Varför vågar inte SVT citera Elsa Widding om klimatet?

Bloggen Det Goda Samhället är allmänpolitisk men har då och då haft artiklar om Klimatet. Bl.a. så har Lennart Bengtsson skrivit där. Igår så återkom Bitte Assarmo till SVTs och Erika Bjerströms konfrontation med Elsa Widding. Med författarens tillåtelse så återpublicerar jag hennes inlägg här.

klimatkrisen

Nyligen berättade Elsa Widding, som driver Klimatkarusellen, och en Youtubekanal med samma namn, om hur SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström kontaktat henne och bett henne svara på ett antal frågor om inslag på Youtubekanalen. Frågorna och de utförliga svaren publicerades här på Det Goda Samhället nyligen. Men nu har Erika Bjerström plötsligt tappat intresset. Varför?

I ett mejl till Erika Bjerström, efter att denna fått svaren på sina frågor, skriver Elsa Widding:

Hej Erika,

Jag antar och förväntar mig att du skickar över exakta ordalydelsen för det som ni har för avsikt att citera mig på. Du skrev i ditt sms att så skulle ske. Vilken dag har ni tänkta att diskutera dessa frågor?

Svaret kom snabbt:

Vi har inget publiceringsdatum. Inte säkert att vi kommer att citera dig. Jag har semester till 13/9.

Med vänlig hälsning,

Erika

Efter att Erika Bjerström sökt Elsa Widding i veckor, för att få citat från henne, vet hon nu alltså inte ens om Widding ska citeras överhuvudtaget.

Med tanke på Erika Bjerströms engagemang i ämnet är det långsökt att tro att hon tappat intresset för själva klimatfrågan. Det är alltså något annat som fått henne att tvärvända, men vad?

Det mest sannolika är att det är de utförliga och sakliga svaren på frågorna som fått Bjerström att dra åt sig öronen. Kanske blev hon skrämd av att Elsa Widding hade hållbara argument för sina ståndpunkter och kanske vill hon helt enkelt inte förmedla dessa till den breda allmänheten?

Det är i alla fall vad Ingemar Nordin, Professor emeritus i filosofi och huvudredaktör för Klimatupplysningen tror:

”Antagligen ville Erika Bjerström göra ett inslag om vilka typer som ”klimatförnekarna” är; typ okunniga, amatörer, högervridna, vetenskapsförnekare etc.”, säger han när jag pratar med honom och berättar att det är en vanlig strategi:

”Internationellt så har den här ‘debatten’ förts i enlighet med strategier utformade av diverse byråkrater, kommunikatörer och forskare i början av 2000-talet. Strategin var att förhindra alla alarmistskeptiker inom vetenskapen att publicera sig. När den metoden sprack genom att man fick fler tidskrifter som var villiga att publicera även skeptiska artiklar, så gick man över till nästa strategi, att förhindra kongressen att kalla skeptiker till hearings”.

Ingemar Nordin säger också att vissa federala politiker bedrev en häxjakt på oönskade vetenskapsmän i form av svartlistning och anklagelser om att ha fått något forskningsprojekt stött av Big Oil. När detta misslyckades på grund av att alltfler republikanska politiker ville få en mer balanserad bild av klimatforskningen så mobiliserade man en rad samhällsvetare, psykologer och medieinstitut för att svartmåla all kritik av IPCC.

”Allt vilar på auktoritetsargument där medierna själva väljer ut vilka som är ‘auktoriteter’. Rena lögner blev OK – för den goda sakens skull. Även rena lögner om vad IPCC säger prånglas ut.” säger han.

Detta är bakgrunden till att Erika Bjerström nu gjort en helomvändning, tror Ingemar Nordin:

”Säkert vill inte Erika Bjerström vara sämre än sina amerikanska och engelska kollegor. Hon vet hur man skall svartmåla en motståndare. Nu gick Elsa inte i den vanliga fällan utan svarade ärligt och utförligt på de frågor som det var meningen att hon skulle fällas för. Då är helt plötsligt Elsa Widding ointressant för SVT:s svartmålningsprojekt.”

Av Erika Bjerström själv har varken Elsa Widding eller någon annan fått svar på frågan om helomvändningen. Fram till dess att svar kommer är det alltså upp till var och en att dra sina egna slutsatser.

bitte assarmo Bitte Assarmo

 

 

 

 

 

 

Det är märkligt hur ovillig SVT är att tillåta en fri och öppen debatt i direktsändning om ”århundradets viktigaste fråga”. Vore man illvilligt inställd så skulle man ju nästan kunna misstänka att de har något som de till varje pris vill dölja. 🙂 T.ex. den riktiga vetenskapliga diskussionen om klimatet och vad som publiceras inte bara i IPCCs rapporter utan också i tusentals peer-reviewade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Och att det finns hundratals klimatforskare som är skeptiska till att det finns en klimatkris och att vi går mot en klimatkatastrof. Nej, på det örat vill man inte höra, och inte heller låta tittare och lyssnare får reda på det. Total tystnad råder om den vetenskapliga diskussionen i vår statligt finansierade public service. Istället ägnar man sig åt ren smutskastning.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Enough

  Svt Nyheters ”klimatsatsning” på att informera ( uppfostra/dupera) det svenska folket med påkostade reportage, under förespelningen att vara sant och relevant, såklart, tål nog inga större inslag från klimathotskeptikers ofta välunderbyggda invändningar.

  EB’s uppdrag var säkert att neutralisera Elsa W’s framfart i ämnet, då skulle det passa perfekt att göra som för ett par år sedan, plocka ihop för saker lämpliga klipp från olika framstående skeptiker, som sedan utan debatt sågas på ett utstuderat sätt i slutprodukten.

  Man behöver inte gå längre än att titta på Svt’s medarbetares partisympatier, för att inse att de aldrig kommer att släppa fram något annat än sin egen alarmistiska journalistik. Statsmedia kan nog inte reformeras, den måste byggas om från grunden om den ska kunna bli något så när neutral. Har en ev. ny majoritet M,Kd och Sd den kraften och det modet 2022?

 2. Simon

  Det intressanta är att Bolund igår påstod att jorden har feber, 1,5 grader. Det ger oss ju en hänvisning om att han vill vrida klockan tillbaka till ca år 1850. En tid när skördar slog fel och det rådde missväxt. En tid när en tredjedel av Sveriges befolkning emigrerade till andra länder. Framförallt Amerika. Skulle vi göra som Bolund vill så skulle vi kunna få massvält av bibliska proportioner.

 3. JonasW

  Jag tycker att Elsas kommentar till EB är underbar:

  Elsa sa något i stil med ”Jag är inte kritisk till vetenskapens arbete. Det är ditt arbete jag är kritisk till”.

  På något sätt misstänker jag att den kommentaren tog skruv. Kanske till och med EB fattade att det låg något i det.
  Speciellt som EB måste vara medveten om att det mesta i hennes klimatreportage är ren lögn.

  Kan vara så att det inte kändes bra för EB att fortsätta kommunikationen ?

 4. Ulf

  Helt övertygad om att EB kommer ge tillbaka. Funkar det inte att klippa o klistra i Elsas svar så lär man hitta andra sett. T ex klippa in snuttar ifrån Elsa tagna ur sitt sammanhang i andra program.
  Ni måste förstå att detta är en religion. Att EB plötsligt skulle börja titta på fakta är ren utopi.

 5. Lasse

  Har jag missuppfattat denna röra?
  Lyssnade på Klotet igår där en viss Mats N höll en hög profil i klimatfrågan vilket fick mig söka upp hans blogg.
  Där skrev han om sin medverkan i aktuellt i denna fråga.
  Är det Erika B som har lurats av en debattör utan större insikt i frågan men med högt självförtroende?
  Döm själv:https://mathsnilsson.se/2021/09/08/mitt-aktuelltinslag-och-hur-det-fortsatte/

 6. jax

  #4 Ulf
  Det var just det som hände i gårdagens Klotet. Där kliptte man ut Elsas kommentar ”det här har definitivt inget med klimatförändringar att göra” ur sitt sammanhang och lät det visa på att hon är förvillad skeptiker.

 7. Paul Håkansson

  Som Ulf nämnde i ett tidigare inlägg, Mats Nilsson är en charlatan som har hittat sin födkrok. Han och Erika Bjerström går tillsammans i det förljugna träsket.

 8. Simon

  #5 Lasse
  Jag kikade in där lite snabbt. Maken till hög svansföring och rena otrevligheter har man sällan skådat. Det verkar mest gå ut på att misskreditera de som har en annan uppfattning i frågan. Några sakargument eller hänvisning till egen forskning kunde jag i alla fall inte finna. Han är som Paul skriver i #7 i gott sällskap med de övriga i träsket. Fallet blir desto större nu när klimathotsbubblan håller på att brista.

 9. Ann Löfving-Henriksson

  Det är hög tid att lyfta fram och lufta Darwalls och Jacob Nordangårds arbeten om vad och vilka som styrt och styr och ställer i kulisserna.
  Darwalls klassiker ” The Age om Global Warming” var avslöjande och avslutades med den retoriska frågan om västvärlden med sin grundläggande kultur kommer att bestå vid det sekels slut.
  Sedan kom hans nästa bok ”Green Tyrrany”, som behandlade det klimatindustriella komplexets totalitära rötter.
  Jacob Nordangårds ”Den Globala Statskuppen” bygger på hans envetna forskning och beskriver utvecklingen och dess drivkrafter på likartat sätt.
  Nu håller våra politiker och dess megafoner i västvärldens MSM på att under FNs ledning förhandla fram en alltmer påtaglig energianorexi åt oss i väst samtidigt som Biden helt sonika gav bort Afghanistan åt talibanerna, vilket Erika Bjerström förklarade med att det berodde på klimatkrisen. Delar av Sydostasien med BRI i centrum tackar och tar emot och flyttar fram sina positioner.
  FN har via energifrågan sedan länge styrt den globala statskuppen med stöd av den fria världens media och alla små och stora megafoner i klimatrörelsen och resultatet blir allt mer uppenbart.
  Arma barn och barnbarn!

 10. Gunnar Juliusson

  Riktigt allvarligt är att redaktörerna för ett stort antal medicinska (tidigare) högt ansedda tidskrifter på initiativ av British Medical Journal nu går ut med en gemensam Editorial och kräver global klimataktion. Uppropet är ganska långt (bifogar länk till versionen i dagens New England Journal of Medicine), och synes pseudovetenskapligt utformat med referenser, som dock vad jag snabbt sett huvudsakligen tycks vara från IPCC och allierade regeringsstödda aktivistorganisationer.

  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2113200?query=TOC&cid=NEJM%20eToc,%20September%209,%202021%20DM277747_NEJM_Non_Subscriber&bid=607231507

  Att det finns ett samarbetsorgan för medier för att bedriva klimataktivism genom selektiv nyhetsförmedling och agendajournalistik är ju känt sedan länge, deltagare bland annat TV4 och Expressen, men att detta skulle expandera till basvetenskapliga tidskrifter får anses högst anmärkningsvärt.
  Intressant är att Richard Horton på The Lancet är medförfattare, Horton var väl den redaktör som blev allmänt känd genom att påvisa hur stor del av den vetenskapliga publicerade forskningen som inte var reproducerbar, och borde därmed kunna anlägga ett något mer skeptisk inställning till mediamyten om klimatapokalypsen.

  Horton tycks även ha glömt den färska publikationen i hans egen tidskrift Lancet Planet Health 2021:5:e415-25 publicerad Juli 2021:
  Zhao Q, Guo Y, Gasparrini A, et al. Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: a three-stage modelling study.
  Denna stora globala studie anger att av 5 miljoner dödsfall (9,43% av alla) var associerade till non-optimala temperaturer, varav 8,52% var köldrelaterade och 0,91% värmerelaterade, hälften i Asien. Östeuropa hade de flesta värmerelaterade dödsfall medan Subsahariska Afrika hade de flesta köldrelaterade dödsfallen. Över tid minskade de köldrelaterade dödsfallen med en halv procent medan värmerelaterade dödsfall ökade med 0,21%.
  Denna studie tycks vara en uppföljning av en tidigare publicerad studie i The Lancet (Gasparrini et al 2015).

  https://coveringclimatenow.org/partners/partner-list/

 11. Paul Håkansson

  Gunnar, svaret på dina funderingar finns hos en viss Bill Gates. Han har gjort enorma insteg på den medicinska marknaden och styr med sina medel, läs pengar, agendan. Hans inställning i frågan är ju till allmän kännedom. World Economic Forum är organisationen där allt styrs ifrån.

 12. Daniel Wiklund

  Idag inviger LTU sitt 50-årsjubileum. I annonsen för det skriver dom ”Vi är stolta…..att vi är med och formar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle”. Tyvärr blev inte LTU-s byggnader så hållbara. Stora delar av byggnaderna är fuktskadade, några av husen måste rivas. Stora delar av undervisningen bedrivs nu i moduler. LTU har mest moduler av universiteten i Europa. Inte så mycket att vara stolta över. Jag cyklar förbi ( bor 100 meter ifrån LTU) LTU varje dag, det är en sorglig syn. Men huvudsaken att planeten håller.

 13. Gunnar Juliusson

  #11 Tyvärr är det nog så. Ekonomiska intressen infiltrerar.

 14. Lennart Svanberg

  En reflektion är att fram tills för något år sedan gjorde Expressen artiklar där medverkande i SwebbTV, Klimatupplysningen och andra ’nya’ populära medier svartmålades. I takt med att fler och fler hittar exempelvis hit till Klimatupplysningen verkar det som att den strategin har upphört. SwebbTV går som tåget och fler och fler söker sig bort från SVT (unga människor vet knappt vad det är) och de stora traditionella tidningarna är så vinklade att den nya generationen ej känns vid deras verklighetsbeskrivningar.

 15. johannes

  Mina tre tonnåringar tittar 0 (noll) på svt. Det är annan media som gäller. Inte ens på ”kunskapskanalen”, de programmen är för långsamma och upprepande.

  Mats N är helt rabiat.

 16. Ann Löfving-Henriksson

  # 10 Gunnar J. Tack för den oerhört intressanta rapporten från en relativt okänd del av den övergripande ”klimatfrågan”.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  Forts. # 16 Angående den länkade artikeln.
  Intressant att representanter för läkarvetenskapen ser tillbaka till det preindustriella klimatet (under lilla istiden) som något att sträva efter.
  Men, hur kan så många välutrustade hjärnor få ihop en så illasmakande soppa? Det gamla ordspråket om ju fler kockar … verkar stämma här. Eller är det ”bara” det förödande grupptrycket som styrt.
  Hur som helst var det vämjeligt att läsa den alltigenom politiskt korrekta artikeln. Tack!

 18. Adepten

  Ett förtydligande, från min tidigare kommentar, gå till 6:41:00 in i SVT Forum, Politik i bokhyllan för att se Maths Nilsson i aktion och samtidigt göra reklam för sin bok ”spelet om klimatet”.
  https://www.svtplay.se/video/32220927/forum/svt-forum-8-sep-09-00-2?id=8q22Raz

  Jag väntar nu med intresse på nästa bok som måste tas upp på SVT Forum ”En strimma av hopp” av Staffan Laestadius. Den boken kommer att släcka den sista resten av hopp om en bekväm framtid för Svenskarna  En försmak vad som väntar kan läsas nedan;
  https://www.dagensarena.se/essa/en-strimma-av-hopp/
  Slutsatsen av att ha läst detta, att sänka CO2 utsläppen med 14 % per år och person, kommer att leda till att det svenska samhället utsätter sig för kraftiga umbärande som kommer att drabba de sämst ställda hårt. Det räcker inte till att elektrifiera samhället med s.k. grön teknik. Man måste även förändra och minska alla energiflöden inom de flesta sektorer i samhället. Den civila olydnade kommer att spridas vidare från aktivister till medelinkomsttagare i samhället. Den rikaste delen klarar sig alltid.

 19. Sören+G

  SVT kan intervjua Judith Curry
  https://judithcurry.com/2021/09/03/15-minutes/

 20. Peter Svensson

  Maths Nilsson tillhör kulturskrået. Han är författare av skönlitteratur och har sedan ett antal år tillbaka ägnat allt mer tid åt klimatdebatten. Han är bra på att uttrycka sig i skrift, som den författare han är, och kan konsten att använda sarkasm, ironi och andra härskartekniker för att förlöjliga sina meningsmotståndare. Han är bra på det han gör, och han är påläst i debatten, men rent sakligt och vetenskapligt bidrar han förstås inte med någonting. Han har valt en sida i debatten och gör allt han kan för att förinta och förtrycka de som tycker annorlunda. Någon öppen och ärlig debatt är det sannerligen inte fråga om, men det är inte heller det som SVT och SR är ute efter.

 21. Peter Svensson

  Borås Tidning har en ”klimatreporter” vid namn Jan Lindsten som också råkade i luven med Elsa Widding för ett tag sedan. Han undrade vad Elsa Widding hade för dold agenda, kort sagt vem som betalade henne, även om han inte uttryckte det så rakt på sak.

  https://www.klimatkarusellen.se/post/hur-okunnig-f%C3%A5r-man-vara-som-klimatreporter

  Jag förstod då att det för många ”klimatreportrar”, journalister utan någon egen vetenskaplig utbildning, är helt uteslutet att en vetenskapsman inom klimatområdet kan ha någon annan uppfattning än det larmbudskap som levereras av det politiska IPCC-organet. Dessa klimatreportar är helt övertygade om att ”science is settled”, att vi vet allt vi behöver veta, och att den som ifrågasätter det politiska larmbudskapet måste ha en dold agenda, antingen i form av ren galenskap eller i form av ekonomisk ersättning från ett oljebolag.

  Det är väl det som stör mig mest med mediabevakningen av klimatet. Att man inte tillåter en fri öppen vetenskaplig debatt, utan att det enbart handlar om hårt vinklad propaganda för att hamra in budskapet om den annalkande klimatkatastrofen.

 22. Simon

  #20 Peter
  Verkar som denne MN jobbar åt Gesynta Pharma. Ett startup-bolag till statliga Karolinska Institutet. Även Industrifonden verkar involverade.

  https://www.mynewsdesk.com/se/karolinska-institutet-innovations-ab/pressreleases/ett-start-upbolag-fraan-karolinska-institutet-gesynta-pharma-saekrar-finansiering-foer-preklinisk-laekemedelsutveckling-2427582

 23. Simon

  Ska vi tippa på gammal bensinbil, säkert en japanare alternativt tyskt i lågprissegmentet. Ingen klimatnödlägesångest där inte gissar jag. Det är ju alla andra som måste ändra sig.

 24. Jan

  Det är inte märkligt om det har slunkit igenom en och annan tveksam argumentation i Elsa Widdings presentationer. Naturligtvis har SVT gjort allt för att leta reda på dessa och använder dessa för att misstänkliggöra Widding. Vid en eventuell intervju där SVT ensidigt skulle sätta spelreglerna skulle de självklart ensidigt lyfta fram dessa tveksamma argument men förbigå alla argument med bra bäring som Widding har använt för att kritisera SVTs rapportering i klimatfrågan. Det finns knappast något att vinna på att ställa upp på en intervju med dessa förutsättningar.

 25. Frej

  Var in och läste på Dagensarena Det var väl i linje med vad jag kunnat föreställa mig . Ska dom få igenom 14% minskning per person och år . Då är det nog Grön diktatur som gäller . Valet 2022 lär väl bli det sista om dom som sitter nu vinner igen . Eller är det så att Svensken längtar efter att bli fattig igen för klimatets skull ? Vi är ju trots allt bara 6% skeptiker .

 26. Simon

  Med risk för att bli kallad höger för att jag nu länkar till Swebbtv. Min politiska hemvist är annars den som förankras i vetenskapen. Om det för tillfället är så att vetenskapen idag anses höger så får jag ta det. Annars har jag alltid röstat i mitten ibland faktiskt med viss dragning till vänster. Om det nu spelar någon roll.

  Nytt inslag med anledning av IPCC-rapporten och Bolunds utsvävningar:

  https://swebbtv.se/w/gu1z6YmpJtpAP8Wy3F3z5q

 27. OT men några rader för dem som tror på IPCC:

  https://www.affarsvarlden.se/kronika/horstadius-efter-ipcc-rapporten-parisavtalet-en-marklig-hybrid-av-bombastiskt-fluff

 28. Roland Salomonsson

  Vad SVT framförallt vill dölja är att jorden f n är på väg in i en period av avkylning. Detta framgår direkt om klimatkalkylen utförs med rådata som inte passerat någon ”klimatmodell” resp ”justerats” med någon sådan modell.

  Redan nu pågår en internationell propagandakampanj som vränger ”klimatförändringarna” (underförstått förståss = Globala Uppvärmningen) till att skapa Global Avkylning. Klimatbedragarna VET således att sedan 3 år bakåt (vi är nu i 4:e året) har jorden avkylts.

  Jordens gräsrötter skall inte påminnas om att avkylning är det verkliga hotet. Förra gången det rådde avkylning (Lilla Istiden) vet vi av dokumentation att svällt inföll regelbundet, stormarna var kraftigare än idag, somrarna var kortare, d v s allt sådant som bedragarna påstår skall ske via lite varmare klimat. De har dock fel. Befolkningen var samtidigt mindre än hälften av idag, trots detta blev det hungersnöd p g a missväxter och svällt p g a kylan. Sverige under 1860-talet hade årliga hungerkravaller och även regelrätta väpnade uppror armén behövde slå ned.

  Världsmarknadspriserna för basråvaror i jordens livsmedelsproduktion höjdes i en första omgång för ett par månader sedan med 40%. Beredskapsplanerar kan inte säga på vanligt kommunistiskt sätt ”att det inte ser det komma”. Mat är något som i längden inte kan ersättas med ”köp”. Pengar går inte att äta. Det är skördarna 2022 som det ytterst handlar om.

  Ta det på allvar NU och notera att Kina f n dammsuger världsmarknaden på all form av livsmedel de kan komma över.

 29. Erik W

  Hej
  De allra flesta läser ihop de artiklar Klimatupplysningen publicerar och dess kommentarer. Elsa Widding hänvisar också till några i sina videos och eftersom kommentarerna ofta spretar lite, kan det bli svårare nå fram på ett trovärdigt sätt.
  Jag själv vill förhålla mig skeptisk och om möjligt neutral, men eftersom den alarmistiska sidan har sånt genomslag överallt, blir det svårt att inte inta försvarsställning när alarmen sätter igång.
  Däremot tycker jag att just den här delen som handlar om det Mats N har använt som svar till Elsa Widdings senaste video, borde gå att svara på.
  Har han rätt i att de publikationer som hänvisats till, har blivit refuserade?
  Om peer-review krävs för att en artikel ska kunna anses vederhäftig, vem har mandat/trovärdighet nog att kunna göra en sådan?
  Varför inte bemöta honom?

  Om diskussionerna alltid slutar i att man inte orkar bemöta sin meningsfrände för att denne är för jobbig, kommer man aldrig någon vart.

 30. jensen

  ” Klimadämmerung”
  Ny bok med kraftverksingenjör som författare.
  Konklusion: Energiewende kommer att sluta GALET.
  Alla beslutsfattare angående energi, inte minst Bolund, borde draga slutsatser efter att ha läst boken.
  När hyllade ” Grön omställningsaktivister” senast Energiewende?
  Gör de så även idag?

  https://klimarealisme.dk/2021/09/07/anmeldelse-klimadammerung/

 31. Lars Cornell

  #39 Ann
  Jag tycker att det även är dags att lyfta fram nobelpristagaren Nordhaus klimatekonomiska forskning. Det jag saknar är en bra sammanfattning om hur stor koldioxidens nytta och värde är för fotosyntesen. Hur stora värden € finns i ökad växtkraft hos jordens skogar och grödor. Är det någon som sett en sammanfattning?

 32. Lasse

  #28
  Kollar på Famine : https://ourworldindata.org/famines

  Ville se om det fanns data som kunde matcha den avkylning vi vet skedde under 1950-1980,
  Kanske, men det är troligen mer politiska ställningstagande som gör skillnad.
  Kollar man på grödornas avkastning så är den hela tiden ökande.
  Gissar att det finns en och annan fossil kolatom som kan spåras i denna framgångssaga!
  För att inte tala om den världsomfattande distribution av mat som sker, allt med hjälp av fossila bränslen!

 33. Ulf

  Svar 29

  Om han har något på fötterna så har han väl framfört kritiken direkt till personen det gäller? Det är brukligt.
  Eller chansar han på egna bloggen och att den kritiken gäller inte ska upptäcka det?

 34. Håkan Bergman

  Adepten #18
  https://klimatupplysningen.se/varfor-vagar-inte-svt-citera-elsa-widding-om-klimatet/#comment-405581

  Staffan Laestadius fantiserar, hans drömmar kommer inte att bli verklighet. Hur är det fatt när man i samma stycke nämner både AOC och Jeremy Corbin? Green New Deal kommer lika lite som originalet att skapa några jobb, arbetslösheten i USA höll i sig ända tills man drogs in i kriget. Hur många nya gröna jobb har politiker i västvärlden lovat bara dom senaste 10 åren? Var är dom, ja några har hamnat i Kina, men det var väl inte avsikten?

  jensen #30
  Don’t mention the Energiewende!

 35. foliehatt

  Erik W, #29
  peer-review är inte syratestet vad gäller vetenskaplig vederhäftighet. Det fungerar som ett relativt kostnadseffektivt sätt (gratis – oftast) för tidskrifter att kunna sålla bort de värsta tokigheterna från att tryckas i just de tidskrifterna. Systemet fungerar också som en konservativ broms på nya, inovatia idéer och tolkningar av gamla, publicerade resultat och modeller – vilket är den negativa sidan av myntet.

  Det som avgör om vetenskap håller eller inte är ju du och jag, och alla andra som läser det som publiceras – och om vi tillsammans, över tid, anser att det publicerade håller.

  Jag har läst en hel del peer-reviewade publikationer som efter något år antingen fått dras tillbaka, eller aktivt fått falla i glömska då resultat och/eller tolkningar visat sig inte stämma.

  Idén om att ta striden till MNs planhalva är ett bra förslag, dock

 36. Frej

  En sak jag undrar . I Klotet sa dom att det finns falska tempgrafer som vi Realister förlitar oss på . Är det någon som vet vilka som åsyftas ? Det är alvarligt att säga saker speciellt i Sveriges Radio som ska vara trovärdiga . Någon som kan ha en ide ?

 37. Fredrik Dhejne

  Allting som SVT och Sr publicerar om klimatet bör betraktas med största skeptis och behandlas på samma sätt som vi gör med utsagor från Russia Today.
  Eftersom statens regimmedier anser att Greta Thunberg är mer trovärdig än professorn i meterologi Lennart Bengtsson kan vi lugnt avfärda charlataner som Bjerström mfl medarbetare i statens eterbolag.

 38. Lennart Svanberg

  #30 jensen, stort tack för boktipset. Verkligheten kryper allt närmare fantasierna och beslutsfattare försöker förhala och dra ut på alla beslut så att de inte i efterhand behöver stå för: så släckte vi ner samhället.

 39. JonasW

  #36 Frej

  förmodligen är det mätdata som är de ”falska” graferna. De visar oftast ingen speciell uppvärmning

 40. Ulf

  Svar 36

  De menar säkert UAH. Visar något mindre ökning. Men troligen den som är mest korrekt eftersom det är satellitmätning.

 41. Ann Löfving-Henriksson

  # 31 Lars C., bra påpekande! Kanske det finns sådana rapporter i Craig Idsos bibliotek … För mej verkar det finnas alltför många faktorer att ta hänsyn till för att få några exakta resultat att redovisa och det är ju inte heller särskilt länge man haft möjlighet att mäta och få övergripande data. Men viktigtt att sprida info om!

 42. Sören+G

  På Fox News går det att debattera.
  https://www.climatedepot.com/2021/09/07/watch-morano-debate-biden-surrogate-on-unfiltered-with-dan-bongino-on-fox-news-morano-debunks-extreme-weather-claims/?mc_cid=96d3df64ba&mc_eid=e7d58656b1

 43. Ann Löfving-Henriksson

  # 31 o # 42 Lars C.
  Just nu har jag inte tillgång till min dator, men om Du minns så sammanställde Goklany en ny intressant rapport: Impacts of climate change … som gavs ut på GWPF.
  Där finns en litteraturlista av stora mått och kanske kan man trassla sig fram till intressanta utredningar där.
  I Idso’s bibliotek fann jag inte vad jag sökte, men massor av rapporter kring hur olika arter svarar på ökad CO2 halt.
  Den kända bilden över Global Greening är framtagen av en kines (?) Chu med flera.
  Detta är det närmaste jag nu kan komma från min horisont, som just nu är framför TV och Diamond League …

 44. Simon

  #23 eget inlägg
  Kunde inte låta bli att kolla upp det. Jodå, mkt riktigt en bensinbil, en gammal Mazda.

 45. Lars Thorén

  #44
  Om nu denne retoriker Maths Nilsson är så mån om minskade koldioxidutsläpp varför kör han då en gammal svart halvkombi Mazda bensinare av årsmodell 2010, manuell på 105 Hk som förbrukar 0,63 liter liter per mil? Helt sjukt med dessa vänstermänniskor som tror att staten ska lösa alla miljöfrågor samtidigt som de inte vill ta eget ansvar utifrån sina egna värderingar.

 46. Adepten

  #36 Frej
  Kolla in det här
  https://klimatsans.com/2015/03/28/skandal-eller-vetenskap/
  Du kan även söka här på temperaturserier. Om du ska ha en tilltrasslad beskrivning kan du gå in på mathsNilsson blogg😁

 47. Daniel Wiklund

  Härligt att se Mondo hoppa stav. Gravitationen har en tuff motståndare i Mondo. Fantastiskt att man kan ha friidrott ikväll i Zürich med tanke på att det är klimatnödläge. Undrar om Märta S tittar på friidrotten.

 48. Ann Löfving-Henriksson

  # 47 Daniel, vilken kväll! Och friidrotten sprider så mycket positivt, Nu gäller det för den här gången. Nej, men nära!

 49. Hudik-Anders

  Låt oss på denna site avhålla oss från påhopp på MSM i möjligaste mån o ägna oss åt fakta i global warming-frågan.
  Man börjar tröttna på det eviga tjatandet om överstatlighet etc.
  Kom till sans! Presentera fakta likt EW.
  Låt denna fina site hålla hög nivå!

 50. Robert Norling

  Sveriges kommuner borde noga överväga vad de använder innevånarnas pengar till, då det finns många viktiga verksamheter att finansiera.
  Men att bygga murar är tydligen populärt…

  En drygt tre kilometer lång mur från havet längs med Nissan är nödvändigt för att undvika översvämningar i framtiden, menar Halmstads kommuns klimatanpassningsstrateg, Hanna Billmayer till SVT.
  – Muren behöver vara på plats i dag, säger hon.
  Enligt Hanna Billmayer, finns anledning till oro. Hon pekar på klimatförändringar som höjer temperaturen och i slutändan havsnivån.
  ”Forskning” som kommunen lutar sig mot räknar med att medelvattennivån ska öka med ungefär en meter till 2060. Jämfört med i dag kan.
  – Vi är extremt sårbara. Är havet en meter högre än i dag har vi väldigt lite marginal, säger hon.
  Prislappen: drygt 400 miljoner kronor
  Om havet ska stiga med en meter så måste det till dramatiska ökningar på i genomsnitt 26 mm/år i 38 år.
  Otroligt med noll faktakontroll av SVT reporter.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/klimatstrategin-vill-bygga-mur-langs-nissan-for-400-miljoner

 51. Lars Cornell

  #49 Hudik-Anders
  Vad ät det för fel på fakta på hög nivå om MSM?

  Det är just överstatlighet med FN som makthavare över kommandoekonomi som forna Sovjet under Stalin, Tyskland under Hitler, Maos Kina, N.Korea mfl exempel som är det som mest skrämmer med det som MSM sysslar med. Det påhittade klimathotet är ”bara” förevändningen att nå dit.

  Klimathotet kommer inte att inträffa. Men hotet om Global Gouvernance är reellt och mycket skrämmande.

 52. Ulf

  Svar 49 Hudik Anders,

  Fast det stora problemet är ju inte klimatforskningen, utan att forskningen vantolkas.
  Läser IPCC rapporten så får man en helt annan uppfattning, om det s k klimathotet än det som presenteras av MSM och för den delen politiska företrädare, för t ex FN.

  Min uppfattning är att på en vetenskaplig nivå, är skillnaderna inte särskilt stora mellan IPCC och klimatrealister.

  Så det blir lite svårt att driva den här frågan utan att peka på det stora problemet, faktaförvrängningen. Sedan handlar just denna artikel om MSM och då kommenteras det.

 53. TB

  Bra Lars och Ulf. Självklart ska denna blogg beskriva den verklighet vi befinner oss i i klimatfrågan och där finns inte MSM.

 54. Sören+G

  Satte på radion och råkade höra en person presenterad som professor vid Södertörns Högskola tala om folkrörelsernas betydelse. Han menade att de stora förändringarna i samhället kom underifrån via folkrörelser, t.e.x. arbetarrörelsen som genomdrev förbättringar för arbetarna.
  Nu menade han att kampen mot ”klimathotet” borde drivas via folkrörelser och han lovordade Greta-rörelsen.
  Men där har han ju helt missat att klimatåtgärderna pådyvlas oss uppifrån från politikerna.
  En folkrörelse att stoppa politikernas vansinnesbeslut är ju vad som behövs.

 55. Lasse

  #50 Ang havsnivån
  SMHI har sen länge fört fram en risk för nivåökning baserad på RCP 8,5

  Jag klagade på detta för tio år sen hos SMHI då Bergström var den som frontade denna propaganda.
  Han lämnade likt en Byland och nu är det andra som svarar.
  Häpnadsväckande svar får man då.
  Frågad varför de skrev om upptäckt acceleration vid Klagshamn efter år 2000 när de samtidigt borde veta vad som kan ha förändrats där då. Han fick ge sig!
  ”Ok vi ser ingen trend idag-men vi kommer att få se det”

  SMHI borde kunna anmälas för JO om de fortsätter med RCP 8.5-Nån som vill dra i detta?

  #46 Ja där gick man för långt och fick backa tack vare en envis isländsk tjänsteman.
  Tiden går -två av kommentatorerna har kämpat färdigt RIP

 56. Ann Löfving-Henriksson

  # 54 Sören + G
  Nog skulle det behövas en folkrörelse som stoppar politikernas vansinnesbeslut.
  Men, hur skulle en sådan folkrörelse kunna växa fram när hela MSMedia blivit megafon åt FNs strävan efter Global Governance via klimathotet?
  Men!
  Kanske ändå BRICS-ländernas agerade nu inför COP-26 när de vägrar underkasta sig samma krav som FN ställer på Annex I länderna kan röja väg för eftertanke.
  BRICS-ländernas ledare sätter utveckling och välstånd för befolkningen före den gröna visionen. Men, den informationen lär väl media knappast förmedla.

 57. Olav Gjelten

  På 1960-talet fanns en fristående, svensk kanal ute på internationellt vatten ute i Östersjön som skickade popmusik. Radio Nord var namnet på den.

  Trots denna oskyldighet minns jag att kanalen var väldigt hatad av svenska myndigheter.

  Idag skulle vi mer än någonsin behöva en likaledes fristående och populär radiokanal, men som, i motsats till SR förmedlar SANNINGEN. Kanalens allra viktigaste uppgift skulle självklart vara att bekämpa klimatreligionen, den psykos som snabbt för oss tillbaka till forna tiders fattigdom och annat elände.

 58. Lars Cornell

  #55 Lasse. Jag arbetar i den riktningen, SMHI – JO.
  Det behövs många underskrifter för tyngd, kan du kontakta mig på email.
  http://tjust.com/2021/klimat/Yrkande-Lanstyrelsen-Kalmar-Klimat.pdf

 59. Adepten

  #29 Erik W
  https://klimatupplysningen.se/varfor-vagar-inte-svt-citera-elsa-widding-om-klimatet/#comment-405593

  Bra 🙂 Har tänkt samma tanke själv! Maths Nilsson är hänsynslös mot Klimatrealister som inte delar den förhärskade uppfattningen från IPCC om antropogena växthusgaser negativa inverkan på klimatet. Men vilka färdplaner han förespråkar för att minska det har jag inte sett till?

 60. Vad jag inte begriper hur Mats N, som liksom jag också är kemist, kan komma till så diametralt olika slutsatser.

  Vi har ju läst ur samma kemi och fysikböcker.

  Kan det vara som så att jag blev självständig som egenföretagare 1992 med mina kemikunskaper redan efter bara några år som anställd och därefter levt med verkligheten dagligen och Mats gick till att bli anställd och torkad i röven och har råd att tycka orealistiskt?

  När Mats attackerar sina motståndare använder han samma grafer och bilder som oss. Vad läser han som vi missat och tvärt om?

  En gåta är det. Kanske han är betalt av big klimat?
  Till skillnad från big oil som inte finns så finns big klimat.

 61. Simon

  #60 Johannes
  Har väl liksom så många andra hamnat i ”klimateriet” och insett att det finns mer att vinna på att spela med. Att förhålla sig till verkligheten ger mindre om alls några intäkter och det enda det kostar är att man får ha samvetet som huvudkudde.

  Ni som har den expertis som krävs. Syna gärna honom precis som #29 Erik W och #59 Adepten skriver.

 62. #44 Simon,
  Ha! Funkar jämt att kolla deras dubbelmoral. Slår aldrig fel.

  Dags för en sammanställning hur de 100 mest högljudda klimatreligiösa lever?

 63. Olof G #57,

  Jo, jag minns Radio Nord. I public service framställdes de som ett hot mot objektivitet och demokratin (de sände ju reklam gubevars). På 80-talet diskuterade man om parabolantenner skulle tillåtas. De framställdes som ett hot mot objektivitet och demokratin. Idag diskuterar man internet, sociala nätverk och bloggar. Public service framställer det som ett hot mot objektivitet och demokratin.

  Hå, hå, jaja. Statsmedia slåss alltid med näbbar och klor för att behålla sitt monopol över informationsförmedlingen.

 64. Karl Eider

  #56 Ann

  Om de som förespråkar en fossilfri värld kunde vara tydliga med en konkreta beskrivning av vilken värld de tänker att vi ska leva i, så skulle nog protesterna höras.

  Nästan alla klimathotare är tysta om detta. För de flesta av dem, har antingen inte ens tänkt på hur denna värld skulle se ut, eller också håller de tyst om det, för att de vet att den bilden inte skulle falla i god jord.

  Det är sällan man hör något om detta. Dock såg jag en video från Eon för ett par år sedan. Där Alexandra Rapaport hade klimatångest och Johan Kuylenstierna försökte lugna henne.

  Det var en serie på 4 avsnitt, i det tredje medverkade Darja Iskasson från Vinnova. Hon vurmade för cirkulär ekonomi, eftersom hon anser att vi lever som om vi hade mer än 4 jordklot. Men om vi levde i kolchos-liknade samhällen där vi delar allt, t.o.m. kläderna, så skulle det nog bli bra.

  I det fjärde avsnittet kom Johan själv med lösningen, den var inte alls lika drastisk. Bli vegan, cykla och skaffa solceller, var budskapet. ”All teknik finns på plats”.

  Om man letar på You-tube, så kan man nog hitta denna serie från Eon.

 65. # 65 ”För de flesta av dem, har antingen inte ens tänkt på hur denna värld skulle se ut”

  Precis så måste det vara. Som visat så ofta så lever 0 st som de lär. De bor i stora gamla energislukande hus, åker gamla petroliumbilar, flyger till Thailand och äter kött. Den mest högljudda har värdens största samling av privatjet och oräkneliga jätteyachter.
  Nu är ju alarmisternas livsstil inget vred för att styra klimatet då CO2 har mycket lite påverkan på klimatet men man måste leva som man lär annars är man inget värd.

 66. Håkan Bergman

  Ingemar N. #63
  Tyvärr hördes inte radio Nord upp till Jämtland, men Luxan hördes bra, inte minst den oförglömliga natten när Ingo blev champ, Sveriges radio vägrade sända matchen.
  https://klimatupplysningen.se/idag-climate-event-i-postkodlotteriets-regi/#comment-27902

 67. Björn

  Problemet för SVT och Erika Bjerström, är att det finns ingen logisk angreppspunkt i Elsa Widdings svar på ställda frågor från Erika. Utifrån en agenda eller manus som Erika verkar hålla sig till, blir det därför svårt att tala emot Elsa`s logiskt sammanhängande svar på frågorna. Det behövs alltså för Erika mer kunskaper utanför det manus som hon tycks förhålla sig till. Därför krävs för ett ytterligare bemötande, inhämtande av de fakta som nuvarande manus inte omfattar.

 68. #67

  Är det inte lite märkligt att en SVT-reporter som säger sig ha hållit på med klimatfrågor i gud hur många år och är en självutnämnd ”klimatreporter” måste skaffa hjälp med att ställa frågor från någon utanför koncernen?

  Vad kan hon?

 69. Simon

  #68 Ingemar
  Det hon säger i denna intervju är avslöjande:

  ”I boken försöker Erika Bjerström hålla sig till reporterrollen. Men hon lämnar den och blir om inte debattör så i alla fall “engagerad medborgare”, när hon skriver om klimatförändringarna. Det är ett medvetet avsteg.”

  https://www.hn.se/nyheter/hemma-%C3%A4r-ocks%C3%A5-bra-1.3655963

  Som hon säger själv i intervjun, fakta är inte så viktigt när det gäller klimatförändringar. Då är man ”engagerad medborgare”.

 70. Simon #69,

  Men hur kan en person som säger sig vara så engagerad i klimatfrågan att hon övergett journalistrollen vara så dåligt insatt i ämnet att hon behöver hjälp utifrån för att formulera frågorna?

 71. pekke

  Karl Eider #64

  ” Om de som förespråkar en fossilfri värld kunde vara tydliga med en konkreta beskrivning av vilken värld de tänker att vi ska leva i, så skulle nog protesterna höras.

  Nästan alla klimathotare är tysta om detta. För de flesta av dem, har antingen inte ens tänkt på hur denna värld skulle se ut, eller också håller de tyst om det, för att de vet att den bilden inte skulle falla i god jord. ”

  Helt rätt, skulle klimataktivisterna i detalj beskriva sitt drömsamhälle så skulle de flesta i Sverige vända dom ryggen !

  Ingen vill leva som man gjorde för 100 – 200 år sedan.
  Speciellt inte de yngre när de inser vad de kommer att förlora och hur hårt de måste jobba för att överleva ett sånt liv.

 72. Håkan Bergman

  pekke #71
  ”Speciellt inte de yngre när de inser vad de kommer att förlora och hur hårt de måste jobba för att överleva ett sånt liv.”
  För att inte tala om att det är dom som också får räkningen för alla ”gröna investeringar” i knät. Grattis Greta!

 73. Simon

  #70 Ingemar
  Ja det är verkligen en bra fråga. Det har du helt rätt i.

 74. Lasse

  #72
  Det är val i Norge och oljans roll ifrågasätts av de gröna.
  Såg en intervju där intervjuaren ville ge en oljeanställd dåligt samvete.
  Svaret var rätt roligt och avslöjande.
  ”Vi kommer att fortsätta utvinna olja så länge du behöver den tex för din jacka du har på dig nu”
  Greta kanske är villig att klä sig i säck men är hon medveten nog att avstå sina hundar och hästar?
  En bild säger en del-länder med små avtryck är knappast de som vi vill bo i.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita#/media/File:CO2_emissions_per_capita,_2017_(Our_World_in_Data).svg

 75. Håkan Bergman

  Sen finns det en orsak till varför sol och vind kallas förnybart, man måste förnya vindkraftverk och solpaneler efter två-tre decennier. Hur ser kostnadsläget ut för såna investeringar när den karusellen börjar få fart? Energi, stål, betong,transporter you name it kommer att kosta betydligt mer än idag. Hållbar framtid? Skulle inte tro det.

 76. Paul Håkansson

  70 Ingemar

  Ja hon är helt enkelt lågutbildad, till skillnad från enligt min uppfattning, mestadels högt utbildade inom naturvetenskap som intresserar sig här inne.

 77. Benny

  Vänstertomtarna som är socialister använder klimathysterin som ett slagträ mot kapitalismen och för sin egen kommunistiska agenda! Inte f-n tror de själva på att CO2 påverkar klimatet…De gröna vänstertomtarna däremot tror att CO2 är en katastrof och påverkar klimatet! De drömmer om ett småskaligt samhälle i fattigdom utan industrier och större mänsklig aktivitet! Hur många av jordens närmare 8 miljarder människor som måste bort för att deras samhälle ska kunna etableras preciseras inte, av naturliga skäl. Sedan har vi bankmaffian som vill ha igång en ordentlig lånekarusell för den “gröna omställningen” som kommer att göra alla till ännu större skuldslavar! Bankmaffian bara skrattar i smyg åt alla som låter sig luras av klimathysterin! Slutligen har vi politikerna som vill höja skatter och öka sin egen makt och helst införa klimatdiktatur! Politikerna vet också att CO2 är en bluff men en användbar sådan! En kort sammanfattning av den oheliga “allians” av galningar som använder klimathysterin för sin egen agenda.

 78. mattias

  OT. Får jag bjuda på lite humor så här på fredagskvällen? När man inte kan få kineserna att sluta att elda med kol, kanske man kan få dem att börja äta potatis: https://sverigesradio.se/artikel/battre-for-klimatet-om-fler-kineser-at-potatis

 79. Staffan Lindström

  68
  Ingemar
  Inte….så…mycket.,.
  Är det ingen mer som tycker att projektet är MÄNNISKANS SJÄLVUTPLÅNING…??
  Jag lever än med viss möda.,Bor på Hotel Sure i Spånga rum 230….från avd 23 på St Görans. Inom loppet av ñågra min igår på St Görans 2 anställda med förnamn som central- och sydamerikanska indiankulturer…Alla dessa sammanträffanden…

 80. Staffan Lindström

  78
  Sammanträffande till är sugen på falukorv och pommes frites som hotellköket kan laga…Om min hemtjänstpolska är född 1978.,.

 81. Daniel Wiklund

  Nyss på nordnytt om den gröna omställningen. Handelsminister Anna Hellberg gjorde ett besök idag i Boden där det ska byggas ett nytt stålverk där fossilfritt stål ska produceras. Förmodligen blir stålet grönt. Anna H ( sambo med förre ministern Anders Sundström) poängterade att Sverige ska bli bäst i världen på den gröna omställningen, och att hela världen kommer att ta lärdom av Sverige. Företaget ska vara i produktion 2025, men var elen ska tas togs inte upp i inslaget. Måste erkänna att jag inte än fattat att jag bor i ett län som är världsledande i den gröna omställningen. Norrbotten har dock redan en olympisk mästare och världsrekordhållare. Mondo har på sin mammas sida rötter i Moskosel. Han hoppar med kolfiberstavar. Vet inte om hans stavar är fossilfria. Om även Mondo deltar i den gröna omställningen.

 82. Håkan Bergman

  mattias #78
  Tror det skulle vara lättare att få dom att äta bakelser.

 83. TB

  Har just lånat boken Inställd apokapalyps av Michael Schellenberger Den har underrubriken Därför skadar milöalarmismen oss alla.
  Ska bli intressant att läsa.

 84. BD-Nille

  Städade i en kökslåda, och hittade skriften från MSB ”Om Krisen eller Kriget kommer. På sidan 6 varnas för falsk information. Man kan läsa:

  ”Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information, för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar.”

  Min första association blev SVT.

  Sidan 6 i MSB skrift fortsätter: ”Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk:”

  Är det fakta eller åsikter?
  Vad är syftet med informationen?
  Vem är avsändaren?
  Är källan trovärdig?
  Finns informationen någon annanstans?
  Är informationen ny eller gammal, och varför finns den just nu?

  Jag konstaterar att SVT, åtminstone i klimatfrågan, helt övergett grundreglerna om källkritik.

  Frågan är då om SVT är tillförlitlig i något avseende?

 85. Magnus

  Det är hemskt och fruktansvärt hur de behandlar de som är kritiska. Trodde aldrig jag skulle se nåt dylikt från en kanal som skulle vara opartisk och till för folket. Tänker på det här bland annat. https://sverigesradio.se/avsnitt/osanningar-om-klimatet-har-medvind-vi-lever-fortfarande-i-fossilindustrins-fornekelsekampanj Skrämmande hur fort det kan gå utför. Vi uppfostras i skolan i att tänka kritiskt men nu är det bara en sanning som gäller tydligen. Som pursvensk räknas man inte i de här sammanhangen, Kan vi få en invandrad att skärskåda det här bedrägeriet? Vi andra räknas inte.

 86. Anders

  #5 Lasse. Ang. Maths Nilssons ordrika blogginlägg om dispyten mellan Erika B och Elsa W, fastnar jag på hans formulering kring peer-review av Harde (2017). Kanske någon orkar/ids sätta tänderna i detta påstående med åtm en märklig motsägelse?

  MN skriver ”Harde hade vid inskick angett fem personer som skulle vara lämpliga att granska hans artikel. Redaktören kontaktade alla fem varav två nappade på uppgiften. Nu visade det sig att ingen av dessa fem hade en relevant vetenskaplig bakgrund i ämnet och kunde knappast betecknas som experter (jag vet inte vilka de var). De borde därmed inte ha fått utföra granskningen. Likaså tillhörde alla fem de ytterst få forskare som är kända för att argumentera emot att människans utsläpp av koldioxid skulle ge en uppvärmning. ”

  Själv undrar jag hur denne MN, som inte vet vilka de 5 referees var, ändå kan veta att de INTE ”hade en relevant vetenskaplig bakgrund i ämnet och kunde knappast betecknas som experter”? Eller att de var kända skeptiker? Har jag missuppfattat MN?

  Plågar mig vidare bland den ordrike kemistens (?) ytterst sifferfattiga bloggtext…

 87. tty

  #78

  SR är som vanligt ute och seglar i sin egen drömvärld.

  Kina råkar vara världens i särklass största potatisproducent, med ungefär en fjärdedel av världsproduktionen.

  Faktum är att potatis enligt min erfarenhet är huvudgrödan på högre höjd i sydvästra Kina och Tibet (liksom i stora delar av Nepal).

  Vilket inte alls är underligt eftersom potatis ju är en tropisk bergsväxt (Anderna) från början.

  I låglandsområden med subtropiskt monsunklimat som i södra Kina trivs den däremot inte lika bra, men i norra Kina odlas den i stor skala.

  Det är troligt att odlingen i monsunasien kommer att öka eftersom det nu finns sorter som kan odlas som andragröda efter att riset skördats i stället för den traditionella vinterträdan.

  Ungefär hälften av all potatis odlas numera i Asien.

  I Norra Kina är vete den viktigaste grödan.

 88. Anders

  #86 mig själv. Vid lite närmare granskning tycks jag förmärka en förvånansvärt stor likhet i MN:s blogg och hur Harde-ärendet ”beskrivs” på den engelskspråkiga siten realclimate.org. Nästan ordagrant har MN översatt vad som skrivs här: https://www.realclimate.org/index.php/archives/2018/04/harde-times/#ITEM-21237-2

  Läser vidare…

 89. tty

  #81

  ”Han hoppar med kolfiberstavar. Vet inte om hans stavar är fossilfria. ”

  Ack nej, kolfibrer tillverkas av organiska polymerer som kommer från olja. Det är dock även möjligt att använda cellulosafibrer (rayon), men kvaliteten blir sämre, så jag tvivlar på att de används till hoppstavar.

 90. tty

  #88

  Låter misstänkt likt plagiat.

 91. Håkan Bergman

  Daniel W. #81
  Jag har vid några hopp sett att det står MONDO på ribban, är det en form av sykning? Så här högt kommer du aldrig grabben!
  Synd att dom lägger stavhoppet så sent i en gala, även om jag kan förstå att arrangörerna satsar på att Mondo kommer att avsluta med ett försök på världsrekordet, vilket så klart blir en bra final på galan. Om dom gav honom lite mera tid skulle han kunna stega sig upp från 6.05 till 6.19 med åtminstone ett försök på nåt mitt emellan, han behöver inte ta det i första men har ändå två försök kvar på världsrekordet.

 92. Anders

  #88 mig själv. MN nämner ett par ggr att de stackars (klimat-) journalisterna inte ska behöva sätta sig in i ”varenda avvikande åsikt” som presenteras om klimatet. Mina tankar går därvidlag osökt till Erika Bjerström.

  Kan någon här förklara varför MN, i ovan nämnda sammanhang, liknar saklig och vetenskapligt publicerad kritik i centralt klimatologiskt ämne riktad mot det IPCC-kopplade forskaretablissemanget vid just ”kaninhål”? Är det något dåligt med kaniner som jag missat? Och som har koppling till forskning? De enda möjliga aspekter kopplade till kaniner som jag kommer på är: 1) förökar sig snabbt och 2) är svåra att komma åt för predatorer.

 93. Magnus

  mattias #78
  Orsaken till att de odlar ris och inte potatis är väl att ett varmt klimat är bättre lämpat att förvara ris.

 94. Ulf

  Svar 88

  Eftersom MN inte kan något om ämnet själv så plagierar han säkert. Troligen då aktivistiska klimat siter som ser som sin uppgift att misskreditera forskare som invänder mot den rätta läran.
  Wikipedia är väldigt neutral i omdömet om realclimate, men för några år sedan var realclimate mycket kritisk mot wikipedia. Med tanke på att wikipedias tidigare neutrala hållning försvunnit i en hel del frågor de senaste åren, tror jag något liknande hänt här. Michael Mann tycks vara en bakom siten och vi vet hur han tidigare behandlat forskare med avvikande syn. Hursomhelst är det väl hans källor som då behöver granskas.

 95. Simon

  #88 Anders
  Bra jobbat! Det rör sig alltså om en plagiatör. Det förklarar saken.

 96. Igen om Maths N (från en annan tråd).
  Ulf, Lasse, Simon, Anders, … .
  Visst är han påläst. Och nej, betalda av big oil är inte hans grej. Och visst har han en irriterande och raljerande stil. Han har sett ljuset. Ingen bra utgångspunkt.
  Men saken är ju den – och det har vi också att förhålla oss till – att klimatvetenskapen ännu inte har en tillfredsställande förståelse av framtiden. Inte alls. Så det är inte särskilt svårt för Maths att som påläst racka ned på pretentiösa oprecisheter, spekulationer och vidlyftigheter från skeptikersidan Och förstås inte heller på direkt svammel. Sen tycker jag att han också (inte ensam) överskattar betydelsen av att vara etablerad klimatforskare (jfr TTY t ex). Området är jättestort, många, de flesta tror jag nog, har synnerligt snävt perspektiv – i bästa fall koll där – men är analfabeter där utanför (nästan allt).
  Inte helt fel att t ex börja med att disputera i matematik eller sannolikhetslära. Påminner mig om en kollega (ML) som skröt över sin fria uppfostran. Barnen fick disputera i valfritt ämne!

 97. Ivar Andersson

  #91 Håkan
  Diamond League arrangörerna sparar det bästa till sist för att publiken ska stanna kvar för att se en utmärkt prestation och förhoppningsvis ett världsrekord. Det är inte så vanligt att världsrekord slås men i stavhopp finns möjligheten varje gång Armand Duplantis deltar.

 98. Simon

  Redan tidigt i skolan lär vi oss att koldioxiden ingår i fotosyntesen och vi vet ju också att den ökade halten av koldioxid bidragit till ökad växtlighet på jorden. 

  Källa: https://sverigesradio.se/artikel/6310936 

  Vi vet också att jordens befolkning har mer än fördubblats sedan 1960. Från ca 3,5 miljarder människor till närmare 8 miljarder idag och ökar fortfarande.

  Detta måste ju då med mycket enkel logik innebära att om IPCC och miljörörelsen och alla andra ”förståsigpåare” får som man vill. Dvs om människan mot all förmodan och till fullständigt astronomiska kostnader faktiskt lyckas minska eller så bara hejda tillskottet av koldioxid så uppkommer akuta problem med att försörja jordens befolkning med föda.

  Det skulle innebära massvält av bibliska proportioner, inte minst för befolkningen på sådana ställen där vi ser en kraftig befolkningsökning. Varför tar man aldrig upp den problematiken i media? Det är faktiskt ett betydligt större och högst verkligt problem i sammanhanget.

  Det spelar alltså ingen roll om så SVT och resten av världens media, IPCC och samlade, i många fall självutnämnda ”klimatexperter” går ihop och börjar påstå att jorden helt plötsligt blivit platt eller att naturlagarna har upphört att existera. En lögn blir inte sann bara för att den ständigt och med allt mer intensiv frenesi upprepas. Faktum kvarstår ändå, koldioxiden är livsnödvändig för att hålla svälten borta.

  Klimatförändringar kan människan utan större svårigheter anpassa sig till och har historiskt också så gjort. Leva utan mat däremot, det kan vi inte. Oavsett vad den samlade klimatsekteristiska ”expertisen” påstår. Det är på ren Svenska helt oomkullrunkeligt.

 99. Ulf

  Eilif,

  Kan inte tycka att någon är påläst, som jag kommit på med lögner flera ggr och dessutom uppenbarligen plagierar rakt av.
  Det verkar som han går in på aktivistbloggar och återger deras texter. Nej det ör inte att vara påläst.

 100. petergrfstrm

  Till moderatorn
  Min kommentar som fick nr #75 när den hade postats fanns inte där längre nu och jag undrar hur det funkar hos er kan det vara ngt IT-tekniskt som automatiskt eliminerar?

  Det finns ett filter som tar bort en del kommentarer. Jag hittar inget som stoppats från dig mer än detta. Sådana här undringar bör du framföra per mejl, inte i kommentarerna.

 101. Lasse

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-sprider-klimatskeptikerna-osanningar-pa-natet

  Sänder det ett inslag om detta i kväll?

 102. Simon

  #101 Lasse
  Om dom har rätt kan dom väl göra ett enkelt experiment och visa det då, i stället för att kalla alla som som tvivlar på tillförlitligheten i det som påstås för ”klimatskeptiker”. Resurser kan knappast saknas. Det finns väl 8 miljarder av våra skattepengar man kan använda. Så svårt kan det ändå inte vara att påvisa koldioxidens påstått värmande förmåga.

  Man gjorde ett försök i Mythbusters vill jag minnas. Vid 75000 ppm påvisades tydligen någon sorts reaktion men den kan lika gärna berott på att det hunnit blivit varmare i testkammaren av studiobelysningen. SVT bör se och lära av sina egna program. Exempelvis ”Sant och Sånt” med Staffan & Bengt som sändes på 70 och 80-talet. Där gjordes enkla experiment som var lätta att förstå.

  Jag tror för övrigt inte det finns särskilt många som är skeptiska till klimatet. Däremot är det väldigt många som är skeptiska till SVTs rapportering om klimatet. Av den enkla anledningen att den är full av felaktigheter och grova överdrifter. Skulle inte Bjerström förresten ha semester? Hon skyllde ju på det i konversationen med Elsa. Ännu en lögn alltså?

  SVT jobbar verkligen energiskt för att sänka sin redan obefintliga trovärdighet.

 103. Simon

  Sen kan man förresten göra ett till experiment när man ändå är igång. Man sätter upp två växthus bredvid varandra. I det ena växthuset ser man till att sänka koldioxidnivån så den ligger på förindustriell nivå. Säg som år 1850. Dvs 280 ppm då jordens befolkning var ca 1,3 miljarder människor.

  I det andra växthuset låter man nivån ligga på 420. Efter detta föreslår jag att man för hela Svenska folket förklarar hur jordens idag närmare 8 miljarder människor skulle kunna hålla svälten borta med de mindre skördarna som 280 ppm skulle leda till. I synnerhet i sådana länder där vi idag ser en stor befolkningsökning.

 104. Peter Stilbs

  I kväll ska visst Erika Bjerström sprida lögner om bla Elsa på Aktuellt 21. https://svt.se/nyheter/inrikes/sa-sprider-klimatskeptikerna-osanningar-pa-natet

 105. Håkan Dahlberg

  Nu har SVT lagt ut lögner om Elsa Widding på svt.se och på textTV sidan 110.

 106. Claes Forsgårdh

  Desperationen tilltar på SvT. Nu smutskastar SvT istället för att debattera. Så gör bara den svaga, okunniga och den som saknar argument. SvT använder sig av den ökända charlatanen Nilsson som ”expert”: https://www.svt.se/text-tv/110
  Mycket pinsamt att Sverige har en sådan urusel Public Service. Extremt farligt för demokratin!

 107. Patrik

  Nu fick vi svar på hur SVT avsåg tvista frågorna Elsa svarade på… Skandalöst! Och därefter låter de Martin Hultman fylla etern helt oemotsagd.

 108. tty

  #104-107

  ”Ericson i Ubbhult” har också fått pröva på Erika Bjerströms ”journalistik”:

  http://www.ericsoniubbhult.se/

 109. Bengt

  Kommentarerna i detta ärende är skrämmande. En åsikt har vi ju alla rätt att ha, men sanningen bakom blir inte mer sann för att ens motståndare ges de mest bisarra och nedlåtande beskrivningar. För mig ger det motsatt effekt. Om klimatupplysningens uppgift är att raljera med motståndarna, så kommer jag fortsättningsvis inte att ta del av dess budskap.

 110. Anders

  #109 Bengt. Menar Du att SVT agerat snyggt och ärligt avseende Elsa Widding? Utveckla då gärna Dina argument! Förklara även gärna hur SVT:s och t ex Hultmans ordval ”klimatförnekare” rimmar med åsiktsfrihet och fri forskning?

 111. Sten Kaijser

  Hej Bengt #109

  jag har någon gång beskrivit ”klimatupplysningen.se” som ett andningshål. Som du vet är vi inte så många som vi skulle önska och många av oss vet att raskt blir påhoppade om vi skriver på andra håll.
  Eftersom vi ständigt attackeras och förlöjligas i exempelvis SvT och SR, så är det nog ganska naturligt att vår frustration får utlopp på ”vår egen blogg”.
  Om du klarar av att vi, ibland, speciellt bland kommentarerna, raljerar över motståndare är du välkommen att fortsätta att följa KU (du kan ju åtminstone läsa inläggen : )

 112. foliehatt

  Bengt, #109
  vilka bisarra och nedlåtande beskrivningar vänder du dig emot?

  Självklart ska kritik vara saklig – men jag anser också att det är OK att häckla personer som med hög svansföring, offentligen tar en von Oben-attityd till saklig kritik och invändningar – och som har totalt fel i sak.

  Analogt med Kejsarens nya kläder.

 113. foliehatt

  Ytterligare en RCP8.5 rapport släppt.
  ”Climate change, trade, and global food security
  A global assessment of transboundary climate risks
  in agricultural commodity flows”

  Stockholm Environment Institute är upphovsman.

  (https://cdn.sei.org/wp-content/uploads/2021/09/climate-trade-global-food-security-sei-report.pdf)

  Sammanfattningen kan skrivas som: elände. eländes elände, elände, elände.

  Allt baserat på modellering som utgått ifrån RCP8.5 . I ljuset av IPCCs AR6 har man tvingats att stoppa in en brasklapp för att motivera varför man har använt detta scenario, givet IPCCs degradering av RCP8.5 – om att man visst kan använda RCP8.5 om man utesluter andra hemskheter ur invärdespoolen av data. Tro’t den som vill!!

  Media högg på kroken, förstås.

 114. Lasse

  #113
  Jaså det var SÅ illa!
  Ekot vevade detta hela morgonen, kanske som ett svar på den glädje som uppstod när Erika gjorde ännu en bizzar ”foskare säger..kommer att ..” när verkligheten ser så bra ut.
  Grönare värld-ja men det kommer en höst!
  Optimismen är totalt bortblåst hos klimatalarmisterna!

 115. Anders

  #18 Adepten. Såg först nu SVT-intervjun med Maths Nilsson ang. hans nya bok. Min spontana bedömning är att han är (emotionellt eller ekonomiskt) triggad av någon/några för att försöka bromsa spridningen av de mkt sakliga argument som lyfts fram inte minst här på KU, Klimstsans och av Elsa Widding. Han försöker (förgäves?) vända ”våra” argument om f f a cherrypicking tillbaks mot oss. Är det någon sida som väljer startdatum i grafer för att förmedla ”rätt” bild är det väl ändå alarmisterna! Och öppenhet bakom finansieringen av diverse tankesmedjor eller influencers kan ju vara väl så behövlig i alarmistlägret. Slutligen avskräckte författaren själv mig från att köpa boken. Ordrika och nervösa personer inger inte mig förtroende.

  Men tack för länken Adepten!