sommarhetta

Extremt extremt

I januari 2008 publicerade tre herrar vid Met Office Hadley Centre en studie med titeln ”Human contribution to rapidly increasing frequency of very warm Northern Hemisphere summers”. De tre är Gareth S. Jones, Peter A. Stott och Nikolaos Christidis. I studiens abstract kan vi läsa följande: The European summer of 2003 was exceptionally warm, and   →