Hadley Centre

Kallare tider i sikte?

World Meteorological Organisation (WMO) konstaterade för ett par dagar sen att 2008 så här långt varit det kallaste året sen 2000. Även om temperaturerna fortfarande ligger högre än det historiska genomsnittet (det nämns dock inte vilken tidsperiod man talar om) kommer 2008 med all säkerhet att bli kallare än de senaste åren. Anledningen till detta   →

Extremt extremt

I januari 2008 publicerade tre herrar vid Met Office Hadley Centre en studie med titeln ”Human contribution to rapidly increasing frequency of very warm Northern Hemisphere summers”. De tre är Gareth S. Jones, Peter A. Stott och Nikolaos Christidis. I studiens abstract kan vi läsa följande: The European summer of 2003 was exceptionally warm, and   →

The answer is blowing in the wind?

I en ny studie som just publicerats i Nature Geoscience använder man sig av vindtrender för att studera temperaturförändringar i troposfären. De ansvariga forskarna – Robert Allen och Steven Sherwood, båda från Yale University – menar att man genom att studera vindförändringar i troposfären får resultat som överensstämmer med klimatmodellernas förutsägelser, dvs. en kontinuerlig temperaturökning.   →