hemsida där man hittar resultaten från isborrkärnorna.
  Mr Albert Gore skulle nog behöva kolla upp att det han säger inte motsägs till 100% av de vetenskapliga data som han försöker presentera. 🙂
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/vostokco2.html