färre cykloner

Tvärtemot vad vi tror: Färre översvämningar

Anthony Watts och Roger Pielke Jr. tar upp en studie som redovisar att antalet översvämningar i världen minskat under den senaste 30-årsperioden, tvärtemot vad vi generellt sett tror. Följande bild kommer ur presentationen för den aktuella studien: Anthony Watts skyller den skenbara ökningen på utvecklingen av den globala kommunikationen. Och visst är det svårare att   →

Varmare klimat = färre cykloner

WUWT berättar idag om en studie som gjorts av forskare knutna till CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), vars resultat tyder på att ett varmare klimat skulle leda till en kraftig reducering av antalet cykloner kring Australien. Detta kan tyckas något förvånande eftersom de flesta forskare hittills hävdat motsatsen. Det visar dock med all   →