Var ska vi få vår energi ifrån?

Vindkraft i kylan

Telge Energi tycker att vindkraft kan ersätta kärnkraft.

”El från vindkraft är mer populärt än någonsin och ca 10 000 kunder har tecknat elavtal med mer vindkraft. Produktionen har ökat till 3 TWh på tre år det visar att det är fullt möjligt att bygga 30 TWh fram till år 2020. Det motsvarar produktionen hos fyra kärnkraftsreaktorer vilket betyder att vindkraft är ett utmärkt elalternativ.”

Diagrammet här ovan visar en ögonblicksbild över var vår energi kom ifrån under fjorton dagar redovisat av Elstatistik. I början av perioden var det förhållandevis varmt i landet men i slutet av perioden kallare. Kärnkraften håller en stabil produktion medan vindkraften varierar. Vi kan tydligt se att när det är kallt på vintern har vi ett högtryck och inte så mycket vind och därmed låg elproduktion från vindkraften medan det omvända råder vid varmare väder. Vattenkraften regleras bland annat efter dag och natt och hur mycket vindkraften producerar.   Det är stor skillnad på hur mycket el som behövdes de bägge dagarna vilket naturligtvis inte bara förklaras med ett kallt väder utan också att den 25 december var en helgdag.

. 25-dec 07-jan
Kärnkraft 6949 8237
Vindkraft 5148 1139
Värmekraft 880 1786
Vattenkraft 2093 12729
Övrigt 284 476
Export -2349 0
Import 0 464
. 13005 24831

Vad jag inte förstår är hur Telge Energi har tänkt sig att ersätta den kärnkraft vi har i Sverige med vindkraft. Det spelar ju ingen roll om det är 3 000 eller 30 000 snurror som står i det närmsta still när vi behöver all energi vi kan få, dvs när det är kallt och lite vind.

Svenskt Näringslivs hemsida kan vi läsa att svensk industri är djupt oroad av den senaste tidens utveckling vad gäller kärnkraften. Låga elpriser tillsammans med effektskatten gör att Vattenfall varnar för att kärnkraften kan läggas ner i förtid. Det vore mycket olyckligt då industrin kräver energi som är väderoberoende.

Vid en undersökning som genomfördes av Novus i november 2015 visade det sig att 7 av tio svenskar vill att vi fortsätter att använda de reaktorer som finns idag. Svenska folket vill alltså inte alls att Vattenfall avvecklar i förtid.

De kommande tio dagarna ser ut att bli kalla eller mycket kalla i hela landet och det ska bli intressant att se hur vindkraften levererar under den här perioden. Vi kan ju inte bara smälla upp 30 000 vindkraftverk över hela landet om vi inte ens är säkra på att de levererar när vi behöver energin som mest. Men Telge Energi kanske helt kallt räknar med att till år 2020 har vi ett betydligt varmare klimat än nu?

Min egen något dystra framtidsprognos är att de som sitter i regeringen kommer att köra rätt in i kaklet. Det kommer att byggas många vindkraftverk och kärnkraften kommer att läggas ner ett efter ett. Sedan kommer en riktigt kall vinter och man kommer att tvingas stänga ner industrin för att människor inte ska frysa ihjäl. Eller så låtsas man att det är ett långvarigt elavbrott som mörkas i media. Därefter har man en presskonferens och erkänner att man har varit naiv.

Slutligen köper vi nya kärnkraftverk från Kina men då har industrin redan flyttat ut ur landet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Joachim

  Det skulle behövas ett par snabbstopp på några reaktorer så svenska kraftnät skulle bli tvungen att stänga av regioner rullande i 2 timmars intervaller. Då kanske rödvinsvänstern och balkongbiologerna på medborgarplatsen skulle vakna och inse att ”två hål i väggen” blir rätt värdelösa i den gröna fantasivärlden.

 2. Ingemar Nordin

  Telge är antingen väldigt okunniga om energiproduktion vilket knappast inger förtroende. Eller också ljuger de medvetet för sina kunder. I ingetdera fallet så skulle jag välja att bli kund hos dom.

 3. ces

  Egentligen inget problem för politikerna. Det är bara att säga: vi har varit naiva.

 4. ceebee

  Om elen måste ransoneras skall den först stängas av i dom valkretsar där (MP) var som störst.

 5. Lennart Bengtsson

  Den svenska elproduktionen ( senaste 52 veckorna = ca 2015) uppgick enligt (http://www.svenskenergi.se/Global/Statistik/Aktuellt%20kraftläge/Aktuellt-Kraftläge-Sverige-veckorapport.pdf)

  i Terawattimmar = 1 miljard kilowattimmar kWh till följande
  Vattenkraft 74.7, Vindkraft 16.2, Kärnkraft 54.4 och övrig värmekraft 13.5

  Problemet är att media (såväl i tidningar som i bloggar) inte tydligt visar skillnaden på effekt och energi ( en viktig distinktion som sannolikt har försvunnit från grundskolan och senare).

  Detta leder till att allmänheten blir ngt förvirrad. Problemet med vindkraft och solenergi är det stora väderberoendet och en följd av att elenergi endast kan lagras i ringa mängd. För Sverige som helhet variera vindkraften även i dygns värden med mer än en storleksordning dvs mellan ca. 5 GW och 300MW. Uppgifterna om en produktion på 3 TWh (nu) och ca 30 TWh (2020) är därför fel eller någon form av missförstånd mellan energi och effekt.
  Läsaren kan sätta sig ned med penna och papper och försöka räkna ut hur man skall lagra ett överskott på 5GW under säg några dygn vilket är fullt möjligt i en blåsig vädersituation. Det rör sig helt enkelt om en mängd som kräver en stor del av landets vattenkraftsmagasin för lagring. Detta är möjligt nu men knappast praktiskt om vindkraftens maximala effekt överstiger 10 TWh.
  Likaså i extrema vädersituationer ( kallt högtrycksväder under högvintern) kan hela Europas vindproduktion bli helt otillräcklig. Man kan därvid fråga sig vilken elproducent är villig att sätta upp reservkraft för att klara dylika extremsituationer. Det är detta som är huvudproblemet!
  En integration av större delen av Europas elnät skulle dock underlätta detta. I dagens läge är Norden och Baltikum integrerade och integration med Tyskland,Polen, Storbritannien och Nederländerna finns till viss del och är under utbyggnad.

 6. Ann lh

  Lena, den aktuella situation Du beskriver och Din framtidsprognos ligger helt i linje med FN’s mål om den globala utjämningen genom energianorexi, Den Stora Omställningen. De klimatmedvetna måtte jubla och mer utjämning är att vänta om de får hålla på.

 7. LBt

  Lena K,
  mycket bra. Världens länder har ju enats om hur man globalt skall hantera klimatfrågan med sikte på att om ca 100 år hamna väl under 2 c i global uppvärmning. Så den frågan är avklarad, handlingsprogrammet finns.

  Nu kan KU fokusera på vad som är av intresse för oss i Sverige och i nutid. Energifrågan är då bland de viktigaste. Fortsätt och gräv i detta, tryck på hur viktigt det är för svensk industri att kontinuerligt ha tillgång till billig energi, i denna del finns 2 tydliga problem. Vind producerar garanterat inte kontinuerligt och den energi som produceras är inte billig. Påtvingad import ger oss ytterligare 3 problem. Värst är att det vi importerar är garanterat smutsigt, näst värst att vi blir beroende av EU och därmed av Putin, möjligen är det sistnämnda värre än det förstnämnda i varje fall i det korta perspektivet. Dessutom stiger nu kostnaderna ytterligare.

  Till detta kan läggas att vi tidvis kommer att importera dyrt och smutsigt för att andra perioder exportera billigt och rent så naturligtvis kommer vår omvärld att applådera varje ny vindsnurra och varje avvecklat kärnkraftverk.

  Miljöpartiet sitter tyvärr hjälplöst fast i sitt eget ursprung och kan inte erkänna att det enda sättet att effektivt bekämpa världens globala utsläpp är kärnkraft.

  Får jag som jag hoppas och tror löser emellertid Rossi detta men vi är inte där ännu och framtiden kan vare sig planeras från energiproduktion som inte finns eller tron på att okända naturkrafter plötsligt skall ställa allt till rätta.

 8. Ann lh

  Tillägg till #6 Det Stora Omställningen, Utjämningen går även under beteckningen – Hållbar Utveckling.

 9. Skogsmannen

  http://www.svd.se/kritiskt-lage-for-elsystemet-sverige-far-inte-slockna/om/hallbar-energi

  Jaha, då är vi där vilken dag som helst under veckan om kylan fortsätter.

 10. Lasse

  Vindkraften har en stor nackdel-den är flödande och inte lagringsbar.
  Även med 100% effekttäckning så kan vi inte få mer energi än tiden det blåser så effekten nås-säg max 25%.
  Ju mer flödande energi i nätet desto dyrare blir elen för konsumenten.
  Ju mer flödande effekt i nätet desto billigare blir elen när det blåser.
  Klotet hade igår ett avsnitt med lovande batteriteknik-som ligger i framtiden.
  http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Nyheter/Energilunch-100-procent-fornybar-el—gar-det/

 11. Det är visst flera som börjar vakna till nu.
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3956208.ece

 12. Christer Löfström

  Lena Krantz:
  Det du kallar framtidsprognos är svammel!

  Lennart Bengtsson:
  För ca 10 år sedan publicerade du dig i energitidskrift. Ditt budskap. Utsläpp av CO2 skulle orsaka oreparerbara skador om utsläppen inte kraftigt minskades. Du föreslog en massiv satsning på Breeders.

  För inte så länge sedan blev du och andra i KVA’s energiutskott kraftigt tillrättavisade av Mikael Odenberg GD för Svenska Kraftnät, för att ni skrev ovederhäftigt i Ny Teknik om vindkraft/kärnkraft.

  Med denna kommentar vill jag uttrycka min åsikt att denna blog, som jag inte kollat på flera månader, inte längre fyller någon funktion. Energi o miljö är inte ett problem för svensk samhällsutveckling. Miljöpartiet är på väg ut i evigheten och det kommer att formuleras en gedigen energipolitik.

  Andra frågor är akuta. Jag mailar IN en figur jag plockade fram för några dagar sedan. Ändra inriktning och döp om bloggen till ”Samhällsupplysningen”

 13. István

  Re #5
  Tyvärr så inte ens ett helintegrerat europeisk nätverk skulle hjälpa stort, om vi tilltror Klimatsans
  inlägg enligt nedan. Vindel produktionen tycks inte kunna utjämna variationerna mellan länder.
  http://klimatsans.com/2015/08/07/europas-vind-el/

 14. Peter F

  #9 Skogsmannen

  Import av el och vattenkraften levererar. Intressant att följa under dagen och i morgon.

  http://www.svk.se/stamnatet/kontrollrummet/

 15. pekke

  Kylan sprider sig i Nordeuropa, men även andra delar av Europa kommer att få kyla de närmsta dagarna.
  http://www.wetterzentrale.de/pics/avnpanel5.html

  Skogsmannen #9. Ingenstans i SvD:s artikel kan jag läsa om att vindkraften INTE LEVERERAR vad de skall när det nu är så kallt.

  http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Data-fra-kraftsystemet/Nordisk-produksjon-og-forbruk/

  I Tyskland så brassar man på med mera kol. gas och kärnkraft när vinden mojnar och solen inte lyser.
  http://www.agora-energiewende.de/en/topics/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/

  I Tyskland, Danmark och Finland så har man kol, gas och annat som går att elda om det behövs mer el, vad har Sverige om kärnkraften läggs ner och vattenkraften inte får byggas ut ?!

 16. pekke

  Sverige hade 2014 totalt 5 425 MW vindkraft installerat och det bör väl blivit några mer MW under 2015.
  ” Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2014 producerade vindkraften 11,5 TWh, och hade en installerad effekt på 5 425 MW. Det utgör cirka 8 procent av den svenska elanvändningen ”
  http://www.vindkraftsbranschen.se/

  Var är alla dessa MW nu när det behövs ?
  Vindkraften ger ju bara c:a 1 500 MW här i Sverige nu.

  Har de revisionsstopp på större delen eller har de lagt ner en massa vindkraft i smyg ?
  😉

 17. Håkan Bergman

  Svenska kraftnät hade fram till att man gjorde om sin sajt excelfiler som visade elstatistik för varje timme, men dessa försvann vid ombyggnaden, det får väl vara nån måtta med öppenheten. Jag har elva månader från 2014 sparat, ganska förödande siffror om man gillar att grotta ner sig i excelfiler.
  https://drive.google.com/open?id=0B0ayqOGpGeY_WHBFWTlXZFNQbFU

 18. Hayek

  Med dagens oljepris så är ju oljekraftverk riktigt billigt. Annars kan vi ju deala med ryssar och norrmän om en schysst deal på gas. Och sen finns ju det gamla goda kolet. Allt riktigt billigt och till låga investeringskostnader. Detta måste ju vara det MP-gänget vill med tanke på deras politik …

 19. pekke

  #17
  Man få fram data på Nordpool.
  http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Power-system-data/Production1/Production1/ALL1/Hourly1/?view=table

 20. Ingvar i Las Palmas

  Koldioxid, vår frälsare!!
  http://wattsupwiththat.com/2016/01/13/this-just-in-ice-age-postponed-due-to-global-warming/

 21. pekke

  #18
  Fast detaljerat på produktionsslag är jag osäker om.

 22. Björn

  Telge Energi verkar bestå av säljare utan kunskap om vad det är de säljer. Deras världsbild tycks inte bestå av trygg och säker elleverans som är oberoende av om det är natt eller dag, eller av väder och vind. Det gäller bara att sälja populär el. Men oavsett, var finns det nationella ansvaret för Sveriges energisäkerhet? Denna säkerhet kan väl inte vara beroende av vad som är populärt eller vad som är ideologiskt gångbart. Energisäkerhet är fråga om djup insikt och kunskap om energileveransers kvalitet, teknik och generatorers stabilitet över tiden. Energisäkerhet måste av naturen mer handla om tekniska förutsättningar än om ekonomi. Är det rimligt att stänga ner Sveriges elleveranser på grund av att exempelvis kärnkraften är för dyr? Det som går före är energisäkerheten i leveranserna och därmed är det fråga om en nationell angelägenhet precis som i fråga med försvar etc. Denna lek med vindkraftverk och solel bara för att de är populära, är ansvarslöst. Sverige och EU behöver för samhällenas säkerhet och funktion, stabil elkraftförsörjning i form av kärnteknik och vattenkraft där den finns, och i övrigt kan andra elgeneratorer om så behövs, utgöra reglerkraft. Det är ut tekniks synpunkt lättare att stänga av och på sektorer med vindkraft.

 23. Ingemar Nordin

  Christer L #12,

  ”Andra frågor är akuta. Jag mailar IN en figur jag plockade fram för några dagar sedan. Ändra inriktning och döp om bloggen till ”Samhällsupplysningen””

  Varför startar du inte din egen blogg? Som kanske passar dig bättre?

 24. Lasse

  #16
  11,5TWh från 5425 MW anläggning innebär ca 2130 timmar på full effekt (24%).
  Vid vilken effekt når man 100% täckning då det blåser?

 25. Håkan Bergman

  pekke #20
  Jodå, vi har en ny guldgruva, tack!
  http://www.nordpoolspot.com/historical-market-data/

 26. István

  Apropå energi lagring, så mig veterligen, det är en pump-tubin anläggning som är det mest realistisk för dagen. Sverige har sämre geografisk förutsättningar en flera andra länder, men vi har ju Vänern.
  En god vän har föreslagit att man kunde reglera sjöns vattennivå med säg 1 meter över en P -T anläggning och vipps så har vi en gigantisk reservoar. Drygt 40 m över havet.
  Lysande! Visserligen så förvandlar vi sjön till bräckt vatten och stränderna kommer att se lite konstiga ut, kostar något gör det också, men litet får vi väl offra för miljöns skull.
  Ett megaprojekt, men hur mycket ger det egentligen?
  Vänerns yta = 5650 km2 = 5650x10e6 m2. Lika många m3 / ton vatten om vi stjäl en meter av toppen.
  Alltså med 40 meters fallhöjd har vi en lagringskapacitet på:
  40 x 5650 x 10e6 x 9,81 = 2,22 x 10e12 Nm eller Joule dvs wattsekunder
  Vilket ger 615,8 MWh Oräknat verkningsgrader, strömmingsförluster etc. oväsentligheter
  Eller om man vill ca 25 MW över ett dygn
  Mycket långt ifrån de 5GW som L. Bengtsson frågar efter ovan.
  Och då har vi tagit i ordentligt med vansinne! Eller har jag räknat galet?
  Det är svårt att lagra energi i stort skala.

 27. Bäckström

  Det enda vettiga vore väl att de som specifikt valt ”förnybar energi” dvs sol och vind, då också bara får el när dessa levererar el. Då kanske polletten till slut trillar ner. 🙂

 28. Olav Gjelten

  Nu när oljan blivit så billig är det katastrofalt att inga krav alls ställs på utbyggnad av oljekraftverk i Sverige. Nu vet vi att peak oil-syndromet ytterligare var en i mängden av lögner som miljörörelsen drev och som fick politikerna till att höja skatterna på oljeprodukter och till att satsa på ickefungerande energier.
  Kräv borttagande av alla skatter utöver moms på bensinen och kräv en rejäl satsning på uppbyggnad av oljekraftverk i Sverige.

 29. Lasse

  #26 Istvan
  Alltid svårt med potenserna!
  Kollade kraftverken i Göta älv.
  Olidan med 32 m fallhöjd ger 130 MW ger på ett år ca 1260 GWh.
  Ett pumpkraftverk på samma plats bör väl ge lite i samma storleksordning.
  25% överskottstid bör väl ge 400GWh

 30. Nu verkar regeringen faktiskt överväga att ta bort eller sänka effektskatten på kärnkraft.
  Ny verklighet, säger Löfven
  http://www.expressen.se/nyheter/skatten-pa-karnkraft-kan-komma-att-sankas/

 31. Peter Stilbs

  Elen är inte direkt billig just nu

  http://www.statnett.no/en/Market-and-operations/Data-from-the-power-system/Nordic-power-flow/

 32. Peter F

  Undrar hur Umeå Energi gör för att få bort kärnkraften och importerad fossilel från elnätet !

  http://www.umeaenergi.se/el/alltid-100-fornybar-el

 33. Håkan Bergman

  István #26
  Men tänk så roligt för Västgötar, Dalslänningar och Värmlänningar att äntligen få möjlighet att fiska riktig färsk strömming.

 34. Ann Lh

  Svenskans svar på gamle Malthus? Från dagens tidning
  http://www.svd.se/omojligt-fixa-miljon-utan-marknadskrafter

 35. Björn-Ola J

  Finns inte en chans att det blir satsningar enbart på intermittent elproduktion och smarta elnät.
  Det blir alltid privata konsumenter som får ta smällen med intermittent el eftersom näringsliv, offentlig verksamhet och sjukvård alltid måste ha en stabil elförsörjning,
  Men det är de privata konsumenterna som går till valurnorna och hur svårt blir det då att sälja in ny kärnkraft när problemen med intermittent elproduktion uppenbaras för dem?

 36. Claes Lindskog

  Håkan Bergman #33
  Förlåt, jag kunde inte motstå att fråga om Du med ”strömmingsfiske” alluderar på Istvans kommentar om ”bräckt vatten” eller på hans omnämnande av ”strömmingsförluster”?

 37. Björn-Ola J

  Telge ljuger.
  De vill lura i folk att de säljer el som skiljer sig från andra leverantörer och vinna kunder.

 38. István

  #29 Lasse
  Du har rätt. Räknade fel på vattenmängden. Det är kubikmeter dvs. ton mina siffror visar då det skulle ju in
  kubikdecimeter dvs kilogram. Alltså fel med 3 decimaler. Förargligt.
  Det skulle alltså bli 25 GW i stället eller 5 GW över 5 dygn och därmed i paritet med vad Lennart Bengtsson efterlyser. Fortfarande före lämplig avräkning för verkningsgrader.
  Det här är ju bara ett vansinnigt tankeexperiment. Bara för att illustrera vilka gigantiska ingrepp som fordras för att få till ett någotsånär betydande energilager.
  I verkligheten så har man redan idag problem tidvis med översvämnings risker på Vänern, så denna excellenta anläggning i sig skulle också bli väderberoende. Som de vindkraftverk, den är tänkt att stå som back up för.

 39. Gunnar Strandell

  Träffsäker timing Lena!
  Jag får el från Telge Energi och idag flimrar lamporna här hemma.
  Kan det vara filtret som tar bort kärnkraftsel som slår till då och då? 😉

 40. Olav Gjelten

  Telge Energi är ett exempel på företag som byggts upp med hjälp av människors primitiva känslor och där kunskapen om verkligheten varit totalt bortblåst.

 41. Evert Andersson

  Föregångslandet Tyskland bygger nya gas – och kolkraftverk med effekt som hela vår effektbalans, runt 26 GW. Om de nyttjar den ungefär i samma grad som gör med vår kapacitet, så kommer de att släppa ut lika mycket koldioxid på nio dygn som hela vår elproduktionsläpper ut per år. Miljövänligt?

 42. Olav Gjelten

  Evert Andersson # 41
  Du har också gått på bluffen att koldioxid är ovänligt för miljön. För övrigt känner jag inget som helst behov av att ansluta mig i miljötalibanernas skrikande kör. Tvärt emot; om priset för att världens folk skall få möjlighet att leva ett drägligt liv borde det övervägas att sänka miljökraven.

 43. Håkan Bergman

  Claes L. #36
  Jo jag tänkte på det bräckta vattnet, men nu ser jag ju att István redan räknat in att en hel del strömming kommer att följa med i utflödet.

 44. Evert Andersson

  Olaf Gjelten #42
  Det är svårt med ironi. Du och jag verkar ha samma uppfattning om koldioxiden. Det jag pekar på är, att det ju är koldioxidminskning som vi ska tro är så viktigt, som är argumentet för vindkraft. Och vi får ständigt höra att Tyskland kan ju. T o m Baylan har varit på besök med Energikommissionen utan upptäcka att die Energiewende gått in i väggen.

 45. CecilB

  Lena Kranz #30

  Enda vettiga jag gillar med Stefan Löven är att han alltid har varit för kärnkraft. Han kan ha ’duckat’ lite nu och då för att fånga röster, men han är för den. Så har jag uppfattat det sedan innan valet.

 46. Håkan Bergman

  Lövfén får väl läsa följande:

  http://www.svd.se/det-bor-kosta-mer-att-forstora-miljon/om/klimathotet

  ”Redan i dag efterfrågar industrin regleringar, eftersom den vet att regleringar styr ­vanor och föder innovationer.”

  Industrin efterfrågar regleringar? Industrin vet? Man tar sig för pannan, industrin har tydligen blivit ett alldeles eget subjekt i historien. Naturligtvis finns det subjekt inom näringslivet som rentav älskar regleringar, alldeles synnerligen såna som har känselspröten långt in i den politiska maktens boningar, det hör till spelet, men att så oförblommerat propagera för såna krafter?
  Godnatt MP, hoppas att ni försvinner ur riksdan nästa val och må ni aldrig återkomma!

 47. Håkan Bergman

  Jag vill införa en distinktion här, det är alltså skillnad på regler och regleringar. Naturligtvis vill en investerare ha regler och gärna långsiktiga såna, men regleringar? Om regleringar innebär att politiker ändrar regler efter förra veckans väder, bredden på grisarslen eller nån annan fritt vald parameter så lär seriösa investerare söka sig nån annanstans.

 48. Ingemar Nordin

  Håkan B #46,

  ”Redan i dag efterfrågar industrin regleringar, eftersom den vet att regleringar styr ­vanor och föder innovationer.”

  ”Industrin” är alltså den högröstade vindkraftsindustrin i svensk politik? De vet att de är helt utelämnade till politikernas godtycke eftersom de lever på skattebetalarnas pengar. De har anställda lobbyister som fyller våra dagstidningar med insändare efter insändare där de framhåller vikten av ”förnyelsebar” energi. Denna rent-seeking och lobbyism är vad de kan konkurrera med, inte billiga och pålitliga leveranser av energi till villiga konsumenter.

  Näringslivets organisation SAF är mesar och vågar inte ta en diskussion om framtiden för svensk industri.

 49. Erik

  En god vän till mig har en ung släkting. Släktingen har alltid varit intresserad av miljö och har på senare år gått en miljövetarutbildning. Propagerar som bara en nyutexad student kan göra om vindkraft och vegetarianism. Jag begriper inte, trodde man fick lära sig något på universitet. Denna oförblommade entusiasm som bara kan basera sig på okunskap om tekniska lösningar och problem. Naturlagar verkar inte kunna existera i den här personens sinnevärld. Vederbörande föreslog dessutom häromåret att man bara skulle köra laptopen på batteriet o inte ha nätaggregatet anslutet. Allt för att spara el!!!
  Men när det handlar om att ta sig till köpcentrumet i närheten så funkar det ju bra att ta bilen dit, liksom att åka på semester utomlands med flyg… Jag fattar inte. När ska folk inse att det inte är så enkelt som de verkar tro. Att saker kommer att hända bara man tänker bort hindren på vägen? Det påminner mig om Svenska Freds kamp mot vapenindustrin och argumenten som förs. Man är så emot något att man inte vill ta in hur saker egentligen fungerar.

 50. Lasse

  Dyr el nu på morgonen. 134 EUR /MWh i områden i södra Sverige.
  Importen pågår och utgör ca 4% av förbrukningen.

  Oljeeldning bör vara billigare just nu. Trots alla skatter. Diesel under 12 SEK/liter

 51. Lennart Back

  Man kan snabbt bilda sig en uppfattning om vindkraftens effektivitet via http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm
  där man kan se vindkraftens bidrag till Gotlands elbehov under senaste dygnet. Det finns tillräckligt med installerad effekt för att täcka hela elbehovet under normala förhållanden, men det inträffar sällan.

 52. Ingvar i Las Palmas

  OT
  5 miljarder till gangsters och banksters

  http://joannenova.com.au/2016/01/fake-fixed-carbon-markets-feed-five-billion-to-financial-sharks-in-eu-fraud/

 53. Sven Hanssen

  #51 Tack för denna (hemliga?) graf. Mycket upplysande (eeeh nersläckande eller nå’t)

  Jag börjar funderar på om det nu kan vara dags att investera i oljebolagsaktier? Oljepriset är lågt och kan fortsätta ner ett tag till men när det bottnat är uppsidan stor.

  AGW-påhittet har väl inte varit någon av de främsta faktorerna som drivit ner oljepriset men kan möjligen ha påverkat efterfrågan och priset på aktier. När väl det officiella ”AGW-etiska” motståndet till att investera minskar kommer detta, allt annat lika, att öka efterfrågetrycket. Fast geopolitiska faktorer har så klart större inverkan.

 54. Lejeune

  OT: Dags att gå ur Sveriges Ingenjörer?

  http://www.anpdm.com/newsletterweb/44435D4B7341415B4274424359/41445A47764743584A7047455B43

  Svante Axelsson, vart är vi på väg?

 55. Flera synpunkter finns här:

  http://klimatsans.com/aktuellt-4/

  Där finns Bloombergs grafer över den globala energiförsörjningen samt synpunkter på Sveriges elmarknad av Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet.

 56. Peter Stilbs

  Oj – nu är det illa. Troligen en ny istid på gång

  http://www.thedailymash.co.uk/news/environment/experts-warn-that-winter-could-last-until-spring-2013021159228

 57. Håkan Bergman

  Peter S. #56
  Unprecedented.

 58. Cc

  hua 11 minus i mariestad, tänker vad varmt det måste vara på andra ställen

 59. sibbe

  Tyskland fryser. Medelhavsklimatet som lovades för 20 år sedan ligger långt fram i framtiden: Aldrig mera snö.
  Nu har alla delar av staten fått sin del av den varan. I synnerhet i norra Tyskland är det extremt sällan med snö, som ligger flera dagar i sträck. Schwarzwald håller på att få upp till 50 cm.
  Vad göra om det är kallt: de snåla tyskarna eldar med billigaste råvaran:
  Jag tror att jag har visat siffrorna från 2014 tidigare:
  Oljan är den absolut största garanten för Tysklands ställning som 4.största industrination med 35 %.
  Gas är god tvåa med 20,4 %,
  Stenkol står för 12,6 %, brunkol för 12 % (ökar enormt -trots Energiewende!). Kärnenergi står för dryga 8 % ännu. Förnybar då? 11 %, biomassa= vedeldning är populär , men mest är det väl sopor blandat med brännolja väl undangömt i resultaträkningen, 5,6 %.
  Vattenkraft 1,6 %. Solen står för hela 1 %, vindkraft står för 1,5 % – För att nå paradiset förnybart behövs ännu några 10-tals biljoner €. Blygsamma 22 miljarder € kostade således knappa 2,5 % av den FÖRNYBARA ENERGIN 2014 – EXTRA.! Och detta borde ökas, menar de gröna och deras lydiga journalister.
  Vad värre är för våra klimatalarmister: tyskarna har börjat elda sin hus åter med olja. Oljepanna – industrin har högkonjunktur med 30 % tillväxt i fjol, tendens växande med oljeprisets fall. De som hittills har eldat med Putins gas, eldar nu igen med Saudiernas olja. Brännoljan kostar mitt i kalla vinter knappt 40 cent/liter http://www.tecson.de/pheizoel.htmlr… Der Heizöl-Durchschnittspreis kann heute Vormittag mit 40,7 Cent/Liter angegeben werden.
  ”Das schaffen wir” sa Merkel (det klarar vi). Ja, alla på sitt sätt. Tyska klimatredaktörer skriker i höga sky efter restriktioner a la DDR: förbjud installering av nya oljepannor. Stäng av kolkraftverk. Merkel har andra bekymmer nuförtiden. Hennes ”svanesång” ljuder över tyska landskapen i allt högre ljudnivåer i takt med att invandringen ökar. Åsa lider av samma problem. Men hon behövs ju för att förhindra värre.

 60. Gunnar Strandell

  Elände, elände, elände….
  Det verkar som hela världen tävlar om det just nu.

  Men jag har ett förslagspaket som kan förändra läget Sverige för lång tid framåt!
  1. Besluta om att fortsätta med kärnkraft och i större skala än hittills.
  2. Ta bort effektskatten och andra politiskt motiverade avgifter på kärnkraften.
  3. Ställ ut löften om att Sverige kommer att ha Europas lägsta kostnad för elenergi.
  4. Garantera att elenergi kommer att finnas i överflöd.
  5. Garantera att verksamheten är fossilfri, om kunden så önskar.

  Det kommer att ta mindre än fem år för att se hur alla de problem vi talar om börjar lösas upp för att strax därefter försvinna:
  – Europas elintensiva företag flyttar produktion till Sverige. Tyska företag står först i kön.
  – Det handlar om stål och andra metaller, skog och papper samt kemi och läkemedel.
  – IT sektorns hårdvara kommer att fortsätta att lokaliseras i Sverige.
  – Facebooks serverhall i Luleå blir bara en liten början.
  – Det kommer att behövas arbetskraft för att bygga, driva, säkra, underhålla och vidareutveckla all denna verksamhet. Rekryterare får skickas till Syrien, Ungern och Bulgarien för att göra anställningsintervjuer.
  – Sverige kommer att ha världens lägsta arbetslöshet och ingen, ingen behöver frysa om vi tar hand om spillvärmen.

  Jag räknar med en real tillväxt på 3-5% efter fem år och tycker inte att målet ska vara högre , eftersom det historiskt visat sig skapa problem, för att en del verksamheter helt enkelt inte kan växa fortare. Med 4% tillväxt kan 20 miljoner människor i Sverige med dagens standard om 17 år dvs. 2033. Därefter kan vi behöva en ny strategi för att det blir brist på arbetskraft.

  Det enda som krävs är att miljöpartiet prioriterar CO2-begränsning och emigrationspolitik och ser till fördelarna med att vi upparbetar och återanvänder använt kärnbränsle. Vi har nu så mycket att det räcker under 300 år i det scenario jag skissat ovan.

  Till sist, för de som inte tror att det fungerar på kort sikt. Outokumpu äger stålverket i Avesta och hade planer på utbyggnad där, men när det blev klart att kärnkraftverket i Olkiluoto skulle få en tredje reaktor bestämdes att man istället bygger i dess närhet. Snart påbörjas Hanhikivi, så Sverige får inte vänta för länge om vi vill vara med och ledavägen in i framtiden.

 61. Gunnar Strandell

  Lasse #50 och Sibbe #59
  Jag räknade lite på Lasses förmodan om att olja är billigare nu, även för elproduktion.

  Jag kom fram till att han inte är långt från sanningen om man kan göra el av olja med 60% verkningsgrad.
  Mitt resultat blev 154 Euro per MWh med ett dieselpris på 12 kr per liter.

  Med din siffra 0,4 Euro per liter i en värmepanna med 80 – 90% verkningsgrad är ju valet självklart!

 62. sibbe

  Det ska svida att köra bil, skriver vänstertidningen svenska dagbladet.

 63. sibbe

  Bilar och deras förbrukning av fossila bränslen:
  Informationen från tillverkarna om vad deras bilar förbrukar, har lite att göra med verkligheten. Enligt en studie av miljöorganisationen ICCT är gapet mellan prospektet och den verkliga förbrukningen 40 procent (2014) större – jämfört med åtta procent i 2001.

 64. Ingvar i Las Palmas

  sibbe #63

  Han sa inte riktigt fullt ut vad han menade.
  Det skall svida för vanligt folk att köra bil

 65. Gunnar Strandell

  Ingvar i Las Palmas #64
  Samma andas barn som vår ärkebiskop alltså. I lördagsintervjun med henne sa hon att för vissa av ”oss” är det nödvändigt att flyga. Och hon poängterade att hon promenerar i naturen på fritiden.

  Jag tror inte att hon är medveten om att hon parafraserade Orwells ”Djurfarmen”:
  ”All animals are equal, but some animals are more equal than others.”

  Och nyss har det blivit 2016. 😉

 66. Björn-Ola J

  Enligt ELforsk rapport
  http://www.elforsk.se/Programomraden/El–Varme/Rapporter/?download=swedishSummary&rid=14_40_
  så ligger energikostnaden för ny landbaserad vindkraft en aning lägre än ny kärnkraft.
  Felet är väl att man inte räknar med kostnaden för backupkraft om vindkraft ska ersätta kärnkraft.
  Om tillgängligheten ligger på 25% bör backupkraften åtminstone ligga någonstans i den nivån, sedan är frågan om vindkraft tillåts tränga undan andra kraftslag när den levererar mer. Det i sin tur kan höja energipriserna för de andra kraftslagen.

 67. Åke N

  Björn-Ola #66. Dessutom kalkylerar man med en livslängd på 20 – 25 år trots att erfarenheten visar på en ekonomisk livslängd på 10 – 15 år.