Varmare klimat = färre cykloner

cyclone
WUWT berättar idag om en studie som gjorts av forskare knutna till CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), vars resultat tyder på att ett varmare klimat skulle leda till en kraftig reducering av antalet cykloner kring Australien. Detta kan tyckas något förvånande eftersom de flesta forskare hittills hävdat motsatsen. Det visar dock med all tydlighet att vi vet långt ifrån allt om jordens klimatsystem.
PS Enligt en annan studie, också i CSIRO:s regi, kommer varmare klimat även att leda till lägre våghöjd, något som framför allt skulle vara positivt för norra Australien.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Så vad har då IPCC att säga om antalet cykloner som väntas i framtiden: ”Based on a range of models, it is likely that future
  tropical cyclones (typhoons and hurricanes) will
  become more intense, with larger peak wind speeds
  and more heavy precipitation associated with ongoing
  increases of tropical sea surface temperatures. There is
  less confidence in projections of a global decrease in
  numbers of tropical cyclones
  .”
   
  Samma sak fann man får några dagar sedan på WUWT där Pielke skrev om kondensstrimmor och låtsades att det var ett argument mot IPCC trots att den studie han hänvisade till kom till ett resultat inom IPCC:s osäkerhetsintervall.
   
  Tanken är tydligen att ingen förväntas kolla vad IPCC verkligen skriver.

 2. Peter Stilbs

  Den som skrev IPCC-texten bara fantiserar om framtiden, Thomas. Varför inte kolla statistiken ?  Ex. här ??
  http://www.coaps.fsu.edu/~maue/tropical/
  Men ingen förväntas tydligen kolla verkligheten. Modellerna och projektionerna gäller.

 3. Peter Stilbs

  För övrigt kom just bekräftelse på att ”det är ännu värre än man trott” med whitewash av bakgrunden till översvämningarna i Brisbane´- läs och begrunda:
  Påhittade regndata !!

 4. Nu är förvirrarna igång igen….
  Enligt min utbildning i meteorologi så bildas de tropiska cyklonerna vid ekvatorbältet. Då vattnets temperatur uppnår ca + 30 C samtidigt ska luften ha samma temp och en fuktighet på närmare 100%.
  En liten förskjutning av den så kallade konvektionen, horisontellt till norr medför med jordrotationen att cyklonen går norrut över ekvatorn. Samma sak vid/med förskjutning söder över. Cyklonen går in över södra halvklotet
  Cyklonen går då in över lite  kallare vatten och suger upp omgivande fuktighet och energi ifrån omgivande luftmassor i en accelererande fart. Konvektionen dvs den uppåtstigande varma luftmassan över ett kallare hav bli våldsam. En slags ”självgående” energiomvandlingsprocess har startat.
  Cyklonen driver sig själv kan man säga, den suger energin till sin egen konvektion ifrån omgivande luft. i en våldsam rotation.
  Enl. den teorin skulle bli mera/färre cykloner vid varmare luftmassor och hav?
  Nej! Men om omgivande luftmassor också är varmare så torde min slutsats bli nej.  Det händer ingenting, varken fler eller färre cykloner.
  Då temperaturen i alla luftmassorna ska följa ökningen av den globala temp. Den blir då i detta fallet marginell eller ingen alls.
  Men en sak är rätt, det blir i alla fall, en ökad spridning av luftfuktigheten på lägre nivåer i atmosfären. Både på norra och södra halvklotet  vilket sker med en  ökad global uppvärmning. Detta leder till mera nederbörd. Därom är de flesta överens.
  Spekulationer igen alltså. återigen,,, spekulationer som är dåligt underbyggda av fakta, Varför?

 5. Slabadang

  Peter S!
  De lever i en simulerad verklighet klimatets Sim City.De har suttit förlänge vid skärmarna och kan inte längre skilja på fantasi och verklighet.
  IPCCs modellers prognoser och scenarier är totalt värdelösa och den som hävdar något annat är psedovetenskapens företrädare.

 6. Staffan Lindström

  { 04.04.11 at 14:33 }   Peter… påminner om Vänern 2000 eller…
  Arvika, Sveriges ”Brisbane”…. That’ll be the day…

 7. Slabadang

  Alexander!
  Sen har vi frågan varfrö inte klimatte skenat redan nu eftersom uppvärmning skett med allt högre co2 halter. Med vetskapen om att molnbildningen minskade med 4% under uppvärmningsperioden samtidigt som Max Plank konstaterar att inte heller vattenångan ökad så är det inte svårt att inse att hela djävla klimatmodellen enigt ala IPCC är ett missfoster. Ingeting stämmer allt är fel. Kallare vintrar och 72 publicerade klimatartiklar som säger tvärt emot varandra. Färre tornados och orkaner de sa att det skulle bli tvärtom.
  Nu är det cyklonerna som vänatas minska. Det skulle bli mindre snö tills den kom då skulle det tvärtom vara ett bevis på global uppvärmning tvärtemot tidigare utsagor. Ingen ökad höjningstakt av havsnivåer. jaMENAR HAR DE EN ENDA DJÄVLA SIFFRA RÄTT NÅNGÅNG?
  Det är fanimej pinsamt och lyssna på klimatdravlet. Vem kan ta dem på allvar överhuvudtaget?? Att vara idiot måste underlätta betydligt och måste vara en grundläggande förutsättning? VoF???…. hahahhahahahahhahaah jag skrattar hela vägen hem med förståndet i tryggt förvar. Snacka om förvillare!

 8. Jan-Erik S.

  Thomas #1:
  Välkommen tillbaka!
  Avvaktar Din kommentar beträffande cyklonerna.

 9. Självklart minskar antalet cykoner om växthuseffekten ökar! Vanligt väder och extremväder drivs ju av temperaturskillnaden mellan tropikerna och polartrakterna. Med en ökande växthuseffekt till följd av mer koldioxid minskar den temperaturskillnaden och det blir svårare för extrema oväder att bildas. Däremot är det möjligt att de oväder som trots allt bildas blir lite våldsammare när vattnet är varmare.
  Vattenånga är ju den dominerande växthusgasen, globalt sett. Kall luft kan inte hålla särskilt mycket vattenånga. Där märks en ökning av koldioxidhalten mest. I tropikerna finns det däremot så mycket vattenånga i atmosfären att en ökning av koldioxidhalten har scårt att märkas alls. Vattenånga och koldioxid konkurrerar delvis om samma infraröda fotoner.
  Jag tror inte på att en majoritet av klimatforskarna någonsin har trott på att en ökande växthuseffekt leder till fler oväder. Det är nog en myt spridd av de klimathotstroende. De brukar ju hävda, eller åtminstone insinuera, olika former av konsenus som i verkligheten inte finns.

 10. Lars Kamél säger det jag tänkte säga. (Läs förresten gärna hans utmärkta Vetenskapsbloggen, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/index.jsp?article=19.3558216 .)
    Energiutveckling kommer från temperaturskillnader, säger termodynamiken. Och enligt IPCC *minskar* dessa för jordsystemet, då man påstår att temperaturen ökar mer vid polerna.
  Men jag vill passa på att tipsa om en annan sak. FOI inbjuder till ”Seminarium om hälsoeffekter av värme”, 26 maj. Man kan anmäla sig gratis och vi kan vara övertygade om att det handlar om AGW:
  http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____9818.aspx
  –Ahrvid

 11. Slabadang

  Lars kamel!
  Vänta nu!! Tänk lite alarmistiskt nu. Går det inte att göra katastrofecenarier åt båda håll? Det är väl aldrig rätt eller bra i klimathotsreligionen alla förändringar skall u tolkas till katastrofer.
  Ska vi hjälpa dem med kreativiteten nu när det finns risk för det omvända? Typ ”Risk för torka” eller ”minskad syresättning” eller ”minskad atmosfäroisk cirkulation” säkert nån djävla fågel eller nåt ökenmarsvin som hotas oavsett förändring? Eller hot om fågelbajsets minskade gödningeffekter på låglänta öar runt ÅLAND.
  Det har faktiskt gått 24 timmar utan att något katastrofhot med minskade cykloner dykt upp. Vi kan väl ringa Greenpiss och tipsa dem lite? Kanske talgoxen löper risk för ökad förvirring och börjar vissla Betowens femma istället ? Hjälp till! 🙂

 12. L

  Slabadang, jag tycker solen går ner senare nu än för bara en vecka sedan..?

 13. Slabadang

  L
  Jajjamensan ”Ljusbullret” tilltar för varje dag och nådde sin tippingpoint precis innan Jul. 🙂

 14. Thomas

  Alexander, du kan inte ha cykloner vid ekvatorn. En cyklon förutsätter corioliskraft, och denna är noll vid ekvatorn. Du kan ha orkaner söder om ekvatorn och norr om ekvatorn, men de kan aldrig korsa denna. (De roterar åt motsatt håll).
   
  Lars, tropiska cykloner drivs av temperaturskillnaden mellan havsytan och stratosfären, inte mellan ekvatorn och polerna. I första ordningens approximation bör varmare ytvatten ge mer energi åt orkaner. Huruvida detta leder till fler, större eller intensivare orkaner är svårare att avgöra.
  I tropikerna vid markytan finns mycket vattenånga. Högre upp i atmosfären är det kallare och torrare och där spelar CO2 roll även i tropikerna.

 15. Thomas, säger du att CO2 högre upp i atmosfären borde värma där, och minska skillnaderna gentemot havsytan, dvs minska drivkraften? Speciellt vid i tropikerna?
  PS Alexander sa inget du emotsäger DS

 16. Håkan Bergman

  Slabadang #11
  Lägre våghöjd måste såklart vara ett hot mot surfarna.

 17. Lars Kamél #9
  ” Vanligt väder och extremväder drivs ju av temperaturskillnaden mellan tropikerna och polartrakterna.”
  Var får du allt ifrån? Tänker själv kanske? 

 18. L

  Och Uffeb sprider lärdom som vanligt…

 19. Thomas

  Jonas N, nej det är inte vad jag säger. Temperaturgradienten i troposfären begränsas av gränsen för konvektion, och den ändras inte. Däremot flyttar tropopausen uppåt.
   
  Jag får rekommendera en grundkurs i meteorologi till herrarna här som tror sig förstå så mycket om hur klimatet fungerar.

 20. L

  Thomas, det räcker nog inte med en grundkurs i meteorologi om man ska lära sig hur CO2 fungerar som växthusgas på olika nivåer i atmosfären…

 21. L #18 och #19
  Nej men grunder i meteorologi räcker långt för att för att förstå mer om väder och klimat. 
  Den kunskap jag bidrog med i mitt #17 var att jag ville påpeka att det inte alltid är rätt att tänka själv och uttala sig om hur ”extremväder” uppstår och uppför sig om man saknar elementära kunskaper i hur ”vanligt väder” fungerar.
  Men det visste nog alla redan. Nästan alla…

 22. L

  Uffeb, när jag läste meteorologi fanns inte en stavelse om CO2. Och vilken kunskap exakt var det du bidrog med sa du?

 23. Tomas#14
  Jag skrev inte på ekvatorn, Läs Ekvatorbältet.
  Även kallad för den tropiska klimatzonen.
  Angående tropiska orkaner/cykloner…Åskmoln, Bymoln (Cb)
  Processen inleds med att den fuktiga luften hävs (stiger) och bildar kraftiga åskoväder Konvektion.  En liten ”puff” av luftmassan i de högre lagren kan leda till att hela åskmplnsystem (Cb) slås ihop och sakta börjar att rotera just pg av Coriolis effekten.-Jordens rotation-(Googla på Corioliseffekt om du vill veta mer…)
  Energin transporteras av luftens fuktighet och värme via vinden från och till klimatzonerna, både av nedåtgående luftmassa (Högtryck) och uppåtgående luftmassa (lågtryck) . Men värmetransporten sker även horisontellt. Det blåser in-upp i ett lågtryck. Ner-ut i ett högtryck. Transporten sker även när energin avges vid kondensationen till omgivande kall luft av den varma vattenångan som bildar molnen, vid konvektion. Den torra( kalla) luftmassan strömmar neråt  mot jordytan vid högtryck men värms upp av jordens utstrålning av värme.
  I ett åskmoln Cb /Cumulinimbus, som nästan kan kallas ett litet eget vädersystem sker just detta med våldsam fart och energi.
  Det blåser torr kall luft utanför. som kommer uppifrån och blåser utåt., Inuti molnet blåser det uppåt, det blir kondensation, värme (nederbörd) blixtar. bildas
  CO2:s roll i dessa sammanhang är noll, då den gasen endast reflekterar värmestrålarna från solen på extremt hög höjd.
  Meteorologi består också kunskap om klimatzonerna och värmetransport/energitransport och hur energin i lufmassorna omvandlas.
  Den är kanske inte så lätt att begripa för lekmän, ännu värre är det med klimatet.
  Därför blir det tyvärr många missförstånd, rena felaktigheter och bizzrra utopiska rapporter om än det ena . än det andra tyvärr.
  Jag håller mig till vad vi känner till idag. Att gissa är knappast en vetenskaplig metod. eller?
  Väderleken är inget annat än en ”enorm apparat” som jorden har för att utjämna all värmeöverskott/underskott och produkterna därav är vind, åska och nederbörd.
  Klimat är hur väderleken  är eller har varit/förändrats under en extremt lång period.

 24. L #22
  Nej men du lärde dig också att inte alla väder uppstår på grund av skillnaden mellan temperatur vid polerna och ekvatorn.
  Det var det jag skrev om, inte om CO2.
  Kalla och varma lutmassor möts på olika håll på klotet, men nu lägger jag ned den här diskussionen eftersom åtminstone du påstår att du har elementära kunskaper i meteorologi. 
  Och för oss som kan blir ju diskussionen bara löjlig.
  Jag vände mig emot Lars Kaméls felaktiga och omåttligt förenklade beskrivning av hur vanligt väder och extremväder uppstår.
   

 25. L

  Uffeb, kan du inte berätta för oss om cyklonerna blir fler och starkare eller färre och svagare om klimatet blir varmare?

 26. Slabadang

  Roy Spencer flaggar för ny artikel!
  Dessler får svar på tal!
  http://www.drroyspencer.com/2011/04/on-recent-criticisms-of-my-research/#comments

 27. Thomas,
  Vet du verkligen hur du skall ha det? Är gradienten konstant, men CO2 värmer längre upp, och att tropopausen höjs!? Och det skulle (kunna) ge starkars stormar?
  Hur mycket har öht tropikerna värmts? Går det att mäta? Och hur var det med den (saknade) uppvärmningen ovanför tropikerna? Denna hotspot?
  Är det inte återigen bara ännu ett varv på ’allting blir värre, och det är värre än vi nånsin trodde’!?

 28. Uffe B
  Visst var det i dessa studier du fick lära dig att moln och nederbörd hade med temperatur, lufttryck och tuftfuktighet att göra!?
  Nej, det var en elak fråga. För  självfallet var det då du lärde dig dessa djupa insikter. Men jag undrar också om du kan hjälpa Thomas lite ur hans knipa. Alltså få ihop IPCCs projektioner (som inte visat sig i mätningar, ännu!) 

 29. Jonas B1

  Fascinerande hur självklart det numera är att förekomsten av cykloner inte spås öka.
  Vi har inte glömt hur Al Gores film skulle försvaras i alla detaljer och till varje pris.
  Fy f-n vilka charlataner ni är hela bunten, Thomas! 

 30. Kent Forssgren

  Alexander #4, 23. Detta vill jag kalla en pedagogiskt formulerad del av en grundkurs i  meteorologi. Vore nyttigt om vi här kunde bli överens om, det man är överens om, som rör väder och klimat. Ser fram emot fortsättningen och överkursen.

 31. Thomas

  Alexander, man kunde i alla fall lätt få intryck av att när du skrev att orkanen ”går norrut över ekvatorn” du menade att den korsade denna, men så var tydligen inte fallet.
   
  ”CO2:s roll i dessa sammanhang är noll, då den gasen endast reflekterar värmestrålarna från solen på extremt hög höjd.”
   
  Var har du fått det ifrån att detta skulle vara CO2:s effekt? För det första sänder solen ut lite energi i våglängder som CO2 kan absorbera. För det andra handlar det om absorption inte reflektion, och till sist är det strålningen från marken som absorberas.
   
  Du skrev tidigare att tropiska cykloner uppstår då vattentemperaturen är över ca 30 grader. Inverkan av CO2 blir då att i och med uppvärmningen så är områden med tillräckligt hög vattentemperatur fler, och temperaturen kan nå längre över denna gräns vilket kan ge intensivare orkaner. Anledning till att det inte självklart blir fler orkaner är att en större orkan kan suga upp så mycket energi ur havet att detta kyls ned för lång tid framöver så att nya orkaner inte kan bildas där.
   
  Jonas B1, det där var ett högst opåkallat personangrepp!

 32. Inför COP15 i Köbenhavn försökte ett utökat Hockeyteam att trumma upp alarmismen ytterligare, och skrev ihop en pamflett som kallas The Copenhagen Diagnosis.
  Där kunde man läsa att allt blir värre, och allt kan kopplas till uppvärmingen och den är helt säkert vållad av människorna.
  Nu är detta 1½ år gammalt, ClimateGate visade oss hur det går till bakom kulisserna, och observationer/empiri trotsar alla av alarmisternas profetior. Fortfarande! Det har dom ju gjort nu i ett antal år, typ dryga decenniet.
  För att parafrasera Thomas ovan:
  ”Jag får rekommendera en grundkurs i [vetenskaplig metodik] till herrarna [d]är som tror sig förstå så mycket om hur klimatet fungerar”

 33. Jonas N #28
  Du skriver bland annat:
  ”Visst var det i dessa studier du fick lära dig att moln och nederbörd hade med temperatur, lufttryck och tuftfuktighet att göra!?”
  Jo så var det.
  Och jag har inte en tanke på att du är elak när du skriver så. Tror du att du är elak för att du påpekar att jag beskriver något som du och jag tycker är självklart?
  Du får väl tänka lite på de som läser här utan att kommentera. 
  I och för sig finns det ju även de som kommenterar här som vill hävda att det är partiklar från rymden som avgör om det blir mulet eller klart väder. Lite luddigt uttrycker dom sig genom att prata om hur några få % av fler moln kan skapa annorlunda väder (klimat), men hur då och var då?
  Och för att göra en parafras på olika resonemang om havsis i Arktis:
  Handlar det om atmosfär med en viss % fler moln till ytan, eller handlar det om rackarns tjocka moln?

 34. Kent Forssgren

  Kanske de debatterande herrarna har en synpunkt på denna artikel. Den har varit föremål för diskussion tidigare, men är värd mer uppmärksamhet har jag en känsla av; Koldioxidens effekt på klimatförändringar? Koldioxid är inte och kan inte vara en växthusgas? Klimatförändringar orsakas inte av växthusgaser?
   
  …That means that more CO 2 has a cooling effect rather than a warming effect…
  … My conclusion is that climate changes are not caused by greenhouse gases.
   
  Abstract
  It is shown that tropical Pacific sea surface temperature anomalies are closely congruent to global temperature anomalies, and that over more than a century . When we understand the cooling mechanism over the tropical Pacific, and especially its CO 2 dependency , we can draw conclusions for the global CO 2 climate sensitivity. It is shown that the cooling of the tropics, or trade wind belt, is by deep convection, i.e. by a few thousand concentrated tropical thunderstorms that carry all the sensible and latent heat swept up by the trade winds all the way on to the tropopause. The physics of deep convection have been formulated since 1958 and are based on sound thermodynamics and measurements on location. The trends of the temperature in the high atmosphere in the last half century are very negative, starting on this height where the convection reaches. That means that more CO 2 has a cooling effect rather than a warming effect. Cloud tops radiate much more intense than the thin air on this height. This is the cause behind the cooling, as much as the CO 2 increase. The cooling trend is quite in discrepancy with the “greenhouse-gas-induced-global-warming” theory , but is quite in accord with increasing deep convection. The adjustment of these temperature measurements to bring them more in line with the climate models leads to unphysical conditions and processes. The response of the upper atmosphere temperature on volcanic eruptions also fits in the deep convection theory , but not in the mainstream theory . Not CO 2 increase, but two other parameters are the cause of climate change: ENSO or El Ni ño Southern Oscillation, a large change in the cold water upwelling along the coast of South America correlates well to short term climate change, and change in the intensity of hard, deeply penetrating Galactic Cosmic Radiation, well documented by 10 Be deposits and 14 C levels, correlates very well with long-term climate change including ice ages. My conclusion is that climate changes are not caused by greenhouse gases.
   
  http://climategate.nl/wp-content/uploads/2011/01/CO2_and_climate_v3.pdf
  CO2 and climate change. Noor van Andel, 17-01-2011
   

 35. L #25
  Jag anar att det var en retorisk fråga.

 36. L

  Uffeb, nej jag är nyfiken på vad du vet eller tror? Själv vet jag inte.

 37. Kent Forssgren #34
  ENSO och El Niño (och La Niña) påverkar klimatet på stora delar av Jorden. 
  Haven är trots allt större delen av ytan på klotet. Dessutom är volymvikten betydligt större än hos atmosfären.
  Men att försöka påstå att havets strömmar orsakas av variationer i kosmisk strålning är väl ungefär lika intressant som att påstå att mina katter jamar olika beroende av hur de stora strömmarna i heven uppträder.
  Dessutom har jag inga katter längre.

 38. … strömmarna i haven… lite fel blev det kanske för att ena hjärnhalvan tänkte på heaven…  🙂

 39. Uffe …
  Det stämmer, du skriver för människor som är avsevärt mycket mindre kunniga än då, och ganska ofta skriver du tom ut att du menar att du har ngt att tillföra somliga här … till dem.
  Men det är just det jag finner så fantastiskt. Speciellt iom att du demonstrativt försöker vara coach åt den lilla percentil som kan har ännu mindre att bidra med, och dessutom att du måste flumma och lalla som ovan då …
  För visst skrev du både #17 och detta om ’partiklar från rymden’ för dem som begriper ännu mindre än du … och angående Thomas försök, vilket du ändå kommenterade (för de mindre bemedlade) i #24, hade du förstås inget att tillägga. Dvs du har helt enkelt inget att tillägga …
  Utan är nyfiket intresserad, och berättar det ibland, samt förnumstigheter om att moln har med luftfuktighet, temperatur och tryck att göra ..

 40. L

  Uffeb, El Nino = ENSO.

 41. Att tänka själv, i stället för att okritiskt tro på auktoriteter, är inte helt fel. Men att vädret drivs, till stora dela i all fall, av temperaturskillnaden mellan tropikerna och polarområdena har jag inte hittat på själv. Jag minns inte riktigt var jag läste det första gången. Kanske en meteorologibok eller -sajt?
  Annars går det väl bra att använda sunda förnuftet också. Stanna jordrotationen och ta bort alla temperaturskillnader vid ytan på något magiskt sätt. Det blir inte mycket utrymme för vindar längs ytan då. Termiken till följd av temperaturgradienter i höjdled kommer dock att driva en del vind även längs ytan.
  Vind är en konsekvens av konvektion. Konvektion uppstår främst för att strålningstransport inte är snabb nog för att utjämna temperturskillnader. Små temperaturskillnader ger mindre utrymme för konvektion. Skulle en ökande växthuseffekt minska temperaturgradienten också i höjdled, finns det än mer anledning att tro på färre oväder i en varmare värld.

 42. L

  Vindar drivs främst av tryckskillnader, från högtryck till lågtryck.

 43. Stömmarna i havet har med ENSO, El Niño, La Niña, PDO, NAO och några andra att göra!
  Temperaturer har att göra med hur varmt det är i luften, eller i haven, beroende på vad man mäter.
  Luftfuktughet är viktigt för moln och regn, den har med vattenhalten i atmosfären att göra.
  Jag har gått en kurs i metrologi, och tror att många här begriper än mindre än jag.
  Jag har ingen aning om vad jag menar, men tycker att det är jätteviktigt.
  Väder är svårt, men alla pladdrar om det och i Idre är det ofta kallt på vintern, speciellt när det är klart och vindstilla.
  Och glöm aldrig vad moln och nederbörd hänger samman med!

 44. Jonas N #43
  Du glömde att skriva:
  ”Vindar drivs främst av tryckskillnader, från högtryck till lågtryck.”

  Annars var du inte helt fel ute.
  Men du ljuger på en punkt:
  ”Jag har ingen aning om vad jag menar, men tycker att det är jätteviktigt.”

  Jag är övertygad om att du vet precis vad du menar. Och jag gissar att du menar att det är viktigt för dig att skriva som du gör.

 45. Thomas, ingen bemödar sig att läsa vad IPCC skriver, menar du. Nej, tydligen inte heller de som skrev sammanfattningen, vad jag har förstått. De skrev väl en alarmistisk sammanfattning baserad på en i grunden sansad sammanställning? Stämmer inte det, enligt din mening?
   
  I vilket fall som helst kan du inte hänvisa till sansade felmarginaler i IPCC-rapporten. Vad vi som gillar denna blogg vänder oss emot är alarmister bland politiker, miljöaktivister, journalister som Emretsson, och alla andra som säger att ”det är värre än vi trodde”, ”uppvärmningen accelererar”, ”London/Maldiverna kommer att översvämmas”, ”tropiska sjukdomar kommer till Sverige” – farhågor som uppenbarligen inte motsvaras av en rimlig vetenskaplig bedömning, utan mer av en religiös känsla att människan syndar och att jorden står inför en katastrof, vilket inte går att belägga.
   
  Vi vänder oss också mot att allt, från fotsvamp till tigerattacker, förklaras på ett eller annat sätt med klimatförändringar numera.
   
  Då kan du ju inte komma till oss och hänvisa till sansade felmarginaler i IPCC:s rapporter. Varför går du inte till alla alarmister som skriver om undergången och berättar för dem att IPCC:s rapporter är sansade och har stora felmarginaler och egentligen inte kan förutspå en domedag?

 46. Lars Kamél #41
  Jorden är som den är, och du har helt rätt i att rotationen och skillnaden i solinstrålning vid polerna och ekvatorn har en enorm betydelse för klimatet på Jorden. Samma gäller skillnaderna mellan hav och land och bergskedjor. Själva atmosfären har också stor betydelse.
  Men jag kommenterade bar för att du gjorde en så stor förenkling att de fåkunniga kan tro att atmosfärens moekyler har noll betydelse. Vilket du inte menade.

 47. Uffe .. det stod i inlägget före ..
  Och nej, jag ljuger inte. Men det jag skrev var en karrikatyr av en annan kommentator på denna blogg .. och nej, denne vet sällan vad han egentligen vill ha sagt. Bara svamla beskäftiga förnumstigheter och plattityder … (utan att veta varför)

 48. L

  Uffeb, normalt räknar jag till hundra när du har kommit med ett inlägg, men i #46 slog du nog alla rekord när du hänvisar till ”de fåkunniga”!!??

 49. Jag skall göra ännu en karrikatyr av plattityderna här:

  Jorden är som den är, och du har helt rätt i att rotationen och skillnaden i solinstrålning vid polerna och ekvatorn har en enorm betydelse för klimatet på Jorden. Samma gäller skillnaderna mellan hav och land och bergskedjor. Själva atmosfären har också stor betydelse.
  Men jag kommenterade bar för att du gjorde en så stor förenkling att de fåkunniga kan tro att atmosfärens moekyler har noll betydelse. Vilket du inte menade”
  Vissa saker går inte att fejka eller överträffa helt enkelt!
  😉

 50. … forts #46
  De som vet detta behöver inte kommentera. Då lämnar vi plats för andra att komma med ny kunskap snarare än publikfriande hackande… 🙂 Posörer.. jobbigt. Men kanske underhållande… 🙂

 51. L

  Jonas N, jag måste hämta luft…. 🙂

 52. Jag har inte skrivit ngt om ’läktaren’, om dem som skriver för dem som finns där, och hoppas på ’applåder’ .. men jag har förstått att det också är tunga argument för att detta med luftfuktighet skulle ha med halten av H2O att göra … De upprepas ofta för dem som kan ännu mindre ..

 53. ” detta med luftfuktighet skulle ha med halten av H2O att göra ”

  Det upprepas ofta… Jasså.
  Jag kan ana skämtet eftersom jag ser vem som skriver, men vad är syftet med skämtet?
  Knappast angrepp på person. Snarare ett försök att bygga vidare på en halmgubbe genom att peta upp ett nytt egentillverkat strå… 🙂

 54. Kristian Grönqvist

  Hur var det nu med själva frågan? Blev det fler eller färre cykloner, färre och starkare eller fler och svagre, Jag fick inte klart för mig vilken slutsats ni kom fram till.

 55. Måns B

  Mikael, om du nu är så klarsynt
  tropiska sjukdomar kommer till Sverige”
  Ta och googla på invasiva arter och patogener, så får du se utvecklingen de senaste tre decenierna.
  Klockren förflyttnining från mellersta Europa till Sverige. Att vi skulle ha tropiska sjukdomar här om 50-100 år är inte alls osannolikt om vi följer den tidsperiodens trend.
  Visserligen så är det ännu inga allvarliga som drabbar människan (vilket ju som vanligt är det enda som egentligen gäller något här) men kolla exempelvis på vilka parasiter som träskmyggan är mellanvärd till. Finns en del goingar där.
  Och träskmyggan hur ju precis etablerat sig själv, förhoppningsvis frös den bort i vinter… 😉

 56. Måns B

  Lustigt här hittar man samma bild men med rubriker att det faktiskt blåser mer .

 57. Hamnade i en diskussion på VoF om alarmism/skeptisism (http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=16&t=15164) och om detta med konsensus angående klimathotet. Jag påstår att de flesta ”skeptiker” håller med om grunderna och att det som ”striden” främst gäller är hur farligt detta är framöver och hur stor påverkan CO2 har på framtida temperaturutveckling. Jag hävdar att UI/VoF slåss mot halmgubbar när dom påstår att ”skeptiker” förkastar ”grunderna” inom klimatforskningen. Vore kul att höra vad ni anser, om jag hade rätt eller ej… 😉 !?
  Om ni vill kan ni även rösta här: http://www.plusett.nu/hdpoll.php?g_id=636
   

 58. Pelle L

  Måns B #56
   
  Fniss fniss fniss, Måns, såg du kanske dateringen på artikeln du länkade till?
  Slutklämmen med ”att det ökar kapaciteten att utvinna energi ur vind” skall väl föreställa humor.

 59. Inge

  Jag kan tänka mig att de senaste årens kallare vintrar i norr borde ge en ökad temperaturskillnad mellan norr och syd på vintern och att det skulle resultera i mer och starkare stormar. Men jag vet inte om det finns någon statistik som bekräftar det?

 60. Olaus Petri

  Måns B #56
   
  Det roliga är denna skeptiska fras från artikeln (min fetning) om nu inte datumet indikerar något annat:
   
  ”Forskare undersöker nu om den ökande vinden kan vara en effekt av den globala uppvärmningen, även om det fortfarande är ett mysterium på vilket sätt uppvärmning kan påverka vindstyrkor. Forskarna diskuterar bland annat om det är fler stormar nu än tidigare eller om det stormarnas styrkor som ökat.”
  Ökade vindstyrkor är ett ”mysterium” i relation till globala uppvärmning men inte vad som driver klimatförändringar (global uppvärmning, climate disruption eller vad det nu heter. 😉

 61. Olaus Petri

  Tack för länk ConnyT.

 62. Inge

  ConnyT
  Jag tycker du resonerar förnuftigt i dina inlägg.  Har inget att invända. Lägg märke till hur svårt det är att resonera med dem, deras självbild är problemet.
  (Passade även på att rösta och skriva en kommentar.)

 63. Måns B: Den ”tropiska” sjukdomen malaria förekom i Sverige till slutet av 1800-talet. Ett stort utbrott av malaria drabbade Sovjetunionen på 1920-talet.
  De tropiska sjukdomarna är till viss del tropiska för att många fattiga med dålig grundhälsa bor just i tropikerna. De drabbas lätt av olika sjukdomar. Socioekonomiska faktorer betyder mer än klimat när det gäller dessa tropiska sjukdomar. Speciellt då för malaria, där experter anser att klimat kan förklara någon procent av utbredningen.

 64. @Inge #62
  Ja jag tycker många av dom (inte alla) har en rätt arrogant och ”von oben” attityd. Tror det är mycket därför dom tappar i opinionen bland ”vanligt” folk. Nu har ju inte det någon egentlig betydelse för sakläget förstås. Men jag tycker att dom som säger sig veta sanningen har betydligt större ansvar på sig att debattera hederligt än dom som ifrågasätter konsensus. Själv håller jag med om ”grunderna” men ser mig ändå som ”klimathotsskeptiker”, dvs jag är långt ifrån övertygad om att vi inom kort står inför allvarliga globala problem pga AGW. Det betyder inte att jag utesluter att det kan vara sant.

 65. Sören

  ConnyT#57 Det är nog tyvärr osäkert vad som ska anses vara grunderna och därmed om de flesta skeptiker återfinns där eller ej. Det förfäktas överlag inget alternativ, eller bestrids grundläggande fysik överlag (undantag t ex Claes Johnsson). Ändå kan det vara en utbredd tanke att nuvarande beskrivning kommer att behöva justeras, bara ovisst hur.

 66. Måns B

  L. Kamel #63
  Jag undvek medvetet malaria eftersom det alltid blir en märklig debatt här när det ämnet tas upp.
  Men nu när du har det uppe så vet du säkert också att den formen av malaria som vi hade i Sverige är Plasmodium vivax och inte den betydligt dödligare P. falciparum. Den senare är ju den som ger upphov till tropikmalarian som står för i princip alla dödsfall i malaria. Denna form överlever inte i vårt tempererade klimat…. ännu 😉 .
  I övrigt har du förstås helt rätt i att det är andra faktorer än klimat som är orsaken till att vi inte längre har någon förekomst av P. vivax i Sverige eller Europa. Främst beror det på att förutsättningarna för värdmyggorna (främst malariamyggan Anopheles maculipennis) vars livsmiljöer i stort försvunnit genom utdikning av landskapet. Den finns visserligen kvar i landet men i allt för små populationer för att smittrycket ska finnas här, dessutom så den ju en av de myggarter som aktivt bekämpas om de skulle bli många någonstans. Så jag tror inte att vi behöver vara jätteoroliga för någon större malariaspridning i Sverige i framtiden heller, oavsett klimat.  Men detta visste du förstås redan.

 67. Måns B

  Olaus P #60
  Du märkte säkert att varken jag eller artikeln försökte ge några förklaringar till klimatförändringen.
  Jag brukar försöka mig på något så märkligt som att separera fenomenen ibland. Dvs att bara se om klimatet förändras och se vad det kan få för effekter.
  Med tanke på att uppfattningen att vi (människan) inte påverkar klimatet förs fram allt oftare av politiker och att vi därmed inte behöver genomföra några åtgärder för att minska påverkan så blir denna distinktion allt mer intressant. För då spelar det ju ingen roll vad som är orsaken till att klimatet förändras. Däremot så kan det ju vara ganska bra att försöka få en uppfattning om hur omgivningen och därmed vi kommer att påverkas av att det blir varmare (under förutsättning att det blir varmare, men det gäller förstås oavset i vilken riktning klimatet ändras).
  Jag är medveten om att klimatanpassning är ett betydligt mindre kontroversiellt ämne här än vad AGW är. Men lika fullt så förkommer det ofta inlägg som visar att ingenting ändras och att ALLA förutsägelser är fel. Detta är förstås en del i den politiska debatten för har vi ingen uppvärmning så har människan inte heller påverkat något klimat genom ex. växthusgaser.
  Men finns det nu en global uppvärmning så är detta något som kommer att påverka oss oavsett vad den beror på.

 68. rocketeer

  ConnyT: Jag läste inläggen på VoF-forumet, har inte tid/ork att skapa ett konto för att kommentera där men tycker att du gör ett bra jobb. En del saker som jag tycker du bör uppmärksamma dock.
  Signaturen mia säger angående att klimatet ändrats förut;
  …argumentet brukar bland annat användas för att påskina att *anledningarna* till klimatförändringarna vi ser idag är samma som *anledningarna* till tidigare klimatförändringar
   
  Bullshit. Vad insatta skeptiker menar är att inga katastrofala följdverkningar har inträffat vid tidigare likartade värmeperioder. Därför finns det ingen anledning att tro att något sådant skulle hända i framtiden, oavsett orsaken till uppvärmningen.
   
  Vidare: ”Tydliga klimatförändringar i historien (tex medieval warmth period) kräver ju att klimatkänsligheten är hög
   
  Eeh? Faktum är att det är precis tvärtom, vilket också är orsaken till att klimathotstroende hela tiden försöker hävda att MWP var lokal till Europa och inte global. Hade MWP varit global, och alla tillgängliga data tyder på det, och klimatkänsligheten hög så hade vi tack vare ökad stråldrivning pga vattenånga, metan från smältande permafrost, minskat albedo pga smältande polarisar etc. etc. förmodligen fortfarande idag varit mitt inne i denna värmeperiod.
   
  Beträffande ”mia”:s referens till den idiotiska studien om 97-98% konsencus bland forskarna, har hon aldrig ifrågasatt varför deras kategorisering stannade vid för eller emot? Det finns ett antal forskare, bl a medförfattaren S.Schneider, J.Hansen, M. Serezze för att nämna några få, som säger emot IPCC men åt ”rätt” håll, dvs de är extremister som gagnar kampen. Men sånt sväljer bevisligen UI & C:o utan att blinka.

 69. @Rocketeer #68
  Tack för bra synpunkter. Lite osäker på hur order ”klimatkänslighet” definieras, men jag håller med om att allt verkar tyda på att klimatet är ”trögt” och inte ”accelererar”. Därmed inte sagt att det är omöjligt att detta kan ske under vissa förutsättningar. Men vad jag kan se finns det inget som tyder på detta är på väg att hända nu.

 70. Sören

  ConnyT#57 skrev:
   
  >Omröstning: Håller du med om de grunder (nedan) angående klimatforskningen som IPCC anger?
  >Enligt IPCC anser c:a 97% av vetenskapsvärlden att:
  ”Det är mycket troligt att antropogena växthusgaser har orsakat det mesta av den otvetydiga uppvärmningen av jordens globala medeltemperatur under andra halvan av 1900-talet”
  >Läs mer: StockholmsInitiativet, Forum för vetenskap och folkbildning, The Climate Scam, UppsalaInitiativet
  Det blir också snurrigt när du beskriver det ovan som ”grunder” som IPCC skulle ha angett, och sen försöker diskutera skeptikers ev acceptans av ”grunder” som möjlig VoF-halmgubbe.
   
  >Jag påstår att de flesta ”skeptiker” håller med om grunderna och att det som ”striden” främst gäller är hur farligt detta är framöver
   
  Med de grunderna stämmer inte det påståendet, vilket du också säger dig upptäcka senare i VoF-tråden.

 71. Håkan Sjögren

  ConnyT # 57 : Vad är ”grunderna inom klimatforskningen”? Är det att 0,7 graders temperaturökning på 100 år kan extrapoleras in i framtiden och leda till kraftiga temperaturhöjningar och att skulden ligger på 0,04 % CO2 i atmosfären? På en molekyl, som inte ens själv värms upp av värmestrålning från marken? I så fall förkastar jag klart och tydligt grunderna inom klimatforskning och påstår att denna ”forskning” är ren pseudovetenskap utan grund i verkligheten. Mvh, Håkan.

 72. @Håkan (och Sören – tror jag 😉
  Med grunderna menar jag det ”konsensus” som av IPCC beskrivits som (ungefär):
  ”Det är mycket troligt att antropogena växthusgaser har orsakat det mesta av den otvetydiga uppvärmningen av jordens globala medeltemperatur under andra halvan av 1900-talet”
  IPCC hävdar att c:a 97% av klimatvetenskapen ställer sig bakom detta. Jag har inget problem heller att göra det, ändå anser jag mig vara ”klimathotsskeptiker” när det handlar om ev. framtida katastrofsenarios.
  Det var min poäng antar jag, dvs att man, enligt mig, kan vara både ”skeptiker” och ändå hålla med om ”konsensus”. Jag trodde nog att flera här tänkte så, men det verkar som (enligt omröstningen) som att ”ingen” håller med om det som beskrivs i konsensus-beskrivningen

 73. Pär Green

  Jag har försökt att få svar från SMHI på uppgiften:
  De amerikanska och de norska meteorologerna är eniga.
  Den svenska sommaren blir varmare än normalt.
  – I vissa delar av södra Sverige ser det ut att bli klart över det normala, säger Vibeke Thyness, meteorolog på Meteorologisk Institutt, Norges motsvarighet till SMHI.
  SMHI
  Svenska SMHI gör inga så långa prognoser eftersom de anser att det är alldeles för osäkert. – Vi kan inte säga någonting om sommaren nu, vi är lika nyfikna som alla andra, men kan tyvärr inte göra något åt detta. Vi gör månadsförutsägelser, men det är tveksamt till och med hur säkra de egentligen är, säger Sten Laurin, meteorolog
  Klimatinformation för varje län
  Hur kommer klimatet att förändras i framtiden och hur har det förändrats de senaste åren hos just oss, i vårt län? Det är en väldigt aktuell fråga idag och efterfrågan på lokala beräkningar ökar hela tiden.
  På den här webbplatsen presenteras hur temperaturen och nederbörden varierat för varje år och säsong sedan 1961 och även hur några utvalda scenarier fram tom år 2100 ser ut för respektive län.
  För varje län finns även ett pdf-dokument med en sammanställning av observationsdata och klimatindex.
  Här finns en lista – http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/kontakta-oss-pa-rossby-centre-1.309
  mvh
  John Ekwall
  Kundtjänst
  Jo, det var en salig blandning, men jag vill veta vilka som står bakom klimatfrågan och utbildning!
  Är rimligt att ni redovisar vilka som ansvarar för denna rapport!
  Redovisa beslutsunderlaget för påståendet!:

 74. Sören

  ConnyT#72 Det är bara inte vad som brukar menas med ”grunderna”. Med ”grunderna” brukar oftast menas (rätt eller orätt) fysiken fram till växthusgasernas no-feedback-effekt.
   
  Tal om konsensus, 97% o l brukar gärna definera bort halva klimatvetenskapen – naturgeografi, kvartärgeologi, oceanografi, rymdfysik – som på något sätt externa, inte inbjudna när det t ex ska skrivas upprop osv.

 75. Pär Green

  Fråga till SMHI igen.
  Lars Bärring, klimatforskare, docent
  Hej,
  En fråga angående uttalande från SMHI gällande klimat.
  På SMHI kan man läsa:
  På den här webbplatsen presenteras hur temperaturen och nederbörden varierat för varje år och säsong sedan 1961 och även hur några utvalda scenarier fram tom år 2100 ser ut för respektive län. För varje län finns även ett pdf-dokument med en sammanställning av observationsdata och klimatindex.
  jag vill veta vilka som står bakom och utbildning på respektive person.
  Samt en kopia på beslutsunderlaget.
  Varför jag frågar dig, beror på svar från kundtjänst.
  ”Hej!
  Du får väl kontakta någon på listan och ställa din fråga.
  mvh
  John Ekwall
  Kundtjänst ”
   
   

 76. Kent Forssgren

  Dagens citat från Joe Bastardi. Orkanprognoser för 2011.
  That is a heck of alot of cool all over the place. Last year was a very warm year over the atlantic basin aloft, this year, no such luck.
  The most startling statistic I have seen on how we can put a cap on the overall global tropical activity this year, including the atlantic is that the temperature in the tropics globally is close to ONE DEGREE CENTIGRADE LOWER THAN LAST YEAR!!! That is astounding. Do you realize the loss of energy that is implied by that, as the temperature of a warm saturated surface is much greater than that of cold dry air.
  The atmosphere is cooling, and baby I aint fooling ( to parpaphrase Led Zepplin)
   
   
  http://www.weatherbell.com/jb/
  Apr 05

 77. Kent Forssgren

  Gårdagens citat från Joe Bastardi, minst lika underhållande och intressant – för de icke CO2 troende.
   
  The amazing thing is that the high priests of high temps keep claiming co2 is the cause, then admit its not because of the obvious relationship of the enso to global temps! Its simple to see that when the nino comes on, the earth warms, the nina comes on its cool. I dont understand why they can not, through simple deducation, understand that the warm PDO ( 1978 to 2007) leads to a warming of the globe, especially when there is part of that time the amo is warm) and the cooling will follow when the PDO turns colder, as it is now? In addition we have to remember that alot of these folks ( NOT Dr. Jeff Masters who is trying to nail the forecast here though he does see different from me on AGW) but some of the non meteorologists in the field, simply dont understand that its tough to sustain a warm enso in a cold PDO. And that the cold Enso is much more likely. Actually they WILL NOT SEE IT because it means they were wrong about the eternal warmth, the feedback, everything. More preposterous is the supposition that a trace gas needed for life on the planet, a very minor weight in the atmosphere as it is, would influence the ocean, which is far more important in total energy contribution to the planet than the atmosphere, or anything we are putting into the atmosphere. Do the math good friend.. take the weight of the ocean and atmosphere together and the energy implications of the gas and the liquid and then stack co2 against it. The only rout bigger than that is a wrestling match between me and Cael Sanderson
   
  http://www.weatherbell.com/jb/?m=20110404
   

 78. Kent Forssgren

  Vår andre stjärnmeteorolog verkar lika framgångsrik med sina prognoser över jordbävningar som med vädret.
  Piers Corbyn (5 APRIL) said: 
  ”The 6-9th April is our first major (Trial) Earthquake risk period of April and comes with related extreme weather events forecasts. In these trial periods we expect an increase in the serious M6.0 and above quakes in quake vulnerable locations (and related increases in lower level activity) around the world such as the Pacific ’ring of fire’. This includes the WEST USA which in this time period is probably more vulnerable than for decades.
  http://www.weatheraction.com/displayarticle.asp?a=333&c=5

 79. Mats Geijer

  Pär Green, jättebra.
   
  Jag försökte få Sjöfartsverket att a) redovisa det formella beslutet att hyra ut Oden varje vinter samt b) redovisa om ryktet om varmare vintrar spelat roll när beslutet togs.
   
  Sjöfartsverket har ännu inte svarat på vare sig fråga a eller b.
   
  Mvh//Mats

 80. Mats Geijer

  Pär Green
   
  Du skulle självklart sagt att du inte är kund utan skattebetalare. Som skattebetalare har du rätt till information från alla statliga myndigheter. Din fråga är befogad. Vad jag förstår så avviker SMHI:s så kallade modeller avsevärt från den så kallade världsauktoriteten IPCC. Vad vet SMIHI som inte IPCC vet?
   
  Mvh//Mats

 81. Pär Green

  Mats Geijer # 80
  Har inte sagt något om kund?
  Blandade du ihop det med svaret från SMHI:s kundtjänst?
  Men tack för tipset.
   

 82. Staffan D.

  Det var kallare förr.  1985–1987 t.ex. hade Uppsala i januari -10.0º,  -6,1º och -13.2º i genomsnitt.  1989 sjösattes Odin.  Det året hade Uppsala +2,3º i i januari.  1990–1994 var det mellan -1º och +1º där.   Sedan gick det ner till -5,0º januari 1996.  Men därefter höll det sig mellan -4º och +0,5º fram till januari 2010 då det blev -8.8º.  — Den senaste vintern var också kall, men jag har inga siffror.
  –  Oden har därför hyrts på långtidskontrakt till Polarforsknings-sekretariatet, och används för forskning både sommar och vinter.  På vintrarna är man i Antarktis vid McMurdo-stationen. 
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Oden_%28isbrytare%29

 83. Staffan D # 82
  Men det är alltså slut med uthyrningen av Oden nu! Hon (han, den?) kommer att vara här hemma vintertid framöver. Det verkar som om den beska kritiken har bitit…..

 84. Staffan D.

  Vet inget om det.  Oden är tillbaka i Sverige för den här säsongen och ska hjälpa till här hemma.  (”Välbehövlig assistens efter en hård isvinter” för de andra fartygen.)  I april…  Ack, klimatet förändras verkligen.
  http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.2898775-oden-hemma-efter-isuppdrag

 85. Staffan D
  Text-tv idag:
  ”128 SVT Text         Tisdag 05 apr 2011
    INRIKES I KORTHET 5 APRIL         
                                    4(4) 
                                          
                                          
       
      
  Isbrytare Sveriges största isbrytare 
  Oden ska inte längre gå att hyras ut,
  rapporterar SVT:s ABC. I vintras, när
  mängder av fartyg fastnade i isen på 
  Östersjön, var Oden uthyrd till ett  
  forskningsprojekt i Antarktis.        
                                  

 86. Staffan D.

  ”Nu ska vi däremot utvärdera den här frågan [uthyrningen] och det är en av de frågor vi kommer diskutera, säger Maria Ottosson” vid Sjöfartsverket.
  http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.2808704-oden-pa-vag-hem

 87. Mats Geijer

  Det är just Maria Ottosson jag kommunicerat med. Fast så mycket svar har hon inte lämnat. Igår skickade jag ett nytt ebrev till henne – så vi får se om hon svarar bättre nu när Oden ska hem!
   
  Mvh//Mats

 88. Staffan D.

  Oden:  ”I fortsättningen ska det inte gå att hyra Sveriges största isbrytare, Oden.  I stället ska Oden tillbringa vintrarna med att göra svenska vatten farbara, rapporterar SVT:s ABC.  Efter den gånga vinterns svåra issituation då mängder av fartyg fastnade i isen på Östersjön reagerade sjöfarten på att Oden då var uthyrd till ett forskningsprojekt i Antarktis. Och nu har Sjöfartsverket hörsammat branschens krav.”  (Norrbottens-Kuriren 6 april)
  http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=5880054
  –  Vi kan alltså räkna med riktiga vintrar framöver!