färre cykloner

Tvärtemot vad vi tror: Färre översvämningar

Anthony Watts och Roger Pielke Jr. tar upp en studie som redovisar att antalet översvämningar i världen minskat under den senaste 30-årsperioden, tvärtemot vad   →

Varmare klimat = färre cykloner

WUWT berättar idag om en studie som gjorts av forskare knutna till CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), vars resultat tyder på att   →