Vanföreställningar om koldioxid

Genom medias dagliga masspropaganda under decennier tycks alltför många nu leva i en föreställningsvärld där varje antropogent tillskott till Jordens kolcykel har de mest tydliga och långtverkande konsekvenser. Och det gäller just gasen koldioxid – den absoluta förutsättningen för Jordens växtlighet, och i direkt följd också för Jordens djurliv och alla andra kolbaserade organismer i näringskedjan

Via relaterade tankebanor har samma personer också infört en ny nomenklatur, där ”nyttjande eller förbränning av fossilt material” sätts identiskt med begreppet ”klimatpåverkan”. Man kunde ju dra på munnen åt sådant om det gällde debattinlägg från exempelvis Åsa Romson, men tyvärr genomsyrar begreppet numera även politiken, och än värre – det akademiska.

”Norrortsledens klimatpåverkan” – sug på det (Norrortsleden = en några år gammal del i en ofullständig ringled runt Stockholm, som utreddes av KTH-forskare).

Varmare vårar? Kallare vintrar? Mer blåst? Torka? I vilka områden? Jag fick aldrig något svar från forskaren/författaren när jag ställde frågan till honom för några år sedan.

Häromdagen kom lite mer i samma tankebanor – men nu heter det plötsligt ”miljöpåverkan” (ja, det är ansvarig Vicerektor som skriver i tidskriften Campi).

gf

Enskilda forskare och lärare kan säkert avgöra vilket alternativ som är bäst och mest optimalt för verksamheten. Det sjuka är fixeringen vid koldioxidens roll – som att 500 kilos skillnad per KTH-anställd skulle ha en betydelse överhuvudtaget. För miljön eller klimatet, eller vad man nu till slut bestämmer sig för som etikett på handlandet.

Någon sådan klimatvetenskap finns ju överhuvudtaget inte (och knappast någon miljövetenskap heller). Man vet inte ens i dagsläget om de cirka 40 miljarder ton koldioxid som globalt tillförts atmosfären årligen de senaste decennierna via fossilförbränning verkligen har haft en mätbar klimatpåverkan – än mindre i vilken riktning den då skulle verka på olika platser på Jorden.

Till partiellt försvar för i alla fall vissa av de inblandade personerna är ovanstående en del i processen runt ”KTH’s Miljöcertifiering” – något som pådyvlats uppifrån. Rektorer och högsta ansvariga för verksamheten har bara att knipa käft och spela med, vad de än tycker och tror.

Men vad tycks då om detta – från tidskriften Guardian? Kärnvapenkrigets ”carbon footprint”…

Nej – det är inte 1 April, och ämnet är dessutom knappast att skämta om. (Vad jag förstår menar de med 700m tonnes – 700 miljoner ton – en något hemsnickrad beteckning tycks det).

cf

 • Just when you might have thought it was ethically sound to unleash a nuclear attack on a nearby city, along comes a pesky scientist and points out that atomic warfare is bad for the climate. According to a new paper in the journal Energy & Environmental Science, even a very limited nuclear exchange, using just a thousandth of the weaponry of a full-scale nuclear war, would cause up to 690m tonnes of CO2 to enter the atmosphere – more than UK’s annual total.
 • The upside (kind of) is that the conflict would also generate as much as 313m tonnes of soot. This would stop a great deal of sunlight reaching the earth, creating a significant regional cooling effect in the short and medium terms – just like when a major volcano erupts. Ultimately, though, the CO2 would win out and crank up global temperatures an extra few notches.

Jodu – som om man inte skulle ha annat att bekymra sig över om man överlever ett kärnvapenkrig. Komplett overkligt att läsa. Verkar som författaren överhuvudtaget inte fattar vad det handlar om.

Det slog mig att det psykiatriska begreppet ”vanföreställning” egentligen passar väl in på det som beskrivs ovan, och mycket annat som fladdrar förbi i våra media och ur våra politikers munnar.

Ja, vad ska man göra, och hur har det uppstått? Det går ju knappast att förändra SVT, media eller den Svenska skolan.

Jag hoppas ni alla noterat denna skrämmande overkliga propagandaskrift som beskriver hur landets barn fortsatt ska indoktrineras till permanenta vanföreställningar.

”Framtidsfrågor i klassrummet” – Jodu..

ke

Wikipedia avslutar:

 • Viktigt att notera är att en person med vanföreställningar inte ”ljuger”. Personen upplever dessa vanföreställningar som verkliga händelser eller skeenden. Personen behöver ett respektfullt bemötande, samtidigt som vanföreställningen inte bejakas. Vårdaren bör bemöta och ifrågasätta, väl medveten om att den drabbade verkligen känner att vanförställningen är en verklighet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rosenhane

  I Åsa Romsons fall blir det svårt med ett ”respektfullt bemötande” eftersom hennes vanföreställningar utgör underlag för regeringsbeslut som i sin turi får förödande konsekvenser för svensk ekonomi.

 2. Ann LH

  Häftet från Håll Sverige Rent är skrivet av en Lisen Vogt, av nätet att döma djupt rotad i miljörörelsen. Så även den pedagogiska som vet hur man indoktrinerar små oskyldiga själar, allt under vackra citat från läroplanen. Vackra ord som gravt missbrukas och i ett beteende som i ett vetenskapligt hederligt land skulle kunna leda till hårda straff.
  Att vi inte kan hålla svenska skolan ren från sådana här propagandaskrifter är synd och skam.
  Läs gärna häftet och beskriv här vad som är värst så kan vi kanske samla ihop de mest vämjeliga exemplen och ge miljöministern och de ministrar som är ansvariga för utbildningen i landet en liten motbok Håll Sverige Rent från … fyll gärna i, just nu hittar jag inte något tillräckligt dräpande ord.

 3. olleS

  När vanföreställningar drivs systematiskt på alla nivåer i samhället är det inte mycket man kan göra utan bara hoppas att skadorna begränsas. Det hela är lika absurt som ett teaterstycke av Beckett med tanka på att nettoutsläppen av koldioxid i Sverige ( enligt vetenskapliga uppgifter) är noll eller tom negativt. Effekten av de globala utsläppen på klimatet är knappast mätbart. De åtgärder till sparande som beskrivs får därför ett löjets skimmer över sig och känns besvärande när tidigare ledande vetenskapliga institutioner engagerar sig i dylikt strunt. De borde istället ägna sina krafter åt att bygga upp landets kunskapsnivå vilket sannerligen behövs i dagens globala värld om Sverige skall kunna hävda sig. Här räcker det tyvärr inte med miljöflum. Kunskapsnivån på studenterna vid KTH idag verkar ju inte längre vara som förr i tiden så man skall kanske inte förvånas.

 4. Ann LH

  Rosenhane, just fallet Åsa Romson kanske vi inte behöver oroa oss för så länge till. Den uppblåsa ballongen sprack och frågan är hur många ytterligare som sopas undan från scenen i bakvattnet efter smällen – för landets bästa som Torekull sa.

 5. Niklas L

  #2 Ann:
  …fördummande indoktrinering, kanske? I dessa tider med ungdomar som ska ta körkort, var vi, frun, dottern och jag, på handledarutbildning hos trafikskola. Eco-driving var en stor del i det hela. Jag är den förste att tycka att vi alla skulle må bra av lite defensivare, planerad körning, färre olyckor etc, så det är inte det. I en informationsfilm som visas i ämnet dyker en representant för Fortum upp och berättar att idealet är en ”koldioxidfri miljö”… Där frestas man ställa frågan ”vad andas du ut och vad tänker du göra åt det?”

 6. Niklas L

  #5. forts. Tilläggas kan att dottern har nu i stort sett passerat högstadiet utan att fotosyntesen nämnts annat än närmast förbigående, däremot har de lekt ”klimatmöte” och fått klä upp sig som diplomater…

 7. Lasse

  Vanföreställningar är bra om de ändrar vanor som kan ändras utan större konsekvenser. Men om de ändras med konsekvenser som ger en sämre utveckling så är de farliga.
  Att hålla Sverige Rent är vettigt när det gäller papper på marken-men kanske mindre klokt när det gäller miljöstörande verksamhet som flyttar till andra länder.
  Vi bör nog utvidga synfältet i denna fråga-och då är Världen mer relevant.
  Beträffande Romson så är hennes del i de katastrofer som är uppenbarare än klimatfrågan stor-men insikten är liten! Även där bör frågan lyftas till en hållbar värld. Om alla..

 8. Bim

  Glöm Åsa.
  Hon är ett fall för Säpo.

 9. Ann L-H

  SÄPO var ordet, sa Bull.
  Alice Teodorescu är alltid värd att läsa. Dagens ledare:
  http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2712663-alice-teodorescu-hur-mycket-okunskap-tal-sverige-

 10. Janne

  Om ni såg Per Garhtons försvar av Åsa Romson i Aktuellt i måndags så säger han att flyktingströmmarna över Medelhavet beror på klimatförändringarna.

  http://www.svtplay.se/video/2911100/aktuellt/aktuellt-aktuellt-125?start=auto
  Kolla vid 14:00

  ”Gigantiska fölkvandringar av miljöskäl, av klimatskäl, av det skälet att det finns krig” alltså den verkliga anledningen kommer först på tredje plats säger Garhton.

 11. Bim

  Ann L H # 9
  Håller med dig Alice har höjt GP rejält .
  Plötsligt är det kul att läsa GP på morgonen, åtminstone hennes inlägg.
  Mer finns naturligtvis att göra med den tidningen, men ändå…

 12. Bim

  Glömde (mer)

 13. Kognitiv

  Från Wikipedia avkortat:
  Vanföreställning är ett kognitivt symtom som yttrar sig i felaktiga föreställningar om sig själv eller omvärlden, som regel uppfattas föreställningarna vara absurda.
  Om personen (tex Åsa Romson) som har vanföreställningarna inte kan övertygas om att de är falska genom att någon framlägger rationella belägg, är vanföreställningarna patologiska. Vanföreställningar brukar handla om att tro sig vara förföljd eller att ha storhetsvansinne. Bisarra vanföreställningar av övernaturlig karaktär, är ett tecken på psykos. Vanföreställningar kan vid svåra psykiska störningar uppträda ensamma eller som masspsykos.

 14. Bim

  Gjorde jag inte alls… Det är inte lätt att vara jag!

 15. Gunnar Kjelldahl (C)

  Man vet förvisso inte exakt hur mycket höjningen av CO2-halten påverkat och kommer att påverka den globala temperaturen. Det man vet är att koldioxid är en av våra viktigaste växthusgaser, och att den efter årtusenden på en relativt konstant nivå av ca 280 ppm, nu har ökat till ca 400 ppm. Det är också uppenbart att den ökningen har sammanfallit med vår förbränning av kol, och med den tid då den globala temperaturen har ökat med knappt en grad.

  Konsekvenserna av denna knappa grad är att avsmältningen från våra glaciärer ökar, och att som följd av detta havsnivåerna höjs. Hur fort det går råder det delade meningar om även inom den seriösa forskningen, men flera studier på senare tid ser att förloppen accelererar.

 16. Gunnar Kj, är du här igen berättar för oss att du inte vet vad ’accelerera’ betyder?

 17. tty

  För att återgå till klimateffekterna av ett kärnvapenkrig är det märkliga att ingen tycks observera att effekten av extremt stora bränder (inklusive eldstormar) faktiskt har provats praktiskt. Våren 1945 brändes flera hundra kvadratkilometer stadsbebyggelse i Japan (och någon mån Tyskland) ned under stora eldstormar under en mycket begränsad tidsperiod. Inga som helst klimateffekter noterades.

  Ett ännu storskaligare test skedde 8 oktober 1871 då det under ett och samma dygn inträffade fyra extremt stora bränder i mellanvästern i USA. Tre var skogsbränder (the Great Peshtigo Fire, the Great Michigan Fire, the Port Huron Fire) och en var en stadsbrand (the Great Chicago Fire). Allt som allt brann mer än 10 000 kvadratkilometer skog (och ett antal småstäder, plus 9 kvadratkilometer av Chicago) och 2 000 – 3 000 människor omkom. Berättelser från överlevande visar att åtminstone the Great Peshtigo Fire utvecklades till en storskalig eldstorm. Återigen märktes inga klimateffekter alls.

 18. Lasse

  #15
  Gunnar K
  Allt det du säger har skett under en period då befolkningen flerfaldigats och utvecklingen drivits så allt fler kan leva på en hög standard. Till stor del som en funktion av tillgång på energi från fossila källor.
  Det tycks gå rätt bra ändå!

  Accelererande havsvattenstånd:
  http://joannenova.com.au/2015/05/the-scandal-of-sea-levels-rising-trends-acceleration-largely-created-by-adjustments/#more-42453

  På tal om misslyckade förutsägelser : Torsken går till som aldrig förr i Norge!

 19. tty

  GK(C) #15

  ”Konsekvenserna av denna knappa grad är att avsmältningen från våra glaciärer ökar, och att som följd av detta havsnivåerna höjs. ”

  Har du någon hypotes om hur det kommer sig att denna effekt tydligen är retroaktiv eftersom glaciärerna började retirera ungefär 100 år innan koldioxidhalten började stiga? Och de retirerade dessutom från den största storlek de haft sedan den senaste istidens slut för 12 000 år sedan.

 20. Ann lh

  Gunnar Kj. Klimat&Energi-häftet som Peter lyft fram här är fylld av sådan mängd av ovetenskaplig information och brist på vetenskapliga kvaliteter att man skulle kunna tro att du varit dess vetenskapliga rådgivare.

 21. Ann lh

  Det blev en häftig förmiddag här. Mera intressant info.
  Den högst lokala ST tidningen kommer gratis i brevlådan då och då. Ett helt uppslag i dagens upplaga ägnas åt en präst som flyttar från orten för ett ”nytt spännande jobb”. ”Jag ska jobba med ett utbildningsprojekt för religiösa ledare om naturvetenskap och teologi. Projektet är nationellt och hon bedyrar att hon bejakar evolutionsteorin, den bästa vi har säger hon. Människans unika roll är att vi är de enda som har förmåga att förstöra samtidigt om vi är den enda art som kan rädda den (dvs jorden).
  Vad kan vara i görningen, tro?

 22. Sören G

  Inte OT,
  Den tragedi som är DÖ
  http://detgodasamhallet.com/2015/05/11/den-tragedi-som-ar-do/

 23. Ingvar

  Ann L-H #9
  Man blir glad när man läser Alice T.
  Stringens, språkbehandling och innehåll.

 24. Lasse

  #18 forts
  Varför försöker man få det till att havsvattenståndet höjs i en accelererande takt?
  Svaret är att det krävs för att man skall kunna säga att värmen försvinner i havsdjupet.
  Därför är det så illa att man tom sänker tidigare ökningstakt för att sedan få utrymme för accelerationen.
  Som tur är så är det svårare att manipulera peglar och dessa har oftast långa mätserier.
  Därtill så är de atoller som utsätts för den snabbaste höjningen inte hotade-tvärt om -de ökar sin area:
  http://wattsupwiththat.com/2015/05/12/told-ya-so-new-paper-proves-that-coral-atolls-keep-up-with-sea-level-rise/

 25. Janne

  Riktiga klimatflyktingar på sydpolen:
  http://www.breitbart.com/london/2015/05/13/we-were-wrong-about-climate-refugees/

 26. Ann L-H

  Det blev mycket idag, men jag kunde inte låta bli att fullfölja det här med svenska kyrkans utbildningssatsning #21. Efter en liten koll på Sara Blom står det klart att hon har doktorerat i fysik, arbetat med nanofysik. Projektet som hon ska leda ingår i det större Cusanus-projektet, som jag inte vet något om. Nätet har mer att förtälja. Eftersom biskopen här i stiftet har sitt fritidshus granne med oss har jag länge tänkt att överlämna Cornwallalliansens skrift till honom. Det har inte blivit av, men idag uppenbarade sig en oväntad mycket bättre chans som jag tog, mail till Sara Blom:
  ”Hej Sara!
  Läste just i ST tidning att Du ska jobba med ett utbildningsprojekt för religiösa ledare om naturvetenskap och teologi. Så bra att Du förutom att Du är präst också är fysiker!
  Just nu arbetar politiker och media tillsammans med den aktivistiska miljörörelsen för fullt med att bana väg för ett bindande klimatavtal under FN i Paris. Hur de kan göra detta är en gåta eftersom ett sådant avtal minskar vår frihet samtidigt som det riskerar att öka fattigdomen på jorden utan att det kommer att ha någon betydelse för klimatutvecklingen, inte minst med tanke på den enorma satsning tillväxtländerna står inför för att lyfta sina miljarder ur fattigdom. Det kräver energi och kommer att bygga i huvudsak på fossila bränslen. U-länderna däremot ser som vanligt ut att bli akterseglade.
  En grupp troende vetenskapare gav förra hösten ut den skrift som jag ger Dig länken till här. Jag hoppas innerligt att utbildningen under Din ledning noga analyserar deras insiktsfulla rader.
  http://www.cornwallalliance.org/docs/a-call-to-truth-prudence-and-protection-of-the-poor.pdf
  Vi är många som oroas över den ovetenskapliga propaganda som sköljer över oss dagligen i form av det sk klimathotet. Gå gärna in på bloggen klimatupplysningen.se och se vad vi har att bjuda på där.
  Du får mycket gärna höra av Dig direkt till mej. Jag bor på Orust och har lätt att komma in till Stenungsund i stort sett när som helst eftersom jag är pensionerad, kanske över en lunch någon dag.
  Ann Löfving-Henriksson
  Fd. Gy.lärare i nat.vet.”

  Slut för idag, tror jag, dammtussar mm väntar.

 27. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  ”(Vad jag förstår menar de med 700m tonnes – 700 miljoner ton – en något hemsnickrad beteckning tycks det)”
  Förekommer m för millions, b för billions och t för trillions, på samma sätt som vi använder k för kilo, men de brukar skrivas direkt tillsammans med talet. Jag tror mest jag har sett det i ekonomiska sammanhang. Brukar heta att ”defence costs increased with $23b” (eller ”$23 bn”), ”We made an increased profit in the first quarter and reached £1.8m” och liknande. (Har översatt en del briefingar och rapporter där sånt förekommer.)

  Sen undrar jag om inte artikelskrivaren (till den engelska om kärnvapenkrig) är lite ironisk och fullt medveten om det absurda i att bekymra sig för co2-utsläpp i sammanhanget. Jag fattar det som att han markerar ett visst avståndstagande i inledningen med ”etiskt sunt … kärnvapenattack på grannstaden … kommer en odräglig vetenskapsman och förklarar”. Från stycket som återges här får jag lite grann intrycket av att artikelförfattaren raljerar över den korkade vetenskapsmannen.

 28. Bim

  Ann L-H.
  Öppna korsdrag och fortsätt skriva.
  Jag kan ju inte sitta här och vänta tills dammtussarna är borta.

 29. Håkan Bergman

  Janne #10
  Och efter krig kommer, fortfarande enligt Gharton, ”att människor vill flytta dit där dom kan få det bättre”. Ja, människor är bra konstiga, hotar vi dom med stopp för utveckling där dom bor så vill dom hit?

 30. Peter Stilbs

  #27 – re prefix och annat så brukar man ju ha normen att liten bokstav är kopplad till förminskning och stor till förstoring – ex milliwatt = mW , megawatt = MW etc , även om det finns anomalier som kg = kilogram

  Enheter brukar vara döpta efter personer – och ska ha stor bokstav (ex Joule). En anomali här är literbeteckningen, som numera ska vara L, och inte l – men det finns ju ingen Mr Litre -även om han uppfunnits på skoj

  https://uwaterloo.ca/chem13news/sites/ca.chem13news/files/uploads/files/Jean%20Litre-article.pdf

 31. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #30 Peter Stilbs
  Som sagt, jag har mest sett ’m’, ’b’ och ’t’ just när det handlar om pengar. Vilket får mig att misstänka att den som skrev artikeln har en bakgrund som ligger mer åt ekonomi och/eller samhällsvetenskaper än åt det tekniska hållet. Det verkar som användningen är kopplad mer till renodlade skalärer än till enheter. Dollar, pund och yen är ju inte riktigt måttenheter på samma sätt som meter och fot. Jämför t.ex om man skriver ”100k m” istället för ”100 km”.
  Sen känns det kanske ovant, för vi har inte det på samma sätt i sverige, det funkar ju inte för oss eftersom både million och billion (miljard) skulle bli ’m’ för oss.

 32. Håkan Bergman

  Peter S. #30
  Men litern avskaffades väl 1955. Undrar vem den där Sjuttisen var?

 33. Till bevisen för att stora bränder inte påverkar klimatet, kan vi lägga det som hände i samband med första gulfkriget. Innan de irakiska trupperna lämnade Kuwait, tände de på alla oljekällor där. Oljan brann i månader och släppte ut tjock, svart rök. Det blev väl kallare och mörkare närmast under röken, men påverkan på globalt och regionalt klimat var inte märkbar.

  Det är tydligt att stoftet måste upp i stratosfären för att det ska bli märkbar påverkan på klimatet. Det sker vid stora vulkanubrott. Men även då försvinner effekten inom 2-3 år efter att utbrottet är över. Jag förmodar att det skulle bli annorlunda vid ett supervulkanutbrott, men då talar vi också om ett flera magnituder större utbrott än något av de historiska vi känner till.

  En livscykelanalys använder till och med påhittade koldioxidutsläpp från påhittade brinnande städer efter påhittade kärnvapenangrepp, multiplicerat med en påhittad sannolikhet för att kärnvapenangreppen blir verklighet. Dessa påhittade utsläpp räknas sedan in som verkliga utsläpp i kärnkraftens livscykel. Och visst, ja. Där finns också det påhittade påståendet att det finns ett samband mellan kärnvapen och kärnkraft, och att de påhittade brännande städerna alltså är kärnkraftens fel. Vilket visar att kärnkraftshatarna måste hitta på för att få till några argument.